ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/04/1999

בקשות להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת: הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998(תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1999; בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת החסינות מחבר-הכנסת סאלח סלים, בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם. התשי"א-1951; בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בחוק חוק ההסגרה (תיקון מס' 6) (סייג להסגרת אזרח), התשנ"ח-1998; בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית; הצעת חוק הבזק (תיקון מס'

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 233

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ח בניסן התשנ"ט (14 באפריל 1999). שעה 00;10

(ישיבה פתוחה לעיתונות)

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

עבד אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

ניסן סלומינסקי

אחמד סעד

ראובן ריבלין

דורון שמואלי

מוזמנים; חנה קלר - משטרת ישראל

נלי מונין - יועצת משפטית - מינהל הכנסות המדינה-אוצר

רונית ששתיאל- לשכח משפטית - מס חכנסח - משרד האוצר

נירה בר-נר - משרד האוצר

ארז אורעד - מס חכנסה - משרד האוצר

גבי בן-עמי - משרד הביטחון

מני מזוז - משרד המשפטים

יהודית קרפ - " "

גלוריה ויסמן- " "

גלי בן-אור - " "

מאיר בן-מאיר- נציב המים - משרד החקלאות

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; מזל כהן

טדר-היום; 1. קביעת מסגרת הדיון בנושא "הטבח בקוסובו".

2. בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת החסינות מחבר-הכנסת סאלח סלים, בהתאם

לסעיף 13(ב) לחוק חסינות חברי-הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם,

התשי"א-1951.

3. בקשות להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת.

4. בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

5. שונות.קביעת מסגרת דיון לנושא "הטבח בקוסובו"

היו"ר רפאל פנחסי;

אני פותח את הישיבה.

קודם השאלה הנצחית. מי בעד לפתוח את הישיבה לתקשורת? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 2

הישיבה פתוחה לתקשורת

היו"ר רפאל פנחסי;

הישיבה פתוחה לתקשורת.

רחבעם זאבי;

אני מבקש שההצבעה תהיה על הסעיף של חבר-הכנסת סלים בלבד.

ראובן ריבלין;

בסדר, עכשיו הסעיף של חבר-הכנסת סלים.

היו"ר רפאל פנחסי;

נושא קוסובו הוא משהו טכני.

רבותי, נתבקשנו על ידי מזכיר הכנסת לקבוע מסגרת דיון- לנושא "הטבח

בקוסובו". יש בקשה של 60 חברי כנסת, 30 חברים ממפלגת העבודה ו-30 חברים

ממפלגת הליכוד. מאחר ויושב-ראש הכנסת ראה שזה נושא ציבורי, הוא רוצה לתת לכל

הסיעות להתבטא. לכן הוא מבקש לקבוע דיון במסגרת סיעתית כדי שכל הסיעות יוכלו

לדבר, ואנחנו מתבקשים לקבוע מסגרת לדיון.

חבר-הכנסת רחבעם זאבי, בבקשה.

רחבעם זאבי;

אני מציע לשתי הסיעות הגדולות 15 דקות. לאמור: 10 דקות שיש לכל סיעה

בתוקף 30 חתימות, ויהיו להן עוד 5 דקות, כמו שיהיה לכל הסיעות האחרות בבית.

היו"ר רפאל פנחסי?

אתה יודע כמה סיעות יש? אתה יודע מה המשמעות של זה? לכן אני מציע ששתי

הסיעות הגדולות ידברו 10 דקות ושאר הסיעות 3 דקות.
חיים אורוו
אני מציע 5 דקות.

היו"ר רפאל פנחסי;מי בעד 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות ו-5 דקות לשאר הסיעות? מי נגד?

הצבעה

הוחלט על הודעות סיעות - 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות ו-5 דקות ליתר הסיעות.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוחלט על 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות ו-5 דקות לשאר הסיעות.
חיים אורון
מה קורה עכשיו?

היו"ר רפאל פנחסי;

אם נראה שהחוקים מוכנים, נעבור לחוקים. אם לא, נעשה הפסקה.

חיים אורון;

יש לי הצעה לסדר? הכנסת מתכנסת בעניין קוסובו. המליאה ריקה. מחר נחטוף

כולנו שהמליאה ריקה. אני מציע שנעלה למליאה לחצי שעה, נהיה נוכחים בתחילת

הישיבה ואז נרד. זה יותר מכובד. תראה מה שקורה למעלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עושים הפסקה. בשעה 10:30 הישיבה מתחדשת.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:10}

P+

(הישיבה נתחדשה בשעה 10:30}

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת החסינות מחבר-הכנסת סאלח סלים,

בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם. התשי"א-1951
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לחדש את ישיבת הוועדה. הנושא שעל סדר-היום: בקשת היועץ המשפטי

לממשלה לנטילת החסינות מחבר-הכנסת סאלח סלים, בהתאם לסעיף 13(ב} לחוק חסינות

חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951.

יש פה פנייה של חבר-הכנסת סאלח סלים ליושב-ראש הכנסת: "אדון נכבד, הסרת

חסינותי לפי סעיף 13(ז}(1} לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם. הנני

מתכבד להודיע לכבודו וליושב-ראש ועדת הכנסת על הסכמתי לנטילת החסינות כמבוקש

על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בכבוד רב, חבר-הכנסת סאלח סלים."

חבר-הכנסת רחבעם זאבי, בבקשה.
רחבעם זאבי
בכל השנים שאני יושב בוועדה הזאת, מזה שתים-עשרה שנה, אני לא מתלהב להסיר

חסינות של חבר כנסת, בלי קשר להשתייכותו הסיעתית ובלי קשר להשקפותיו המדיניות.

גם במקרה הזה של חבר-הכנסת סאלח סלים, ברור שהוא לא חברי לדרך ואפילו הנושא

הוא נושא שאנחנו חלוקים בו יסודית, אבל הוא חבר לעבודה ואני לא מתלהב להסיר את

חסינותו, אבל שמענו שהוא מבקש להסיר את חסינותו.

היו"ר רפאל פנחסי;

תוא הגיע להסדר טיעון.
רחבעם זאבי
אני אצביע בעד ההסרה ואיענה לבקשתו, אבל מצאתי לנכון לומר דברים אלה

לפרוטוקול, כי אני לא בקלות מסיר חסינות של חבר כנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

כפי שאמרתי, היועץ המשפטי פנה ליושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הכנסת דופנה את

הבקשה אלינו. מאחר וקיבלנו פנייה והסכמה של חבר-הכנסת סאלח סלים שאין לו

התנגדות להסיר את חסינותו והוא מבקש להסיר את חסינותו, מי בעד לאשר את הסרת

החסינות של חבר-הכנסת סאלח סלים? מי נגד?

הצבעה

בעד הסרת החסינות - 5

נגד - אין

נמנע - 1

הסרת החסינות של חבר-הכנסת סאלח סלים נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אושר ברוב קולות, אין נגד, נמנע אחד. הסרת החסינות אושרה. נאחל לו שצדקתו

תצא לאיר.בקשות להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת:

הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998

(תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2). התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;
הנושא הבא
בקשות להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת. יש

לנו רשימה ארוכה של חוקים שהממשלה מבקשת מוועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה. הבקשה

הראשונה היא הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998

(תיקוני חקיקה) (תיקון מסי 2), התשנ"ט-1999.

רחבעם זאבי;

אדוני היושב-ראש, הצעה לסדר. ניקח את ,irאתנו הביתה, נכין שיעורי בית

ונבוא לישיבה. אי-אפשר להפתיע אותנו.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

זו לא היתה הפתעה. את הצעות החוק האלה קיבלת הביתה לפני שבוע, עוד לפני

החג אפילו.

רחבעם זאבי;

אבל את התוכן אני לא יודע. אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים.
חיים אורון
חבר-הכנסת זאבי, הם מזלזלים בכנסת באופן מוחלט. לעומת זה, בהעלאת התמיכה

בחוק לעידוד השקעות הון מ-22 ל-24, יש הריח המחורבן של הבחירות. אבל אם לא

נעשה את זה, יהיו נזקים
רחבעם זאבי
מה יקרה אם נדון בזה ביום שני?
חיים אורון
ביום שני לא תדון בזה מליאת הכנסת.
רחבעם זאבי
למה?
היו"ר רפאל פנחסי
היום רוצים להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה וביום שני בקריאה שנייה

ושלישית. אם אנחנו דוחים את הקריאה הראשונה ליום שני הבא, אין קריאה שנייה

ושלישית.
רחבעם זאבי
באופן עקרוני אני מתנגד לפטור מחובת הנחה. גם כשהייתי בקואליציה תקופה

קצרה, גם כשהייתי שר בממשלה, גם כשאני באופוזיציה, גם כשהממשלה היא ימנית וגם

כשהממשלה היא שמאלית התנגדתי לזה מפני שיש כנסת ויש ממשלה. כל הממשלות, באופן

עקרוני, עושות לעצמן חיים קלים, מזלזלות בעבודת הכנסת, שוכחות שיש הפרדת

רשויות וכופות רוב מלאכותי באמצעות השליחים שלהן בוועדה הזאת. עושים מאתנו

חוכא ואיטלולא. לא יכול להיות שיביאו לנו בחמש דקות ללמוד שישה חוקים בלי

להתייחס אליהם ברצינות. זה לא רציני.

חיים אורון;

יש לנו אפשרות בעוד 30 יום להחליף את הממשלה. יותר זה לא יהיה.

רחבעם זאבי;

זה תמיד יהיה, גם עם ממשלות השמאל.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה לומר לך בקריאת ביניים, עד כמה שאני מכיר את הכנסת, גם אני כבר

חמש עשרה שנה בכנסת, עוד לא ראיתי חברי כנסת שמעיינים בחוקים שמונחים על

השולחן ויודעים על מה מדובר, אולי בודדים מעיינים בחוקים ויודעים במה מדובר.

בוא לא נתקוף בהזדמנות הזאת.

חיים אורון;

גם זה ישתנה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נניח שהחוקים היו מונחים לפני חג הפסח, מישהו היה מעיין בחוקים לפני חג

הפסח?

רחבעם זאבי;

קריאת הביניים הארוכה שלך היתה לא צודקת כשאתה מדבר אלי. אתה מדבר אלי

ואומר דבר שהוא לא נוגע לי. לא היתה ישיבה של הוועדה שיכולתי לבוא ולא באתי,

לא היה נייר שהייתי צריך לקרוא ולא קראתי ולא היתה הצעת חוק שלא קראתי. להגיד

לי את זה, זה פשוט לא הוגן.

היו"ר רפאל פנחסי;

אמרתי את זה באופן כללי.

רחבעם זאבי;

אני ותיק בכנסת כמעט כמוך. אני לא מתעייף. חינכו אותי, בדיספלינה הקודמת

שהייתי בה, שכשאני נמצא בשליחות אני עושה אותה. אני קורא את כל ההצעות האלה.

אם אתה רוצה שאדע איך להצביע על שישה חוקים, תן לי את השהות כאן, לא בבית.

תעשה הפסקה עד שאני אגמור לקרוא אותם, אני ארים את היד ואגיד לך שגמרתי לקרוא.

אבל זה לעשות צחוק מהעבודה. אני לא רוצה לעשות צחוק מהעבודה, אבל אני לא רוצה

שגם הממשלה תעשה צחוק מוועדת הכנסת והיא עושה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת זאבי, אנחנו נעמיד את זה להצבעה. -זכותך להצביע נגד.
רחבעם זאבי
אני באמצע דבריי. אולי אני אשכנע מישהו.

ובכן, זה באמת לא רציני. זו לא אובסטרוקציה שלי כנגד ממשלה א' או ב'.

יעידו עלי הוותיקים בחדר חזה שכל השנים אני מתנגד לפטור מחובת הנחה, כי אין פה

דברים שהם לא ידעו אותם מראש. הם ידעו. אז הפקידים לא שמו לב, השרים לא שמו

לב, הם היו עסוקים בנסיעות לחוייל - - -
היו"ר רפאל פנחסי
הכנסת היתה בפגרה. רק היום הם יכלו להניח.

רחבעם זאבי;

מי הפריע להם להגיש את זה בזמן שהכנסת פעלה?
היו"ר רפאל פנחסי
יש נציג מהממשלה שרוצה להשיב למה הדחיפות של הצעת החוק הזאת? אם להם זה

לא חשוב, לנו זה בוודאי לא חשוב.

רחבעם זאבי;

אם הממשלה לא באה להסביר את בקשתה, אי-אפשר לדון בזה, גס לא להצביע.

היו"ר רפאל פנחסי;

להצביע כן. אני מעמיד את זה להצבעה. תצביעו נגד.
רחבעם זאבי
לא להעמיד להצבעה, לשלוח את זה בחזרה למזכירות הממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתם מציעים לא להצביע על זה עד שיבוא נציג ממשלה? בסדר.הצעת חוק מיסי תשלומים בתקופת הבחירות (תיקון מס' 2). התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;
אנחנו עוברים לסעיף הבא
הצעת חוק מיסי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מסי

2), התשנ"ט-1999. נלי, תסבירי לנו מה אומר החוק.
נלי מונין
ביוני השנה התקבל תיקון לחוק מיסוי תשלומים ביום בחירות, תיקון מקיף שבין

היתר האריך את תקופת הזכאות למיסוי מיוחד למי שעובד במסגרת הבחירות מארבעה

ימים לתקופה של שלושים יום סביב הבחירות. במסגרת אותו תיקון הוכנס סעיף שאמר

שלעניין מס ערך מוסף לא תינתן ההטבה של מיסוי תשלומים ביום בחירות, שמשמעותה

מיסוי בשיעור אחיד של 25% על ידי ניכוי במקור, למי שעושה את הפעילות הזאת

ונותן שירות במהלך הבחירות שהוא שירות שהוא מבצע במהלך עסקו הרגיל. זאת אומרת,

אם מישהו כל החיים שלו מוכר בורקס ובתקופת הבחירות הוא מוכר בורקס למפלגה, הוא

לא יקבל את ההקלה במס. המטרה היתה להקל עם מי שמבצע פעילות מיוחדת שעוזרת

לתקופת הבחירות.

היו"ר רפאל פנחסי;

זאת אומרת, גובה המס ביום הבחירות של 25% יחול רק על עובדים ארעיים

לבחירות ולא על אלה שעיסוקם בזה.

נלי מונין;

בדיוק. אותו תיקון לא הוכנס לעניין מס הכנסה, וזה התיקון שאנחנו מבקשים.

פשוט שתהיה אחידות בין מע"מ למס-הכנסה והדחיפות היא בגלל תקופת הבחירות הקרבה.

רחבעם זאבי;

איך היה בבחירות הקודמות?

נלי מונין;

בבחירות הקודמות לא היתה ההוראה הזאת לא לעניין מע"מ ולא לעניין מס-

הכנסה, כך שלא נוצרה אז בעיה. גם התקופה שמזכה בפטור היתה תקופה של ארבעה ימים

בלבד, כאשר כאן בגלל שיש סיכוי שיהיה גם סיבוב שני לבחירות, זה יכול להתארך

לתקופה של כארבעים וחמישה יום. לכן יש חשיבות לתיקון הזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. מי בעד לאשר את הפטור מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

הבקשה לפטור את חוק מיסי תשלומים בתקופת בחירות

(תיקון מסי 2), התשנ"ט-1990-, מחובת הנחה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשה אושרה.הצעת חוק הבזק (תיקון מס' 20). התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;
הסעיף הבא
הצעת חוק הבזק (תיקון מסי 20), התשנ"ט-1999. יזהר טל, בבקשה.

יזהר טל;

אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של מאמץ מרוכז לפתיחת שוק התקשורת הפנים-ארצי

לתחרות. כידוע, בוטל סעיף הבלעדיות של בזק ויכנס לתוקפו הביטול ב-1 ביוני. זה

מחייב כמה תיקוני חקיקה. אחד מתיקוני החקיקה החשובים בהקשר של פתיחת שוק

התקשורת לתחרות זהו תיקון סעיף 13 לחוק הבזק, זה הסעיף שעוסק בשירותים לרשויות

הביטחון.

כיוון שעכשיו, עם פתיחת שוק התקשורת לתחרות, יש צורך להתאים את סעיף 13

לצרכים המיוחדים של כוחות הביטחון, אנחנו מביאים בבקשה משותפת מצדנו ומצד

מערכת הביטחון את הצעת התיקון הזה.

הדחיפות, כאמור, היא גם לאור פתיחת השוק לתחרות, וגורם נוסף לדחיפות הוא

המהלך המשולב הנוסף שקיים כרגע והוא הפרטת חברת הבזק. לפי החלטת ועדת שרים

לענייני הפרטה, צריך לעשות מאמץ לסיים בהקדם את תיקון סעיף 13 גם בהקשר של

המשך הפרטת בזק.

היו"ר רפאל פנחסי;

הרי לא מהיום אתם מנסים לפתוח את השוק לתחרות. עוד כשאני הייתי שר

התקשורת התחלתי בזה. ידעתם את זה גם כשהבאתם את חוק ההסדרים (תיקון מס' 50)של

חוק הבזק. למה זה לא הובא אז?

פה אני מסכים עם חבר-הכנסת זאבי. יש דברים שהם לא דחופים. זה סעיף

שיכולתם לדון בו כבר בזמן שאני הפרטתי והוצאתי לבורסה. אז כבר דובר על סעיף

הביטחון, שצריך להבטיח מניית זהב. למה צריך ביום אחד לשחרר וחאפ-לאפ לחטוף את

זה.

יזהר טל;

קודם כל, אין כוונה למחטף. הכוונה היא לאפשר את העיון בזה גם היום וגם

בימים עד לקריאה הבאה, שאנחנו מקווים שהיא תהיה ב-19.

אני רוצה להתייחס ספציפית ולהראות שבמקרה הזה זה חריג לעיקרון שהציע חבר-

הכנסת זאבי. בגלל חשיבות העניין, נעשה מאמץ מאוד גדול של שורת משרדים ממשלתיים

שנוגעים לגיבוש התיקון הזה כדי שיהיה תיקון שגם בתוכנו וגם בניסוחו יענה על

הדאגות והצרכים של המשרד לביטחון פנים, כי מדובר פה גם על שירותים עבור רשויות

ביטחון אחרות. משרד המשפטים נטל חלק מאוד פעיל בהכנת הטיוטה הזאת. אנחנו

עובדים עליה כבר הרבה מאוד זמן יחד עם מכלול שלם של תיקוני חקיקה שהולכים כולם

בכיוון של פתיחת השוק לתחרות. הנושא הזה, בגלל היסודיות שבו נעשה התיקון, זה

חייב התייעצויות בין משרדי ממשלה שהביאו לנוסח המגובש הזה. מבחינתנו ומבחינת

מערכת הביטחון זח אלמנט קריטי בפתיחת השוק לתחרות.
רחבעם זאבי
יושב-ראש הוועדה שאל אם את הדברים האלה לא ידעתם לפני שהכנסת התפזרה. האם

לא יכולתם להביא את זה לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חצי שנה, שנה? הרי זה

נושא שאין בו חידושים. לא קרה משהו שלא ידעו עליו מראש. ידעתם את זה חודשים

קודם. ידעתם שיש כנסת שהיא מחוקקת בקצב שלה ואי-אפשר להפתיע אותה, אי-אפשר

לזלזל בה. על זה שאל אותך יושב-ראש הוועדה: ידעתם את זה קודם, למה לא הגשתם את

זה קודם?
גבי בן-עמי
התיקון הזה הוא תיקון קרדינלי לשירות הביטחון.

רחבעם זאבי;

מוסכם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין חילוקי דעות על כך שזה חיוני.
גבי בן-עמי
את התיקון הזה אנחנו מבקשים הרבה מאוד זמן.
רחבעם זאבי
היא הנותנת. מבקשים הרבה זמן ומזלזלים בכם. מביאים לנו את זה ברגע

האחרון.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת זאבי, אני יכול להעיד שהדיון בזה התחיל עוד בתקופתי.

גבי בן-עמי;

בזה שנדחה את התיקון הזה, הדבר היחידי שיושג זה פגיעה ביכולת שלנו לבצע

את האחריות שלנו על פי חוק האזנת סתר.

רחבעם זאבי;

נשאלה פה שאלה, אתם לא עונים עליה.

היו"ר רפאל פנחסי;

שזה חיוני וחיובי אף אחד לא חולק פה. הבעיה היא רק העיתוי.

גבי בן-עמי;

התיקון הזה היה משולב עם תיקונים אחרים ובסופו של דבר, כדי להריץ את

התיקון הזה ביקשנו להפריד אותו. בקשתנו התקבלה והצלחנו להזיז את זה יותר ויותר

קדימה עד שהבאנו את זה היום. אם התיקון הזה לא יועבר היום, המשמעות היא שעוד

חודשים ארוכים לא תהיה אפשרות חוקית לבצע את מה שאנחנו אמורים לבצע.היו"ר רפאל פנחסי;

למה זה לא היה בתיקון סעיף 50 לחוק ההסדרים?

גבי בו-עמי;

מפני שזה לא היה מוכן עדיין.
מני מזוז
אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. דבר ראשון, דווקא משום כבודד; של הכנסת,

לפחות בהצעות חוק שאנחנו עובדים עליהן, אנחנו משתדלים לא להביא משהו שאינו

מתוקן די צרכו לכנסת. הנושא הוא מורכב, מסובך ורגיש וחייב אין טוף דיונים בין

כל גורמי הביטחון, משרד התקשורת ומשרד המשפטים שנגעו לעניין. לכן, העניין

התעכב. הוא נדון חודשים ארוכים בצורה יסודית.

שנית, זה לא נושא חדש. הנושא של אמצעים ושירותים לכוחות הביטחון, כפי

שהעיר היושב-ראש, הוא נושא שכבר קיים. סעיף 13 נחקק עוד בחוק המקורי של חוק

הבזק, הוא כבר תוקן פעם אחת לפני כשנתיים, והמציאות מולידה בעיות חדשות כל

הזמן. לכן, בעיות חדשות מצריכות תשובות חדשות, והתיקון הזה בא לענות על בעיות

חדשות שהתעוררו ולא נמצא להן פתרון בכלים המשפטיים הקיימים. זה בא לאפשר

לכוחות הביטחון השונים, בעיקר לשירות, להתמודד בצורה אמיתית וטובה עם הבעיות.

היו"ר רפאל פנחסי;

החוק הזה הוא בהסכמה ועל דעת כולם?

מני מזוז;

זה בהסכמה ועל דעת כל משרדי הממשלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שבעלי המניות מתנגדים לזה?

גבי בן-עמי;

זה לא קשור להפרטת הבזק.
היו"ר רפאל פנחסי
הם רואים בזה פגיעה, זה כאילו מצמצם את החלק שלהם. כך קראתי בעיתון.

גבי בן-עמי;

אתה מערבב בין שני דברים. הפרטת הבזק - - -
היו"ר רפאל פנחסי
לא הפרטה. ברגע שאתה הולך לעשות עכשיו הגבלות על אלה שקנו - - -
גבי בן-עמי
זה לא הגבלות על בעלי מניות.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה לא? אתה הולך עכשיו לעשות הפרטה נוספת, ואז אתה רוצה להבטיח לעצמך -

גבי בן-עמי;

זה לא נוגע לתיקון הזה. זה לא נוגע בכלל לנושא הזה. הנושא הזה נותן כלי

לשירות הביטחון הכללי לבצע ולממש את האחריות שלו על פי חוק האזנת סתר.

מני מזוז;

הצורך בתיקון הזה קיים גם בלי הפרטה נוספת של בזק. ככל שיש הפרטה נוספת,

זה יותר בעייתי.

רחבעם זאבי;

אדוני היושב-ראש, אני מסיר את ההתנגדות שלי.

היו"ר רפאל זאבי;

מי בעד לפטור את החוק הזה מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

הבקשה לפטור את חוק הבזק (תיקון מס' 20), התשנ"ט-1999

מחובת הנחה נתקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשה אושרה בכל הקריאות, גם לגבי החוק הקודם.הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקו( מס' 17). התשנ"ט-1999
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מסי 17),

רותשנייט-1999. גב' חנה קלר, בבקשה.

חנה קלר;

קודם כל, אני רוצה להסביר למה אנחנו נמצאים כאן עכשיו לא בצורה רגילה.

בעצם החוק הזה בשל להגשה לפני פיזור הכנסת. אחר-כך היו העיצומים המוצדקים

במשרד המשפטים ולא יכולנו להספיק - - -
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבין שגם היום יש עיצומים מצד הפרקליטים.

חנה קלר;

בקיצור היינו תקועים עם ההצעה הזאת ומבחינה מערכתית הפיקוד רואה את ההצעה

מאוד מאוד חשובה.

עכשיו אני אגש לגופו של עניין. בעצם גם בחוק היום, שהוא שריד מנדטורי, יש

לנו הסדר של תקופת שירות במשטרה כמו בצבא, תקופת שירות של חמש שנים, שכל פעם

מחדשים אותה. בפקודת המשטרה יש אבחנה בין הקצונה לבין שאר האנשים שלא הגיעו

לדרגות של קצונה. בזמן מסוים המשטרה ראתה את הנזקים שנגרמים, הרבה פעמים בגלל

שינויים ארגוניים, והמשטרה נשארה עם אנשים תקועים. זה לא טוב למערכת, זה לא

טוב לבן-אדם. קצינים בכירים ישבו בבית. לכן אנחנו מבקשים לתקן את הנקודה הזאת.
חיים אורון
למה עכשיו?
חנה קלר
בסך הכל אנחנו לא מכניסים כאן הסדר חדש. אנחנו משפרים את ההסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד את הנושא הזה להצבעה. מי בעד לפטור מחובת הנחה את חוק לתיקון

פקודת המשטרה (מסי 17), התשנ'יט-1999?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 2

הבקשה לפטור את חוק לתיקון פקודת המשטרה

(מסי 17), התשנייט-1999 מחובת הנחה לא נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
2 מול 2. ההצעה לא אושרה.הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה)

(תיקון מס' 15), התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון מסי 15), התשנ"ט-

1999. נלי בבקשה.
נלי מונין
המשמעות של ההצעה הזאת היא למעשה להאריך את תוקף ההטבות הקיימות ליישובים

שונים מכוח פקודת מס הכנסה. יש הסדר שקיים במשך כמה שנים של הטבות ליישובים

בגבול הצפון, בדרום, בכל מיני מקומות. ההסדר הזה למעשה פקע מבחינה חוקית ב-31

בדצמבר 1998 והיום אף אחד לא זכאי להטבה. ממשלת ישראל קיבלה בחודש דצמבר החלטה

להאריך את ההטבות בשנה נוספת מאחר שאנחנו כיום בתהליכי ניסוח של קריטריונים

אחידים למתן ההטבות האלה על פי המלצות ועדת השופט טל והתהליך הזה טרם הסתיים.

לצערנו, עקב העיצומים של משרד המשפטים אי-אפשר היה להדפיס את זה לפני שהכנסת

התפזרה ואנחנו היום במצב שיש החלטת ממשלה להאריך את ההטבות בשנה, בפועל אף אחד

לא מקבל את ההטבות האלה כבר ארבעה חודשים.
חי ים אורון
למה לא שיניתם את הטקסט?

היו"ר רפאל פנחסי;

ההדפסה ב-14 באפריל וכתוב שהתקנות עומדות לפקוע ב-1 בינואר.
נלי מונין
זה מראה לכם שזה היה מוכן במשרד המשפטים לפני תאריך הדחייה. אנחנו בבעיה

טכנית.
היו"ר רפאל פנחסי
איך אפשר להביא טקסט שהוא לא מדוייק? אני מציע להחזיר את זה חזרה, תדפיסו

את זה בעברית נכונה ולפי דברים מדוייקים. דברי ההסבר הם חלק מהחוק. את רוצה

שאני אצביע על חוק שדברי ההסבר שלו אינם נכונים?

נלי מונין;

אנחנו מדברים על האפשרות להעלות את החוק לקריאה ראשונה, זה הכל. אם כרגע

אתם לא מאשרים את זה, המשמעות היא שלא יהיו הטבות ליישובים.
היו"ר רפאל פנחסי
מה קורה במשך ארבעה חודשים?

נלי מונין;

אין הטבות.היו"ר רפאל פנחסי;

אז ימשיכו עוד שבוע, עד יום שני. שידפיסו את זה נכון.

אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 3

הבקשה לפטור את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה)

(תיקון מס' 15), התשנ"ט-1999, מחובת הנחה לא נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי י.

2 בעד, 3 נגד. ההצעה לא אושרה. לפחות שאת ההדפסה יעשו נכון. ידעו שזה

מגיע היום לישיבה, לא יכלו להדפיס את זה נכון?

חיים אורון;

תוציאו הודעה נגד גנדי, שהמחנה הלאומי דפק את השטחים.

דורון שמואלי;

האם מתגבשת פה קואליציה נגד ממשלת ישראל?
רחבעם זאבי
:

יש פה קואליציה ששומרת על כבוד הכנסת, ואני לא מתבייש להיות בקואליציה עם

מרצ. הלכתי עם רן כהן בנושא הדיור הציבורי עד הסוף. מה יש? הוא לא צדק?

ניסן סלומינסקי;

מה זה קשור? זה חשוב וגם זה השוב. בגלל דברי ההסבר היישובים לא מקבלים

הטבה של 7%? אחר-כך אתה בא לתושבים ומבקש שיבחרו בך.
רחבעם זאבי
יגישו את זה ביום שני בשבוע הבא.
דורון שמואלי
ואם לא יהיה רוב ביום שני?
רחבעם זאבי
סימן שהממשלה לא ראויה.

ניסן סלומינסקי;

לא הממשלה. אתה עשית את זה עכשיו בהצבעה שלך.

אדוני היושב-ראש, זה יבוא ביום שני שוב, או שנבקש רוויזיה?

צבי ענבר;לא. יניחו את זה היום על שולחן הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
לא צריך פטור מחובת הנחה. ביום שני זה עולה באופן אוטומטי. אם רוצים פטור

מחובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית ואתה חושב שבו ביום יתחילו להכין את זה, אז

נביא את זה ביום שני הבא ונפטור מחובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית.

דורון שמואלי;

חבר-הכנסת .זאבי, זו מלה אחת בדברי ההסבר, טעות אחת.
רחבעם זאבי
אצלו זה מלה, אצלי זה עיקרון שלא יהיה פטור מחובת הנחה.

ניסן סלומינסקי;

למה הצבעת על החוקים האחרים בעד.

רחבעם זאבי;

כי היתה בהם דחיפות.
ניסן סלומינסקי
ביקשתי רוויזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
ביום שני הבא תהיה הצבעה על הרוויזיה.הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

(הוראת שעה) (תיקון מס' 6). התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים} (הוראת שעה)

(תיקון מסי 6), התשנ"ט-1999. נלי בבקשה.

נלי מונין;

עד סוף דצמבר 1998 עם ישראל היה פטור ממס הכנסה על השכרת דירות מגורים.

גם כאן היתה החלטה בדצמבר 1998 של הממשלה להאריך את הפטור בשנה נוספת. בגלל

עיצומים במשרד המשפטים הצעת החוק לא הודפסה ב ."BLUE PRINT"

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 1

הבקשה לפטור את הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

(הוראת שעה) (תיקון מסי 6), התשנ"ט-1999, מחובת הנחה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

2 בעד, 1 נגד. ההצעה אושרה בכל הקריאות.הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 5), תתשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999. יש נציג שיכול להסביר

את החוק הזה? אין נציג ממשלה? יש מישהו שיכול לתת הסבר?

רחבעם זאבי;

אני. לדחות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו דוחים עד שיבוא מישהו לתת הסבר.

הצעת חוק המים (הפקה, הספקה וצריכה) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק המים (הפקה, הספקה וצריכה) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999. יש נציג שיכול

להסביר?

מני מזוז;

יהושע שופמן נקרא לרגע לוועדת החוקה, הוא צריך להסביר את החוק הזה. אם אפשר

לעבור לחוק הבא.הצעת חוק סמכות השיפוט בעניינים מינהליים - בית משפט מחוזי בשבתו

כבית משפט גבוה לצדק. התשנ"ט1999-

היו"ר רפאל פנרוסי;

הצעת הוק סמכות השיפוט בעניינים מינהליים - בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט

גבוה לצדק, התשנ"ט-1999. מני מזוז, בבקשה.

מני מזוז;

פה זה סיפור קצת ייחודי.

היו"ר רפאל פנחסי;

זו המלצת השופט אור?

מני מזוז;

לא. זו הצעת חוק שבעצם מונחת על שולחן הכנסת מינואר 1997. היא עברה קריאה

ראשונה בינואר 1997 ועברה קריאה שנייה בדצמבר 1998, אלא שבמסגרת הקריאה השנייה

התקבלו כמה הסתייגויות גם סותרות וגם שמשבשות את כל החוק. ואז שר המשפטים משך את

זה והממשלה מגישה את זה מחדש בנוסח זהה לחלוטין לנוסח שאישרה ועדת החוקה לקריאה

שנייה ושלישית.

היו"ר רפאל פנחסי;

כן, אבל בלי ההסתייגויות שהתקבלו במליאה.

מני מזוז;

בלי ההסתייגויות. בהיבט של ללמוד את החוק, הכנסת כבר למדה את החוק לפניי

ולפנים.

צבי ענבר;

אני מבין שהממשלה חזרה בה מהצעת החוק בשלב מסוים.

מני מזוז;

היא משכה את החוק והיא מגישה את זה מחדש.

צבי ענבר;

מתי זה היה?

גלי בן-אור;

ב-26 בדצמבר 1998 זה עלה לקריאה שנייה ושלישית.

היו"ר רפאל פנחסי;

והתקבלו שם כמה הסתייגויות שלא מצאו חן בעיני שר המשפטים. לכן הוא משך את

החוק.
מני מזוז
זה לא סתם לא מצא חן בעיניו. בעצם כל החוק בנוי על רעיון - -

היו"ר רפאל פנחסי;

אלה חילוקי הדעות שיש בינינו לביניכם. אנחנו הפלנו את זה.
מני מזוז
ההסתייגויות הבעייתיות לא היו של חבר-הכנסת בני אלון.

היו"ר רפאל פנחסי;

של בני אלון ושל ש"ס.
מני מזוז
לא, אף אחת מהן. ההסתייגות היתה של חבר כנסת שלא נטל דיון באף אחד משמונה

דיונים בוועדת החוקה, זרק התנגדות, שעם כל הכבוד אני לא חושב שהוא הבין על מה הוא

התנגד.
היו"ר רפאל פנחסי
וכל אלה שהצביעו לא הבינו על מה הם הצביעו? בכל זאת היה רוב.
מני מזוז
אני לא אומר את זה. ההתנגדויות לא היו של חבר-הכנסת בני אלון.
רחבעם זאבי
אני לא מסכים שפקיד ידבר כך על חברי כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מסכים אתך, אבל בדרך כלל הוא נזהר. אני חושב שזו היתה פליטת פה.
רחבעם זאבי
אנחנו יכולים בתוכנו להלקות אחד את השני על עבודת הממשלה, אבל פקיד מדינה לא

יכול לדבר כך על חברי כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
הו-א לא פקיד, הוא משנה ליועץ המשפטי לממשלה.
רחבעם זאבי
עם כל הכבוד, גם אליקים רובינשטיין לא ידבר כך על חברי כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מסכים אתך.מני מזוז;

אני חוזר בי. אני רוצה רק להגיד שזו לא היה אותו ויכוח שהיה עם חבר-הכנסת בני

אלון בשאלה מי ממנה את השופטים בבית המשפט המחוזי. לא זאת הבעיה. הבעיה העיקרית

היא אחרת. כל החוק הזה בנוי על רעיון שבמקום בג"ץ, במקום רוב הדברים שעושה היום

בג"ץ, מקימים מחלקה בבתי המשפט המחוזיים שהיא תהיה בג"ץ מחוזי.
היו"ר רפאל פנחסי
זה יהיה בקדנציה הבאה. יהיה שר משפטים אחר ואז הוא יגיש את זה ולא צחי הנגבי,

עם כל הכבוד אליו. הוא חותמת גומי.

צבי ענבר;

הוועדה צריכה בעצם לקבל שתי החלטות. החלטה ראשונה שהוועדה צריכה לקבל היא לפי

סעיף 133 לתקנון, שהממשלה תהיה רשאית להביא הצעת חוק באותו נושא.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה?

צבי ענבר;

כיוון שהיא חזרה בה מהצעת החוק במושב הזה. אם הוועדה לא מתירה, אז רק השאלה

אם היא פוטרת.

היו"ר רפאל פנחסי;

נצביע תחילה על החלק אם הכנסת מתירה לממשלה להגיש את הצעת ההוק כפי שהיועץ

המשפטי ניסח את החוק. מי בעד להתיר? מי נגד?

הצבעה

בעד - 1

נגד - רוב

הכנסת לא מתירה לממשלה להגיש את הצעת חוק סמכות השיפוט בעניינים מינהליים -

בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

הכנסת לא מתירה. החוק הזה לא בא לדיון.הצעת חוק המים (הפקה. הספקת וצריכה) (הוראת שעה). התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק המים, (הפקה, הספקה וצריכה) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999. מאיר

בן-מאיר, בבקשה.

מאיר בו-מאיר;

אני לא צריך להסביר לאף אחד שאנחנו חווים בצורת קשה מאין-כמותה. זו בצורת שלא

היתה שישים שנה.

אנחנו חיינו גם באיזו אשליה. לפני עונת הגשמים היתה תחזית עונתית בשירות

המטאורולוגי שצפה שנה גשומה ב-10% מעל הממוצע הרב-שנתי.

נציב המים מקצה בראשית השנה, בינואר, רק 75% מהמכסה ושב ומתקן את זה כלפי

מעלה אם החורף אכן היה גשום ומאפשר לחקלאים להשתמש במלוא מכסת המים. וכאן הייתי

נתון בין פטיש לסדן, בין הפטיש של הבצורת המתמשכת לבין סדן התקווה שמא יירד עוד

גשם בכל זאת ולא איאלץ לפגוע פגיעה כל כך אנושה בחקלאים. התקוות שלי התבדו. אם

אינני רוצה שיהיה תוהו ובוהו במשק החקלאי, בעיקר בקיץ הקרוב, והקיץ הוא כבר

בעיצומו, לצערי הרב, לא היה מנוס גם להביא את זה לממשלה כתקנות לשעת חירום, אבל

הממשלה העדיפה ושלחה אותנו לכאן לחקיקה של הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה?

הצבעה

הבקשה לפטור את הצעת חוק המים (הפקה, הספקה וצריכה)

(הוראת שעה), התשנ"ט-1999, מחובת הנחה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשה אושרה בכל הקריאות.הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 45). התשנ"ט-1999

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים עכשיו לבקשת יושב-ראש ועדת חכספים. חבר-הכנסת רביץ מבקש לפטור

מחובת הנחח חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 45), התשנ"ט-1999, לדון בה ביום הנחתה,

לקריאה שנייה וקריאה שלישית. קריאה ראשונה כבר היתה, אני מבין. מי בעד לפטור את

החוק מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

הבקשה לפטור את הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 45),

התשנ"ט-1999, מחובת הנהה נתקבלה.בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בחוק חוק ההסגרה

(תיקון מס' 6) (סייג להסגרת אזרח). התשנ"ח-1998

היו"ר רפאל פנחסי;

איפה החוק של חנן פורת?

אתי בו-יוסף;

הוא יונח ביום שני.

היו"ר רפאל פנחסי;

כשיביאו אותו נדון בזה. יש לנו כלל, כשהחוק לא מונח לפנינו, אנחנו לא דנים

בו. זה כלל ברזל ששמרנו עליו כל הזמן.

יהודית קרפ;

אני בכל זאת מבקשת להסביר את הקונסטלציה. ועדת החוקה סיימה לדון בחוק חוק

לפני כחודשיים וחצי. החוק אמור היה לעלות על סדר-היום של המליאה לקריאה שנייה

ושלישית. קרתה איזושהי תקלה טכנית, לפי מר/ שהצלחנו לברר, והחוק לא הונח. כיוון

שהחוק טרם הונח ויושב-ראש הוועדה לא היה שלם עם סעיף מסויים בהצעת החוק, הוא מבקש

לכנס את ועדת ההוקה ביום שני כדי ללבן שוב את הנושא הספציפי הזה. יושב ראש

הוועדה בדעה שהחוק הזה צריך לעבור. יום שני זאת ההזדמנות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין לנו חילוקי דעות. אני מציע שביום שני בשעה תשע בבוקר תתכנס הוועדה ובשעה

עשר יביאו לנו את הנוסח המתוקן.

יהודית קרפ;

כדי לחזק את ההבטחה של ועדת הכנסת שהיא תדון ביום שני, אני רוצה להסביר מה

הדחיפות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני אומר אם הצעת החוק תוגש לנו עד שעה עשר בבוקר ביום שני. הוא יכול לקיים

את הישיבה ביום ראשון, הוא יכול לקיים אותה מהר.

יהודית קרפ;

הוא מתכונן לקיים אותה ביום שני.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז שיקיים אותה בשעה תשע בבוקר.

רחבעם זאבי;

הוא גם לא יקיים אותה ביום שני.היו"ר רפאל פנחסי;

אני יודע. לכן אני אומר, אם הצעת החוק תוגש לנו עד שעה עשר בבוקר, אפילו

עשר ורבע ביום שני, אני מבטיח לך להביא את זה לדיון. ברצון נדון בנושא, מה תהיה

ההצבעה, אני לא יודע מה יהיו יחסי הכוחות. הנושא יבוא לאישור אם הצעת החוק תהיה

מודפסת בורוד עד שעה עשר ורבע.

יהודית קרפ;

אנחנו לא רצינו ליפול בין הכסאות.

היו"ר רפאל פנחסי;

הכדור אצל חנן. חנן יאשר, אנחנו נביא את זה,

יש פה הצעת חוק המתייחסת לנכים, שיוכלו להצביע בכל מקום. לחוק יש שתי

נוסחאות. אני חושב שזה יהיה לא תקין לאשר הצעה שלא ראינו אותה.

צבי ענבר;

חברי הוועדה צריכים לדעת במה מדובר. כשהם רואים את שתי הנוסחאות, הרי הם לא

קוראים לגופו של עניין איזו נוסחה היתה.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה זה לא יכול להיות ביום שני? הרי הוא איננו היום. ביום שני אפשר לאשר גם

את החוק הזה. למה זה צריך להיות בדחיפות? בכל מקרה זה לא עולה כי הוא איננו היום.בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לנושא הבא: בקשת סיעת מרצ בדבר הגדלת מספר סגני יו"ר ועדת

הבהירות המרכזית. מאחר והמבקש איננו, אני מציע לדחות את זה לישיבה הבאה.

רחבעם זאבי;

חבר-הכנסת אורון טוען שהם שבעה אנשים והם רוצים סגן מטעמם. אנחנו היום סיעה

של שמונה אנשים. כשתדונו על זה, גם אנחנו מבקשים סגן.

היו"ר רפאל פנחסי;

כשנדון בזה נשמע אותך. אנחנו דוחים את הנושא הזה ליום שני הבא.

אני רוצה לשמוע מה מבקש מר קירשנר.

איוור קירשנר;

החוק הזה לפניך

היו"ר רפאל פנחסי;

איזה חוק?

איוור קירשנר;

של היישובים. זה רק ענין של תיקון דברי הסבר. אני מבקש להחליט אם יש צורך

בשחרור ולתת שחרור.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא אתן שחרור עד שלא אקבל את הנוסח המתוקן.

איוור קירשנר;

אבל זה הנוסח.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא אוהב שחושבים שאף אחד לא קורא את האותיות הקטנות. אתה יודע מה המשמעות

כשמישהו לוקח את זה? הוא רואה פה 14 באפריל - - -

איוור קירשנר;

זה בגלל העיצומים.

היו"ר רפאל פנחסי;

יכלו לתקן אתמול, שלשום. כבר נגמרו העיצומים לפני שבועיים.

איוור קירשנר;

אבל זה היה בידי משרד המשפטים, לא בידי האוצר.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר, שמשרד המשפטים יתקן.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 40;11

קוד המקור של הנתונים