ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/05/2002

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשס”ב-2002.; תקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס”ב-‏2002; שינויים בתקציב; תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס”ב – 2002.; תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס` 2), התשס”ב – 2002.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/500437
ועדת כספים
1/5/2002


פרוטוקולים/כספים/5004
ירושלים, כ"ז באייר, תשס"ב
9 במאי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 384
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי יט' באייר התשס"ב (1 במאי 2002), שעה 09:00
סדר יום
1. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשס"ב-2002.
2. תקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-‏2002 3. שינויים בתקציב
4. תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת
לחוק), התשס"ב – 2002.
5. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם)
(תיקון מס' 2), התשס"ב – 2002.
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן – היו"ר
יוסף פריצקי
סופה לנדבר
אמנון לוי
מוסי רז
אפי אושעיה
אברהם שוחט
רחמים מלול
נחום לנגנטל
ישראל כץ
אבשלום וילן
מיכאל קליינר
עופר חוגי
איתן כבל
שירי ויצמן
מיכאל איתן
דוד טל
זאב בוים
מוזמנים
ראובן ריבלין - שר התקשורת
אורי אולניק - מנכ"ל משרד התקשורת
שריל קמפינסקי - עורכת דין, משרד התקשורת
טלי ירון- אלדר - נציבת מס הכנסה
רביב סובל - משרד האוצר
הרולד בר - מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה,
משרד הבריאות
דני עוז - חשב, בזק
אבי גבאי - סמנכ"ל כלכלה, בזק
שוקי רגב - בזק
אריה שניצר - מוטורולה
אברהם רימון - יועץ משפטי, מוטורולה
עמית שכטר - סמנכ"ל רגולוציה, סלקום
קובי שרון - סלקום
אורן ורד - מנכ"ל חברת קוואזר
אורי רהט - עורך דין, חברת קוואזר
קרן שיימן - מנהלת רגולוציה, פרטנר-אורנג'
עדי בירן - סמנכ"ל חטיבת רגולוציה, פרטנר-אורנג'
יועצת משפטית
שגית אפיק
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
איה לינצ'בסקיתקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-‏2002
היו"ר יעקב ליצמן
בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה היום בדיון במס על הטלפונים הסלולריים. אני אתן את רשות הדיבור לנציבת מס הכנסה ואחר כך נקיים על כך דיון. אני מבקש מכולם לסגור את הסלולריים ולהימנע מלהציע הצעות, כי כל הצעה שעולה מייד נרשמת כאן ומתבצעת.
טלי ירון-אלדר
לפני שאני מסבירה את התקנות אני רוצה להציג את מה שאמרתי, ולהסביר למה זה נולד ומה עומד מאחורי זה.
היו"ר יעקב ליצמן
למה זה נולד אנחנו יודעים.
טלי ירון-אלדר
לא רק בגלל הכסף. לפי פקודת מס הכנסה, בכל מקום שבו יש עובד שמקבל טובת הנאה המשמשת לשימושו הפרטי, זה חייב במס. אותו דבר לגבי עצמאי שיש לו הוצאה שלא משמשת לצורכי ייצור הכנסתו, זה לא מוכר כהוצאה.

פקודת מס הכנסה מבינה שיש הרבה מאד מקרים שאי אפשר לקבוע בהם את הסכומים בצורה מדויקת. אי אפשר להגיד שיש הוצאות שהן הוצאות מעורבות, שיש דברים הניתנים לעובדים והכוללים דברים מעורבים. לכן אי אפשר בכל מקרה לקבוע משהו מדויק.

אחת הדוגמאות לזה הם הטלפונים הסלולריים. יש לנו דוגמא שפועלת ועובדת בשוק כבר שנים והם הרכבים הצמודים. במקרים האלה, כשאין קביעה מדויקת, לא של שווי שימוש ולא של מה מותר ואסור כהוצאה, מתדיינים במשך הרבה מאד שעות ומקדישים הרבה מאד זמן ומאמץ לשאלה של כימות ההוצאה וזה לא טוב לא לאזרח ולא לנו.

התקנות האלה באות ומנסות לקבוע משהו משוכלל וכללי. קביעה עקרונית של שווי טובת ההנאה הפרטית של העובד או של בעל העסק העצמאי במקום שבו מדובר בשימוש בטלפון סלולרי.

איך הגענו לקביעה הזו, ומה המשמעות של מה שכתוב פה? לקחנו נתונים וניסינו לאתר מרכיב של הוצאה פרטית מתוך נתונים של חברות הטלפון הסלולריות. בעקבות הנתונים שהיו לנו, והסכומים שהיו בידינו, הגענו למסקנה שאנשים פרטיים, לא בעלי העסקים, משתמשים בטלפון סלולרי בשווי שהוא יותר מהשווי שמפורט פה, מעל 150 ₪.
סופה לנדבר
150 ₪ זה מגיע לחצי יום לאנשים שעובדים.
טלי ירון-אלדר
אני מדברת על החלק הפרטי.
היו"ר יעקב ליצמן
בואו נסכם שהיא תגמור להגיד מה שיש לה להגיד, את לא חייבת להסכים אתה.
טלי ירון-אלדר
חשבנו שנכון להגיד שמתוך הסכומים שאנשים משלמים עבור טלפונים סלולריים, סכום מסוים שאותו מצאנו דרך כמה אנשים פרטיים משלמים, הוא אותו סכום שמציג את שווי הפרטי, אותו שווי שיש בו טובת הנאה. הסכום הזה נקבע אחרי הרבה הנחות, ואחרי הרבה שקלולים, לסכום של 100 ₪.

המשמעות של ה- 100 שקלים בקביעה שקבענו, היא לא מס של 100 ₪. ראית הרבה אי הבנות בעניין הזה, זה לא מס של 100 ₪. המשמעות של זה שזה פלוס מינוס השווי הפרטי של אדם בטלפון סלולרי לחודש, ולכן המשמעות מבחינת מס יכולה להיות בין 0% למי שלא משלם מיסים בכלל, לכל בעלי ההכנסות הנמוכות, לבין 50% בשיעור המס הגבוה היום.
יוסף פריצקי
60%
טלי ירון-אלדר
אם אתה מוסיף מס בריאות ועוד.
יוסף פריצקי
תפטרי אותי ממס ביטוח בריאות , ועשינו עסק.
טלי ירון-אלדר
לכן ה-100 ₪ הם לא מס אלא קביעה של טובת הנאה שהמס בגינה קשור לאיזה מדרגת מס אתה נמצא. כמה אתה מרוויח, ומה מדרגת המס שלך, זו הקביעה של ה-100 ₪.

לקחנו בחשבון במסגרת התקנות אפשרויות שונות שבהם, בקשר שבין המעביד לעובד, הוא מממן חלקית, או שהעובד משלם חלק מכיסו, וקבענו כללים כדי שאם העובד משלם מכיסו חלק, החלק הזה יקטין את ה-100 ₪. לקחנו בחשבון גם שיש אופציה שהחיוב בחשבון יהיה פחות מ-100 ₪ ואז לקחנו רק 75% מהסכום.

לקחנו בחשבון אופציות שונות של התקשרויות בין עובדים ומעבידים כדי שלא ייווצר לעולם מצב שהחיוב גבוה בחשבון הטלפון. שלא ייווצר לעולם מצב שאם העובד משלם מכיסו כסף, הוא יצטרך בנוסף לשווי שימוש...כי אם הוא משלם מכיסו כסף, המשמעות של זה , היא שזה הוא משלם עבור השימוש הפרטי שלו, לכן הפחתנו את זה מה-100 ₪. בדרך הזו יצרנו משהו שהוא מאוזן ומנסה לכמת אך ורק את שווי טובת ההנאה.

ראיתי את המכתבים שהגיעו. צריך להבין שהמצב החוקי היום, בלי התקנות האלה, בהיעדר התקנות האלה, הוא שמותר לחייב את העובדים על שווי טובת ההנאה. יותר מזה, יש לנו היום דיונים במסגרת שומות זיכוי שהוצאנו למעבידים, שמחייבים את העובדים על שווי טובת ההנאה. הויכוח יום, בהיעדר תקנות, זה על השווי. מה ניסינו לעשות זה משהו מאוזן מבחינת השווי והגובה של התשלום.
אפי אושעיה
אני רוצה להגיד לנציבת מס ההכנסה שני דברים. האחד, בחוק ההסדרים, כשנקבע תשלום עבור שימוש בטלפון סלולרי, נקבעה גם תקרה, והייתה על זה הסכמה. אני יודע שמה שאתם אומרים זה נוגד את מה שהצבענו. בדיונים שהיו בעניין הזה, את עדיין לא היית בתפקיד.

עכשיו הבאתם את התקנות האלה כפי שהם. בפועל, מי שלא מגיע לסף המס לא ישלם בכלל. מי שמשתכר משכורות גבוהות מידי, יש מגבלה והוא לא ישלם על כל הסכום, כי זה עד סכום מסוים.
טלי ירון-אלדר
אני אסביר שוב, החיוב הוא 100 ₪. מי שלא מגיע לסף המס, לא ישלם כלום, מי שעובר את סף המס, זה יהיה בהתאם למדרגת המס השולית שלו. אבל מבחינת החיוב, החיוב דומה לכולם. אותו חיוב לכולם.
אפי אושעיה
ואין מגבלה כלפי מעלה.
טלי ירון-אלדר
הסכום המקסימלי שישלמו הוא 50 ₪.
סמדר אלחנני
59.7 ₪.
אפי אושעיה
זה מה שאני אומר, 100 ₪ ייזקף לו לצורכי מס, שישלם על זה 60 ₪, את אומרת 50 ₪ כנציבת מס הכנסה, אנחנו לוקחים גם את מס הבריאות והביטוח הלאומי לכן זה 60 ₪ מבחינתנו. זה אומר שאלה שמשתכרים במשכורות גבוהות מאד, ייזקף להם מקסימום 100 ₪ להכנסה הכוללת שלהם ואז יש מגבלה.

זה אומר ששוב שכבה מסוימת, שמשלמת תמיד את המיסים בחברה הישראלית, תמשיך לשלם את המס. אלה שמרוויחים נמוך לא משלמים בכלל, אלה שעשירים מידי יש עליהם מגבלה, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד.
היו"ר יעקב ליצמן
אומרת הנציבה, אם הבנתי נכון, שבלי דיון כלכלי על הקיצוצים, יש כאן בעיה - - -
אפי אושעיה
אני מבין, רק רציתי להבהיר לעצמי את מה שהיא אומרת, אם כך אני מבין מה היא אומרת ונתתי לזה ביטוי קול רם.
טלי ירון-אלדר
עניין הבהרה אחד, מה שאתה אומר נכון, בכל הטבה, בכל מקרה שבו נותנים משהו לעובד וזה לא משנה אם זה טלפון סלולרי, המחוקק קבע שיטת מס פרוגרסיווי. זה מצטרף לשיטת המס הפרוגרסיווי.
אפי אושעיה
אני מסכים על הכל, רציתי רק להגיד זאת. דבר שני, כל הטבת מס מחייבת במס, זה ברור וידוע ואני לא יודע למה לא עשו את זה עד עכשיו.
היו"ר יעקב ליצמן
אל תציע רעיונות.
אפי אושעיה
אני לא אתן רעיונות. היות וזו המציאות וצריך לעשות משהו בעניין הזה, צריך לבחון האם הטבת המס הזו היא באמת הטבת מס בכל מקרה והאם ההכללה הזו שאנחנו עושים על כל הציבור בעניין הזה היא אמיתית.

אני יודע שלא תמיד השימוש בטלפון הסלולרי הוא גם לצרכים פרטיים. אני לא יודע למה נקבעו האחוזים האלה. מאיפה אנחנו יודעים שזה האחוז של השימוש בטלפון הפרטי, אני גם לא יודע אם מישהו אחר יודע את זה. אני בכלל מתנגד לעובדה, שיומיים אחרי שהממשלה קובעת שורה של גזירות, אנחנו מביאים גזירה - - -
היו"ר יעקב ליצמן
זו בעיה שלי, אני חייב לתקן אותך. מס הכנסה מבקש ממני כבר הרבה זמן.
אפי אושעיה
אני יודע שהם מבקשים תקופה ארוכה ולא הבאת את זה, אבל יש גם עניין של אמינות ודרך פעולה של המוסדות הנבחרים והציבור. אותם לא מעניין שדחינו את המועד. מה שיהיה מחר בבוקר, אחרי שאישרנו שורה של גזירות כלכליות שיבואו בימים הקרובים לאישור הכנסת, אנחנו מביאים עוד גזירה שהיא תלושה מהמכלול הגדול הזה של 13% שצריך לשלם שהחלטנו בממשלה.

אני בדעה שצריך לדחות את כל העניין הזה, ולא לדון בו עכשיו. אני לא אומר לבטל אותו, אלא לדחות אותו. באתי עם דעה מסוימת וקבלתי חיזוק מחבר הכנסת פריצקי, שהבהיר לי את זה בצורה הפשוטה ביותר ונתן הצעה. אני אגיד את ההצעה של חבר הכנסת פריצקי והוא ירחיב עליה.
יוסף פריצקי
אמרנו, שכמו בבדיחה הידועה, שהעיקרון מקובל עכשיו נשאר רק להתווכח על המחיר.
סופה לנדבר
אנחנו עכשיו נתקשר בטלפתיה עם העוזרים שלנו. אני רוצה לראות את שר האוצר לא מתקשר עם הפמליה שלו.
יוסף פריצקי
העוזר שלך לא ישלם כי הוא לא מגיע לסף המס.
היו"ר יעקב ליצמן
לפי המצב הזה, גם אנחנו, חברי הכנסת נגיע מתחת לסף המס.
סופה לנדבר
לא כולנו נשואים למשפחת מוזס, מה לעשות?
היו"ר יעקב ליצמן
אנחנו נשווים לפקידה בבנק למסחר. היא גם מתחת לסף המס.
אפי אושעיה
אני בעד לדחות את ההצבעה בעניין הזה.
היו"ר יעקב ליצמן
מישהו ממס הכנסה באמת בדק אם היא באמת מתחת לסף המס?
אפי אושעיה
אני מנסה לארגן פה, אם אני אצליח זה טוב, אבל אם לא, צריך לחשוב טוב. אני שואל את נציבת מס ההכנסה האם זה אפשרי שעובד יצהיר במקום העבודה שלו, שהטלפון הסלולרי שברשותו, הוא טלפון סלולרי שמשמש אותו לעבודה בלבד ובשום אופן לא לשיחות פרטיות. האם זה אפשרי שהצהרה כזו תפטור את אותו עובד המשתמש בטלפון מתשלום כלשהו למס הכנסה. האם זה אפשרי מבחינת פקודת המס?
היו"ר יעקב ליצמן
האם זה אפשרי לבדוק את זה?
אפי אושעיה
אני לא מטיל דופי בעובד במדינת ישראל. אני שואל האם זה אפשרי מבחינה חוקית.
טלי ירון-אלדר
הכל אפשרי. אני אחזיר אותך לתקופה שזה בדיוק מה שהיה עם הרכבים, אחר כך עברו לרכבים ברישום של ק"מ כי אי אפשר היה לבדוק ולאכוף את זה.
אפי אושעיה
אבל בטלפון אפשר, מזמינים תדפיס שיחות.
טלי ירון-אלדר
אחר כך עברו לקילומטרים ולרישום של כרטיס עבודה.
אפי אושעיה
זה הכל מוכר לי, הייתי פעם מזכיר מועצת פועלי נתניה. אבל פה מוציאים תדפיס ואין שום בעיה.
טלי ירון-אלדר
בתדפיס אתה לא יודע איזה טלפון הוא פרטי ואיזה הוא עסקי. איך אני יכולה לדעת אם הוא דיבר עם הפקידה בבנק או עם אשתו במקום העבודה? אין אפשרות לבדוק ולאכוף את זה.
אפי אושעיה
במע"מ זה קיים?
טלי ירון-אלדר
לא. במע"מ יש הוראה שאומרת שאם אפשר להוכיח, אז תוכיח, אבל אם לא אז הולכים על רבע, ושני שליש.
יוסף פריצקי
כלומר אנחנו מסכימים על העיקרון אנחנו מתווכחים על דרכי ההוכחה.
טלי ירון-אלדר
גם במע"מ יש סעיף שאומר שבמקום שאי אפשר להוכיח- - -
אפי אושעיה
אבל אפשר להוכיח פה, אפשר להוציא תדפיס.
יוסף פריצקי
שהעובד יצהיר, ואם תופסים אותו מבחינתי ש"יעיפו" אותו על טיל.
אנה שניידר
יש גם את עניין ההגנה על הפרטיות.
אפי אושעיה
זה לא פרטי, זה טלפון של המעביד לשימוש העבודה. לא קבלתי תשובה עניינית לעניין הזה.
יוסף פריצקי
גברתי הנציבה, שוחחנו אתמול ומן הראוי שנגיד את זה כאן. אמרתי לך שהעיקרון מקובל אבל נשאר להתווכח על הדרך ועל המחיר. קודם כל, אני אומר לך שקל מאד ליישם את זה לגבי עובדים שעובדים מ- 08:00 עד 16:00. אם הטלפון נשאר אצלם אחרי 16:00 אז ההנחה היא שהם עושים בזה שימוש פרטי. אבל ישנם היום הרבה מאד עובדים במשק שיש להם טלפון סלולרי ואין להם שעות עבודה. מנהל שיווק שיוצא ב- 07:00 בבוקר ומטלפן לפה והולך לשם, זה מכשיר העבודה שלו.

אני אגיד לך ממה אני חושש ומה הבעיה. העובד לא ישלם את זה. העובד יבוא למעביד שלו ויגיד לו אם אתה רוצה שאני אמשיך לעבוד, אז תגלם לי את המס. זו עלות על העבודה הנוספת שהיא העבודה בכלל. בינינו אנחנו מסכימים שאת לא רוצה למסות את העבודה, את רוצה למסות את העניין הפרטי. כלומר, אנחנו חייבים למצוא מנגנון כלשהו שיאפשר למי שבאמת משתמש בטלפון לצורכי העבודה, לא למסות אותו. ישנו עוד חור בתקנה, את לא מתירה למעביד ניכוי של 1200 שקל.
טלי ירון-אלדר
זה תוקן.
יוסף פריצקי
אם זה תוקן אז אני חוזר בי. זאת אומרת שההוצאות של הסלולרי הם תמיד הוצאה אצל המעביד. בתנאי שהוא לא נותן טלפון לחברים שלו, זה ברור. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתגבר עליו. דבר השני שאנחנו צריכים להתגבר עליו זה השווי. הבנתי איך עשית את החשבון הזה. אתם מניחים שזה או 100 ₪ או 75% משיחות שהם שיחות שהעובד עושה באופן פרטי.

קודם כל, השיעור של 75% נראה לי גבוה ומופרז ולא נכון, והייתי מוריד אותו מייד. עדיין שווי שימוש של 100 ₪ בחודש, אני לא יודע איך הגעתם אליו. מה זה כולל? רק זמן אוויר? המכשיר? אני לא מקבל את המכשיר, כי אם נכנס גם המכשיר אז זה לא הוגן, המכשיר הוא לא שלי. קבלתי את המכשיר מהמעביד. אני רוצה להבין את החישוב.
טלי ירון-אלדר
אני רוצה שיהיה ברור איך הגענו לחישוב.
יוסף פריצקי
אני חוזר ואומר שהעיקרון ברור, אם זו טובת הנאה מידי עובד, צריך למסות אותה, הויכוח שלנו הוא על התחשיב ואיך בודקים כל עובד שזו לא טובת הנאה בידו, שלא ישלם על זה.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה להציע שינוי, שגם מס הכנסה חשה עליו, ואולי זה גם יפתור את חלק מהדברים שחבר הכנסת אושעיה דיבר עליהם.
אפי אושעיה
תגיד לנו שגמרת את העניין מראש.
היו"ר יעקב ליצמן
אני אומר לך בכנות שלא, בעיקרון הסכמתי עם ההצעה, אבל אני רוצה להציע דבר כזה, אולי נבחין בין מי שיש לו שני טלפונים סלולריים לבין מי שיש לו רק אחד. יש ציבור גדול שיש לו שני טלפונים סלולריים ואני חושב שמס הכנסה יכול להגיע לזה. מי שיש לו שני טלפונים אז ברור לי שיש יותר שימוש פרטי משימוש כללי, ולמי שיש טלפון סלולרי אחד הייתי נותן לו הארכה.
אפי אושעיה
אני לא מבין למה? תסביר את הגיון של זה.
היו"ר יעקב ליצמן
מי שיש לו שני טלפונים אז אחד פרטי ואחד לעבודה.
טלי ירון-אלדר
ההיגיון במה אתה אומר נמצא בתקנה, אני אגיד למה, ואחר כך אסביר איך חישבנו. התקנה הזו לוקחת בחשבון שיש כאלה שעושים הרבה מאד שימוש בטלפון. אלה שעושים הרבה מאד שימוש בטלפון, בדרך כלל זה אלה שמשתמשים לצורכי העבודה, לצורכי העסק משום שהצרכים הפרטיים פלוס מינוס של כולם הם זהים והשימוש העסקי יכול לבטא את השימוש. לכן מי שיש לו חשבון טלפון חודשי של 2000 ₪, החלק נשאר עדיין עם שימוש פרטי של 100 ₪ ולא יותר, זה דומה במובן הזה לשני הטלפונים ולאחזקה של שני הטלפונים סלולריים שמבטא את זה שיש שימוש עסקי.
אפי אושעיה
יש כאן חשבון שמי שמשלם 130 ₪ ייזקף לו לצורכי ההכנסה 98 ₪?
טלי ירון-אלדר
זה יכול להיות.
אפי אושעיה
ואותו דבר למי שמוציא 2000 ₪?
טלי ירון-אלדר
נכון, אין הבדל בשווי השימוש הפרטי בין אדם אחד לשני. איך הגענו לחישוב הזה? לקחנו חשבונות ממוצע של שימוש בטלפון שהוא לא טלפון עסקי. היו לנו נתונים כאלה מחברות הטלפון הסלולריות למרות שהן אומרות שלא היו לנו נתונים כאלה.

החשבון הממוצע הביא אותנו לבערך 160 ₪. החשבון שלקחנו לא כלל את תשלום עבור מכשיר. הוא כלל את האחזקה השוטפת שאתה משלם. הוא לא כלל את התשלום עבור המכשיר, זה נשאר של המעביד אבל זה גם לא רלוונטי לחישוב.
מוסי רז
אם המעביד רק מחזיר הוצאות, המכשיר לא שלו, הוא של העובד.
טלי ירון-אלדר
אתה צודק אבל יש הרבה פשרות שעשינו בעניין הזה. לקחנו את החשבונות האלה ולמרות שלקחנו את החשבונות שהם לא עסקיים אלא פרטיים, עדיין אנחנו צריכים להוריד מהסכום הזה עוד סכום כמרווח של טעות, כדברים שיכולים להיות במסגרת הזו, וכך הגענו ל- 100 ₪. אני לא יכולה להגיד שזה חישוב מדעי מדויק.
יוסף פריצקי
כל חישוב הוא חישוב שרירותי במידה מסוימת.
טלי ירון-אלדר
לגבי מה שנאמר פה, אני לא רוצה שנחזיר את מס הכנסה אחורה למה שהיה לפני 20 שנה. הרעיון בפקודת מס הכנסה, ואני חושבת שהוא רעיון נכון וצריך להיות מקובל על כולם. במקום שדברים לא ניתנים לבדיקה, במקום שדברים לא מכומתים בצורה ברורה, צריך לקבוע פשרות שאחד יהנה, ולשני יהיה מעט חסר, כי אחרת, כולנו נשלם דרך מערכות הביקורת, ואחר כך יבואו אלי בטענות למה המפקח רב על שלוש שיחות הטלפון. אנחנו לא רוצים להחזיר את המפקחים לריב על שלוש שיחות טלפון בהם הטלפון לא היה ברור והיית צריך להסביר לאן התקשרת.

לא רוצים להחזיר את מס הכנסה ללפני 20 שנה, אז כדי ליצור מנגנון פשוט קבענו סכום. צריך להיות ברור לכולם שחלק נהנה וחלק סובל מהסכום הזה. ניסינו לקבוע סכום כזה שלא פוגע ברוב האוכלוסיה, ברוב האוכלוסיה 100 ₪ זה שימוש שמבטא שימוש פרטי. נעשה סקירה ונראה שברוב הקבוצות זה משמש לשימוש פרטי. יכולנו להגיד שניקח את ה- 160 ₪ שראינו בשימוש הממוצע, ולא נעשה אף הנחה. לקחנו את המרווח הזה כמרווח של טעות, של התחשבות.

אני חוזרת למה שאמרת בעניין חוק ההסדרים. חוק ההסדרים הכניס את סעיף ההסמכה לחוק, זה הכל. הוא לא קבע שום מגבלות, הוא לא קבע שום דבר מהדברים האלה. היה פה חיים דופלר המשנה, ודיבר על זה, גם אז לא חשבנו להטיל מס שהוא מס אחיד על כולם, אין שום הצדקה שמי שבקושי מגיע לסף המס יצטרך לשלם את אותו סכום שמשלם מי שכבר מזמן עבר את הסף.
אפי אושעיה
זה ברור אבל אמרו שהמס יהיה עד 30 ₪.
טלי ירון-אלדר
לא אמרו שהמס יהיה עד 30 ₪. הסכומים פה הם לא מאד גבוהים.
מוסי רז
המס הזה הוא צודק אבל אני אצביע נגדו, ואני אסביר את דעתי. אין ספק שעל פי היגיון המס הרגיל שלנו, יש כאן הכנסה, ולכן צריכה להיות זקיפת הכנסה, וצריך להיות מס. יש עוד דבר שלא הוזכר אבל הסכמתי עליו כשדנו פה בנושא תעריפי הבזק, שבעצם היום יש אי יעילות כלכלית משוועת בכך שנותנים לעובד טלפון נייד, כמו המצב במשק, ולא משלמים את החשבון בבית, זו לא הדוגמא של חברי הכנסת זו דוגמא אחרת. אז העובד, את השיחות הפרטיות של הבית עושה בטלפון נייד לא חשוב שזה עולה פי הרבה, כי את זה משלם המעביד.

הבעיה היא שהמס הזה לא פותר את זה. הוא אומר לאותו עובד לשלם מס בלי קשר למספר השיחות שעשית ולעלות שלהם, כי הרי כמעט כל אחד מגיע מה- 75% ל-100 ₪ הללו. אז הוא יגיד, אם אני משלם את המס, אז שהמעביד "יאכל" אותה עוד יותר, אני אדבר יותר מהטלפון הסלולרי. לכן אגב אני לא בטוח שלחברות הסלולריות יש מה לדאוג מהמס הזה, יכול להיות שהם גם ירוויחו ממנו. בכל מקרה, אי היעילות הכלכלית שיש כאן, רק תגדל.

בעיה נוספת היא האפליה של הטלפון הסלולרי מול הטלפון במקום העבודה הנייח. הרי גם משם עושים שיחות אישות. מי שיגיד לי שהוא יושב במשרד 9 שעות ולא מצלצל הביתה או מיני שיחות אישיות אחרות, אולי יש כמה צדיקים כאלה, אני לא חושב שזה נכון. גם את הדבר הזה אני לא מבין.
יוסף פריצקי
ביקשו בתחילת הישיבה לא לתת רעיונות.
מוסי רז
אני חושש שמס כזה עלול ליצור מצב אצל חלק מהעובדים, שלא שווה להם לשלם מס כזה. אם יש אדם שכמעט ולא עושה שיחות פרטיות ויוטל עליו מס, אם החשבון שלו מגיע ל- 150 ₪ , יכול להיות שידבר מהבית, ויכול להיות שהוא יגיד שאם זה כך, אני לא רוצה את הטלפון. הוא יחזיר את הטלפון למעביד שלו ואז אנחנו יוצרים עוד אי יעילות במשק. תאר לך שמג"ד בצבא יגיד דבר כזה? הוא לא ירצה לשלם מס, הוא ירצה להחזיר את הטלפון, אז מה נעשה?
יוסף פריצקי
אני אומר לך שצה"ל יגלם את זה באופן מלא.
מוסי רז
איפה ההגיון? צה"ל ישלם על זה גם בגילום וגם בשיחות הטלפון? בעיה נוספת שאני רואה היא האפליה הלא מובנת בין עצמאי לשכיר והבעיה החמורה ביותר שאני רואה כאן זה נושא הרטרואקטיביות. זה דבר חדש שבא למדינה. שר האוצר רוצה לתת הטבות במס לקבלנים, אז הוא הולך אחורה ל-7 בנובמבר שם הוא סיפר לכמה קבלנים שהוא ייתן להם את ההטבות במס. הוא רוצה להטיל מס על השכירים אז הוא הולך אחורה ל-1 בינואר כי הוא החליט שאז זה יהיה. זה לא בא בחשבון, אני לא מבין למה. אז קודם כל להתנגד למס ובטח להתנגד לרטרואקטיביות שלו.
אמנון כהן
על פניו נראה שאולי המס הזה הוא צודק, אבל אני חושב שהעיתוי לא נכון בעיקר כשיש את הגזירות החדשות שרוצים להביא ל הציבור ועל המעסיקים. אני חושב שכוועדת כספים אנחנו צריכים לכלול את הגזירות על הציבור ולצרף את הכל ביחד, ואז יהיה גם משא ומתן על מה כן נתפשר ועל מה לא נתפשר.
היו"ר יעקב ליצמן
משא ומתן עם מי?
אמנון כהן
עם מי שצריך.
מוסי רז
אין לנו פרטנר.
אמנון כהן
יש לנו פרטנר, ויש לנו מה להגיד על הגזירות.
רחמים מלול
אין פרטנר ואין אורנג'.
אמנון כהן
לכן אני מבקש שלא נצביע על זה היום ונעביר את הדיון לדיון הכללי במכלול הגזירות שרוצים להטיל על הציבור, רק אז נחליט על מה אנחנו מצביעים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני לא רואה את השייכות של הדברים.
אמנון כהן
השייכות העיקרית היא שהציבור משלם.
היו"ר יעקב ליצמן
אני יכול להגיד לך שהדיון הכללי על זה יהיה בערך בנובמבר, רוצה לחכות עד נובמבר?
אמנון כהן
אדוני היו"ר אני מבקש לקחת לתשומת לב את החיבור של הכל ביחד, כי אנחנו צריכים לראות שבסופו של דבר מי שמשלם זה הציבור. לכן אי אפשר להטיל כל פעם עוד משהו ועוד משהו. נראה את מכלול הדברים ונחליט על הכל ביחד.
אברהם שוחט
אני רוצה לשאול את הנציבה מה ההערכה שלכם להכנסות של האוצר מהמהלך הזה על פי הצעתכם? כמה בערך, לפי הערכתכם, יש אנשים שמקבלים טלפונים ממקום העבודה ולא משלמים על זה, אותם האנשים שעליהם אתם מתכוונים להטיל.

לפני שאכנס לפרטים אני רוצה להגיד שבעיקרון המס הוא נכון אבל אני לא מבין את הטכניקה. חייבים להטיל מס על שווי שימוש שהמעביד משלם כי אחרת זו הכנסה בלתי ממוסה, יש מישהו שקונה את זה באופן פרטי ומשלם את הכל והוא לא פטור משום דבר. יש משהו שמקבל את זה, כמו זקיפת רכב. ברמה העקרונית צריך לעשות את זה, וזה צודק לחלוטין.

דבר שני, זה צריך להיות מאד פשוט, לסבך את זה עם אלף נוסחאות זה הכי מסובך. זה צריך להיות לגמרי פשוט. נדמה לי, אני לא רוצה להגיד כרגע את דעתי הסופית, נראה לי שהגזמתם קצת כלפי מעלה בהערכה. אני רוצה להבין למה לא ללכת על הדבר הפשוט ביותר והוא קביעת שווי קבוע, למי שהמעביד מכסה את החשבון, והמס השולי יתאים לכל אחד לפי הכנסתו. מי שהמס השולי אצלו נמוך ישלם מעט, מי שהמס השולי גבוה ישלם יותר.
טלי ירון-אלדר
זה בדיוק מה שעשינו. מה שאתה מבקש זה בדיוק מה שעשינו. אפשר אולי להתווכח אם זה צריך להיות 90 או 110 ₪. מבחינת המספרים אני תכף אומר לך, בקשתי שיבדקו את זה, אבל יש הרבה כמה מאות אלפים. ההכנסה שצפינו לשנה מהמס הזה זה בין 200 ל- 300 מיליון ₪.

אני רוצה להבהיר בנקודה הזו שהחיוב בעצם קיים, החיוב עצמו הוא לא דבר חדש. זה לא שהחלטנו היום שמוסיפים חיוב שלא היה קיים, החיוב תמיד היה קיים, מי שמקבל טובת הנאה מהמעביד, צריך לשלם עליו במס. מה שהוספנו עכשיו זה את צורת הקביעה של השווי. הדרך של קביעת השווי. החיוב עצמו קיים, הוצאנו שומות ניכויים לאנשים עוד לפני שהיה חוק ועוד לפני שהיו תקנות, כי טובת הנאה פרטית יש לעובד מההשתתפות הזו עם התקנות ובלי התקנות.

לקבוע את השווי זה בעייתי ביותר, אני אצטרך להושיב את המפקחים כל היום כדי לקבוע מה כן ומה לא. פה קבענו מסגרת. המסגרת שקבענו היא בדיוק מה שאתה מבקש. קבענו מסגרת שתקבע שווי שימוש אחיד של 100 ₪. אבל היינו צריכים להתמודד עם שתי טענות צודקות שעלו, האחת, שבחלק מהמקרים חשבונות הטלפון נמוכים יותר. אז אם אני קובעת שווי שימוש אחיד של 100 ₪, וחשבון הטלפון הוא 50 ₪, אין זה הגיון, לזה נתנו את פתרון האחוזים כפתרון אחד.

היינו צריכים להתמודד עם טענה שניה שהיא טענה שבחלק מהמקרים עובד משלם מכיסו חלק מהסכום.
אברהם שוחט
מה אתם עושים עם מישהו שמקבל רכב ולא נוסע אתו? אתם מורידים לו?
טלי ירון-אלדר
אני חושבת שבקטע הזה זה צודק, אם יחליטו להוריד את החלק הזה ולהגיד שבכל מקרה 100 ₪, לי לא תהיה בעיה, אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שצריך להתמודד עם המקרים בהם חשבון הטלפון נמוך יותר.
מוסי רז
קובעים או 100 ₪ או סכום חשבון טלפון לפי הנמוך מביניהם.
טלי ירון-אלדר
אין לי בעיה, זה מה שקבענו. קבענו גם שאם יש חשבון טלפון של 50 ₪ למשל אז לא ניקח את כל הסכום, אלא ניקח רק 75% מהסכום כדי להגיד שגם ב- 50 ₪ של כיסוי, למרות שקבענו טובת הנאה של 100 ₪, 25% זה עדיין לצורכי העסק ולא למטרות פרטיות. אין כללים בדברים האלה, זה משהו מאד שרירותי.
ישראל כץ
איזה אחוז מתוך הטלפונים הסלולריים הם כאלה?
טלי ירון-אלדר
לא הרבה. ביקשתי את הנתונים הם תכף יגיעו. התמודדנו עם עוד סוגיה לגבי עוד שאלה שעלתה, וחשבנו שנכון שניתן לה תשובה כדי לא ליצור עיוות, ואלה אותם מקרים שבהם יש חשבון גדול אבל העובד מכסה מכיסו חלק מהחשבון. אז הוא אומר בצדק שמה שהוא כיסה מכיסו זה החלק הפרטי. לכן אמרנו שכל סכום שהעובד מכסה מכיסו יורד מה-100 ₪, כי הוא כבר כיסה חלק מהסכום הפרטי. אלה שני התיקונים שעשינו על ה- 100 ₪, לא יותר מזה. חשבנו כמוך, שצריך ללכת למנגנון פשוט, רק צריך להתחשב בניואנסים עד כמה שאפשר.
ישראל כץ
אם הוא כיסה מכיסו אז הוא חוסך למעביד 100 ₪?
טלי ירון-אלדר
אם הוא כיסה מכיסו הוא שילם כבר את החלק הפרטי, לא צריך לזקוף לו.
ישראל כץ
אז הרבה מעבידים יגלמו את זה.
טלי ירון-אלדר
זה לא שייך. אני רוצה להבהיר שוב נקודה אחת כדי שיהיה ברור. כבר היום יוצאות שומות ניכויים כדי לחייב את המעבידים בניכוי במקור על הטלפונים הסלולריים. הטענה של גילום או לא גילום וכל מה שיעשה בין העובד למעביד היא נכונה היום, הייתה נכונה לפני שנה ותהיה נכונה בעוד שנה. הויכוח הזה הוא על צם העיקרון, שאתה נותן טובת הנאה בנוסף לשכר, צריך למסות אותה.
אפי אושעיה
אין ויכוח על זה, הויכוח הוא על הגובה.
טלי ירון-אלדר
אז הויכוח על הגובה צריך להיות ויכוח אחר. כל מה שקשור בתקנות, המטרה שלהם היא להבהיר, לפשט, למנוע ויכוחים ולמנוע דיונים. אני חושבת שזה צריך להיות אינטרס של כולנו לעשות את זה. אפשר להתווכח אם זה צריך להיות 120 ₪ או 80 ₪ זה ויכוח מסוג אחר, אבל המטרה של כולנו צריכה להיות לעשות את זה פשוט כי אז זה טוב לכולם.
אברהם שוחט
את אומרת שיש שני מבחנים וצריך לעשות לפי מה שיקבע, האחד 75% והשני פחות מהסכום.
טלי ירון-אלדר
אחד זה פחות מהסכום ואז זה 75% והשני, אם אתה משלם מכיסך, החלק הזה יורד מה-100 שקלים. זה לשימוש הפרטי, אתה משלם עבור השימוש הפרטי בעצמך.
אבשלום וילן
זה יהיה טוטאלי על כולם?
טלי ירון-אלדר
כן.
אבשלום וילן
כולל רופאים בתי חולים וכו'.
טלי ירון-אלדר
זה יהיה טוטאלי על כל מי שמקבל טלפן מהעבודה.
נחום לנגנטל
באופן עקרוני, אין לי בעיה עם העיקרון שכל הטבה שניתנת לעובד מחויבת במיסוי, זה עיקרון ברור ולא צריכה להיות אפליה בין דבר לדבר. יש לי בעיה עם הגובה של זה, וזה מתקשר לדברים שחבר הכנסת שוחט אמר קודם. אני חושב שזה גבוה מידי.

צריך לראות פה שתי נקודות, האחת זו ההתרגלות של המערכת, המערכת רגילה למצב הזה וכשאתה משית כזה דבר, בסכומים ובהיקפים שאתם כרגע אומרים, לדעתי זה גבוה מידי כי בסופו של דבר זה מס חדש. נכון שהעיקרון הוא לא חדש אבל המס הוא מס חדש.

דבר שני, יש בעיה שאי אפשר להתכחש וצריך להבין את העניין של המרקם הכללי של גזירות חדשות שמוטלות עלינו כרגע. אי אפשר להתכחש לעובדה שנציבות מס הכנסה מביאה לנו, בתקופה הקרובה חבילה גדולה של מיסוי חדש שיהיה במערכות הללו. זו סוגיה שאי אפשר לומר שהיא לא קיימת, זה מסלול אחד שכבר החליטו עליו בממשלה לפי העיתונים.

דבר נוסף, אדוני היו"ר, ישנה עוד נקודה, שגם עליה קוראים בעיתונים, שדו"ח רבינוביץ' ב' עומד לעבור בפנינו, שגם הוא הולך לעשות שינויים בקטע של המיסוי, ואם אתה אומר כזה דבר, אז זה חלק ממרקם שהוא לא פשוט.

לכן אדוני היו"ר, מבחינתי הכי טוב לקבל פה כרגע החלטה רק בשביל העיקרון, בלי החלטה של המספרים, ואת זה לעשות כשתהיה כל חבילת המיסים כולה. אז ממילא, כשמגיעים עם כל חבילת מיסוי החדשה שעומדת להיות פה, היינו יכולים לדעת גם את השקלול כי בסופו של דבר מעניין אותנו גם הנטו שהשכיר מקבל.

אם תקבלו את החלופה הזו, לדעתי היא חלופה הנכונה ביותר, אלא אם כן תאמר שאתה כיו"ר כן רוצה להעמיד את הנושא של השיעורים של העיקרון הזה, אז אני אומר שאנחנו צריכים להתגבש פה על שיעורים אחרים מהשיעורים שכרגע מובאים לנו על ידי מס הכנסה. אני אומר שהפרמטרים צריכים להיות פחות מ- 100 ₪ ולדעתי הנושא של 75% והנושא של מי שמקבל בפחות, גם צריך לרדת.

מה שאת אומרת לגבי הנושא של ההחזר של מי שבכל מקרה שילם, זה מתאים, דבר מבורך ואתם צודקים ואני לא רוצה לגעת בזה. אבל בשני הפרמטרים האחרים אני כן מציע לעשות משהו. זה דבר שהוא נכון גם כלפי הנישומים וגם כלפי החברות. בסופו של דבר צריך לדעת שיכולה להיות לזה השלכה מסוימת, לפי המכתבים שקבלתי, על החברות עצמם, וגם לזה צריך לעשות תהליך הדרגתי, לאיך שהם מורים להיערך לכזה דבר, שבכל אופן הוא דבר חדש.

בדרך כלל נהגתם להביא לנו את השפעת הערכות המקרו שאתם רואים כתוצאה מהתהליך של הגביה, כמה אתם חושבים בסופו שלדבר, ואיך החישובים שאתם חושבים שהדבר הזה יכול להביא לקופת המדינה, כי בסופו של דבר רוצים לדעת, חוץ מזה שהמס הוא צודק, מה ההשפעה שלו. לא ראיתי את החישוב איך הדבר הזה נעשה, אם הייתי יכול לראות את החישוב זה היה עוזר.
היו"ר יעקב ליצמן
כל יום שאנחנו מעכבים זה יורד.
אבשלום וילן
גם בדיון בחוק ההסדרים הייתי נגד המס הזה. אין לי ויכוח עם חבר הכנסת שוחט על העיקרון, אבל אם רוצים להיות כל כך צדיקים בדבקותו של טלפון סלולרי, אז מה עם המחשבים הניידים? קנה מהעבודה והוא גם משתמש במקום זה, אז למה לא למסות? יש עוד הרבה דברים קטנים.
היו"ר יעקב ליצמן
ביקשתי כבר לא להעלות רעיונות חדשים.
אבשלום וילן
אמרו בעבר, אל תהיה צודק תהיה חכם.
היו"ר יעקב ליצמן
אל תשכח שלסילבן יש עוד כמה סיבובים לעשות עוד כמה תיקונים.
אבשלום וילן
צריך לטפל בזה שכל ילד מהחמישי ואילך מקבל יותר כסף למשפחה, הוא צריך לסדר את זה בצורה מאוזנת.
היו"ר יעקב ליצמן
חשבתי שאתה רוצה להגיד שכל ילד חמישי ומעלה יקבל טלפון סלולרי.
אבשלום וילן
לפי החוק שלכם הוא יכול לקבל שני טלפונים סלולריים.
ישראל כץ
ביישובי הבדואים בנגב אתה גם אומר את אותם דברים?
אבשלום וילן
בוודאי
ישראל כץ
אני מוכן לבוא אתך, על חשבוני, ולשמוע את זה.
אבשלום וילן
יש בדואים שהפכו את הביטוח הלאומי לעסק.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מציע זו תהיה כותרת הישיבה היום. אני שמח שהתייאשת מקולות הבדואים.
אבשלום וילן
לא התייאשתי. כשם שאצלכם זה לא צודק, אצלם זה לא צודק, ויש דרכים אחרות לעזור במדינה מתוקנת.
היו"ר יעקב ליצמן
אז למה יוסי שריד התנגד?
אבשלום וילן
יש תכנית כלכלית שמר"צ פרסמה בעיתון, אתה יכול לקרוא אותה, כתוב בה במפורש לשנות את חוק משפחות ברוכות ילדים. זו אפליה, לא יכול להיות שילד שלך יופלה מילד שלי. אם צדק אז צדק לכל.

לעניין עצמו, אני לא מבין את הקונסטינטנטיות של תפיסת הגישה. למשל, בתכנית הכלכלית ראיתי שמבטלים את מס בריאות ואת הביטוח הלאומי והופכים את זה למס הכנסה וזה יעלה באופן פרוגרסיבי. ישנה רק בעיה אחת, אני ואתה, שמשלמים מס בריאות וביטוח לאומי לא נקבל יותר ביטוח. אנחנו נהיה תלויי סילבן. אם ירצה הוא יעביר כסף לביטוח בריאות, לא ירצה, לא יעביר. כבר את אין את האקט שביטחתי, משום שמס הכנסה זו הממשלה.
אברהם שוחט
מה הבעיה? שלבריאות יהיה רק את המס הזה והממשלה לא תעביר שקל.
אבשלום וילן
אם היית תומך בחוק שלי היית פותר את הבעיה. מלאימים את הביטוח הלאומי, מלאימים את הבריאות וכאשר יקצצו זה ברור לגמרי. מצד שני, מדברים פה על גבול של 100 ₪. הרי זה מס רגרסיבי לפי ההצעה הזו.
טלי ירון-אלדר
זה מס פרוגרסיבי.
סמדר אלחנני
הזקיפה היא 100 ₪. המס הוא שולי.
אבשלום וילן
המס שולי עד הסוף?
סמדר אלחנני
עד הסוף המר. 59.7 כולל ביטוח בריאות. אני יכולה להסביר מהיכן באו 30 השקלים שכל הזמן מדברים עליהם. שיעור מס ההכנסה השולי הממוצע הוא 30%. כשאתה זוקף 100 ₪ הכנסה, השיעור ממוצע הוא 30 ₪. מכאן באו 30 ₪ . זה גם מסביר את אומדן הכנסות שלהם. יש בערך מיליון שכירים- - -
טלי ירון-אלדר
בדקתי את המספר, זה 925,000.
סמדר אלחנני
יש בערך מיליון איש שמשלמים מס הכנסה, שמגיעים לסף המס. אם נניח שלכולם יש - - -
אברהם שוחט
אלה רק השכירים, עצמאים יש יותר.
טלי ירון-אלדר
בחישוב זה בערך 120,000.
סמדר אלחנני
אם ההכנסה מהמס היא בממוצע 300-360 ₪ לשנה כפול מיליון אז זה הסכום בערך. אומדן הזקיפה פה ושיעור החלק הפרטי הוא, כפי שהציגה נציבת מס הכנסה, אומדן ריאלי. הייתי מבקשת, עם הניסיון הרב שיש לי פה, שאותו אומדן ריאלי ייעשה גם לשווי השימוש ברכב צמוד.
ישראל כץ
מה עם עצמאי שמפסיד?
סמדר אלחנני
הוא לא משלם מס.
היו"ר יעקב ליצמן
משרד הבריאות בבקשה.
הרולד בר
הבנתי שצריך להביא לידי ביטוי את הנושא שיש בעלי תפקידים שקבלו טלפונים סלולריים במערכת הבריאות, כולל תפקידים שמשמשים בתפקידי חירום, אשר, כמו שהציע חבר הכנסת אושעיה, יש אפשרות לבדוק בפלטים האם השיחות היו לצורכי עבודה או לא היו לצורכי עבודה. אן יש דרך לבקר את זה, לעומת אמצעים אחרים שאני מבין שקשה לבקר אתם.
טלי ירון-אלדר
מה זו שיחה פרטית? למי הוא מתקשר?
הרולד בר
אני מבקש להביא לידי ביטוי, שבתקנה נוספת, או באמצעי נוסף, לאפשר למעביד לבטא את אלה שיקבלו את המכשיר על חשבון המעביד. גם כאשר עושים את הגילום, לפי מיטב ידיעתי, הוא לא יוכל למלא את זה כגילום מלא. אם המעביד, בהנחה שיבטא את זה כגילום של המעביד- -
אברהם שוחט
אמרו במפורש שאם המעביד מגלם, זו לא תהיה זקיפה.
היו"ר יעקב ליצמן
תודה רבה, בזק בבקשה.
שוקי רגב
העמדה שלנו היא שהתקנות החדשות שאתם מציעים עדיין מפלים לטובה את הטלפונים הסלולריים לעומת הטלפון הנייח. אני אסביר מדוע. עובד שיש לו טלפון בבית, מקבל החזר על הטלפון שלו, הוא חייב במס על מלוא הסכום. הדבר הזה מעודד שימוש בטלפון הסלולרי וגורם לכך שיש הסתה של שיחות פרטיות מהקווים של בזק לקווים של הסלולריים, מה שיוצר עיוות בשימוש בטלפונים.
היו"ר יעקב ליצמן
מה אתה מציע?
שוקי רגב
אני מציע להקל על העובדים בחלק מהחזר ההוצאות שיקבל מהעובדים על הקו קווי שלו, להכיר בזה גם כהוצאה, וכך ליצור סימטריה בין הקו הקווי לקו הסלולרי.
היו"ר יעקב ליצמן
יש נציגים ממוטורולה?
אברהם רימון
גברתי הנציבה, מאחר שציינת שהמס לא חל על המכשיר, אנחנו מבקשים שבתקנון יצוין במפורש, לפני המילה "רדיו טלפון נייד", את המילה "שירות". יש מצבים שהטלפון ניתן לעובד כאשר המעביד משלם את כל השיחות בעבודה. מצד שני, העובד משלם לחברת הטלפונים הסלולריים את כל יתר השיחות. במקרה הזה, יכול להיות שלפי נוסח התקנות, העובד ישלם 100 ₪, או 30 ₪ באופן ממוצע, רק על זה שהוא קיבל ברזל ליד. יש מצבים שהעובד משלם את מלוא התצרוכת הסלולרית.
אברהם שוחט
אבל היא אמרה שזה יורד מהסכום של הזקיפה. היא אמרה שבמידה ויש השתתפות של עובד, זה יורד מהזקיפה.
אברהם רימון
אבל לא צריכה להיות בכלל זקיפה. אין כאן צריכה, הוא לא קיבל שום הטבה. היום כל השיחות לעבודה אפשר להגדיר במדויק, ועל זה המעביד משלם סכום קבוע בכל חודש שנע בין 50 ₪ ל- 60 ₪. כל יתר התצרוכת, אפילו לצורכי העבודה, משולמת על ידי העובד.
אברהם שוחט
אני אתן דוגמא, הרי יגמרו על פחות מ- 100 ₪. אני אומר באופן היפוטטי שנאמר שהזקיפה תהיה על 70 ₪ והעובד משלם מכיסו 30 ₪ למעביד, או לחברה. הזקיפה, באופן מיידי יורדת ל- 40 ₪. לא רק שהיא יורדת ל- 40 ₪, אם הבנתי נכון אז מזה 75%, אז נשאר 30 ₪. על ה- 30 ₪ הוא ישלם בממוצע 30% אז יוצא שהוא ישלם בסוף 10 ₪.

אני חושב שבעובדה שיש לו מכשיר ביד, שניתן לו על ידי המעביד, הוא יכול לעשות שימוש. לא כל חודש זה יהיה אותו דבר, אני חושב שאין בזה שום דבר. אתה לא יכול להתחשבן יותר ושאלף פקידים יתעסקו עם השטויות האלה כל הזמן.
אברהם רימון
אין בעיה לזהות את זה.
אברהם שוחט
תמיד אין בעיה אבל כשזה מגיע לביצוע אז העובדים יבקשו עוד 200 עובדים.
אברהם רימון
מה שיקרה הוא שיטילו מס על עצם המכשיר של 30 ₪.
אברהם שוחט
על עצם האופציה - - -
אברהם רימון
למה לשלם על עצם האופציה?
היו"ר יעקב ליצמן
זה כמו רכב.
אברהם שוחט
אם העובד משלם אז זה יורד מהזקיפה.
אברהם רימון
ואם התצרוכת שלו תהיה מעטה אז הוא ישלם מס - - -
אברהם שוחט
75% על התצרוכת המועטה.
היו"ר יעקב ליצמן
נציגי סלקום בבקשה.
עמית שכטר
אני רוצה להתייחס לדברים שעלו פה, כי לפי מה שאמר חבר הכנסת פריצקי הגענו כבר לשלב שדנים על המחיר אז בואו נדבר עליו בצורה יותר אמינה. מוכרח להיות סדר ושוויון בכל חיובי המס שקשורים לשימוש בטלפונים. אותו טלפון סלולרי שמחזיק עוסק, 66% מוכרים לו כהוצאה עסקית למע"מ. לכן, לא הגיוני שלעובד שכיר, רק 25% ייחשב כמה שהוא עשה לצורכי עבודה.
טלי ירון-אלדר
זה רק בפחות מ- 100 ₪. במע"מ אין 100 ₪, זה לא אותו דבר.
עמית שכטר
לעומת זאת במע"מ יש לו אפשרות להצהיר ולהוכיח שכל ההוצאה הייתה בשביל העבודה, ואת זה אתם לא נותנים לו.
טלי ירון-אלדר
אני עבדתי במע"מ, אין אחד שהצליח לעשות את זה.
עמית שכטר
כנראה שאף אחד לא עשה בזה שימוש כזה, אבל עדיין האפשרות קיימת. זאת דוגמא למקרה שבו בדיוק היחס הוא הפוך. במקום שלושה רבעים - רבע, שני שליש – שליש לכיוון ההפוך, כשההנחה היא, וההנחה הזו צריכה להיות ברורה לכולנו, מעביד שנותן לעובד שלו טלפון סלולרי, הוא הרי לא רוצה לתת לו בראש ובראשונה הטבה, הוא בראש ובראשונה רוצה לתת לו משהו שמייעל את העבודה, אחר כך זה נהיה גם הטבה. אני לא מדבר רק על רופאים או מג"ד בצבא, הרי יש מצבים שבהם אין ברירה, ואני אגיע גם לעובדים המיוחדים.

הייתי רוצה לדבר על שיעורי מס. בניגוד למה שאומר ידידי הטוב מבזק, אני רוצה לציין את המצב ההפוך. טלפון עסקי, שנמצא בביתו של עוסק, 80% מההוצאה מוכרת כהוצאה עסקית ורק 20% כהוצאה פרטית.
טלי ירון-אלדר
אם זה מקום עסקו.
עמית שכטר
בניגוד לך, אני לא מתכוון לעמוד מולך, אני רוצה ליצור שוויון.
ישראל כץ
ולזה אתה קורא ידיד טוב?
עמית שכטר
אני רק רוצה להגיד שאם טלפון של עסק, שנמצא בבית פרטי, שבודאי משמש לשימוש פרטי, ו- 80% ממנו מוכר כהוצאה עסקית ורק 20% לפרטי, איך אפשר לחשוב שטלפון סלולרי של עובד, שנמצא רוב שעות היום בעבודה עם הטלפון, 75% זה הוצאה פרטית.הרי זה פשוט אבסורד.
נחום לנגנטל
יש מצב שבו העובד לוקח את הטלפון הסלולרי ואתו הוא עובד בבית. לעולם לא התקשרו אלי במשרד התחבורה מהטלפון הקווי בביתם.
עמית שכטר
אני לא רוצה להתייחס כרגע לגובה הסכום, אני משער שיש כאלה כן שיותר קל להם להתייחס לנושא הזה. אני רוצה להתייחס להיבט של היחס. עדיין מ- 80% - 20% בכיוון אחד ל- 75%- 25% בכיוון ההפוך, עוד יש באמצע דרך ארוכה. אותי 100 הש"ח פחות מטרידים כי ברור שככל שההוצאה היא יותר גדולה...מי שמדבר ב- 900 ₪ לחודש ייצרו את אותו יחס, הוא יגיע ל- 140 ₪ הוצאה או 180 ₪ הוצאה.

אני מדבר שבסכום של 900 ₪ שיכול להיות שחמישית מהשיחות הן שיחות פרטיות. אין לי בעיה בלהפוך את היחס ושלא תהיה תקרה, זה גם יותר הגיוני. אם היחס הוא 75% אז מ- 900 ₪ הוא לא הוציא 730 ₪ על שיחות פרטיות. תהפכו את היחס, תורידו את התקרה, זה הרבה יותר הגיוני. אז דבר ראשון לגבי היחס, הוא בלתי הגיוני לחלוטין.

דבר שני, יש עובדים, ודבר על זה נציג משרד הבריאות, והזכירו גם את הצבא, עובדים שהטלפון הסלולרי הוא מטה לחמם. יש עוסקים עצמאיים כמו השרברב או שולייתו, שמסתובבים ומחפשים אותו, אז פתאום מציבים אותו במקום הוא צריך לשלם מיסים. יש אנשי מכירות או אנשים שבזכות זה שיש להם טלפון נייד לא צריכים להחזיק משרד, הטלפון הנייד מחליף להם את המשרד. מוכרח להיות ייחוד לסוג מסוים של עובדים, שהטלפון הנייד הוא מטה לחמם ומקור פרנסתם ושהם יהיו פטורים מהמס הזה.

דבר אחרון שאני רוצה להזכיר זה נושא הסכום הממוסה. לגבי הסכום הממוסה, צריך להיות ברור שמדובר רק בשיחות היוצאות. ממה מורכבים ה- 100 ₪.
היו"ר יעקב ליצמן
על זה עוד נדון, תשאיר את זה פתוח.
עמית שכטר
לא על הגובה, על הרכב הסכום, זה מתקשר למה שדיבר פה חברי ממירס, הוא באמת חברי, אנחנו היום באותו צד.
היו"ר יעקב ליצמן
גם על בזק אמרת "חברי הקרוב".
ישראל כץ
אצלנו, כששר האוצר אומר ליו"ר ועדת הכספים "חברי", הוא מתחיל לדאוג.
היו"ר יעקב ליצמן
רק שלוקח לו כמה חודשים עד שהוא רואה אותי.
עמית שכטר
אני רוצה לדבר לגבי הרכב הסכום שעליו מדובר. אנחנו צריכים להבחין שהסכום שמדובר עליו הוא רק הסכום של זמן האוויר היוצא לשיחות. זה מה שהזכיר חברי ממירס. אני אתן דוגמא, ישנו שירות, שמירס גם נותנים אותו, וגם אנחנו והאחרים אבל כל אחד עם שיטות התמחור שלו ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע.

ישנם שירותים שקשורים לשיחות פנים בתוך העבודה. על זה יש תשלום, תקשורת פנים ארגונים, גם תקשורת נתונים, וגם תקשורת לשיחות. על זה משלמים סכום קבוע. אין ספק שכל השיחות האלה הן שיחות בענייני עבודה, אין פה שום הטבה. אם בחשבון יש 100 ₪, אבל מתוכו נניח 20 ₪ זה התשלום עבור הרשת הפנים ארגונית, זה לא יכול להיכנס, משום שזו לא הטבה.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מניח שהנציבה תענה על זה מאוחר יותר.
עמית שכטר
משפט אחרון, בעניין מה שאמרה הנציבה לגבי הנתונים שהיא השתמשה בהם. היא אמרה, החברות הסלולריות אומרות שלא נתנו את הנתונים...אני אומר, בשם חברת סלקום, אני לא יודע מי בחברת סלקום נתן לגבירתי איזשהם נתונים. אני סמנכ"ל בחברה, מנהל תחום מיסוי בחברה, ואחראי על הקשר עם הכנסת והממשלה, לא ידוע לי שאי פעם ביקשתם מאתנו נתונים, אם כן אז זה לא ידוע לי ואני לא יודע על סמך מה הדברים נאמרו.
נחום לנגנטל
יש פה הערה נכונה לגבי החשבון, אם נניח אתה משלם את התשלומים הקבועים עבור המכיר, אז שזה גם ייכלל בסכומים. השאלה אם יש התנגדות עקרונית לזה, או שההתנגדות תהיה התנגדות מעשית מבחינת היכולת לפענח את השורות בתוך החשבון.
היו"ר יעקב ליצמן
שרון פליישר, נציגת פלאפון.
שרון פליישר
יש נתונים שחברת פרטנר יכולה להציג גם בשמנו, אז אני מוותרת.
עדי בירן
סמנכ"ל רגולציה בפרטנר. אני אחזור קודם כל על מה שאמר עמית מסלקום, פרטנר לא התבקשה, ולמיטב ידיעתי לא העבירה נתונים לאיזשהי רשות שלטונית. אבל פרטנר, בהיותה חברה ציבורית, מפרסמת את נתוניה בכלל, ואת נתוניה התפעוליים בפרט, ואליהם אני אתייחס.

אינני עורר על כך שעובד עושה שיחות פרטיות בטלפון סלולרי, בטלפון בזק שבביתו, בטלפון בזק שעל שולחנו, במסוף האינטרנט שעל שולחנו וכו'. אני מציע לנציבה לעשות יחס זהה והרמוני בין כל האמצעים האלה, ולא לגבי כל אחד מהם להחליט על שיעור שונה.

במשפט השני אתייחס לטלפון הסלולרי עצמו. אנחנו חברה ציבורית. אנחנו מפרסמים נתונים, שאם חלילה הם לא נכונים, אוי לנו ואבוי לנו. הנתון החרון שפרסמנו שלשלום הוא שיש לנו כ- 1.6 מיליון מנויים, זה בערך המספר שיש לפלאפון, וזה פחות מהמספר שיש לסלקום. ההכנסה הממוצעת משירותי סלולריים למנוי לחודש, קרוי בסלנג שלנו ARPUׁ(average revenue per user ) ואני מוסיף per month. עם 184 שקלים בלבד.

אם תעקבי, כל המספרים האלה פתוחים, אנחנו נסחרים גם בניו-יורק, גם בתל-אביב וגם בלונדון. המספר הזה היה גבוה יותר, הוא היה מעל 200 והוא הולך ויורד מכיוון שלשמחתנו, ולשמחת עם ישראל, הצלחנו להפוך את המכשיר הזה ל "קומודיטי" וכל ילד, הראשון השלישי והחמישי יש לו מכשיר לשמחתנו.

ככל שהאוכלוסיה של המשתמשים גדלה, ההכנסה שלנו, מה לעשות, יורדת פר מנוי, פר חודש בממוצע, כנ"ל בסלקום בפלאפון במירס בוודאפון, וכנ"ל בכל חברה בעולם, יש דו"חות אנליסטיים פתוחים.

כעת אני אסביר את המספר של 184 ₪. המספר הזה עצמו הוא קצת גבוה מהשירותים הסלולריים שמעניינים אותך ואת הפורום הזה, אבל אני לא רוצה לסבך עם זה. מפני שהוא כולל בתוכו את כל מי שבא מחו"ל לישראל, שבכלל לא נוגע לשימוש שלי, אבל אני חייב לזקוף אותו בהכנסות שלי, ולמצע אותו על פני כולם. קוראים לזה in-roaming.
תניחי אפילו שזה 184 ₪ ולא פחות מזה. מקובל בתעשייה הסלולרית, תבדקי אותי אם יש דו"חות אנליסטיים, שבערך 40% מהשיחות הם שיחות נכנסות ו- 60% הן שיחות יוצאות. לכן מדובר ב- ARPU הממוצע על 1.6 הלקוחות שלנו, כמיליון, ואני לא מאמין שבפלאפון זה שונה בהרבה מזה ולא בסלקום. בערך 100, 110 ₪ לחודש, לשיחות יוצאות.

כאן אני אומר לנציבה, ממה נפשך? את רוצה לומר שמ- 110 ₪, שהבן אדם צרך בכלל, הוא צרך 100 ₪ שיחות פרטיות, או אם היה נמוך מזה, 90 ₪ או 70 ₪, את רוצה לומר ש- 75% מהשיחות היוצאות שלו היו פרטיות? עם כל הכבוד, אני לא מאמין שזה מה שאת חושבת, אבל זה מה שאנשייך עשו.
מוסי רז
אני בעמדתך, אבל הנתונים האלה הם קצת מניפולציה, ה- ARPU הממוצע לעובד שמקבל את הפלאפון מהמעביד שלו, הוא גבוה לפחות פי שלושה אם לא יותר. אני בעמדתך, אבל הנתונים האלה הם סתם מניפולציה. עשית ממוצע של מי שמקבל טלפון מהמעביד עם ילד בגן שיש לו טלפון.
עדי בירן
אנחנו חייבים לדווח על הכנסה ממוצעת למנוי, אנחנו לא מדווחים כמה המנוי הוציא והכניס שיחות. צודק אדוני, אנחנו מקבלים כסף, זו הכנסה שלנו מהשיחות שנכנסות למנוי - - -
היו"ר יעקב ליצמן
כמה הכנסה זו?
טלי ירון-אלדר
למה זו הכנסה?
עדי בירן
מכיוון שכל שיחה נכנסת לרשת שלנו מרשת אחרת, אנחנו מקבלים, לפי קביעה רגולטורית, 50 אגורות לדקה, וזו הכנסה שלנו. לכן צריך לדעת לנתח את זה, אני מוכן לשבת בנפרד ולהראות לך את כל המספרים.
אברהם שוחט
הבעיה היא לא המספרים, הבעיה היא עקרונית, אם בעלויות, ולא חשוב כרגע אם זה בשיחות נכנסות או שיחות יוצאות יש עלות מסוימת שבעל החשבון משלם, שהיא מורכבת גם משיחות נכנסות וגם משיחות יוצאות.
עדי בירן
הוא משלם רק את היוצאות. הוא לא משלם את הנכנסות. באמריקה הוא משלם גם את השיחות הנכנסות, במדינת ישראל, וברוב המדינות המתקדמות בעולם, מי שמצלצל משלם, מי שמקבל את השיחה לא משלם. אף אחד לא מנסה למסות... זה לא חשבון ממוצע, זו הכנסה ממוצעת. ההכנסה הממוצעת שלנו גבוהה מהחשבון הממוצע, כי החשבון הממוצע הוא רק על השיחות שהוציא העובד.

אני חושב, גברתי הנציבה ואדוני יו"ר הוועדה, השיעורים שאתם מדברים עליהם הם גבוהים. כלומר, ההנחה ש- 75% מהשיחות שהוציא עובד הן שיחות פרטיות היא לא גבוהה נורא, כי אם זה היה 70% לא הייתי מתווכח אתך, כי היא גבוהה בסדר גודל. תסלחי לי גברתי סמדר אלחנני, כי אני רוצה לצטט אותך ללא רשותך, בדיון הקודם אמרה סמדר שהיא כנראה לא הייתה עובדת אם לה היה לה טלפון סלולרי. האם מישהו מכם חשד, ותספרו כמה שיחות פרטיות שאתם רוצים, תעשו חשבון ממוצע.

אני בראש אחד אתך, גברתי הנציבה, שצריך את הגביה הזו לעשות פשוטה. אבל אני חוזר ואומר, אין שיחות פרטיות ב- 75%, יש אולי 20% ותבינו שחלק מהשיחות האלה שקרויות פרטיות, אלה שיחות שמאפשרות לחלק גדול מהעובדים במשק להיות בעבודה במקום להיות ליד הילד בגן או בקופת חולים או ליד האישה בכל מקום אחר. תיקחו את זה בחשבון, זה מעלה את היעילות במשק. כשהייתי בצבא קראו לזה סעפ"ש, סידורים עניינים פה שם.
סמדר אלחנני
אי אפשר לצטט אותי לא נכון.
היו"ר יעקב ליצמן
תאמרי לו אחר כך, הדיון הסתיים. אני אעשה דיון פנימי עם חברי כנסת ופקידי הממשלה, אני מבקש ברשותכם מכולם לצאת. אני מבין מהדיון כאן שרוב חברי הכנסת חושבים שהמחיר של 100 ₪ הוא גבוה. אני מבין גם שיש הסכמה מצד מס הכנסה לבוא לקראתנו בשני דברים, דבר ראשון על גובה המחיר, דבר שני על נושא של הרטרואקטיביות, שדברנו שלא מסכימים, מלבד משהו חריג, אז קבלנו הסכמה מה- 1 לאפריל. לכן אני אתן לטלי להציע הצעה. אני אקח את האשמה עלי שלא היה דיון ואתן לה להציע הצעה.
טלי ירון-אלדר
אני חושבת שאם נוריד בסכום ל- 90 שקלים , כשדרך אגב, ה- 180 ₪ מאד מטעה מבחינת הסכומים זה בטח לא את החיובים, אם נוריד את הסכום לסכום של 90 שקלים ואני מוכנה להתחשב גם בפרופורציות. למרות שהחלק של הפרופורציות מתייחס רק לסכומים שנמוכים מ- 100 ₪. אז אם יהיה 90 ₪ ונרד בפרופורציות ל- 60%- - -
נחום לנגנטל
אני מציעה שנלך על 50, 50.
טלי ירון-אלדר
הפרופורציות פחות מטרידות אותי.
טלי ירון-אלדר
70 זה מעט מאד. אנחנו צריכים להבין, הבדיקה היא בדיקה אמיתית. תחשבו כולכם רגע על החשבונות ועל מה שנעשה בחשבונות. 90 השקלים שאני מציעה של שימוש פלוס דמי אחזקה, הרי אנו מדברים על קו, 90 שקלים זה חשבון נמוך של טלפון סלולרי פרטי בבית. תחשבו מבחינת הפרופורציות.

הטלפונים הסלולריים הפכו להיות תופעה מבחינת טובות שניתנות לעובדים. עובדים שבכלל לא צריכים, אומרים להם, נעשה לכם טובה, קחו טלפון כדי שתדברו עם הילדים, הנכדים וכו'. שיהיה כתוב להם שהם קבלו טלפון, זה הפך להיות סמל סטטוס וסמל מעמד. לא סתם נטפלנו לטלפונים הסלולריים. אנחנו רוצים לעשות גם משהו שיש בו הגיון סביר, בואו לא נוריד את זה יותר מידי.
רחמים מלול
את מפליגה בהאשמות שלך, זה הפך לסמל סטטוס בעבודה? באמת. מה עם רדיו טלפון קבוע במרכזת?
טלי ירון-אלדר
אנחנו מוציאים אותו. אני מצהירה עכשיו שאם יש טלפון מחובר למרכזיה אנחנו לא מכניסים אותו, הוא לא ימוסה. אנחנו צריכים לתקן את הנוסח מהבחינה הזו. מה שמחובר למרכזיה לא ימוסה.
נחום לנגנטל
היא אומרת 90 ₪, 50, 50, שאם זה פחות מ- 90 ₪ אז זה לא 75% 25% אלא 50% 50%.
טלי ירון-אלדר
לגבי מה שמחובר באופן קבוע למרכזיה בעבודה אני לא ממסה בכלל.
אברהם שוחט
אני רוצה להציע הצעה שהיא קצת אחרת ממה שנאמר פה ותהיה יותר נמוכה בקטע מסוים. דבר ראשון אני חושבת שהיא צודקת כשהיא מבקשת שהתחולה תהיה מה- 1 לאפריל משום שזה רבעון וזה נוח מבחינת מס הכנסה וזה לא נראה לי שחודש אחד יהיה...

דבר שני, היא הציעה שבמקום 75% יהיה 50%, זה מקובל. אני חושב שהמספר הבסיסי הוא גבוה מידי. אני חושב שצריך ללכת על 70 ₪. אם הולכים על 70 אנחנו בעצם מגיעים פחות או יותר, בהנחה שאנחנו יודעים, לאור השינויים שהיו, יהיו כמה גבולות שהאוצר רצה וזה יהיה קצת פחות. אני חושב שזה לא יכביד מידי, זה הופך לעומס ממס הכנסה - - -
היו"ר יעקב ליצמן
הנציבה בקשה הפסקה לבדוק את זה. אני מציע שנצביע היום, אבל נעשה הפסקה, נדבר על הנושא של בזק, היא תבדוק את הנתונים, תחזור עם תשובה ואנחנו נצביע עוד 10 דקות.
איתן כבל
אמר חבר הכנסת שוחט שה-1 לאפריל זה בסדר, אני אומר ב-1 למאי לו רק מהסיבה שהחברה שהיו במילואים היו להם חשבונות טלפון במאות שקלים, אין לכם מושג כמה.
אבשלום וילן
הם לא דברו על חשבון העבודה.
איתן כבל
אנשים נמצאים שם ומנהלים את העסקים שלהם ועניינים שקשורים לעבודה. חשבת שכל היום הוא דיבר רק עם אשתו?
היו"ר יעקב ליצמן
היא אמרה שהיא תבדוק גם את זה. תודה רבה הדיון הזה הסתיים, הסיכום הוא שבעוד 10 דקות נצביע. יש כמה הצעות האחת של חבר הכנסת שוחט של 70 ₪, הנציבה הציעה בהתחלה 90 ו- 50%, על 50% ו- 50% אין ויכוח על 90 ו- 70% יש. היא גם תבדוק את נושא של חבר הכנסת כבל על אנשי המילואים.
מיכאל קליינר
אני מציע פשרה, היות וחבר הכנסת כבל צודק, אז 80 ₪ ומה-1 למאי.

(אחרי הפסקה)
היו"ר יעקב ליצמן
ההצעה היא התחולה ב-1 במאי, 80 ₪ ו- 50,50. מי בעד?

הצבעה
בעד: רוב
נגד: מיעוט
נמנעים
אין
ההצעה אושרה ברוב קולות.
תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס"ב – 2002.
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון מס' 2), התשס"ב – 2002.
היו"ר יעקב ליצמן
מבחינת דמי שימוש קבועים הם הסבירו לי שכל שקל זה הרבה כסף, זה 160 מיליון ₪. הצעתי הצעה כזו, היות שיש שנתיים 20,000 טלפונים שעד 30 ₪ משלמים חצי.
שר התקשורת ראובן ריבלין
עד 21 ₪ מקבלים הנחה של 16 שקלים.
היו"ר יעקב ליצמן
בדמי השימוש הקבועים.
שר התקשורת ראובן ריבלין
נכון. עד 31 ₪, חשבון לשימוש בטלפון מקבלים הנחה של 11 ₪. קבענו פרנטלה נוספת של עד 45 ₪ שבהם יקבלו הנחה של 8 שקלים.
נחום לנגנטל
אותם אנשים שממש מתקמצים בנושא של הטלפון אנחנו מורידים להם.
שר התקשורת ראובן ריבלין
לנצרך במקום למצרך, לא לתת לי הנחות שאני לא צריך על מאות שקלים שאנחנו משתמשים בהם. כל שאר הדברים עומדים כפי שהיו.
היו"ר יעקב ליצמן
אני אחזור לפרוטוקול על מה שאמרתי, תעריף שיחה בשעות שפל הוא 2.5 אגורות ללא שינוי. תעריף שיחה בשעות שיא זה 14 אגורות ואנחנו מדברים על איחוד של אזורי הארץ. תעריף המינימום לשיחה זה 22.5 אגורות. עד היום זה היה 22.8 אגורות. תעריף לדמי שימוש חודשיים נשאר ללא שינוי, 37.5 ₪ לחודש.
שר התקשורת ראובן ריבלין
למרות שביקשנו העלאה.
היו"ר יעקב ליצמן
ואנחנו בוועדת כספים התנגדנו. הנחות למשתמשים בעלי דואר או תא. אם התשלום עבור שיחה 0- 20.80 לחודשיים, המנוי יקבל הנחה של 16 ₪ לחודש. אם החשבון הוא בין 20.80 ל- 31.20 לחודשיים הוא יקבל הנחה של 11 הנחה. אם החשבון הוא בין 31.20 עד 40 ₪, אחרי התוספת שעשינו עכשיו, הוא יקבל הנחה, אני ביקשתי 9 ₪, הכניסו לי מאחורי הגב 8 ₪. הם לא חשבו שאני אתפוס את זה, ואנחנו מדברים על עוד 140,000 מנויים.

אני מציע לאשר את זה, יחד עם עדכון תעריפי בזק מהמכתב של ה- 18 באפריל וכל הדברים שדברנו עליהם בדיון הקודם, עם המכתבים של המנהל הכללי אורי הורניק על תיקוני טעויות, זה מונח לפניכם בכתב. עם תיקון טעות סופר מה- 13 במרץ. אני מבקש להצביע.
רביב סובל
לפני ההצבעה אני רוצה להביא את עמדת שר האוצר.אני רוצה להזכיר שהתקנות האלה טעונות אישור שר האוצר, ושר האוצר מתנגד לשינויים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה לומר לך שהנושא הזה לובן בישיבה הקודמת והתברר מבחינה משפטית שמי שיש לו אפשרות להגיד את זה זה אך ורק שר התקשורת והתבדחנו בישיבה הקודמת מבחינה משפטית.
רביב סובל
יושבת כאן היועצת המשפטית של הכנסת, לא הייתה שאלה כזו.
שר התקשורת ראובן ריבלין
ממשלת ישראל, באמצעות שר האוצר ושר התקשורת הגישו לוועדה בקשה לגי תעריפי בזק. הבקשה מונחת לפניכם. אגב דיון בתוך הוועדה, ביקשה הוועדה לשנות מספר נקודות. אני משאיר זאת לשיקול דעת הוועדה כי אני חושב שהמכלול העיקרי הוא חשוב ואם הוועדה תחליט כך, אני לא אמשוך את בקשתי כפי שהוגשה במקור, ואקבל אותה כפי שאתם תצביעו במגבלות שדיבר עליהם יו"ר הוועדה הנכבד.

אני בא ואומר, הגשנו שנינו את הבקשה, וכך צריך להיות. אני עומד מאחורי הבקשה המקורית, אני מכופף את ראשי להחלטתה של ועדת הכנסת הנכבדה ביותר, ועדת הכספים היודעת כל צעד וצעד וכל שביל בכלכלה הישראלית, ואני מכופף את ראשי להחלטותיה. אני לא מתכוון למשוך את בקשתי נוכח בקשת העם הבאה לידי ביטוי באמצעות זו.
רביב סובל
התייחסות קטנה מעבר לנושא הזה, שאני מניח שהיועצת המשפטית של הוועדה תביע עליו את דעתה, הנקודה השניה היא האלמנטים בתיקון ששר האוצר מתנגד להם. אין לשר האוצר התנגדות לנושא שסוכם לגבי ההנחות בתשלום הקבוע. הנקודה שבמחלוקת היא מאיפה יבוא המימון של ההנחות האלה. אפשר להעמיס את זה על מחיר המינימום לשיחה ולהעלות אותו במקום 21 אגורות, כפי שהיה בהצעה המשותפת של השרים ל- 22.5 אגורות, כפי שמוצע כרגע. אפשר גם להעמיס את זה על התעריף של זמן השיא ולהעלות אותו.

אנחנו סבורים שטובת הצרכנים מחייבת להעמיס את זה על התשלום של זמן השיא לשיחה ולא על תעריף המינימום כיוון שההשפעה על הצרכנים הפרטיים תהיה פחותה וזה פחות יכביד עליהם.
שר התקשורת ראובן ריבלין
לי יש הסכם עם שר האוצר לשעבר, אני לא מתערב בכל העניינים המוניטריים והפיסקליים והכספיים למיניהם והוא לא מתערב בענייני תקשורת. הוא לא מבין בדברים האלה ואני לא מבין בכסף.
רביב סובל
מעבר לשיקולים של קופת המדינה יש עוד שיקולים של טובת הצרכנים, ואני חושב שמן הראוי שנפעיל גם שיקולים כאלה.
היו"ר יעקב ליצמן
שר האוצר לא מייצג את הצרכנים, הוא מעולם לא ייצג אותם, הוא לא יודע מה זה בכלל.
מיכאל קליינר
אם משרד ממשלתי במצב שנוצר מתעקש כל כך להגיד משהו אני רוצה להבין אותו.
רביב סובל
הנקודה היא פשוטה, לגבי התעריף של מינימום לשיחה, הוא משפיע על שני סוגי הצרכנים, גם על הצרכנים העסקיים וגם על הצרכנים הפרטיים. בתעריף שלא שקוף לצרכן, רוב הצרכנים לא מודעים בכלל לזה שגם אם מדברים שתי שניות, מחייבים אותם כאילו הם דברו מספר דקות. לכן יש שאיפה מאד גדולה להקטין את התעריף הזה.
שר התקשורת ראובן ריבלין
זה קשקוש. כל מה שהוא רוצה הוא שנוריד מ- 22.8 אגורות ל- 22.1 אגורות. למה השר לא בא?
אברהם שוחט
הוא עסוק בקיצוצים.
שר התקשורת ראובן ריבלין
בא שר, אומר את דברי הממשלה. בא פקיד, מדבר על דבר שאין לו מושג על מה הוא מדבר, למשרד האוצר אין את העניינים והיכולת להגיע לאותם דברים שכל מומחי משרד התקשורת עוסקים בהם ימים ולילות, דבר שהיה בדיון של 1000 שעות, בא פקיד. אם השר רוצה לומר משהו שיבוא ויאמר את דברו. אני מייצג את הממשלה.
היו"ר יעקב ליצמן
גם אני מסכים אתך.
מיכאל קליינר
זה לא מקובל, זה לא נכון, אני לא אומר שיש לקבל את דעתו של פקיד שר האוצר אבל לפחות לשמוע אותו.
אבשלום וילן
הוא צודק במאה אחוז. שר האוצר הזה מתחמק מלהגיע לוועדה, אמר את זה היו"ר.
אברהם שוחט
שר האוצר לא יכול לבוא לדיון של כל משרד.
אבשלום וילן
שידבר אתו בטלפון, מה הוא שולח פקיד?
שר התקשורת ראובן ריבלין
אני חוזר בי מדברי, שימשיך לדבר.
היו"ר יעקב ליצמן
אני נותן לו לדבר.
אברהם שוחט
אני אמרתי שאני מצביע נגד? תבטיח לי שאתה מצביע בעד ביטול חוק משפחות בריאות ילדים, נעשה את זה ביחד.
שר התקשורת ראובן ריבלין
לא, אני מצביע בעד חוק משפחות ברוכות ילדים. תצביע נגד מה שאתה רוצה, יש לך פה מהפכה שעליה דנו הרבה שעות. מנכ"ל משרד התקשורת ייתן תשובה עניינית לנושא שהועלה על ידי נציג האוצר.
אורי אולניק
מה שבעצם אומר נציג האוצר, הוא אומר שלא ייתכן שנלך למהלך הזה בלי שנוריד את מחיר שיחת המינימום.
היו"ר יעקב ליצמן
כבר הורדנו את מחיר שיחת המינימום מ- 22.8 ל- 22.5 אגורות.
אורי אולניק
מאחר שעמדת הוועדה בנוגע לעדכון דמי השימוש הקבועים הייתה מאד ברורה, היה ברור שאנחנו צריכים בתמורה לזה שאנחנו לא נעדכן את דמי השימוש הקבועים לשים את הכסף במקום אחר. אני אומר לכם שעל פי נתונים שבזק מעבירה לנו, רוב שיחות הקצרות הם דווקא במגזר העסקי. לכן, מה שאומר פה נציג משרד האוצר, שרוצה להגן על הצרכנים, זה לא להגן על הצרכנים, זה להגן על המגזר העסקי.
שר התקשורת ראובן ריבלין
חבריי חברי הכנסת, שאני מתגעגע להיות כבר אחד מכם, כי פה הרבה יותר נוח לשבת מאשר כאן, אני רוצה לומר דבר אחד. הגשנו חבילה שלמה שאחת תלויה בשניה. באה ועדה באמצעות היו"ר שלה, וחבריה שהשתתפו בכל הישיבות ובקשו להקל בעיקר על השכבת חלשות, בכל מה שקשור למי השימוש. לכן צריך למצוא את האקוויוולנט.
מוסי רז
אני חושב שאתה צריך לדחות את ההצבעה.
שר התקשורת ראובן ריבלין
שיהיה או כן או לא אבל לא לדחות, אי אפשר לדחות יותר.
היו"ר יעקב ליצמן
התייעצות סיעתית על זה שלוש דקות, בינתיים נצביע על הנושא הראשון.
(אחרי הפסקה)
היו"ר יעקב ליצמן
אני מבקש מכל מי שאינו חבר כנסת ואינו מייצג את הממשלה לצאת החוצה. מי בעד תקנות בזק כפי שהצעתי קודם עם כל הנספחים ותיקוני הטעויות.
שגית אפיק
סעיף 15 לחוק התקשורת דורש התקנת תקנות על ידי שר התקשורת בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים. הביאו לכאן שני סוגי תקנות, האחד התשלומים והשני הוא העדכונים. הוועדה הציעה תיקונים לתקנות שעוסקות בתשלומים. יש לוועדת הכספים סמכות להציע תיקונים כאלה ולהצביע עליהם לפיהם. אבל התקנות מהסוג השני, שזה חישוב התשלומים בעד שירותי בזק שבהם נקבע שהעדכון יפורסם ב- 9 במאי - - -
שר התקשורת ראובן ריבלין
השר לא מתנגד לזה.
שריל קמפינסקי
אני מבקשת להסביר. הוועדה מוסמכת להחליט מה שהיא מחליטה, אבל הטנ"צ לתעריפים האלה צריך גם את הסכמת שר האוצר.
היו"ר יעקב ליצמן
שר התקשורת הביא את ההסכמה ואנחנו סוברניים להצביע על זה. מותר לנו להצביע, אם שר האוצר לא יסכים, יש לו בעיה עם שר התקשורת.
אבשלום וילן
אני מוחה על הבושה של הממשלה, זו בושה, זה לא מנהל תקין.
נחום לנגנטל
זה לא בושה של הממשלה זה של חברי הכנסת.
אברהם שוחט
מכיוון שאני עומד להצביע בעד, אז אני אומר את הדברים לא בגלל זה. ועדת כספים, בעצם לא יכולה להצביע על הצעת ממשלה - - -
נחום לנגנטל
שהיא לא מוסכמת- - -
היו"ר יעקב ליצמן
הוא לא משך.
אברהם שוחט
עצם ההתנגדות היא המשיכה.
אבשלום וילן
השר ריבלין, אם יש לך בעיה עם שר האוצר אתה צריך לטפל בה.
אברהם שוחט
ברגע שבאה ההצעה של שר האוצר ושר התקשורת, של שניהם, והוועדה מציעה משהו אחר, ואחד משניהם לא מסכים, זו משיכה.
היו"ר יעקב ליצמן
בשבוע שעבר שאלנו אם שר האוצר מוסמך למשוך את ההצעה. נאמר לנו שמי שמוסמך למשוך אותה הוא שר התקשורת. אם נכון ששר האוצר לא יכול למשוך, אז רק שר התקשורת....
שגית אפיק
לפי הסעיף המסמיך, סעיף 15 לחוק התקשורת, מי שמתקין את התקנות ומביא אותם בפנינו הוא שר התקשורת. לשם כך הוא זקוק להסכמת שר האוצר ולאחר מכן לאישור ועדת הכספים. שר האוצר עצמו לא יכול למשוך אבל זקוקים להסכמה שלו. הוא עצמו לא יכול למשוך את התקנות. אבל, בלא הסכמתו, יש לנו בעיה לגבי נוסח קיים.
יוסף פריצקי
למעשה, ללא הסכמתו אין לפנינו כלום.
היו"ר יעקב ליצמן
אתה טועה, הוא הביא משהו, אם לא התקבל הוא לא יכול למשוך, רק שר התקשורת.
שר התקשורת ראובן ריבלין
תיתן לי פעם מנהג בית משפט. כדי להגיש בקשה לוועדת הכספים צריך את בקשתו של שר התקשורת והסכמתו של שר האוצר. אכן, שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר הגיש לפניכם בקשה. אתם מחליטים לשנות אותה בעניין שולי...לכם יש סמכות לעשות כל דבר, שאלה היא אם אחר כך יהיה לזה תוקף או לא מבחינת הממשלה.

תשמעו את כל מכלול דבריי, אני רוצה לומר לכם את הנושא הפורמלי, הוגשה בקשה על ידי הממשלה, אתם החלטתם לשנות אותה, הממשלה יכולה עכשיו לחזור בה. כדי לחזור בה מבקשתה, צריכים את הסכמת שני השרים. שר אחד לא יכול למשוך את הבקשה. אני אומר לכם שתצביעו, כפי שהכריז יו"ר הוועדה, אני לא אמשוך את הבקשה.
נחום לנגנטל
אני מצביע בעד, אבל אני רוצה לדבר מפאת כבודה של הכנסת. מה המשמעות של אישור ועדת הכספים? הממשלה מביאה לנו את הדברים, ואנחנו מאשרים אם כן או לא. במצב שיכול להיווצר פה, זה הופך לא לצחוק את ועדת כספים אבל בפקטור זה מה שיקרה. מה שיקרה הוא מצב שאנחנו תלויים על בלימה. אם ירצה שר האוצר להסכים, אז יסכים...וזה לא יכול להיות.
דוד טל
אני רוצה לתרום מניסיוני הקט בנושאים מהסוג הזה שמגיעים לוועדה, פעמים מגיעים כל מיני הצעות של הממשלה, והוועדה שלנו משנה אותם. יכול שר האוצר...השר או השרים מביאים את הבקשה שלהם, הוועדה דנה בזה, זו לא ועדה של חותמת גומי, היא יכולה לשנות, היא לא חייבת לקבל דברים כמו שהם רוצים. הוועדה החליטה מה שהחליטה ואישרה כאלה וכאלה דברים או תקנות אלה ואחרות, וזה עובר ומאושר כאן. אם שר האוצר לא רוצה, הוא לא יחתום עליהם, זו בעיה שלו, אבל פה אפשר להצביע ולקדם את זה.
עופר חוגי
מבחינת עבודת הוועדה, היא צריכה לקבל דבר מגובש מהממשלה. היא לא יכולה לקבל דבר שהוא לא מגובש סופית על ידי הממשלה. הוועדה שלנו מקבלת נייר שיש עליו אישור שלך והסכמה של שר האוצר. ברגע שלא מקבלים נייר מגובש עם הסכמה של אוצר, אני לא יכול להצביע עליו.
דוד טל
אתה לא יכול לשנות משהו בנייר הזה?
עופר חוגי
אני יכול רק בהסכמת שר האוצר.
שר התקשורת ראובן ריבלין
אני לא מושך - - -
איתן כבל
אין בעיה - - -
יוסף פריצקי
צריך להצביע עכשיו.
אבשלום וילן
אני מוחה ברמה הציבורית.
שר התקשורת ראובן ריבלין
אני מייצג את הממשלה ולא הפקיד, אני בא בשם הממשלה, זו הצעת הממשלה.
היו"ר יעקב ליצמן
אני הולך להצביע, אני מניח ששר התקשורת יסתדר עם שר האוצר - - -
עופר חוגי
אנחנו לא יכולים להצביע.
אבשלום וילן
אנחנו תלויים באם הוא יסתדר או לא? אנחנו הריבון.
אברהם שוחט
הוא ילך לבג"צ ויפיל את זה.
שר התקשורת ראובן ריבלין
אני אומר לכם שזו עמדת הממשלה.
אברהם שוחט
נציג האוצר אומר שזו לא עמדת הממשלה.
שר התקשורת ראובן ריבלין
מי זה נציג האוצר? יש רק נציג אחד לממשלה, ששר האוצר יבוא. אם אתה לא רוצה להצביע אז תלך, אתה עושה פוליטיקה מהכל. הממשלה עומדת מאחורי בקשתה ומסכימה לשינוי שעליו היו"ר רוצה להצביע.
אברהם שוחט
אל תגיד שאני עושה פוליטיקה, מי שעשה פוליטיקה זה לא אני.
שר התקשורת ראובן ריבלין
אני הודיתי כשאני עשיתי פוליטיקה.
אברהם שוחט
אמרתי שאני הולך להצביע בעד, איזו פוליטיקה זו?
שר התקשורת ראובן ריבלין
אז תצביע.
יוסף פריצקי
סגור את הישיבה.
היו"ר יעקב ליצמן
מי בעד ההצעה שהצעתי שירים ידו.

הצבעה

בעד: 8
נגד:5
ההצעה התקבלה.
מוסי רז
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר יעקב ליצמן
יש רוויזיה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים