ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/07/2002

תיקון חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1976; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס”ב-2002; צו היטלי סחר (היטל בטחה על יבוא טובין להגנה על הייצור המקומי) (הוראת שעה) (מס` 2), התשס”א-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/544319
ועדת כספים
01/07/2002


הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן


פרוטוקול מס' 403
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"א בתמוז תשס"ב (1 ביולי 2002), שעה 09:00
סדר היום
1. תיקון חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות
מס), התשל"ו-1976
2. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הקטנת חוב מס) (הוראת שעה),
התשס"ב-2002
3. צו היטלי סחר (היטל בטחה על יבוא טובין להגנה על הייצור המקומי)
(הוראת שעה) (מס' 2), התשס"א-2002

נכחו: יעקב ליצמן – היו"ר
אבשלום וילן
עופר חוגי
אמנון כהן
ישראל כץ
מוסי רז
אברהם שוחט
מוזמנים
סגן שר העבודה והרווחה יצחק וקנין
עו"ד תומר מוסקוביץ' יועץ משפטי, משרד העבודה והרווחה
אפרים כהן יו"ר המנהלת לעובדים זרים, משרד העבודה והרווחה
צביה דורי משרד התעשייה והמסחר
שוקי ג'נה מנהל מחלקת מיסוי מקרקעין, נציבות מס הכנסה
עו"ד אביבה לוי-אטיאס המחלקה המשפטית, נציבות מס הכנסה
עו"ד איתן בן משה אגף כלכלה והכנסות המדינה, משרד האוצר
שבתאי עזריאל יו"ר עמותת נמ"ר (נפגעי מס רכוש)
מאהר בחוס ועדת חובות מס רכוש
אברהים נעים ועדת חובות מס רכוש
מוסא ח'לף ועד הפעולה לביטול מס רכוש
סולימאן חוסין שתי"ל
גוזיף טנוס שתי"ל
מאיר יגיל מנכ"ל חברת שוברי-בר, חברה ליבוא מספוא
בעז צפריר מנכ"ל שמן תעשיות בע"מ
חיים מלר מנהל מפעל, שמן תעשיות בע"מ
אמנון חצבני יו"ר הוועד, שמן תעשיות בע"מ
ליאוניד פייקין נציג הוועד, שמן תעשיות בע"מ
ד"ר אורי צגלה מנכ"ל ויו"ר אוליבקס
ג'יי לביא ג'יי לביא בע"מ
צבי רוזן דובר ועדת הכספים, הכנסת
יועצת משפטית
אנה שניידר
שגית אופק, עוזרת ליועצת המשפטית
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
דקלה אברבנאל


1. תיקון חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות
ותשלום חובות מס), התשל"ו1976-
היו"ר יעקב ליצמן
שלום לכולם. אני פותח את הישיבה. נדון בסעיף הראשון שעל סדר היום: תיקון חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו1976-.
תומר מוסקוביץ
למעשה מדובר בפרק שהיה בחוק ההסדרים אולם בעקבות הפיצול בזמנו לעניינים תקציביים טהורים ולעניינים אחרים הוא נדחה ונדון כעת. אעמוד על ההצעה בקיצור נמרץ.

התופעה של עובדים זרים ידועה ומוכרת ואין צורך להרחיב עליה את הדיבור. למעט מי שמביאים את העובדים ארצה והעובדים עצמם הנושא הזה מסב נזק לכולנו. יש עברות רבות על החוק בעניין זה, והן מתבטאות בשני תחומים עיקריים: מעסיקים עובדים זרים בלי היתר – אדם שאין לו היתר העסקה כלל, או אדם שמעסיק מעבר להיתר, או אדם שמעסיק עובדים שהוויזה שלהם פקעה; וכן יש עברות כלפי העובדים עצמם: אי קיום החובות כלפיהם.

כאמור נושא זה פוצל מחוק ההסדרים משום שנטען שזה איננו נושא תקציבי מובהק. המטרה שבהצעת החוק היא לבצע אכיפה פסיווית. האכיפה באמצעות מפקחים שמאתרים את האנשים בשטח היא כישלון גדול. ולכן חשבנו להוסיף את הסעיף הנ"ל בחוק עסקאות גופים ציבוריים שחשב על הדברים כבר בשנת 1976.
היו"ר יעקב ליצמן
מישהו מתנגד להצעת החוק?
תומר מוסקוביץ
אינני חושב כך. לא שמעתי על התנגדות.
היו"ר יעקב ליצמן
האם למישהו יש הערה לנושא זה? אין הערות. אינני רואה שמישהו מתנגד. אני מקיים הצבעה על תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו1976-: ההצבעה אושרה פה אחד, תרתי משמע.


2. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס"ב2002-
היו"ר יעקב ליצמן
נעבור לדון בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה), התשס"ב2002-.
איתן בן-משה
בעצם זוהי נוסחה להקלה בעברות של מס רכוש מן העבר. כידוע בשנת 1999 הופחת שיעור המס לאפס אחוזים ומאז ואילך יש אפס מס. מי ששילם בפועל את המס בתקופה של לפחות 20 שנה, וגם פחות מזה, יש לו הקלה משמעותית מאוד והוא לא יהיה חייב בתשלום של יתרת החוב שנשארה לו.
היו"ר יעקב ליצמן
ונקבע גבול עד סוף השנה, נכון? זאת המכסה.
איתן בן-משה
נכון.
סמדר אלחנני
יש קבוצה קטנה שמרגישה את עצמה "פריירית" מוחלטת.
היו"ר יעקב ליצמן
הדברים כבר נאמרו בישיבה הקודמת בנושא זה. אמרתי אז שיש תקדימים בנושא, כמו מבצע דו"חות החניה. גם שם יש מי ששילמו הכול ואחר כך המדינה הציעה לאחרים מבצע. לשר האוצר יש אפשרות למבצעים ולהנחות והוא עושה זאת בסגנון שלו. בהצעת החוק המקורית שלי הייתה לבטל את כל החובות. אבל נראה שזה איננו הזמן המתאים לכך.
סמדר אלחנני
מי ששילמו יוכלו לקבל בחזרה את הכסף? אינני מתנגדת למבצע, אבל אני מבקשת לשאול זאת.
איתן בן-משה
ההצעה איננה מתיימרת לתת פתרון כולל לסוגייה של חובות עבר. אבל זוהי הקלה.
יצחק וקנין
נראה לי שהאוצר רוצה לקבל כסף. מה שפחות חובות אבודים – כך טוב יותר.
היו"ר יעקב ליצמן
הם רוצים לגמור את העניין הזה, לסגור את הדברים.
שבתאי עזריאל
אני מתפלא על הצעת החוק. חוק פרקינסון אומר שהקמת כור גרעיני שעולה 2 מיליארד דולר מאושרת בתוך שנייה, ואילו בנוגע להקמת סככת אופניים – כיוון שכל אחד מבין בעניין – יש ויכוח גדול.החובות של מס רכוש הם כ2- מיליארד דולר – בערך 10 מיליארד ש"ח. אינני מסוגל להאמין שעדיין אין לי נתונים על התפלגות החובות. אני לא רואה שמישהו עשה עבודה שכזאת. זה מה שאני הייתי עושה אילו הייתי צריך להוציא 20,000 ש"ח אפילו. אין התפלגות של החובות. אין ניתוח של משמעות הנתונים: מה המשמעות של 25%, של 20 שנה? איזו משמעות יש לכך על כל החובות? מדוע למשל לקבוע 25% ולא 22% ולא 3%? מאיפה המספרים?
היו"ר יעקב ליצמן
עמדתי ידועה. לדעתי מס רכוש היה פסול בכלל. לדעתי היה צריך לחסל את החובות. אבל ברור שאי-אפשר להשיג הכול. לא הצלחתי להתקדם מעבר לכך בהצעת החוק שלי ושל ח"כ ברכה. קשה במיוחד לפעול כשיש מיתון במשק וחובות. הוחלט לקבוע 20 שנה משום שזה 50% מהחובות.

אני מבקש להשיב גם לגב' אלחנני: אותו דבר לא חל על יהלומים, למשל. אמנם שניהם רכוש, אבל הוחלט לקבוע זאת על מס רכוש משום שידוע אותו אי-אפשר להוציא מהמדינה, ויהלומים אפשר להוציא מהמדינה ולהעלים.

אני מציע שנקבל את ההצעה כאן. הצעת החוק עדיין מונחת כאן ועוד חזון למועד.
שבתאי עזריאל
אבל מה יקרה אם יקבלו את ההצעה? היא חסרת משמעות ובלתי ישימה. מעבר לכך, היא גובה יותר ממה ששילמנו ויותר ממה שהקרקע שווה.
היו"ר יעקב ליצמן
היא מאפשרת לחייב לפתור את ענייניו, יש לו כמה אפשרויות בכמה סעיפים.
שבתאי עזריאל
יש לי כאן הערות רבות לסעיפים. לא אני הייתי צריך לעבוד על ההצעה, אלא מנהל הכנסות המדינה או נציבות מס הכנסה. האם אני צריך להשיג נתונים של 20 השנים האחרונות? האם עליי לשמור קבלות מאז 1961, כשהתחיל מס רכוש? אם לא אעשה זאת, יטענו כלפיי שאין הוכחה ששילמתי. זה המצב לפי התקנות.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מניח שאם בשנים קודמות לא ביקשו חובות משנת 1961, המשמעות היא שאין חוב מאז.
שבתאי עזריאל
אבל כל חוב כלול באחר. החובות נגררים.
אנה שניידר
בסעיף 3 לתקנות כתוב: "לשם הוכחת תשלום מס כאמור בתקנה 2 יציג בעל הקרקע או מי מטעמו הודעות תשלום כפי ששולמו על ידו". ואם אין לו הודעות שכאלה? ייתכן שיש מקום להוסיף כאן: "או שיוכיח זאת בדרך מקובלת אחרת".
היו"ר יעקב ליצמן
אם כן אני מציע להוסיף זאת. יש להוסיף כאן: "או שיוכיח בדרך אחרת שתהיה מקובלת על מנהל מס רכוש". כלומר, או שיוצגו קבלות או שתסופק הוכחה לשביעות רצון מנהל מס רכוש, שהתשלום נעשה.
איתן בן-משה
נוכחים בדיון נציגים ממס הכנסה. הסעיף הזה הוא תנאי פרוצדורלי לדעתם. לא תופסים את החייב וטוענים שאם לא ימציא קבלות מקוריות לא יוכל לקבל את ההטבה.
היו"ר יעקב ליצמן
היועצת המשפטית של הכנסת אומרת אחרת.
אנה שניידר
לפי מיטב הבנתי מה שכתוב כאן הוא שאם הדברים לא הוכחו בדרך המבוקשת, האדם יהיה חייב בכל הסכום.
היו"ר יעקב ליצמן
המילים "לשביעות רצון מנהל מס רכוש" פותרות לדעתי את הבעיה.
איתן בן-משה
בסדר. התיקון מקובל עליי.
אנה שניידר
במכתב לשר האוצר יש לכתוב זאת.
שבתאי עזריאל
אני מבקש להעיר הערה נוספת: רוצים מאתנו 25%, ועל זה יש להוסיף 2.5% מס מכירה, כי המס הזה לא בוטל בנוגע לקרקעות ששילמו עליהן מס רכוש, אלא הוא בוטל רק על קרקעות שלא חויבו במס רכוש. עדיין מענישים את הקרקעות הללו גם במס רכוש וגם במס מכירה. זאת תקנה שאינני מבין. מי שקנה קרקע מנובמבר 2000 ואילך איננו מחויב במס רכוש, והוא פטור גם ממס מכירה. כלומר, כל הקרקעות שחייבות במס מכירה הן בוודאי כאלה שנרכשו לפני 1999.

רוצים מאתנו 25% לפי שומות 1999. אלה שומות מופרזות באופן מדהים. השומות לא קטנו אף על-פי ששוק הנדל"ן התרסק לגמרי. בשנת 1995 המחירים זינקו, בשנת 1996 קבעו שומות והשאירו אותן בעינן למרות שהתנגדנו ופעלנו.
היו"ר יעקב ליצמן
אבל אתה לא היית רוצה שהמבצע לא יתקיים, נכון, מר עזריאל?
שבתאי עזריאל
אני לא רוצה שיקבעו 25%. זה מגיע ל50%- מערך הנכס. צריך לקבוע 10% מהשווי הנקי ממס.
היו"ר יעקב ליצמן
כרגע ביכולתי לדחות את התקנות או להצביע בעד. אין לי אפשרות לבצע שינויים. מה עליי לעשות? אילו יכולתי לשנות את הדברים הייתי עושה זאת.
שבתאי עזריאל
אינני יכול לקבל שזה המצב. זה לוקח לי את הקרקע. הקביעה של 25% מהשווי כוללת גם שווי שיש עליו מס שבח, היטל השבחה, מס מכירה שהמוכר צריך לשלם. אני צריך לשלם מסים על מסים?
מוסא חלף
אני עוד לא הגעתי לחובות האמתיים, אני עוד לא יודע מהם החובות. וכבר מדברים על הפחתה. משרדי מס הכנסה ומס רכוש לא מטפלים בצורה יסודית בעניינים שלו.

לפני שמתחיל מבצע אנחנו רוצים לדעת מה המצב לפי החוק. שקודם כול יטפלו בנו לפי החוק. צריך לטפל בבקשות החקלאיות, בהשגות, בעררים שמונחים במשרדים וכו'.
היו"ר יעקב ליצמן
ולא מטפלים?
מוסא חלף
לא. עובדה: יש עררים שנמצאים במשרד מס רכוש מאז שנת 1984 ולא טופלו. יש בקשות חקלאיות שלא נותנים להן תשובה. לפני מבצע החובות אני מבקש לדעת מה החובות האמתיים. אינני יודע זאת היום. צריך לבדוק אם החובות אמתיים או פיקטיוויים, צריך לבדוק את השומות.
היו"ר יעקב ליצמן
אבל כאמור, אי-אפשר לשנות הרבה בתקנות, אלא רק לאשר או לדחות. יש פתגם שאומר שמה שנותנים לעולם צריך לקחת. יש מבצע, רוצים להקל קצת. אני אגיד להם שלא יעשו זאת?
מוסא חלף
אבל זאת לפחות הזדמנות לומר, ולרשום בפרוטוקול, שמס רכוש צריך לטפל בבעיה בצורה יסודית. יש מגזר שלם שסובל מזה.
היו"ר יעקב ליצמן
אשתדל לפעול בנושא הזה גם בעתיד. המבצע הזה לא מסיים את העניין. אבל הוא מקל על החייבים, ואין סיבה שלא לקבלו.
מוסא חלף
שלפחות ידברו אתנו.
שוקי ג'נה
יש להפריד בין מס מכירה למס רכוש. הדברים אינם נוגעים זה לזה. לעצם העניין: בחוק יש הליך של השגה והליך של ערר.
היו"ר יעקב ליצמן
אבל הטענה היא שלא מטפלים בהשגות. זה נכון?
שוקי ג'נה
הייתה הוראת ביצוע שאפשרה להגיש השגות וכל מי שרצה הגיש השגות. אם הקביעה עדיין אינה מקובלת יש גם ועדת ערר. התהליכים האלה שנקבעו בחוק מאפשרים לדון בשווי האמתי של הקרקע. לצורך העניין נמליץ להמשיך ולהגיש השגות גם לשנת 1999.
שבתאי עזריאל
במס רכוש מוכנים לפתוח את הספרים של מס רכוש ולהשוות שומות? מר ג'נה אומר דברים שלא עומדים במבחן המציאות.

מר ג'נה מציע להגיש השגות אולם מס רכוש לא נותן מידע. ההשגה תוגש ותידחה, ולנו לא תהיה אפשרות לדעת אם הקביעה נכונה. כל המידע אצל מס רכוש. יש לנו הוכחות שהשומה מופרזת ביודעין.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מבקש ממר עזריאלי להקשיב לי. איננו יכולים להיכנס למס הכנסה ולדרוש ממנו לקבל את ההשגות. זהו הליך שמתקיים ואנחנו איננו יכולים לדרוש שמס רכוש יקבל כל השגה והשגה. אולם נציג מס הכנסה טוען שמס הכנסה מוכן לקבל השגות עד 1999 וגם אחר כך.
שבתאי עזריאל
אבל זאת עדיין בעיה: זאת השגה לא רצינית. זאת זריית חול בעיניים. אומרים לנו שאפשר להגיש השגות אבל לא נותנים מידע כמה שווה הקרקע הסמוכה, וכמה שילם השותף של בעל הקרקע. אם כן, אני כבר יודע איך תיראה ההשגה שאגיש. היא תיראה כמו שנראו ההשגות עד היום.
מאהר בחוס
זוהי בעיה רצינית שכדאי להתייחס אליה ברצינות. הפתרון בתקנות שמציע שר האוצר לא מספיק. אני חושב שהאוצר מעוניין לגבות כספים ולא סתם להציע הצעות. אם הוא רוצה לגבות כספים, שלא יפעל לפי ההצעות האלה.
היו"ר יעקב ליצמן
האוצר צריך כסף. אני יכול לומר את מה שנציגי האוצר לא יכולים לומר. מס הכנסה צריך כסף. לכן היה מוכן לעשות מבצע ולהוריד את התשלומים, כדי שיהיו הכנסות השנה.
מאהר בחוס
אנחנו מוכנים לעזור אם זה באמת מגיע לאוצר.
היו"ר יעקב ליצמן
אם לא מגיע, אל תתנו.
מאהר בחוס
היועצת המשפטית של הכנסת תוכל לבדוק האם מבחינה משפטית החובות חוקיים או שאינם חוקיים.
היו"ר יעקב ליצמן
לשם כך יש למס הכנסה יועץ משפטי.

אם מגישים ערר על מס רכוש, הדברים לא נבדקים?
מאהר בחוס
הם לא רוצים לשמוע. החוק אומר שקרקע שמוכרזת כקרקע חקלאית פטורה מתשלום המס. אני מדבר על הקרקע בסקטור הערבי: רוב הקרקעות שם עד שנת 1994 היו מוכרזות כקרקעות חקלאיות. ולכן, לפי החוק, היו פטורות מתשלום המס. במגזר הערבי אין תכניות מתאר מאושרות. ההכרזה החקלאית היא התופסת. לכן אנשים רבים שילמו ולא היו צריכים לשלם, כי בשנים 1992-1990 פטרו אותם. מי שהקרקע שלו הוכרזה כקרקע חקלאית קיבל פטור. אולם האנשים האלה שילמו הרבה שנים לפני כן. מה בנוגע לכסף שלהם?


בנוגע ל25%- ששר האוצר מציע: אני מתפלא איך שר האוצר מציע הצעות בלי לדון על כך עם נציגי החייבים. צריך לשמוע אותנו. אנשי הנציבות יכלו לבקש מאתנו שנבוא. היינו יושבים ומדברים עמם. אם היו רוצים, היו משתכנעים; אם היו משכנעים אותנו, היינו שותקים. אבל מדוע להציע סתם הצעות שאינן ניתנות ליישום? זה בלתי אפשרי.

לפי הצעת שר האוצר יש לשלם 25% משווי הקרקע. אם נוסיף הקצאה לצורכי ציבור בשביל העיריות, שזה עוד 40% בערך, נגיע ל65%-. היטל השבחה הוא בערך 20% וכבר מגיעים ל85%-. ואם בעל הקרקע רוצה למכור את הקרקע הוא צריך לשלם עוד מס שבח, בשיעור של 50%-40%. מאיפה הוא יביא את הכסף?

אני יודע שמר גבאי הציע את ההצעה הזאת. אבל לפני 5 חודשים מר גבאי עצמו הציע 10%.
היו"ר יעקב ליצמן
האוצר סירב לקבל את ההצעה ההיא. ניסיתי להגיע ל10%- אבל הם לא רצו.
מאהר בחוס
למה מציעים סכום מהקרקע עצמה? למה לא סכום מהחוב עצמו? שיקבעו למשל 10% מהחוב, 15% מהחוב, 20% מהחוב – שיתייחסו לכסף. למה לקבוע 25% משווי הקרקע?

גם הדרישה לשלם 20 שנה מוגזמת. המשמעות היא שכבר שילמו 50%, וכעת מבקשים עוד לשנת 1999.
שבתאי עזריאל
ונוסף על אלה יש עוד מס מכירה.
איתן בן-משה
אני מבין ללבם של הדוברים, אבל איננו מחפשים כעת פתרון כללי לסוגיית מס רכוש. כאן מוצעת הטבה. מי שירצה יקבל אותה, ינהג לפיה, יקבל את ההנחה וישלם.
מאהר בחוס
האם בדקתם וראיתם שהדרישה ל25%- שווה בערך לסך החוב הקיים היום? הרי זה בערך אותו הסכום.
היו"ר יעקב ליצמן
לא. יש מקרים כאלה ויש מקרים אחרים. ייתכן שיש מקרה שהחובה דומה להצעה, אבל ב95%- מהמקרים הסכום נמוך בהרבה. לא צריך להגזים. אבל הרי מר בחוס לא יכול להתייחס לכך, כי הוא לא יודע את השומה של הקרקע.
מאהר בחוס
אני למדתי את הדברים. ההצעה היא בערך בגובה החוב.
היו"ר יעקב ליצמן
לא נכון. רק במקרים חריגים זה המצב.
מאהר בחוס
אני מבקש שכולנו נשב יחד ונדון בדברים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מוכן לפנות שוב לנציבות מס הכנסה ולבדוק אם אפשר לטפל גם בהשגות ולעשות את מה שצריך לעשות. אין בכוונתי לבקש מנציבות מס הכנסה שתקבל את ההשגות כי זה עניין שיפוטי של הנציבות ולא שייך אליי.
מאהר בחוס
שישמעו אותנו, אולי אנחנו צודקים? אולי הם ישתכנעו? אולי אנחנו נשתכנע?
אבשלום וילן
תקופה ארוכה נפגעי מס רכוש מעלים את טיעוניהם. אינני מומחה בנושא, אבל נראה לי שהטענה בנוגע לשנת 1999 נכונה.
היו"ר יעקב ליצמן
בדקתי את הדברים, את שנת 1999 חייבים לשלם, על-פי חוק.
שבתאי עזריאל
אבל השומה באותה שנה מופרזת.
אבשלום וילן
השווי בשנת 1999 היה בשיאו. הטענה בנוגע לשווי המיסוי המוטל צודקת. המחיר הוא מעל ומעבר לכל פרופורצייה. אולם אינני מוסמך לשפוט את הדברים, הם צריכים להתברר.
יצחק וקנין
במישור הכללי, במס רכוש כולו צריך לדון לעומק. אבל כאן יש הצעה להטבה.
שוקי ג'נה
זוהי הקלה, למעשה מחיקת חובות. חלק גדול מאוד מהחייבים יצאו ממעגל החייבים. הנושא עבר דיונים רבים, וחבל לדחות את התקנות שוב.
היו"ר יעקב ליצמן
לא נדחה. אני מציע שנאשר את המבצע, ואני אבקש לדון בנושא עם נציבת מס הכנסה. נבדוק מה המצב בנוגע לשנת 1999, השנה היקרה ביותר. צריך לבדוק למה נתפסו לשנה זו דווקא. אני חושב שיש להזמין את הנציגים כאן לדיון שאקיים עמה. אומר זאת.
מאהר בחוס
אבל אם מאשרים את המבצע, הכול נגמר.
היו"ר יעקב ליצמן
לא, זה מבצע, וזה לא שייך. אלה שני דברים נפרדים.
שבתאי עזריאל
מדברים על 20 שנה ואינני יודע על איזו 20 שנים מדובר. אם מישהו שילם 10 שנים בעבר, הוא צריך לשלם את 10 השנים האחרונות או שהוא יכול להשלים עוד 10 שנים?
היו"ר יעקב ליצמן
אפשר להשלים עשר שנים, אבל שנת 1999 חייבת להיכלל.

אני מקיים הצבעה על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס"ב2002-, בתיקון שהתבקש בתקנה 3: התקנות אושרו פה אחד. אדאג לבקש שיהיה דיון משותף עם נציבת מס הכנסה.

3. צו היטלי סחר (היטל בטחה על יבוא טובין להגנה על הייצור המקומי)
(הוראת שעה) (מס' 2), התשס"א2002-
היו"ר יעקב ליצמן
אני מבקש מנציגת משרד התעשייה והמסחר להציג את הדברים.
צביה דורי
משרד התעשייה והמסחר מבקש להאריך את הצו בפטורים הנוכחיים בשנה נוספת עד סוף אפריל 2003. מה שמופיע בצו הוא גם המצב הנוכחי. כך היה במשך שנה.
אבשלום וילן
אבל יש לבצע בדיקה כלכלית.
היו"ר יעקב ליצמן
דיברתי עם שרת התעשייה והמסחר ועם מנכ"ל המשרד. מה שהיה עד היום איננו מקובל עליי. עשו את הצו במשך שלושה חודשים, אחר כך עברה עוד חצי שנה ובינתיים כולם מילאו את המלאי. לכן התעקשתי שהצו יימשך שנה לפחות. לדעתי אין שום סיבה לקבוע תקופה קצרה מזאת. לדעתי צריך היטל, עלינו לשמור על היצרנים המקומיים.
מוסי רז
זו לא הארכה בשנה נוספת, אלא הארכה של תשעה חודשים.
אבשלום וילן
העסק הזה הריח לא טוב. היה היגיון כלכלי בדברים. אמרו שלאור המחירים הנמוכים למפעל שמן תעשיות בע"מ יש בעיות. אבל העסק הריח מלחצים פוליטיים. שמן תעשיות בע"מ קשור לגופים אחרים. אחד תורם לאחר. לא היה ריח של שמן טוב, אלא ריחות אחרים.
אמנון כהן
שמן זית זך.
יצחק וקנין
ח"כ וילן, אני מכיר את היושר שלך. תמשיך עם הקו שלך עד הסוף, ואני מוכן שייקחו את דו"ח סוהרי וימצו אותו כפי שהוא נעשה. ואחר כך נדבר על ריחות פוליטיים.
יעקב ליצמן
אני לא קשור למפעל שמן תעשיות בע"מ ולא לאף אחד. זה לא עניין פוליטי ועליי לא היו לחצים. כמו שפעלתי בעבורם פעלתי בעבר בשביל כרמל מזרחי – ואינני מכיר אותם. הייתי שם בסיור, והתרשמתי מהמצב. אי-אפשר לטעון שהיין של כרמל מזרחי איננו יין טוב. אבל בעקבות היבוא מסין ומטייוואן – שלא לדבר על ענייני כשרות – נוצרה בעיה. צריך לפטר עובדים בגלל זה? למה לא לשמור על היין הטוב. דיברתי אתם על טקסטיל, על יין ועל עוד דברים. גם על לבידים דיברתי אתם. אי-אפשר לטעון עליי שזה פוליטי.
אמנון כהן
לא דיברו עליך, ח"כ ליצמן.
היו"ר יעקב ליצמן
האמת היא שדחפתי את כל הדברים הללו. אנחנו לא מדברים על חברת שמן תעשיות בע"מ דווקא, או על מישהו אחר. אני בעד יבוא, זה תורם להורדת המחירים, אבל אי-אפשר לחסל מפעלים ולהגדיל את האבטלה בגלל זה.

ביקשתי היטל של 8% או 9%. רואה החשבון קבע 5.5%-4.5%; ניחא.
אבשלום וילן
השאלה שלי הייתה אם לאחר כמה חודשים שהצו קיים, הוא הוכיח את עצמו – לפי בדיקות של המשרד.
יצחק וקנין
בהחלט. זה מה שאני אומר. דו"ח סוהרי מראה שצריך לפעול כך. המשרד מינה את סוהרי.
צביה דורי
אני עשיתי את כל הבדיקות מטעם המשרד, ואני מבקשת לומר כמה דברים. הכלל העקרוני שלנו היה לבדוק את החברה היעילה ביותר משום שאנחנו מעוניינים שחשיפת היבוא תביא לייעול המפעלים. לכן אנחנו בודקים את חברת שמן כבר כמה שנים.

דו"ח סוהרי בדק רווחיות לפי חברות שנמצאות בפיקוח מחירים. לפי דו"ח זה חברת שמן תעשיות בע"מ נמצאה מתחת לרווחיות המקסימלית בשנת 2001 – בפעם הראשונה. לפי דו"ח סוהרי אם החברה הייתה בפיקוח מחירים היה צורך להעלותם. דו"ח סוהרי בדק דו"חות כספיים משנת 2001, כל השנה. אנחנו מימנו את פעילות הוועדה, ולא אחרים. איש איננו יכול לממן זאת, כדי שהתוצאות לא יהיו מוטות.
היו"ר יעקב ליצמן
מה בנוגע לממצאים של רו"ח גולדברג?
צביה דורי
רו"ח דוד גולדברג הופיע כמה פעמים לפני הוועדה. הוא מועסק על ידינו, על-ידי המשרד, ולא על-ידי שום חברה. הוא אמר דבר אחד: אם החברה הייתה נמצאת בפיקוח מחירים – כי בדקנו את החברה כאילו היא נמצאת בפיקוח מחירים – היו צריכים להעלות המחירים ב7.6%-.

אני בדקתי מעבר לכך מה קורה בענף. בשנת 2001 קרו כמה דברים: מצד אחד יבוא פולי הסויה – חומר הגלם – עלה. הכמות עלתה. יש נתונים מדויקים של משרד החקלאות בעניין זה, בגלל ההתחשבנות עם ארצות הברית בנושא הגרעינים. לכן יש לנו נתונים כמותיים מדויקים מעוד על פולי סויה ועל כוספה. על שמנים אין נתונים מדויקים.

אני מבקשת לקרוא כמה נתונים עיקריים. אני מבהירה שבשנת 2000 היו 552,000 טון פולי סויה, ובשנת 2001 היו 623,000 טון – גידול של כ13%-. וזה חומר הגלם של התעשייה. אם כן, או שהמלאי גדל או שהייצור גדל.

כוספת סויה – המתחרה למה שמייצרים במפעלים כוספיים – ירדה. מ160,000- טון בשנת 2000 הכמות ירדה ל142,000- בשנת 2001 – ירידה של כ11%-.
בעז צפריר
זאת טעות. יבוא כוספה סויה היה 50,000 טון בשנת 2001.
אבשלום וילן
אם מייבאים את הסויה, יש לתעשייה המקומית כוספה בשפע.
צביה דורי
אם כן, התחרות על יבוא ירדה עוד יותר.

אין לי נתונים כמותיים בנוגע ליבוא שמן סויה. יש לי רק נתונים כספיים מנתוני המכס. לפי נתונים אלה היבוא הזה עלה. אבל זהו יבוא זניח מאוד בסך הכול. לשם השוואה, בנוגע לכוספת סויה לפי הנתונים הכספיים היבוא ירד מ16- מיליון דולר ל11- מיליון דולר. יבוא שמן סויה עלה מ2.1- מיליון דולר ל2.6- מיליון דולר. כלומר, הייתה עלייה אבל הכמות עצמה איננה גדולה.

אני נמצאת בבעיה בדיון זה, משום שבדרך כלל אינני מוסרת נתונים על חברה אחת באוזניה של חברה אחרת.
בועז צפריר
אפשר לפרט כאן את מה שפורסם על שמן כחברה ציבורית. אין קושי בעניין זה.
צביה דורי
חברת שמן נותנת שלוש סיבות לירידה שלה: הקטנה ברווח ההון שהיה בשנה הקודמת, ירידה בתפוקה ובמכירות כתוצאה מהמצב הכלכלי והביטחוני ושחיקת מחירים כתוצאה מירידת ההיטל. כלומר, אחת הסיבות לירידה ברווחיות היא ירידת ההיטל. אבל הייתה ירידת מחירים גדולה בהרבה מהירידה בהיטל, פי שלושה או פי ארבעה.
יצחק וקנין
בשנה שעברה הייתה תקופה שבגלל הוויכוחים בוועדת הכספים ההיטל עמד על אפס. היה ויכוח בין הוועדה לבין משרד התעשייה והמסחר, שנמשך כמה חודשים. מאחר שלא אישרו להם את ההיטל, העמידו אותו על אפס.
צביה דורי
הירידה בהיטל הייתה מ7%- ל3%- בערך. במחירים הייתה ירידה של כ15%-. רוב ההפסד שנמצא בדו"ח סוהרי לא נובע מהירידה בהיטל אלא מסיבות אחרות שאינן קשורות בו. לכן חשבנו שנשאיר את ההיטל למען האיזון.
היו"ר יעקב ליצמן
אפשר לקבוע שהצו יהיה בתוקף לשנה נוספת מהיום?
שגית אופק
הצו פורסם ברשומות ביום 26 במאי. הוא יחול עד 30 באפריל. אי-אפשר לתקן את הצו.
אבשלום וילן
בהנחה שבמאי בשנה הבאה יהיו בחירות, יהיה קשה להאריך את הצו – אלא אם כן מפלגת העבודה מתחזקת ואז הכול אפשרי.
היו"ר יעקב ליצמן
ח"כ וילן חושש שלא אשמש אז יו"ר ועדת כספים. אפשר להרגיע את כולם.

אני מקיים הצבעה על צו היטלי סחר (היטל בטחה על יבוא טובין להגנה על ייצור מקומי) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ב2002-: הצו אושר.

אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים