ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1999

הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים; טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשנ"ט-1999; פניות בדבר התפלגות; בסיעת הליכוד ובסיעת "ישראל בעלייה"; שחרור מחובת הנחה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 225

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. זי באדר התשנ"ט (23 בפברואר 1999). שעה 10:00

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר חיים אורון

רפאל אלול רומן ברונפמן

צבי הנדל שבח וייס

רחבעם זאבי אברהם יוסף לייזרזון

חגי מירום אחמד סעד

משה פלד מאיר שטרית

דורון שמואלי
מוזמנים
יושב ראש הכנסת דן תיכון

אפי אושעיה

טלב אלסאנע

אלי גולדשמידט

אבי יחזקאל

רענן כהן

דוד מגן

מיכאל נודלמן

גדעון עזרא

אברהם פורז

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אברהם רביץ

ראובן ריבלין

אברהם שוחט

יורי שטרן

אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אנה שניידר - יועצת משפטית של ועדת הכספים

איוור קרשנר - מנהל ועדת הכספים

אתי בנדלר - יועצת משפטית של ועדת הכלכלה

לאה ורון - מנהלת ועדת הכלכלה

משה בוטון - יועץ משפטי של ועדת העבודה והרווחה

אביעד קמארה - חשב הכנסת

עו"ד מרדכי משעני - בא כוח סיעת גשר

אדוארד בלאו - מרכז סיעת "עלי"ה"

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת המזכיר

טובי חכימיאן - גזברות

רחל כהן - רכזת סיעת צומת
יועץ משפטי
צבי ענבר
מזכירת הוועדה
אילנה חודדה
קצרנית
תמר פוליבוי
סדר-היום
1. הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים.

2. טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה

ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון),

התשנ"ט-1999.

3. שחרור מחובת הנחה.

4. פניות בדבר התפלגות: בסיעת הליכוד ובסיעת ישראל בעלייה.1. הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

אופיר פינס-פז;

אני מרכז את סיעת העבודה היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

הסעיף הראשון בסדר היום היה אמור להיות פניות בדבר התפלגויות, אבל מאהר

שקיבלנו פנייה בנושא חדש ,ממילא על פי התקנון זה צריך להיות סעיף ראשון. לפי

התקנון, אנחנו הייבים לפתוח את הסעיף הראשון בנושא טענה של חריגה מגדר נושא

הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני

חקיקה) (תיקון), התשנ"ט-1999.

קיבלתי פנייה של חבר הכנסת הרב רביץ שמבקש לדון בעניין, אבל אני שואל את

היועץ המשפטי של הוועדה, האם אפשר לפני כן לפתוח בדקה אחת בהודעת ראש הממשלה

על צירוף שר נוסף, מכיוון שיש פה מסגרת לדיון על מינוי שר וצריך להיערך לפתיחת

הדיון בעוד שעה? אפשר.
צבי ענבר
ועדת הכנסת יכולה לקבל החלטה בהסכמה לפי סעיף 148.

אברהם לייזרזון;

ברדיו הודיעו שהורידו את ההודעה על מינוי שר מסדר היום.
היו"ר רפאל פנחסי
יושב פה מזכיר הכנסת ויש פה פנייה. אם יורידו, לא ידונו.

הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים: "ראש הממשלה עומד למסור הודעה לכנסת על

צירוף שר נוסף לממשלה, בישיבת הכנסת ביום שלישי, זי באדר התשנ"ט - 23 בפברואר

1999.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון זה."
רחבעם זאבי
יש לי הצעה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
אני אציע, ואחר כך אם הצעתי לא תהיה מקובלת עליך, תציע את הצעתך.

נהגנו עד היום שבמסגרת מינוי שרים והודעות ממשלה, הודעות סיעה זה במסגרת

עשר דקות לשתי המפלגות הגדולות וחמש דקות לשאר הסיעות. זאת הצעתי.
רחבעם זאבי
הצעתי שונה. אני מציע, בהתחשב בסדר היום העמוס, שתהיה הודעת סיעות של

שלוש דקות לכל אחת בלבד.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

נעמיד את זה להצבעה. יש שתי הצעות.

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

לפי התקנון חייבים חמש דקות שזה המינימום.
רחבעם זאבי
תקבע חמש דקות לכולן.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש הצעה משותפת מתוקנת, חמש דקות לכל הסיעות. מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

הוחלט לקבוע חמש דקות לכל סיעה במסגרת הדיון.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה התקבלה, חמש דקות לכל סיעה במסגרת הדיון.

אופיר פינס-פז;

ומה לגבי הסיעות הגדולות?

היו"ר רפאל פנחסי;

חמש דקות לכל הסיעות. הסכמת לשלוש דקות, אז נו1תי לך עוד שתי דקות.

אופיר פינס-פז;

שלוש דקות לסיעות הקטנות וחמש דקות לגדולות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז יש לך חמש דקות וגם לסיעות הקטנות יש חמש דקות. היועץ המשפטי אמר שאי

אפשר לתת שלוש דקות.2. טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי

התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון). התשנ"ט-1999

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שמי שהעלה את הנושא הזה הוא חבר הכנסת פורז. האם אתה רוצה לנמק?
אברהם פורז
כן. אדוני היושב ראש, אני מבקש לאפשר לי רק לנמק בהרחבה, כי אני חושב שאם

דעתי לא תתקבל יכול להיות שיהיה הליך נוסף בעקבות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
רק רגע, לא שמעתי טוב. למה אתה מתכוון? מה זה הליך נוסף?
אברהם פורז
אמרתי שיכול להיות שאם דעתי לא תתקבל יהיה איזה הליך נוסף, ולכן אני רוצה

למצות את הדיון שלא יגידו לי: הם לא הבינו מה אתה אומר.
רחבעם זאבי
בזה הוא צודק. אם הוא הולך להליך נוסף, הוא צריך - -
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת ראובן ריבלין, אני מקדם בברכה את תפקידך החדש ומאחל לך הצלחה.
ראובן ריבלין
וגם הצטרפותי היא לא כממלא מקום, אלא כחבר בוועדה הזאת.
הי ו"ר רפאל פנחסי
אם כך נקבל אותך בברכה, אבל אחרי שמאיר שטרית יקבל את המינוי. בינתיים

אנחנו עוד לא יודעים.
צבי הנדל
אדוני היושב ראש, אני רק מבקש שההתייחסות תהיה עניינית לנושא עניין חדש

ולא למהות הנושא.
הי ו"ר רפאל פנחסי
זה ברור.
אברהם פורז
אני טוען טענת נושא חדש לגבי שני נושאים הכלולים בחוק שהגיע לקריאה שנייה

ושלישית מחמת טעות וחזר לפח - למעשה, הנוסח שוועדת הכספים אמורה להצביע עליו

בפעם הנוספת - ואלו שני נושאים: הנושא הראשון הוא הסדרת נושא החדשות בערוצים

ייעודיים בכבלים; והנושא השני הוא ההסתייגות של חבר הכנסת הנדל לגבי מתן הסדר

חוקי לתחנת רדיו ששידרה חמש שנים באופן בלתי חוקי.

לדעתי, שני הנושאים האלה, גם הראשון וגם השני, חורגים מגדר הצעת החוק,

ולכן חם בבחינת נושא חדש, ולכן ועדת הכנסת צריכה לקבל את הטענה ולא לאפשר

לוועדת הכספים לדון בשני הנושאים האלה.

אדוני היושב ראש, אנחנו מדברים על חוק ההסדרים מהשנה שעברה, ששמו עוד
יותר נחמד מחוק הסדרים, שמו
הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי

התקציב לשנת 1998. הצעת החוק פורסמה בהצעות חוק 2650.

לפני שאגיע להסתייגות של חבר חכנסת צבי הנדל, אטפל בנושא הראשון. הנושא

הראשון הוא פרק ט' עמוד 24, פרק שעוסק בתקשורת, ולגבי העניין הזה בפסקה (4)
נאמר: "אחרי סעיף 6כ1 יבוא
6כ2. (א) המועצה רשאית לאשר בקשה של בעל זכיין לשידורי כבלים לשדר שידורי

חדשות ותכניות בעניינים שאינם נוגעים לאזור הזכיון בלבד, על אף האמור בסעיף

6כ(א) ובנוסף לו". אחר כך מפורט איך עושים את הדבר הזה.

הנושא הזה נידון בוועדת הכספים במסגרת החוק של השנה שעברה, ואז בשלב

מסויים, עקב בעיות שהתעוררו, החליטה ועדת הכספים להפריד אותו. אני מקריא את

הפרוטוקול של מליאת הכנסת מתאריך 23 בדצמבר 1997, שנפתחה בשעה 16:02. אני קורא

את דברי חבר חכנסת אברהם רביץ, יושב ראש ועדת הכספים:

"ההחלטה מאפשרת לוועדת הכספים להביא בשלב מאוחר יותר לקריאה שנייה

ושלישית את הסעיפים בהצעת החוק לחגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב

לשנת הכספים 1998 שעניינם: א. אישור שידורי חדשות בכבלים; ב. העברת שידורים

ארציים ללא תשלום; ג. שידורי חדשות באמצעות לוויין; ד. שידורי רדיו אזוריים

באמצעות לוויין."

לא נאמר פה בשום מקום שמוסיפים או מפצלים את העניין הזה של חדשות כערוץ

ייעודי. הכנסת קיבלה אומנם תיקון לחוק הבזק המאפשר שידורים ייעודיים בכבלים,

והשאלה האם חדשות חוא בגדר יעוד או לא היא שאלח שנידונה בוועדה. טענתי היתה

שלא. הוועדה החליטה בניגוד לדעתי, ואני פניתי בעניין הזה בעתירה לבג"צ.
אתי בנדלר
אתה מדבר על ועדת הכלכלה.
אברהם פורז
כן, זה נידון בוועדת הכלכלה ופניתי לבג"צ.
צבי הנדל
והפסדת או שעוד לא?אברהם פורז;

לא, העתירה עוד לא נידונה. פרקליטות המדינה ביקשה כרגע לדחות לאור העובדה

שהצעת החוק שהובאה לקריאה שנייה ושלישית, אם היא תתקבל בנוסף לעניין ערוץ 7,

היא גם פותרת -
צבי הנדל
זאת אומרת, אתה תפסיד בבג"צ בעתיד, עוד לא הפסדת.

אברהם פורז;

לא, אני לא אפסיד בעתיד, כי זה תלוי מה יחליטו פה, ואם יחליטו פה לא טוב

בכל מקרה, אדוני היושב ראש ורבותיי חברי הכנסת, אני טוען שנושא חדשות

כערוץ ייעודי לא נכלל בהחלטת ועדת הכספים לפצל את החוק. כל מה שוועדת הכספים

פיצלה בנושא הכבלים זה אישור שידורי חדשות בכבלים, קרי: אותו סעיף שקראתי קודם

שמאשר לבעל זכיון לשדר חדשות, ויש פה הבדל.

בהצעה רצו להרחיב את סמכותו של בעל זכיון, זאת אומרת: מי שכבר היום משדר

בכבלים, ואתם יודעים שהיום בכבלים בעלי זכיון משדרים חדשות אזוריות מקומיות.

הכוונה היתה שהמועצה רשאית לאשר לבעל זכיון בכבלים לשדר חדשות בעניינים שאינם
נוגעים לאזור הזכיון, קרי
לאפשר לבעלי הזכיון להרחיב את שידורי החדשות.

לא נאמר, לא בהצעה בקריאה ראשונה בחוברת הכחולה ולא בפיצול, שיש אפשרות

כלשהי להתערב בקטע הזה של שידורי חדשות לבעלי ערוץ ייעודי, זאת אומרת: האם זה

מכשיר לכאורה את הטענה שחדשות גם הן בגדר יעוד.

לכן לדעתי, ועדת המשנה של ועדת הכספים בראשותו של חבר הכנסת קלי ינר,

ולאחר מכן גם מליאת ועדת הכספים, לא היתה יכולה לאשר ולהתייחס בכלל לנושא הזה,

כי זה נושא שבכלל לא הוסמכה לפצל אותו מהחוק של שנה שעברה, והוא צריך היה

ליפול כולו.

אני רוצה גם לומר לכם, רבותיי חברי הכנסת, שלדעתי גם היתה הטעיה של

הוועדה. אני מתייחס לפרוטוקול של הוועדה מהתאריך 11 בינואר. לכאורה, נאמר שם

שהדבר הוא בהסכמתי, ואני יכול לקרוא לכם את הקטע.
צבי הנדל
אבל אתה לא חבר ועדה.

אברהם פורז;

אני ממלא מקום. אם אתם רוצים תמיכה לדעתי שזה נושא חדש, אקרא לכם מה

אומרת נציגת היועץ המשפטי לממשלה, הגברת דוידה לחמן-מסר בעניין הזה, ומייד

אגיע לעניין חבר הכנסת הנדל.
חיים אורון
לא נכון, היא אמרה את זה בעניין חבר הכנסת הנדל.אברהם פורז;

אולי תשמע זאת למען ההגינות? עוד מעט תבקש ממני סליחה, כי נמצא אצלי

הפרוטוקול.

"למען ההגינות אנהנו רוצים לבוא ולומר להברי הוועדה שהנושא של משדר ערוץ

חדשית לא היה בהצעת החוק הכחולה והוא למעשה הוכרע על-ידי ועדת הכלכלה, ועל זה

הוגשה עתירה של חבר הכנסת פורז לבג"צ. אבל נראה לנו שבמקום להתכתש שבע שנים

בבג"צ על השאלה הזאת, על-ידי כך אנחנו מסדירים את זה בצורה נכונה יותר. אני

אומרת לכם את זה ואני עושה גילוי נאות. זה חוסם את פורז. אני רוצה שתהיו

מודעים לזה."
חיים אורון אמר
"צריך להגיד את זה לפורז", וענה לו צבי האוזר: "פורז

יודע, זה היה בפניו. פורז הציע להסדיר את כל שידורי החדשות. הוא אמר שהוא מוכן

לרדת מהבג"צ".

לא דובים ולא יער, פשוט לא אמת.
חיים אורון
חבר הכנסת פורז, מכיוון שאמרתי שאני מתנצל, על אמירתי לא התנצלתי. גברת

דוידה לחמן-מסר הציעה לוועדה להסדיר את הנושא הזה ואני ביקשתי לדווח לך.
אברתם פורז
בסדר, כי אתה אומר שזה היה לגבי חבר הכנסת הנדל וזה לא לגביו.
חיים אורון
לא, לגבי הקטע הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת אורון, אתה רשום אחריו ואתה תתקן.
אברתם פורז
אני חוזר ואומר, אנחנו טוענים פה טענת נושא חדש. מה אומרת גברת דוידה

לחמן-מסר? אני הוזר על זה כדי שזה יהיה ברור: "למען ההגינות אנחנו רוצים לומר

לחבהי הוועדה שהנושא של משדר ערוץ חדשות לא היה בהצעת החוק הכחולה". "לא היה
בהצעת החוק הכחולה", קרי
הוא לא היה בקריאה הראשונה, כי זה קלאסי נושא חדש,

כי מה שלא נכלל בהצעה הכחולה איננו יכול להיות מאושר על ידי הכנסת בקריאה

שנייה ושלישית. בזה אני סיימתי את הפרק הראשון לגבי הטענה הזאת.
טלב אלסאנע
הוא צודק.אברהם פורז;

הטענה השנייה, לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת צבי הנדל. אנהנו יודעים

שלמרבה הצער ועדת הכספים של הכנסת, בניגוד מוחלט לתקנון הכנסת, יצרה במשך שנים

נורמה, שלפיה נרשמות הסתייגויות שלא נדונו- כלל בוועדה, לא הוצבעו בוועדה, אבל

זה נעשה למטרה אהת, להרוויח זמן דיבור. ונכון, אני גם את ההסדר הזה ניסיתי

בשעתו לשנות, אני הושב שזה דבר נפסד, אבל המטרה היתה זמן דיבור.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
מאיפה לקחת את זה? זה פשוט לא נכון.

אברהם פורז;

אני חושב שזה נכון לגמרי. אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לך שהתקלה

שהיתה בשנה שעברה עם החוק של חבר הכנסת זנדברג שלקח את חוק רשות הגנים

הלאומיים ודחף אותו כהסתייגות, זה דבר מטורף שהיועץ המשפטי לממשלה עשה כל מאמץ

כדי למצוא לו פתרון וכדי לצאת מה"ברוך" הזה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אבל בסוף הכנסת פתרה את הבעיה.

אברהם פורז;

נכון.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לא, אני רוצה להעיר לך הערה. זכותך לומר את כל מה שאתה רוצה, אבל כוותיק

בעניין - חבר הכנסת מירום צוחק, כי היו "משכיבים" אותי כשטענתי את הטענות שלך

- לכל צד יש חבילה שלו. כל אחד, כשהיה נוח לו - הוא היה בעד, וכשלא היה נוח לו

- הוא היה נגד.

ואנחנו הרי עשינו לנו כלל. אתה יודע מה שהיו אומרים לי; אתה צודק במאה

אחוז, זה נושא חדש אבל בסופו של דבר מצביעים, אז טען את טענותיך וזכור שכל אחד

מאיתנו היה בצד הזה ובצד הזה, וגם אתה היית בצד הזה.

אברהם פורז;

אדוני היושב ראש, רק אני לא שיניתי מעולם את עמדותיי לפי איפה שישבתי.

אני תמיד אומר אותם דברים, וזה לא משנה איפה הייתי.

ראובן ריבלין;

תמיד אתה אומר שנושא חדש הוא עניין פוליטי.

אברהם פורז;

לא, אני אומר דבר פשוט. הנוהג הזה הבלתי חוקי של ועדת הכספים נועד למעשה

למטרה אחת, לאפשר זמן דיבור, ואמרו; אתה רוצה לדבר? לך ותרשום הסתייגויות.יישב ראש הכנסת דן תיכון;

שאל את חברך אורון על ההסתייגות שלו ושל גל בעניין קצבת יוצאי צבא.
טלב אלסאנע
זה הדבר הטוב היחידי שנעשה.

אברהם פורז;

אני רוצה להיות צמוד לתקנון הכנסת. תקנון הכנסת אומר שבזמן דיון בוועדה,

הבר כנסת יכול להציע הצעה. מצביעים על הצעתו. אם הצעתו איננה מתקבלת, הוא רשאי

לרשום אותה כהסתייגות. הבר כנסת שאיננו הבר הוועדה ורוצה להסתייג, הייב לקבל

אישור של הוועדה על ההסתייגות, ואני מבקש בעניין הזה להיצמד לתקנון.

הנושא הזה הוא נושא שלא נידון בקריאה הראשונה, בוודאי שאין לו זכר בקריאה

הראשונה, אין לו שום נגיעה להוק ההסדרים של שנה שעברה, אין לו שום נגיעה

לנושא, ולכן הוא צריך לרדת.

לגוף העניין, אני יודע שהממשלה ניסתה למצוא הסדר הוקי לערוצים ייעודיים

ברדיו - -

צבי הנדל;

אדוני היושב ראש, הבל על הזמן, זה לגוף עניין.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

הוא כבר מסיים, תן לו לסיים.

אברהם פורז;

ואני יודע שמשום מה הדברים האלה לא מתקדמים. אני הושב שגם לגוף העניין,

אוי לנו לכנסת אם אנהנו נאפשר, אפילו שתגיע למליאה הצעת הוק שאומרת שאדם הייב

להיות עבריין חמש שנים לפהות - כי אם הוא היה רק ארבע שנים זה לא טוב - כדי

לקבל זכיון לתחנת רדיו.

אני הושב שזאת תהיה הרפה. העניין הזה בפירוש הוא נושא הדש מובהק, ואני

מבקש בשני הנושאים לקבל את עמדתי ולא לאפשר הצבעה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

תודה רבה. הבר הכנסת קליינר כנציג ועדת הכספים.
מיכאל קליינר
קודם כל, אני קצת מופתע שהדיון בא הנה, אבל אני מבין שהוא בא הנה לפנים

משורת הדין.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה לפנים משורת הדין? נושא הדש מגיע לפה על פי התקנון.
מיכאל קליינר
אדבר על שני הנושאים. אתייחס קודם להסתייגות הראשונה שהיא בעצם באה לשים

לאל עבודה שהתבצעה על ידי ועדת המשנה על פי הצעת הוק ממשלתית שבאה להקים הברת

הדשות לכבלים וללוויינים. העבודה נעשתה בהסכמה על ידי נציגי הקואליציה

והאופוזיציה במשך תקופה ארוכה עם הממשלה, במודעות של חבר הכנסת פורז, שלא היה

הבר בוועדה, אבל לפעמים השתתף בישיבותיה, לפעמים רבות.

יום אחד לפני תהילת ישיבת ועדת הכספים בא הבר הכנסת פורז ואמר לחבר הכנסת

רביץ: אני אטען נושא הדש על כל החוק, ואז התווכחנו - הייתי בישיבה - ובסופו של

דבר, עלתה השאלה האם ממלא מקום יכול להעלות טענת נושא הדש, וההלטנו שצריך

לבדוק את זה ולכן לא נפתהה הישיבה.

התשובה של גברת אנה שניידר היתה שממלא מקום יכול להעלות טענת נושא הדש רק

כאשר ההבר הקבוע איננו, וחבר הכנסת פורז היה שם כממלא מקום של חבר הכנסת אורון

שבמקרה לא היה ושתמך בחוק ושלא חשב שהנושא הוא נושא חדש.

לא נפתחה הישיבה. נקבעה ישיבה נוספת ובה אושר החוק, אחרי שאני מבין שגם

היה בירור פנימי עם הבר הכנסת פורז איך טען נושא הדש על נושא שחבריו והנציג

הקבוע תומכים בו. והיתה ישיבה אחרת, ובישיבה הזאת, בניגוד לפרוצדורה שתיאר חבר

הכנסת פורז כאילו הדברים נעשים כהסתייגות שנרשמת ועולה למעלה, היה בישיבה רק

הבר הכנסת הנדל ויושב ראש הוועדה, ועלה החוק שהיה מוסכם ואז חבר הכנסת הנדל

העלה את ההסתייגות שלו. היתה הצבעה על ההסתייגות, והיא עברה.

חבר הכנסת אורון טען שזה היה מהטף, הוא לא ידע על ההסתייגות, והוא ידע

שזה מוסכם ולכן לא בא, כי אם היה יודע שהיתה הסתייגות, היה מגיע.

קיבל חבר הכנסת צבי הנדל את הטענה, ובהסכמה אהרי שנידון סוכם שהוועדה לא

מקבלת את ההסתייגות כי יש בזה הפרת הסכם - כי באמת כל הדברים היו מוסכמים וזה

כבר היה בשלב שוועדת הכספים דנה בעניין אחרי שוועדת המשנה סיימה - אבל הבר

הכנסת הנדל שומר לעצמו את הזכות להעלות את ההסתייגות במליאה. לכן, אני בכלל לא

מבין איך יכולה בשלב הזה לעלות טענת נושא חדש, כאשר היא בכלל לא עלתה - -

אברהם פורז;

אני טוען רק לגבי ערוץ ייעודי.

מיכאל קלי ינר;

טענתי היא פורמלית. טענתי היא שמכיוון שהוועדה ישבה, והוועדה בסופו של

דבר אישרה פה אהד את התיקון והסכימה שתעלה הסתייגות, אני לא מכיר פרוצדורה איך

אפשר לבוא עכשיו, אחרי שהנושא כבר עלה למליאה, ולטעון נושא חדש.

יושב ראש הוועדה, מטעמי שלום בית - דיברתי אתמול גם עם מזכיר הכנסת

ומהיתי על העניין איך בכלל אפשר בשלב הזה לטעון נושא חדש -

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אז אני רוצה להביא לידיעתך, את המכתב לנושא הדש קיבלתי מיושב ראש הוועדה

שלך.מיכאל קליינר;

כן.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני חייב לשים את זה בסדר היום בהתאם לפנייה של הרב רביץ.

מיכאל קליינר;

לא, מאה אחוז, אין לי בעיה איתך.
אברהם פורז
היתה חוות דעת משפטית.
ראובן ריבלין
אתה יכול למנוע ממנו לטעון נושא חדש?

מיכאל קלי ינר;

לא הקשבת.

ראובן ריבלין;

אמרת שטענתם.

מיכאל קלי י נר;

לא היתה טענה. יש שלב שבו מועלה נושא חדש. בשלב שהוועדה אישרה את החוק לא

היתה טענת נושא חדש. אי אפשר להעלות נושא חדש, אחרי שהוועדה אישרה וזה כבר

מונח לקריאה שנייה ושלישית.

אברהם פורז;

היתה חוות דעת משפטית, חבר הכנסת קלי י נר.

מיכאל קלי י נר;

כדי למנוע ויכוחים וכדי למנוע סיבוכים, יושב ראש הוועדה הסכים להעלות את

העניין.

לכן, לחלופין, אני רוצח להגיד משפט אחד לגופו. הנושא הזה עוסק בענייני

הבזק. בוודאי שהתיקון הנוסף הוא מגוף העניין, כי כל החוק בא להסדיר את נושא

הלוויינים והכבלים.

עכשיו אני רוצה לומר מילה אחת לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת צבי הנדל. יש

בחוק הכללי נושא של שידורי רדיו בכבלים, וההסתייגות של חבר הכנסת צבי הנדל

איננה חורגת מהסתייגויות אחרות באותו חוק שכבר אושרו בוועדת הכנסת, וחבר הכנסת

פורז יודע שבוועדה הזאת אישרו הצעות מרחיקות לכת כלא נושא חדש, שהמרחק ביניהן

והקשר ההגיוני והסיבתי והענייני ביניהן לבין הנושא הנידון הוא הרבה יותר רחוק

מההסתייגות של חבר הכנסת צבי הנדל.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה. גברת אנה שניידר, תחכימי אותנו, ואחר כך נשמע את חבר הכנסת

אורון ונעבור להצבעה.

אנה שניידר;

אני בדקתי את הפרוטוקולים של ועדת הכספים לגבי כל הישיבות שהתקיימו, ולא

יכולתי להגיע למסקנה שסענותיו של חבר הכנסת פורז נטענו מחוץ לישיבה חוקית, אלא

הן נטענו במסגרת ישיבה שנפתחה כדין והיה פרוטוקול.

השאלה באמת היתה האם ממלא מקום יכול לטעון טענה של נושא חדש, והגענו

למסקנה שהוא יכול לטעון טענה של נושא חדש.
אלי גולדשמידט
אם הוא רשאי להצביע, הוא יכול גם לטעון נושא הדש.
אנה שניידר
נכון. מאחר שחבר הכנסת רביץ היה צריך על פי התקנון - ברגע שנטענה הטענה

הזאת - להעביר את הנושא לוועדת הכנסת והוא לא עשה כן, והחוק הונח על שולחן

הכנסת, ולא ידעתי בכלל שהיה מכתב של חבר הכנסת פורז ליושב ראש הכנסת ולחבר

הכנסת רביץ בעניין הטענה של נושא חדש, ברגע שהדבר הזה התגלה, בדקתי את

הפרוטוקולים כפי שאמרתי והגעתי למסקנה שהיה צריך לתת זכות לחבר הכנסת פורז

לטעון טענת נושא חדש. לכן המלצתי לוועדת הכספים - והואיל ולא התחילה עדיין

הקריאה השנייה - לפעול לפי סעיף 124 לתקנון ולחדש את דיוניה בהצעת החוק, וועדת

הכספים עשתה כן אתמול בישיבה שהתקיימה, ולאפשר להבר הכנסת פורז לטעון את הטענה

של נושא חדש.

כתוצאה מזה, המצב של החוק הוא שהוא צריך להודיע מעל דוכן הכנסת שהקריאה

השנייה נדחתה מכוח סעיף 124{ב} לתקנון. עכשיו ועדת הכנסת דנה כדין בטענת נושא

הדש, ומה שהוועדה תחליט, כך אחר כך יהיה הטיפול בהצעת החוק.

הי ו"ר רפאל פנהסי;

תודה רבה שהבהרת לנו את הנושא.

חיים אורון;

אני, כמובן, לא מערער על זכותו של ממלא מקומי לדרוש נושא חדש, וזה לא

הוויכוח. חבר הכנסת פורז מעלה שני נושאים כנושאים חדשים. לגבי הנושא האחד,

שבעצם נוגע לתיקון כולו, אני חושב שהוא טועה.

אברהם פורז;

אני מתייחס רק לערוצים הייעודים, לא לכל ההסדר.חיים אורון;

חבר הכנסת פורז, אני אומר שוב, אתה מתייחס עכשיו לשאלת הנושא החדש. בחוק
המקורי הופיע סעיף ראשי
אישור שידורי חדשות שאינם אזוריים. אנחנו התנגדנו

לנוסח שמופיע בחוק הזה, כי המשמעות שלו היתה - אני לא נכנס לכל הפרטים, עבדנו

על זה שנה - לתת למועצה בלבד, קרי: לשרה - כך האופוזיציה השבה - סמכות לאשר

שידורים ארציים.

כל החוק שמופיע כאן- - ונכון, חבר הכנסת קלי ינר צודק - הוא בהסכמה, ואני

לא רוצה עכשיו לבדוק לאן קרובו; יותר ההסכמה על הסקאלה שבין עמדותיו הבסיסיות

ובין עמדותיי הבסיסיות, כי בדרך כלל שנינו עבדנו על זה. אבל בסוף היתה הסכמה

של חבר הכנסת קליינר, שלי ושל משרד המשפטים, והיא מסדירה את כל נושא שידורי

החדשות בלוויין ובכבלים. נכון, היא נשענת על הסעיף הזה, וכמו שקורה לפעמים

בכנסת במהלך חקיקה, דווקא אנחנו רצינו להוסיף "שליילקס" וכל מיני מנגנוני אבטהה

או ביטחון - כי ידענו שמדובר בערוץ חדשות ארצי, שאגב הוא לא רק רדיו, אלא גם

טלוויזיה - ובעצם החלנו הרבה מהכללים שחלים לגבי הערוץ השני בהתאמות לגבי הדבר

הזה.

לכן אני חושב שהפיכת הנושא הזה לנושא חדש נראית לי לא נכונה באופן המהותי

ביותר של המושג הזה.

בקשר להסתייגות של חבר הכנסת צבי הנדל, אני חושב שקיימים גם כאן אותו כלל

ואותה הבחנה שהוועדה הזאת קיבלה על עצמה במסגרת דיוני חוק ההסדרים - ופה אני

פונה גם ליושב ראש, היו כל מיני תרגילים - שאישרנו לפני מספר שבועות.

מדובר בנושא חדש, הוא לא עמד על הפרק, הוא לא נידון. כל אחד מאיתנו אומר

עכשיו דברים לפרוטוקול שייקרא באיזשהו מקום, ואני לא רוצה להאריך בדברים ולא

אקריא את מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה לוועדת הכספים. היועץ המשפטי קובע -

צבי הנדל;

שזה נושא חדש?

חיים אורון;

סליחה, באופן שהוא יותר מהותי מנושא חדש, שההליך הזה הוא בלתי תקין ושהוא

מעמיד את הכנסת על סף של פעולה שתיבחן במקומות אחרים. אני קורא לחברי הכנסת לא

לעלות על המסלול הזה ולמנוע צורך מחברי כנסת להסדיר את פעולת הכנסת במקומות

שמחוצה לה, כאשר מונחות בפניה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה וחוות דעת -

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

האם מותר לי לשאול למה היועץ המשפטי לא נוכח בדיון הזה? אם הוא רוצה

להשמיע את השגותיו, הוא צריך היה לעשות את זה פה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

הוא לא הוזמן, יש לו יועצים משפטיים.

טלב אלסאנע;

זה דיון פרוצדורלי ולא מהותי.היו"ר רפאל פנחסי;

הוא צריך להופיע בוועדת הכספים ולא פה, זה לא שייך.

ראובן ריבלין;

אדוני יושב ראש הוועדה, יושב ראש הכנסת צודק. אי אפשר לזלזל במה שאומר

יושב ראש הכנסת.

צבי הנדל;

אני מבקש את זכות הדיבור.

אברהם לייזרזון;

אני מבקש להצביע.

הי ו"ר רפאל פנהסי;

אבל הוא מבקש את רשות הדיבור ולא אמנע את זה ממנו, כי הנושא שלו עומד על

סדר היום.

צבי הנדל;

הנושא הראשון שאני רוצה להתייחס אליו הוא שלאור הערתו של ידידי הבר הכנסת

פורז, הודעתי בוועדה שההסתייגות שלי היא הסתייגות מהותית, אי אפשר היה להתבלבל

בזה לא לצורכי דיבור ולא לשום צורך אהר.

נושא שני שאני רוצה להתייהס אליו הוא שההסתייגות שלי התקבלה על ידי

הוועדה. מאהר שהבנתי שמאד מתוח ומאד מתרגשים מהעניין הזה והבר הכנסת אורון בא

כאחוז תזזית, משכתי ואמרתי שאני מוותר על החלטת הוועדה. אמרתי שאני מוכן שזה

יעלה כהסתייגות. הנושא הוא לא נושא חדש, הוא חלק אינטגרלי -

אברהם פורז;

של חוק ההסדרים של שנה שעברה.

צבי הנדל;

- שבדיוק מתייחס לחוק התקשורת של הבזק, בדיוק בנושאים האלה דנים.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אני רק נזכר איך עבר קצבאות י וצאי צבא, זה היה ממש חלק מהחוק...
חיים אורון
מחוק הביטוח הלאומי.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

בחייך, הרי זאת הפוליטיקה פה.
צבי הנדל
אני רוצה שיהיה ברור לגמרי שלמרות שאני לא כל כך ותיק בוועדה הזאת, פגשתי

לא מקרה אחד, לא שניים ולא עשרה מקרים ששום קשר בין התיקון או ההסתייגות

לחקיקה שעברה פה ובין החקיקה עצמה לא היה, ובכל זאת הוכר שזה אינו נושא חדש,

כי ההכרעות בעניין הזה הן פוליטיות.

הי ו "ר רפאל פנחס';

גברת אנה שנ"דר, אבקש את חוות דעתך המקצועית, האם הנושא הוא נושא חדש או

לא. ביקשתי חוות דעת משפטית ממר צבי ענבר, אבל הוא אומר שאת עסקת בעניין.

אנה שני'דר;

אני מדגישה שזאת חוות דעת משפטית בלבד. הנושא הראשון שהעלה חבר הכנסת

פורז לדעתי איננו נושא חדש. הנושא של ההסתייגות של חבר הכנסת הנדל הוא לדעתי

נושא חדש.

צבי הנדל;

למה? תסבירי.

היו"ר רפאל פנחס';

לא צריך.

ראובן ריבלין;

זאת הדעה המשפטית.

הי ו"ר רפאל פנחס';

אבקש השלמה של חוות דעת משפטית של גברת אתי בנדלר.

ראובן ריבלין;

אני יוצא ומבקש להודיע לי 20 שניות לפני קיום ההצבעה.

היו"ר רפאל פנחס';

כבר יש הצבעה. תכניס את האנשים שלך, אני לא מחכה לאף אחד ומודיע שבסיום

דבריה של גברת בנדלר, חבר הכנסת פורז אומר עוד משפט ואני עובר להצבעה.

אתי בנדלר;

אני רוצה רק לומר כיועצת משפטית של ועדת הכלכלה שבדרך כלל היא זאת שדנה

ומתקנת את חוק הבזק, יש מספר צורות של שידורים בטלוויזיה, ואני לא נתכוונת לתת

הרצאה ארוכה, רק טיפים.יש ערוץ ראשון שזה רשות השידור שזה חוק נפרד. יש בעלי זכיון לשידורי

טלוויזיה בכבלים שזה מכוה חוק הבזק. תיקנו את חוק הבזק והכניסו גם את הנושא של

שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין. יש צורה שלישית שעדיין לא התחילו לפעול

בפועל. יש סוג נוסף, שגם הוא עדיין לא התחיל לפעול, אלה שמקבלים אפשרות לשדר

ערוצים ייעודיים.

כל אחד מהם זאת קטגוריה בפני עצמה. הצעת החוק הכחולה אכן התייחסח לשידורי

חדשות של בעלי זכיונות לשידורי טלוויזיה בכבלים, בשום פנים ואופן לא בערוצים

הייעודיים.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

זאת אומרת שלפי חוות דעתך זה גם נושא חדש.

אתי בנדלר;

לדעתי, זה נושא חדש לחלוטין, ואני מצטערת שאני חולקת על דעתה של חברתי.

אברהם פורז;

כדי שזה יהיה ברור, הטענה שלי לגבי נושא חדש היא רק לגבי הערוצים

הייעודיים, היא איננה לגבי כל ההסדר. לכן העבודה של חבר הכנסת קלי ינר בוועדת

המשנה לא הולכת לטמיון, היא חלה על % 90 מהעניינים, אבל לא על הערוצים

הייעודיים.

אלי גולדשמידט;

יש לי בקשה בשמו של חבר הכנסת ראובן ריבלין ובשמי ליושב ראש הכנסת. נוכח

העובדה שהיה פיגוע ונהרגו שלושה קצינים ויש פצועים, גם חבר הכנסת ראובן ריבלין

וגם אני מבקשים לא לקיים היום את הדיון בנושא החרדים כי יש פה אלמנט של שסע

ומחלוקת. אנחנו מבקשים שהדיון הזה לא יתקיים היום.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

טוב, הנושא של החרדים זה אחר כך.

אלי גולדשמידט;

לא, אני מבקש את זה פה, זה מקובל.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת ריבלין, אני רוצח לשאול מי בעלי זכות ההצבעה מטעמכם.

ראובן ריבלין;

מצביעים מטעם הליכוד; חבר הו ועדה שמואלי, חבר הכנסת גדעון עזרא, חבר

הכנסת משה פלד וחבר הכנסת ריבלין.
הי ו"ר רפאל פנחסי
האם מאיר שטרית לא מצביע?ראובן ריבלין;

הוא כבר טור.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי מצביע מטעם מפלגת העבודה?
אופיר פינס-פ?
הברי הכנסת הגי מירום, רפי אלול, אופיר פינס-פז ואבי יחזקאל.

טלב אלסאנע;

אני מטעם מד"ע.

הי ו"ר רפאל פנתסי;

אני חוזר על בעלי זכות ההצבעה: הברי הכנסת רפאל פנחסי, דורון שמואלי,

במקום מאיר שטרית מצביע גדעון עזרא, משה פלד, ובמקום זאב בוים ראובן ריבלין.

הברי הכנסת צבי הנדל, רומן ברונפמן ואברהם לייזרזון מצביעים. במקום הבר הכנסת

יהודה הראל אין אף אהד. הבר הכנסת רהבעם זאבי מצביע. במקומו של חבר הכנסת שבה

וייס מצביע אבי יחזקאל. במקום נואף מסאלחה מצביע חבר הכנסת אופיר פינס-פז.

הברי הכנסת חגי מירום ורפי אלול מצביעים. חבר הכנסת חיים אורון מצביע וכן אחמד

סעד. במקום חבר הכנסת דהאמשה, מצביע טלב אלסאנע.

אנהנו מצביעים בשתי הצבעות. הצבעה אחת על ההוק כולו, אם זה נושא הדש או

לא. הצבעה שנייה על הנושא של ההסתייגות של הבר הכנסת הנדל.

אברהם פורז;

לא על החוק כולו, על הטענה שלי. אני לא טוען על ההוק כולו.
היו"ר רפאל פנתסי
על הטענה שלך. יש פה הילוקי דעות בייעוץ משפטי. לפי הייעוץ המשפטי של

גברת אנה שניידר זה לא נושא הדש, ולפי הייעוץ המשפטי של גברת אתי בנדלר זה כן

נושא חדש.

אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד להכיר את הנושא כנושא חדש על החוק בכללו?

אני מתייחס לטענה של הבר הכנסת פורז. מי טוען טיעון חדש?

הצבעה

בעד - מיעוט

נגד - רוב

נמנעים - 1

הנושא לא הוכר כנושא הדש.
הי ו"ר רפאל פנחסי
הנושא לא הוכר כנושא חדש.טלב אלסאנע;

אתה לא שואל מי נמנע בהצבעה הראשונה?

היו"ר רפאל פנחסי;

כי ראיתי שיש כזה הפרש בין התומכים למתנגדים. אתה צודק, מי נמנע?

טלב אלסאנע;

אז אני נמנע, שיירשם בפרוטוקול.
הי ו"ר רפאל פנהסי
1 נמנע, וכולם היו נגד נושא הדש.

אנהנו עוברים להסתייגות השנייה של נושא הדש, הסתייגות של הבר הכנסת הנדל.

מי בעד להכיר את הנושא של חבר הכנסת הנדל כנושא הדש?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 8

נמנעים - אין

הנושא לא הוכר כנושא חדש.

הי ו "ר רפאל פנהסי;

המכיוון שהנושא לא הוכר כנושא חדש, יש לי פנייה של חבר הכנסת רביץ לפטור

את זה מחובת ההנהה. מי בעד לפטור את הנושא מחובת ההנהה?

הצבעה

בעד - 8

נגד - 1

נמנעים - אין

הנושא קיבל פטור מחובת הנחה.

היו"ר רפאל פנהסי;

הנושא קיבל פטור מחובת הנחה.3. שחרור מחובת הנחה

היו"ר רפאל פנחסי;

יש לנו פנייה מיושב ראש ועדת העבודה והרווחה לפטור מחובת הנחה שני חוקים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מסי 20), התשנ"ט-1999 והצעת חוק שירות

המדינה (גמלאות) (תיקון מסי 40), התשנ"ט-1999. מה אומרים ההוקים?

משה בוטו ן;

החוק הראשון נותן הטבות לנכי צה"ל מגיל 47 ומעלה. החוק השני נותן הטבות

לאלמנות ולאלמנים בשירות המדינה במקרה שהנישואים פוקעים במקום תוך חמש שנים,

תוך עשר שנים.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לפטור את הנושאים האלה מהובת ההנחה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הנושאים שוחררו מחובת ההנחה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
הנושאים שוחררו מחובת ההנחה.4. פניות בדבר התפלגות; בסיעת הליכוד ובסיעת "ישראל בעלייה"
היו"ר רפאל פנחסי
יש לנו פה מספר פניות להתפלגויות. בסדר היום בסעיף "פניות בדבר התפלגות"

כתבנו "בסיעת הליכוד ובסיעת ישראל בעלייה". למעשה, כל הפניות בליכוד, כלומר:

אין- לי בעיה עם זה, נכון?
חגי מירום
לא, יש אהת בעבודה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

האם אני יכול לבקש להוסיף את זה לסדר היום?

אברהם רביץ;

ההתפלגות של אגודת ישראל גם נכנסה היום?

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה לשמוע חוות דעת משפטית וגם את דעתכם. כשהוצאתי את סדר היום, היו
בפניי שתי פניות של התפלגות
בסיעת גשר שהיא חלק מהליכוד ובסיעת ישראל בעלייה.

בהתאם לכך לא כתבתי גשר, אלא כתבתי בסיעת הליכוד כי ידעתי שבדרך עלולות להיות

פניות נוספות מחברי הליכוד. מבחינהגם לגבי פניות נוספות שקיבלתי.

אבל יש שתי פניות חדשות שלא ציינתי אותן; האחת - יהדות התורה, כפי שאמר

הרב רביץ כרגע, והשנייה - חבר כנסת ממפלגת העבודה שרוצה להצטרף למפלגה אחרת.

שאלתי ליועץ המשפטי של הוועדה היא האם אני יכול בהסכמה להוסיף את זה לסדר היום

ולהצביע על זה היום, או שאני צריך להוציא סדר יום מחודש ולהודיע על ישיבה

הדשה?

צבי ענבר;

לדעתי, כל נושא בעל אופי משפטי, כמו: החלטה בדבר התפלגות, צריך להיות על

סדר היום, כדי שכל מי שחושב שיש לו מה להגיד בעניין, יידע שיש לו מה להגיד

בעניין. אני לא יודע, אולי היו אנשים כאלה שעזבו בתחילת הישיבה מפני שהנושא של

התפלגות מסיעת העבודה לא היה על סדר היום. נושא כזה צריך להיות על סדר היום.

רחבעם זאבי;

.MAKES SENSE

חיים אורון;

תקיים ישיבה עוד שעתיים.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

האם אני יכול לבקש רשות מאדוני לקיים ישיבה במהלך היום?
יישב ראש הכנסת דן תיכון
אני מציע לך שאחרי ההודעות במליאה, בשעה 12:00, תחזור לקיים ישיבה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

לא, אני אקיים את הישיבה בשעה 15:00
ראובן ריבלין
האם יש לנו אפשרות להתנגד לזה בכלל? אם כתוב בתקנון "הוועדה תאשר", מה אם

היא לא מאשרת? מה זה "תאשר"? SHALLאו ?MAY
חגי מירום
בוא נקבע ישיבה לשעה 14:00.
הי ו"ר רפאל פנחסי
לא, בשעה 14:00 החדר תפוס. אני מציע לקיים ישיבה בשעה 13:30. אנחנו

ממשיכים את שני הסעיפים שבסדר היום.
חגי מירום
אז תודיע לפרוטוקול לגבי כל בקשות ההתפלגות למיניהן.
הי ו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מתחילים כרגע בהתפלגויות של סיעת ישראל בעלייה. אם לא נגמור עד

פתיי1ת המליאה, נמשיך בישיבה נוספת בשעה 13:30 ונוציא הזמנות - כמו שאמר היועץ

המשפטי - לגבי כל ההתפלגויות הנוספות.
ראובן ריבלין
בעניין ההתפלגויות, הנושא הוא נושא עקרוני. התקנון מדבר על כך שהוועדה

צריכה לאשר בקשה להתפלגות, והשאלה בכלל אם יש לה איזשהו שיקול דעת בעניין זה.
מרדכי משעני
אבל קיימת הבעיה של גשר שהגשנו בקשה -
הי ו"ר רפאל פנחסי
עם כל הכבוד, לא קיבלת רשות דיבור. כבר שלחת מכתב אליי בשם חברי כנסת

כשבכלל התברר שזה לא נכון.
מרדכי משעני
לא שלחתי בשם חברי כנסת, שלחתי בשם סיעה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
כשתקבל את רשות הדיבור, אתה תדבר.מר צבי ענבר, מה לגבי הטענה שמעלה חבר הכנסת ריבלין? האם אנהנו הותמת

גומי שאוטומטית צריך לאשר, או שיש מקום לוויכוח?

צבי ענבר;

בעקרון, תפקידה של הוועדה הוא לאשר כאשר היא מגיעה למסקנה שהתמלאו התנאים

שנקבעו בהוק.

ראובן ריבלין;

זאת אומרת, אם התמלאו התנאים בחוק, למעשה אין שיקול דעת לוועדה. אנחנו

רוצים לדעת כפוליטיקאים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אבל זה גוף פוליטי.
ראובן ריבלין
הוא יכול לבוא ולומר שלא התמלאו התנאים, ואז הוא נתון לביקורת משפטית אם

התמלאו התנאים או לא.
צבי ענבר
חבר הכנסת ריבלין, יחד עם זאת, עובדה היא שבפני יה שהיתה בשם סיעת גשר,

התעוררו בעיות.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה לפתוח את הסעיף הראשון, מכיוון שהבקשה הראשונה שהגיעה אליי היתה

של ישראל בעלייה.

חיים אורון;

מכיוון שיצא שאנחנו דנים היום בכמה וכמה התפלגויות שונות, אני מציע

לוועדה לאמץ כלל כדי לא להפוך את הוויכוח פה לוויכוח פוליטי או לפעמים אישי,

שבעצם בשלב שבו הכנסת התפזרה, ועדת הכנסת צריכה לעמוד רק על קיום ההליכים

הפורמליים. מעבר לזה, זוהי הכרעתם של חברי הכנסת השונים, ואין להפוך אותנו

לכלי במאבקים בין אישיים או פוליטיים.

אני אומר את זה באופן עקרוני לפני הדיון הראשון. ואם נלך כך, לפי דעתי,

זה גם יהיה יותר מהר ולא ניתן יד לדברים שאנחנו לא שייכים להם.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

בסדר, אני רק רוצה להביא לידיעתכם את ההתכתבות שהיתה. כפי שאמרתי, אני

פותה את הסעיף הראשון בבקשה של שני חברי כנסת מטעם ישראל בעלייה, חברי הכנסת

יורי שטרן ומיכאל נודלמן. הם פנו אל הוועדה בתאריך 16 בפברואר שהם מבקשים

להתפלג ולהיקרא סיעה עצמאית.

בעקבות הפנייה הזאת, קיבלתי מכתב בשם ישראל בעלייה מעורך דין דן אבי

יצחק.רומן ברינפמן;

ההב פנחסי, הפנייה בוטלה.

היו"ר רפאל פנחסי!

י לא קיבלתי פניית ביטול.

רומן ברונפמן;

אני מודיע לך בשם הסיעה שהפנייה של דן אבי יצחק בוטלה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

לא הודיעו לי. האם אתה מוכן לאשר את הפנייה? אנהנו יכולים בלי ויכוח

להתהיל להצביע.

רומן ברונפמן;

הפנייה של דן אבי יצחק בטלה.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר שאני שומע שהפנייה של דן אבי יצהק בטלה וגם התשובה של עורך הדין

שנתן תשובה לדן אבי יצחק בטלה, אין בפנינו אלא רק הפנייה של שני חברי הכנסת.
ברשותכם, אקרא את המכתב
"התפלגות לעניין סעיף 6א(א} לחוק יסוד: הכנסת, התשי"ח -1958

1. אנו, החתומים מטה, ח"כ פרופ' מיכאל נידלמן וח"כ ד"ר יורי שטרן מתכבדים

בזאת להודיע על התפלגותנו מסיעת ישראל בעלייה, בהתאם להוראות סעיף 25(ב1)

(1א} לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, התשכ"ט-1969 [נוסה משולב] (להלן: "חוק

הבהירות"].

2. ההתפלגות מתבצעת "בתוך 90 הימים שלפני יום הבחירות" כפי שנקבע.

3. בהתאם לסעיף 25(ב2} לחוק הבחירות, "נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב

מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב1), ...תאשר ועדת הכנסת

את השינוי."

נודה מאד לכבודו על כינוס הוועדה לשם אישור ההתפלגות כאמור.

בכבוד רב,

ח"'כ ד"ר יורי שטרן ח"כ פרופ מיכאל נודלמן."
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד אישור הבקשה?הצבעה

בעד - הוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הבקשה להתפלגות התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת דורון שמואלי, אתה נגד?

דורון שמואלי?

כן, אני מוכן לנמק אם רוצים.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

תודה רבה. התקבלה הבקשה ברוב קולות.
אדוארד בלאו
יש מכתב נוסף של שני חברי הכנסת, שמבקש אישורים נוספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש בקשה נוספת. אני מאחל הצלחה לסיעה החדשה וגם לו ותיקה, לחבר הכנסת רומן

ברונפמן, יושב ראש הסיעה שהצטמקה קצת, אבל זאת עדיין סיעה נכבדה. יש בקשה

נוספת.

אדוארד בלאו;

סעיפים 4 ו-3.

היו"ר רפאל פנחסי;

הם מבקשים לאשר לסיעה החדשה את השם "עלי"ה", בהתאם לסעיף 18(א)(2) לתקנון

הכנסת. "עלי"ה" - ראשי תיבות של עמנו למען ישראל המתחדשת.

יורי שטרן;

עימנו.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

איך אפשר לדעת שזה עימנו? צריך לנקד את זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם אנחנו גם צריכים לאשר את השם?

צבי ענבר;

את השם בוודאי שצריך לאשר.
תיו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את השם "עלי"ה"?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - אין

השם "עלי"ה" אושר.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הוא אמר גם סעיף 5.
אדוארד בלאו
הסעיפים שם מחייבים כולם אישור ועדה, כך ההוק קובע.

היו"ר רפאל פנחסי;

"לפיכך אנו מבקשים מכבודו לכנס את ועדת הכנסת לצורך קבלת ההחלטות הבאות:

א. לאשר את השינוי כאמור, בהתאם...לחוק הבחירות".
צבי ענבר
זה נעשה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
"ב. להכיר בסיעתנו כנציגת מפלגת "עלי"ה - עמנו למען ישראל המתחדשת", גם

את זה עשינו.

"ג. לאשר לסיעתנו החדשה את השם "עלי"ה", וגם את זה עשינו.

"ד. לאשר כי מספר חברי סיעתנו החדשה, היא סיעת עלי"ה, עומד על שניים.

ה. לאשר החלת סעיף 13(א) לחוק מימון מפלגות...(תיקו ן 11) על סיעת

עלי"ה."

מי בעד סעיף הי שיקבלו מימון מפלגות? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

כל חמשת סעיפי המשנה אושרו.
דורון שמואלי
תרשום שאני נגד.
היו"ר רפאל פנחסי
אני עובר לבקשה נוספת שכבר היתה בסדר היום, בקשת סיעת גשר שמתפלגת מסיעת

הליכוד. אני רוצה להביא לידיעת החברים את התפתחות הדברים.
מרדכי משעני
אני רוצה לבטל את הבקשה הזאת שהתומה על ידי - -

הי ו"ר רפאל פנהסי;

בסדר, אבל למען הפרוטוקול אני הייב לכתוב את זה.

צבי ענבר;

הערת ביניים - שני המקרים שבאו לפני הוועדה הבוקר רק מראים שבסופו של דבר

קיבלה הוועדה -זאת אומרת, צריך תמיד דיון בוועדה.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

בהחלט, אני תומך בזה, ולכן פעלתי בהתאם בהתייעצות איתך.
צבי ענבר
לא, זה לא רק עניין טכני פורמלי.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

בהחלט. למען הסדר ולמען הפרוטוקול, בתחילת הדרך קיבלתי פנייה מעורך דין

משעני בשם סיעת גשר על התפלגות סיעת הליכוד בשם חמישה חברי כנסת. כשראיתי את

זה - כי זה היה בעיניי קצת תמוה - פניתי מייד לחברי הכנסת הנוגעים בדבר לשאול

אם זה היה על דעתם והתייעצתי גם עם היועץ המשפטי של הוועדה, עורך דין ענבר.

הוא גם אמר לי שחברי הכנסת צריכים לחתום על הבקשה ושעורך הדין לא יכול לייצג

בשמם, אלא אם כן יש ייפוי כוח. כעבור יום קיבלתי פנייה נוספת, ואני עכשיו שמח

שעורך דין משעני מבטל את פנייתו.

מרדכי משעני;

ההשלכה של הבקשה שלנו היתה על הנושא של המימון, כי יש לה משמעות. אנחנו

מקבלים מימון שוטף לפי אותו סעיף 12 לחוק המימון עם ציון של חברי הכנסת, ולכן

הדבר הזה נעשה בצורה הזאת.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

מאחר שכרגע יש לנו פנייה שחתומים עליה שלושה חברי כנסת; מקסים לוי, יהודה

לנקרי ודוד לוי, המבקשים להתפלג מסיעת הליכוד ולהכיר בהם כסיעה עצמאית בשם

גשר, מי בעד אישור הבקשה?

הצבעה

בעד - 8

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה לפילוג גשר מסיעת הליכוד וההכרה בהם כסיעה עצמאית בשם גשר אושרה.מרדכי משעני;

אני מבקש לאשר את כל הסעיפים.

צבי ענבר;

בעניין השם - -
הי ו"ר רפאל פנחסי
אין פנייה.

צבי ענבר;

אין שם, אבל אני חושב שמתחייבת מהחלטת הוועדה החלטה נוספת לגבי הסיעה

שממנה פרשו, האם יש מקום שאותה סיעה תמשיך ותיקרא בשם הליכוד-גשר-צומת?

הי ו"ר רפאל פנחסי;

יש בקשה שנייה של חברי הכנסת דוד לוי, מקסים לוי ויהודה לנקרי: "כמו כן

אנו מבקשים כי סיעת ליכוד גשר צומת לא תישא יותר את השם גשר ושם זה ייוחד

לסיעת גשר המתפלגת." זאת אומרת, הבקשה שלהם היא שסיעת גשר תיוחד לשלושת

הפורשים והמתפלגים, והשם של ליכוד יהיה רק הליכוד-צומת. מי בעד אישור השם גשר

לסיעה החדשה?

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

השם גשר אושר לסיעה החדשה.

מי בעד אישור השם ליכוד-צומת בלבד לסיעת ליכוד-צומת?

צבי הנדל;

אני מבקש לרשום שהייתי נגד.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

השם ליכוד-צומת אושר לסיעת ליכוד-צומת.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

נמשיך בישיבה הבאה בשעה 13:30, מכיוון שהמליאה מתחילה וכולם רוצים להשוגתף

בה.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים