ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 30/01/2001

צו לעידוד השקעות הון(קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק )(תיקון)התשס"ב-2001; שינויים בתקציב לשנת 2001; קבלת משלחת של המיגזר הדרוזי והצ'רקסי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים