ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/04/1999

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב בכל הקריאות; בקשת ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות חוק השקעות משותפות בנאמנות. וחוק ההסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) לפני קריאה שניה ושלישית; בקשת יו"ר ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההסגרה - רביזיה; בקשת יו"ר ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההסגרה לפני קריאה שניה ושלישית; בקשת יו"ר ועדת החינוך והתרבות להביא למליאת הכנסת בזמן הפגרה הצעות חוק, ולהקדים את הדיון בהן; בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית; הודעת יו"ר

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 235

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. ג' באייר התשנ"ט (19 באפריל 1999). שעה 00;10

נכחו: חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

עבד אלמאלכ דהאמשה

רחבעם זאבי

עמנואל זיסמן

נעמי חזן

ניסן סלומינסקי

משה פלד

ראובן ריבלין
משתתפים נוספים
דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

מירי פרנקל-שור - יועצת משפטית בכנסת

גלוריה ויסמן - משרד המשפטים

שירה אנגל - מתמחה של גלוריה ויסמן, משרד המשפטים

זהר ינון - רכז תחום מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

דן זיצ'יק - רפרנט מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

נועם אבנר - מתמחה, הלשכה המשפטית של הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
ימימה פרלס
סדר-היום
א. בקשת ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק

ההסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) לפני קריאה שניה ושלישית.

ב. בקשת יו"ר ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההסגרה לפני קריאה שניה

ושלישית.

ג. בקשת יו"ר ועדת החינוך והתרבות להביא למליאת הכנסת בזמן הפגרה הצעות חוק,

ולהקדים את הדיון בהן.

ד. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב בכל הקריאות.

ה. בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

ו. הודעת יו"ר ועדת הכנסת בדבר הבקשה להשעיית חה"כ דרעי מכהונתו בכנסת.

ז. בקשת יו"ר ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההסגרה - רביזיה.א. בקשת ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות חוק השקעות משותפות בנאמנות.

וחוק ההסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) לפני קריאה שניה ושלישית
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון שעל סדר היום הוא בקשת ועדת

הכספים להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני קריאה שניה ושלישית. הבטחתי בישיבה

הקודמת שנקיים ישיבה מיוחדת בפתח פתיחת מושב הכנסת. למעשה הישיבה הזאת נקבעה

לפי בקשת המשנה ליועץ המשפטי, הגב' קארפ, כדי שאנחנו נקיים את ההבטחה, והיום

בבוקר נשחרר את חוק ההסגרה. לצערי, עד לרגע זה החוק לא הגיע, כך שאנחנו קיימנו

את ההבטחה שלנו. אולי הם יגיעו במהלך הישיבה ונוכל לדון בזה.

יש לנו בקשה מיושב ראש ועדת הכספים שמבקש להתיר להביא לקריאה שניה את חוק

השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999.

מי בעד לאשר את הבקשה? מי נגד?

הצבעה

נגד - אין

הבקשה נתקבלה, והחוק עולה לקריאה שניה ושלישית.

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון מס' 15), התשנ"ט-

1999. מה אומר החוק, מר קרשנר?
איוור קרשנר
מדובר בהארכת הנחות המס ליישובים בעוד שנה.

רחבעם זאבי;

זה אותו נושא שחה"כ סלומינסקי ניסה לעשות ממנו קפיטל במפלגה גוססת ששמה

מפד"ל. לכל העיתונים הוא הודיע שגנדי לוחם ביישובים. כותרת ראשית ב"הצופה":

"גנדי לוחם נגד היישובים". אתה לא מתבייש? תיכלם. אני במקומך לא הייתי מראה את

פניי בכנסת עוד דור שלם. אני עם הערבים, עם הקומוניסטים, עם כולם, מתנהג

בחברות, כי אנחנו משרתים באותה כנסת. הוא יצא מפה ועשה גלים כאלה בארץ. לא היה
עיתונאי שלא פנה אליי
סלומינסקי מספר שאתה מחריב את היישובים. אני באתי אליו

ליישוב להלחם על זה שיקימו את מצפה דן. אתה עלוב.

ניסן סלומינסקי;

י זה שתגיד עלוב, זה לא הופך אותך לצודק או ליותר חכם.

רחבעם זאבי;

הוא עוד מדבר.

ניסן סלומינסקי;

עשית מעשה חמור.
רחבעם זאבי
אני עשיתי מעשה חמור? אני במקומו הייתי מתחבא במקלט.
ניסן סלומינסקי
אני במקומך לא הייתי...
היו"ר רפאל פנחסי
בישיבה הקודמת לא שחררנו את זה מקריאה ראשונה. אני מבין שהיום זה עולה

לקריאה ראשונה.

איוור קרשנר;

כן.
היו"ר רפאל פנחסי
אז לפני שאושר בקריאה ראשונה, אתה רוצה שחרור מקריאה שניה ושלישית?

איוור קרשנר;

אנחנו נצטרך להחזיר את זה באותו היום.

רחבעם זאבי;

אפשר. את חוק הגולן העבירו ביום אחד.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל זה צריך לבוא אחרי שאושר בקריאה ראשונה, אז צריכה להיות הפניה, כשזה

עובר לוועדת הכספים. זה כרגע לא נמצא על שולחנה של ועדת הכספים, וועדת הכספים

לא יכולה לבקש לשחרור, כי זה עדיין לא הועבר אליה. אולי במליאה יחליטו להעביר

את זח לוועדת כנסת, לוועדה אחרת. אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי.

למיטב ידיעתי הניחו את זה בישיבה הקודמת, ביום רביעי. היום זה יעלה

בקריאה ראשונה, ירד לוועדת הכספים, ואז, ועדת הכספים, שתכין את זה לקריאה שניה

ושלישית, יכולה לבוא לבקש לשחרר. היום זה עדיין לא נמצא במצב כזה.
רחבעם זאבי
אתה צודק. היה וועדת הכספים תבקש, אנחנו נותנים לה את האישור.

איוור קרשנר;

הרב פנחסי, אתה לפעמים משחרר מראש מקריאה ראשונה, שניה ושלישית, על אחת

כמה וכמה אתה יכול לשחרר רק מקריאה שניה ו.שלישית.
היו"ר רפאל פנחסי
סליחה, אני רוצה לשמוע את דעתו של מר ענבר, מבחינה תקנונית, האם היום

חה"כ רביץ יכול לבקש. זה לא נמצא אצלהם, איך הוא יכול לבקש?
איוור קרשנר
אבל גם כשאתה משחרר מקריאה ראשונה זה לא נמצא אצלהם.
היו"ר רפאל פנחסי
כי אז אני משחרר לפי בקשת הממשלה.
איוור קרשנר
אבל זה גם לפי בקשת הממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא לפי בקשת הממשלה, כי חה"כ רביץ התום פה.
צבי ענבר
אני הושב שבכל הנסיבות, עולה השאלה האם יכולה ועדת הכנסת, בהנחה שאכן זה

יועבר לוועדת הכספים, להיעתר לבקשה ולשחרר.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. מי בעד לאשר את הצעת חוק ההסדרים (היטלים וארנונה) מפטור מחובת

הנחה לקריאה שניה ושלישית? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

ההצעה שוחררה.ב. בקשת יו"ר ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההסגרה לפני קריאה שניה

ושלישית
היו"ר רפאל פנחסי
מר ענבר, בישיבה הקודמת, לגבי חוק השיפוט, דיברנו האם הממשלה יכולה להביא

או לא יכולה להביא, מכיוון שזה נפל במליאה, ואז ההצבעה היתה שהיא לא יכולה

להביא. מה דינו של החוק הזה? היום הם יכולים להעלות?
צבי ענבר
הם לא יכולים, משום שהם צריכים את ההסכמה לעצם בכלל הבאת החוק במושב תזה

של הכנסת. בכנסת זו הם לא יכולים להביא את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, במושב הזה של הכנסת, מכיוון שהיתה הצבעה שלא יכולים להביא אותה,

אז היא לא תעלה.
צבי ענבר
יכולה הממשלה לבקש שנית.
היו"ר רפאל פנחסי
רביזיה.
צבי ענבר
כן, זה מסוג הנושאים שאפשר תמיד לחזור ולבקש.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חוזר לבקשה שציינתי קודם, שהיתה מהגב' קארפ וגם מיו"ר ועדת החוקה,

חוק ומשפט, חה"כ חנן פורת, לשחרר מחובת הנחה את הצעת חוק ההסגרה (תיקון מס' 6)

(סייג להסגרת אזרח), מקריאה שניה ושלישית. כרגע הביאו לנו פה את הנוסח.
גלוריה ויסמן
"אדם שעבר עבירות הסגרה..."
היו"ר רפאל פנחסי
"...ובעת הגשת בקשת ההסגרה הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, לא יוסגר אלא

אם התקיימו שני אלה". לגבי "תחילתו של חוק זה 90 יום מיום פרסומו", זה נמחק?
גלוריה ויסמן
כן.
היו"ר רפאל פנחסי
תוכלי להסביר בבקשה?גלוריה ויסמן;

כן. התנאים הם שהוא מועבר למדינה שבה הוא עבר את העבירה, כדי שיעמידו

אותו לדין, והמדינה הזאת מתחייבת להחזיר אותו למדינת ישראל, אם מטילים עליו

עונש מאסר, כדי שהוא ישא את עונש המאסר בישראל.

ניסן סלומינסקי;

מדובר על כל אזרח, או רק במקרה מיוחד?
גלוריה ויסמן
מדובר על כל אזרח.

ניסן סלומינסקי;

חייבים להסגיר כל אזרח?
גלוריה ויסמן
אזרח שהוא איננו תושב ישראל, חייבים להסגיר. אזרח שהוא אזרח ישראל ותושב

ישראל בעת הגשת הבקשה, לא משנה שהוא אולי לא היה אזרח כשהוא ביצע את העבירה,

לא מסגירים, אלא מעבירים אותו להעמיד אותו לדין במדינה ששם הוא ביצע את

העבירה, ומחזירים אותו לישראל לריצוי העונש.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לפטור את הצעת חוק ההסגרה מחובת הנחה לקריאה שניה ושלישית? מי

נגד?

הצבעה

בעד - 1

נגד - 3

נמנע - 1

ההצעה לא אושרה.
נעמי חזן
אפשר לבקש רביזיה?
היו"ר רפאל פנחסי
כן.

רבותיי, יש לי פה פניה מהממשלה על הקדמת הדיון בחוק תאגידי ביוב שכוללים

תיקונים עקיפים, חוק המים, חוק מדידת מים, חברות ממשלתיות בתכנון ובניה. נדון

בזה בסוף הישיבה, בגלל שנציגי האוצר הגיעו באיחור.ג. בקשת יו"ר ועדת החינוך והתרבות להביא למליאת הכנסת בזמן הפגרה הצעות חוק,

ולהקדים את הדיון בהן
היו"ר רפאל פנחסי
יש פה פניה של חה"כ עמנואל זיסמן, יו"ר ועדת החינוך והתרבות, לשחרר מספר

חוקים. החוק הראשון שחה"כ זיסמן מבקש הוא לשחרר הוא הצעת חוק צער בע"ח (הגנה

על בע"ח)(תיקון-איסור מופעי קרקס או מופעים בהשתתפות בע"ח), התשנ"ט-1998, של

חה"כ חגי מירום (טרם פורסמה בחוברת כחולה).

עוד אין חוברת כחולה, אז על מה אנחנו משחררים?
עמנואל זיסמן
הכחול לא היה בגלל העיצומים שהיו.
היו"ר רפאל פנחסי
העיצומים נגמרו כבר לפני שבועי ים-שלושה. הכלל אצלנו הוא שאנחנו משחררים

רק כשיש לנו את החוברת הכחולה. יש לך נימוק משכנע?
עמנואל זיסמן
זה חוק שחוצה את כל המפלגות.

צבי ענבר;

הבקשה לא ברורה לי. אסביר את שאלתי. אם מדובר בהצעות חוק של חברי הכנסת,

הרי מקובל בכנסת שמכיוון שהצעות חוק כאלה צריכות להמתין עד להבאתן לדיון

מוקדם, הרי לקריאה ראשונה אין בתקנון הוראה שאומרת שהצעות חוק של חברי הכנסת

צריכות להמתין.

עמנואל ז יסמן;

אבל בתקופת הפגרה, היושב ראש כתב לי לגבי שני חוקים אחרים, למשל, חוק

מאגר מידע, שצריך 30 חתימות, אבל הוא כתב לי שוועדת הכנסת מאשרת לי, כי אנחנו

בתקופת הפגרה.

צבי ענבר;

אז זו לא בקשה לשחרור מחובת הנחה. זאת בקשה אחרת.
עמנואל ז יסמן
י אם הצעת חוק של חברי חכנסת צריכה להידון, לא של הממשלה, זה טעון אישור

ועדת הכנסת. היתה הצעת חוק שחה"כ פנחסי שחרר לי אותה, אבל זה חוק בקריאה

ראשונה, כשאני חושב שיש סבירות גבוהה ביותר, כפי שאמר היו"ר, שעד ה-17 במאי

תהיה עוד ישיבה אחת בענייני חקיקה. אני ר.וצה שהכנסת הזאת תאשר בקריאה שניה

ושלישית חוק שמאחד את כולם. מדובר בהתאכזרות לחיות. זה לא עניין אידיאולוגי,

זה לא נושא הגולן וכדי. בנושא הזה היתה הסכמה פה אחד.
היו"ר רפאל פנחסי
אם היה קונצנזוס, אז הממשלה יכולה לבקש, ולא צריך 30 חתימות ולא צריך את

האישור שלנו. הממשלה יכולה לבקש את החוק הזה, ואז זה פותר לך את כל הבעיה.
צבי ענבר
ישנן שתי אפשרויות. הראשונה, שהממשלה מבקשת מהכנסת לדון. השניה, ש-30

חברי כנסת חותמים ומבקשים.
היו"ר רפאל פנחסי
יש לך 30 חתימות?
עמנואל זיסמן
כן.
היו"ר רפאל פנחסי
אז אתה לא צריך אותנו.

עמנואל ז יסמן;

אתה כתבת לי לגבי שני החוקים האלה לפני שבועיים, שאנחנו מאשרים, ושרק

אשיג את 30 החתימות. אני חשבתי שאני צריך לפנות אליך.
היו"ר רפאל פנחסי
מר ענבר אומר שלא מספיק 30 חתימות, צריך גם שחרור.

עמנואל זיסמן;

נכון. תעביר את זה ליועץ המשפטי.
צבי ענבר
צריך החלטה של הוועדה הזו. לפי סעיף 148 לתקנון הכנסת, צריך לדון בהצעת

חוק במקום בהצעה לסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר. יו"ר ועדת החינוך, מאחר שיש לו 30 חתימות, מבקש לפי סעיף 148,

שנאפשר לו להעלות את זה בזמן הפגרה. מי בעד להיענות לבקשתו של חה"כ זיסמן? מי

נגד?

הצבעה

בעד - .3

נגד - אין

הבקשה אושרה.

הצעה נוספת שחה"כ זיסמן מבקש היא הצ"ח הספורט (תיקון -העברת ספורטאים

קטינים), התשנ"ח-1997, של חה"כ ראובן ריבלין וקבוצת ח"כים. זה כבר כן פורסם

בחוברת הכחולה. שוב הוא מבקש זאת לפי סעיף 148. הוא אומר שיש לו 30 חתימות לכל

הצעת חוק.מי בעד להיענות לבקשתו של חה"כ זיסמן לגבי חוק הספורט? מי נגד?

הצבעה

בעד - 4

נגד - אין

הבקשה אושרה.

אנחנו עוברים להצעות הוק בקריאה שניה ושלישית. בקשה ראשונה היא הצעת חוק

הספריות הציבוריות (תיקון), התשנ"ט-1998, של חה"כ וליד צאדק (הונחה על שולחן

הכנסת ביום אי בשבט התשנ"ט (18.1.99).) אם היא הונחה, אז לשם מה צריך אותנו?

צריך שוב לאשר?

צבי ענבר;

זו לא שאלה של הנחה, אלא עצם הרשות לדון בהצעת חוק בפגרה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעלות את הצעת החוק הזאת בפגרה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

הבקשה אושרה.

הצעת חוק נוספת היא הצעת חוק חינוך חובה לילדים החולים במחלה ממושכת,

התשנ"ו-1996, של חה"כ עוזי לנדאו; (טרם הונחה על שולחן הכנסת). ההצעה היתה

מונחת לפנינו כבר הרבה פעמים, בשאלה אם זה נושא חדש או לא נושא חדש, וכעת חה"כ

זיסמן רוצה להעלות אותה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 4

נגד - אין

הבקשה אושרה.

הצעת חוק נוספת היא הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון-הקצאת שעות לימוד),

התשנ"ז-1997, של חה"כ אמנון רובינשטיין וחה"כ עמנואל זיסמן (טרם הונחה על

שולחן הכנסת). אולי תסביר לנו מה זה חינוך ממלכתי? שאר הדברים הם לא חינוך

ממלכתי?
עמנואל זיסמן
החוק הזה שהוא גם בהסכמת משרד החינוך, אומר שלא יאוחר מ-60 יום לפני

התחלת כל שנת לימודים, שר החינוך יביא לידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

מהן השעות שהוא מקצה כשעות הוראה.
היו"ר רפאל פנחסי
זו ביקורת על שר החינוך?
ניסן סלומינסקי
זה בהסכמת שר החינוך?
עמנואל זיסמן
זה בהסכמת שר החינוך.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

הבקשה אושרה.

צבי ענבר;

אני מבקש להסב את תשומת לב הוועדה לכוכבית שמופיעה, שעל פיה בהחלטה לפי

סעיף 148 מדובר על כך שייעל פי הנוהג והנוהל החל בכנסת ה-13, אין מחליטים לפי

סעיף 148 אלא בהסכמה". אני מביא את זה לידיעת הוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ זיסמן אמר שהחוק מדבר על כך ששר החינוך צריך לדווח לוועדת החינוך

איך הוא הקצה את השעות לכל מגזר ומגזר, למגזר הערבי, החרדי והדתי. הוא רוצה

לראות פירוט של שעות. על זה הוא ביקש פטור לפי סעיף 148, כדי שהוא יוכל להביא

את זה בפגרה. על זה אומר היועץ המשפטי שיש כוכבית בתקנון הכנסת, שזה צריך

להיות בהסכמת כולם. מאחר שחה"כ סלומינסקי הצביע נגד כי הוא לא יודע עדיין מה

דעתו של שר החינוך, אם הוא תומך או לא תומך, אני עושה הצבעה חוזרת. אם היא

תהיה פה אחד, ולא יהיו מתנגדים, אז הנושא יאושר. אם יהיו מתנגדים, הוא לא

יאושר.

משה פלד;

לפני ההצבעה, אני רוצה לומר משפט כסגן שר החינוך לשעבר. אני זוכר את

הדיונים בוועדת החינוך שהתקיימו בנושא הזה, ואני זוכר שהמנכ"ל בעצמו התנדב,

הוא הציע ואמר שהוא מוכן חודשיים לפני תחילת שנת הלימודים, להציג לוועדת

החינוך את פריסת השעות, והשר מיד הסכים. לכן אני חושב שצריך להקדים את זה

היום, כי אם לא נדון בזה בפגרה הזאת, אז הולכת לאיבוד שנת לימודים נוספת.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד את ההצעה להצבעה חוזרת. מי בעד להיענות לבקשתו של יושב ראש

הוועדה להביא בזמן הפגרה את חוק חינוך ממלכתי (תיקון-הקצעת שעות לימוד}? מי

נגד?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

הבקשה לא אושרה.

נעמי חזן;

אפשר לבקש רביזיה?
היו"ר רפאל פנחסי
כשנדון בכל הדברים ברביזיה, נדון גם בזה.

יש בקשה נוספו; של חה"כ זיסמן, שהוא מבקש להעלות את החוק של חה"כ נודלמן.

הוא אומר שהיתה לו הבטחה שמביאים את זה בשלוש הקריאות. מדובר בהצעת הוק

הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ח-1997.

רחבעם זאבי;

אדוני היושב ראש, ממי היתה לו הבטחה?
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ נודלמן איננו כאן, ואני לא יכול לתת לך תשובה. בכל אופן, כפי שמנהלת

הוועדה אומרת, חה"כ נודלמן ביקש רק בקריאה ראשונה. חה"כ זיסמן, יו"ר הוועדה,

מבקש בשלוש קריאות. המכתב שמונח לפניי הוא של יו"ר הוועדה, כי חה"כ נודלמן זו

רק תורה שבעל פה.
אתי בן-יוסף
זה עולה היום.

מירי פרנקל-שור;

כן, זה על סדר היום.
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ ז יסמן, כפי שהיא אומרת, יושב ראש הכנסת אמר לחה"כ נודלמן שהוא מביא

את זה רק לקריאה ראשונה, בכדי שתהיה לזה רציפות, והוא יכול להריץ את זה גם

בכנסת הבאה. לכן, הוא לא רצה להביא את זה לקריאה שניה ושלישית. האם אתה עומד

על דעתך שצריך להעמיד את זה להצבעה לקריאה שניה ושלישית, או שאתה רוצה עוד

לעשות בדיקה נוספת בזה?

עמנואל ז יסמן;

אני אעשה בדיקה נוספת.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה.

צבי ענבר;

לגבי הצעות החוק הפרטיות, אני מבקש שהוועדה תאמר מפורשות. הוועדה קבעה

שפניית 30 חברי כנסת שבאה לגבי הצעת חוק ולא לגבי הצעה לסדר, שהוועדה לפי סעיף

148 מאשרת שזה יהיה על הצעות חוק. כעת הוועדה צריכה להחליט עוד דבר אחד. כיוון

שהוועדה אישרה יותר משתי הצעות, משני נושאים, והתקנון גם אומר ש-30 חברי כנסת

יכולים לבקש בפנייתם רק נושא אחד או שניים, אז הוועדה צריכה להחליט כעת האם גם

את העיקרון הזה הוועדה שוברת, והאם יוכלו 30 חברי כנסת לבקש.
היו"ר רפאל פנחסי
מה המלצתך?

צבי ענבר;

שהוועדה תחליט. הוועדה פועלת לפי סעיף 148.
עמנואל זיסמן
יש לי על כל חוק 30 חתימות.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל זה אותם האנשים, והוא טוען שאותם האנשים לא יכולים להביא יותר משתי

הצעות חוק.
עמנואל זיסמן
אם כך, תוך רבע שעה יהיו לי 30 חתימות נפרדות על כל אחד ואחד.
היו"ר רפאל פנחסי
תן לי לעזור לך ולא להכביד עליך. כפי שאומר היועץ המשפטי, ובצדק, אנחנו

צריכים להיות צמודים לתקנון. בתקנון כתוב ש-30 חתימות הן על נושא אחד או שניים

ולא יותר. מאחר שיש לנו פה כבר חמישה נושאים, אם ספרתי נכון, אנחנו יכולים

לקבל החלטה שאנחנו מוכנים שאותם 30 חברי כנסת יביאו חמישה חוקים, ולא רק

שניים.
נעמי חזן
אם לא יהיה ברור לי על מה מדובר, לא אצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חוזר, במקום להביא עוד 30 חתימות אחרות - גם אז אני חושב שהיועץ

המשפטי צודק שצריך רק שני נושאים - אנחנו נותנים היתר שאפשר להביא לאותו מושב

חמישה נושאים.
שבח וייס
זה היתר חד-פעמי?
היו"ר רפאל פנחסי
ודאי.
רחבעם זאבי
אבל זה נכנס כתקדים.
היו"ר רפאל פנחסי
היו כבר תקדימים כאלה.
רחבעם זאבי
זה נכנס כתקדים, שובר את התקנון, הורס את הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותיי, מי בעד להביא יותר משני נושאים לדיון? מי נגד?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

הבקשה אושרה.

צבי ענבר;

מכיוון שחה"כ זאבי הצביע נגד, אז סעיף 148 לא מתקיים.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, אפשר רק שני נושאים.

עמנואל זיסמן;

יש לי אפשרות להביא 30 חתימות אחרות.

צבי ענבר;

הוועדה אישרה מבחינת זה שאפשר יהיה להביא הצעות חוק שיש עליהן פניה של 30

חברי כנסת. הוועדה לא אישרה את המגבלה של שני נושאים לכל 30 חברי כנסת. לכן,

כל 30 חברי כנסת יכולים להציע שני נושאים.

היו"ר רפאל פנחסי;

וזה לא צריך לחזור אלינו, זה תלוי במזכירות.

נעמי חזן;

בהצבעה אישרנו להעלאה חמישה חוקים. עכשיו עלתה הסוגיה הפרוצדוראלית. אני

רוצה לדעת מה הסטטוס של חמש הצעות החוק.
צבי ענבר
אני מסביר. 30 חברי הכנסת הם אשר צריכים לציין בבקשתם שני נושאים. 30

חברי הכנסת הם הקובעים את הנושאים.
עמנואל זיסמן
אני רוצה להבין מבחינה מעשית. על שני חוקים אני צריך 30 חתימות. מאחר

שמדובר בחמישה חוקים, אני צריך 120 חתימות?
היו"ר רפאל פנחסי
לא, 90 חתימות. כל 30 יכולים להביא שני חוקים, אז ממילא על ששה חוקים

מספיקות לך 90 חתימות.
עמנואל זיסמן
אדוני היושב ראש, אני מודה לך על הצורה ההוגנת שאתה מתייחס לבקשות שאתה

רואה שהן לא שלי, אלא של הברי כנסת אחרים. יש בידי עכשיו, כיושב ראש הוועדה,

שיקול דעת. אם יש לי רק 60 חתימות, אני אנפה את אותו חוק שאמצא לנכון.

היו"ר רפאל פנחסי;

בהחלט.
עמנואל זיסמן
תודה רבה.ד. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב בכל הקריאות
היו"ר רפאל פנחסי
רבותיי, מאחר שקודם נציגי הממשלה לא היו כדי לתת לנו הסבר על הצעת חוק

תאגידי מים וביוב, ועכשיו הם הגיעו באיחור, נשמע את ההסבר למה הדחיפות ומה

אומר החוק.

זהר ינון!

אדוני היושב ראש, החוק הזה באה לתת כלי בידי הרשויות המקומיות. בעקבות

החלטות ממשלה של ממשלות שונות, החל מראשית שנות ה-90, מונתה ועדה בראשות פרופ'

סוארי, שלמדה לעומק את כל נושא משק המים בי יחוד במגזר העירוני. כידוע, כמו

שמשק המים מטופל במגזר העירוני, זה יוצר כל מיני בעיות, כי אין- מודעות לנושאים

של תכנון איכות סביבה, זיהום מי תהום, זיהום הים, זיהום הנחלים. כל המטרה של

הצעת החוק הזאת היא לאפשר טיפול מיטבי באופן וולונטרי. רשויות מקומיות שיחליטו

על בסיס אזורי, על בסיס של אגני ניקוז, להקים תאגיד שיוכל לטפל בהפקה והולכה

של מים וטיפול... הוא יאפשר בצורה מיטבית להתמודד עם ראייה תשתיתית כלכלית

ארוכת טווח של כל נושא מצב משק המים. דווקא על רקע המחסור במים שפירים, אחד

הפתרונות שכרגע עומדים על הפרק זה שכבר היום אפשר להצביע לפחות על מאה מיליון

קוב לשנה של מי קולחין שלא מושבים לחקלאות. המודל הזה שמוצע פה יסייע מאוד

להסדיר את הבעיה הזאת, כי במכה אחת הוא יפתור מספר בעיות. הוא יקל על בעיית

המחסור של מי קולחין לחקלאות, כנגד המחסור שיש להם במים שפירים, וגם ימנע

זיהום של מי תהום וימנע בעיות ניקוז. הוא גם ישפר את רמת השירות האזרחית

בתחומי הרשויות המקומיות בכל מה שקשור לתחזוקת מערכות המים והביוב העירוניות.

נעשתה פה עבודה מאוד גדולה של ועדה בראשות פרופ' סוארי. הכחול לא הוגש,

כי בזמנו היו עיצומים במשרד המשפטים. זה רשום בכתב, ואנחנו מבקשים להחיל את

הרציפות, על מנת שנוכל, מיד בכנסת החדשה, לקדם את המהלך הזה, שיביא, כפי

שאמרתי, למספר תועלות בו-זמנית, שהן אקוטיות מאוד, בטח בשנה כזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
איזה השלכות יש לזה לחוק תכנון ובניה? כי הם כתבו פה שחוק עקיף זה חוק

התכנון והבניה.

זהר ינון;

יש כאן דברים, בכל מיני פרמטרים של החוק, שגם תאגידים שיקומו, יצטרכו

לפעול תחת רשיונות שונים. לדוגמא, אם זה הנחה של צנרת, כל הנושא של מתקנים, של

תכנון, בכל הדברים האלה יש עניין שאם הרשויות המקומיות רוצות להעביר את

האחריות והסמכות לידי אותה חברה, אז יש דברים שבהכרח גם לרשויות המקומיות אני

יכול לתת. צריך להסדיר את האפשרות של אותו תאגיד לפעול מול ועדות התכנון, בכל

הסוגיות האלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה צריך לשכנע את חה"כ זאבי.
רחבעם זאבי
אדוני היושב ראש, קיבלנו הסבר על מהות החוק, זה נראה לי סביר, אנחנו בעד

איכות הסביבה. לא קיבלנו ולו מלת הסבר אחת, מדוע זה לא היה יכול להגיע יותר

מוקדם, ומה הדחיפות של זה. מדוע זה לא הועבר לידי הממשלה, לידי יוזמי החוק,

כאשר הכנסת עוד ישבה, בטרם הפגרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא אמר שהיתה שביתה.
רחבעם זאבי
שיסלח לי, אף חבר כנסת לא יקרא 45 עמודים של חוק ברצינות היום, ויצביע

ברצינות, ויהיה אחראי כלפי בוחריו ששלחו אותו לכנסת הזאת. זה לעשות פלסתר את

עבודתנו, ולעשות צחוק מהכנסת.

זהר ינון;

אדוני חה"כ זאבי, קודם כל, הסיבה שזה לא הוגש קודם, כפי שאמרתי, זח בגלל

עיצומים שהיו.

רחבעם זאבי;

אתה רוצה שאבוא עם חמישה עמודים, אקרא, אעלה למליאה, אצביע בעד, נגד, או

אמנע? אני יודע על מה אני מצביע? אני עושה צחוק מהשליחות שלי. שלחו אותי עשרות

אלפי מצביעים, מתוך הנחה שאני איש רציני. אני לא אצביע היום על 45 עמודים.
היו"ר רפאל פנחסי
סלח לי, עם כל הבעיה שלכם של החלת דין רציפות, אין לי ספק שתחיה עוד

ישיבה בכנסת שידונו בה על חוקים. לכן, אני מציע שתניחו את זה היום על שולחן

הכנסת, ולא יקרה שום אסון אם תביאו את זה בשבוע הבא. חה"כ זאבי צודק שאי אפשר

לקרוא כל כך מהר חוברת עבה עם השלכות רבות על חוקים. לדעתי, כדאי לכם להמתין

ולהביא את זה באחת הישיבות הקרובות.

זהר ינון;

דווקא לאור תופעת המחסור החמור במים, אני חושב שזה דחוף.

צבי ענבר;

אני מבקש להעיר הערה, שהאוצר ייקח אותה לתשומת ליבו. אם האוצר באמת רוצה

לקדם את זה בכנסת הבאה במהירות, מוטב לו שלא יעביר את זה בקריאה ראשונה, כי

להחיל רציפות זו פרוצדורה שנמשכת כשבועיים, ולהעביר לקריאה ראשונה...
היו"ר רפאל פנחסי
היא יכולה להעביר באותו יום, תוך 48 שעות.
ראובן ריבלין
נדמה לי שכוונתו של השר היא להעביר את החוק בקריאה ראשונה היום. אם זה רק

בגלל רציפות, תהיה עוד ישיבת כנסת, ואפשר להניח את זה היום, אבל אם כוונתו של

השר היא לשחרר מחובת הנחה, ולנסות להעביר .היום...
הי ו"ר רפאל פנחסי
אבל זה חוק מאוד עבה, וזה לא רציני.
ראובן ריבלין
שמעתי מה אמר חה"כ זאבי, אבל נדמה לי שהשר, בגלל צוק העיתים, מבקש היום

לשחרר מחובת הנחה, לנצל את המצב שחברי הכנסת לא ידברו על החוק בכלל ולכנס

ישיבת ועדה מיוחדת שתעביר את זה לקריאה שניה ושלישית עוד בכנסת זאת.
זהר ינון
אני רוצה להבין את ההמלצה שלך. בשבוע הבא תהיה מליאה?
ראובן ריבלין
תניח את זה היום על שולחן הכנסת, ובשבוע הבא זה יעלה.

זהר ינון;

בסדר, אני מקבל את ההצעה שלך.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה. תניחו את זה היום, ובשבוע הבא יעלו את זה. יהיו עוד 2-3

ישיבות. הממשלה הזרה בה מבקשתה, והיא תניח את זה היום, ובשבוע הבא תוכל להעלות

את זה.

ראובן ריבלין;

לאחר ששמעה את דבריו של חה"כ זאבי, חזרה בה הממשלה מבקשתה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה.ה. בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
היו"ר רפאל פנחסי
הסעיף הבא הוא בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית, אני קורא את המכתב מחה"כ אורון
"לכבוד יו"ר ועדת הכנסת, חה"כ פנחסי,

בקשת סיעת מרצ להגדלת מספר סגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מכתבי

אליך מיום 23.3.99. בשם סיעת מרצ - אני מבקש למשוך את בקשתי להגדיל את מספר

סגני יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית.

בכבוד רב, חיים אורון, מ"מ ב"כ סיעת מרצ"

הבקשה מונחת בפנינו, רשמנו בפנינו את בקשת המשיכה, והנושא ירד מסדר היום.

P.

ו. הודעת יו"ר ועדת הכנסת בדבר הבקשה להשעיית חה"כ דרעי מכהונתו בכנסת

נעמי חזן;

אדוני היושב ראש, האם אתה מתכונן לכנס את הוועדה כדי לדון בבקשת סיעת מרצ

להשעות את חה"כ אריה דרעי?

היו"ר רפאל פנחסי;

בהחלט, עוד היום. אנחנו נבחר היום יושב ראש אחר, כי אני לא רוצה לנהל את

הישיבה הזאת, שלא יחשדו בי שיש לי נטיות פוליטיות אלה ואחרות. הוועדה תבחר את

מי שהיא רוצה.

צבי ענבר;

על פי התקנון, יושב ראש הוועדה הוא שקובע, ולא הוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר, אני אקבע מי יהיה היושב ראש, נעביר לו את הסמכויות של היושב ראש

בנושא זה, והוא יחליט מתי לכנס, מתי לזמן, הכל יהיה מופנה אליו ולא אלי.

קיבלתי פניה, ואני רוצה למחות על הדרך של חה"כ רן כהן וחה"כ רובינשטיין.

מהדורת החדשות של שעה 00;21 במוצאי שבת נפתחה עם הידיעה שחה"כ פנחסי קיבל פניה

שלהם לדון בהשעייתו של חה"כ דרעי. בשעה 00;22 שוב מהדורת החדשות נפתחה באותה

ידיעה. אמרתי לאשתי שכנראה יש עוד חבר כנסת פנחסי שקיבל פניה. אף אחד לא שלח

לי פאקס בעניין, והפאקס היה פתוח בשבת. במוצאי שבת צלצלתי למנהלת הוועדה, הגב'

אתי בן-יוסף ואמרתי לה; אני שומע בחדשות שחה"כ פנחסי קיבל פניה, האם ידוע לך

על פניה כזאת? תשובתה היתה; עדיין לא. לכן, אני חושב שזה היה יותר נושא

פוליטי, ולא נושא ענייני.

אני בהחלט מצטרף לדעתו של יושב ראש הכנסת, כי לא יכול להיות שפחות מחודש

ימים לסיום הקדנציה הזאת, יילכו לדבר על עניין ההשעיה. אבל זו זכותם, ומאחר

שיש גם עוד גוף במדינת ישראל, שקוראים לו איכות השלטון, שהוא תמיד תופס טרמפ

על דברים כאלה, ברגע שהיתה פניה, וקיבלתי אתמול את הפניה של חה"כ רובינשטיין

ורן כהן בפאקס, גם התנועה לאיכות השלטון בישראל פנתה אליי על אותו נושא,וביקשה להשעות את חה"כ דרעי מכהונתו. מאהר שאני בהחלט לא מסכים עם הכתיבה של

חה"כ כהן ורובינשטיין, שאני קיבלתי על עצמי לא לדון בנושאים אלו ואחרים, זה

חיה לפני החלטה בבג"ץ - ברגע שהיתה החלטת בג"ץ, אני יושב ראש לכל דבר, ואני לא

חייב לפסול את עצמי, ולא חייב לא לדון בדברים האלה, אבל למען האתיקה המקצועית

ולמען ההגינות, שלא תהיה לזות שפתיים, כי אנחנו נמצאים פחות מחודש ימים לפני

סיום הקדנציה, וברור לי שהנושא הזה לא יבוא לידי סיומו, ואז יאשימו את חה"כ

פנחסי שחוא הגן על איש סיעתו, לכן בנושא הזה מצאתי לנכון לא להיות מעורב.

כמובן כחבר הוועדה אהיה מעורב, אבל לא כיושב ראש, ולכן אני מציע את חה"כ זאבי.

חשבתי הרבה את מי למנות, שזה לא יהיה מהימין, כי אם אמנה את חה"כ ריבלין,

יגידו שיש לו אינטרסים קואליציוניים, אם אמנה מישהו אחר, יגידו עליו כך וכך,

ולכן, בחתייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה, הוא אמר לי מיוזמתו את שמו של

חה"כ זאבי, וגם אני התכוננתי להציע את השם הזה. פניתי אל חה"כ זאבי, והוא לא

כל כך שש לקבל את התפקיד, אבל למרות זאת, אני שוב פונה לחה"כ זאבי, למען

ההגינות הציבורית, ואני מבקש ממנו לקבל עליו את התפקיד של ניהול הנושא הזה

כיושב ראש הוועדה. אני מבקש מחה''כ זאבי את הסכמתו.

רחבעם זאבי;

מה אומרת על זה מרצ? אם יהיה אנטגוניזם, לא אקח את זה.
נעמי חזן
אני לא יודעת, זו פעם ראשונה שאני שומעת על זה.
היו"ר רפאל פנחסי
מר ענבר אמר שזו סמכותו של היושב ראש להטיל על מי שהוא רוצה.
צבי ענבר
זה נכון שזאת סמכותו, אבל מי שהתמנה על ידיך מבקש לדעת. הוא לא רוצה לנהל

ישיבות אם הוא יחשוב שמתנגדים למינויו. בהחלט כדאי להמתין.
היו"ר רפאל פנחסי
אתם רוצים להתייעץ בעניין?

נעמי חזן;

אנחנו נודיע במהלך היום.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה, בינתיים הנושא נשאר פתוח.ז.בקשת יו"ר ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההסגרה - רביזיה
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ חזן ביקשה רביזיה בנושא. חה"כ ריבלין הצטרף לבקשתה. מי בעד לקיים

רביזיה בנושא חוק ההסגרה שלא קיבל שחרור קודם? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - 3

הבקשה נתקבלה.

כעת נצביע על פטור מחובת ההנחה על חוק ההסגרה (תיקון מס' 6). מי בעד

לפטור מחובת ההנחה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

ההצעה אושרה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים