ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/12/2002

שינויים בתקציב לשנת 2002;; צו נכי רדיפת הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס”ב-2002.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/621325
ועדת החינוך והתרבות
05.12.02

פרוטוקולים/כספים/6213
ירושלים, כ"א בטבת, תשס"ג
26 בדצמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי

פרוטוקול מס' 457
מישיבת ועדת הכספים
שהתקיימה ביום חמישי, י"ד בטבת – 19 בדצמבר – בשעה 10:00
סדר היום
א. שינויים בתקציב לשנת 2002;
ב. צו נכי רדיפת הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ב-2002.
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן – היו"ר
מוסי רז
מוזמנים
גיא אבן - אגף תקציבים, משרד האוצר
אפרת כהן - רפרנטית חינוך והשכלה גבוהה, משרד האוצר
אסף מאיר - רפרנט תשתיות, משרד האוצר
עמיחי כץ - רפרנט עבודה ורווחה, משרד האוצר
גלעד ריקלין - רכז מים, משרד האוצר
גיא אבן - אגף תקציבים, משרד האוצר
עפרה רוס - משרד האוצר
אסי מנינג - לשכה משפטית, משרד האוצר
דניאל לימור - רפרנט ממשל ומנהל
עמית שכייפמן - רפרנט בטחון פנים (פיקוד עורף)
שגיא בלשה - רפרנט בריאות, אגף תקציבים
סיוון הכטר - רפרנטית מקרו ומת"ס, אגף תקציבים
אודי בן-דרור - רכז תחום ביטוח לאומי, אגף תקציבים
הרצל בן יהושע - מנהל אגף תקציבים, משרד התחבורה
ולדימיר סימון - מנהל אגף תכנון כלכלי ותקצוב, מע"צ
רפאל אטיה - מינהל לאז"פ, משרד התעשייה והמסחר
לידיה לזנס - לשכת מדען ראשי, משרד התעשייה והמסחר
שי אייזן - סגן קצין תקציבים, משרד התעשייה והמסחר גלעד שמיר - רפרנט בתי חולים כלליים, משרד הבריאות
אירינה דביר - כלכלנית, משרד הבריאות
משה שגיא - מנהל אגף כלכלה ותקציבים, משרד החינוך
אודי כתריאל - מנהל אגך בינוי, משרד החינוך
אריאל קטן - משרד הדתות
גילי קניגסבוך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
הדס דויטש


--------------

א. שינויים בתקציב לשנת 2002.


פנייה 431-432
יעקב ליצמן – היו"ר
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

נפתח בפנייה –431-432 – נציבות המים.
גלעד ריקלין
יש פה העברה של 7.5 מיליון שקל מהתקציב השוטף של נציבות המים לתקציב פיתוח השירות ההידרולוגי. הסכום מהתקציב השוטף הוא סכום שלא ינוצל השנה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 431-432? מי נגד? אושר.


פנייה 440
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 440.
דניאל לימור
מדובר כאן על 250,000 שקל להשתתפות בערוץ המזרח התיכון. ערוץ המזרח התיכון התחיל לעבוד ב- 2002. על פי ההחלטה, אמורים להתווסף אליו חמישה מיליון שקלים מארבעה גורמים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 440? מי נגד? אושר.


פנייה 457-458
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 457-458.
גיא אבן
מדובר בהעברה של ארבעה מיליון שקלים, בהרשאה להתחייב ממשרד התחבורה דרך הרזרבה הכללית למשרד השיכון.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 457-458? מי נגד? אושר.


פנייה 466
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 466.
אסף מאיר
מדובר בהעברת מאתיים וחצי מיליון שקל בהסכם שיש עם המכון, בתקצוב רב-שנתי של המכון. המכון נמצא בחסר מפני שלא כיסינו את הנושא של הסכמי השכר עם החוקרים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 466? מי נגד? אושר.


פנייה 467-469
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 467 ול- 469.
סיוון הכטר
המטרה פה היא להעביר חמישה מיליון שקלים בסעיף הוצאות שונות לסעיף 19 – משרד המדע, התרבות והספורט. הכסף הזה מיועד לשמש לתשלום עבור חוק אזרחים ותיקים במוזיאונים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 467 ו- 469? מי נגד? אושר.


פנייה 474-475

נעבור ל- 474 ול- 475.
דניאל לימור
מדובר כאן בהעברת 825,000 שקל לתקציב נשיא המדינה דרך הרזרבה הכללית, לתקצוב נושאים במסגרת תקציב התפעול השוטף ותקציב האבטחה. בנוסף, ישנו תקצוב 168,000 שקל בהוצאה מותנית בהכנסה על מנת לאפשר קבלת כספים אשר מועברים ללשכת נשיא המדינה על ידי גופים חיצוניים. כמו-כן, ישנו ביצוע שינויים והתאמות לצורך התאמת התקציב לשנת 2002.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 474 ו- 475? מי נגד? אושר.


פנייה 478
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 478.
שגיא בלשה
יש פה 14 מיליון שקל למחלות קשות והעברה למשרד לביטחון פנים.
יעקב ליצמן – היו"ר
למה מעורב כאן המשרד לביטחון פנים? למה לא העבירו את זה לאנרגיה?
עמית שכייפמן
המשטרה היא גוף ביטחוני, שיש לה מלאי של תרופות למקרי חירום.
יעקב ליצמן – היו"ר
איפה הקמח בשעות חירום?
עמית שכייפמן
את זה אני כבר לא יודע.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 478? מי נגד? אושר.פנייה 479
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 479.
דניאל לימור
מדובר כאן בביצוע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח במשרד המשפטים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 479? מי נגד? אושר.פנייה 480
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 480.
עמיחי כץ
שינויים פנימיים בתקציב המשרד בגים התייקרויות והפשרת רזרבות בתקציב משרד העבודה והרווחה בהתאם לבקשותיו.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 480? מי נגד? אושר.


פנייה 483
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 483.
שגיא בלשה
זה עדכון תקציב בתי החולים הממשלתיים במחירי יום אשפוז חדש.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 483 ? מי נגד? אושר.


פנייה 486-487
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 486 ול- 487.
שי אייזן
זו תוספת של 737,000 שקל שנדרשת לביצוע משימות אבטחה שנוספו בשנת 2002. מדובר באבטחת בית השרה, באבטחת לשכת השרה וכו'.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 486 ו- 487? מי נגד? אושר.

נעבור ל- 488 ול- 503.
טמיר כהן
משרד התיירות לא הגיעו.פנייה 491-492
יעקב ליצמן – היו"ר
אם כן, נעבור ל- 491 ול- 492.
שגיא בלשה
492 זה הפשרת רזרבה לקניית שירותים לפסיכיאטריה, הפשרת רזרבה לקניות, העברה לסעיף פיתוח עבור פיתוח שירותים והעברת 90 מיליון שקל לקופות חולים עבור שירותים פסיכיאטריים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 491 ו- 492? מי נגד? אושר.


פנייה 496
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 496.
דניאל לימור
מדובר כאן בשינוי תקציב לשכת הקשר – הגדלת תקציב הוצאה מותנית בהכנסה במסגרת פרוייקט תגלית, בסך 1,380,000 שקל.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 496? מי נגד? אושר.


פנייה 497-500
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 497-500.
שגיא בלשה
מדובר בהעברה של שמונה מיליון שקל לבניית קריות הממשלה, משרד הבריאות והפשרת הרזרבה לקניות – שבעה מיליון שקל. בנוסף, ישנו העברה לסעיף פיתוח עבור פרוייקט הנמ"ר בבתי חולים.
יעקב ליצמן – היו"ר
למה דווקא קופות החולים האלה?
שגיא בלשה
יש הסכמים שנחתמים עם קופות החולים, שנמצאים עדיין בתהליך, וזה קורה ממש בימים אלה. זאת העברת מקדמה.
יעקב ליצמן – היו"ר
אולי זאת ההזדמנות לשאול אותך; לפני שנה לוועדת הכספים אושר "קאפינג" חדש, ולפיו הובטח לקופות חולים חוץ-כללית 50 מיליון שקל.
שגיא בלשה
אנחנו מעבירים את זה "מכב"י".
יעקב ליצמן – היו"ר
עוד לא התחלתם משא ומתן איתם.
שגיא בלשה
המשא ומתן בסופו.
יעקב ליצמן – היו"ר
אל תגיד לי "לא נכון". אני מודיע לך, לפרוטוקול הישיבה, שעם קופות חולים אחרות אפילו לא התחלתם לקיים משא ומתן.
שגיא בלשה
חתמנו על הסכם.
יעקב ליצמן – היו"ר
מתי?
שגיא בלשה
לפני חודשיים.
יעקב ליצמן – היו"ר
אז למה הם לא מקבלים?
שגיא בלשה
כי הם לא ביקשו.
יעקב ליצמן – היו"ר
האיש הזה היה אצלי לפני שבוע ימים, והתלונן שאתם לא משלמים. שלחתי אותו לרביב, ושלשום הוא אמר לי ששום דבר לא זז. אז למה אתה אומר לי שהוא לא ביקש?
שגיא בלשה
ההסכם נחתם לפני חודשיים, לא לפני שבוע. לגבי "מכבי", זה נמצא במשא ומתן מאוד מתקדם.
יעקב ליצמן – היו"ר
איך ייתכן ש- 50,000 הובטחו להם בתחילת השנה?
שגיא בלשה
זה הובטח להם רק במידה שהם ייפגעו, והם צריכים להוכיח שהם נפגעו. לא בטוח שהם נפגעו משינו שיטת ה"קאפינג". הם צריכים להוכיח לנו בתחשיבים שהם אכן נפגעו, ושמגיעים להם אותם 50,000 שקל.
יעקב ליצמן – היו"ר
בהתחלה אמרת "לא ביקשו", אחר כך אמרת "לא הוכיחו", ואחר כך אמרת "לא יקבלו".
שגיא בלשה
כי קופת החולים באמת לא ביקשה בזמן חתימה ההסכם. "מכבי" ביקשה, זה נמצא במשא ומתן, וזה בשלבי דיון.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 497 ו- 500? מי נגד? אושר.


פנייה 499
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 499.
שגיא בלשה
פה מדובר על תקציב בתי החולים. בתי החולים ביקשו להעביר מתקציב השכר לקניות בגין התייעלות בכוח אדם, וזה הסעיף של ההעברה של כוח האדם.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 499? מי נגד? אושר.פנייה 504-505
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 504 ול-505.
רפאל אטיה
מדובר על 13 מיליון שקל שאנחנו מקבלים בתכנית שנקראת פיתוח תשתיות לתעשייה. עיקר הכסף מיועד לאזורי התעשייה המרחביים העיקריים שאנו עסוקים בהם השנה.
מוסי רז
מתוך ה- 125 מיליון, כמה הולך לכל איזור תעשייה?
רפאל אטיה
מה שרלוונטי זה ההרשאה ולא המזומן. המזומן זה תוספת.
מוסי רז
ומהו הסך הכל השנתי?
רפאל אטיה
בערך 90 מיליון שקל הרשאה.
מוסי רז
כמה הולך לשטחים?
רפאל אטיה
השנה לא הפעלנו הרשאה ביהודה ושומרון, נכון להיום.
מוסי רז
גם לא ב- 13 מיליון האלה?
רפאל אטיה
המזומן משרת את כל ההרשאות.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 504 ו- 505? מי נגד? אושר.פנייה 506
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 506.
שגיא בלשה
יש פה העברה של 8.5 תקנים מתקציב הבריאות לתקציב בתי החולים עבור משכילים ערביים. יש החלטת ממשלה לשלב משכילים ערביים בסקטור הציבורי. זה היה עד עכשיו ברזרבה, ואנו מיישמים את אותה החלטה – מעבירים את זה לבתי החולים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 506? מי נגד? אושר.


פנייה 508
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 508.
שגיא בלשה
מדובר בהפשרת רזרבה לשכר בפיזורה של הרזרבה בסעיפי השכר השונים בתקציב משרד הבריאות.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 508? מי נגד? אושר.


פנייה 577
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 577.
גיא אבן
שינויים בתקציב הפיתוח, שעיקרם תגבור תקציב תכנית תשתיות לבנייה חדשה. הסעיף השני הוא תיקצוב תכנית פיתוח תשתיות ביישובי מיעוטים, שמיועד לאקווה העתיקה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 577? מי נגד? אושר.פנייה 509-510
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 509-510.
דניאל לימור
מדובר כאן בהעברת 1,247,000 שקל מתקציב הפיתוח במשרד המשפטים דרך הרזרבה הכללית לתקציב הנהלת בתי המשפט לצורך גמר ההתחשבנות בגין המעבר לבתי המשפט בראשון לציון ובנוסף תגבור תקציב התפעול.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 509 ו- 510? מי נגד? אושר.


פנייה 511-512
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 511-512.
דניאל לימור
מדובר כאן בהעברת 1,618,000 שקל דרך הרזרבה הכללית לצורך מימון תשלום החזר מסים עקיפים לארגונים בין לאומיים ודיפלומטיים בהתאם לוועדה לכיסוי מסים עקיפים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 511 ו- 512? מי נגד? אושר.


פנייה 513-514
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 513-514.
דניאל לימור
מדובר בהעברת 3,597,000 שקל לתקציב משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט, לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 513 ו- 514? מי נגד? אושר.פנייה 515-516
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 515-516.
דניאל לימור
מדובר כאן בהעברת מיליון שקל דרך הרזרבה הכללית לתקציב משרד ראש הממשלה, למרכז רבין בהתאם למסגרת התקציב שאושרה למרכז.
יעקב ליצמן – היו"ר
למה צריך כאן תוספת תקציב?
דניאל לימור
לפי סיכום המסגרת, כל שנה מ- 1998 ועד 2001, מרכז רבין יפנה לאפוטרופוס הכללי לבקש מיליון שקל. במידה שהוא ייענה בשלילה, משרד האוצר התחייב להשלים את הסכום. זה בגין 2001.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 515 ו- 516? מי נגד? אושר.


פנייה 517-534
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 517 עד 534.
סיוון הכטר
הפנייה הזאת נועדה להמיר 254 משרות מסגרת בשיאי כוח אדם במשרדי הממשלה, במסגרת יישום הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. זה, למעשה, תחילת יישום ההסכם.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד פנייה 517-534 ? מי נגד? אושר.פנייה 537-538
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 537-538.
דניאל לימור
מדובר כאן בהעברת 1,400,000 שקל מתקציב משרד החוץ דרך הרזרבה הכללית ללשכת הקשר "נתיב" לצורך התאמת תקציב השכר בלשכת הקשר "נתיב" לביצוע בפועל.
יעקב ליצמן – היו"ר
אבל "נתיב" היה קודם.
דניאל לימור
היה הוצאה מותנית. פה מדובר בהעברה לכיסוי גירעון שכר ב"נתיב" שנוצר עקב הפחתה של עשרה תקנים, ולכן ירד גם הכסף. מאוחר יותר החליטו להחזיר את התקנים בלי הכסף, נוצר גירעון, וזהו כיסוי הגירעון.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 537 ו- 538? מי נגד? אושר.


פנייה 539-541
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 539, ל- 540 ול- 541.
דניאל לימור
מדובר בהעברת 11,472,000 שקל דרך הרזרבה הכללית לתקציב משרד האוצר לנציבות מס הכנסה ולאגף המכס והמע"מ לנושאים הבאים---
יעקב ליצמן – היו"ר
למה הם צריכים כסף? יש ירידה בהכנסות.
דניאל לימור
אז הנושא הראשון הוא תקצוב היערכות ליישום הרפורמה במס הכנסה במיסוי הישיר;

הנושא השני הוא העברת 2,000,000 שקל לתקציב מס הכנסה בהתאם לסיכום בין המשרדים;
הסעיף השלישי
על פי סיכום חשכ"ל עם רנ"ר, אגף המכס מחוייב בתשלום שכר דירה ואחזקה בגין שטחים השייכים לרנ"ר. לצורך כך מתווספים מיליון וחצי שקל לתקציב המכס לכיסוי חלקי של חובות בגין העבר לרנ"ר.

הסעיף הרביעי עוסק בהעברת 1,443,000 שקל מתקציב הפיתוח של אגף המכס לתקציב השוטף לצורך תשלום שכר דירה.

העברת 1,167,000 שקל לתקציב אגף המכס בהתאם לסיכום בים המשרדים.

ביצוע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח של משרד האוצר.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 539, 540 ו- 541? מי נגד? אושר.


פנייה 542
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 542.
שגיא בלשה
מדובר כאן בהפשרת 14 מיליון שקל לקניית שירותים בגריאטריה מרזרבה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 542? מי נגד? אושר.


פנייה 543-544
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 543-544.
דניאל לימור
מדובר כאן בהעברת 16,821,000 שקל דרך הרזרבה הכללית לצורך התאמת תקציב השכר במשרד ראש הממשלה לביצוע בפועל.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 543 ו- 544? מי נגד? אושר.פנייה 545
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 545.
עמית שכייפמן
מדובר בהפשרת רזרבות להתייקרויות בתקציב המשרד לביטחון פנים בהתאם לסיכום בין המשרדים בהיקף של 19 מלש"ח.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 545? מי נגד? אושר.


פנייה 551
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 551.
אסף מאיר
הפנייה הזאת היא בהמשך להחלטת הקבינט הכלכלי-חברתי, שהפכה להחלטת ממשלה. זה פיקוח על חברת חשמל והקמת הצינור.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 551? מי נגד? אושר.


פנייה 552
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 552.
שגיא בלשה
זאת העברה של הרשאה להתחייב לפרוייקט הנמ"ר, שזה פרוייקט המיחשוב של בתי החולים הממשלתיים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 552? מי נגד? אושר.פנייה 556-557
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 556 ול- 557.
דניאל לימור
מדובר כאן ביישום של החלטת ועדת הכספים לגבי תקצוב הסכמי שכר.
יעקב ליצמן – היו"ר
מאיפה נהיה לכם כסף? אמרתם שאין לכם כסף.
דניאל לימור
בדקנו מספר מקומות, והצלחנו למצוא כמה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 556 ו- 557? מי נגד? אושר.


פנייה 484-502
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 484, ל- 485, ל- 489, ל- 490, ל- 501 ול- 502.
אודי בן-דרור
מדובר בהעברת עודפים מסעיף 25, שבעצם העברת הרזרבה להתייקרויות ועודפים אחרים לסעיפים אחרים בתקציבים החברתיים – לחינוך, לתרבות, למוסד לביטוח לאומי, ואם שכחתי משהו – זה כתוב כאן. למעשה, העברנו דרך הרזרבה הכללית את העודפים שנוצרו בסעיף 25.
אורית נוקד
זאת פנייה אחת? הן תלויות אחת בשנייה?
אודי בן-דרור
זאת עסקת-חבילה.
אפרת כהן
יש כאן גם העברת ארבעה וחצי מיליון שקלים לחינוך העצמאי.
יעקב ליצמן – היו"ר
למה זה כתוב תחת המינהל הפדגוגי?
אפרת כהן
כי זה תנועות הנוער.
יעקב ליצמן – היו"ר
אם כך, אני אצביע בעד, אבל הפנייה לא תבוא.
אודי בן-דרור
הרפרנט של דתות לא נמצא, אך עיקר ההעברה כאן היא לתמיכה בכוללים, לרבנות הראשית ולסעיף של פעילות למען כשרות.
שגיא בלשה
בבריאות יש פה העברה לכיסוי ביטוח של רשלנות רפואית בבתי החולים.
יעקב ליצמן – היו"ר
אגב, כמה בתי חולים פנו אליי בקשר לזה. איפה הביטוח היום?
שגיא בלשה
תלוי באיזה בתי חולים.
יעקב ליצמן – היו"ר
למה זה לא אחיד?
שגיא בלשה
אתה צודק, ואחד הדברים שאנו עובדים עליו עכשיו הוא ביטוח אחיד לכל בתי החולים בישראל.
יעקב ליצמן – היו"ר
אתה מדבר על כל בתי החולים או רק על הממשלתיים?
שגיא בלשה
לא, כל בתי החולים במדינת ישראל.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד פנייה 484-502? מי נגד? אושר.פנייה 423
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 423.
אפרת כהן
הפנייה נועדה לשלושה נושאים; הראשון נוגע לאוניברסיטאות, לסגל האקדמי ולסגל המינהלי; הנושא השני הוא תיקצוב מדרשת "שדה בוקר". השינויים הינם שינויים פנימיים בתקציב ות"ת, כמו כן הפשרת הרזרבה להתייקרויות.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 423? מי נגד? אושר.


פנייה 554
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 554.
אפרת כהן
הפנייה התקציבית כאן נועדה לתקצוב התייקרויות בשכר מורים ובהסעות.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 554? מי נגד? אושר.פנייה 558
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 558.
גלעד ריקלין
באוגוסט 2002 נחתם הסכם עם חברת "מקורות". עד 2002 חברת "מקורות" לא שילמה הטלי הפקה, כי לא היה לה הסדר של גיבוי עם הממשלה, וברגע שנחתם הסכם חברת "מקורות" התחילה לשלם, וכנגד זה הממשלה מעבירה לה את הסכום שכאן.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 558? מי נגד? אושר.פנייה 559
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 559.
גלעד ריקלין
פנייה זאת נועדה לאפשר את הגדלת ההרשאה להתחייב לצורך מימון מפעלים להשבת קולחין בסך 40 מלש"ח.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 559? מי נגד? אושר.


פנייה 560
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 560.
גלעד ריקלין
זאת פנייה שנועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב מינהלת הביוב – שינויים של סוף שנה, שנועדו לביצוע פרוייקטים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 560? מי נגד? אושר.


פנייה 561-562
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 561-562.
גלעד ריקלין
הפנייה הזאת נועדה לתקצב הרשאה להתחייב לפי החלטת ממשלה, שבמסגרתה הממשלה, באמצעות "מקורות", רוכשת מים ממפיקי מים פרטיים שנמצאים באקוויפר החוף.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי מקבל את התמיכה?
גלעד ריקלין
זאת לא בדיוק תמיכה, הם מוכרים מים.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 561 ו- 562? מי נגד? אושר.

פנייה 563
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 563.
שגיא בלשה
מדובר כאן בהעברת השתתפות במשרד החקלאות בגובה מיליון וחצי שקל בגין מחלת ספגת המוח (הפרה המשוגעת).
יעקב ליצמן – היו"ר
נדמה לי שהיו כבר שלוש העברות.
שגיא בלשה
היתה החלטת ממשלה, שמשרד הבריאות צריך להעביר למשרד החקלאות סכום של 4 מיליון שקל. שר הבריאות לא הסכים עם אותה החלטה, והיה ויכוח בין משרד החקלאות למשרד הבריאות. בהתחלה, הגיעו לפשרה שבינתיים מעבירים מיליון שקל – זאת היתה ההעברה הקודמת – ועכשיו הגיעו להסכמה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 563? מי נגד? אושר.


פנייה 566
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 566.
אפרת כהן
הפנייה נועדה להמרת משרת עבודה בלתי-צמיתה למשרת שכ"א.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 566? מי נגד? אושר.פנייה 575-576
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 575-576. .
סיוון הכטר
הפנייה הזאת נועדה להעביר סכום של 104,762,000 שקל לצורך תקצוב גמלאות לעובדי שירותי הרווחה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 575 ו- 576? מי נגד? אושר.


פנייה 570
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 570.
גילי קניגסבוך
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה, והיא כוללת שינויים בהתאם לקצב הביצוע, העברה של 490,000 שקל במזומן בגין הפעלת תחנת החוף 0X4, שזו תחנה ליצירת קשר עם ספינות הים והעברה של 405,000 שקל בהרשאה להתחייב עבור פיתוח יישומים והטעמתם.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 570? מי נגד? אושר.


פנייה 577
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 577.
הרצל בן-יהושע
מדובר בהעברות בין סעיפי השכר. כאמור, השכר תוקצב בתחילת השנה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 577? מי נגד? אושר.פנייה 569
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 569.
גילי קניגסבוך
הפנייה הזאת נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הסובסידות של משרד התחבורה, בהתאם לביצוע.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 569? מי נגד? אושר.


פנייה 571

נעבור לפנייה 571.
אריאל קטן
זאת תוספת של 70 מיליון שקל בהרשאה להתחייב בתחום מבני דת.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 571? מי נגד? אושר.


פנייה 553
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 553.
לידיה לזנס
הפנייה כאן נועדה לאפשר הגדלת ההכנסות מתמלוגים במדען הראשי בתמ"ס בסך של 100 מיליון שקל ולהגדיל בהתאם ב- 50 מיליון שקל את ההרשאה להתחייב ולבצע שינויים פנימיים בתקציב המדען הראשי בתמ"ס.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 553? מי נגד? אושר.פנייה 567-568
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 567-568.
סיוון הכטר
הפנייה הזאת נועדה להעביר סך של מיליון שקל מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה לתקציב משרד המדע, התרבות והספורט, בהתאם לבקשת משרד התחבורה, בעקבות סיכום בין שר התחבורה לשעבר ושר המדע, התרבות והספורט לשעבר.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 567 ו- 568? מי נגד? אושר.


פנייה 579-580
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור ל- 579 ול- 580.
אריאל קטן
זאת תוספת של 15 מיליון שקל לטובת הישיבות, בהתאם לסיכום האוצר.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 579 ו- 580? מי נגד? אושר.

פנייה 564
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 564.
עמית שכייפמן
מדובר בהקצאה פנימית של השתתפויות משרד הביטחון בתקציב הוצאות חירום אזרחיות ובנוסף שינוי פנימי בתקציב הוצאות חירום אזרחיות.
מוסי רז
מה הגבול בינינו לבין הוועדה לתקציב הביטחון?
עמית שכייפמן
אני לא אחראי לנהלים האלו.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 564? מי נגד? אושר.

פנייה 565
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 565.
אפרת כהן
הפנייה נועדה לתקצב חידוש מבני מוסדות חינוך, באמצעות העברה מהתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח של משרד החינוך.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 565? מי נגד? אושר.


פנייה 498
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 498.
אודי כתריאל
יש שם חוסר תקציבי.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד 498? מי נגד? אושר.


פנייה 578
יעקב ליצמן – היו"ר
נעבור לפנייה 578.
משה שגיא
השינויים הם שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך הכוללים תקצוב תלמידי נעל"ה.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד פנייה 578? מי נגד? אושר.ב. צו נכי רדיפת הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ב-2002.
עפרה רוס
כאן יש כוונה לעדכן את התגמולים של נכי רדיפות הנאצים. אנחנו צמודים לתגמולים של נכי צה"ל.
יעקב ליצמן – היו"ר
מי בעד צו נכי רדיפוות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ב-2002? מי נגד?

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ב-2002, אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
-----------


הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים