ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 15/11/2000

שינויים בתקציב לשנת 2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/2203

2
ועדת הכספים
15.11.2000

פרוטוקולים/כספים/2203
ירושלים, א' בכסלו, תשס"א
28 בנובמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי




פרוטוקול מס' 183
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ז בחשון התשס"א (15 בנובמבר 2000), שעה 9:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר
עופר חוגי
אמנון כהן
ישראל כץ
יעקב ליצמן
נחום לנגנטל
שלום שמחון

מ"מ: סופה לנדבר
יצחק סבן
משה רז
אמנון רובינשטיין
מוזמנים
דני ארטום - משרד העבודה והרווחה
אוהד מראני - הממונה על התקציבים
רוני ארד - משרד האוצר
עמית לנג - משרד האוצר
יעל אנדורן - משרד האוצר
הילה אייל - משרד האוצר
שרון גמבשו - משרד האוצר
יועצת משפטית
אנה שניידר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל הוועדה
איוור קרשנר
קצרנית
תמר מרימוביץ
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2000.


שינויים בתקציב לשנת 2000
עבודה ורווחה
היו"ר אלי גולדשמידט: אני פותח את הישיבה. יש פנייה מעוכבת בעניין משרד העבודה והרווחה, שמספרה 23024.
דני ארטום
הפנייה כוללת שני אלמנטים: אחד – העסקת המדריכים במרכזי ההכשרה בשעות אפקטיביות, כשהם כבר עובדים בתקופה הזאת במשמרת שנייה, על מנת להרחיב את הטיפול; השני – הזזה פנימית של סעיפי מיכון של המשרד.
היו"ר אלי גולדשמידט
מי בעד אישור הפנייה?

הצבעה
בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מספר 23024 אושרה.
היו"ר אלי גולדשמידט
תודה, הפנייה אושרה.
הוצאות חירום אזרחיות
היו"ר אלי גולדשמידט: אנחנו עוברים להוצאות חירום אזרחיות, פנייה מספר 16009. זוהי פנייה בנושא פיקוד העורף, שעניינה מרכיבי ביטחון. אין מי שיציג את הפנייה.
יעקב ליצמן
אני מציע להצביע. אני אסביר את זה בדיוק כפי שהם יסבירו...
היו"ר אלי גולדשמידט
אין לי ספק שזה צריך לעבור, ואין לי ספק שכולם יצביעו בעד.
יעקב ליצמן
מה שהרפרנטים עושים זה לקרוא בקול רם את הפנייה. תעשה את זה אתה, וזהו זה. מדובר במרכיבי ביטחון. זאת הודעה שצריך לחכות 21 יום כדי שתיכנס לתוקף, אלא אם אנחנו מאשרים אותה עכשיו, ואז האישור נכנס לתוקף באופן מיידי.
יעקב ליצמן
ברגע שזאת הודעה, אין אפילו צורך בהסבר.
אמנון כהן
יש לנו רמת אינטליגנציה מינימלית כדי לאשר את זה גם בלי רפרנט.
סמדר אלחנני
ביקשו לקצר את ההליך.
יעקב ליצמן
כן, אז אין צורך בהסבר.
איוור קרשנר
שרון גמבשו יציג את הפנייה בעניין פיקוד העורף.
שרון גמבשו
הפנייה עוסקת בהעברת עודפים בתקציב הוצאות חירום אזרחיות.
יעקב ליצמן
האם אתה רפרנט בנושא הזה?
שרון גמבשו
כן.
שרון גמבשו
מדובר בהעברת עודפים מחויבים מתקציב 1999 לתקציב 2000, בגין פרויקטים שהחלו בשנת 1999 ונמשכים בשנת 2000. היו התקשרויות עם ספקים או קבלני ביצוע בגין מרכיבי ביטחון בצפון, ביישובי יש"ע.
אמנון כהן
האם זה לא קשור למצב היום?
שרון גמבשו
לא. זה תקציב שהיה בשנת 1999. הגופים התקשרו בגין התקציב הזה, והכסף מועבר רק השנה במימון.
היו"ר אלי גולדשמידט
בסדר, פנייה מספר 16009 אושרה. מה הנושא הבא? אין רפרנט לנושא הבא.
איוור קרשנר
בשעה 10:00 יגיע אוהד מראני כדי להציג את הנושא הבא. מדובר בסכום של 850,000,000 שקל.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מכריז על הפסקה עד השעה 10:00.

חידוש הישיבה בשעה 10:00
היו"ר אלי גולדשמידט
עד שראש אגף תקציבים יגיע בקשר ל"פנייה הגדולה", נדון בעוד כמה פניות קטנות, מכיוון שלפני כן לא הגיעו כל הרפרנטים.
איוור קרשנר
מדובר בפניות 364, 365 ו-369 עד 371, וכולן בנושא ריבית וחובות.
הילה אייל
בפנייה 364 מדובר בסעיף תשלום חובות ריבית. הפנייה נועדה להעביר סכום של כמיליארד וחצי שקל בין תכניות בסעיף.
היו"ר אלי גולדשמידט
ולו מהטעם שמדובר בסכום מאד לא קטן, תסבירי לנו בבקשה את הטכניקה. למה צריך להעביר מסעיף לסעיף?
הילה אייל
לא מדובר על העברה מסעיף לסעיף, אלא בתוך סעיף תשלום ריבית. הפנייה נועדה לבצע התאמות בסעיף בהתאם לאומדן הביצוע של כל אחד ממרכיבי הריבית השונים על בסיס לוחות הסילוקין ואומדן התשלומים עד סוף שנה זו.
היו"ר אלי גולדשמידט
בסדר, אבל למה זה צריך לבוא אלינו?
הילה אייל
כי ברמות של תשלומי חובות, סך הסעיף מסתכם ב-26 מיליארד שקל, ולא תמיד בתחילת השנה אפשר לדעת את הסכומים המדויקים.
היו"ר אלי גולדשמידט
האם המשמעות היא שיש פה הגדלת סכום?
הילה אייל
אין פה הגדלת סכום. השינויים הם בתוך הסעיף.
היו"ר אלי גולדשמידט
בין מה למה? בין מלוות שונים, זאת אומרת: תשלומי ריבית בגין מלווה מסוים להעביר למלווה אחר וכו'?
הילה אייל
נכון, מלוות פנים, מלוות חוץ, מלוות בינממשלתיים וכו'. אלה הסכומים.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה אתם אומרים? אני לא רואה עם זה בעיה.
נחום לנגנטל
אני גם בעד.
הילה אייל
בסעיף 365 מדובר על תשלום חובות קרן. הפנייה נועדה להעביר סכום של כארבעה מיליארד וחצי שקל בתוך הסעיף בין המרכיבים השונים בהתאם לאומדן המשרד.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתם מאד מבהילים אותנו בגלל גובה הסכומים, מה יגידו על זה שתוך דקה אנחנו מאשרים ארבעה מיליארד וחצי שקל?
הילה אייל
אנחנו מדברים פה על סעיף של 47 מיליארד שקל.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לא משנה שזה חלק מסכום עוד יותר גדול.
הילה אייל
הפנייה מדברת על העברה של סכום של ארבעה מיליארד וחצי שקל בתוך הסעיף, כשלמעשה המקור ל-2.5 מיליארד מתוכם הוא רזרבה בתוך הסעיף. בתחילת השנה אנחנו לא תמיד יודעים את המספרים המדויקים, ולכן אנחנו מקצים סכום מסוים מהרזרבה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל האם בניגוד לריביות, סכומי קרן צריך לדעת מראש? תשלומי קרן, בניגוד לריבית, זה לא דבר שמשתנה.
הילה אייל
זה כן משתנה - -
היו"ר אלי גולדשמידט
והכל עדיין בתוך המכלול השלם?!
הילה אייל
כן, הכל בתוך סעיף 84.
ישראל כץ
מה זה מלוות פנים?
הילה אייל
יש שני מרכיבים מרכזיים בתשלומי החובות: חוץ ופנים. מה שאתה משלם כנגד פנים, מורכב ממלוות באמצעות מנהל מלוות המדינה למשל, מלוות סחירים, מלוות לא סחירים, כספי אמיסיות וכו'.
היו"ר אלי גולדשמידט
מי בעד פנייה 365?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
פנייה מספר 365 אושרה.
היו"ר אלי גולדשמידט
פנייה מספר 365 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה 369.
הילה אייל
שלוש פניות שעולות במרוכז בפנייה אחת הן 369, 370 ו-371.
היו"ר אלי גולדשמידט
גם הן בנושא תשלום חובות וריבית.
יעקב ליצמן
יש הרבה כסף לשלם חובות.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה מופיע בחוק התקציב לתשלום חובות, לא משתנה.
יעקב ליצמן
הגבייה מעל למתוכנן - -
סמדר אלחנני
אני אסביר את זה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לא שייך לפנייה הזאת.
הילה אייל
הפנייה הזאת נועדה לעשות התאמה בין מרכיב הקרן למרכיב הריבית בתוך תשלום חובות בסך של מיליארד וחצי שקל, בהתאם ללוחות הסילוקין ולאומדן הביצוע של התשלומים עד סוף השנה הנוכחית.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה בדיוק כמו הסעיפים הקודמים. מי שבעד, ירים את ידו.

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
פניות מספר 369-371 אושרו.
היו"ר אלי גולדשמידט
פניות מספר 369-371 אושרו.
הילה אייל
פנייה מספר 358 זאת הפנייה האחרונה. זאת פנייה שנועדה לעשות העברה בתוך סעיף גמלאות בסך של 34,000,000 שקל. מדובר בהעברת סכום של 34,000,000 לתכנית גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש שתתבצע בדיקה על ידי סמדר אלחנני. מכיוון שמדובר פה בגמלאות לנושאי משרה, אולי זה נוגע לחברי כנסת.
הילה אייל
בסך הכל מדובר כאן בתשלום על פי חוק הגמלאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני רוצה שסמדר אלחנני תראה את זה ותיתן לזה את תעודת ההכשר שלנו.
הילה אייל
לי אין בעיה. אני יודעת שאני מעבירה פנייה שהיא על פי חוק הגמלאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אף אחד לא חושד שזה לא בסדר. הרי את מגיעה אלינו לא רק כדי שנאשר את הפניות ונשמש כחותמת גומי.
הילה אייל
אני מסבירה ש-34,000,000 שקל זה הסך הכל לתכנית הזאת, שמתוכם 30,000,000 שקל מיועדים לשופטים, דיינים וקאדים; 3,000,000 שקל מיועדים למנכ"לים, מקביליהם ואחרים; ומיליון שקל מיועד לנשיא ולחברי ממשלה.
עופר חוגי
האם יש גידול?
היו"ר אלי גולדשמידט
בגלל שמדובר בנושאי משרה, ובגלל שבאיזשהו מקום זה גם יכול להשליך עלינו או על חברינו, אני מציע שהפנייה הזאת תקבל תשומת לב מהודקת יותר ושסמדר אלחנני תראה אותה. אם הכל יהיה בסדר, נאשר אותה ביום שני.
סמדר אלחנני
ברצון רב. תעבירו לי בבקשה את הפנייה המפורטת.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מקדם בברכה את אוהד מראני. מדובר בפנייה מספר 383 עד 395. מכיוון שמדובר פה בין היתר במימון עלויות הנובעות מהאירועים הביטחוניים, אני מבקש את אישורכם לוותר על ה-24 שעות.
יעקב ליצמן
האם אפשר להפריד את זה מהשאר?
היו"ר אלי גולדשמידט
האם אתה עוזר לי או שאתה מכשיל אותי? האם אתם מסכימים לוותר על ה-24 שעות?
יעקב ליצמן
יש לי בעיה עם הסכום שיועבר למשרד החינוך והתרבות.
היו"ר אלי גולדשמידט
נדון בזה סעיף-סעיף, וזה סיפור אחר. אני עכשיו לא שואל האם אתה תומך או לא. תראה, את רשת מעיין החינוך התורני גם הבאנו כך, וגם חטפתי על זה ביקורת בעיתון.
אוהד מראני
מדובר פה בפנייה בהיקף גדול של 850,000,000 שקל, שאיתו אנחנו עושים שני דברים. אחד – מעבירים לרזרבה הכללית 850,000,000 שקל. הסכום הזה מועבר ממשרד הבריאות. זה לא קיצוץ בתקציב משרד הבריאות.

מדובר כאן בתקציב, שלמעשה יוצא תקציב בעודף עבור השלמת עלויות סל הבריאות. היום מערכת הבריאות ממומנת על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וסל הבריאות הוא בהיקף של כ-19 מיליארד שקל, כאשר חציו ממומן מגביית מס הבריאות על ידי הביטוח הלאומי, וכחציו בהשלמה של משרד האוצר.

בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות הביטוח הלאומי, נוצר לנו השנה עודף של 850,000,000 שקל, על פי האומדנים שלנו, שנובע מהצמיחה המואצת במשק ומעלייה במספר המועסקים. התוצאה של שניהם היתה שגדלו לא רק הכנסות המדינה, כפי שראיתם בהקשרים אחרים, אלא גם גדלו הכנסות הביטוח הלאומי וגם גדלו הכנסות הביטוח הלאומי עבור מס בריאות. כתוצאה מכך, יש לנו שם עודף.
היו"ר אלי גולדשמידט
כשאתם מפרסמים שיש גידול בהכנסות המדינה ממסים, אתם לא כוללים את הגידול הזה?!
אוהד מראני
לא. אותם מספרים שאתם קיבלתם בזמנו לגבי גידול הכנסות המדינה היו מהכנסות של מס הכנסה, מכס ומע"מ. זה לא כלל את הגידול הזה. כתוצאה מהגידול הזה, יש לנו מקורות של 850,000,000 שקל.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה סך הגידול?
אוהד מראני
האם אתה שואל מה סך הגידול של ביטוח לאומי?
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מדבר על סך הגידול בהכנסות של חוק הבריאות מול התחזית התקציבית שלכם.
אוהד מראני
כ-500,000,000 שקל, נכון יעל אנדורן?
יעל אנדורן
פחות או יותר.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל אנחנו מעבירים פה 850,000,000 שקל.
אוהד מראני
אופן השלמת עלות סל בריאות מאד מורכבת. חלק נובע מזה שהאינפלציה היתה יותר נמוכה. יש לנו שם כמה גורמים יחד, העיקרי – עליית הכנסות של הביטוח הלאומי. נושא נוסף – בגלל שהאינפלציה היתה נמוכה יותר, עלויות הסל קצת יותר נמוכות מהעלויות המקוריות.

כל הגורמים של מחירים יחסיים, של עליית הגבייה ושל ירידה באינפלציה, יוצרים עודף של 850,000,000 שקל. החלטנו להשתמש בסכום הזה - ואת זה אנחנו מביאים לאישור הוועדה – למימון שני דברים עיקריים: אחד – הוצאות ביטחון גבוהות יותר שנגרמו בשל המצב, שעליו לא צריך לפרט; שניים – השלמות תקציביות במגוון רחב של משרדים בהיקפים לא גדולים, שאותם נפרט עוד מעט, לסגירת שנה.

הסיכום הוא שהסכום של 850,000,000 שקל עובר מעודף בסל הבריאות שבמשרד הבריאות לרזרבה הכללית, ומהרזרבה הכללית זה נכנס למשרדים השונים.
יעקב ליצמן
מה שלא עשיתם - -
אוהד מראני
לא מדובר על תקציב 2001 , אלא על תקציב 2000.
יעקב ליצמן
אני יודע, אבל אם יש לכם "פלוס"...
אוהד מראני
לא מדובר פה על נגיעה – לא למעלה ולא למטה - במסגרת סל הבריאות.
יעקב ליצמן
למה? יש לכם תוספת בהכנסות.
אוהד מראני
אבל ההיקף של סל הבריאות נקבע במנותק מזה.
יעקב ליצמן
אני יודע.
אוהד מראני
הכוונה כאן היא לא להעלות או להוריד את התרופות או המקדם הטכנולוגי. סל הבריאות הוא כפי שהוא. הדיונים על סל הבריאות יהיו כאן בוועדה במסגרות אחרות. לא זאת המסגרת לדון בזה.
יעקב ליצמן
חבר הכנסת אלי גולדשמידט, יש כזה "פלוס" בתקציב הבריאות, אבל קראתי בעיתון שבשנה הבאה משרד האוצר מתכוון להוציא תרופות מסל התרופות.
אוהד מראני
אין דבר כזה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אולי משרד האוצר מתכוון לא לאשר תרופות חדשות.
יעקב ליצמן
אבל יש לו כסף לאשר.
סמדר אלחנני
אין לזה קשר.
יעקב ליצמן
גם כאן אין קשר בין סעיף אחד לשני, מלבד המקור ממנו הוא לוקח את הכסף והמקום אליו הוא מעביר אותו.
אוהד מראני
אתה מדבר על תקציב 2001, ואנחנו מדברים על תקציב 2000 בלבד.
יעקב ליצמן
את המספרים אני עדיין מכיר...
אוהד מראני
אבל יהיה קידום בתקציב 2001, שיאפשר גם כסף לגידול בתרופות, אבל זה לא קשור למסגרת הזאת.
מאיר פרוש
אתה לא יכול להתחייב לגידול בנושא הזה, כי אתה לא יודע מה ידרשו ממך בתקציב הביטחון.
יעקב ליצמן
לא, הוא מעביר כסף למערכת הביטחון.
מאיר פרוש
אני לא מדבר על שנת 2000, אלא על שנת 2001.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש דבר אחד מעודד – שיש מקור נוסף בתקופת צמיחה, מעבר למיסוי.
סמדר אלחנני
זה מיסוי, שכן מס בריאות הוא מס בדיוק כמו כל מס אחר.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה בטרמינולוגיה, אבל עובדה שבפרסומים של מינהל הכנסות המדינה וכשמדברים על גידול בהכנסות המדינה, לא כוללים את זה.
סמדר אלחנני
כי הם לא כוללים ביטוח לאומי, מה שמצדיק את הדרישה שלי לבטל את מס בריאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
יכול מאד להיות שאם באמת יש גידול, לפחות מבחינת הדיווח לציבור, כדאי היה להודיע זאת. עם זה אתה מממן ביטחון, וזה חשוב מאד.
סמדר אלחנני
זה כמו השאלה בחשבון על הבריכה. הוא עכשיו צריך למלא את ה"בריכה" הזאת בפחות.
היו"ר אלי גולדשמידט
את שוב עונה לשאלה של חבר הכנסת ליצמן, ואומרת שזה לא משנה, כי בסך הכל החלק שלו במימון של הסל יותר קטן או יותר גדול, בהתאם לגודל הגבייה. ברור שזה לא מגדיל את הסך הכל של ה-19 מיליארד שקל.
אוהד מראני
אני אעבור על הפנייה. היא למעשה צירוף של שתי פניות, שבגלל בעיות הדפסה אצלנו, הביא לא מזמן הרפרנט את הפנייה הנוספת, ונתייחס אליהן כאל מקשה אחת.
היו"ר אלי גולדשמידט
מכיוון שאתה כבר יושב פה, באותה הזדמנות אני רוצה לומר שאני חושב שהיה ראוי בדרך כלל בפניות מהסוג הזה, לפצל בין נושאים, ולא להביא פנייה אחת שיש בה כל מיני נושאים. זה לעתים נותן תחושה – למרות שאני לא בטוח שזאת הכוונה מאחורי הדברים – שמכיוון שצריך להצביע על מערכת הביטחון וכולם מצביעים בעד, באותה הזדמנות גם מכניסים סעיפים נוספים.
מאיר פרוש
יש לי שאלה לאוהד מראני, לפני שהוא נכנס לפירוט. מי הוא זה שאומר לך: בפנייה הזאת שאנחנו מעבירים בה X כסף לביטחון, תכניס גם את מרכז בגין ו-16,000,000 שקל לחינוך? מי אומר לך מה כן להכניס ומה לא להכניס בפנייה הזאת, או שאלה הם הדברים הדחופים ביותר?
אוהד מראני
אמרתי קודם שזאת הפנייה של סגירת השנה התקציבית.
מאיר פרוש
לא, אתה מבטיח שיבואו בהמשך עוד בקשות. כך אתה כותב.
אוהד מראני
זאת הפנייה של סגירת השנה התקציבית. ברזרבה הכללית פה יש 850,000,000 שקל שהועברו לרזרבה הכללית, שבהם אנחנו אמורים לסגור את השנה התקציבית. זה צד המקורות. בצד השימושים אנחנו עומדים לנצל את כל הסכום של 850,000,000 שקל, כאשר רובו עובר להוצאות ביטחון, כפי שאמרתי קודם, וגם לגמר סגירת הסיכומים התקציביים עם כל המשרדים השונים. אחרי זה לא תהיה עוד סגירה. נשאר פה בשוליים סכום כסף קטן על דברים שעוד לא גמרנו את הבדיקות הסופיות עם המשרדים, אבל בגדול, זוהי סגירת השנה התקציבית.
מדובר בשני דברים
הוצאות מיוחדות בגין האירועים הביטחוניים, וסגירת השנה התקציבית ומימוש כל הסיכומים עם המשרדים השונים.
מאיר פרוש
למה התכוונתם כשכתבתם "בקשות נוספות יגיעו בהמשך"?
אוהד מראני
שיש כאן סכום שעוד לא חולק במלואו. דרך אגב, בקשה אחת כבר הוצמדה, אבל עדיין יהיו בקשות קטנות של כמה משרדים, יכול להיות גם בענייני ביטחון נוספים. שנת הכספים קרובה מאד לסיום, כלומר: לא מדובר בעוד זמן רב, ואנחנו עומדים לגמור את כל הבדיקות השונות כעת.
יעקב ליצמן
כמה כסף אתה חושב שיהיה?
אוהד מראני
כ-114,000,000 שקל.
יעקב ליצמן
בפנייה הבאה?!
אוהד מראני
כן.
יעקב ליצמן
וזאת הפנייה האחרונה?!
אוהד מראני
הסכום של 114,000,000 שקל גם רובו כבר מחויב, כלומר: אין כסף חופשי. הסכום פחות או יותר מחויב. לא נשאר כסף חופשי לסוף השנה הזאת.
סמדר אלחנני
הרי אין רזרבה.
אוהד מראני
אכן צודקת סמדר אלחנני, אין רזרבה. הרזרבה הכללית עמדה על יתרה של אפס.
יעקב ליצמן
שמענו כבר בינואר שאין רזרבה, כשהיית בחוץ לארץ.
אוהד מראני
אמת. הרזרבה עמדה על אפס, ואתם רואים את זה בוועדה.
יעקב ליצמן
כל פעם אנחנו מקבלים רזרבה.
אוהד מראני
כל האישורים שדיללו את הרזרבה והביאו אותה עד לרמה של אפס, עברו בסך הכל את אישור הוועדה. אתם ראיתם את התהליך, ולכן עשינו את המהלך הזה בו לקחנו כסף שהוא בעודף, שנוצר כתוצאה מעודף הגבייה בביטוח לאומי, העברנו אותו לרזרבה הכללית, וזה מעלה את הרזרבה הכללית מיתרה של אפס לרמה של 850,000,000 שקל, ואת אותו סכום אנחנו מחלקים פה.
יעקב ליצמן
כל הבעיה היא שבתחילת השנה אתם מתחילים את הרזרבה ב-X כסף, ואחר כך שר האוצר עולה לבמה ומקריא את כל השמות הנרדפים של כל ההתחייבויות הקואליציוניות, וכך אוטומטית יורדת כל הרזרבה חזרה לאפס. זה מה שקרה בדיוק לפני שנה.
אוהד מראני
לא זה מה שהוריד את הרזרבה לאפס.
סמדר אלחנני
הסכום היה רק חצי מיליארד, והרזרבה היתה בערך 4 מיליארד שקל.
יעקב ליצמן
גם שמענו על התקציבים במשרדים החדשים.
סמדר אלחנני
למה אדם הולך עם כסף מזומן בכיס? כי אף פעם כל ההוצאות וההכנסות לא בדיוק מתקזזות באותו רגע.
היו"ר אלי גולדשמידט
באשר לפנייה בנוגע לתפוצות, אני צריך 24 שעות. האם אי אפשר לחכות עד ליום שני בנוגע לתפוצות וכו'? אל תמתחו את החבל.
יעקב ליצמן
אני מודיע לך שבין כה אני מבקש על זה רביזיה.
אוהד מראני
האם על כל הפנייה הגדולה תבקש רביזיה?
יעקב ליצמן
אני אצביע נגד.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז תודיע לי, כי אני צריך לעשות גיוס. במערכת היחסים בינינו, אתם צריכים להגיד את זה.
יעקב ליצמן
אמרתי לך שברגע שהוא מכניס לכאן את סעיף החינוך, אני אצביע נגד. זה היה גילוי נאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
נכון, כך גם אני מודיע לכם. זה צריך להיות ברמה חברית.
יעקב ליצמן
בפנייה הזאת לא הבאתם בסעיף החינוך את עניין הסמינרים, כפי שהתחייבתם.
אנה שניידר
לפי חוק יסודות התקציב פרק ג' - תקציב הביטחון, תקציב הביטחון נידון בוועדה המשותפת לוועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון. בסעיף (ד) כתוב: לעניין תקציב הביטחון, כל מקום בחוק זה שמדובר בו בוועדה, ייקרא כאילו מדובר בוועדה המשותפת.

אם אתם מעבירים לרזרבה – זה שייך לוועדת הכספים, אבל כאשר מתוך הרזרבה באופן מפורש יוצא סכום למערכת הביטחון, ובמערכת הביטחון אני לא יודעת למה בדיוק הכוונה, אבל למימון עלויות הנובעות מאירועי "גיאות שפל" - -
היו"ר אלי גולדשמידט
אם זה במשרד לביטחון פנים – אין בעיה, אבל לא כך אם זה במשרד הביטחון.
אנה שניידר
אני השתתפתי בישיבה של הוועדה המשותפת, כי אני יועצת משפטית גם של הוועדה המשותפת, ושם דנו בנושא של "גיאות ושפל".
אוהד מראני
לא בפנייה הזאת.
אנה שניידר
לכן אני מעלה את השאלה, האם האכסניה הנכונה לדיון בנושא הזה היא ועדת הכספים, או הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
מאיר פרוש
אני חושב שהסעיף בחוק מדבר על כך שאין רצון להביא את כל התקציב לפורום רחב, אבל זה לא שאסור להביא את זה לדיון בוועדה הזאת. הרי חלק מהחברים שם הם חברי ועדת הכספים, אז אם לוועדת המשנה יש סמכות, האם למליאה אין סמכות?
היו"ר אלי גולדשמידט
היושב ראש הוא בכלל לא חבר ועדת הכספים, אלא חבר ועדת החוץ והביטחון.
מאיר פרוש
אם לחברי ועדת משנה מותר לדון בזה, האם לא מותר למליאה לדון בזה?
אנה שניידר
זאת לא ועדת משנה.
היו"ר אלי גולדשמידט
השאלה היא שאלה משפטית. השאלה היא האם יש לנו סמכות.
יעקב ליצמן
הרי אנחנו מצביעים על זה בספר התקציב. כשאתה מאשר תקציב, אתה מאשר את זה גם בתקציב הזה.
היו"ר אלי גולדשמידט
את תקציב הביטחון?
יעקב ליצמן
בטח שאתה מאשר. יש לך סמכות לאשר.
היו"ר אלי גולדשמידט
רק את הסך הכל.
יעקב ליצמן
מה זה משנה?
אוהד מראני
אפשר לבצע את המתכונת לפיה אנחנו אומרים שאנחנו מביאים את הסכום של 150,000,000 שקל ומביאים זאת לידיעת הוועדה, כך שתדעו שזה מה שאנחנו עושים עם אותו סכום מהרזרבה הכללית, וזה יידון ויאושר בוועדה המשותפת.
סמדר אלחנני
זה בפנייה מספר 4 של השינויים בתקציב הביטחון.
איוור קרשנר
אפשר להעביר זאת לוועדה המשותפת.
אנה שניידר
זה גם מחזק את העמדה של היושב ראש שהיה צריך לפצל את הפנייה הזאת לפניות משנה.
אוהד מראני
יכול להיות. אנחנו חשבנו שזה יעמיס המון פיצולים, אבל גם אין לנו עם הפיצול, כלומר: לנו אין בעיה לפצל את זה.
יעקב ליצמן
גברת שניידר, האם כשאנחנו מאשרים את תקציב המדינה נכלל תקציב הביטחון?
אנה שניידר
הוועדה לא נמצאת בשלב של אישור התקציב, אלא בשלב של אישור שינויים תקציביים. שינויים תקציביים אלה סעיפים 11 ו-12 לחוק, ועובדה שבבקשה כתוב כאן שיש בקשה לפי סעיף 11(ה) לחוק. בסעיף 11(ה) לחוק כתוב: הוועדה, ואז מכוח אותו סעיף שהקראתי כאן, הכוונה היא במקרה כזה לוועדה המשותפת הסטטוטורית לתקציב הביטחון.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא רק מהטעם הפורמלי, אלא מטעמים רבים, אני מציע שאנחנו לא ניקח לנו סמכות של ועדה אחרת. סעיף 1 הוא לידיעת הוועדה, וזה חשוב, כי זה חלק מהסכום שאנחנו מאשרים שעובר לרזרבה, וברזרבה גם נמצא הסכום של 150,000,000 שקל. את זה אנחנו כן מאשרים.

ההפניה מהרזרבה אל תקציב משרד הביטחון – זאת תהיה פנייה ספציפית שתועבר לוועדה של אבי יחזקאל, ומבחינתנו זה רק לידיעה.
מאיר פרוש
זה לא רק סעיף 1, אלא גם סעיף 5.
אוהד מראני
סעיף 2 מתייחס למשרד לביטחון פנים, ולמעשה למשטרת ישראל. זה חלק מסיכום כולל של כ-52,000,000 שקל שהמשטרה קיבלה תגבור. 16,000,000 שקל כבר הועברו. זאת היתרה של 36,000,000 שקל. רוב הכסף מיועד למיגון ולהצטיידות של המשטרה.
מאיר פרוש
לקסדות.
אוהד מראני
מיגון כולל קסדות, שכפ"צים ומיגון כלי רכב. זה גם מיועד לתחמושת.
היו"ר אלי גולדשמידט
הדברים ברורים. כולם תומכים בזה. האם סעיף 3 בסמכות ועדת הכספים?
אנה שניידר
לגבי גמלאות ופיצויים במערכת הביטחון, השאלה היא מאיפה יוצאים הסכומים האלה. אם הם יוצאים מתקציב הביטחון, זה לא שייך לפה.
היו"ר אלי גולדשמידט
סעיף 3 הוא בסמכותנו.
אמנון כהן
אני רוצה לשאול לגבי הסכום של 850,000,000 שקל שמורידים ממשרד הבריאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
כבר הוסבר שאין פה שום פגיעה במערכת הבריאות.
אמנון כהן
אני מבין, אבל האם אי אפשר ולו חלק קטן ויחסי לפחות מתוך התקציב הזה, להוסיף לסל
התרופות?
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לא משנה. יש סל בריאות. סל הבריאות כולל 19 מיליארד שקל. המקורות של סל הבריאות הם בערך מחצית גבייה של מס הבריאות וכמחצית מקורות האוצר. יש לו עודף במחצית של הגבייה. אם הוא מעביר את העודף הזה אלינו, ממילא צריך לבצע את ההשלמה ל-19 מיליארד שקל, זאת אומרת: אין פה גריעה ולא תוספת לסל הבריאות. סל הבריאות לא עולה בשקל ולא יורד בשקל.

אין מישהו שיותר רגיש ממני לנושא הבריאות כאן בוועדה. בדקנו את העניין הזה.
אמנון כהן
זה לא פוגע, אבל האם אי אפשר להפריש סכום כלשהו לסל הבריאות?
סמדר אלחנני
אי אפשר, כי אתה צריך לשנות את סל הבריאות.
אמנון כהן
אני מדבר על סל התרופות.
סמדר אלחנני
סל תרופות זה חלק מסל הבריאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
סעיף 3 – גמלאות ופיצויים למערכת הביטחון. למה צריך פתאום סכום של 15,000,000 שקל? זה לא שייך ל"גיאות ושפל".
אוהד מראני
זה לא קשור ל"גיאות ושפל", אלא למה שקרה בהסכמי השכר שהגמלאות צמודים אליהם ולמערכת השכר של הביטחון.
סמדר אלחנני
האם לבדוק את זה יחד עם מה שביקשת ממני לבדוק קודם?
איוור קרשנר
זה סכום של 15,000,000 שקל מתוך 4 מיליארד שקל. מה יש לבדוק?
היו"ר אלי גולדשמידט
רציתי שנושא הבכירים ייבדק. פה נכללים קצינים בצבא וכו'.
עופר חוגי
האם היה שינוי בשכר אנשי הקבע?
אוהד מראני
יש כל הזמן שינויים.
עופר חוגי
איך השכר שלהם נקבע?
אוהד מראני
אני חושב שהנושא הזה קשור לוועדה המשותפת. התקציב נידון פה, זה סעיף 12 – זה לא סעיף ביטחון, אלא סעיף הגמלאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש עוד אבסורד אחד, שמצד אחד קביעת השכר והדיונים על שכר אנשי הקבע נעשים אצל אבי יחזקאל. אנחנו צריכים לאשר את עליית הגמלאות כתוצאה מהחלטות שהתקבלו שם.
אנה שניידר
אולי אתם צריכים לתקן את חוק יסודות התקציב.
אוהד מראני
זאת המהות, שתקציב הגמלאות של הצבא יהיה בתוך התקציב הרגיל.
סמדר אלחנני
אבל זה היה אמור להיות חלק מתקציב הביטחון.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא נפתור את הבעיה. אנה שניידר, אנחנו נדבר בינינו על התיקון הזה, כי יש פה בהחלט בעיה. בואו נעבור לסעיף 4.
אוהד מראני
הסכום של 60,000,000 שקל הוא גם לידיעת הוועדה, אבל זה עובר לדיון בוועדה המשותפת.
איוור קרשנר
לא, זה סעיף 16, וזה בסמכות ועדת הכספים. מדובר בהוצאות חירום אזרחיות.
היו"ר אלי גולדשמידט
הבוקר העברנו סכום לפיקוד העורף.
אוהד מראני
בסדר גמור. מדובר ב-60,000,000 שקל, כפי שסוכם לפני כחצי שנה עם היציאה מלבנון. הם מיועדים לפיקוד העורף עבור מיגון היישובים בצפון. זה לא קשור ל"גיאות ושפל".
עופר חוגי
האם זה לא נכלל בסכום של מיליארד ו-600,000,000 שקל?
היו"ר אלי גולדשמידט
זה סך כל הסכומים שהעברנו לתכנית יישובי קו העימות.
אוהד מראני
זה גמר התכנית השנה.
עופר חוגי
האם אלה צרכים של צה"ל, או שזה כסף שעובר ליישוב עצמו?
אוהד מראני
זה כסף שעובר למטרת מיגון היישובים: גדרות, דרכים וקירות מיגון.
עופר חוגי
בהעברה הקודמת של הסכום של מיליארד ו-600,000,000 שקל רוב הכסף עבר לכבישים עוקפים.
אוהד מראני
של צה"ל.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה פתאום! רוב הכסף עבר לחינוך, לתשתיות, לתיירות ולחקלאות.
עופר חוגי
תבדוק את הפנייה ותראה.
היו"ר אלי גולדשמידט
הדבר ייבדק. העלית שאלה האם זה היה כלול בסכום של המיליארד ו-600,000,000 שקל.
אוהד מראני
לא, זה לא היה כלול. אין פה הקצבה כפולה למיגון.

בסעיף 5 - 100,000,000 שקל יועברו למערכת הביטחון, והדיון יתקיים בוועדה המשותפת.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה זה אומר שיועבר סכום של 100,000,000 שקל למערכת הביטחון? אני מבין שזה לא שייך ל"גיאות ושפל".
אוהד מראני
זה לא שייך ל"גיאות ושפל", אלא לשיקום צד"ל, וזה יעבור לוועדה המשותפת, שם נקיים על זה דיון.

סעיף 6 דן בסכום שיעבור למשרד הפנים. סך הכל מדובר על 200,000,000 שקל, שחלק ניכר ממנו עובר לעיריית ירושלים, מתוך זה 75,000,000 הגדלת מענק הבירה. עוד סכום ניכר עובר לירושלים במסגרת תכניות האיזון, ויש גם סכום גדול נוסף שעובר למשרד הפנים עבור מענקי איזון ותכניות הבראה לערים השונות, כפי שיסוכם בהמשך בממשלה.
אמנון כהן
האם עדיין לא יודעים לאן הכסף יגיע?
אוהד מראני
יש דיונים בין משרד האוצר למשרד הפנים. אין סיכום סופי. בין היתר אנחנו יודעים להגיד לכם שיש שם סכומים משמעותיים שיועברו לכמה ערים גדולות, כמו: ירושלים, בני ברק ובאר-שבע כנראה גם תיכלל.
אמנון כהן
האם הרשויות שנמצאות בטיפול נקודתי גם כלולות פה?
אוהד מראני
לדעתי, הרשויות שנמצאות בטיפול נקודתי לא כלולות כאן. זה לא קשור.
סופה לנדבר
מה קורה עם אשדוד?
אוהד מראני
אני לא יודע.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה קורה עם העיר נתניה? אין אף חבר כנסת בוועדת הכספים שהוא תושב נתניה, והוא לא שואל כל הזמן על נתניה...
סופה לנדבר
אשדוד במקום הראשון באבטלה ובעוני בארץ.
אוהד מראני
אני לא יודע לענות על שאלות ספציפיות. אנחנו גם לא דנים בפניות על הערים השונות.

סעיף 7 – 13,000,000 שקל למשרד המדע, התרבות והספורט. מתוכם 8,000,000 שקל זה בגין חוק הקולנוע שעבר, ויש לנו מחויבות בהתאם לחוק לתקצב עבור מערכת הקולנוע סכומים שהם אחוזים מההכנסות של הכבלים וכו', והשאר זה תגבור הפעילויות של המשרד.

סעיף 8 - במשרד החינוך יש כאן אישור תקציבי של 16,630,000 שקל. זה למעשה מיועד לתקצב למשרד סכומים, שכבר סוכמו בעבר במסגרת הסכם ההבראה. אם תרצו, יעל אנדורן תפרט על כך.
עופר חוגי
צריך להפריד בין ביטחון לבין שאר הדברים. אי אפשר באותה מסיבה לעשות אלף מסיבות. למה אני צריך לאשר גם ביטחון וגם מדע, תרבות וספורט?
היו"ר אלי גולדשמידט
אני גם שאלתי את השאלה הזאת, ואמרתי שיותר ראוי בעיניי שיפצלו את זה לכמה פניות ויילכו לפי נושאים.
אוהד מראני
אנחנו מוכנים לפצל את זה. אם אתם רוצים לפצל, נפצל. אנחנו חשבנו להקל ולהביא פנייה שמסכמת על כל השנה.
היו"ר אלי גולדשמידט
לדעתי, אין פה שום כוונה נסתרת.
יעקב ליצמן
אנחנו שאלנו כל הזמן למה את הנושא שמגיע לנו, הסמינרים, לא מביאים לכאן. זה הובטח לנו לפני חודשיים בוועדה ובכל מיני ישיבות משותפות עם חינוך ואוצר, ואנחנו מחכים.
אוהד מראני
אני לא מכיר את הנושא.
מאיר פרוש
אם אני עושה אחד ועוד אחד, אני מגלה שהפנייה שלכם היא על סך 806,663,000 שקל ולא 850,000,000 שקל.
אוהד מראני
אני אמרתי שלא כל הפנייה מבוצעת.
היו"ר אלי גולדשמידט
למעשה, הפנייה מפוצלת.
אוהד מראני
אני רוצה להבהיר שהפנייה הזאת מקצה כספים, רק את ההתחייבויות שבאות מהרזרבה הכללית. אני שאלתי ביניים את יעל אנדורן לגבי הסמינרים, כי אני לא מכיר את הסוגייה הזאת. אותו סיכום על הסמינרים אמור להיות ממומן מהמקורות הפנימיים של משרד החינוך.
מאיר פרוש
אז אל תעביר לו 13,000,000 שקל.
אוהד מראני
אנחנו מביאים לפה את כל מה שצריך לבוא למשרדים מהרזרבה הכללית.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו נצביע לחוד על הנושא של משרד החינוך, ואתם תחליטו מה שאתם רוצים. מה הפירוט?
אמנון כהן
לאיפה הולך הכסף?
יעל אנדורן
הפנייה לגבי הסכום 16,630,000 שקל היא בסך הכל לגבי כספים שהוועדה הזאת כבר אישרה. אתה שאלת אותי את השאלה ביום שני, כשהעברנו את הפנייה לגבי הכספים שבהסכם עם מעיין החינוך התורני, ואמרנו שהם יבואו ממקורות מחוץ לתקציב משרד החינוך. 8.6 מיליון שקל מופיעים בפנייה הזאת עכשיו שאמורה להיות מאושרת.

אנחנו אישרנו את זה מתוך מקורות בתוך תקציב משרד החינוך, ואמרנו אז שזה יבוא ממקורות מחוץ לתקציב המשרד, בהמשך לשאלתך. אלה מקורות מתוך תקציב המשרד, שאמורים לממן את זה. זאת היתה רק פניית ביניים, ועכשיו הכסף אמור לממן את זה.
אמנון כהן
ומה עם הסכום של 8,000,000 הנותרים?
יעל אנדורן
ה-8,000,000 שקל הנוספים זאת גם פנייה שאושרה על ידי הוועדה בעבר. אלה 8,000,000 שקל שעברו לפעולות בחינוך העצמאי, שגם אושרו.
היו"ר אלי גולדשמידט
מחזירים עכשיו את הסכום מהרזרבה הכללית לטובת המקור שממנו לקחו לטובת הסכם ההבראה.
אוהד מראני
לפני כשנה היה תיקון בהסכם ניידות. הסכם הניידות, שאותו מבצע ומשלם הביטוח הלאומי לנכים, ממומן במלואו על ידי משרד האוצר. זוהי תוספת של 70,000,000 שקל שמתבקשת, וזה כמובן עבור כל השנה.

סעיף 10 מיועד למשרד הקליטה עבור סל הקליטה. זה משקף התאמה להיקף העלייה הנדרש.
אמנון כהן
האם פתאום גדלה העלייה?
אוהד מראני
אני מדבר על העלייה לעומת התקציב. רוני ארד ייתן לך פרטים.
רוני ארד
אמרנו בפנייה הקודמת, שכתוצאה מהעלייה הגדולה שלא נלקחה בחשבון בתקציב 1999, יש שאריות של תקציב שאנחנו צריכים לאשר עכשיו, כי סל קליטה ניתן במשך שבעה חודשים, כך שאם היה גידול בסוף שנת 1999 - -
אמנון כהן
האם היה גידול? לא היה גידול.
רוני ארד
אם בשנה רגילה מגיעים בסביבות 6,000-6,500, בסוף שנת 1999 הגיעו בסביבות 8,000.
סמדר אלחנני
אתה מתכוון פר חודש.
רוני ארד
כן. ה-8,000 האלה מקבלים את סל הקליטה גם במשך שנת 2000. בגלל שהגידול הזה לא נלקח בחשבון בתקציב 1999, זה מקרין על תקציב 2000. אמרנו שנעשה התאמות לקראת סוף שנה, כדי שנראה כמה מגיעים עכשיו. כרגע בשנה הזאת, העלייה היא בסביבות מה שצפינו.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה המספר?
רוני ארד
בסוף שנה תמיד יש גידול. בתחילת שנה מגיעים בסביבות 3,500-4,000 עולים.
סמדר אלחנני
למה בסוף השנה - -
רוני ארד
סל קליטה ניתן למשל שבעה חודשים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל למה דווקא לקראת סוף שנה באים יותר עולים?
רוני ארד
כנראה בגלל סיום שנת הלימודים וכו'.
ישראל כץ
האם יש פירוט לגבי הכספים שיועברו למשרד הפנים?
היו"ר אלי גולדשמידט
לא, לא ניתן פירוט.
אוהד מראני
מדובר על 200,000,000 שקל למשרד הפנים. רוב הסכום הולך למעשה לירושלים: 75,000,000 שקל הגדלת מענק בירה ועוד סכום של כ-45,000,000 לירושלים לתגבור נושאים שונים. שאר הסכום עובר להגדלת מענק איזון ותכניות הבראה לכמה ערים - עליהן יוסכם בעיקר במשרד הפנים - ביניהן העיר בני ברק. לתכנית ההבראה יוקצה סכום - מהמקורות האלה וגם ממקורות אחרים - של כ-100,000,000 שקל.
ישראל כץ
לאן יעבור הסכום?
אוהד מראני
בעיקר לבאר-שבע, בני-ברק וקצת לירושלים. התכניות עוד לא סוכמו. אני אומר לך מה הן הערים שמונחות כרגע על שולחן הדיונים.
ישראל כץ
מה עם עירייה כמו בת-ים?
סופה לנדבר
מה עם אשדוד?
אוהד מראני
אני לא יודע.
היו"ר אלי גולדשמידט
כשזה יסוכם, תביאו לנו את הרשימה.
ישראל כץ
אני חושב שמבחינת ההגינות כדאי שאנחנו נדע באיזה יישובים מדובר.
מאיר פרוש
האם המיגון לגילה מגיע מתקציב מיוחד, או מתוך ה-120,000,000 האלה? כי 75,000,000 ועוד 45,000,000 שקל הם ביחד 120,000,000 שקל.
אוהד מראני
קשה לי להגיד לך תשובה, כי בסך הכל נוצר עומס תקציבי על עיריית ירושלים.
מאיר פרוש
לא רק מהיום.
אוהד מראני
כשהיא מקבלת תגבור תקציבי, היא יכולה להשתמש בו גם למיגון. כרגע עוד לא ברורות כל הוצאות המיגון ואיך הן יתחלקו.
ישראל כץ
הסכום שמועבר לירושלים הוא במסגרת מענק האיזון ולא תכנית ההבראה.
שלום שמחון
גם וגם.
עופר חוגי
יש מענק מיוחד לירושלים לפי חוק ירושלים.
היו"ר אלי גולדשמידט
לזה מוקצבים 75,000,000 שקל.
מאיר פרוש
בשנת 1998 נעשה הסכם בין עיריית ירושלים למשרד האוצר לתת לה פעמיים - -
אוהד מראני
לא יקבלו פעמיים. כשהרשימה תסוכם, אביא אותה. היא עוד לא סוכמה. בינתיים מתנהל דיון עם העיריות השונות ויהיה סיכום על תכנית.
היו"ר אלי גולדשמידט
גמרנו לדון בסעיף על משרד הפנים. אנחנו עוברים לסעיף 11.
אוהד מראני
לגבי סעיף 11 היו דיונים שונים בין משרד האוצר למשרד החקלאות בנוגע לסיוע לכמה ענפי חקלאות, בעיקר פרחים וירקות, שיש להם בעיית ייצוא חמורה בשנה הזאת. הבעיה היא בעיקר בגלל שער היורו ובגלל מצוקה בשווקים מסוימים.

הוחלט להעמיד סיוע לאותם הענפים בהיקף של כארבעים ומשהו מיליון שקל, מתוכם 25,000,000 שקל אנחנו מביאים לבקשה לאישור להקצאה מהרזרבה הכללית, ואת יתרת הסכום ממקורות פנימיים אחרים.
אמנון כהן
האם סך הכל מדובר ב-45,000,000 שקל?
אוהד מראני
כן, ואם תרצו לקבל פירוט, נביא אותו, אבל זה סדר הגודל, וזה מיועד לענפי החקלאות. חבר הכנסת שלום שמחון נכח בחלק מהדיונים, והוא יודע על מה מדובר, אז לא ארחיב.
שלום שמחון
אני לא רוצה להרחיב, אלא רק רוצה לשאול למען הפרוטוקול, מתי יגיעו ה-20,000,000 שקל הנוספים?
אוהד מראני
בימים האלה, יכול להיות שהפנייה כבר בדרך אליכם. הכסף הפנימי קיים מהעברות פנימיות. הבעיה היתה הכסף שצריך להגיע מהרזרבה הכללית שהיתה ריקה, ולכן אנחנו תקצבנו היום את הסכום הזה.
שלום שמחון
בתום הדיון אצל שר האוצר, סוכם שהסכום הזה הוא לשלושה חודשים. לעומת זאת, בניירות שאני ראיתי במשרד החקלאות, מדובר על שלושה וחצי חודשים. רציתי לדעת למה ההפרש הזה. ההפרש הזה של חצי חודש שווה עוד 7.5 מיליון שקל.
אוהד מראני
אני לא יודע לענות לך על זה כרגע. אני אבדוק את זה.
היו"ר אלי גולדשמידט
בסעיף האחרון מדובר על העברה של כמיליון שקל למרכז בגין. זה על פי החוק.
ישראל כץ
דיברנו על קריטריונים לגבי מרכז רבין ומרכז בגין. צריך לעשות איזושהי השוואה, כי אני מבין שהכל קרה תוך כדי הכנה, ואולי הגיע הזמן לעשות את זה בצורה יותר מסודרת.
אוהד מראני
זה חלק מאותו מכלול.
עופר חוגי
יש החלטת ממשלה שלא יינתנו תמיכות מאוגוסט. רציתי לדעת האם יש פה קריטריונים. איך מעבירים כסף בלי יועץ משפטי לממשלה?
יעקב ליצמן
הוא שואל את זה אחרת – איפה יש קריטריונים? למה היועץ המשפטי לממשלה לא הגיע לכאן?
אוהד מראני
יש קריטריון, והקריטריון הוא לפי תפוקה ולפי ייצוא. אלה לא שמות פרטניים.
היו"ר אלי גולדשמידט
השאלה הזאת נשאלה כבר כמה פעמים במהלך השנה האחרונה, וכל פעם היועצת המשפטית היתה נותנת לכם אותה תשובה – לא מדובר במוסדות ציבור.

אני מציע שנצביע פנייה-פנייה. אני עובר לסדרה של הצבעות. אני מפצל את הפנייה לפי המספרים שלה, בהסכמת אוהד מראני.
אוהד מראני
על פנייה 1 אתה לא צריך להצביע.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני יודע. סעיף 1 מיועד לידיעת הוועדה בלבד.
שלום שמחון
אתה יכול להצביע על הכל מלבד על הסכום שיועבר למשרד החינוך, שעליו נערוך הצבעה נוספת. כולם בעד כל הסעיפים, מלבד הסעיף של משרד החינוך.
אנה שניידר
למעט סעיפים 1 ו-5 שהם הודעות לוועדה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם כך, אנחנו מצביעים עכשיו על כל הסעיפים, למעט סעיפים 1 ו-5 שהם פנייה לידיעה בלבד, כי הם צריכים להיות מוכרעים בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, ולמעט פנייה מספר 8 שהיא כרגע שנויה במחלוקת ודורשת ליבון ודיון, ואנחנו מחליטים כרגע לא להצביע עליה.
מאיר פרוש
ובתנאי נוסף, שאוהד מראני או מישהו מטעמו, יביא לנו פירוט על ה-45,000,000 שקל הנוספים שהוא מקבל פה בלי שיגידו לנו למה הם מיועדים. הוא מביא לפה אישור להעברת סכום של 850,000,000 שקל ונותן פירוט לסכום של 806,000,000 שקל.
אוהד מראני
כמובן, הרי אנחנו לא יכולים להוציא את הכסף בלי להביא אישור.
מאיר פרוש
אני לא יודע מה אתם יכולים ומה לא.
היו"ר אלי גולדשמידט
מי שבעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
נמנעים – אין
פניות 383-386, 388-389 ו-391-394 אושרו, ונרשם תוכן פניות 387 ו-395.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה אושר פה אחד. תודה רבה לכם. אני מציע שיחד עם הפנייה של משרד החינוך ביום שני, תביא את שלוש הפניות הנוספות.

חבר הכנסת עופר חוגי, האם אתה עומד על הרביזיה שלך בנושא משרד העבודה והרווחה?
עופר חוגי
בטח.
יעקב ליצמן
הצבענו על זה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל הוא הגיש רביזיה. חבר הכנסת חוגי, תשקול עד יום שני למשוך את הרביזיה.
אמנון כהן
הוא ירים אליך טלפון.
היו"ר אלי גולדשמידט
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים