ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 07/11/2001

חוק התקציב לשנת הכספים 2002, התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/3942
ועדת הכספים
7.11.2001

פרוטוקולים/כספים/3942
ירושלים, כ"ו בחשון, תשס"ב
12 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 312
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001), שעה 8:30
סדר היום
א. תקציבי המינהל לחינוך התיישבותי וסמינרים.
ב. תקנות מע"מ (פטור לקבלן המשכיר דירה) (תיקון).
ג. צו הבלו על הדלק (תיקון).
ד. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (אגרות) (תיקון).
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן - היו"ר
אמנון כהן
סופה לנדבר
מוזמנים
משולם נהרי - סגן שרת החינוך
צביקה חלמיש - משרד האוצר
יעל אנדורן - משרד האוצר
אברהם אריאל - סגן בכיר למנהל המכס ומע"מ, משרד האוצר
טלי דולן - יועמ"ש, אגף כלכלה והכנסות המדינה, מ' האוצר
עוזר ברקוביץ - סגן בכיר למנהל המכס, משרד האוצר
עו"ד איריס וינברגר - לשכה משפטית, משרד האוצר
יהודה בדיחי - הכשרת מורים, משרד החינוך
אייל ברזני - משרד החינוך
דוד טוקר - משרד החינוך
אברהם לוי - משרד החינוך
רם לוי - חשב חינוך התיישבותי, משרד החינוך
משה שגיא - משרד החינוך
מיכל סגן-כהן - יועמ"ש, משרד החקלאות
ישראל יניב - מנכ"ל דור אנרגיה
מנהל הוועדה
איוור קרשנר
יועצת משפטית
אנה שניידר
שגית אפיק
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
קצרנית
תמר מרימוביץ


א. תקציבי המינהל לחינוך התיישבותי וסמינרים
היו"ר יעקב ליצמן
אני פותח את הישיבה. ביקשתי לקיים ישיבה בשעה מוקדמת זו, כי בשעה 9:00 יש דיון נוסף. נושא הדיון הוא הפנימיות והחינוך ההתיישבותי.

השעון כל הזמן רץ. אנחנו כבר בחודש אוקטובר, ועוד מעט יגידו לנו שהמחשב סגור, אין ועדת תמיכות, אין תקציב ואין כסף.
אייל ברזני
אין יותר ועדת תמיכות.
משולם נהרי
סגרו גם את המחשב.
היו"ר יעקב ליצמן
בכל אופן, לא ניתן כסף עוד מלפני שנה. אני מדבר על הסמינרים, שגם לעובדים שלהם אין משכורת. חבר-הכנסת וילן התקשר ואמר שהוא בדרך לישיבה. קודם כל, צריך לדאוג שישולמו משכורות, ודבר שני שהכסף ישוחרר. בינתיים עד לרגע זה, אני לא יודע איפה ומה הבעיה. האם מישהו יכול להתנדב להסביר את הבעיה?
יעל אנדורן
אני אתחיל בנושא של השכר. בחודש מרץ השנה הוועדה שבדקה את הנושא של שכר מורים, החליטה לתת תוספת שכר חד-פעמית למורים על סך 7%. המשמעות של זה היתה בין 850,000,000 למיליארד שקל תוספת, שלא נלקחה בחשבון בתקציב המדינה בעת שניתנה.
היו"ר יעקב ליצמן
בתקציב המדינה יש הרבה כסף.
יעל אנדורן
בתקציב המדינה וברזרבה הכללית יש הרבה מאד כסף, לא רק הרבה.
היו"ר יעקב ליצמן
אתמול שאלתי מישהו, איך זה יכול להיות שבדיווח אחרי חצי שנה, כתוב שלא ניצלו את הרזרבה.
יעל אנדורן
איזו רזרבה?
סמדר אלחנני
אני לא יודעת למה אתה מתכוון - -
היו"ר יעקב ליצמן
נאמר לי שבסך הכל מוציאים אפס מהרזרבה, וכל הזמן אומרים שאין כסף ברזרבה. אחר-כך מחזירים חזרה כנראה את הכסף לרזרבה, ולקראת הדיווח של השנה הבאה ביוני מדווחים שלא הוציאו כסף מהרזרבה.
יעל אנדורן
אני לא יודעת איך זה נרשם. לגבי השנה הזאת, אתם יודעים כמה כסף נשאר ברזרבה הכללית.
היו"ר יעקב ליצמן
אני יודע שעכשיו יש אפס ברזרבה, אבל אחר-כך כשעוברת הפנייה הבאה, היא "מתמלאת" חזרה.
יעל אנדורן
גם במהלך שנת 2001 נוספו הוצאות ביטחון, שהממשלה לא תכננה. עשינו שינוי אחד של העברה, אבל ההעברה הזאת הלכה כולה להוצאות הביטחון שנוספו, שזה 1.6 מיליארד שקל, 1.4 פלוס כמה נושאים.

דרך אגב, כל הזמן אמרנו בכל הדיונים גם במשרד האוצר, גם מול המורים וגם בממשלה - וגם בוועדה הזאת נדמה לי – שזה לא איזה סדר גודל של הוצאה, שאפשר להגיד שהיא בשוליים. מדובר על סכום בין 800,000,000 למיליארד שקל. זה סכום הוצאה שיוצר בעיה תקציבית.
היו"ר יעקב ליצמן
מי החליט שהמשכורת הזאת היא פחות חשובה מהעברה לקיבוצים?
יעל אנדורן
החוק במקור קבע כמה יעבור למשרד החינוך וכמה יעבור לקיבוצים. ברגע שההוצאה גדלה במשרד החינוך, אתה יכול להגיד: עכשיו אני לא משלם, וכן מפנה לשכר. בשביל זה אתה צריך לעשות שינוי. כמו שהחוק בנוי, אנחנו תקצבנו את זה בלי ה-7%.
היו"ר יעקב ליצמן
נראה לי שבכל ההעברות התקציביות האלה יש דברים שהם לא כל-כך חשובים.
יעל אנדורן
הלוואי, מה לא חשוב?
היו"ר יעקב ליצמן
אולי אני אגדיר את זה אחרת. זה לא שזה לא חשוב, חלילה וחס, אבל זה פחות חשוב משכר המורים. אתם אומרים: לזה יש לי כסף, ולשכר מורים כנראה שאין כסף.
יעל אנדורן
היום תהיה פנייה לוועדה, שפותרת חלק מהבעיה. יש מנגנון בתקציב המדינה של רזרבות להתייקרויות, ואתם תכירו אותו בוועדת הכספים.
היו"ר יעקב ליצמן
יכול להיות שאנחנו נכיר, אבל יכול להיות שמשרד האוצר לא יכיר בתקציב המדינה.
יעל אנדורן
אנחנו מנסים לראות האם יש משרדים, שבהם ההתייקרויות היו יותר נמוכות מהחזוי, כי במשרד החינוך ההתייקרויות היו יותר גבוהות, ואז נעשה איזושהי העברה, שאני מקווה לעשות אותה עד סוף השבוע הזה. היום אמורה להגיע פנייה, שפותרת את הבעיה של החינוך ההתיישבותי.
משולם נהרי
על איזה סכום?
יעל אנדורן
יש גם פנייה אחת מאוזנת של משרד החינוך וגם עוד 175,000,000 שקל לשכר.
משולם נהרי
אבל כמה כסף יועבר לחינוך ההתיישבותי?
יעל אנדורן
בהתאם לתוספת שכר, נדמה לי שמדובר ב-140,000,000 שקל.
משולם נהרי
השאלה היא האם זה פותר את הבעיה עד סוף השנה.
יעל אנדורן
כן.
היו"ר יעקב ליצמן
אתה מדבר פה על חודש.
משולם נהרי
לא, אני מדבר על פתרון הבעיה עד סוף השנה.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה לפתור הכל, אבל מדאיג אותי עכשיו - -
משולם נהרי
יש פנייה, אז בחודש הזה לא תהיה בעיה.
יעל אנדורן
בואו נגיד שצריך לחלק את הבעיות לכמה חלקים: אחת – הבעיה של החודש, שתיים – הבעיה של החינוך ההתיישבותי, שלוש – הבעיה של המשרד הראשי בחודש שעבר. לדעתי, הפנייה פותרת את הבעיה של החודש הזה באופן מוחלט, ולדעתי, היא פותרת את הבעיה של החינוך ההתיישבותי עד סוף השנה באופן כמעט מלא, ומשאירה בעיה במשרד הראשי.

אנחנו נשב השבוע יחד עם נציגי משרד החינוך וכמובן עם החשב הכללי, ונראה עד כמה גדול המחסור, וננסה לפתור אותו.
היו"ר יעקב ליצמן
טוב לשמוע שהבעיות האלה פתורות.
רם לוי
מתי אמור לעבור הסכום הזה?
יעל אנדורן
זה יגיע לוועדה היום בבוקר, פשוט משכפלים את ההעתקים. לא אמרתי שהסכום יעלה היום בבוקר, אבל הוא יגיע לוועדה היום בבוקר.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה לדבר על הבעיה השנייה.
משולם נהרי
לפני זה, אנחנו עדיין דנים באותו נושא. אני רוצה להבין האם זה כולל גם את התשלומים, והאם לא תהיה בעיה גם עם שאר התשלומים, מלבד השכר.
צביקה חלמיש
140,000,000 שקל אמור לפתור את כל הבעיות של החינוך ההתיישבותי.
יעל אנדורן
אני מדברת פה רק על השכר. אני אחדד את הדברים. המחויבות והאחריות שלנו היא לפתור את נושא השכר בלבד. אם יש סעיפים שיש בהם בעיות אחרות, זאת בעיה, כי הם כמו כל תקציב רגיל שחרג או לא חרג. הבעיה הספציפית שנוצרה בחינוך היא בשכר המורים.
רם לוי
קודם כל, הריטואל הזה חוזר על עצמו כל שנה במשך חמש השנים האחרונות בקטע של השכר. מכיוון שזה שכר ולא תמיכות ולא תשלומים אחרים, היינו מבקשים שלפחות הנושא הזה ייסגר גם ל-2002. כל פעם חסרים בין 60,000,000 ל-80,000,000 שקל, ועכשיו כבר הגענו ל-100,000,000 שקל שחסרים בבסיס. צריך לפתור את זה אחת ולתמיד. עשינו טבלה שמתארת את המצב בחמש השנים האחרונות, שמראה שהבעיה חוזרת על עצמה כל הזמן.
היו"ר יעקב ליצמן
אתה נכנס לשטח של הדתיים עכשיו.
רם לוי
זה לא שכר, אלא זה שכר עובדי מדינה.
היו"ר יעקב ליצמן
אצלנו אלה שעות שכר.
רם לוי
דיברו על החינוך ההתיישבותי. לפניכם טבלה שחילקתי אותה בין הנוכחים. מתואר פה המצב חמש שנים אחורה, ורואים שכל פעם חסר שכר של עובדי מדינה. אני בכלל לא מדבר על שום נושא אחר.
היו"ר יעקב ליצמן
מה הסיבה שלא רוצים לתת לכם?
רם לוי
כי בתקציב הבסיסי מתקצבים את זה בתת תקצוב.
היו"ר יעקב ליצמן
אז אתה נכנס לעוד דבר, בסיס התקציב.
רם לוי
אני מדבר על אותו דבר.
היו"ר יעקב ליצמן
כמה חסר לך? 105,000,000 שקל?
רם לוי
נתנו אותו בשתי מנות עכשיו. אם ייתנו לנו את זה, יפתרו את הבעיה רק נכון לשנה זאת ויכבו את השריפה. השאלה היא האם בשנה הבאה נצטרך להתייצב פה שוב באוקטובר, כי שוב ייעצרו התשלומים למורים.

בחמש השנים האחרונות – בדקתי את זה החל משנת 1996, כי אז נכנסתי לתפקיד – כל שנה יש בין 60,000,000 ל-100,000,000 שקל חסר בשכר עובדי מדינה. לא מדובר בתמיכות, לא מדובר בשעות שנותנים, אלא המדינה צריכה לתקצב בתקציב הבסיסי שלה את השכר ל-12 חודשים.
היו"ר יעקב ליצמן
כמה חסר?
רם לוי
אם השנה חסרים 100,000,000 שקל, ואני מוריד 20,000,000 שקל, כלומר: צריך להוסיף לשנה הבאה 80,000,000 שקל. אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה לשמוע מה הבעיה בסמינרים. אם אני פונה לשר או למנכ"ל ומבקש ממנו משהו, והוא חוזר אליי בטלפון, עוד לפני שאני שומע מה שהוא אומר לי, אני יודע שהתשובה חיובית. אם הוא לא עונה, אני מבין שיש איזושהי בעיה. לפי הפתיחה של יעל אנדורן בנושא ההתיישבות, הבנתי כבר איפה יש בעיה.
יעל אנדורן
דווקא לא התייחסתי לבעיה בסמינרים, בגלל שאני פחות רואה את הבעיה כבעיה שלי, בניגוד לנושא הראשון. בנושא הראשון יש הסכמי שכר, והממשלה מחויבת לשלם הסכמי שכר. תיארתי לפניכם מה הביא לבעיה, ולכן אני גם רואה זאת כמחויבות שלנו לנסות לפתור את הבעיה.

בנושא של הסמינרים, אני יכולה לתאר את הבעיה, אבל אני חושבת שיש דווקא אנשים אחרים פה שאולי צריכים להיות אחראים לבעיה. תקציב הסמינרים מחולק לשניים: תקציב תמיכות ותקציב שעות של עובדי מדינה. זה נובע מכך שבעבר העובדים בסמינרים היו עובדי מדינה, ובמהלך הוצאת הסמינרים מהמסגרת של המדינה, עובדים חדשים שנקלטו בסמינרים הינם עובדי עמותות. לכן יש מצב של שתי תקנות תקציביות: אחת של עובדי מדינה, ואחת של עובדי העמותות.

בחוק התקציב יש שני דברים שמגבילים הוצאה תקציבית: אחד- הסכום התקציבי, והשני – המגבלה הכמותית, במידה שהיא קיימת. כשיש לניסן רז שעות לימוד, וכתובה לו מגבלה של שעות לימוד בחינוך העצמאי, במעיין החינוך התורני, בחינוך הממלכתי, או הממלכתי-דתי, גם אם יהיה לו יותר כסף, הוא לא יוכל לחרוג מהמגבלה הכמותית. אבל אם הוא יממש את השעות, והשעות האלה יעלו יותר כתוצאה מהתייקרות בלתי צפויה, אם באמת ההתייקרות לא היתה כתוצאה ממעשה חמור שהוא עשה, תהיה לנו מחויבות לממן את זה. זה דומה למשרד שיש לו שיא כוח אדם.

בבדיקה שביצע חשב משרד החינוך, הסתבר שמספר השעות שמופעלות בסמינרים, גם בקרב עובדי המדינה וגם בעמותות, הוא גבוה ממספר השעות לפי המגבלה הכמותית שנקבעה בחוק התקציב. יש שיגידו שהיה מספיק כסף לבצע את זה, אבל מייד אני אתייחס גם לטיעון הזה.

אני רוצה לחלק את הנושא לשני חלקים: האחד – עובדי מדינה. לא יכול להיות שמשרד החינוך יחרוג במספר עובדי המדינה שהוא מעסיק, ולמה? צריך להיות ברור לכולם, שאם תהיה חריגה במספר עובדי המדינה, זאת בעיה של משרד החינוך, שתגרום לשיתוק הפעילות והפעולות של המשרד, כי הוא בעצם עובר על חוק התקציב. מספר העובדים שהוא מעסיק הוא מעבר למה שמותר לו.

לכן, החריגה במספר עובדי המדינה בסמינרים היא חמורה, כי היא אומרת שמשרד החינוך העסיק יותר מורים עובדי מדינה ממה שהיה מותר לו. זה לא משנה שמדובר בעובדי סמינרים ולא עובדי חינוך יסודי. למשרד החינוך יש מגבלה של 1,600,000 שעות, והוא העסיק יותר, וזאת בעיה.

החלק השני זה הנושא של העמותות. בעמותות קיימת בעיה פחות חמורה. גם פה, מכיוון שהיה מספיק כסף, משרד החינוך העסיק יותר שעות מאשר היה מותר לו לפי החוק, וזאת בעיה.
היו"ר יעקב ליצמן
זאת אומרת שהסמינרים האחרים סובלים בגלל הסמינרים הדתיים.
יעל אנדורן
מה פתאום.
משה שגיא
אני רוצה לצייר את הציור קצת אחרת. יש לנו מסגרת של הפעלה בסמינרים, ויש נתונים מוסכמים בינינו לבין האוצר.
יעל אנדורן
מה שמוסכם זה מה שבחוק.
משה שגיא
מספר התלמידים הלומדים בסמינרים הוא 24,000 תלמידים. יש סיכום דיון עם משרד האוצר, שזאת המסגרת של התלמידים הלומדים בסמינרים, במסגרת של ארבע שנים מכיתות א' עד ד'. מעבר לזה, יש לימודי המשך, ומעבר לזה יש תקציב מיוחד לחרדים שהתקבל. זה מגיע לסכום מסוים.

סך כל השעות שנגזרות מההסכמות האלה, מגיעות לכ-74,000 שעות אחרי הקיצוץ. זה מספר השעות שמופעל, אין חריגה מהמסגרת הזאת של 74,000 שעות לכל המגזרים. אני מסכים שבהתפלגות הפנימית, הרישום של עובדי מדינה ועובדי עמותות הוא לא נכון, אבל זה לא אומר שיש חריגה במכלול ההפעלה של הסמינרים. רשומים היום 17,000 עובדי מדינה והיתרה בעמותות בביצוע בפועל, ובפועל רשום בתקציב - -
היו"ר יעקב ליצמן
אין חריגה בכסף, אלא ברישום שעות.
משה שגיא
יש חריגה בהתפלגות בין עובדי מדינה ועובדי עמותות.
היו"ר יעקב ליצמן
ליעל אנדורן זה מפריע.
משה שגיא
אני מבין את זה, ובואו נאמר שנכון במידה מסוימת, שהיינו צריכים לתקן את זה ושזה לא תקין מבחינת חוק התקציב, אבל אין בזה חריגה מהסך הכל. יש חריגה בהתפלגות הפנימית בסקטור של עובדי המדינה, אבל אם תחבר לזה את העמותות, אין חריגה.

הטענה שנטענה לגבי מורים חדשים שמתקבלים לא נכונה. מאחר שחלק גדול מהמורים עוברים מהחינוך היסודי לחטיבות הביניים, אלה מורים עובדי מדינה שמשלימים את משרתם, וחלק ממשרתם הוא בסמינרים וחלק בחינוך היסודי, והם עובדי מדינה.
היו"ר יעקב ליצמן
אולי תסביר לי אתה מה יעל אנדורן רוצה להרוויח כאן, מעבר לחוק?
משה שגיא
כרגע מדובר באותן 7,000 שעות, שלכאורה, לטענת יעל אנדורן הן בבחינת חריגה של עובדי המדינה. לטענתי, לא מדובר בחריגה של סך כל ההפעלה בסמינרים.
יהודה בדיחי
האגף הזה נשחק השנה מאד.
היו"ר יעקב ליצמן
אתה יודע שאומרים שאני אשם בכל.
יהודה בדיחי
זה לא נכון שאומרים שהמגזר החרדי פגע במכללות האקדמיות, זה בפירוש לא נכון. עד לשנה הזאת, האגף פעל במסגרת תקציבית, ולא הוטלה עליו החובה לפי ש.ש. – שעות שבועיות.
אייל ברזני
תדייק בדבריך. בישיבה הראשונה התייחסנו ל-ש.ש, אז אל תגיד שהתייחסנו רק לכסף, כי היה סיכום עם משרד האוצר.
יהודה בדיחי
מזה 16-17 שנה, עוד לפני שהיו תמיכות, אלא היו הקצבות, הייתי פורש בפני החשבות וגם בפני נציג האגף את הפעילות בפועל ב-ש.ש גם של עובדי מדינה וגם של עובדי עמותה.
היו"ר יעקב ליצמן
היית מתרגם את זה.
יהודה בדיחי
לא, הייתי פורש את סך כל ה-ש.ש. וגם את הכלים שבעזרתם הגענו ל-ש.ש. בכל מוסד ומוסד, ובאף שנה זה לא התאים ל-ש.ש בתקנות התקציביות, כי הוטלה עלינו החובה לא לחרוג תקציבית. זה גם היה בלתי אפשרי מבחינה טכנית להתאים כל שנה את ה-ש.ש, כי קיבלנו כל מיני תוספות: הן ה-24,000 שעות, הן תוספות של המשרד עצמו, שלא באו דרך משרד החינוך, כמו: מורים לתפוצות, מורים עולים, והתקציבים שבאו עבור תגבור המגזר החרדי, שלא באו אף פעם בצורת ש.ש.

עד לפני שנתיים, היו לנו ארבע תקנות של שכר, רק בשתיים נקוב ש.ש, ובשתיים-שלוש לא נקוב ש.ש. היתה תקנה של חרדים, היתה תקנה של תואר שני – שכר, היתה תקנה של סטאז' – שזה גם שכר. כל אלה הועברו להפעלה בתקנה 30.

גם בדפי ההסבר שמגישים כל שנה ושנה, רשמנו את ה-ש.ש. בפועל, וכשהיינו בודקים, היה מתגלה פער של 30%-40%. המטרה היתה לא לחרוג בשכר.

יתרה מכך, עד לפני שנתיים-שלוש, תקנה 30 שימשה גם את עובדי המדינה וגם את עובדי העמותה.
אייל ברזני
הפרדנו את זה לפני שנתיים.
יהודה בדיחי
אבל הכלל היה חשוב.
היו"ר יעקב ליצמן
האם כל הבעיות האלה נולדו רק בגלל ה-11?
יעל אנדורן
מה פתאום, אין לזה שום קשר.
יהודה בדיחי
זה לא קשור.
היו"ר יעקב ליצמן
אז למה לא משלמים?
יהודה בדיחי
אני אמרתי שזה לא קשור. זה לא נכון מה שאומרים על החרדים. לו היו באמת רוצים שנעבוד לפי שיא כוח אדם, בהכנה לתקציב 2001 היו צריכים לקרוא לאגף, והוא היה נותן את ה-ש.ש בפועל, ואז לא היתה בעיה.
היו"ר יעקב ליצמן
מה אתה מציע?
יהודה בדיחי
אני מציע בתקנה של עובדי העמותה לא לרשום ש.ש, כי אף פעם לא נוכל להגיע לידי התאמה. במרוצת השנה השוטפת יש תוספות תקציביות, העברות מסעיף לסעיף, הן של האגפים השונים והן של משרד האוצר. יש כלי, והכלי הוא מכסות התלמידים. אם חרגנו ממכסת התלמידים, בסדר. השעה היא שונה בין עובד עמותה בסמינר בלז לבין שעה של עובד עמותה בסמינר הקיבוצים. צריך לתת גמישות. אנחנו לא חורגים ממסגרת השעה.

לגבי עובדי מדינה, הרישום 17,000, לפי דעתי, הוא שגוי. אמרתי למר שגיא שהיום יהיה לי פלט מדויק לגבי העובדים המשותפים למחוז ולנו. מספרם של כל עובדי המדינה אצלנו הוא 2,200 עובדים. באשר ל-7,000 השעות שמדברים עליהן, חישבו אותן לפי מה שנקרא "מה סך הכל", 1,000 מורים משותפים, ואין לנו 1,000 מורים משותפים. אמרתי למר שגיא, שהיום אני אוציא פלט לפי שמות. אני לא מתחייב, אבל אולי יש 300 סך הכל.
יעל אנדורן
אז מה זה אומר? שאין חריגה?
יהודה בדיחי
אין חריגה, פשוט צריך להתאים את המספר 17,000 ולהעלות אותו ל-24,000.
יעל אנדורן
אז יש חריגה.
יהודה בדיחי
זאת לא חריגה. לא אני כתבתי את המספר 17,000. אם היו שואלים אותי בדצמבר 2000 כמה לרשום עובדי מדינה ב-ש.ש, הייתי אומר זאת. אנחנו מחזירים כל שנה 19,000,000 שקל בתקנה הזאת.
היו"ר יעקב ליצמן
האם יהיה היום כסף? אני לא מבין את כל ההסברים.
יהודה בדיחי
אני הצעתי למחוק את ה-ש.ש. בתקנה 30.
היו"ר יעקב ליצמן
אם אתם רוצים לעשות בלגן, אין לי בעיה. אם רוצים לטרטר אותי, אני יודע לטרטר חזרה.
יהודה בדיחי
האגף לא קיבל עד עכשיו, בגלל המחלוקת הזאת של ה-ש.ש, את תשלומי השחיקה למורים על סך 24,000,000 שקל.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת מתי העניין יוסדר. אני רוצה לדעת בצורה חד משמעית, האם העניין נגמר או לא נגמר היום. זה לא ינואר, שיש לי זמן לשחק עם זה.
יהודה בדיחי
המכללות לא שילמו שכר.
היו"ר יעקב ליצמן
באשר לעניין הראשון, הבנתי שזה פחות או יותר בסדר, ואם תהיה בעיה, נחזור אליכם ונחזור לכאן. אבל בקטע הזה אני רואה שהעניינים לא מסתדרים, ולכן אני רוצה לדעת מתי העניין יסתיים. זה חשוב לי לדעת. העברנו השנה 11,000,000 שקל. עד שכבר השגנו את הסכום הזה, את רוצה לנצח עוד פעם?
יעל אנדורן
הבעיה הספציפית של ה-22,000,000 שקל בכלל לא קשורה.
היו"ר יעקב ליצמן
אבל אין לי כסף. אני לא עובד משרד החינוך ולא עובד משרד האוצר. אני יודע שיש תלונות, וכולם צועקים. סימן שמשהו לא דופק כאן. עובדה שאת אומרת שהסכום של 22,000,000 שקל לא קשור; מישהו אשם כאן, כי הכסף לא אצלנו. תחליטו מה צריך לעשות. אין לי זמן לכל הדיונים האלה. אנשים מאד מכובדים מחכים לי כאן.
יהודה בדיחי
מדובר פה ב-250,000,000 שקל שישנם.
היו"ר יעקב ליצמן
אתם יכולים עכשיו לשבת חמש דקות ולגמור לבד את העניינים האלה.
יעל אנדורן
אדוני היושב-ראש, אנחנו קודם כל לא צריכים אותך כדי לפתור את הבעיה.
היו"ר יעקב ליצמן
אני יודע, אבל עובדה שעד שאני לא קורא לכם לישיבה, אתם לא יושבים ביחד אפילו.
יעל אנדורן
זה לא נכון, אנחנו יושבים ומנהלים על זה שיחות ודיונים מדי יום ביומו.
היו"ר יעקב ליצמן
עד דצמבר, ובדצמבר יגידו שאין ועדת תמיכות, אין מחשב, סגרו את הקופה, אנחנו בחסר ואין מספיק כסף.
יעל אנדורן
לפחות עם החשבות ועם אגף התקציבים של משרד החינוך, אנחנו מנהלים על זה דיונים כמעט כל יום. יש פה בעיה שיש חריגה. זאת בעיה שצריך להתמודד איתה.
היו"ר יעקב ליצמן
אז מה לעשות?
יעל אנדורן
כרגע כלום, ואחר-כך נמשיך לשבת.
היו"ר יעקב ליצמן
כואב לי להגיד לך את זה, אבל התשובה שלי תהיה בעיתון "הארץ".
יעל אנדורן
אנחנו צריכים לשבת על העניין, ואנחנו דנים עליו. רק ביום ראשון קיבלנו את הנתונים על החריגה.
היו"ר יעקב ליצמן
אנחנו בנובמבר. 22,000,000 שקל מונחים זמן רב. האם אני צריך ממש להתחנן בשביל הכסף? לי אין שום דבר עם המוסדות האלה.
יעל אנדורן
אנחנו נמשיך לשבת, ואני מקווה שנגיע לפתרון. זה הדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד לך. אנחנו דנים בזה כל הזמן, וזה לא שאנחנו מזניחים את הנושא.
היו"ר יעקב ליצמן
מתי אנחנו נקבל תשובה? אני פונה לכולם, לא רק אליך. אני רוצה לדעת מתי אני אקבל תשובה.
משה שגיא
הנתונים ידועים, רק צריך לקבל החלטה.
יעל אנדורן
היום יום רביעי. אנחנו ניתן לך עד מחר תשובה זו או אחרת.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה לקבל תשובה, לפני שיבוא לכאן שר האוצר מחר.
יעל אנדורן
אנחנו נקיים דיון ענייני, וברגע שתהיה תשובה, ניתן אותה.
משולם נהרי
עלתה עוד שאלה לגבי 2002.
היו"ר יעקב ליצמן
פחות מעניין אותי עכשיו 2002. תבקש לקבל בחוץ את התשובה. אני רוצה לקבל תשובה עד מחר בבוקר.
משה שגיא
אני רוצה לחזור לנושא הראשון של השכר. אני צופה שעד סוף השנה בשכר לימוד על-יסודי, בשכר מורים בשלטון מקומי יהיו חסרים בין 600,000,000 ל-700,000,000 שקל כדי לסיים את השנה בכל הנושאים האלה.
יעל אנדורן
עכשיו העברנו רק 300,000,000 שקל.
משה שגיא
אני מדבר על מה שיהיה חסר כדי לסיים את שנת 2001.
היו"ר יעקב ליצמן
מעבר לשכר?
משה שגיא
כולל שכר.
היו"ר יעקב ליצמן
היא אמרה שהיא תדאג לזה.
יעל אנדורן
לא, אמרתי שזאת בעיה שנצטרך להתמודד איתה.
היו"ר יעקב ליצמן
משה שגיא, אני מכיר את יעל אנדורן, היא סגנית מאד בכירה במשרד האוצר. כשהיא אומרת שהיא תדאג, היא תדאג. כשהיא לא אומרת את זה, אנחנו בצרות. אני לא בא להחניף לה, כי אני גם מתקיף אותה, אבל אני אומר שברגע שהיא אמרה את המשפט הזה, אין בעיה.
יעל אנדורן
אני אמרתי שלגבי החודש הזה יש שכר, ולגבי ההמשך אני לא בטוחה שיהיה, אבל אני פועלת.
היו"ר יעקב ליצמן
משה שגיא, אם תהיה לכם בעיה עם זה, תחזרו אלינו.
משה שגיא
אני רק מציין את העובדות.
היו"ר יעקב ליצמן
תודה רבה.

ב. תקנות מע"מ (פטור לקבלן המשכיר דירה) (תיקון)
אברהם אריאל
התקנות האלה הובאו לאישור לפני מספר חודשים, ואושרו על-ידי ועדת הכספים, וגם השר התקין את התקנות. אז נקבע שקבלנים שבונים בניינים, והם לא מסוגלים למכור אותם, יוכלו להשכיר אותם לתקופה של 12 חודש.

הבקשה היום היא להגדיל את התקופה מ-12 חודש ל-24 חודש, וזה גם נעשה בשעתו בתיאום עם ארגון הקבלנים, אבל אז צמצמנו את התקופה ל-12 חודש. ההצעה היא לתקן את זה רטרואקטיבית מה-15 לאוגוסט.
היו"ר יעקב ליצמן
מי בעד תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ב-2001?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ב-2001 אושרו.
היו"ר יעקב ליצמן
התקנות אושרו פה אחד.

ג. תקנות הבלו על הדלק (תיקון)
אברהם אריאל
בתקנות הכלליות של הדלק, שהן ספציפיות לנושא של הדלק, יש כללים לניהול ספרים מסוימים. אנחנו הגענו למסקנה, שאין צורך במשהו מיוחד לגבי דלק, אלא זה ייכנס במסגרת התקנות הכלליות של ניהול ספרים, כפי שמקובל לגבי כל החברות שמנהלות ספרים. אין צורך בהחמרת יתר.
עוזר ברקוביץ
מה שאנחנו בעצם עושים זה התאמה לרוח התקופה לעקרונות הסחר האלקטרוניים. חברות הדלק קיבלו הודעה גם מאתנו וגם מוועדת הכספים על התקנות החדשות.

העלות נופלת על אגף המכס ומע"מ. אנחנו רכשנו את התוכנה, אנחנו הדרכנו את חברות הדלק. לא שמעתי אף התנגדות מחברת הדלק, נהפוך הוא, זה מקדם את רוח הסחר האלקטרוני, וזה מאפשר להימנע מהגשת דוחות ידניים, זה מאפשר קליטה מהירה של דוחות.
היו"ר יעקב ליצמן
מה זה שייך לפלסטינים?
עוזר ברקוביץ
השיוך היחיד לפלסטינים הוא בעובדה שחברת דור אנרגיה היא הזכיין של אספקת הדלק לרשות הפלסטינית, וגם היא צריכה להגיש דוח מיוחד בדרך אלקטרונית כמו כולם.
היו"ר יעקב ליצמן
האם זה צריך להיות גם על דעת דור אנרגיה?
עוזר ברקוביץ
כן.
איוור קרשנר
הרב ליצמן, אנחנו קבענו לדון בסעיף הזה בשעה 9:30, ושמעתי שנציגי שתי חברות רוצים להופיע כאן.
היו"ר יעקב ליצמן
אז נמתין, ובינתיים נעבור לסעיף הבא.

ד. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (אגרות) (תיקון)
מיכל סגן כהן
פקודת מחלות בעלי חיים מסמיכה את שר החקלאות לקבוע תקנות שיסדירו בין היתר מניעת פגיעה בבריאותם של אנשים.
היו"ר יעקב ליצמן
האם את רוצה להעלות אגרות?
מיכל סגן כהן
יש לנו אגרה קבועה, שנקבעה עד לתום השנה הנוכחית. כדי להמשיך ולבצע את התפקיד, יש צורך באישור האגרה. אנחנו מבקשים לאשר את האגרה, כמו יתר אגרות משרד החקלאות, ללא הגבלה בזמן. יש לנו סמכות בחוק לקבוע אגרות. סעיף 23 לפקודת מחלות בעלי חיים מסמיך את שר החקלאות לעשות זאת.
היו"ר יעקב ליצמן
כרגע התקנה הזאת אושרה עד סוף 2002.
מיכל סגן כהן
לא עד סוף 2002, אלא עד תחילת 2002.
היו"ר יעקב ליצמן
למה התאריך שנקבע הוא ינואר?
מיכל סגן כהן
כנראה שזה המועד האחרון, שבו ועדת הכספים נתנה אישור לשנה.

אנחנו סבורים שאין שום סיבה לאשר זאת לשנה, אלא צריך לאשר את זה ללא הגבלת זמן, כי זה חלק שלא יפסיקו לבצע. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לאגרה קבועה.
אמנון כהן
ואיך תתעדכנו?
מיכל סגן כהן
אגרות משרד החקלאות כולן מתעדכנות לפי אגרות חקלאיות הצמדה למדד. רק אם המדד עלה יותר מ-5%, מעלים את האגרה.
היו"ר יעקב ליצמן
אם כך למה צריך לכתוב בכלל שנים?
מיכל סגן כהן
נכון, צריך בכלל לבטל את הגבלת התוקף.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מדבר בכלל על כל האגרות.
מיכל סגן כהן
כל האגרות כולן הן ללא הגבלת זמן.
היו"ר יעקב ליצמן
וכולן צמודות למדד?
מיכל סגן כהן
כולן צמודות למדד, וגם זה צמוד.
היו"ר יעקב ליצמן
וגם למדד שלילי?
מיכל סגן כהן
אם המדד שלילי, צריך לעשות חשבון ולהוריד את האגרה.
היו"ר יעקב ליצמן
לפני שנה היה 0.01 -.
מיכל סגן כהן
אני חושבת שזה חל רק לגבי שינוי של 5% למעלה ולמטה.
היו"ר יעקב ליצמן
האם לא מעדכנים אם מדובר בפחות מ-5%?
מיכל סגן כהן
גם אם זה עולה, אם מדובר בפחות מ-5%, לא מעלים את שיעור האגרה. אני חושבת שזה עובד לשני הכיוונים, אבל התקנות האלה היום לפי בקשת האוצר הולכות לעבור שינוי, ויהיה שינוי, כפי שעושים בכל התקנות המודרניות היום בעניין ההצמדה.
אמנון כהן
האם התקנות האלה הוגשו בשנה שעברה?
מיכל סגן כהן
לא, התקנות האלה הן תקנות שהחליפו בעצם תקנות היסטוריות, שקראו להן בדיקת שאריות ביולוגיות. בשלב מסוים אנחנו הרחבנו, ובמקום שאריות ביולוגיות - -
היו"ר יעקב ליצמן
האם יש לך הסתייגות?
אמנון כהן
לא הבנתי למה זה היה מוגבל בזמן, והיום רוצים שלא תהיה הגבלת זמן; אולי בגלל שאלה הן תקנות חדשות.
מיכל סגן כהן
התקנות הן לא חדשות. התקנות מניעת שאריות ביולוגיות האלה קיימות מתש"ס.
אמנון כהן
האם כל שנה הן קיבלו אישור?
מיכל סגן כהן
התקנות האלה הן מתש"ס, וקיבלנו פעמיים אישור, אבל התקנות הקודמות שאותן הן ביטלו היו מ-1994.
היו"ר יעקב ליצמן
האם כל התיקון הוא רק הגבלת זמן?
מיכל סגן כהן
אנחנו מבקשים לקבוע את האגרה ללא הגבלת זמן, וזה כל התיקון.
היו"ר יעקב ליצמן
אני בעד.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
תקנות מחלות בעלי-חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) (אגרות) (תיקון) אושרו.
היו"ר יעקב ליצמן
התקנות אושרו פה אחד.

ד. המשך – תקנות הבלו על דלק (תיקון)
היו"ר יעקב ליצמן
אנחנו חוזרים לתקנות הבלו על דלק (תיקון), התשס"ב-2001.
עוזר ברקוביץ
התיקון הוא תיקון טכני, ובעצם אני חוזר ואומר שהוא לא תיקון מהותי. ברוח התקופה, אנחנו עוברים להגשת דוחות במדיה אלקטרונית, וזה בעצם רוח התיקון.
אמנון כהן
מה היה נהוג עד היום?
עוזר ברקוביץ
עד היום הוגשו דוחות ידניים בנייר. מחשבנו את הדוחות האלה במימון שלנו. חברות הדלק לא היו צריכות להשקיע כסף, אלא אנחנו השקענו את הכסף. המשמעות היא העברה במדיה אלקטרונית.
אמנון כהן
האם בשביל זה צריך אישור של ועדת הכספים?
אנה שניידר
התקנות האלה טעונות אישור ועדת כספים. זה תיקון לתקנות.
ישראל יניב
אני מנכ"ל דור אנרגיה.
היו"ר יעקב ליצמן
חבר-הכנסת אמנון כהן, אני הבנתי שאתה מסכים לאשר את התקנות.
אמנון כהן
אני רוצה לשמוע את הצד השני.
ישראל יניב
אם מדובר בצילום מצב קיים, ולדוגמה מערכת תוכנה שעובדת אצלנו היא בסדר מבחינת התקנות החדשות, אין לנו בעיה.
עוזר ברקוביץ
אגב, אנחנו התקנו אותה אצלכם, אנחנו הדרכנו, ואנחנו נותנים תמיכה. זה איזשהו צילום מצב של מה שהיה בנייר, אבל עבר למדיה אלקטרונית.
ישראל יניב
אם זה צילום מצב, אין לנו בעיה. אני מבין שאין רעיונות חדשים, שמחייבים אותנו בהשקעות חדשות.
עוזר ברקוביץ
לדעתנו אין שום שינוי.
אמנון כהן
האם אתם עובדים בחינם? מדובר על התקנה וכו'.
עוזר ברקוביץ
אנחנו לא מחייבים אותם. מכיוון שהיה ברור לנו שיש פה השקעה, ובסך הכל מדובר ב-26 חברות דלק, אנחנו השקענו בפיתוח. בדרך כלל הפיתוח הוא המרכיב העיקרי בתוכנה. הפיתוח היה "עלינו", והמכס השקיע בזה כמיליון שקל.
אמנון כהן
האם ההוצאות לא יוטלו עליהם?
עוזר ברקוביץ
לא, לא הטלנו עליהם את תשלום העלויות. אנחנו בעצמנו העברנו ימי הדרכה. יש לנו חברה שנותנת להם תמיכה.
קריאה
הם גם משלמים יפה מאד בלו על דלק.
עוזר ברקוביץ
אגב, אני שומע דיווח שחברות הדלק מאד מרוצות, כי התוכנה הזאת נתנה להן ערך מוסף של ניהול מערך הדלק שלהן.
ישראל יניב
יש גם התייחסות לנושא של המכירות לרשות הפלסטינית, ואנחנו מוכרים לה. האם יש בזה איזשהו שינוי?
עוזר ברקוביץ
אין שום שינוי. יש לי פה דוח ממוחשב ויש לי דוח ידני שלך. את הדוחות שהיית אמור להעביר לרשות הפלסטינית על-פי ההתפלגות של עזה, יריחו והגדה, אתה מעביר למדיה אלקטרונית. אגב, המערכת שלך עושה את זה יפה מאד.
ישראל יניב
אני אומר שוב שאם זה מצלם מצב קיים גם בנושא הפלסטיני, זה בסדר.
עוזר ברקוביץ
בוודאי, הדגשתי את זה.
היו"ר יעקב ליצמן
מי אחראי על התשלומים של דור אנרגיה לפלסטינים? מי אחראי לתשלומים, אם יש בעיה לדור אנרגיה עם הפלסטינים?
עוזר ברקוביץ
דור אנרגיה מוכר לפלסטינים. דור אנרגיה מחויב להעביר על-פי חוק הבלו את התשלומים, מה שהוא גובה מהרשות הפלסטינית, ומדינת-ישראל, על-פי הסכמי פריז, אמורה להעביר את הכסף לרשות הפלסטינית. דור אנרגיה מעביר את הבלו למדינת-ישראל.
היו"ר יעקב ליצמן
אבל הוא לא מקבל את הכסף, דבר שהממשלה צריכה לדאוג לו. למה שהוא יעביר את הבלו? שר האוצר כנראה הסכים לעשות סידור עם חברת חשמל, אך לא כך לגבי דור אנרגיה. למה הוא אשם בזה?
עוזר ברקוביץ
קודם כל, על-פי חוק הבלו הקיים, כל חברת דלק חייבת להעביר לאגף המכס ומע"מ את הבלו. בואו נעשה הפרדה בין הדברים.
היו"ר יעקב ליצמן
הוא לא מקבל את הכסף, והממשלה אחראית על זה. הממשלה אמרה לו: אני רוצה שתמכור דלק.
עוזר ברקוביץ
לא בטוח שהממשלה אמרה לו.
היו"ר יעקב ליצמן
אני ראיתי מכתב משר הביטחון.
עוזר ברקוביץ
אנחנו גובים את הבלו על הדלק על-פי חוק הבלו, בלי שום קשר להסכמי פריז. חוק הבלו הוא חוק שעומד בפני עצמו, למדינת-ישראל שמוכרת דלק יש בלו שהוא BUILD IN בפנים.
היו"ר יעקב ליצמן
נדמה לי שזה כבר בבג"צ.
ישראל יניב
זה עוד לא בבג"צ, אבל זה גם יהיה בבג"צ.
עוזר ברקוביץ
אבל זה באמת לא הנושא.
ישראל יניב
אם כבר מדברים על זה, אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר יעקב ליצמן
העליתי את זה, בגלל שחשבתי אולי על קיזוז.
ישראל יניב
אני אומר שאם כבר העלית את זה, תדעו שזה נושא מאד ייחודי, בשונה מחברת חשמל.
אברהם אריאל
למי פנית עד היום בנושא הזה?
ישראל יניב
הלא אתם יודעים שכ-70% מערך הבנזין הם בעצם מסים, ובעצם אתם מחזיקים אותנו בין הפטיש ובין הסדן בנושא הזה. אתם מצד אחד לוקחים מאתנו את הכסף, אנחנו לא מקבלים אותו מהפלסטינים, ואומרים לנו לספק את הבנזין לפלסטינים. בגלל שאנחנו לא חברה ממשלתית, אתם מחזיקים אותנו במצב בלתי אפשרי, כשרוב הכסף הוא מסים.

אנחנו לא רוצים להיות צד בכלל לעניינים וויכוחים ביניכם לבין הרשות הפלסטינית. אל תחזיקו אותנו כבן ערובה על סכומי עתק. 70% מערך הבנזין הם מסים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני יכול להגיד לך דבר אחד, שלאור מה ששמעתי כאן, בעזרת השם אני שוב אעלה את הדבר למשרד האוצר, אולי הפעם בכתב.

אנחנו נצביע על תקנות הבלו על דלק (תיקון), התשס"ב-2001. מי בעד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
תקנות הבלו על דלק (תיקון) אושרו.
היו"ר יעקב ליצמן
חבר-הכנסת אמנון כהן ואני בעד, אין נגד. תקנות הבלו על דלק (תיקון) אושרו.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:40

קוד המקור של הנתונים