ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 02/08/1999

תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון).; תקנות מע”מ (תיקון) וצו מס קניה ותקנות מע”מ.; עסקה לפי סעיף ‎2(6) לחוק מקרקעי ישראל (בית ג`אן).; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה) (ביטול).; אישור עמותות לפי סעיף ‎46 לפקודת מס הכנסה.; תקנות עידוד החסכון; שנויים בתקציב לשנת 1999.

פרוטוקול

 
הכנסת החמש-עשרה______נוסח לא מתוקן

2
ועדת כספים
2.8.99
הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 10
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ' באב התשנ"ט (2.8.99), שעה 10:00נכחו: אלי גולדשמידט - היו"ר
מוחמד ברכה
אבשלום וילן
יצחק וקנין
אמנון כהן
לימור לבנת
יעקב ליצמן
נחום לנגנטל
יוסף פריצקי

מ"מ: עופר חוגי
יצחק סבן
מוזמנים
מוטי איילון - מנהל אגף המכס ומע"מ
דן זייצי'ק - משרד האוצר
ב. סופר - משרד האוצר
נ. רזיאל - משרד האוצר
שרה קנדלר - משרד האוצר
ר. ארד - משרד האוצר
גל הרשקוביץ - משרד האוצר
נסים כהן - משרד האוצר
יובל לביא - משרד האוצר
דיאנה ירום - משרד האוצר
ל. אלקיים - משרד האוצר
משה אבנון - משרד הפנים
אורה תמיר - נציבות המים, משרד החקלאות
חזקי ישראל - התאחדות התעשיינים.
דן ירדן - התאחדות המלונות
שלמה ללוש - יו"ר ועדת המים, מרכז שלטון מקומי
רון חן - מרכז שלטון מקומי
דוד עמר - ראש עיריית נשר
ליליאן סבן - משרד התמ"ס
נתן רזיאל - מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר
יועצת משפטית
אנה שניידר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל ועדה
איוור קירשנר
קצרנית
יפעת שפרכר

נושא: 1. תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון).
2. תקנות מע"מ (תיקון) וצו מס קניה ותקנות מע"מ.
3. עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל (בית ג'אן).
4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה) (ביטול).
5. אישור עמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
6. תקנות עידוד החסכון.
7. שנויים בתקציב לשנת 1999.

1. העלאת מחירי המים ברשויות המקומיות (6%)
משה אבנון
מדובר על העלאת מחירי המים ברשויות המקומיות ב6%. במחיר המים לצרכנים יש מספר מרכיבים שונים. משרד הפנים בראשות שר הפנים ובהסכמת שר האוצר המליץ על העלאת מחירי המים ברשויות המקומיות. במשק המים יש מה שנקרא מחירים לרשות מקומית, כלומר מחירי מקורות, ומחיר לצרכנים. ב1993- נקבע שמחירי המים של מקורות יעמדו על 3.5 אחוזים.
אבשלום וילן
מה המחיר לצרכן?
משה אבנון
יש ועדה שמורכבת מאנשי האוצר ומאנשי נציגות המים שבודקת מידי פעם מה המצב במקורות ואז היא פונה לוועדת הכספים של הכנסת בבקשה להעלות מחירים. ועדת הכספים מתבקשת כרגע להעלות את המחיר ב6%.
אבשלום וילן
מה ההבדל בין המחיר למקורות והמחיר לצרכנים?
משה אבנון
כאשר הוועדה רושמת היא מעלה לא במלוא האחוזים של מקורות אלא ב85- אחוז בלבד. יש מרכיב עלות לצרכנים של 10 וחצי אחוזים.
אבשלום וילן
מה ההבדל במחיר בין מה שהתעשייה משלמת לרשות ובין מה שהרשות משלמת למקורות?
משה אבנון
זה בערך 2 שקלים.
אבשלום וילן
מה עושה הרשות עם אותם 2 שקלים?
משה אבנון
הצרכנים מסבסדים את התעשייה.
דוד עמר
אני מבקש שתאשרו את העלאת מחירי המים. יש הרבה מאוד צרכנים שאינם משלמים את חוב המים שלהם, מה שגורם לנו חור ענק בתקציב. הרבה עיריות לוקחות תקציב של משהו אחר ומכסות את החור שלהן בתקציב הזה. נושא המים זהו עול כבד מאוד לעיריות. מה שאני מבקש זה שתורידו את העול הזה מהכתפיים שלנו. למה לנו את הכאב ראש הזה?
דן ירדן
אנחנו מתנגדים להעלאה הזאת, כי זאת העלאה מאוד מאוד דרסטית לבתי המלון. ענף המלונאות במשבר מאוד גדול. אין שום סיבה בעולם להעלות את מחירי המים לבתי המלון בצורה כל כך חריפה.
חזקיהו ישראל
אין לנו שום התנגדות להעלאה.
דן זייצ'יק
יש מקומות שקשה מאוד להביא אליהם מים.
היו"ר אלי גולדשמידט
למה שלא תעשו את אותו הדבר שאתם עושים עם מקורות? למה מקורות שונה מהרשות המקומית?
דן זייצ'יק
המחיר של המים לא קשור למקורות, הוא קשור לרשות המקומית.
יצחק וקנין
כל הבקשה של האוצר היא לייקר את מחיר המים.
היו"ר אלי גולדשמידט
נושא המים הוא אחד הנושאים הסבוכים ביותר שקיים. אנחנו נקיים על זה דיון הרבה יותר רחב ופרטני. כרגע אנחנו מאשרים את התקנות בכפוף להמשך הסדר סבסוד מחיר המים לבתי המלון.
2. תקנות מע"מ (הוספת כלי רכב לרשימת רכבים שרואים אותם כפרטיים),
וצו מס קנייה ותקנות מע"מ (שנויים בפטור תיירים ממיסים על רכב.
מוטי איילון
אנחנו מבקשים להוסיף רכבים שרואים אותם כפרטיים לרשימת רכבים שיש לשלם עליהם מס. זה השינוי היחיד שאנחנו מבקשים לעשות פה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אושר.
מוטי איילון
הנושא הבא הוא צו מס קנייה ותקנות מע"מ - שנויים בפטור תיירים ממיסים על רכב. תייר שרוצה לקנות רכב בארץ קונה את הרכב בלי מיסים, אבל אחרי חצי שנה או שעליו למכור אותו ולשלם את המיסים או שעליו להביא אותו למדינה שממנו הוא בא.
היו"ר אלי גולדשמידט
אושר.
4.עסקת מינהל מקרקעי ישראל (החלפת קרקעות בבית ג'אן).
היו"ר אלי גולדשמידט
יש בכלל קרקעות מינהל בבית ג'אן?
פרומה סידס
כן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אושר.4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול אגרות לבחינות לכובסים).
היו"ר אלי גולדשמידט
מדובר על פטור מאגרות לבחינות לכובסים. אני בטוח שאין פה אף אחד שיתנגד, לכן זה אושר.5. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
היו"ר אלי גולדשמידט
עם הנושא הזה יש לי בעיה. אני מבין שבכנסת הקודמת לא נבדק הנושא הזה לעומק, ולכן אני מבקש לבדוק את זה יותר לעומק. יש פה רשימה שלמה של עמותות, שאני לא יודע מהן ומיהן.
אבשלום וילן
למה יש 32 עמותות ולא 68?
היו"ר אלי גולדשמידט
הדבר הזה דורש בדיקה.
אבשלום וילן
אני לא מבין למה גוף פוליטי צריך לאשר את העמותות האלה. אולי צריך לשנות את החוק כך שוועדה חיצונית תאשר אותן.
נחום לנגנטל
כאן יש מספר מצומצם של עמותות, אבל תאמינו לי שיש הרבה יותר. אם אותן עמותות הגיעו עד לכאן, כנראה שהם עברו את כל מסכת הייסורים כדי שיכירו בהן כעמותות. בהיותי מנכ"ל משרד התחבורה, הגיעה אלי פנייה מעמותה. אז התחילה כל הבדיקה. תאמינו לי כל העמותות הללו עברו בדיקה יסודית לפני שהן הגיעו הנה.
יצחק סבן
אני מנהל חשבונות במקצועי, ואני בדקתי הרבה מאוד עמותות. לא קל לקבל אישור.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני לא רוצה שוועדת הכספים תהיה חותמת גומי לעניין הזה. אני רוצה לבדוק את הנושא יותר לעומק. לכן נקיים דיון מעמיק ועקרוני בנושא הזה. יכול להיות שנגיע להסכמה שוועדת כספים לא נחוצה כדי לאשר את העמותות הללו, ותוקם ועדה שתאשר אותן.
6.
7. הארכת תוקף תקנות עידוד החיסכון.
דיאנה ירום
מדובר על תיקון טכני, שנתקלנו בו באמצע העבודה. מדובר על תכניות חיסכון מתוכנית המשך, ותוכנית המשך - פטור ממס הכנסה.
היו"ר אלי גולדשמידט
מאושר.7. פניות תקציביות.
גל הרשקוביץ
פנייה 203. שר הבריאות מציע שינויים בתקציב משרדו ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב כדי להתאים את תקציב בתי החולים הממשלתיים הכלליים לשינוי שחל במחיר יום האשפוז כפי שנחתם על ידי שרי הבריאות והאוצר, ותיקצוב תוספת המשרות הנובעות מפתיחת מיטות אשפוז בבתי החולים הממשלתיים הכלליים במסגרת תוכנית אשפוז 2000.
יעקב ליצמן
על כמה מיטות מדובר?
גל הרשקוביץ
מדובר על תוספת של 1200 מיטות.
נחום לנגנטל
האם אתם מתקצבים מיטות שנשארות פנויות.
גל הרשקוביץ
אנחנו מדברים על 1200 מיטות, בין אם הן תפוסות ובין אם הן לא תפוסות.
יעקב ליצמן
דובר בזמנו על הקמת בית חולים חדש באשדוד. איפה זה עומד?
גל הרשקוביץ
כרגע זה באמצע תכנון.
היו"ר אלי גולדשמידט
אושר. פנייה 215.
רפאל ארד
מדובר על שינויים פנימיים בתקציב עבור סל קליטה לעולי אתיופיה, ותקציב עבור קליטת העולים מאתיופיה באתר קליטה במבשרת ציון.
היו"ר אלי גולדשמידט
מאושר.


הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים