ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/01/2002

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(תיקון), התשס”ב-2001; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשס”ב-2001; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון מס` 2) (תיקון), התשס”ב-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/45114
ועדת הכספים
16.01.01


פרוטוקולים/כספים/4511
ירושלים, ט"ז בשבט, תשס"ב
29 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 353

מישיבת ועדת הכספים
מיום רביעי, ג' בשבט התשס”ב (16 בינואר, 2002) בשעה 09:00
סדר היום
1. צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(תיקון), התשס"ב-2001
2. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשס"ב-2001
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ב-2001
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן – היו"ר
מוזמנים
יעל ייטב – נציבות מס הכנסה
אבי נוב - משרד האוצר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
לאה קיקיון
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי מקדמות)(תיקון)
היו”ר יעקב ליצמן
שלום לכם, אני פותח את ישיבת הוועדה.

הנושא הראשון על סדר היום הוא צו מס הכנסה – הגדלת שיעורי מקדמות.
יעל ייטב
מדובר בתיקונים תקציביים שאנחנו מבצעים בסוף שנה ולקראת תחילת שנה. חלק מהמס על שכר לעצמאים נקבע באמצעות מקדמות, על מנת לא להמתין עד תום מועד הדיווח. על כן עצמאים משלמים מקדמות, ואנחנו מעדכנים. העדכון הוא מדדי, בהתאם לשיעור עליית המדד.
היו”ר יעקב ליצמן
כמה היתה עליית המדד?
יעל ייטב
החישוב נעשה בין אוגוסט של שנה אחת לאוגוסט של השנה שאחריה, או בין ספטמבר לספטמבר. לגבי כל דבר זה נעשה אחרת, בין חודשים אחרים.
היו”ר יעקב ליצמן
אי אפשר לעשות את זה באופן אחיד לגבי כל החישובים?
יעל ייטב
לגבי הצו הנ"ל אני חושבת שהחישוב נעשה מחודש אוגוסט לחודש אוגוסט.
היו”ר יעקב ליצמן
תודה, הצו אושר.תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון)
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון)(תיקון מס' 2)(תיקון)
יעל ייטב
הנושא הבא הוא פטור מהגשת דין וחשבון-תיקון, ופטור מהגשת דין וחשבון - תיקון מספר 2. בתקנות אלה קבע שר האוצר נסיבות מסוימות בהן אדם יהיה פטור מהגשת דו"ח הכנסות למס הכנסה. אצל שכיר, למשל, המס מנוכה בדרך של ניכוי במקור, ולכן- עד דרגות שכר מסוימות אין צורך בהגשת דו"ח. נקבעות בתוספות שבתקנות האלה תקרות להגשת דו"חות. לגבי הכנסות אחרות, כמו הכנסות מניירות ערך, התיקון הוא מדדי, עבור התקופה של בין אוגוסט 2000 לאוגוסט 2001.
היו”ר יעקב ליצמן
למה אתם לא מחשבים את הדברים ביחד?
יעל ייטב
בגלל ההיסטוריה החקיקתית השונה לגבי כל תיקון.
היו”ר יעקב ליצמן
אתם לא יכולים לעשות תיאום?
יעל ייטב
יכול להיות שצריך, . אנחנו נשקול את זה.
היו”ר יעקב ליצמן
אני מציע לכם לבדוק את זה, אין כאן שום סיבה חוקית לעניין.

התקנה מאושרת.
יעל ייטב
לגבי התקנות האחרות – אנחנו דוחים את המועד בשנה נוספת, כי עדיין אין לעניין נפקות מיסויית.
היו”ר יעקב ליצמן
תודה. התקנה מאושרת.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:10

קוד המקור של הנתונים