ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/03/1999

פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 228

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כ' באדר התשנ"ט (8 במרץ 1999). שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה;

היו"ר רפאל פנחסי

שבח וייס

ראובן ריבלין

מוזמנים;

טלב אלסנע

עזמי בשארה

תמר גוז'נסקי

האשם מחאמיד

אריה חאן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אביעד קמארה - גזבר הכנסת

טובי הכימיאן - גזברות

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; שלומית כהן

סדר-היום; בקשת חברי-הכנסת האשם מחאמיד ועזמי בשארה בדבר התפלגותם מסיעת חד"ש-בל"ד

בהתאם לסעיף 25(ב2) לחוק הבחירות לכנסת ולראש-הממשלה [נוסח משולב],

התשכ"ט-1969.

בקשת חברי הכנסת האשם מחאמיד ועזמי בשארה בדבר התפלגותם

מסיעת חד"ש-בל"ד בהתאם לסעיף 25(ב2) לחוק הבחירות

לכנסת ולראש-הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף בסדר היום הוא בקשת חברי-הכנסת האשם

מחאמיד ועזמי בשארה בדבר התפלגותם מסיעת חד"ש-בל"ד בהתאם לסעיף 25(ב2) לחוק

הבחירות לכנסת ולראש-הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

הועבר אלי מכתב בזו הלשון: "לכבוד חבר-הכנסת רפאל פנחסי, יו"ר ועדת הכנסת,

שלום רב. הנדון: התפלגותנו מסיעת חד"ש-בל"ד. נבקש להודיע על התפלגותנו מסיעת

חד"ש-בל"ד ונבקש להכיר בנו כסיעה נפרדת תחת השם בל"ד. נודה לכם אם תאשרו את

השינוי בישיבת ועדת הכנסת היום".

הנושא אמור היה לעלות בישיבה הקודמת. מאחר שהיתה התנגדות מטעם יושב-ראש סיעת

חד"ש-בל"ד לדון בנושא באותו יום, קבענו ישיבה מיוחדת להיום. חתומים על הבקשה

חברי-הכנסת האשם מחאמיד ועזמי בשארה.
תמר גוז'נסקי
אדוני היושב-ראש, אני מבקשת בתחילת דבריי לומר באופן כללי שהמצב בכנסת היום,

עם ההתפלגויות והחיבורים, מעורר הרבה מאוד שאלות, אבל על זה נדון בהזדמנות אחרת.

לגבי הבקשה שהונחה לפנינו, אני מבקשת לעשות הבחנה, שאנמק אותה, בין פרישתו של

חבר-הכנסת עזמי בשארה, שנמצא בסיעה מלכתחילה כנציגה של מפלגה בשם בל"ד, לבין

הפרישה של חבר-הכנסת האשם מחאמיד.

מיד לאחר הבחירות לכנסת, בהתאם לחוק, מאחר שסיעת חד"ש-בל"ד היתה צירוף של שתי

מפלגות, הודענו ליושב-ראש הכנסת על כך שאנחנו צירוף של שתי מפלגות בכל הנוגע

למימון ההוצאות השוטפות, ואכן כך היו הדברים מאז הבחירות לכנסת. מכאן שבקשתו של

חבר-הכנסת עזמי בשארה לא להמשיך בשותפות הזאת מביאה אותנו למצב שבו אנחנו לא

מתכוונים לכפות על אף אחד שותפות איתנו, אם הוא לא מעוניין בשותפות, ולכן אין לנו

התנגדות לפרישה הזאת. אבל אני רוצה להדגיש, שלפי חוק הבחירות לכנסת 1969, פרישתו

של חבר הכנסת האשם מחאמיד היא לפי סעיף 25(ב1)(2). בסעיף 25(ב1)(2} מדובר על

התפלגות של סיעה שהיא צירוף של כמה דברים, או צירוף של מפלגות. לכן במקרה חזה

צריך בעצם רק להודיע, ולצורך העניין לא חשוב אם מדובר בחבר-כנסת אחד או שניים או

חמישה או עשרה. הסעיף לא אומר כמה, הוא אומר שאם מלכתחילה הייתם חיבור של מפלגות

וכך עבדתם בכנסת - אתם יכולים להחליט שאתם מפרקים את השותפות. לדעתי אם אחד

השותפים אומר שהוא מפרק את השותפות, השותפות בזה מתפרקת, וזה לפי סעיף 25(ב1}(2).

לעומת זה, לגבי חבר הכנסת האשם מחאמיד, הוא היה מ-1996 בתוך סיעת חד"ש-בל"ד,

במרכיב של חד"ש ולא במרכיב של בל"ד, ועד לרגע זה הוא חלק מהמרכיב של חד"ש. במשך

כל השנים של העבודה של הכנסת הנוכחית החלוקה הזאת היתה ברורה, הן מבחינת מימון

המפלגות והן מכל בחינה אחרת. ככל הידוע לי, חבר-הכנסת האשם מחאמיד לא הקים מפלגה

משלו וכל זה נעשה בזמן שהוא היה חבר סיעת חד"ש.

פרישתו של חבר-הכנסת האשם מחאמיד נעשית לפי סעיף אחר, לפי סעיף 25(ב1)(1)(א):

"ההתפלגות היא של יותר מחבר-כנסת אחד, ובלבד שנעשתה בתוך 90 הימים שלפני

הבחירות". זאת אומרת, אנחנו מדברים על התפלגות לא של חטיבות שישנן בתוך סיעה,

חד"ש ובל"ד, אלא על פרישה של חבר-כנסת מחד"ש. פרישה של חבר-כנסת מחד"ש מחייבת

שיהיה יותר מחבר-כנסת אחד. לכן אני חושבת שהפרישה של חבר-הכנסת האשם מחאמיד

איננה נכללת בסעיף 25(ב1), כפי שהוא מופיע.
היו"ר רפאל פנחסי
הבנתי שבתחילת הכנסת הודעתם שהתאחדתם. ברגע שהתאחדתם, מבחינת הכנסת אתם סיעה

אחת, וההתפלגות היא כרגע מתוך הסיעה.

תמר גוז'נסקי;

הטענה שלי היא, שיש הבדל בין מרכיב של סיעה שפורש לבין חבר-כנסת שפורש.

חבר-הכנסת עזמי בשארה פורש משום שהוא היה מלכתחילה מפלגה כמרכיב בסיעה. הבר הכנסת

האשם מחאמיד לא.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל מבחינת הכנסת אין שתי סיעות, מכיוון שהתאחדתם.

תמר גוז'נסקי;

נכון שאין שתי סיעות, אבל צורת הפילוג היא שונה.

צבי ענבר;

האם הגשתם ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית נוסח הסכם, ובהסכם הזה כתוב שרשימת

המועמדים שלכם היא צירוף של המפלגות המסוימות, תוך ציון ההשתייכות של המועמדים?
תמר גוז'נסקי
אני עכשיו לא זוכרת.
צבי ענבר
זה תנאי לטיעון שלך. כל הטיעון שלך על סעיף 25(ב1)(2) יכול להתבסס רק אם

תציגי הסכם שהגשתם ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית.
תמר גוז'נסקי
עברתי על כל ההחלטות של ועדת הכנסת שהתקבלו לאחרונה בקשר להתפלגויות. בכל

ההחלטות האלה, במקרה של פרישה הפרישה היתה או לפי העקרון של מפלגות שהיו ממילא

קודם לכן בסיעה, נניח ליכוד-צומת-גשר התפלגו לסיעות המקור, או שהוקמו סיעות

חדשות. אין כל מקרה כמו המקרה שלפנינו, שמישהו עובר ממפלגה למפלגה וועדת הכנסת

אישרה. יהדות התורה ואגודת ישראל התפלגו עם דגל התורה, זה מובן, זאת הדוגמה

הראשונה.
שבח וייס
מה עם חגי מירום ונסים זוילי?
תמר גוז'נסקי
הם הקימו את סיעת מפלגת המרכז בי.
היו"ר רפאל פנחסי
והם מקימים עכשיו את סיעת בל"ד.

תמר גוז'נסקי;

גם כשמישהו חשב לעבור מסיעה שמיוצגת בכנסת לסיעה אחרת, הוא לא עשה את זה כפי

שזה מונח לפנינו.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה היה במ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢקרה של חבר-הכנסת זנדברג?

תמר גוז'נסקי;

הוא הקים את מפלגת המרכז החדשה.

צבי ענבר;

הוא אחד מתוך "צומת" והצטרף למרכז. אותו הדבר חבר-הכנסת קליינר.

תמר גוז'נסקי;

זה לא כך, משום שהם הקימו סיעה חדשה בשם מפלגת המרכז ב'. כאשר משה פלד רצה

להצטרף ל"מולדת", לא אישרתם לו הצטרפות והוא הקים סיעה בשם "מכורה". לכן הטענה

שלי היא שיש הבדל אם שני חברי-כנסת או אחד. פרישה של חבר-כנסת אחד זאת הפרישה שבה

אנחנו מדברים, כי במקרה של חבר-הכנסת עזמי בשארה אנחנו מדברים על מפלגה שהחלוקה

בין שני הגורמים היא מובנת מאליה, אנחנו הודענו ליושב-ראש הכנסת.
צבי ענבר
אני מסכים עם זה שהודעתם ליושב-ראש הכנסת, זה נכון לצורך המימון. אבל כדי

שיהיה אפשר לשקול את הטיעון שלך, אם הוא נכון מבחינה משפטית, את צריכה להראות

הסכם שהגשתם ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית יחד עם הגשת רשימות המועמדים.
תמר גוז'נסקי
לפי איזה סעיף?
צבי ענבר
על-פי אותו סעיף שציטטת, 25(ב1}(2), שאומר: "והיא הגישה ליושב-ראש ועדת

הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה נוסח של הסכם בדבר צירוף של סיעות,

חטיבות, מפלגות או ארגונים כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים". אם היה מוגש

הסכם כזה, יכול היה חבר-הכנסת עזמי בשארה להתפלג לבדו. אבל הוא לא מתפלג לבדו,

מכיוון שלא עשיתם הסכם כזה, לכן הוא לא יכול להתפלג לפי 25(ב1)(2).

תמר גוז'נסקי;

אם הוא לא יכול להתפלג לפי 25(ב1}(2}, איך סיעת "מכורה" הוכרה?
צבי ענבר
היתה סיעה בשם "צומת". ב"צומת" היו שלושה חברי-כנסת. שני חברי-הכנסת רפאל

איתן וחיים דיין פנו והודיעו שהם מתפלגים מ"צומת", נשאר משה פלד לבדו ולכן הוא

הוכר כסיעה.

תמר גוז'נסקי;

אבל הם לקחו את השם.

צבי ענבר;

בוודאי, כי הם הרוב. על-פי סעיף 18 לתקנון הכנסת, הסיעה שבה נשארו רוב החברים

זוכה לשם בו השתמשה בבחירות.

תמר גוז'נסקי;

אני לא זוכרת עכשיו אם הודענו ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית על הנושא הזה,

אבל אני בכל זאת חושבת שיש הבחנה כאשר מדובר בסיעה שמורכבת משתי מפלגות, שפעלה כך

כל הזמן- בכנסת, יש הבחנה בין מצב שמרכיב עוזב לבין מצב שחבר-כנסת עוזב, ויש הבחנה

אם חבר-כנסת עובר בתוך אותה סיעה ממפלגה ממפלגה.

היו"ר רפאל פנחסי;

זאת בדיוק הדוגמה שנתן צבי ענבר, כשם שבליכוד היו שלוש מפלגות, ליכוד גשר

וצומת, והם התפצלו.

תמר גוז'נסקי;

עם זה אין בעיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתם הופעתם כסיעה אחת, כשם שהם הופיעו כסיעה.

תמר גוז'נסקי;

מאחר שחוק המפלגות הוא החוק המאוחר ומאחר שחוק המפלגות היה אמור להשפיע

ולהקרין על כל החוקים בכנסת, כולל חוק הבחירות לכנסת, ומאחר שלא עשינו את

התיאומים האלה, העקרון צריך להיות שאם מישהו משתייך למפלגה. אנחנו מדברים על

מעבר ממפלגה למפלגה ולא על פרישה, ובמקרים האחרים הם לא עברו ממפלגה למפלגה באותה

כנסת, במהלך הזה כפי שמוצג לפנינו.
עזמי בשארה
אני חושב שכל ההבחנה היא בין מפלגה לסיעה. מדובר כאן לא בהתפלגות של מפלגה,

אלא בהתפלגות שני חברי-כנסת מסיעה, וזה הרבה יותר כללי מהטיעון הספציפי

שחברת-הכנסת גוזינסקי טענה. שני חברי-כנסת התפלגו מסיעה, ו-90 יום לפני הבחירות

מותר לכל שני חברי-כנסת להקים סיעה בכנסת, אפילו אם הם לא שליש. במקרה הזה אנחנו

יותר משליש.
ראובן ריבלין
עמדתנו היא שאין לנהוג מנהג שונה עם החברים הנכבדים האלה.

עזמי בשארה;

לא הגשנו הסכם ליושב-ראש ועדת הבהירות המרכזית, הגשנו מכתב לחברת-הכנסת

גוזינסקי וכן ליושב-ראש הכנסת, שאנחנו מבקשים שמימון המפלגות יהיה נפרד לשתי

המפלגות. אהרת גם היינו מקבלים מימון בחירות, אבל לא קיבלנו מכיוון שהכל עבר דרך

חד"ש. אני מבחין בין מימון מפלגות שוטף לבין מימון בחירות, אלה שני דברים שונים.

אני חושב שהטיעונים האלה לא חלים במקרה הזה. כאן מדובר בשני חברי-כנסת

שהתפלגו מסיעה, לא היינו סיעת בל"ד אלא היינו מפלגה בתוך סיעה. לענייני ועדת

הכנסת, סיעת חד"ש-בל"ד היא סיעה אחת המורכבת מחמישה אנשים, והתפלגו ממנה עכשיו

שני אנשים.
שבח וייס
אנחנו היום בשיא, כי עד עכשיו היו 19 סיעות בכנסת, והיום אנחנו 20 סיעות.

בראשית הדרך נהגנו בנדיבות, כי אי-אפשר באופן מכאני להחזיק סיעות, בעיקר לפני

בחירות. יש כאן טלטלה, יש כאן התארגנות חדשה של החברה הישראלית, וזה חלק מחעניין.

יוצאים, פורשים, מקימים כוחות שונים. אני לא יודע מה עמדת סיעתי בעניין זה, אבל

מדובר בשני חברים מאוד מכובדים בכנסת, אינטלקטואלים, ויש פה לדעתי סיפור

אידיאולוגי, לכן לא אעצור אותם בדרכם.

היו"ר רפאל פנחסי;

צבי ענבר, מה העמדה המשפטית?

צבי ענבר;

מבחינה משפטית, ברגע שאין הסכם שהוצג בפני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית,

הסעיף שעליו הסתמכה חברת-הכנסת גוז'נסקי לא חל בכלל, אי אפשר אפילו לשקול את

השאלה האם הוא תופש או לא, ומה שנשאר זח סעיף קטן (ב1) פיסקה (1א) שאומרת;

"ההתפלגות היא של יותר מחבר-כנסת אחד, נעשתה תוך 90 יום שלפני הבחירות", וכך אכן

נעשה, ועל כן על-פי סעיף (ב2) נאמר: "תאשר ועדת הכנסת".

שבח וייס;

אני מצביע עכשיו רק בעד פילוג. "מפלגות ראובן גדולים חקרי לב", שופטים פרק

הי.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לקבל את בקשתם של חברי-הכנסת מחאמיד ובשארה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 1

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשה אושרה.

בקשה נוספת היא לאשר להם את השם סיעת בל"ד. מי בעד לאשר את השם סיעת בל"ד? מי

נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה, בלי מתנגדים. תודה רבה ובהצלחח.

הישיבה ננעלה בשעה 30;12

קוד המקור של הנתונים