ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/05/1999

הצעה לתיקון ההחלטה בעניין מענק הסתגלות; הסדר פלאפונים לחברי-כנסת לשעבר; פניית יושב ראש הכנסת בעניין הועדה לפניות הציבור; מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ; סיכום עבודת ועדת הכנסת ופרידה מיושב ראש הכנסת, יושב ראש ועדת הכנסת וחברי הוועדה שלא יכהנו בכנסת הבאה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעיפרוטוקול מסי 239נוסח לא מתוקןמישיבת ועדת הכנסת

יום שני. ט"ז בסיון התשנ"ט (31 במאי 1999). שעה 12:30

נכחו;

חברי הוועדה;

רפאל פנחסי - היו"ר

רפי אלול

רומן ברונפמן

עבד-אלמאלב דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברהם יוסף לייזרזון

ניסן סלומינסקי

אחמד סעד

ראובן ריבלין

טלב אלסאנע

אלי גבאי

שמואל הלפרט

עמנואל זיסמן

נעמי חזן

דוד טל

בנצור

מוזמנים;

יושב ראש הכנסת דן תיכון

אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

רות קפלן - מנהלת לשכת יו"ר הכנסת

דוד קרן - תקציבן

טובי חכימיאן - מנהלת תשלום גמלאות לחברי הכנסת

אילנית ירושלמי - גזברות הכנסת, משכורות חברי הכנסת

לאה ורון - מנהלת ועדת הכלכלה

שלומית קואולמן - מנהלת הוועדה לפניות הציבור

יועץ משפטי; צבי ענבר

אבנר יוסף - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת

קרן גרין - " " " " "

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חדוה בנקין

סדר-היום;

א. הצעה לתיקון ההחלטה בענין -מענק הסתגלות.

ב. הסדר פלאפונים לחברי כנסת לשעבר.

ג. פניית יושב ראש הכנסת בענין הוועדה לפניות הציבור.

ד. מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ.

ה. סיכום עבודת ועדת הכנסת ופרידה מיושב ראש הכנסת, יושב ראש ועדת

הכנסת וחברי הוועדה שלא יכהנו בכנסת הבאה.א. הצעה לתיקון ההחלטה בענין מענק הסתגלות

היו"ר רפאל פנחסי;

אני פותח את הישיבה.

אני חושב שזו תהיה הישיבה האחרונה של הוועדה בקדנציה זו. נתייחס לזה בסוף

הישיבה. כיוון- שיש חברי כנסת שממהרים ושמבקשים לפתוח בסעיף בי בסדר היום,

שעניינו הצעה לתיקון ההחלטה בענין מענק הסתגלות, אני נענה לבקשתם.

רפאל אלול;

אני מבקש לפתוח בסעיף א' בסדר היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

לצורך סעיף אי דרושה נוכחותו של יושב ראש הכנסת, והוא עדיין לא הגיע.

כאמור, על פי בקשת חבר הכנסת ריבלין וחברי כנסת נוספים, נדון עכשיו בהצעה

לתיקון ההחלטה בענין מענק הסתגלות. יש פה בקשה של מספר חברי כנסת שפורשים מהכנסת

ושלפי המלצות ועדת רוזן-צבי הם לא זכאים לקבל מענק הסתגלות. מאחר שכל מטרתו של

מענק ההסתגלות היא שחבר הכנסת הפורש יוכל למצוא מקום עבודה חלופי, פנו אותם חברי

הכנסת בבקשה שוועדת הכנסת תאפשר להם לקבל את ארבעת חודשי ההסתגלות.

בישיבה הקודמת קיבלנו החלטה בנושא מענק ההסתגלות. היה אי-דיוק בניסוח ההחלטה

מבחינה זו שגם מי שמקבל %70 בכנסת הזאת רשאי לקבל מענק הסתגלות, וקיבלנו החלטה

שמי שמקבל עד 70% יהיה זכאי, כלומר, מעל 70% - לא יהיה זכאי. בעתונות זה התפרסם

בדיוק בצורה הפוכה. אנחנו צמצמנו לעצמנו, דאגנו שלא יקבלו, אבל בעתונים הכותרת

היתה: עוד פעם דאגו לעצמם. כשם שאנחנו יכולים להרע, אנחנו יכולים גם להיטיב,

והוועדה מוסמכת עדיין לקבל החלטות בנושאים האלה.

הבקשה היתה אמורה להיות מוכרעת באותה ישיבה, אלא שחבר כנסת נכבד, שהוא אחד

המתמידים בישיבות הוועדה - כמעט לא החסיר ישיבה - ביקש התייעצות סיעתית לפני

ההצבעה.

רחבעם זאבי;

תגיד את שמו.

היו"ר רפאל פנחסי;

- חבר הכנסת זאבי. הוא אחד מחברי הכנסת הקבועים והמתמידים. נדמה לי שהוא לא

החסיר אפילו ישיבה אחת. לפי בקשתו נדחתה ההצבעה להיום. אני מאמין שהוא קיים כבר

התייעצות סיעתית, ואנו עוברים עכשיו ישר להצבעה.

רחבעם זאבי;

לא, אני צריך להגיד מה מצאנו בהתייעצות הסיעתית. אחרי דיון מעמיק בענין מצאנו

שחברי כנסת שיצאו כעת מהכנסת בגלל זה שהוקדמו הבחירות והם לא נבחרו - דינם כדין

מפוטרים. היות. שהם מפוטרים, הפיצוי שלהם צריך להיות ביחס לתקופה שבה הם שירתו

בכנסת. לאמור, יש להבחין בין מי ששירת שנה לבין מי ששירת שנתיים, לבין מי ששירת

שלוש שנים. צריך ליצור מדרג שיפצה אותם בצורה הולמת.
ראובן ריבלין
גם אנחנו קיימנו התייעצות סיעתית, ואני מבקש להציע הצעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

בבקשה, הצעה מול הצעה, ואחר כך נעבור להצבעה..היו"ר רפאל פנחסי;

בבקשה, הצעה מול הצעה, ואחר כך נעבור להצבעה.
ראובן ריבלין
חבר הכנסת זאבי, כאדם שיש לו רגישות רבה לנושאים אלה, אמרת שמי שהפסיק את

חברותו בכנסת כתוצאה מכך שהכנסת התפזרה והוא לא נבחר לכנסת הבאה - רואים אותו כמי

שפוטר. אני רוצה להתייחס לאספקט נוסף. אדם שנבחר על ידי הציבור ושנכנס לכנסת לא

יודע מה יהיו ימיו בכנסת, ובכל זאת כאשר הוא נבחר לכנסת - בין באופן ישיר, כתוצאה

מהבחירות, ובין כתוצאה מכך שנבצר מחבר כנסת אחר למלא את תפקידו והוא נכנס במקומו

במשך הקדנציה - הוא חייב, גם לפי חוקי הכנסת שאנחנו השכלנו לחוקק, להתנתק מכל

עבודה שהוא עבד בה לפני כן. הנה יכול אדם להיבחר לכנסת על פי מצוות הציבור,

ולמצוא את עצמו מחוץ לתפקידו כתוצאה מסיטואציה פוליטית כזאת או אחרת, והוא היה

חבר הכנסת רק במשך ארבעה-חמישה חודשים.

אם היו אומרים, למשל, שמי מקבל את הפנסיה המלאה, 70%, אינו מקבל מענק

הסתגלות, שהרי בלאו הכי הוא כבר מקבל פנסיה, וההסתגלות באה רק כדי לאפשר לאדם

לאכול את הלחם והחמאה שהוא צריך אותם כדי לקיים מחייתו ומחיית משפחתו בכבוד -

הייתי אומר שיש הגיון בכך, כי אדם גמר את שירותו וכך או כך הוא מקבל 70% פנסיה

והוא נמצא במצב סביר. אם אנחנו רוצים לומר שאחד התנאים הנוספים הוא גם מענק

הסתגלות, זה דבר אפשרי, אבל זה צ'ופר.

לעומת זאת אדם שנכנס לכנסת בעקבות היווצרות תנאים שמנעו מאדם אחר את האפשרות

למלא את תפקידו - אותו אדם ניתק כל מגע עם שוק העבודה האזרחי, וכדי לחזור היום

לשוק האזרחי בעקבות פסק הדין של הבוחר, הוא צריך לקבל מענק הסתגלות כי הוא לא

יוכל למצוא מיד עבודה. מבחינה חברתית, מבחינה סוציאלית, מבחינת הדאגה לאדם שניתק

קשר עם השוק האזרחי, והיה מחוייב לנתק קשר, אני רואה צורך לתת דווקא לו את מענק

ההסתגלות בשיעור של ארבעה חודשי השתכרות.

לכן, הצעתי היא לקבל את בקשתם של אנשים שנבחרו לכנסת כדין, ובלבד שהיו מספר

חודשים - שלושה-ארבעה חודשים - בכנסת. ההצעה היא שכל אדם שנבחר לכנסת, והכנסת

פוזרה בטרם עת, יקבל את מענק ההסתגלות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין לנו כאלה. האחרונים שנכנסו לכנסת נכנסו ב-1998.
רחבעם זאבי
אני מבקש להביא את דבריו המלומדים והחכמים של חבר הכנסת ריבלין להתייעצות

סיעתית.

היו"ר רפאל פנחסי;

בנושא הזה כבר מיצינו את הדיון בישיבה הקודמת.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אני רוצה לומר שחבר הכנסת רובי ריבלין הסביר זאת כהלכה. אם יש צדק במענק

ההסתגלות, הרי שמדובר בחברי כנסת שנכנסו זה לא מכבר ושניתקו את כל הקשרים שלהם

במקום העבודה הקודם והם עומדים עכשיו בפני שוקת שבורה לחלוטין. אלה הם האנשים

שמחפשים את הדרך שלהם מה-15 בחודש, שהוא היום האחרון שבגינו הם יקבלו משכורת.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה.

יש הצעה מול הצעה. חבר הכנסת זאבי , אתה עדיין עומד על הצעתך או שאתה מצטרף

להצעתו של חבר הכנסת ראובן ריבלין? יש שתי הצעות. הצעה אחת אומרת: בל אלה שנכנסו

לכנסת עד מחצית השנה האחרונה, עד ה-1 בינואר 1999 - ולא חשוב מה התקופה שהם

מכהנים בתפקיד זה - יקבלו אותם ארבעה חודשי השתכרות כמענק הסתגלות, על פי המלצת

דו"ח רוזן-צבי. ההצעה השנייה היא של חבר הכנסת זאבי . לפי מה ששמענו מטובי

חכימיאן, יש איזה שהוא מפתח לגבי אלה שפורשים מהעבודה.
טובי חכימיאן
אנחנו דיברנו על מענק פיצויי פרישה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
- חודש בשנה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, יש הצעה של חבר הכנסת ריבלין וההצעה של חבר הכנסת זאבי שמדברת על

חודש לשנה. זה מה שאתה רוצה?
רחבעם זאבי
- חודש או חודשיים, אני לא אומר כמה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם חודשיים, הרי מי שכיחן שלוש שנים מקבל כבר שישה חודשי השתכרות כמענק

הסתגלות. אני מציע שתצטרף להצעתו של חבר הכנסת ריבלין. אם כן, חבר הכנסת זאבי

מסיר את הצעתו.

אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר הכנסת ראובן ריבלין שכל חברי הכנסת שנכנסו

לכנסת עד ה-1 בינואר 1999 וכיהנו בה עד תום כהונתה זכאים למענק הסתגלות כמו כל

חבר כנסת שפורש לאחר שכיהן מלוא תקופת כהונתה של הכנסת הארבע-עשרה. מי בעד ההצעה?

מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה - 11

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה שחבר הכנסת הארבע-עשרה, שהיה לחבר הכנסת לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט

(1 בינואר 1999) וכיהן בכנסת זו עד תום תקופת כהונתה, יהיה זכאי למענק הסתגלות

כאילו כיהן מלוא תקופת כהונתה של הכנסת הארבע-עשרה - נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה נתקבלה. לכל אלה שלא נבחרו לכנסת ה-15 אנחנו מאחלים הצלחה בהמשך דרכם.

קוד המקור של הנתונים