ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/02/1999

בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדון על מכלי משקה. התשנ"ט-1999. קריאה שנייה וקריאה שלישית; בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה למיזוג הצעות חוק; בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), (התשמ"ט-1989), (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1998; טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק התקציב הנדונה בוועדת הכספים; קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 223

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. ט"ו בשבט התשנ"ט (1 בפברואר 1999). שעה 15:45

נכהו;
חברי הוועדה
היו"ר - רפאל פנחסי

חיים אורון

רומן ברונפמן

צבי הנדל

יהודה הראל

שבח וייס

אברהם-יוסף לייזרזון

חגי מירום

אחמד סעד

ממלאי מקום;

בנימין אלון

נסים דהן

חיים דיין

עבד אלואהב דראושה

שמואל הלפרט

יצחק כהן

רן בהן

אופיר פינס-פז

משה פלד

מיכאל קליינר

ראובן ריבלין

אברהם שוחט

דורון שמואלי

שלום שמחון
מוזמנים
אברהם רביץ - יושב-ראש ועדת כספים

אמנון רובינשטיין - יושב-ראש ועדת הכלכלה

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

אנה שניידר - יועצת משפטית, ועדת הכספים

אתי בנדלר - יועצת משפטית, ועדת הכלכלה

דוידה לחמן-מסר - יועצת משפטית, משרד המשפטים

לאה ורון - מנהלת ועדת הכלכלה

איוור קרשנר - מנהל ועדת הכספים
יועץ משפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
סדר-היום
1. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות הוק.

2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדון על מכלי משקה,

התשנ"ט-1999, קריאה שנייה וקריאה שלישית.

3. בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)

(התשמ"ט-1989) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1998.

4. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק.

5. טענות הריגה מגדר נושא הצעת הוק התקציב הנדונה בוועדת הכספים.1. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה למיזוג הצעות חוק
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.
אמנון רובינשטיין
הבקשה היא בהסכמת יושב-ראש הכנסת ובהסכמת משרד המשפטים.
היו"ר רפאל פנחסי
בקשה ראשונה, בקשה למיזוג לפי סעיף 122 לתקנון הכנסת: "הוועדה המשותפת של

ועדת הכלכלה וועדת ההוקה, חוק ומשפט החליטה למזג את הצעת חוק מתן מידע על יכולת

הפרעון של עוסק, התשנ"ח-1997 יחד עם הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997,

ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אודה לך אם תביא החלטה אמורה

של הוועדה המשותפת לאישור ועדת הכנסת, בהתאם לסעיף 122 (1) לתקנות". על המכתב

חתום חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, ואני מבין שזח גם על דעת חבר הכנסת חנן פורת.
אמנון רובינשטיין
זה גם על דעתו.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד האישור? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה.2. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדון על מכלי משקה.

התשנ"ט-1999. קריאה שנייה וקריאה שלישית
היו"ר רפאל פנחסי
בקשה נוספת, להקדמת דיון בחוק הפקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999: "ועדת

הכלכלה סיימה את דיוניה בחוק ומבקשת להעלותו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית עוד

היום". מבקשים מאיתנו לפטור מחובת הנחה.
אמנון רובינשטיין
בהסכמת יושב-ראש הכנסת ומשרד המשפטים.
היו"ר רפאל פנחסי
מתי זה הונח?

אתי בנדלר;

בשעה 16:00.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי. בדרך כלל עשינו את זה רק אחרי ההנחה.

צבי ענבר;

מקובל שחברי הוועדה מקבלים את הצעת החוק, כדי לדעת במה מדובר, ומחליטים אם מן

הראוי להקדים את הדיון.
היו"ר רפאל פנחסי
יש פה גם הסתייגויות.

אמנון רובינשטיין;

יש כאן הסתייגויות של שלושה חברי כנסת, שאנחנו ננסה לשכנע אותם להסיר את

ההסתייגויות האלה. יש הסתייגות אחת של חבר הכנסת ויינברג.

צבי ענבר;

אם החברים מוכנים להצביע בלי לראות את הצעת החוק, בבקשה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לפטור מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה.3. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה).

(התשמ"ט-1989). (תיקון מס' 7). התשנ"ט-1998
היו"ר רפאל פנחסי
נתבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת הכספים לפטור מחובת הנחת את הצעת חוק ההסדרים

במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1998.

מי בעד לפטור את זה מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד -אין

4. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק
היו"ר רפאל פנחסי
"הכנסת החליטה בישיבתה מיום ט' בשבט התשנ"ט, 26 בינואר 1999, להטיל על ועדת

הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בדיון מוקדם בהצעת חוק תכנון בנייה (תיקון - מגוון

דירות בבניין), התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת יורי שטרן. מציע ההצעה מבקש להעביר את

הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. עלו הצעות אחרות.

צבי ענבר;

זה צריך להידון בוועדת הפנים.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסיבה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא עבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.5. טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק התקציב הנדונה בוועדת הכספים
היו"ר רפאל פנחסי
"לפי סעיף 120 לתקנון הכנסת אני מביא בפניך את מודעתו של חבר הכנסת אופיר

פינס-פז, שהעלה טענה שהתיקון בסעיף 8(1) בחוק התקציב לשנת הכספים 1999 חורג מגדר

הנושא של הצעת חוק, ולפיכך יש להעמיד נושא זה כסעיף ראשון על סדר יומה של ועדת

הכנסת", על החתום חבר הכנסת אברהם רביץ.

חיים אורון;

לפני כן, ועדת הכספים אישרה היום תיקון לחוק הקדרים משנת 1983, שנתקע פה

שלושה חודשים. אנחנו מבקשים שחרור מחובת הנחה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא נמצא לפני. אם במליאה לא מניחים, לפחות לפנינו, כדי שאוכל לדון בזה

במהלך הישיבה.

אני מבקש מחבר הכנסת אופיר פינס-פז לטעון את טענתו.

אופיר פינס-פז;

הסעיף שעליו מדובר לא היה בנוסח חוק התקציב שהביאה הממשלה. הוא הוכנס לגוף

התקציב עכשיו, לפני שהוועדה סיימה את עבודתה ולפני ההצבעות בקריאה שנייה ובקריאה

שלישית.

אברהם רביץ;

זה לא נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מחזיק מסמך בידי מ-17 בינואר, וזה כבר מופיע.

אופיר פינס-פז;

לפי מיטב ידיעתי, הסעיף הזה לא היה חלק מנוסח החוק שהביא האוצר ולא היה

בדיוני הוועדה, והוא הוכנס בנוסח המעודכן לפני קריאה שנייה וקריאה שלישית. מדובר

בסעיף שעומד בסתירה גמורה לשלושה מוסדות רציניים במדינת ישראל, האחד הבג"ץ, שדן

בנושא כפל התמיכות, השני היועץ המשפטי לממשלה, שקבע נהלים בעקבות פסיקת הבג"ץ,

והשלישי החלטת ממשלה מפורשת שהתקבלה בנוגע לפרוצדורה של מה שקורה.

צבי הנדל;

אנחנו לא דנים בגוף העניין, אנחנו דנים אם זה נושא חדש או לא.

אופיר פינס-פז;

יש פה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, שמבקש לפסול את הסעיף הזה במפורש.

הסעיף הזה הוא סופר נושא חדש, הוא לא נושא חדש. אין לו כל שייכות לכל מה שקרה

בדיוני הוועדה עד עצם הרגע הזה.
אברהם רביץ
גם היועץ המשפטי, כאשר נתן את חוות דעתו, קבע שיש לאפשר למשרדי הממשלה לבצע

זאת תוך 14 יום. אני מבין ש-14 יום הם לא יחידת זמן פרקטית, בפרט לא בין השמשות.

לכן אני אומר, שכדי לא לגרום לסגירת מוסדות חינוך, כדי לא לגרום לביטולן של

פעולות מבורכות מאוד בסעיפי תרבות וחינוך ברחבי הארץ, ואני מדגיש - ברובם לא של

דתיים וחרדים כפי שרוצים להציג זאת, אלא כל החברה בישראל מתנהלת באופן שארגונים

מקבלים כפל תשלומים.

מכיוון שיש רגישות, אדוני היושב-ראש, אני אתקן את הצעתי ואגדיר אותה בזמן

סביר. אין כל אפשרות היום לבצע את השינויים האלה, רק לאחר הבחירות. בדקתי באופן

ענייני את עניין ה-14 יום של היועץ המשפטי, אני אבקש להאריך את זה עד ה-31

באוגוסט.
אנה שניידר
מבחינה משפטית גרידא, אין ספק שזח נושא חדש. לא היה בתוך חוק יסודות התקציב

כל תיקון שמתייחס לנושא הזה.
אופיר פינס-פז
אני מבקש לשמוע את היועץ המשפטי של ועדת הכנסת.

צבי ענבר;

דברי אנה שניידר הם על דעתי.
היו"ר רפאל פנחסי
מטעם מפלגת העבודה מצביעים חברי הכנסת שוחט, שמחון, פינס-פז. מטעם הליכוד

חברי הכנסת שמואלי, ריבלין, חיים דיין ופלד.

מי בעד לראות את הנושא הזה כנושא חדש, לפי בקשת חבר הכנסת אופיר פינס-פז?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 8
היו"ר רפאל פנחסי
הוחלט שהנושא לא חדש.

אברהם שוחט;

היה דיון בלשכתך שבו הגענו להסכם.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מסכים איתך, זאת הפרה של ההסכם.
מיכאל קליינר
מדוע הצביעו על הנושא של חבר הכנסת רביץ ועל הנושאים הבאים מקיימים דיון?
היו"ר רפאל פנחסי
יש פה רשימה שלמה של נושאים. אני מצטער שמאיר שטרית לא פה, כי הוא היה באותה

ישיבה שנתקבלו בה ההבנות,

צבי הנדל;

איך אפשר לעשות הבנות על מהות? להוריד הסתייגות בלי לשאול את המסתייג, איזו

הבנה יכולה להיות בדבר כזה?
מיכאל קליינר
מאיר שטרית כנראה לא קורא עתונים. בשבילנו העניין הזה הוא כמו חוק המועצות

הדתיות. לא רוצים - לא צריך, אז אין תקציב. תגיעו להבנות, אבל רוב לא יהיה לכם.
היו"ר רפאל פנחסי
אני צריך להביא את הדברים בפני הוועדה. מאיר שטרית נתן הסכמה.

צבי הנדל;

אבל ההסתייגות היא שלי, אתה לא יכול לעשות עליה הסכמות.

היים אורון;

זה לא כל-כך מסובך, תעמדו בהסכמות, תצביעו איתנו ונגמר העניין.
מיכאל קליינר
אין בעיה, אבל לא יהיה תקציב.

היים אורון;

תפסיק לאיים עלי. על כל מה שאושר עד היום בוועדת הכנסת אנחנו לא מצביעים בעד.
היו"ר רפאל פנחסי
מן הראוי היה שחבר הכנסת שטרית, שהוא מרכז הקואליציה, יבוא בדברים עם אותה

ועדת הבנות שנבחרה, שהיתה הסכמה שחוק ההסדרים יהיה רק שש שעות ובמהלך היום נחליט

מי יוריד הסתייגות. אני לא אומר שצריך להוריד את ההסתייגות שלך, אבל לפחות מאיר

שטרית, שהיה שושבין לאותן ההבנות, היה צריך להיות חלק מהנושא הזה. אני לא מוכן

להיות האידיוט שיושב עם אנשים, מסכם איתם דברים, על סמך זה הם מוכנים לקצר את

הדיון בחוק ההסדרים, לקצר את הדיון בחוק התקציב, ועכשיו מבקשים ממני פה להצביע

בעד. אני לא מוכן להצביע בעד.
מיכאל קליינר
אחרי הדיון חבר הכנסת רביץ ואני ישבנו איתכם.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא יודע למה מאיר שטרית לא נמצא פה עכשיו. לפני שפתחתי את הישיבה אמר לי

חבר בכיר בוועדה, שהיה שותף לאותן הבנות, שאם אנחנו נסוגים מההבנות לא יהיה חוק

ההסדרים, לא יהיה תקציב, הם יסחבו אורגנו עוד שבועיים. לכן יש צדדים לכאן ולכאן.

אני חושב שכרגע צריך לפזר את הישיבה הזאת.
מיכאל קליינר
אני מבקש רביזיה על ההצבעה שהיתה קודם לגבי השאלה אם הנושא חדש.
חיים אורון
תעשה רביזיה ואני אצביע איתך.
היו"ר רפאל פנחסי
רביזיה בעוד חמש דקות, ב-16:15.

אם אתם רוצים שהתקציב וחוק ההסדרים יעברו, אם לא יהיו הבנות לא תוכלו להעביר

את זה.
מיכאל קליינר
אבל דיברנו עם מאיר שטרית על ערוץ 7.
היו"ר רפאל פנחסי
אל תספר לי רק על ערוץ 7, יש פה 17 נושאים. יש פה דירות להשכרה - קבוצת חברי

הכנסת; שטרית - תפוסת קרקע לצרכי בטחון; יצחק כהן - אזורי פיתוח; אזולאי - העיר

עכו. אתה אומר ערוץ 7, ואחרים מדברים על נושאים אחרים.
מיכאל קליינר
זה מה שעלה מהוועדה.

חגי מירום;

חבר הכנסת פנחסי, סגור את הישיבה עכשיו. זה הדבר הכי נכון.
בנימיו אלון
הבנות יהיו להצביע נגד זה במליאה, אבל אי אפשר למנוע מלהסתייג.
אברהם שוחט
אבל זה הוגדר על ידי היועץ המשפטי כנושא חדש.
חיים אורון
היתה פגישה עם היועץ המשפטי לכנסת, בעקבות הערות של בג"ץ בעניין חגיגה שהיתה

בשנת שעברה בעניין מרחיק לכת, כאשר בתוך החוק היה חוק לשמורות טבע.
בנימין אלון
תן לי להסביר מה בין החוק שלי לשמורות הטבע של זנדברג.
מיכאל קליינר
ההסתייגות שלו היתה להעלאה למליאה.
דוידה לחמן-מסר
צריך להסדיר את זה בחוק.

צבי הנדל;

כמה שנים את צריכה להסדיר את זה בחוק, עוד עשר?
דוידה לחמן-מסר
לא, הנוסח פה.

חיים אורון!

חבר הכנסת הנדל, אני שמעתי מה אומר על זה השר שלך.
צבי הנדל
כי הם מטרטרים אותו.

חיים אורון;

לא, הוא אמר שהם לא רוצים חוק. הם רוצים הפקרות, לא חוק.
דוידה לחמן-מסר
תראו את ההצעה שיש פה.
היו"ר רפאל פנחסי
יש פה מכתב של היועץ המשפטי לכנסת, מר צבי ענבר. בפתח מכתבו הוא מביא את

ההבנות שהיו בין אותם חברי כנסת שהשתתפו בישיבה, ואחר-כך הוא מזכיר שיש כמה

מסתייגים. יחד עם זה הוא קובע במכתבו; "אין באמור לעיל כדי לשלול קיומו של הליך

תקין לפי סעיפים 120-119 לתקנון. היינו, חבר כנסת מעלה עצתו לדיון בוועדה, חבר

הוועדה או נציג הממשלה רשאים לטעון שהתיקון הממוצע חורג מגדר הנושא על הצעת החוק.

הועלתה טענה בוועדת כספים שהנושא חדש - יובא העניין להחלטת ועדת הכנסת. לא הועלתה

טענה כאמור - רואים את ההצעה כהצעה שאינה חורגת מגדר הנושא של הצעת החוק".

אופיר פינס-פז;

היא הועלתה אחרי שחוק ההסדרים אושר.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר שהנושאים הללו עלו בוועדת כספים, כפי שהבנתי מחבר הכנסת רביץ, ושם הוחלט

שהנושא הוא נושא חדש.

אברהם שוחט;

לא העלו את עניין ערוץ 7. חבר הכנסת רביץ אמר שהנושאים האלה לא עולים.
דוידה לחמן-מסר
חבר הכנסת רביץ אמר שהנושאים האלה יורדים.
בנימין אלון
אתם אמרתם.
חיים אורון
הם לא בעסק, עזוב אותה.

דוידה לחמן-מסר;

אנחנו לא היינו בעסק הזה.

צבי הנדל;

מי רצה אליך כשזה עבר?
היו"ר רפאל פנחסי
אחרי שאומר היועץ המשפטי שאנחנו פה מצביעים, למרות ההבנות, אני מקבל תמונה

אחרת. אבל אני רוצה בכל זאת לשמוע ממנו אם ההליך שאנחנו עושים הוא תקין.

חבר הכנסת רביץ, האם הנושאים האלה אכן עלו אצלך בוועדה וניתן בהם נושא חדש,

ואתה מביא את זה אלינו?
אברהם רביץ
כן.

אופיר פינס-פז;

מתי היה הדיון?
אברהם רביץ
בשעה 15:30.

אופיר פינס-פז;

ב-30;15 ולא בשעת הדיון על חוק ההסדרים.

צבי הנדל;

זה לא בחוק ההסדרים.

אברהם שוחט;

ערוץ 7 זה בחוק ההסדרים.
דוידה לחמן-מסר
כשאושר סעיף 50 לחוק הבזק לא הועלתה ההסתייגות הזאת.
אברהם שוחט
הדיון בחוק ההסדרים הסתיים, כולל ההסתייגויות. היו הצבעות, אושר חוק ההסדרים,

ההסתייגויות שעברו הושלמו. עשינו הפסקה כדי להתחיל לדון.
צבי הנדל
אני לא ידעתי שהוציאו הסתייגות. מי ה החוצפן הזה שיכול לקחת הסתייגות

ולהוציא אותה בלי לשאול אותי? אם היו הסתייגות שלך בלי לשאול אותך, היית מסכים?

אברהם שוחט;

הסתיים הדיון, חבר הכנסת אורון שאל בעניין הזה וקיבל תשובה מהיושב-ראש

שהדברים האלה לא קיימים בהסתייגויות בחוק ההסדרים.

צבי הנדל;

הטעו אותו, לא קראו את סעיף 4.

אברהם שוחט;

הישיבה שהתקיימה אצלך היתה ישיבה של הסכמות גם על פרוצדורת הדיון, גם על לוח

הזמנים, גם על ביטול של 5000 הסתייגויות שצריך לדון עליהן שבוע ימים. כל זה היה

חלק מהעניין. אי אפשר לבוא היום ולפוצץ את הכל, אלא אם כן אין כל מגבלות למה

שאפשר לעשות.

צבי הנדל;

היתה הבנה שמורידים הסתייגות מהותית?

אברהם שוחט;

כן. יש חוות דעת, שמענו גם את חוות הדעת של אנה שניידר, קראנו את המכתב של

צבי ענבר כולל סעיף 4. אנחנו הסכמנו לכל התהליך הזה וידענו שיש כאן מהלך כולל של

הסכמות.

חיים אורון;

אני מקבל כל מה שצבי ענבר אומר, כרגיל. אני מצפה שאלה שהיו שותפים איתנו

להסכם יעמדו בו. אם הם לא עומדים בו, נתחיל היום בדיוני התקציב ונראה איפה ומתי

נגמור אותם, ואז כל אחד יפעל בכלים ובזמנים שלו, בשיטת "תפוס כפי יכולתך". יש

אנשים שיותר מומחים לזה, יש אנשים שפחות מומחים לזה, אבל את כיתה א' גם אני

למדתי. היתה הסכמה ברורה בדיוק בנושאים הללו.
בנימין אלון
אני קואליציה או אופוזיציה?

חיים אורון;

זה לא חשוב.

בנימין אלון;

כאופוזיציה אני רוצה להגיש הסתייגות.
חיים אורון
ההסכמה היתה לתקן הליך מקולקל בחוק ההסדרים. היא היתה על-פי פסיקה של בית

המשפט העליון. ההסכמה אמרה, שלא יהיה מה שעושה לי חנן פורת שהוא לא נותן לי

להגיש הסתייגות בחוק אם אני לא נוכח בישיבה, אפשר להגיש כמה הסתייגויות שרוצים,

אבל בנושאים שהם לא בתוך החוק אי אפשר לעשות "אמבוש".

בכל הדיון זאת היתה הכוונה. היה פה רצון טוב. ההסתייגות הראשונה היא של חבר

הכנסת שטרית, יש פה הסתייגות שלי, היו הסתייגויות אחרות, זה היה הרעיון, בגלל

המצוקה של הזמן, בגלל תקופת בין הזמנים, בגלל האפשרות למהטפים בלתי פוסקים - היתה

הסכמה. הקואליציה לא מסוגלת לעמוד בהתחייבות שראשיה לקחו על עצמם. חבר הכנסת

קליינר הוא יושב-ראש הקואליציה בוועדת הכספים.
מיכאל קליינר
הייתי חולה. לא הייתי מסכים לזה. מאיר שטרית לא ידע.

חיים אורון;

תודיעו למי שאתם רוצים שיתקן את חוק ההסדרים, כי ה-1 בפברואר עבר, ואני לא

בטוח שבמרץ הוא יהיה קיים.
אברהם רביץ
זה נכון שבתוך הדיונים על חוק ההסדרים סברתי שיש הסכמה של כולם. לאהר מכן,

למען הסר ספק, קבעתי שאנחנו כן נדון. יכולתי לקבוע את זה במסגרת של רביזיה, בכל

מסגרת שהיא, כפי שיושב-ראש ועדה יכול לעשות. כדי להסיר ספק קבעתי ישיבה ל-30;15,

דנו בכל הנושאים. ריכזתי את כל הנושאים החדשים. אני לא בטוח שכל החברים מעוני ינים

שידונו בהם. בחוק שאני הצעתי ביקשתי שידונו, וכן בהוק של בני אלון ובשני חוקים

של הרב לייזרזון. שידונו, יצביעו ונתקדם.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת קליינר, אתה עומד על הרביזיה?
מיכאל קליינר
לא, אני מבטל אותה.
דוידה לחמן-מסר
כשהגענו לסעיף 39 לחוק ההסדרים, שמתקן את סעיף 50, שאלנו האם יש הסתייגויות

לסעיף הזה ואמרו לנו שאין הסתייגויות, כי חבר הכנסת רביץ קיבל מכתב מהיועץ המשפטי

לממשלה. ההסתייגות של הבר הכנסת בני אלון ידועה. לכן כששאלתי האם יש הסתייגות

לסעיף 50 אמרו לי שלא.

צבי הנדל;

לא עלה בדעתי שמחקו את זה.
דוידה לחמן-מסר
יש מכתב של היועץ המשפטי לממשלה, שראוי היה שייקרא בפני חברי ועדת הכספים.
מיכאל קליינר
יש תשובה שלי, שאפילו לא הראו לך.

דוידה לחמן-מסר;

הנושא הזה הוא נושא מורכב וסבוך. לכן כשאני קיבלתי את ההודעה שאין הסתייגויות

לסעיף 50, גם כל גורמי הציבור שרצו לטעון לגופו של עניין בנושא הזה עזבו, כמו

הרשות השנייה שאהראית על תהנות רדיו אזוריות. כל הגורמים האלה הלכו, כי הם קיבלו

את הקביעה של חבר הכנסת רביץ שלא דנים בהסתייגויות האלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם אנחנו מחליטים שהנושא הוא לא נושא חדש, הם חוזרים ודנים עכשיו בוועדה?

דוידה לחמן-מסר;

לא, אז לא דנים בזה והמליאה תדון.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז שהמליאה תדון.

דוידה לחמו-מסר;

אבל זאת הסתייגות מהותית, שמן הראוי שיהיה בה דיון ציבורי בסדר גודל שראוי

לנושא נכבד מעין זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

זאת טענה לוועדת הכספים, לא אלי. אני לא שותף לוועדת הכספים, זה לא נוגע לי.

אנחנו לא נכנסים לגופו של עניין. יש ערעור שעלה בוועדת הכספים, א0 היה דיון או לא

היה דיון, אצלנו הדיון הוא בשאלה אם זה נושא חדש או לא.

בנימיו אלון;

שמישהו יסביר למה זה חדש ואני אענה לו למה זה לא חדש.

צבי ענבר;

השאלה היא אם כל אחת מההסתייגויות שבהן מדובר הועלתה לדיון בוועדה.

אברהם רביץ;

אני חוזר ואומר, לגבי כל שורת ההסתייגויות, פרט להסתייגות של הרב בני אלון,

כדי למנוע אחר-כך שוב דיונים ממושכים, פורמלית העלתי את זה לדיון והיו חברים שרצו

לטעון שזה נושא חדש. יש שני חוקים של חבר הכנסת הרב לייזרזון, זה הוסבר בקצרה

בוועדה וניתן לגביהם נושא חדש, וכך הם נמצאים היום לפני הוועדה.

דוידה לחמן-מסר;

לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת אלון לא היה דיון.צבי הנדל;

היה דיון בשעה 15:30.

חיים אורון;

לא היה דיון.

בנימין אלון;

טענת לנושא חדש.

חיים אורון;

כי לא היה דיון. אני מדווח שלא היה דיון, לא נטענה שום טענה.

היו"ר רפאל פנחסי;

באף סעיף, גם בעניין דירות להשכרה?

חיים אורון;

לא היה דיון באף סעיף, לא נטענה שום טענה. יושב ראש הערוץ השני, נחמן שי,

שהיה כאן בבוקר, הלך. אף אחד מאיתנו לא דיבר והנושא הזה עבר כאשר אנחנו משמשים

כיסוי להליך שאין כל כוונה שהוא יהיה רציני.

צבי הנדל;

כמו כל הסעיפים של חוק ההסדרים היום, שרק קראו את הכותרת והסבירו על מה מדובר

והצבענו, כך היה גם בעניין הזה. יושב-ראש הוועדה הסביר באיזה סעיף מדובר, ואז

חיים אורון טען שזה נושא חדש ולכן באנו לוועדה. לא היה כל סעיף אחר היום בוועדה

שדנו בו זמן רב יותר מאשר הסעיף הזה.

חיים אורון;

כל הסעיפים היום היו הצבעות.
בנימין אלון
אני מבקש להסביר למה זה לא נושא חדש.

חיים אורון;

עזוב את זה. בני אלון הוא האיש הישר מהכנסת.
דוידה לחמן-מסר
דיברתי על הפרוצדורה, האם אתם לא רוצים לדעת מה אומרת ההסתייגות? לא מעניין

מה ההשלכות שלה?
צבי הנדל
לא. אנחנו יודעים מה זה אומר.מיכאל קליינר;

את לא חברת כנסת.

בנימין אלון;

היא רוצה שיירשם בפרוטוקול, שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מצביעים.

חיים אורון;

אנחנו לא יודעים.

בנימיו אליו;

אנחנו כן יודעים.
דוידה לחמן-מסר
אתה יודע מה ההשלכות של התיקון הזה על מערך התדרים של צה"ל?
בנימיו אלון
זאת לא הוועדה הזאת.

חיים אורון;

הכל הצגות לבג"ץ.

מיכאל קליינר;

אני השבתי תשובה למכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש לי כאן כמה הסתייגויות, נעבור הסתייגות אחר הסתייגות.

הסתייגות להצעת תקציב ל-1999 בנייה להשכרה, סעיף 706720 של חבר הכנסת

לייזרזון. מי חושב שהנושא נושא חדש? מי נגד? -

הצבעה

בעד - 5

נגד - 8

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא אינו נושא חדש.

נושא אחר, חבר הכנסת שטרית - קרקע תפוסה לצרכי בטחון - פטור מארנונה.

חיים אורון;

הוא לא ביקש.היו"ר רפאל פנחסי;

זח מכתב שקיבלתי מוועדת הכספים. הוועדה ביקשה.

איוור קרשנר;

חבר הכנסת אורון, אתה טענת לנושא חדש.

חיים אורון;

כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.

חגי מירום;

אני אומר לפרוטוקול, שהאופוזיציה עזבה את ישיבת הוועדה. תגנבו את הכל לבד.
היו"ר רפאל פנחסי
במכתב של יושב-ראש ועדת הכספים כל הנושאים האלה מופיעים.

אברהם רביץ;

חברי הכנסת הנ"ל, חוץ מבני אלון, לא היו בוועדה ולא ביקשו. כדי לחסוך זמן

מוועדתך אמרתי שמא יבואו אחר כך פעם נוספת והקדמתי את המאוחר.
היו"ר רפאל פנחסי
לדירות להשכרה היתה בקשה?

אברהם רביץ;

היו"ר רפאל פנחסי;

לקבוצת שטרית היתה בקשה?

אברהם רביץ;

לא היתה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת יצחק כהן - ערי פיתוח.

מיכאל קליינר;

לא היתה בקשה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חברי הכנסת אזולאי ואושעיה - עכו.מיכאל קליינר;

לא היתה בקשה.

נסים דהן;

היתה בקשה, אני הצגתי אותה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לראות את הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - אין

נגד - רוב

היו"ר רפאל פנחסי;

הוהלט שזה לא נושא חדש.

קבוצת חבר הכנסת דראושה - יישוב המונה עשרת אלפים תושבים יוכרז כמרחב תכנון

מקומי. האם היתה בקשה?

אברהם רביץ;

לא.

היו"ר רפאל פנהסי;

חבר הכנסת דהן, חובת הקצאת שטח לבתי כנסיות ומקוואות.
אברהם רביץ
לא ביקשו.

נסים דהן;

אבל זה נשאר כהסתייגות.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה יורד.

נסים דהן;

אז אני מבקש עכשיו.
היו"ר רפאל פנחסי
אי אפשר, רק בוועדת כספים.

נסים דהן;

יש פה אי הבנה. דנו בבקשה הזאת בוועדה, והיושב-ראש אמר לנו שעל-פי המכתב של

היועץ המשפטי לכנסת אי אפשר לדון בזה. לכן הורדנו את זה.היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת דהן, חובת הקצאת שטח לבתי כנסיות ומקוואות,

לראות את הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - אין

נגד - רוב

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא לא נושא חדש.

הסעיף הבא, של חבר הכנסת יצחק כתן - חובת הקצאת שטח לבתי כנסיות וכן חובת

בניית דירות בנות שני חדרים. מי בעד לראות את זה כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - אין

נגד - רוב

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא אינו נושא חדש.

קבוצת חבר הכנסת פורז.

אברהם רביץ;

לא ביקש.

היו"ר רפאל פנחסי;

קבוצת חבר הכנסת אלון - הכשרת ערוץ 7 במסגרת חוק הבזק.

דוידה לחמן-מסר;

אני מבקשת לקרוא את ההסתייגות: "מי שקיים או הפעיל במשך חמש שנים רצופות לפני

תחילתו של חוק זה תחנת שידור לשידורי רדיו, המיועדים בעיקרם לציבור בישראל באופן -

ששידורים אלה נקלטו במרבית שטחי ארץ ישראל, יראו אותו כמי שקיבל רשיון לפי חוק

זה, לפי סעיף 5 (א) וכמי שקיבל זכיון לפי סעיף 32 (א) לחוק הרשות השנייה

לטלוויזיה ורדיו".

סעיף 50 לחוק הבזק, שתוקן במסגרת חוק ההסדרים, לא עסק בחובת רישוי בכלל. לכן

הסעיף הזה הוא סעיף רוחב, שבא לתקן את כל החוקים שעוסקים ברשיון, ולכן הוא נושא

חדש, כי הנושא של הסדרת תחנת רדיו כלל לא נזכר במסגרת חוק ההסדרים.

נקודה שנייה, אין כאן רק תחנת רדיו אחת, אנחנו לא יודעים כמה. כל מי שיוכיח

שהוא שידר במשך חמש שנים. סוגיית הכשרת תחנות רדיו זכתה לטיפול של הממשלה. אני

מחזיקה הצעת חוק של שר החינוך והתרבות.

מיכאל קליינר;

זה כבר נושא חדש.בנימין אלון;

על זה צריך לדון בוועדת הכספים,

דוידה לחמן-מסר;

היועץ המשפטי לממשלה כתב מכתב לרב רביץ, ויש שם שורה אחת "שלא על זה תהא

תפארתכם", מאחר שלא כך מסדירים תחנות רדיו במדינת ישראל. כל גורם ביקש זכיון,

התמודד במכרז, זכה במכרז או הפסיד במכרז. על אף העובדה שכל הגופים הללו זכו כדין

במכרז והם מפוקחים על ידי גוף ציבורי, כאן יראו כל מי ששידר במשך חמש שנים רצופות

ללא מכרז, ללא זכיון, ללא תהליך בחירה, ללא תהליך מיון ובניגוד לכל ההסדר החוקי

במדינת ישראל - יראו אותו כבעל רשיון.

אני חושבת שאתה, חבר הכנסת פנחסי, שעמלת רבות להסדיר תחנות רדיו אזוריות כדין

במדינת ישראל, יודע שזה לא הליך חקיקה תקין.

היו"ר רפאל פנחסי;

כרגע אנחנו דנים בשאלה אם זה נושא חדש או לא.

דוידה לחמן-מסר;

בוודאי שזה נושא חדש, הוא לא נדון ולא נזכר בחוק ההסדרים.
היו"ר רפאל פנחסי
מכיוון שהיה בחוק ההסדרים סעיף 50, שמתעסק בביטול הזכיון של רשות השידור, זה

חלק מזה.

דוידה לחמן-מסר;

סעיף 50 לא עוסק בביטול הרשיון.
מיכאל קליינר
אנה שניידר אמרה קודם שלדעתה משפטית זה נושא חדש, שמעו את דבריה והצביעו. לא

צריך לנאום פה נאומים.

היו"ר רפאל פנחסי;

לדעתך הנושא הוא נושא חדש.

בנימיו אלון;

ההסתייגות שלי היא לסעיף 39 בחוק ההסדרים, שהוא מתייחס לסעיף 50 בחוק הבזק.

בניגוד לדבריה של עורכת הדין לחמן-מסר, שלושה חוקים עוסקים בענייני הרישוי של

הרדיו, חוק הבזק, פקודת הטלגרף וחוק הרשות השנייה - הרדיו האזורי. חוק הבזק,

שאנחנו מתקנים בחוק ההסדרים, עוסק בהרחבת היכולת, שם זה ברשת הטלפון של תקשורת

ובהרחבה עקרונית של מה שהיה פעם סגור יותר - להרחיב אותו ולפתוח אותו.

ההסתייגות שלי עוסקת בנתינת אופציה לתחנות נוספות, ותהיה לזה גם השלכה לחוקים

אחרים שהם אינם מטיב העניין. היו הרבה דברים מהותיים בנושא, ושלא יאמרו שלא היתה

התייחסות מינהלית לעניין.היו"ר רפאל פנחסי;

שמענו את דעתה של היועצת המשפטית מטעם משרד המשפטית, שהנושא הוא הדש. אני

מבין שגם אנה שניידר וצבי ענבר מצטרפים לדעה הזאת. עכשיו הברי הוועדה יצביעו

ויחליטו אם זה נושא חדש או לא. זה תפקידה של ועדת הכנסת, והדיון לגופו של עניין

הוא בוועדת הכספים.

יהודה הראל;

אני רוצה שהצבעתי, בעד שהנושא ייחשב כחדש, תתפרש נכון. אני לא רק בעד ערוץ 7,

אני בעד שמים פתוחים לערוצים. היו שנתיים וחצי להעביר את החוק הזה כמו שצריך.

צבי הנדל;

בגלל היועץ המשפטי לממשלה זה לא עבר.

יהודה הראל;

קבענו כאן שבחוק ההסדרים נכניס מה שקשור לתקציב ולא דברים אחרים. הוועדה הזאת

בנושא הזה לא דנה בערוץ 7, היא דנה בשאלה אם זה חדש או לא, והיא צריכה לקבל את

דעת היועצים המשפטיים.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לראות את הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - 1

נגד - 7

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא לא חדש.

קבוצת חבר הכנסת שטרית - חוק הדיור הציבורי.

משה פלד;

לא ביקש.

היו"ר רפאל פנחסי;

הסתייגות בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1998. בפקודת מס הכנסה, בסעיף 32,

אחרי פיסקה (13) יבוא; "(14) הוצאות שיצאו בעד עובד המועסק בניגוד לחוק שעות

עבודה ומנוחה התשי"א-1951".

מי בעד לראות את הנושא הזה כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - אין

נגד - רובהיו"ר רפאל פנחסי;

הנושא נושא חדש.

צבי ענבר;

הוועדה אישרה שההסתייגויות אינן נושא חדש והן עולות לדיון במליאה, למעט אלה

שלא דרשו.

היו"ר רפאל פנחסי;

קבוצת שטרית ירד.

אנה שניידר;

אבל חם נשארו בתוך ההסתייגויות, זאת אומרת שההחלטח של צבי ענבר מוחקת אותם.

היו"ר רפאל פנחסי;

קבוצת שטרית ירד, קבוצת דראושה ירד, חבר הכנסת פורז ירד. דהן נשאר, אזולאי

נשאר, יצחק כהן ירד, בני אלון נשאר ולייזרזון נשאר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 40;16.

קוד המקור של הנתונים