ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1999

השימוש בכספי "הקשר עם הציבור"; מילוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת; פניות בדבר התפלגות: בסיעת הליכוד. סיעת יהדות התורה המאוחדת וסיעת העבודה; פניות חברי הכנסת יורי שטרן ומיכאל נודלמן בדבר הרחקתם מוועדות הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 226

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ז' באדר התשנ"ט (23 בפברואר 1999). שעת 30;13

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רחבעם זאבי

אברהם יוסף לייזרזון

חגי מירום

משה פלד

דורון שמואלי

מוזמנים; יושב ראש הכנסת דן תיכון

נסים זוילי

אברהם רביץ

אברהם פורז

מיכאל קליינר

יורי שטרן

אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אביעד קמארה - חשב הכנסת

טובי חכימיאן - גזברות

אדוארד בלאו - מרכז סיעת עלי"ה

רחל כהן - רכזת סיעת צומת

יועץ משפטי; צבי ענבר
מזכירת הוועדה
אילנה הודדה
קצרנית
תמר פוליבוי

סדר-היום; 1. פניות בדבר התפלגות; בסיעת הליכוד, סיעת יהדות התורה המאוחדת

וסיעת העבודה.

2. השימוש בכספי "הקשר עם הציבור".

3. פניות חברי הכנסת יורי שטרן ומיכאל נודלמן בדבר הרחקתם מוועדות

הכנסת.

4. מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת.1. פניות בדבר התפלגות: בסיעת הליכוד. סיעת יהדות התורה המאוחדת וסיעת העבודה
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את הישיבה. אתחיל דווקא ביהדות התורה המאוחדת, מכיוון שנמצאים

כאן חברי הכנסת רביץ ולייזרזון. קיבלתי פה פנייה מהרב מאיר פרוש, סגן השר:

ברצוני להודיעך כי סיעת יהדות התורה המאוחדת, אגודת ישראל ודגל התורה, החליטה
להתפלג לשתי סיעות כדלהלן
אחת - סיעת יהדות התורה המאוחדת ואגודת ישראל תימנה

את חבר הכנסת מאיר פרוש, את חבר הכנסת שמואל הלפרט ואת חבר הכנסת אברהם יוסף

לייזרזון; שנייה - סיעת התאחדות החרדים דגל התורה שתימנה את חבר הכנסת אברהם

רביץ. הנני מבקש אישור ועדת הכנסת להתפלגות שתי סיעות לכנסת.

אני מציע שנעשה את זה בשני שלבים, ראשית - בנושא ההתפלגות, ואחר כך -

בנושא השם. ראשית, אני מבקש לאשר את ההתפלגות.
אברהם רביץ
רגע, יש לי מה להגיד לגבי ההתפלגות עצמה. המכתב הזה איננו נכון, בכנסת לא

מתבטאים באופן - שקרי אפשר להגיד בכנסת? לא, זה לא יפה.
רחבעם זאבי
אפשר להגיד יותר גרוע.
אברהם רביץ
המכתב איננו נכון. לא היתה ישיבה של סיעת יהדות התורה. יהדות התורה

המאוחדת לא החליטה להתפלג. אנחנו לא ביקשנו את הפילוג. אגודת ישראל בתוך

הצירוף הזה רוצה להתפלג - בבקשה. אבל אנחנו לא החלטנו, אין דבר כזה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כך, צריך להחזיר לו את המכתב שיכתוב מכתב בשם יהדות התורה.
אברהם רביץ
זה לא מכתב.
אברהם פורז
נניח שיש פנייה חד צדדית, הרי זאת סיעה פדרטיבית - -
אברהם רביץ
הם יכולים, אבל שידברו עם חבר הכנסת מאיר פרוש.
אברהם יוסף לייזרזון
הוא לא מתנגד.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אמרתי שיש התנגדות לשם יהדות התורה המאוחדת, ולכן אני לא מאשר את

השם. אבל אני חושב שצריך לאשר את ההתפלגות עצמה.
אברהם רביץ
יכולים לאשר, אבל לא על פי המכתב הזה, כי זה נכנס להיסטוריה כאילו אני

ביקשתי להתפלג, ואני לא רוצה להתפלג. אבל אני לא מתנגד, אני אף פעם לא יכול

לחייב מישהו לאהוב אותי.
אברהם פורז
הרי זה מטעמים טקטיים.

צבי ענבר;

אנחנו מדברים כרגע על סעיף 25(ב2) שאומר: "נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב

מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב1}", כלומר: ההתפלגות

במקרה כזה היא של שלושה מתוך ארבעה. אני הייתי זה שביקשתי שהוועדה תשמע גם את

דעתו של חבר הכנסת רביץ. אני מבין שהבעיה העיקרית נובעת בראש ובראשונה מכך

שהיא מוצגת כאילו זאת היתה החלטת הסיעה כולה.
אברהם רביץ
כאילו שני הצדדים רוצים להתפלג אחד מהשני, וזה לא נכון.
צבי ענבר
כאילו שני הצדדים רוצים להתפלג.

מבחינה משפטית בלבד, יכולים כמובן שלושה חברי הסיעה לא רק לבוא בתור

כאילו חלק מהסיעה, אלא יכולים לבוא בשם הסיעה, כי הם הרוב בסיעה. אני רק מבין

שבקשתו של חבר הכנסת רביץ - שיהיה ברור גם מהבקשה להתפלגות - שהבקשה של שלושה

חברי הסיעה שמהווים את הרוב בסיעה החליטו על התפלגות, ואכן חבר הכנסת רביץ

איננו חולק על כך שמבחינה משפטית הם אכן יכולים לעשות כן, הוא רק היה רוצה

שבמכתב שנשאר בהיסטוריה לא ייצא כאילו הוא היה שותף לפיצול.
היו"ר רפאל פנחסי
אם אני מבין נכון, אני צריך לחכות למכתב אחר בישיבה הבאה.
צבי ענבר
בוודאי הישיבה הזאת תימשך עוד זמן, ואפילו תוך כדי הישיבה, הייתי מציע

שהסיעה תפנה בשם שלושה מחבריה -
היו"ר רפאל פנחסי
תפנה בנוסח אחר.
אברהם רביץ
הוא יכול מהמקום לכתוב מכתב אחר.אברהם יוסף לייזרזון;

נדמה לי שבבחירות האחרונות גם היתה כזאת בקשה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא יודע מה היה בבחירות האחרונות.
אברהם יוסף לייזרזון
היה דבר כזה בבחירות הקודמות.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת לייזרזון, אף אחד לא חולק על כך שזכותכם לעשות את זה, רק

הניסוח כפי שהוא מנוסח לא מקובל על הרב רביץ. נסחו מכתב אחר.

אני רוצה לעבור לבקשה נוספת מטעם סיעת הליכוד והתפלגות נוספת של חברי

הכנסת זאב בנימין בגין, מיכאל קליינר ודוד ראם. יש פה פנייה אל יושב ראש הכנסת

ואליי.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

המכתב הזה לא הגיע אליי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני צריך את בקשת ההתפלגות עצמה.

עד שיביאו את המכתב, נעבור להתפלגות נוספת. יש פה פנייה של עורך דין

נורמן פלאט. הוא מבקש התפלגות מסיעה ומיזוג סיעות חדשות. יש לו פה ארבע

הודעות.

מיכאל קליינר;

אדוני חיושב ראש, הבאתי את המכתב.

היו"ר רפאל פנחסי;

לפניי בקשת ההתפלגות של חברי הכנסת בגין, קליינר וראם מסיעת הליכוד;

"אנו החתומים מטה מתכבדים להודיעך על הקמת סיעה חדשה - סיעת חרות. חברי

הסיעה הינם חברי הכנסת החתומים על הודעה זו. למען הסר ספק, מודגש כי אנו

מתפלגים מסיעת הליכוד-גשר-צומת" - עכשיו זה רק ליכוד-צומת, כי גשר התפלגה כבר

בבוקר - "צוין כי סיעת חרות תייצג את "חרות - התנועה הלאומית", מפלגה בתהליך

רישום שבקשתה הוגשה לרשם המפלגות ביום 17.1.99.

אנחנו מבקשים שוועדת הכנסת תאשר את השינוי הנ"ל בהתאם להוראות סעיף 25

(ב1) (1א) ו-(ב2) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב) התשכ"ט-1969,

ולהודיע לנו על אישור הוועדה בהקדם האפשרי.

תודה על שיתוף הפעולה."

מי בעד אישור הבקשה?הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה להתפלגות אושרה.
היו"ר ויפאל פנחסי
הבקשה אושרה, מזל טוב לחברי הכנסת זאב בנימין בגין, מיכאל קליינר ודוד

ראם.
עכשיו יש בקשה נוספת לאשר את השם
"2) להכיר בסיעתנו כנציגת מפלגת "חרות - התנועה הלאומית", כהגדרת סעיף

1(2) להוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.

3) לאשר לסיעתנו החדשה את השם "חרות", בהתאם לסעיף 18(א)(2} לתקנון

הכנסת.

4}לאשר כי מספר חברי סיעתנו החדשה, היא סיעת חרות, עומד על שלושה,

בהתאם לסעיף 25(ב3) (1) לחוק הבחירות וסעיף 18(א}(1) ו-(3} לתקנון

הכנסת.

5) לאשר החלת סעיף 13(א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (תיקון 11) על

סיעת חרות.

תודה על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב", כאמור שלוש חתימות.

צבי ענבר;

לעניין מפלגה, כל עוד אין מפלגה שאושרה בשם הזה, ואני מבין שעוד אין

מפלגה שאושרה, היא רק בהליכי רישום.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, אבל השם הזה לא תפוס על ידי הליכוד?

אברהם פורז;

הליכוד נקרא תנועה לאומית ליברלית.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
הם לא שמרו על חרות הליברלית?

אברהם פורז;

לא, עכשיו אתה יודע לאן אתה שייך.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
עכשיו הליכוד זה בלי גח"ל, בלי חרות ובלי ליברלים, לא נשארו יותר.צבי ענבר;

בשלב זה, כל עוד אין לנו מפלגה בשם הזה, עדיין אי אפקיר לקבוע שהסיעה

מייצגת מפלגה. כאשר תירשם המפלגה, תוכלנה גם הסיעה וגם המפלגה לבקש מוועדת

הכנסת הכרה בכך שהסיעה הזאת היא מייצגת את המפלגה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז מה אנחנו עושים?

צבי ענבר;

ברגע זה אתם יכולים לאשר סיעה חדשה שמונה את חברי הכנסת האלה והאלה וששמה

הוא כך וכך, ובשלב זה גם לא יתייחסו לשם המפלגה.

אברהם רביץ;

אנחנו מאשרים להם את השם כסיעה.

צבי ענבר;

כן, כסיעה.

חגי מירום;

אני מציע החלטה מותנית.

אברהם פורז;

אי אפשר, אולי המפלגה לא תאושר?

חגי מירום;

אז אמרתי "אם".

אברהם פורז;

אם נגיד שהם גזעניים?

רחבעם זאבי;

הם לא בעד טרנספר.

חגי מירום;

על מנת לחסוך-פה את הישיבה הבאה.

אברהם פורז;

אי אפשר לעשות את זה, זה לא תקין.

משה פלד;

אל תחסוך בישיבות.צבי ענבר;

אני מציע שכל עוד אין מפלגת, הוועדה לא תקבל החלטות, "ודבר בעיתו מה-

טוב".

מיכאל קליינר;

אני לא יודע מתי תתקיים ישיבת ועדת כנסת, אבל יש פה סעיפים שונים.
אברהם פורז
ממילא אתה לא יכול להגיש רשימת מועמדים לפני שאתה מפלגה, המימון לא בא

לפני שאתה הגשת רשימת מועמדים.

משה פלד!

אדוני היושב ראש, אסור לחסוך בישיבות. בשבוע הבא תהיה עוד ישיבה, ואז

יקבלו את זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מוכן לקיים עוד ישיבה, לא אמרתי שלא אקיים ישיבות.

משה פלד;

לא, אבל הוא רוצה לחסוך בישיבות.

מיכאל קליינר;

אז איזה סעיפים אפשר לאשר?

רחבעם זאבי;

הם מקבלים ארבע יחידות מימון, הם שלושה + יחידה אחת.

מיכאל קליינר;

היושב ראש צריך להגיד איזה מתוך חמשת הבקשות אפשר כן לאשר עכשיו.

היו"ר רפאל פנחסי;

אישרנו את השינוי ואת ההתפלגות, שזה סעיף 1. הוא מציע שסיעתכם תיקרא לא

כמפלגת חרות, אלא כסיעת חרות. נכון לרגע זה אנחנו קוראים לכם סיעת חרות ולא

מפלגה, כי המפלגה לא מאושרת.

צבי ענבר;

הוועדה הזאת גם לא מאשרת מפלגה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לכן הסיעה שלכם תיקרא חרות.
אברהם פורז
מר צבי ענבר, הם יכולים לקרוא לעצמם סיעת חרות או שעוד לא?
צבי ענבר
בתור סיעה? סיעה לא שייכת לעניין חוק המפלגות.

אברהם פורז;

האם חברי הכנסת האלה יכולים לבקש כל שם שירצו?

צבי ענבר;

אלא אם כן תהיה התנגדות, וועדת הכנסת תחליט בה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל נכון לרגע זה אין התנגדות, אני יכול לאשר אותה כסיעת חרות.

מיכאל קלי ינר;

ולאשר החלת סעיף 13(א)?

צבי ענבר;

רק ברגע -

מיכאל קליינר;

ולאשר כי מספר סיעת חברינו עומד על שלושה?

צבי ענבר;

אבל לא לפי סעיף 13(א).

היו"ר רפאל פנחסי;

אפשר להצביע? הבקשה היא;

"1} לאשר את השינוי כאמור במכתבנו מהיום, בהתאם לסעיף 25(ב2}", זוהי

ההתפלגות והיא אושרה.

"2} להכיר בסיעתנו כנציגת מפלגת "חרות".

צבי ענבר;

לא, סיעת חרות.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת קליינר, אני מתקן בגוף הבקשה "להכיר בסיעתנו כנציגת מפלגת

"חרות". אני מוחק "מפלגת "חרות" וכותב "סיעת "חרות".
אברהם פורז
למעשה, כסיעה בשם חרות.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

עכשיו אי אפשר יותר לכנס את הכנסת, יש כבר 20 סיעות וצריך לתת ל-20 סיעות

לדבר.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה לגבי "לאשר לסיעתנו החדשה את השם "חרות" כסיעת חרות?
צבי ענבר
זה בדיוק הדבר, זה היה כלול כבר במכתב. סעיף 2 נמחק עם המפלגה וסעיף 3

נשאר.
היו"ר רפאל פנחסי
"3 ) לאשר לסיעתנו החדשה את השם "חרות".

4) לאשר כי מספר חברי סיעתנו...שלושה", וזה בסדר.

5} לאשר החלת סעיף 13(א) לחוק מימון מפלגות".
צבי ענבר
בזה הוועדה לא מתעסקת בכלל.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הבקשה, פרט לסעיף 2? מי נגד?
צבי ענבר
ופרט לעניין המימון. סעיף 13 יורד, כי הוועדה לא מתעסקת בזה.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הבקשה אושרה, פרט לסעיף 2 ופרט לעניין המימון.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
חידה בעניין חבר הכנסת קליינר, ומי שיפתור אותה יקבל פרס. חבר הכנסת

קליינר היה חבר כנסת בכנסת ה-10, ה-12 וה-14 , זאת אומרת: כל כנסת זוגית הוא

חבר כנסת. האם הוא יהיה חבר כנסת בכנסת ה-15?
רחבעם זאבי
הוא יהיה. יהיו לנו כל כך הרבה מקומות שאנחנו יכולים עוד לקלוט אותך.יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אין סכנה כזאת.

היו"ר רפאל פנחסי;

קיבלתי פה בקשה מתוקנת של סיעת אגודת ישראל יהדות התורה, ובה כתוב: כבא-

כוח סיעת אגודת ישראל יהדות התורה המאוחדת מבקשת פיצול הסיעה.

אברהם רביץ;

הוא לא יכיל לבקש פיצול, הוא יכול להתפלג.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אמרתי מייד שהמכתב "לא שווה", אז הוא אמר שאקרא אותו, אז אני קורא

אותו.

רחבעם זאבי;

אז בואו נציע לו נוסח שיאושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא יצא מפה והוא ניסח את זה אחרת.

אברהם יוסף לייזרזון;

בשביל איחוד אני מוכן לעלות ארבע פעמים לקומה שנייה, בשביל פילוג אין לי

כוח כבר.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז שיהיה בשבוע הבא.

אברהם י וסף לייזרזון;

אני לא כותב את זה, הרב פרוש כתב את זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הרב פרוש חתם, זוהי חתימה של הרב פרוש.

אני מקריא; מכתב;

"הודעות וגל התפלגות מסיעות ועל מיזוג סיעות חדשות

בשם חברי הכנסת המנויים להלן, הנני מתכבד להעביר אליכם את המסמכים הבאים;

1. ארבע הודעות על פי סעיף 25(ב1) (1א) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה

(נוסח משולב), התשכ"ט-1969, הודעה אחת חתומה על ידי כל אחת מחברי הכנסת יצחק

מרדכי, דן מרידור, דוד מגן ואליעזר זנדברג בדבר התפלגותם מסיעת "הליכוד-גשר-

צומת" - היום זה הליכוד-צומת - "ועל הקמתם במשותף של סיעה חדשה, יחד עם בקשתם

לפי סעיף 18 לתקנון הכנסת לאשר לסיעה החדשה את השם "המרכז";חגי מירום;

חבריה, לא לשכוח שעזרנו לכם, האם חבר הכנסת פורז נקרא "המרכז"? הוא נקרא

פה אולי שינוי. אני לא מדבר על מפלגה, האם הוא נקרא "המרכז"?

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת חגי מירום, יגיע תורך וניתן לך לדבר, למה אתה מתרגז?

חגי מירוס;

כי אני מייצג את הקבוצה הזאת עכשיו.

היו"ר רפאל פנחסי!

אל תדאג, כולנו מייצגים את הקבוצה. תן לנו לעשות את זה בניחותא, עשינו את

הכל באווירה טובה, וגם זה יהיה באווירה טובה.

רחבעם זאבי;

מה שכתוב אצל רשם המפלגות - -

היו"ר רפאל פנחסי;

אני ממשיך להקריא:

"2. שתי הודעות נוספות על פי סעיף 25(ב1) (1א) לחוק הבחירות לכנסת ולראש

הממשלה (נוסח משולב) חתשכ"ט-1969, הודעה אחת חתומה על ידי כל אחד מחברי הכנסת

חגי מירום ונסים זוילי בדבר התפלגותם מסיעת "העבודה" ועל הקמתם במשותף של סיעה

חדשה, יחד עם בקשתם לפי סעיף 18 לתקנון הכנסת לאשר לסיעה החדשה את השם "ישראל

במרכז". יש "מרכז" ויש "ישראל במרכז"?

חגי מירום;

מכיוון שאנחנו חלק של "ישראל אחת", החלטנו להיות "ישראל במרכז", אבל זה

לעשר דקות, כי עוד מעט תהיה בקשה לאחד את שתיהן.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

איך זה? אני לא מבין למה.

אברהם פורז;

כי אלה באים מהעבודה ואלה באים מהליכוד, אז קודם כל, כל אחד עוזב את

הבית.

חגי מירו0;

אחר כך נבקש פה מי יד לאחד.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

חבר הכנסת חגי מירום, אבל זה לא כדאי לך.היו"ר רפאל פנחסי;

לא, אחר כך הם מתאחדים, לפי סעיף 3.
יושב ראש חכנסת דן תיכון
אם אתח מתאחד, אתח מפסיד מנה.

חגי מירום;

אני לא מפסיד מנח.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

למה? ככה היה לך שניים ועוד אחד ושניים ועוד אחד.
משה פלד
לא, זאת מפלגה אחת.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
שמע מה שאני אומר לך.
משה פלד
הם לא מקימים שתי מפלגות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
שמע מה שאני אומר לך.
אברהם פורז
לא, כל עוד אין לו מפלגה נפרדת, הוא לא יכול לקבל.
חגי מירום
אז אני לא יכול לקבל את זה למפלגה ההיא. אין ברירה, אני נאלץ להפסיד.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני אומר לך שזה לא נכון. זאת הטעות שאתם לא מבינים. יש כאן כאלה טמבלים

שאם הייתי יועץ להם, הם היו מקבלים מיליונים. מרצ מקבלת ארבע מנות עכשיו.
הי ו"ר רפאל פנחסי
בגלל חבר הכנסת פורז עוד מנה.
אברהם פורז
לא, ההתפצלות לא הגדילה בכלום. תמיד קיבלנו שלוש מפלגות + מספר אחד.
יושב ראש הכנסת דןי תיכון
בסדר, הם יכלו לקחת את זה. לא, קיבלת שלוש. יכול להיות שעכשיו אתה לא

רוצה את הרביעית.

אברהם פורז;

הייבת להיות מפלגה.

אברהם רביץ;

גם אנחנו מקבלים שתי מנות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
12 חברי כנסת כשהם 9.

היו"ר רפאל פנחסי;

מר צבי ענבר, עזור לי. מדובר בנושאים מורכבים ויש פה מחלוקת. יהדות התורה

תחכה קצת, נקיים עוד ישיבה מיוחדת עבורה. לא הולכים להקים מפלגה חדשה, כאשר

אלה רוצים להתקדם, ואנחנו מעכבים אותם.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אני הייתי מציע לליכוד, נשארו 16 חברי כנסת, שיתפלגו לשמונה קבוצות

ויקבלו עוד שמונה מנות.
היו"ר רפאל פנחסי
כל אחד יכול לחתפלג, כמו חבר הכנסת פורז שהתפלג מחבר הכנסת רובינשטיין

והם התפלגו אחד-אחד, הוא מקבל והוא מקבל.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

במרצ מקבלים 12 מנות מהיום הראשון, למרות שהם התאחדו.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם הליכוד כך עם גשר וצומת.

משה פלד;

איזו מפלגה עשירה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אבל גשר וצומת שמרו על אופי נפרד. הם החליטו להתאחד והם התאחדו.היו"ר רפאל פנחסי;
בזה אתה צודק. אני ממשיך לקרוא
"3. הודעה אהת על פי סעיף 25(ב2} לחיק הבהירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח

משולב) התשכ"ט-1969, חתומה על ידי חברי הכנסת יצחק מרדכי, דן מרידור, דוד מגן,

אליעזר זנדברג, חגי מירום ונסים זוילי בהיותם החברים בשתי הסיעות החדשות

האמורות לעיל, בדבר מיזוג הסיעות החדשות והקמת סיעה משותפת אחת, יחד עם בקשתם

לפי סעיף 18 לתקנון הכנסת לאשר לסיעה החדשה את השם "המרכז".

אודה על קבלת אישור בדבר העלאת ההודעות והבקשות האמורות על סדר היום של

ישיבת ועדת הכנסת הקבועה למחר" - זה כנראה מכתב שנכתב אתמול - "23.2.1999. כמו

כן, אודה על אישור קבלת מכתב זה על צירופיו על גבי עותק המכתב.

בכבוד רב,

נורמן פלאט".

אברהם פורז;

אני רוצה לומר מראש כמה דברים, כדי שלא תהיה אי הבנה. השם "שינוי מפלגת

המרכז" הוא שם רשום של המפלגה שאני משתייך אליה מאז 1981. בכנסת הנוכחית השם

"שינוי מפלגת המרכז" אושר לפני כחודש כסיעה נפרדת. שינוי קיימת כמפלגה נפרדת

בשם "שינוי מפלגת המרכז". הוגשה לרשם המפלגות בקשה לרשום את "המרכז" - או משהו

כזה - כמפלגה, ואנחנו הגשנו התנגדות לשם.

אין לי שום התנגדות לכל דבר. אני מבקש לא לאפשר שימוש בשם "המרכז". אני

יכול רק להגיד לכם שזאת כנראה מפלגה מאד מצליחה, כי בימים האחרונים המשרדים

שלנו מוצפים בטלפונים שמחפשים אצלנו את יה-יה ואת סלאבין, ואני לא צוחק.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני רוצה לשאול אותך מה אכפת לך, הרי הוועדה הזאת לא קובעת.
היו"ר רפאל פנחסי
בדיוק, רשם המפלגות קובע.
אברהם פורז
כל דבר שהוא הטעיה הוא לא דבר טוב. אני מציע שכשם זמני אנשי קבוצת מירום

- נקרא לזה לצורך העניין - יקראו לעצמם בכל שם שהם רוצים בלי השם "המרכז" שהוא

שם מטעה. השם "המרכז" צריך להיות מוכרע על ידי רשם המפלגות, ולאחר מכן בבית

המשפט העליון.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אבל באמת, מה אתה רוצה מאיתנו?
אברהם פורז
לא לאשר את השם "המרכז".
יושב ראש הכנסת דן תיכון
שאנחנו ניכנס לעניין תזה? אנחנו מאשרים את הכל אוטומטית. חבר הכנסת פורז,

באמת...

חגי מירום;

תשאיר את זה לבית המשפט. זה כאילו כבר השפעת על הליך משפטי, זה תלוי

ועומד.

חיו"ר רפאל פנחסי;

קודם כל, נצביע על הפילוגים.

חגי מירום;

כן, אבל יש לי מה להגיד בהמשך.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, קודם כל נתחיל בעניין הפילוגים, ואחר כך נגיע לנושא של השם.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אם אתה מאשר פילוג, כל אחד מהם מקבל שניים + אחד, שניים + אחד.
חגי מירום
לא שניים, ארבע + אחד ושניים + אחד, כי זה ארבעה.
אברהם פורז
אבל רק אם הם מפלגה רשומה, אחרת לא.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
ואז אתה מקבל שמונה?
חגי מירום
אם אני מתאחד?
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אם אתה מתאחד.
חגי מירום
אם אני עושה את השלב הבא, אני מקבל ארבעה + שניים שזה שישה ועוד אחד שזה

שבעה, אני מפסיד אחד.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
למה?חגי מירוס;

כי אתה הסברת לי כך, שכל סיעה מקבלת את מספר חבריה + אחד, איו אם התאחדתי

ויש לי ארבעה ושניים - -

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אני לא הכתובת, מר צבי ענבר הוא הכתובת, התייעץ איתו.

חגי מירום;

אגב, מדובר בשוטף או שפלוס אחד זה גם מימון?
אביעד קמארה
רק בשוטף.

חגי מירום;

כמה זאת יחידה שוטפת?

טובי חכימיאן;

1,323,000 שקלים.

חגי מירום!

אנחנו רוצים להתאחד, אנחנו רוצים להשלים את המהלך.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
זה הרבה כסף.

חגי מירום;

גם בתוצאות הבחירות זה + 1.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת מרום, האם אני יכול להחליט על כל אחד לבד או על כולם כמו

שכתוב? עורך הדין לא כתב כאן כל אחד לבד, אלא את כל הארבעה ביחד.

חגי מירום;

ארבעה זה ביחד.

היו"ר רפאל פנחסי;

ארבעה ביחד ושניים ביחד.צבי ענבר;

יש כאן בקשות לשתי התפלגויות. התפלגות אהת היא מסיעת העבודה, וההתפלגות

השנייה היא מסיעת הליכוד-צומת, ולכן כל אחת משתי ההתפלגויות יש לאשר בנפרד.

שלב שני צריך להיות באמת הוויכוח לגבי השם.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה הראשונה היא התפלגות מסיעת ליכיד-צומת. ארבעה חברים מבקשים להתפלג
מסיעת ליכוד-צומת, והם
חברי הכנסת יצחק מרדכי, דן מרידור, דוד מגן ואליעזר

זנדברג. מי בעד ההתפלגות הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

אושרה התפלגות ארבעה חברים מסיעת ליכוד-צומת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אחד נגד. ההתפלגות התקבלה ברוב מוחץ.

בקשה נוספת היא התפלגות מסיעת העבודה של חברי הכנסת הגי מירום ונסים

זוילי. מי בעד ההתפלגות הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

אושרה התפלגות שני חברים מסיעת העבודה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת דורון שמואלי, אתה נגד?

דורון שמואלי;

כן.

היו"ר רפאל פנחסי;

כשאני שואל מי בעד ומי נגד, אתה כל הזמן עם היד למעלה.

דורון שמואלי;

אני נגד התפלגויות בצורה עקרונית. אני בבעיה הזאת.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשות התקבלו. עכשיו יש בקשה נוספת, לאחד את כל השישה תחת השם "המרכז".

חגי מירום;

קודם כל, היו שתי התפלגויות והיתה בקשה לאשר שמות לשתי ההתפלגויות האלה.היו"ר רפאל פנחסי;

לכן אני ניגש לשמות. הבקשה הראשונה של ארבעת חברי הכנסת היא השם "המרכז",

והבקשה השנייה היא "ישראל במרכז".

יוגי מירום;

עכשיו אנחנו מבקשים שיאשרו את זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

על זה יש התנגדות.

חגי מירום;

אז יצביעו על זה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

האם אנחנו הולכים להצבעה למרות שיש התנגדות?

צבי ענבר;

יש כאן ללא ספק בעיה בכך, כאשר יש פה סיעה שטוענת שהמילה "המרכז" היא הלק

משמה. היא לא נקראת סיעת המרכז, אלא שינוי - מפלגת המרכז, ופה יש שתי בקשות.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

חבר הכנסת פורז, אבל כדאי לך, אם מתבלבלים - תקבל עוד קולות.

אברהם פורז;

לא, אני לא רוצה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

ברצינות, לשיטתך.

אברהם פורז;

לשיטתי אני לא רוצה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אמרת שהמשרד שלך מוצף בבקשות.

אברהם פורז;

רוצים כל מיני אנשים שאין לי מה לעשות איתם.

צבי ענבר;

האם הנושא הזה נמצא בדיון משפטי כלשהו, מלבד אצל רשם המפלגות?אברהם פורז;

הם הגישו בקשה ואנחנו הגשנו התנגדות, והרשם טרם החליט כי עוד לא עבר

המועד. הוא לא יכול היה. הוא יכול להכריע רק בתוך 30 הימים, אולי תהיינה עוד

התנגדויות ואולי מישהו חושב שהם גזעניים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

ברצינות, אבל מה אתה רוצה מאיתנו?

אברהם פורז;

שתאשר ו להם כל שם שהם רוצים ובלבד לא "המרכז".

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אבל מה אכפת לך? למה זה מפריע לך?

אברהם פורז;

כי זה יוצר בלבול.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

איפה?

אברהם פורז;

אני אומר לך שאני מוצף טלפונים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

זה לא רציני. מספיק שתקבל 1,000 קולות בגלל הבלבול הזה, וזה כדאי לך.

אברהם פורז;

לא, אני לא רוצה.

חגי מירום;

בסדר, אז הוא מתנגד, אבל אפשר להחליט פה.

היו''ר רפאל פנחסי;

מר צבי ענבר, אפשר להצביע?

רחבעם זאבי;

לא כדאי לך.

חגי מירום;

למה?
רחבעם זאבי
כי דבר כזה גומרים בהסכמה.

חגי מירום;

אי אפשר לגמור בהסכמה.

רחבעם זאבי;

אז נקבל החלטה נגדך.

חגי מירום;

אם תחליטו נגדי - תחליטו נגדי, מה אני יכול לעשות?
אברהם פורז
הם יכולים באופן זמני למצוא שם אחר.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הוא חושב שאם יתנו אישור זמני, זה ישמש תקדים בפני רשם המפלגות.

חגי מירום;

אני חושש שאם עכשיו לא יאשרו, זה ישמש תקדים בפני רשם המפלגות לא להשאיר

את השם "המרכז". אני חושב שוועדת הכנסת חופשייה בעניין הזה, ואני רוצה לשאול

אם באופן פורמלי פה הם רשומים שינוי מפלגת המרכז? לפי דעתי, הם סיעת שינוי פה.

אברהם פורז;

הסיעה שלי נקראת "שינוי מפלגת המרכז".

היו"ר רפאל פנחסי;

בפעם הקודמת אישרנו שינוי.

אברהם פורז;

לא, אתה טועה.

חגי מירום;

מה פתאום מאשרים פה סיעה עם שם "מפלגת"?

אברהם פורז;

זה מאה אחוז, מה הבעיה?

רחבעם זאבי;

כמו שאישרו לנו.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
האם אכפת לך שיקראו לך מפלגת מרכז ולא סיעת מרכז?
אברהם פורז
השאירו את העניין הזה לרשם המפלגות, שהם יתפלגו כרגע בשם זמני כלשהו.

היו"ר רפאל פנחסי;

איזה שם?

נסים זוילי;

לא, "המרכז" יכול להיות שם זמני.

היו"ר רפאל פנהסי;

האם אתה מוכן לקבל "המרכז" כשם זמני?
אברהם פורז
לא, זה מבלבל ואני לא רוצה.
צבי ענבר
אני מבקש כעת לקרוא בפניכם את ההחלטה, כפי שאושרה וכפי שהונחה על שולחן

הכנסת וכפי שלא הובע - אני מבין על ההחלטה הזאת - ערעור ולא נאמר שההחלטה הזאת
היא החלטה לא מדויקת או לא נכונה
"סיעת מרצ - ישראל הדמוקרטית רצ, מפ"ם, שינוי - התפלגה כדלקמן:

1. סיעת מרצ...

2. סיעת שינוי - תמנה חבר אחד."

מבחינת סיעות הכנסת, יש לנו סיעת שינוי בכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
זכרתי שזה רק שינוי, ועכשיו יש לנו סיעת "המרכז" בכנסת. זכרתי את זה טוב.
צבי ענבר
זה מהתאריך 20 בינואר 1999.
היו"ר רפאל פנחסי
זה המכתב שאתה שלחת אלינו.
אברהם פורז
לא, איפה המכתב שלי?
היו"ר רפאל פנחסי
אחר כך נעשה את הבירור.
רחבעם זאבי
אם במכתב שלו אליד הוא דרש את זה ואתה השמטת, הוא לא אשם.

היו"ר רפאל פ3חסי;

מנהלת הוועדה לא משמיטה דברים.
אברהם פורז
היה מכתב חתום על ידי ועל ידי חבר הכנסת חיים אורון. איפה הוא? מישהו

קיצר.
רחבעם זאבי
אדוני היושב ראש, אני מבקש הפסקה בישיבה, מצביעים על ערוץ 7.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני כבר גומר להצביע.
רחבעם זאבי
אבל נפסיד את ההצבעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו נתקזז.

חגי מירום;

גמרתם עם ההתפלגות שלכם, אז מפסיקים? בואו נחזור, יש איזה קטע שלא חוזרים

יותר. נסיים את העניין, זה יקה שניות.
רחבעם זאבי
אבל נפסיד את ההצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת זאבי, אז אנחנו מקוזזים.
רחבעם זאבי
בתנאי שהיושב ראש יבטיח שלא מצביעים.
היו"ר רפאל פנהסי
לא יצביעו עד שלא נעלה.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני לא יודע, אני יושב כאן.
היו"ר רפאל פנחסי
יקראו לנו.

אברהם פורז;

איפה הפרוטוקול של והישיבה?
הגי מירום
מה אכפת לי פרוטוקול הישיבה?

אברהם פורז;

בוודאות ביקשתי "שינוי מפלגת המרכז".

חגי מירום;

אז למה לא ערערת על זה? למה לא אמרת דבר?

אברהם פורז;

זה לא משנה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע שנצביע עכשיו, ואהזור לדון בעניין ההשמטה.

אברהם פורז;

אבל למה? אני מציע לברר את העובדות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל רוצים עכשיו לעלות להצבעה.

אברהם פורז;

אז תעשה הפסקה ותכנס את הישיבה כדי שנברר את העובדות.

חגי מירום;

רגע, יש דבר אחד שאי אפשר לשנות אותו וזה לא יעזור. זה מה שהונח לפני

חברי הכנסת, ואם טעו בוועדה או לא, זה לא יוכל לעזור, הכנסת אישרה את זה.

אברהם פורז;

זה לא משנה. תאר לך שבמליאה במקום גשר כתבו רשת, אז זה לא גשר?חגי מירום;

אבל זו ההחלטה. כשאתה מניח אותה, ואם אין לה התנגדויות, היא נכנסת לתוקף.

צבי ענבר;

מה שקובע זאת ההלטת הוועדה. השאלה מה הוועדה ההליטה בעניין הזה, ועל

הבסיס הזה צריך לדון.

רהבעם זאבי;

ערוץ 7 יותר יקר לי מהכל ואני לא מסכים שיצביעו בלעדי י.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לעת עתה אתה גורם רק נזק כי הם יעלו למעלה.

אברהם פורז;

מייד אני מקבל את המכתב.

רהבעם זאבי;

נא לציין בפרוטוקול שהברי הכנסת פלד וזאבי דורשים להשתתף בהצבעה הזאת

ורואים בהצבעה במליאה ככוח גובר.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רואה שחבר הכנסת יוסי שריד מדבר, וכשתהיה ההצבעה, אצא יחד איתכם.

רהבעם זאבי;

אבל נאחר אותה, וגם חבר הכנסת לי יזרזו ן אמר שמצביעים.

היו"ר רפאל פנחסי;

עם כל הכבוד, יקראו לנו.

הגי מירום;

שלא יצביעו לפני שנעלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מסתכל כל הזמן בטלוויזיה וביקשתי שכאשר תהיה הצבעה יודיעו לנו, ואז

נעשה הפסקה ונעלה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

שיודיעו במזכירות שחמש דקות לפני ההצבעה נעלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מר ענבר, האם אנחנו יכולים לעבור להצבעה?צבי ענבר;

הייתי מציע לא להיחפז בהצבעה, זאת שאלה מאד מאד חשובה ובמהלוקת.
היו"ר רפאל פנחסי
אז איך ה0 ייקראו בינתיים? אז ההתפלגות שלהם לא תופסת.

צבי ענבר;

בינתיים הוועדה מכירה בהם כסיעה.

חגי מירום;

לא כסיעה, כסיעות. האם "ישראל במרכז" "הולך"?

נסים זוילי;

אין בעיה בשם "ישראל במרכז".

אברהם פורז;

אני מסכים ל"ישראל במרכז" באופן זמני, כשם זמני.

חגי מירום;

אז תאשר את "ישראל במרכז".

אברהם פורז;

כשם זמני.

היו"ר רפאל פנחסי;

רק את שלכם?

חגי מירום;

נראה עוד רגע, קודם תאשר את "ישראל במרכז".

צבי ענבר;

אם יש הסכמה על "ישראל במרכז", נקבל את זה ונשיג את הפרוטוקול כדי לראות

מה בדיוק הוועדה אישרה.

אברהם פורז;

כשם זמני עד לדיון הבא, אני מסכים לשם "ישראל במרכז".

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אני מבקש לאשר לשני חברי הסיעה הפורשים ממפלגת העבודה את השם "ישראל

במרכז".
רחבעם זאבי
הוא ביקש כשם זמני.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר. מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

השם "ישראל במרכז" אושר כשם -זמני לשני חברי הסיעה הפורשים ממפלגת העבודה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה. הבר הכנסת הגי מירום, הודעת שאתה מייצג גם את ארבעת חברי

הכנסת האהרים.

אברהם פורז;

אז שגם חם ייקראו כך בינתיים באופן זמני.
היו"ר רפאל פנחסי
האם אתה רוצה בינתיים שגם להם נקרא "ישראל במרכז"?

חגי מירום;

זה ייקרא "ישראל במרכז בי", מה אני יכול לעשות? ברגע זה, כך זה ייקרא.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לקרוא לארבעת חברי הכנסת הפורשים מסיעת הליכוד-צומת "ישראל במרכז

בי" באופן זמני?

הגי מירום;

יש בעיה?

צבי ענבר;

אין פה אף אחד מהם.

חגי מירום;

אני מייצג אותם.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא אמר את זה מראש.
רחבעם זאבי
הוא תצהיר שהוא מייצג אותם.
דורון שמואלי
אתה אמרת בתחילת הדיון הקודם למר מרדכי משעני שאם אין ייפוי כוח - -

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, יש לי חתימות שלהם, כאשר אצל עורך דין משעני לא היו חתימות.

משה פלד;

זאת מפלגה מסודרת.

היו"ר רפאל פנחסי;

מכיוון שזה שם זמני, אם יהיה ערעור מצדם, נחזור לדון בזה. אין לי חתימות

לשם "ישראל במרכז בי", הם מבקשים "המרכז". עכשיו יש פשרה, וחבר הכנסת חגי

מירום אומר שהוא מייצג אותם והשם שלהם יהיה "ישראל במרכז בי".

דורון שמואלי;

האם הוא יכול לייצג אותם בלי לשמוע את דעתם?

צבי ענבר;

אם הוא מצהיר והם יודיעו שהוא לא ייצג אותם, שום דבר הוא לא בלתי הפיך.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד אישור השם "ישראל במרכז בי" לארבעת חברי הכנסת כשם זמני?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

השם "ישראל במרכז בי" אושר כשם זמני לארבעת הפורשים מסיעת הליכוד-צומת.
היו"ר רפאל פנחסי
השם הזה אושר.

אברהם פורז;

כשם זמני.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש לנו בקשה נוספת של יהדות התורה המאוחדת. הרב מאיר פרוש כבא-כוח הסיעה

מבקש "כי הרוב בסיעה, חברי הכנסת מאיר פרוש, שמואל שמעלקא הלפרט, אברהם יוסף

לייזרזון החליט על התפלגות הסיעה.חברי הכנסת תנ"ל מבקשים כי סיעתם תיקרא יהדות התורה המאוהדת אגודת

ישראל."

אברהם רביץ;

אבל עם מי היא מאוהדת? הם עם עצמם.

רהבעם זאבי;

בכל מקום שמופיעות המילים "איהוד" או "המאוהד" יש פילוג; הקיבוץ המאוהד,

איחוד הקיבוצים, מפלגת הפועלים המאוחדת.

אברהם יוסף לייזרזון;

אם השלושה מאוהדים - -
היו"ר רפאל פנחסי
אני ממשיך לקרוא; "אבקשכם לאשר את השינוי בהתאם להוראות סעיף 25(ב2}".

אברהם רביץ;

מה פתאום מאוחדת?

צבי ענבר;

הוועדה תשמע את הטענות על השם ותחליט.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו יכולים לקבל החלטה על ההתפלגות. קודם כל, נצביע על ההתפלגות כמו

קודם ואחר כך נחליט על השם.

דורון שמואלי;

הם רוב?

היו"ר רפאל פנחסי;

הם רוב הסיעה, הם שלושה מול אחד. מי בעד הכרה בהתפלגות של חברי הכנסת

לייזרזון, הלפרט ופרוש? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

התקבלה ההתפלגות של חברי הכנסת לייזרזון, הלפרט ופרוש.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההתפלגות התקבלה. יש סיעת הלפרט, לייזרזון ופרוש ועכשיו של הרב רביץ. הם

מבקשים עכשיו את השם "יהדות התורה המאוהדת", ועל זה יש התנגדות של הרב רביץ.אברהם רביץ!

"יהדות התורה" - בבקשה, אבל לא המאוחדת. מאוחדת ,מבטא גם אותנו.
אברהם יוסף לייזרזון
המלוכדת.

חגי מירום;

אדוני היושב ראש, במה עוסקים עכשיו? כי עוד לא סיימת את הדיון בנושא

שלנו.
היו"ר רפאל פנחסי
למה לא?
חגי מירום
אני רוצה לשאול עוד שאלות. לא אכפת לי שתסיים את הנושא הזה עכשיו, אבל

אתה מוכרח לחזור אליי.
היו"ר רפאל פנחסי
לא אמרת לי. עברתי על הפנייה של עורך הדין בשלושת הסעיפים.

חגי מירום;

לא, לא עשית. אני מדבר על השלב האחרון של האחדה של שתי הסיעות "ישראל

במרכז" ו"ישראל במרכז אי", הן עוד לא אוחדו, ועל זה אני רוצה להתייעץ וגם

לשמוע את היועץ המשפטי כדי לקבל החלטות.

היו"ר רפאל פנחסי;

קודם כל נגמור עם הנושא שאנחנו דנים בו עכשיו.

רחבעם זאבי;

יש לי הצעה. הם ייקראו אל"ף גם כן כי אלה ראשי התיבות של שלושת חברי

הכנסת.

אברהם רביץ;

שיהיה מלוכדת.
אברהם יוסף לייזרזון
תצביע.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה אצביע? הוא מתנגד. אתה רוצה להצביע נגדו? אתה רוצה שאצביע נגדו?חגי מירום;

תחזור לנושא שלנו לרגע.

היו"ר רפאל פנחסי;

הרב לייזרזון, אפשר להשאיר את זה למועד אחר? מה זה בוער היום?

אברהם רביץ;

התפלגתם.

היו"ר רפאל פנחסי;

קרא לזה יהדות התורה אגודת ישראל, מה אתה צריך את זה?

רחבעם זאבי;

הרב לייזרזון, תוריד את המילה "מאוחדת" ונאשר את זה.

אברהם יוסף לייזרזון;

אבל אנחנו באמת מאוחדים, זה בניגוד לאמת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע את השם יהדות התורה אגודת ישראל.

אברהם יוסף לייזרזון;

אזמין את הרב פרוש ואביא אותו.
היו"ר רפאל פנחסי
השם שלך מופיע פה.
אברהם יוסף לייזרזון
מי חתום על המכתב?
חגי מירום
הרב פנחסי, תחזור אליי. הם לא יודעים מה הם רוצים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

תחליט אתה, אל תשאל אותו, הוא לא יודע, הוא צריך לשאול בטלפון. עד שהוא

ישאל, תחליט אתה.

חגי מירום;

לכו לשאול בטלפון שניכם.משה פלד;

לא, זה לא הולך ככה. צריך לכנס עכשיו ישיבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצבענו על ההתפלגות. עכשיו אני מציע לקבל את הצעת הפשרה של חבר הכנסת

זאבי ולהוריד את "המאוחדת". במידה שיהיה ערעור, נחזור לדון על זה שוב. מי בעד

לקרוא לסיעה של חברי הכנסת פרוש, הלפרט ולייזרזון יהדות התורה אגודת ישראל? מי

נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

אושרה ההצעה לקרוא לסיעה של חברי הכנסת פרוש, הלפרט ולייזרזון

יהדות התורה אגודת ישראל.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה. עכשיו עוברים לפלג השני, לסיעת הרב רביץ שתיקרא דגל התורה.

מי בעד לאשר את דגל התורה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

אושרה ההצעה לקרוא לסיעה של חבר הכנסת רביץ דגל התורה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא אושר. תודה רבה.

אנחנו חוזרים להצעה הראשונה של האיחוד בין "ישראל במרכז אי" ל"ישראל

במרכז בי" שם זמני ולאחד את ארבעת חברי הכנסת עם שני חברי הכנסת, כך שביחד

יהיו סיעה של שישה חברי כנסת.

חגי מירום;

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי. הוצגה לי כאן מציאות לפיה אם זה ישאר

שניים אפשר לקבל מימון שוטף + אחד לכל אחת משתי הסיעות.

חיים אורון;

64,000 שקל.

היו"ר רפאל פנחסי;

בשוטף.

חגי מירום;

כלומר, כפול ארבעה חודשים.
רחבעם זאבי
שלושה חודשים.

חיים אורון;

64,000 שקל כל חודש, 250,000 שקל בערך.
חגי מירום
ראשית, אני שואל האם אני יכול בכלל לקבל מימון שוטף במצב הזה.
חיו"ר רפאל פנחסי
למוז לא?

חגי מירו0;

אני לא יודע. אני שואל את היועץ המשפטי תאם אני יכול לקבל מימון שוטף כי

אם אני לא יכול כי אין מפלגח, אולי תחיה לי בעוד שבועיים-שלושה. באיזה מצב

אנחנו נמצאים? האם אנחנו מפסידים משהו או שבכלל לא מפסידים דבר כי ממילא לא

נוכל לקבל?

צבי ענבר;

סיעה יכולה לקבל מימון מפלגות רק אם היא מייצגת מפלגה. מפלגה יכולה להיות

מיוצגת בכנסת על ידי סיעה אחת בלבד, כלומר; אם תהיינה שתי סיעות, תצטרך המפלגה

להחליט מה היא הסיעה שמייצגת אותה ורק עבורה היא תוכל לקבל מימון.
חגי מירום
אני מבקש לבצע את המיזוג.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

איך אתה משלם למרצ כל כך הרבה?

צבי ענבר;

הם הגישו בקשה לסעיף 12(ב) בהתחלת הכנסת. הן שתי מפלגות, הן לא מפלגה

אחת, מפ"ם ורצ שתי מפלגות נפרדות.

היו"ר רפאל פנחסי;

הן היו מפלגות, היתה להן מפלגת אם. לא חשוב מה על הנייר, אבל היתה להן

מפלגת אם.

חיים אורון;

למען הפרוטוקול, דעו לכן שרק הבחירות האלה היו לפי סקטורים ושזה רק הפעם.

במרצ עד לבחירות הנוכחיות נבחרו על פי סקטורים, אחד היה רצ, שניים היה מפם

ושלוש היה שינוי, זה לא היה דבר פיקטיבי, בחרו אותם על פי המוצא המפלגתי שלהם.

בבחירות האלה, כאשר הבחירה היתה אחידה -רחבעם זאבי;

לא אחידה, אלא משותפת.

י'
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, אבל אתם כבר הקמתם מפלגה משותפת לפני שנתיים.

חיים אורון;

אבל עד לבחירות האלה קיימים, למשל: מזכירות מפ"ם ההיסטורית וגם ותיקי רצ.
נסים זוילי
מה ברשם המפלגות - -

משה פלד;

יש לי בשורה בשבילך, מזכירות מפ"ם תישאר עוד מאה שנים.
היו"ר רפאל פנחסי
אנהנו לא עוסקים עכשיו במפ"ם.
צבי ענבר
בין כך ובין כך, הוועדה תצטרך להתכנס פעם נוספת לדון בסוגייה של "ישראל

במרכז". בסדר היום מופיעה אך ורק פנייה בדבר התפלגויות, והוועדה דנה עד עכשיו

לפי סדר היום. כעת יש כאן פנייה של התמזגות של שתי סיעות.
חגי מירום
אז הוכלשנו. הגשנו את הבקשה, היא היתת מונהת, הכל היה בסדר, למה להעמיס

עלינו עכשיו? אין כאן התנגדות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אבל אף אחד לא מתנגד, אז מה אכפת לך?
היו"ר רפאל פנחסי
אין התנגדות של אף אחד.
צבי ענבר
אם היתה לי לפחות פנייה מהסיעה השנייה. האם יש פנייה בכתב?
חגי מירום
יש משתיהן, ואני מייצג את שתיהן.
צבי ענבר
בסדר, יש פה מיזוג והקמת שתי הסיעות.
רחבעם זאבי
אני מציע לחברי, חבר הכנסת מירום, לעשות כעת את המיזוג ולוותר על אולי

מימון.

חגי מירום;

אני מבקש לתצביע על המיזוג.
היו"ר רפאל פנחסי
יש לנו פנייה של עורך דין בשם כל ששת חברי הכנסת למזג אותם לסיעה אחת בשם

"המרכז". אני מבין שזה ייקרא במקום זה "ישראל במרכז", בלי א' ו-ב'. כי זה

עכשיו מתאחד.

רהבעם זאבי;

שם זמני.

חגי מירום;

למה אתה "תוקע" שם זמני, מישהו ביקש?
רחבעם זאבי
אני חבר של חבר הכנסת פורז,
צבי ענבר
זה לא לפי השם, זה לפי המילים "ישראל במרכז".
חגי מירום
אני מבקש "ישראל במרכז".
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר, "ישראל במרכז". מי בעד האיחוד?
רחבעם זאבי
אם זה שם זמני, אני מצביע בעד.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, זה שם זמני. מי נגד?
חיים אורון
אני נמנע. האם חבר הכנסת פורז נגד השם?
היו"ר רפאל פנחסי
הוא הסכים לשם "ישראל במרכז".הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הוחלט למזג את ששת חברי הכנסת לסיעה אחת בשם "ישראל במרכז".
חגי מירום
אם אני מבין נכון, אושרה ההתמזגות של סיעת ישראל במרכז.
היו"ר רפאל פנחסי
שם זמני.

חגי מירום;

כתוב שם זמני?

צבי ענבר;

לא יהיה כתוב. הוועדה רק קבעה שבסוגיית השם היא תחזור ותדון אם יהיה מקום

לכך.

דורון שמואלי;

זח לא מה שחבר הכנסת פורז הסכים לו, הוא אמר שם זמני.2. השימוש בכספי "הקשר עם הציבור"

היו"ר רפאל פנחסי;

מאחר שהכנסת יצאה לפגרה ארוכה והמזנון נשאר - לפי תנאי ההסכם איתו - כמעט

בלי הכנסות, יש הצעה לעודד חברי כנסת לקנות ולאכול במזנון מדף הבוחר. זאת לא

תוספת תקציב, זה למעשה אותו תקציב. במידה שלא נאשר, יצטרכו לסבסד מתקציב נוסף.

לכן היתה אליי בקשה לאשר את הנושא הזה.

חגי מירום;

זה נורא ואיום. זה לא היה וזה לא צריך להיות. פעם היה "ברדק", ירדנו מזה,

אז עכשיו נחזור לזה?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

תקשיב מה הבעיה. הבעיה היא שהכנסת יוצאת לפגרה מפברואר עד אוקטובר.

יורי שטרן;

מה לגבי הפניות שלנו?
היו"ר רפאל פנחסי
אז אדון בהן אחר כך, ואם זה לא יהיה היום, זה יהיה במועד אחר.

יורי שטרן;

זה חמש דקות.
היו"ר רפאל פנחסי
שוב אני אומר, אם לא אספיק היום, זה יהיה במועד אחר. יש לי גם מכתב שאומר

לא לדון בזה. הוועדה תחליט אם דנים או לא. אמנם זה נמצא בסעיף על סדר היום,

אבל יש פנייה של ועדת האתיקה. כרגע אנחנו דנים בסעיף השימוש בכספי "הקשר עם

הציבור".

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הכנסת יצאה לפגרה עם הפסקה קטנה באמצעה לכינונה של הכנסת הבאה לתקופה של

שמונה-תשעה חודשים. במצב הנוכהי זה אומר שהמזנונאי פושט את הרגל, ואנחנו נישאר

בכנסת הבאה ללא מזנון.

פנו אליי בבקשה שהכנסת תסבסד את המזנונאי ותעביר לו סובסידייה ישירה כל

חודש בסכום שהנהלת הכנסת תקבע. אני מתנגד לסבסוד ישיר, אבל אני מוכן שחברי

כנסת שנמצאים כאן עד אוקטובר - לכל אחד יש דף לבוחר - יוכלו להקצות עד 400 שקל

לחודש.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, בלי הגבלה, למה אתה מגביל אותו?
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, אני רוצה הגבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אז תקבע 500 שקלים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

פשוט כדי לאפשר את המשך קיומו של מזנון הכנסת, כי אומרים לי שהעסק בלאי

הכי בקושי חי.

חגי מירום;

כשוועדת הבחירות המרכזית מתאספת, היא לא מביאה איתה הרבה אנשים?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

היא נותנת, אבל זה מעט מאד.

דורון שמואלי;

מה אומר ההסכם איתו?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

ההסכם אומר שהוא מוכר ארוחות.

דורון שמואלי;

בהסכם לא מופיע מצב שבו הכנסת מתפזרת לפני הזמן?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

בוודאי שאין.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה זה משנה לך עכשיו?

חגי מירום;

עכשיו אני לא יודע מה לעשות.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אותי זה לא מעניין. אני לא אסבסד אותו.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת מירום, אני מציע שתעלה להצבעה.חגי מירום;

אני רוצה לעלות להצבעה. זאת טעות לעשות את זה.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני לא חושב שזאת טעות, זה עדיף על פני סבסוד ישיר. הרי בסבסוד ישיר אני

לא צריך אותך, אני אעביר לו כסף או לא.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה חבל, פה יש כסף מ"הקשר לבוחר".

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לעולם לא אעביר לו כסף כסובסידייה ישירה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז תימנע.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, תצביע נגד, לא אכפת לי שזה יפול.

צבי ענבר;

אדוני היושב ראש, יש פה ללא ספק בעיה, מכיוון שוועדת הכנסת החליטה על

סכום ל"קשר עם הציבור". ועדת הכנסת גם החליטה בנפרד לתת לחברי הכנסת הוצאות

אשל עבור ארוחות.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

מה זה אשל?

צבי ענבר;

עבור ארוחות שהם אוכלים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

מה זה עבור ארוחות?

טובי חכימיאן;

מקבלים דמי-אשל במשכורת.

יושב ראש הכנסת דו תיכון;

בסדר, זה תמיד.

טובי חכימיאן;

ברגע שהם מגיעים לישיבת כנסת, הם מקבלים דמי-אשל במשכורת.צבי ענבר;

במסגרת "קשר עם הציבור", איך תוכל ועדת הכנסת להצדיק בפני הציבור -

היו"ר רפאל פנחסי;

למה? אירוח מותר לו?
צבי ענבר
אירוח כן.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז זה אירוח, אנחנו קוראים לזה אירוח, אבל הם מקפידים להפריד בין ארוחה

לבין אירוח, ואנחנו לא רוצים להפריד.

צבי ענבר;

אין לי בעיה לגבי אירוח, אבל אז בשביל מה לקבל החלטה?

חגי מירום;

אם אני הולך, זה עובר וזה לא צריך לעבור.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם ככה זה יעבור.

דורון שמואלי;

אני נגד, אני לא מוכן בשום פנים ואופן.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

שיהיה נגד, לא אכפת לי.

היו"ר רפאל פנהסי;

לא העמדתי את זה להצבעה.

חגי מירום;

מה זאת אומרת? אתה יודע מה, חכה עם זה, נחשוב עוד קצת.

היו"ר רפאל פנהסי;

בסדר, נחשוב קצת.3. פניות חברי הכנסת יורי שטרן ומיכאל נודלמן בדבר הרחקתם מוועדות הכנסת

יורי שטרן;

חבר הכנסת חגי מירום, אולי תשאר עוד דקה, כי הסעיף הזה קשור לנוהלים של

הוצאה מהוועדות?

היו"ר רפאל פנחסי;

יש לי בקשה מסיעת ישראל בעלייה. מכיוון שהנושא נמצא בוועדת האתיקה, יש לי

בקשה לא להעלות את הנושא הזה. כיצד אני צריך לנהוג?

צבי ענבר;

הנושא שהביאו לוועדת האתיקה היה בדבר הדרך שבה - -
היו"ר רפאל פנחסי
גם הבקשה פה היא על הדרך.

יורי שטרן;

זה לתקופה הבאה.

צבי ענבר;

אני מבין שהפנייה לוועדת הכנסת היא בכלל בדבר סמכות הסיעה להוציא אותם

מוועדות.

היו"ר רפאל פנחסי;
לא, אקרא מה שכתוב
"הננו מבקשים להעלות לסדר יומה של הוועדה דיון בנושא ההליך הננקט בכנסת

בנוגע להדחת חברי כנסת מחברותם בועדות הכנסת.

במצב התקנוני הקיים, לא ניתנת לחבר הכנסת המודח האפשרות להשמיע את דבריו,

לא בפני ועדת הכנסת ולא בפני מליאת הכנסת.

בנוסף, כל התהליך מתבצע ללא הצבעה, לא בוועדת הכנסת ולא במליאה.

מצב זה הינו על פניו בלתי תקין וראוי שוועדת הכנסת תתן עליו את דעתה.

אנו מבקשים למנוע מחברי כנסת נוספים את עגמת הנפש וחוסר האונים שחווינו

על בשרינו השבוע, במהלך שהשפיל את הכנסת כולה.

נודה לך מאד על היענותך החיובית לפני יתנו זאת."

זה לגבי העתיד.

צבי ענבר;

נושא מובהק של ועדת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, אבל עכשיו הוא אומר שזה נמצא בוועדת האתיקה.
יורי שטרן
נמצאת תלונה שלנו בוועדת האתיקה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע שמאחר שהנושא הזה הוא נושא רציני, נקיים ישיבה מסודרת באחת

הישיבות הבאות.
צבי ענבר
הייתי מציע עוד דבר, להביא את תוכן המכתב הזה לכל הסיעות, כדי שכל הסיעות

יתייחסו, כי זה עונה לכל הסיעות.
הי ו"ר רפאל פנחסי
אז ההחלטה היא להביא את זה לידי הסיעות ולקבל החלטה.4. מילוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
יש לנו בקשה למלא מקום ליושב ראש הכנסת: "יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת דן תיכון, ייעדר מהארץ בפגרה, החל מיום, ט'

אדר התשנ"ט - 25 בפברואר 1999" - כפי שלימד אותי היועץ המשפטי, אנחנו לא

צריכים לכתוב עד מתי - עד שובו לארץ.

"נודה לך אם ועדת הכנסת תמנה ממלא-מקום ליושב-ראש.

יושב-ראש הכנסת ממליץ על סגן יושב ראש הכנסת, חבר-הכנסת דוד טל" להיות

ממלא מקום יושב ראש הכנסת.

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

נמנעים - אין

חבר-הכנסת דוד טל ימלא את מקומו של יושב-ראש הכנסת מה-25 בפברואר ועד שובו.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה, מ-25 בפברואר ועד שובו של יושב ראש הכנסת יהיה ממלא מקומו

חבר הכנסת דוד טל.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:35

קוד המקור של הנתונים