ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1999

בקשת חבר הכנסת ראובן ריבלין להעברת הצעת חוק כבישי אגרה (כביש ארצי לישראל) מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת הכספים; בקשת סיעת אמונים בכנסת להכיר בה כמייצגת את מפלגת תקומה -בכל הקשור לחוק מימון המפלגות; הודעת חבר הכנסת דדי צוקר בדבר פרישתו מסיעת מרצ; החלטת חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם -הסדר פלאפונים לחברי הכנסת לשעבר

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מוטב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 229מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כט' באדר תשנ"ט. 17.3.99

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

צבי הנדל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברהם לייזרזון

משה פלד
מוזמנים
חה"כ דדי צוקר

אתי בנדלר - יועצת משפטית של ועדת הכלכלה

אביעד קמארה - חשב הכנסת

טובי חכימיאן- גזברות הכנסת

נעם אבנר - מתמחה בלשכה המשפטית

מזכיר הכנסת; אריה האן

סגנית מזכיר הכנסת; שושנה כרם
סגן מזכיר הכנסת
דוד לב

היועץ המשפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; טלי רם
סדר היום
1. בקשת סיעת אמונים בכנסת להכיר בה כמצייגת את מפלגת תקומה -

בכל הקשור לחוק מימון המפלגות.

2. הודעת חבר הכנסת דדי צוקר בדבר פרישתו מסיעת מרצ.

3. החלטת חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם - הסדר

פלאפונים לחברי הכנסת לשעבר.

4. בקשת חבר הכנסת ראובן ריבלין להעברת הצעת חוק כבישי אגרה

(כביש ארצי לישראל) מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת הכספים.1. בקשת סיעת אמונים בכנסת להכיר בה כמייצגת את מפלגת תקומה -

בכל הקשור לחוק מימון המפלגות
היו"ר רפאל פנחסי
צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף

הראשון בסדר היום הוא בקשת סיעת אמונים בכנסת להכיר בה כמייצגת

את מפלגת תקומה בכל הקשור לחוק מימון המפלגות.
אקרא את המכתב שקיבלתי כיושב-ראש הוועדה
"סיעת אמונים בכנסת מייצגת את מפלגת תקומה. אנו מבקשים מוועדת

הכנסת להכיר בהחלטה זו בכל הקשור לחוק מימון מפלגות."

מימון מפלגות יכולה לקבל רק מפלגה רשומה לפי חוק המפלגות.

מפלגת תקומה היא כנראה מפלגה רשומה, כך שסיעת אמונים בכנסת

מצטרפת למפלגת תקומה. אמרתי זאת נכון?

רחבעם זאבי;

אמרת נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
לייתר זהירות, אני רוצה לקבל את הסכמתו ואישורו של היועץ

המשפטי.

צבי הנדל;

היועץ המשפטי הכתיב לי את הנוסח.
היו"ר רפאל פנחסי
לפני שאני מעמיד זאת להצבעה, אני רוצה לשאול האם מהיום

סיעתכם תיקרא תקומה במקום אמונים. אתה מצטרף למפלגת תקומה,

השאלה היא האם השם אמונים נשאר כסיעת אמונלם בכנסת, או שגם השם

אמונים הופך לתקומה.

צבי ענבר;

הטוב ביותר ששם הסיעה יהיה כשם המפלגה.
צבי הנדל
אם כך, תקומה.

חיים אורון;

האם זאת סיעה אחת עכשיו? נניח שיש דיון סיעתי, האם מדבר

אחד?

דובר;

מדבר אחד מתקומה ואחד מאמונים.היו"ר רפאל פנחסי;

לא, זו תהיה סיעה אחת, לדבר רק אחד. ברגע שאמונים עוברת

מן העולם, בא לעולם יצור חדש ששמו תקומה.
חיים אורון
וזה כולל את מולדת?
היו"ר רפאל פנחסי
לא, רק את אמונים.
צבי ענבר
סיעה של שני חברים.
היו"ר רפאל פנחסי
ראשית, אנחנו מצרפים את אמונים לתקומה, ואחר כך מחליפים

את שמה.

מי בעד אישור הבקשה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

בקשת סיעת אמונים בכנסת להכיר בה כמייצגת את מפלגת תקומה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד אישור השם כסיעת תקומה בכנסת?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה לאישור השם נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה.2. הודעת חבר הכנסת דדי צוקר בדבר פרישתו מסיעת מרצ
היו"ר רפאל פנחסי
בקשה נוספת שקיבלתי אתמול - מנהלת הוועדה ערכה סבב

טלפונים והביאה לידיעת כל חברי הוועדה את התוספת לסדר היום -

בקשתו של חבר הכנסת דדי צוקר לפרוש מסיעת מרצ.

הפניה היא בהתאם לסעיף 25(ב4): "אני מבקש להודיע על

פרישתי מסיעת מרצ", חתום בברכה, חבר הכנסת דדי צוקר.
רחבעם זאבי
אבל הוא לא יכול לקחת כסף איתו.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא בינתיים פורש.
אריה האן
מפרעה הוא יכול לקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
יש לכך כל מיני השלכות. הוא מבקש לפרוש מסיעת מרצ, וכעת

סיעת מרצ תמנה רק שבעה חברים ולא שמונים חברים, כמו עד עכשיו.

מי בעד אישור בקשתו של חבר הכנסת דדי צוקר?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1 (ברח הכנסת חיים אורון)

נמנעים - אין

בקשת חבר הכנסת דדי צוקר לפרוש מסיעת מרצ אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
ב- 1 מול רוב מוחץ, הבקשה אושרה.3. החלטת חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם -

חסדר פלאפונים לחברי הכנסת לשעבר
היו"ר רפאל פנחסי
כאן אני זקוק לייעוץ של היועץ המשפטי. קיבלתי הבוקר פניות

נוספות של חברי כנסת שמבקשים פרישה, צירוף וכוי. הנושא לא הופיע

בסדר היום, לא הודענו טלפונית לחברי הכנסת.

האם אני יכול היום לדון בכך או עדיף, לפי דרכך, האומרת

שהכל צריך להיות על סדר היום, לקיים ישיבה נוספת?
צבי ענבר
נושא כמו התפלגות או פרישה, שוועדת הכנסת מקבלת בו החלטות

בעלות משמעות משפטית, מן הראוי שיהיה על סדר היום מראש, חברי

הוועדה יידעו גם מראש ויחליטו על פי זה.
היו"ר רפאל פנחסי
יש חבר נוסף שפורש ממרצ - חבר הכנסת וליד האג'-יחיא.

צבי ענבר;

לגבי חבר הכנסת דדי צוקר נמסרה הודעה לחברי הוועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ברצוני רק לדווח שיש לי בקשה נוספת של התפלגות בסיעת

ישראל במרכז. ישנה התפלגות נוספת של חבר כנסת זנדברג, אבל מאחר

שלא הכנסנו זאת בסדר היום, לא נוכל לדון בכך.

שבח וייס;

התפלגות ממה?

היו"ר רפאל פנחסי;

באישור הקודם שלנו, צירפנו אותו למרכז. כעת הוא פורש הזרה

מהמרכז.

אני מביא לידיעתכם שישנה בקשה נוספת של הבר הכנסת וליד

צאדק, שמבקש לפרוש ממרצ, אבל לפי הצעת היועץ המשפטי, נקבע ישיבה

נוספת ונודיע לכם.

אני עובר לסעיף הבא על סדר היום. ישנה בקשה שהיתה בפנינו

גם בישיבה קודמת, ולפי ייעוץ משפטי של היועץ המשפטי של הכנסת,

מר צבי ענבר, הוא טען שזה צריך להופיע בסדר היום. זה הופיע

בתחילת השבוע בלי תוספות, כאשר הבקשה הראשונה הופצה בין החברים-

החלטת חסינות חברי כנסת, זכויותיהם וחובותיהם, הסדר פלאפונים

לחברי כנסת לשעבר.

יש בפנינו פניה של חבר כנסת לשעבר, שחוא יושב-ראש העמותה,

גדעון בן-ישראל, שמבקש להצטרף להסדר פלאפונים שקיים לגבי חברי

הכנסת. היום, תעריפי הפלאפונים לחברי הכנסת, הן בסלקום והן

בפלאפון, הם תעריפים של מגזר עסקי, כשיש הנחה משמעותית.למשל, לפני שנכנסנו להסדר - ועל כך מגיעה תודה לחשב הכנסת

אביעד קמארה ולטובי - שילמנו 74 שקל לחודש עבור אחזקה. כלום

אנחנו משלמים רק 22 שקל.

גימלאי חברי הכנסת מבקשים להצטרף להסדר זה, אבל ישנה כאן

בעיה קטנה, מאחר שאצלם המכסה היא 50%, בהתאם לגובה הפנסיה שיש

להם. יש כאלה שיש להם אחוזים נמוכים, וחברות הפלאפונים לא

מוכנות לצרף פעימות מונה מעטות.

לכן, ההצעה והבקשה היא לצרף ארבע שנים של המכסה שלהם,

שיוכלו בעקבות כך לעשות הסדר, ואחר כך הם משלמים לפי אותו תעריף

מכספם, או לפחות נכנסים להסדר.

אם ההסבר שלי אינו מספק, אביעד יכול להוסיף.

אביעד קמארה;

הסברת היטב.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד אישור הבקשה?
צבי ענבר
השאלה היא באיזו מידה ועדת הכנסת מוסמכת לאשר מראש לחבר

כנסת לשעבר להוציא נניח בחודש הבא, בעוד חודשיים, בעוד שלושה

חודשים, מכסת שיחות של ארבע שנים.
רחבעם זאבי
מה החשש? שהוא לא יהיה חי בשנח הזו?
צבי ענבר
גם זה.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא יחתום שהוא יחזיר את זה.
רחבעם זאבי
היורשים שלו יחזירו.
היו"ר רפאל פנחסי
אמרתי בישיבה קודמת שיש טופס וכדי להבטיח שהכנסת לא תהיה

נפסדת, כל גימלאי שירצה להצטרף להסדר, לחתום על התחייבות כספית

שיורידו לו מהפנסיה במידה שהוא ניצל על חשבון השנים הבאות, ואז

יוכלו להחזיר זאת.
צבי ענבר
אני מציע שנבדוק את זח, נראה אם ניתן לעשות הסדר כזה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה לא רוצה להחליט היום?

רחבעם זאב".

ההחלטה היא על תנאי.
צבי ענבר
ההחלטה על תנאי שהדבר ניתן מבחינה משפטית.
היו"ר רפאל פנהסי
מי בעד לאשר את בקשת הגימלאים לצרף ארבע שנות צבירה על

מנת להצטרף להסדר הפלאפונים של חברי הכנסת?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

בקשת חברי הכנסת לשעבר בדבר צבירה לתקופה של ארבע שנים נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשה אושרה על תנאי, כך שאם ליועץ המשפטי יהיה ערעור,

נחזור לדון בנושא.
צבי ענבר
לא ערעור.
היו"ר רפאל פנחסי
אם יהיה לך ערעור, נחזור לדון בנושא.
צבי ענבר
על תנאי. זה מותנה בכך שיימצא פתרון משפטי פורמלי.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אני אומר שבמידה שלא מצאת פתרון, הנושא יחזור לדיון.
צבי ענבר
בסדר, זה עדיין לא לביצוע עד שזה ייבדק.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מבקשים אם תוכל להציג הוות דעת עד תחילת שבוע הבא

האם הנושא אפשרי או לא. במידה שלא, נוכל בישיבה הבאה לדון

בענין.

בשלב זה, הנושא מאושר על תנאי, וצריך לקבל חוות דעת

משפטית. תודה.4. בקשת חבר הכנסת ראובן ריבלין להעברת הצעת חוק כביש י אגרה

(כביש ארצי לישראל) מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת הכספים

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לבקשת חבר הכנסת רובי ריבלין להעברת הצעת

חוק כבישי אגרה (כביש ארצי לישראל) מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת

הכספים.

אני אקרא את מכתבו:

"בימים אלו אמדר היה להיות תיקון לסעיף 3ג' לחוק שבנדון להיות

מאושר בוועדת הכלכלה, לקראת אישורו במליאת הכנסת.

ברם, יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, מתקשה, ככל

הנראה, להתגבר על לחצים מצד גורמים שונים המקורבים למפלגתו,

ואשר מבקשים לתקוע מקלות ביישום החוק בכלל, ללא קשר לתיקון

המסויים שבו עוסקת הוועדה עתה."

הוא אומר כאן דברים קשים, לא הייתי רוצה שיכתוב זאת

דווקא אמנון רובינשטיין הוא יהודי ישר, למה להאשימו בדברים

צדדיים? היה צריך לבקש את עצם הדבר.

"לפיכך, אבקש להעביר את הענין התלוי ועומד בוועדה לוועדת

הכספים, ולשם כך אבקש כי תואיל לכנס בהקדם האפשרי את ועדת

הכנסת. הממשלה רואה חשיבות רבה מאד לאישור התיקון המוצע בכנסת

הנוכחית, ומבקשת שהליכי חקיקתו לא "ייתקעו" ללא עילה של ממש, רק

בשל לחציהם של אותם גורמים, המסרבים עד היום לקבל את עובדת

חקיקתו של החוק שבנדון.

חבר הכנסת רובינשטיין, כך אני מקווה, לא יערים קשיים בפני העברת

הענין לוועדת הכספים.

אנא הואל איפוא להודיעני על המועד לישיבת הוועדה."

פנינו לחבר הכנסת רובינשטיין והוא נתן את הסכמתו להעביר

את הנושא.
חיים אורון
- - - כל המהלך היה מוסכם עם אמנון רובינשטיין. חבר הכנסת

רביץ מעכב חוק במשך שנתיים- - -

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת חיים אורון, אם שמת לב, בלי לראות את הסיפה

שחבר הכנסת רובינשטיין הסכים, באמצע קריאת המכתב נעצרתי ואמרתי

שלדעתי השורות שהוא כתב הן מיותרות, כי חבר הכנסתי רובינשטיין

באמת מנהל זאת בצורה עניינית ולגופו של ענין ולא היה צריך לכתוב

זאת.

יחד עם זאת, לגופו של ענין, הוא מסכים כל יש לו עומס

בוועדה, ולכן צריך להעביר זאת כי ועדת הכספים יושבת ללא הגבלה.
צבי הנדל
יושבת כאן נציגה חשובה מוועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נשמע קודם את חבר הכנסת זאבי, הוא נרשם ראשון.
אתי בנדלר
אני מבקשת בכל זאת את רשות הדיבור לפני חברי הכנסת כדי

להבהיר איזשהו ענין עובדתי.

רחבעם זאבי;

חכי, לפני העובדות.

אני מבקש שנחזיר את המכתב הזה לכותב ונגיד לו שיש לנו

אהדה לבקשה, אבל אנחנו לא מוכנים לתייק אצלנו בוועדת הכנסת נוסח

כזה שפוגע בסיעה כלשהי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מקבל את הבקשה שלך. הנושא יורד מסדר-היום ויוגש מכתב

אחר. נקיים זאת בישיבה הבאה וזה יהיה על סדר היום.

צבי ענבר;

אולי בכל זאת, שמא אין מקום לשים זאת על סדר היום של

הישיבה הבאה, גם אם יהיה המכתב הכל מנומס והכי יפה.

היו"ר רפאל פנחסי;

זו אחוות משפטנים. הוא מגן על אתי. בבקשה, אתי בנדלר.
אתי בנדלר
אני חוששת שחלה כאן טעות, ואני לא מתייחסת לנוסח המכתב

אלא בנושא המכתב.

בוועדת הכלכלה לא נמצא על סדר היום שום תיקון לחוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל). מה שיש בוועדת הכלכלה זה אישור של דרך

או מנגנון לעדכון האגרה שתיגבה על ידי הזכיין בכביש הזה, ועל פי

מצוות החוק, סעיף 3גי לחוק אומר: "התקופה המירבית של חוזה

הזיכיון לפי חוק זה וכן סכום האגרה המירבי או הנוסחה לחישוב

סכום האגרה המירבי והדרך לעדכונם לפי הענין, כפי שייכללו

...טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

זה מה שמצוי על סדר יומה של ועדת הכלכלה - שינוי דרך

שאושרה כבר לעדכון האגרה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה תיקון סעיף 3ג'?אתי בנדלר;

לא. לא מתקנים כאן שום חוק. פועלים לאישור דבר מסויים

בהתאם להוראות סעיף 3ג' לחוק.

לכן, אין לוועדת הכנסת בכלל סמכות להחליט על העברת הנושא

הזה לוועדה אחרת, כי זה קבוע בחוק.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. מאחר שהחלטנו שחבר הכנסת רובי ריביין צריך לכתוב

מחדש מכתב, הוא יבוא איתך בדברים ויתקן את נוסח המכתב שלו.

חיים אורון;
היו"ר רפאל פנחסי
סליחה, יכול להיות שהוא מתכוון לחוק אחר.

חיים אורון;

הוא מתכווו לזה בדיוק.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא יישב עם אתי. אם ימצא לנכון, ישלח לנו מכתב, אנחנו

נדוו ואז תעירי את הערתך. נבקש גם שחבר הכנסת רובי ריבלין יהיה

נוכח.
משה פלד
אני מציע לקרוא לחבר הכנסת אמנוו רובינשטיין שיהיה נוכח

בישיבה בשבוע הבא.
היו"ר רפאל פנהסי
אנחנו קראנו לו. הוא נתו הסכמה ושלח בא כוח.
אתי בנדלר
דיברתי הבוקר עם חבר הכנסת אמנון רובינשטיין אחרי שראיתי

את הפניה.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל חבר הכנסת רובינשטיין כתב שחוא מסכים.
אתי בנדלר
הפניתי את תשומת לבו והוא אמר שהוא מצטער, ההוראה בחוק

נשמטח ממנו.היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו בהחלט מקבלים את הערתך. נביא זאת לידיעת חבר הכנסת

רובי ריבלין. הרי בלאו הכי הוא צריך לנסח זאת מהדש. או שהוא

ימצא לנכון לתאם זאת בהתאם למה שאת אומרת, או שלא.
חיים אורון
יש לי הרגשה שנעשה מאמצים שלא תתקיים ישיבה ביום שני.
היו"ר רפאל פנחס'
למה?
חיים אורון
בשני הסעיפים, והמבין יבין.
היו"ר רפאל פנחס'
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים