ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/03/1999

הודעות חברי הכנסת עמיר פרץ, אדיו מאסלה ורפיק חאג' יחיא על התפלגותם מסיעת העבודה; החלטה בדבר שכר חברי הכנסת (שכירות משרד); שונות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 231

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי, ח' בניסו התשנ"ט (25 במרץ 1999), שעת 14:50
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנתסי - היו"ר

רחבעם זאבי

תגי מירום

אדיסו מאסלה

עמיר פרץ
מתמנים
אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

אביעד קמארה - חשב הכנסת
יועץ משפטי
מרים פרנקל-שור

משה בוטון
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
א. הודעות חברי הכנסת עמיר פרץ, אדיסו מאסלה ורפיק חאג'-יחיא

על התפלגותם מסיעת העבודה.

ב. החלטה בדבר שכר חברי הכנסת (שכירות משרד).

ג. שונות.הודעות חברי הכנסת עמיר פרץ, אדיסו מאסלה ורפיק האג' יחיא

על התפלגותם מסיעת העבודה
היו"ר רפאל פנחסי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני מבקש מהעיתונאים לצאת

החוצה וחברי הוועדה יקיימו הצבעה אם הישיבה תהיה פתוחה לתקשורת.
החלטה
הישיבה סגורה לתקשורת,

אנו עוברים לסעיף הראשון בסדר היום - הודעות חברי הכנסת עמיר פרץ, אדיסו מאסלה

ורפיק חאג' יחיא על התפלגותם מסיעת העבודה.

קיבלתי פניה חתומה בידי עורך דין יבין רוכלי, שאומר בשם שלושת חברי הכנסת

שקראתי את שמם, שהם מבקשים לפרוש מסיעת העבודה ולהקים סיעה עצמאית בשם: ''עם

אחד בראשות עמיר פרץ". יש לי עתה גם את חתימותיהם של שלושת חברי הכנסת, לאחר

שבהתחלה הבקשה לא היתה כפי שצריך והנחיתי אותם לכתוב את הבקשה כפי שצריך.
עמיר פרץ
אני מבקש לתקן. שם הסיעה: "עם אחד בראשות עמיר פרץ - סיעת העובדים והגמלאים

בישראל".
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו נגיע לשם יותר מאוחר. כרגע אנחנו דנים בהתפלגות. לפני שמתפלגים אי אפשר

לקבוע שם. כרגע אנחנו לא עוסקים בשם, אלא רק מציינים שאתה פורש יחד עם עוד שני

חברי כנסת ובכך מורידים לסיעת העבודה תקציב חמן שידור.
רחבעם זאבי
אני חושב שיש טעם לפגם בכך שהפניה היא של עורך הדין.
היו"ר רפאל פנחסי
יש גם את החתימות של חברי הכנסת.
עמיר פרץ
זה נועד על מנת להסיר כל ספק שהחתימה אכן נחתמה כדין. כדי שיהיה ברור שעורך

הדין היה נוכח בעת החתימה ושהחתימות לא הומצאו.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת הסיבה שביקשתי את חתימותיהם של חברי הכנסת ואכן אתמול קיבלתי את זה

בפקס.

מי בעד לאשר את הבקשה להתפלגות מסיעת העבודה?
רתבעם זאבי
יש גם להם זכות הצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
מבחינה אתית אני ממליץ שהם לא יצביעו.

מי בעד לקבל את בקשת שלושת חברי הבנסת להתפלגות מסיעת העבודה?

הצבעה

בעד - 2
החלטה
הבקשה אושרה.

יש בקשה נוספת של הפורשים שמבקשים להקים סיעה בשם: "עם ארוד בראשות עמיר

פרץ - סיעת העובדים והגמלאים בישראל".
רתבעם זאבי
הם מתפלגים ולא פורשים.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את השם?
רתבעם זאבי
האם המילה גמלאים לא מופיעה גם ברשימה של גדעון בן-ישראל? האם זה לא יוצר

בעיה?
אריה האו
זו בעיה של ועדת הבחירות ולא שלנו.
היו"ר רפאל פנחסי
היתה לנו בעיה דומה עם חבר הכנסת פות ומפלגת המרכז. בית המשפט קיבל את

הבקשה ואישר למפלגה החדשה את השם.
רחבעם זאבי
קיבל שלא בצדק.
משה בוטוו
בקטע הזה צריך לשאול אם הוקמה כבר המפלגה, מפני שאם המפלגה הזאת לא נרשמה,

הוועדה צריכה גם לאשר כי הסיעה מייצגת את המפלגה.
היו"ר רפאל פנחסי
עוד לא קיבלתי פניה מאת.
עמיר פרץ
יש לי אישור.
משה בוטוו
האם יש לך אישור מרשם המפלגות?
רתבעם זאבי
נקבע תאריך עד מתי אפשר לרשום מפלגה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת עמיר פרץ אומר שהיא רשומה והוא קיבל אישור.
עמיר פרץ
המפלגה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
איו בפנינו נוסח כזה כרגע. איך אנחנו נוהגים מבחינה משפטית?
משה בוטוו
אם נראה את האישור, נוכל לאשר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע שנאשר את זה בתנאי שהוא יציג אישור.
עמיר פרץ
אני אבקש שיפקססו לכאן את האישור תוך מספר דקות.
אריה האו
במקרה זה חבר הכנסת עמיר פרץ מבקש שהסיעה שלו הזאת תהיה מייצגת של המפלגה

הרשומה.
היו"ר רפאל פנחסי
עד שנקבל את האישור, נמשיך בסדר היום.ב. שונות
היו"ר רפאל פנתסי
קיבלתי פניה מבא כוח סיעת "ישראל במרכז" של חבר הכנסת חגי מירום, שלאחר

שקיבלו את האישור מרשם המפלגות לשם המפלגה שלהם - מפלגת המרכז, הוא מבקש

להכיר בחברי הסיעה כנציגי "מפלגת המרמ". אני אקרא את המכתב: "בשם סיעת 'ישראל

במרמ/ אבקש להודיעכם כי ביום 21 במרץ 1999 נרשמה "מפלגת המרכז" בפנקס המפלגות

בהתאם לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992. בשם הסיעה וכל חבריה, חברי הכנסת יצחק

מרדכי, דו מרידור, דוד מגן, נסים זוילי והח"מ, חגי מירום, ובהתאם לסעיף 1(2) לחוק מימון

המפלגות התשל"ג - 1973, מתבקשת ועדת הכנסת להכיר בחברי הסיעה האמורים כנציגי

"מפלגת המרמ" ובסיעת "שראל במרמ" כסיעה מטעם "מפלגת המרמ".

זה לצורך מימון המפלגות. למרות שזה לא רשום בסדר היום, אני מבין - -
רחבעם זאבי
זה כלול בסעיף שונות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש לומר את זה, כדי שלא תהיינה בעיות מבחינה משפטית. מכיוון שכבר עשינו

את כל ההליכים, עתה זה רק פורמלי.
משה בוטון
ניתן לאשר את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה

בעד - 2
החלטה
הבקשה אושרה.

ג. החלטה בדבר שכר חברי הכנסת (שכירות משרד)
היו"ר רפאל פנחסי
אנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום - בקשה של חבר הכנסת רפי אדרי לגבי החלטה

בדבר שכר חברי הכנסת (שכירות משרד). חבר הכנסת אדרי כתב: "מאחר שהחלטתי לא

להתמודד לכנסת ה- 15 וביקשתי לבטל את ההתחייבות שלי לשכירת משרד לתקופה

ארוכה. כדי לא להעמיס הוצאות מיותרות על הכנסת הגעתי לפשרה עם המשכיר על

תשלום בסך 1,900 ש"ח עבור שכירת משרד ו-300ש"ח עבור ארנונה. בסך הכל 2,200 ש"ח,

חאת מבלי לחתום על הסכם שכירות. אבקש לבחון אפשרות להחזיר לי את הסכום הנ"ל".למעשה היה לו חתה חתום שהיה מחייב את הכנסת בסכומים ניכרים, שכן זכותו לנצל

עשרת אלפים דולר לשנה. מאחר שהוא הגיע למסקנה שהוא לא ימשיך לכהן בכנסת הבאה,

הוא הגיע מבעוד מועד למשכיר וביקש לבטל את השכירות. המשכיר טען שיהיו לו נזקים

בתקופה שהוא יכול היה להשכיר למישהו אחר. הם הגיעו לפשרה שעל פיה חבר הכנסת

אדרי ישלם 2,200 שקלים, שזה כ- 550 דולר. לפיכך אני סבור שהוא חסך לכנסת הרבה

כסף.
מרים פרנקל-שור
הבנתי מחשבות הכנסת שלא היה חחה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה נאמר במפורש במכתב.
מרים פרנקל-שור
ביררתי ונראה שלא היה כלל חוזה בינו לביו המשכיר. זו האינפורמציה שקיבלחי

מחשבות הכנסת.
רחבעם זאבי
הבעיה אינה אם היתה שכירות או לא. הבעיה היא שהוא לא יכול לחסוך גם בהנחה

שהיתה התחייבות או לחלופין הסכם. הוא לא יכול לעשות הסכם על תקופה שבה הוא לא

חבר הכנסת. הוא יכול היה לעשות הסכם עד לתאריך שהוא חבר הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן הוא לא עשה הסכם וביטל את הכל. אם הוא לא היה ישר והגון הוא יכול היה

לעשות חוזה ולהודיע 60 יום מראש וכוי, וכך לגבות מהכנסת שכר דירה לחצי שנה.

להערכתי זו בקשה הגונה ולפי דעתי מגיעה לו מילה טובה על כך שהוא לא ניצל את

הכנסת, אלא חסך לה בהוצאות.
רחבעם זאבי
זה מדליק לי פנס אחר וצריך להוציא חוזר בקשר לכך לכל חברי הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
הוצא חתר לכל חברי הכנסת בנושא הזה.
מרים פרנקל-שור
חבר הכנסת רפי אדרי לא חתום על חתה ולכן אני מבקשת מחשב הכנסת תגובה לכך.
היו"ר רפאל פנחסי
זה ידוע לנו. הוא כתב בעצמו שהוא לא חתום על שום חוזה.
מרים פרנקל-שור
אני לא מבינה את הסיטואציה הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
היתה ל1 הסכמה עם משכיר מסרים - -
מרים פרנקל-שור
הסכמה בעל פה.
היו"ר רפאל פנוזסי
אם הוא לא היה חבר כנסת הגון, הוא יכול היה להביא תחה והכנסת היתה משלמת לו

עבור השכירות והמסים לחצי שנה. מכיוון שהוא החליט לא להתמודד הוא אמר שעדיף לו

לבוא בדברים עם המשכיה לשלם לו עבור חודש אחד ולבטל את החוזה.
מרים פרנקל-שור
אין כאן שום חוזה שצריך לבטל.
היו"ר רפאל פנחסי
הסכמה בעל פה היא גם הסכמה. הוא יכול היה להביא חחה לחצי שנה והכנסת היתה

צריכה לשלם לו.
מרים פרנקל-שור
אני לא חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לממן שכירויות של חברי כנסת וכל מיני

התחייבויות בלי שיש הסכם בכתב ובלי שיש חוזה. במקרה הזה אין שום מסמך מחייב בין

חבר הכנסת רפי אדרי לבין המשכיר.
היו"ר רפאל פנחסי
אם את מעוניינת שהוא יביא חוזה שכירות לאותו חודש, אפשר לבקש אותו לעשות כך.

יש פה חשבונית שהוציא המשכיר. אם את מבקשת שיצורף לזה חוזה שכירות לחודש אחד,

ניתן לבקש ממנו להעביר חוזה שכירות לגבי אותו חודש.
מרים פרנקלישור
זה מה שצריך להיות.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כך נאשר את הבקשה ונבקש שהוא יצרף חוזה שכירות לחודש אחד.
משה בוטון
האם השכירות שלו עדיין בתוקף?
היו"ר רפאל פנחסי
באותו מועד הוא בא בדברים עם המשכיר - -
משה בוטון
מתי? בינואר? הרי היה לו וזחה שכירות בכתב עד 31 בדצמבר. הוא בא בדברים לחדש

את החוזה. האם בפועל הוא השתמש במקום?
היו"ר רפאל פנחסי
מבחינה מסויימת לרפי אדרי מגיעה נקודה חיובית. הוא יכול היה לומר שהוא ממשיר

בהתאם לחחה הקודם והיה מקבל דמי שכירות לחצי שנה. הוא לא רצה להעמיס על הכנסת

הוצאה נוספת מאחר שהוא החליט לא להתמודד ואמר למשכיר שהוא ישלם לו עד חודש

ינואר. המשכיר מצידו הוציא לו חשבתית. היועצת המשפטית צודקת שצריך להיות חתה

לגבי חודש ינואר. לפיכר נאשר את הבקשה בכפוף לזה שהוא ימציא חוזה לאותה תקופה.

כמובן שכשיהיה לו חוזה שכירות יש גם אפשרות לשלם את המסים לאותו חודש.
מרים פרנקל-שור
זה בכפוף לכר שיהיה חוזה לאותו חודש.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הבקשה של חבר הכנסת אדרי, כפוף להמצאת חוזה לאותה תקופה?

הצבעה

בעד - 2
החלטה
הבקשה אושרה בכפוף לכר שחבר הכנסת אדרי ימציא חוזה לאותה תקופה.

שונות
היו"ר רפאל פנחסי
בין הפריטים שאישרנו להחזיק במשרדים של חברי הבנסת, יש פריט אחד שבאותה עת

לא נתנו עליו את דעתנו ולמעשה כמעט בכל המשרדים מחזיקים בו. מדובר במיכל מים

מזוקקים חמים וקרים, שניתן לרכוש במסגרת ההגבלה של אחוזים מסויימים.
חגי מירום
אין גבול. אפשר לקחת את זה אחר כר הביתה.
היו"ר רפאל פנחסי
מדוע מאשרים להחזיק מזגן, את זה אי אפשר לקחת הביתה? היום אין משרד שאין בו

את המתקן הזה.

מי בעד לצרף את הפריט הזה לרשימת הדברים שניתן להחזיק במשרדים?

הצבעה

בעד - 2
החלטה
הבקשה אושרה.
אביעדקמארה
מה לגבי הגמלאים?
היו"ר רפאל פנחסי
היועץ המשפטי, צבי ענבר, אמר שאם יהיה לו ערעור הוא יגיש.

קיבלתי את הפקס לגבי הרישום של המפלגה של חבר הבנסת עמיר פרץ. לפי זה יש

שוני מהשם שאנוונו אישרנו. לפי אישור רשם המפלגות שם הסיעה: עם אחד בראשות

עמיר פרץ. אנחנו אישרנו-. עם אחד בראשות עמיר פרץ - סיעת העובדים והגמלאים

בישראל. אני מבין שאנחנו מאשרים את שם המפלגה כדי שתובלו לקבל מימון דרכה.
משה בוטון
יכול להיות שוני. אנחנו נקבל החלטה שהסיעה ששמה: "עם אחד בראשות עמיר פרץ -

סיעת העובדים והגמלאים בישראל", מייצגת את המפלגה כפי שרשומה אצל רשם

המפלגות.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הבקשה שסיעת "עם אחד בראשות עמיר - סיעת העובדים והגמלאים

בישראל" תייצג את מפלגת "עם אחד בראשות עמיר פרץ"?

הצבעה

בעד - 2
החלטה
הבקשה אושרה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00

קוד המקור של הנתונים