ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/04/1999

פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 234

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ח בניסן התשנ"ט (14 באפריל 1999). שעה 00;14
נכחו
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - יו"ר

רחבעם זאבי

ראובן ריבלין
מוזמנים
שלמה שהם - יועץ משפטי

לאה ורון - מזכירת ועדת הכלכלה

הדסה פרבר - משרד התעשייה והמסחר

לואיזה וליצקי - משרד התעשייה והמסחר

טמיר כחן - ועדת החוץ והביטחון

יועץ משפטי: צבי ענבר

מזכיר/ת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: שולמית לחוביצקי
סדר-היום
1. בקשה להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת.

2. קביעת הרכב הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק הבזק (תיקון מס' 20),

התשנ"ט-1999.

3. שונות.

1. בקשה להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שלחן הכנסת

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, נתבקשנו לשחרר מחובת הנחה את חצעת חוק

הנכים, בנושא חבחירות. מדובר בהצעת חוק הבחירות לכנסת וחמש-עשרה ולראש הממשלה

(הוראת שעה)(תיקון), חתשנ"ט-1999. בבוקר כשרצינו לשחרר את הצעת החוק מחובת הנחה

היא עוד לא היתה מוכנה, כי ועדת החוקה, חוק ומשפט היתה באמצע הדיון. בינתיים הצעת

החוק הוכנה על-ידי ועדת החוקה ומתבקש עכשיו פטור מחובת הנחה. אנחנו רוצים עוד

היום להביא את הצעת החוק למליאת הכנסת.

אם אנחנו רוצים שהחוק הזה יאושר לקראת הבחירות - עלינו לאשר את שחרורו מחובת

הנחה על שולחן הכנסת היום. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה לאשר מחובת הנחה את שחרור הצעת חוק הבחירות לכנסת תחמש-עשרה

ולראש הממשלה (הוראת שעה}(תיקון), התשנ"ט-1999, נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אושר שחרור הצעת החוק מחובת הנחה.

הצעת החוק הבאה שנתבקשנו לשחררה מחובת הנחה היום בבוקר, אך לא היה כאן נציג

מטעם משרד התעשייה והמסחר שייתן לנו הסבר, היא הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה

ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 (תיקוני חקיקה)(תיקון מסי 2), התשנ"ט-1999. למעשה

הצעת החוק באה לתת מענק של 24% במקום 22% הנהוגים כיום.

אני מבקש מנציגת משרד התעשייה והמסחר להסביר את הנושא. בבקשה.

הדס פרבר;

לפי חוק ההסדרים של שנת 1998 שיעור המענקים למפעלים מאושרים ולמפעלי תיירות

שהם בתי מלון או חניונים, היה צריך לרדת ל-22% בשנת 1999, לעומת ל-22%בשנת 1998.

כרגע אנחנו נותנים אישורים לשיעור מענקים רק בגובה של 22% וזוהי פגיעה במפעלים.

מכיוון שמדובר בהוראה שתקפה לשנה אחת בלבד ומכיוון שאנחנו מצויים כבר באמצע

חודש אפריל, אנחנו מבקשים להגדיל את המענקים ל-24%. המפעלים נפגעים כתוצאה

מההורדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם המענק בשיעור 24% יינתן רטרואקטיבית?

הדס פרבר;

כן, רטרואקטיבית החל מה-1 בינואר.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם יאשרו את חצעת החוק ביום שני הבא זה גם כן יהיה רטרואקטיבי. אם כך, מאי

נפקא מינא אם הצעת החוק תאושר היום או ביום שני?

הדס פרגר;

הגיעו הרבה מאד פניות לשר שרנסקי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע לתמוך בהצעה. נתתי הבטחה לשר איתן, הרוצה להיות שר התעשייה והמסחר

לחצי שעה, להביא את החוק. מי בעד שחרור הצעת החוק מחובת ההנחה?

רחבעם זאבי;

לא, רגע, אני רוצה לקבל הסברים. האם הדבר הזה לא היה ידוע בזמן שהכנסת פעלה,

לפני שהיא התפזרה? מה גרם לכך שדווקא היום, ב-14 באפריל, אתם באים לכנסת ונוהגים

מנהג של תקיפים? הממשלה מכופפת את ידי הכנסת. מדוע?
הדס פרבר
הנושא הזה היה ידוע מזה זמן רב. אבל מזה זמן רב לא הצלחנו להביא את הצעת החוק

לקריאה ראשונה.
רחבעם זאבי
יכולתם לעשות כן לפני שהתפזרה הכנסת.

הדס פרבר;

השלמנו את התהליכים הנדרשים בממשלה ממש שעות אחדות לפני שהכנסת התפזרה.
רחבעם זאבי
זה לא משכנע. זהו הסבר מגומגם. לא אסכים. אדרוש אלף רביזיות ואף אגיש בג"ץ

נגד זה. זה נקרא לעשות צחוק מהכנסת, צחוק מהעבודה. או שאנחנו זרוע של הדמוקרטיה

שמכבדת את עצמה, או שאנחנו ת"פ הממשלה. אנחנו לא ת"פ הממשלה. במקרה הממשלה היא

ת"פ שלנו. זה נקרא לבזות את הכנסת.

האם שמעתם את התשובה המגומגמת שקיבלתי? - הם ידעו זאת מזמן, אבל רק בשעות

האחרונות הושלמה החקיקה. זה לא יקום ולא יהיה. לא נאשר זאת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה יכול לנצל את כל הזכויות העומדות לרשותך. אתה יכול לבקש רביזיה, אתה יכול

לעשות דברים נוספים.
רחבעם זאבי
אני רוצה לשכנע אותך שלא תצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
אני הבטחתי זאת לשר איתן.
ראובו ריבלין
אני מוכרח לומר לאדוני שחבר הכנסת זאבי צודק ודבריו מאד משכנעים אותי. יחד עם

זאת, אני כנראה אצביע נגד דעתו.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, מי בעד לשחרר מחויבת הנחה את הצעת החוק?

הצבעה

בעד שחרור מחובת הנחה על שולח הכנסת את הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה

ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 (תיקוני חקיקה}(תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999 - רוב

נגד - 1

ההצעה לשחרר מחובת הנחה את הצעת החוק נתקבלה.

רחבעם זאבי;

אבקש רביזיח.

ראובן ריבליו;

לא, אי-אפשר לבקש רביזיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

בקשת הרביזיה תידון בעוד חמש דקות.

רחבעם זאבי;

לא, אני לא יכול להספיק לגייס אנשים. אתה תיתן לי חצי שעה. אביא אנשים

שיצביעו נגד. זה לא יכול להיות שהממשלה תעשה צחוק מהכנסת. הממשלה עושה צחוק

מאיתנו. אנחנו חותמת גומי עלובה.

היו"ר רפאל פנחסי;

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨיכולת לבקש התייעצות סיעתית לפני ההצבעה.

רחבעם זאבי;

אני מבקש התייעצות סיעתית.

היו"ר רפאל פנחסי;

אי-אפשר עכשיו. יכולת לעשות כן לפני ההצבעה, אפילו רמזתי לך על האפשרות הזאת.

רחבעם זאבי;

אלך להביא אנשים שיצביעו נגד. אני רוצה שהממשלה תפסיק לצחוק מאיתנו.

ראובן ריבלין;

הממשלה לא היתה יכולה להדפיס שום חוק בקריאה ראשונה. היתה שם שביתה.

רחבעם זאבי;

אבל דובר על ינואר. אתה לא שומע? אתה עושה צחוק ממקום העבודה שלך. אנשים בחרו

אותך כדי שתפעל בהתאם.

ראובן ריבלין;

אני לא נמצא פה על סמך דעותיי, אלא כיושב-ראש הקואליציה.

רחבעם זאבי;

אני הולך לגייס אנשים. לא תהיה כאן רביזיה הפוזה.

2. קביעת הרכב הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק הבזק (תיקון מס' 20).

התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, עלינו לקבוע את הרכב הוועדה המשותפת לעניין הצעת הוק הבזק (תיקון מסי

20). התשנ"ט -1999-.

חברי הכנסת המוצעים מטעם ועדת החוץ והביטחון הם: עוזי לנדאו, חיים רמון,

רפאל פנחסי ואבנר ח' שאקי. מוועדת הכלכלה מוצעים חברי הכנסת: גדעון עזרא, אמנון

רובינשטיין ואבי יחזקאל. חסר נציג אחד מוועדת הכלכלה.
ראובן ריבלין
נציגי ועדת הכלכלה הם: אמנון רובינשטיין, אבי יחזקאל, גדעון עזרא ונסים דהן.
היו"ר רפאל פנחסי
הכנסת קיבלה עכשיו את חוק הבזק, תיקון מסי 20. הכנסת הטילה על ועדת הכנסת

לבחור ועדה משותפת המורכבת מנציגים מוועדת החוץ והביטחון ומנציגים מוועדת הכלכלה.

אנחנו מציעים שהוועדה תהיה בהרכב של שמונה חברים - ארבעה חברים מוועדת הכלכלה

וארבעה חברים מוועדת החוץ והביטחון.
ראובן ריבלין
יושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אמנון רובינשטיין.
היו"ר רפאל פנחסי
הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: חבר הכנסת אמנון רובינשטיין מוועדת הכלכלה,

כיושב-ראש, וחברים מטעם ועדת הכלכלה חברי הכנסת גדעון עזרא, נסים דהן ואבי

יחזקאל. החברים מטעם ועדת החוץ והביטחון הם חברי הכנסת עוזי לנדאו, כממלא מקום

ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים רמון, הבר הכנסת פנחסי וחבר הכנסת שאקי. האם יש

משהו להשלים?
ראובן ריבלין
לא.
צבי ענבר
אני רק מבקש להעיר שהוועדה הזאת לא -יכולה למנות ממלא מקום ליושב-ראש. היא

ממנה רק חברים. .
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר. אם כך, ציינתי ארבעה חברים מטעם ועדת הכלכלה וארבעה חברים מטעם ועדת

החוץ והביטחון. מי בעד הרכב הוועדה המשותפת שתדון בחוק הבזק (תיקון מס' 20?) מי

נגד?

ה צ ב ע ה

פה אחד הוחלט לאשר את הרכב הוועדה המשותפת,

כפי שצויין על-ידי יושב-ראש הוועדה.

3. שונות

ראובן ריבלין;

אדוני, בשולי הדיון אני רוצה לבקש אישור לקיום שתי ישיבות של ועדת הכלכלה של

הכנסת בפגרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

זוהי סמכותו של יושב-ראש הכנסת.

ראובן ריבלין;

זו גם סמכות של ועדת הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעדיף שבקטע הזה יקבע יושב-ראש הכנסת. כתבתי מכתב.

צבי ענבר;

אדוני היושב-ראש, המקרה הזה הוא להלכה מקרה שבו ועדת הכנסת חובתה היא לא לאשר

לוועדות לעבוד בזמן הפגרה, אלא להטיל עליהן לעבוד בזמן הפגרה. זה מקרה מובהק.

היו"ר רפאל פנחסי;

אישרנו לכל ועדה שלוש ישיבות. אמרנו שאם מדובר ביותר משלוש ישיבות יש צורך

באישור יושב-ראש הכנסת.

צבי ענבר;

במקרה הזה הסמכות של ועדת הכנסת היא להטיל על הוועדה לקיים את הישיבות.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם יש בקשה בכתב?

ראובן ריבלין;

כן, יש בקשה בכתב. הנה הבקשה, אדוני. יש גם עניין שהממשלה מבקשת לאשר את כביש

הוצה ישראל.

היו"ר רפאל פנחסי;

אקריא את המכתב; בתאריך 18 באפריל 1999 תסיים ועדת הכלכלה את מכסת שלוש

הישיבות שנקבעו. לבקשת הממשלה בכוונת הוועדה להתכנס גם ב-19 באפריל בבוקר, לפני

ישיבת מליאת הכנסת, כדי לדון בנושאים: כביש חוצה ישראל והצעת חוק הבזק. נודה אם

נקבל את אישורכם בהקדם, בהתאם לסעיף לתקנון הכנסת. הבקשה היא לאשר שתי ישיבות. מי

בעד לתת לוועדת הכלכלה אפשרות להתכנס עוד שתי ישיבות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה - רוב

נגד - אין

הבקשה לאשר לוועדת הכלכלה להתכנס עוד שתי ישיבות, נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לגבי הצעת החוק שהבר הכנסת זאבי ביקש לגביה רביזיה -

רחבעם זאבי;

אפשר לדון בבקשת הרביזיה ביום שני הקרוב.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת ריבלין, חבר הכנסת זאבי מבקש רביזיה על האישור לשחרור מחובת הנחה

שנתנו קודם להצעת החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה. ממילא הדיון ברביזיה לא יהיה

היום. אין לי ברירה.

ראובן ריבלין;

אדוני היושב ראש, יש לנו נוהג לפיו ההצבעה על הרביזיה תהיה תוך חמש דקות.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבעיה היא שבשעה שתיים והצי מוזמן מחוץ לבית. אני מוכן שאתה תנהל את הישיבה

בשעה שתיים וחצי.

ראובן ריבלין;

חבר הכנסת זאבי, האמת היא שאני חושב שאתה צודק. יחד עם זאת, אם השר איתן

והממשלה ביקשו זאת -

רחבעם זאבי;

אבל תמיד הם מבקשים.

ראובן ריבלין;

חבר הכנסת זאבי, תוותר על הבקשה לרביזיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת זאבי, מדובר פה בנושא הנוגע לתעשיינים ואנחנו רוצים לצמצם את

האבטלה במדינה.

רחבעם זאבי;

אני מבטל את בקשתי לרביזיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, חבר הכנסת זאבי נענה לבקשתנו והוא מסיר את בקשתו לרביזיה. הישיבה

נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 20;14

קוד המקור של הנתונים