ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 221

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ט' בשבט התשנ"ט (26 נינואר 1999). שעת 18:30

נכחו;

חברי הוועדה;

ר' פנחסי - היו"ר

צי הנדל

ר' זאבי

א"ב לייזרזון

ר' ריבלין

רן כהן

מוזמנים;

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

עו"ד שי שהם - יועץ משפטי של ועדת ההוקה, חוק ומשפט

עו"ד אי שניידר - יועצת משפטית של ועדת הכספים

סי אלחנני - כלכלנית ועדת הכספים

אי קרשנר - מנהל ועדת הכספים

יועץ משפטי; צי ענבר

מזכיר/ת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; שי לחוביצקי
סדר-היום
1. קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה על מינוי שר הביטחון.

2. סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1999 ובהצעות חוק הנלוות.

3. בקשות ועדות הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן

על שולחן הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. זו ישיבה שקיבלנו היתר לקיים אותה בזמן

ישיבת מליאת הכנסת. יש לנו שלושה סעיפים על סדר היום: א) בקשות ועדות הכנסת להקמת

הדיון בהצעות חוק ביום הנחת; על שולחן הכנסת; ב) סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת

1999 ובהצעות חוק הנלוות; ג) קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה על מינוי שר

הביטחון. נתחיל בנושא האחרון.

1) קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה על מינוי שר הביטחון

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע שבסעיף חזה ננהג כמו במינוי השר הקודם, קרי: ניתן זמן של 10 דקות

לשתי המפלגות הגדולות ו-5 דקות לשאר המפלגות. מי בעד ההצעה ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה בדבר מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה על מינוי שר הביטחון

לפיה יינתן זמן של 10 דקות לשתי המפלגות הגדולות

ו-5 דקות לשאר המפלגות, נתקבלה.
רחבעם זאבי
מתי יחל מחל הדיון?
היו"ר רפאל פנחסי
הדיון יחל מחר בשעה עשר בבוקר.

עתה עלינו לערוך שינוי בהחלטה שקיבלנו בצהריים לגבי סדרי הדיון בתקציב

המדינה לשנת 1999 ובחוק ההסדרים.

אגב, האם חבר הכנסת אורון קיבל הודעה על קיום הישיבה הזאת?
אסתר בן-יוסף
כן. השארתי לו הודעה בפלאפון, אך הוא נמצא מחוץ לבניין.
היו"ר רפאל פנחסי
ומה לגבי חבר הכנסת חיים רמון?
אסתר בן-יוסף
חבר הכנסת רמון קיבל הודעה אישית והוא הודיע שהוא לא יוכל להגיע לישיבה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת הראל, מאחר שהגעת עכשיו אני רוצה לומר לך שכבר קיבלנו החלטה לגבי

מסגרת הדיון על חודעת ראש הממשלה על מינוי שר הביטחון. קבענו כי מסגרת הזמן תהיה

10 דקות לשתי הסיעות הגדולות ו-5 דקות לסיעות האחרות. הדיון יהיה דיון סיעתי.
יהודה הראל
גם אני תומך בכך.

רחבעם זאבי;

למה זה צריך להיות דיון סיעתי? בואו נקבע שזה יהיה במסגרת הודעת סיעות.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם יש הבדל בין הודעת סיעות להודעות סיעות או דיון סיעתי?

צבי ענבר;

בימינו, כשעשו כבר כל מיני סוגי הודעות סיעות, הפכו זאת לדבר כמעט שגרתי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך איך לקרוא למסגרת הדיון? הודעת סיעות?

צבי ענבר;

הודעת סיעות אמורה להיות קצרה יותר.

היו"ר רפאל פנחסי;

סיכמנו על 10 דקות ו-5 דקות. זה מה שהחלטנו.

רחבעם זאבי;

אגיד לך מדוע התעוררתי. אם מדובר על דיון סיעתי, יש לאחר מכן סיכומים. לכל

דיון בכנסת יש סיכום ואז כל אחד מאיתנו עולה וקורא את הסיכום. זה גוזל עוד חצי

שעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין צורך בכך. קיבלתי. מסגרת הדיון היא הודעת סיעות. לשתי הסיעות הגדולות,

העבודה והליכוד, יינתן זמן של 10 דקות, ולשאר המפלגות 5 דקות. כבר הצבענו על כך

וזו ההחלטה של הוועדה. הדיון מחר יחל בשעה עשר בבוקר.

2) סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1999 ובהצעות חוק הנלוות

היו"ר רפאל פנחסי;

בישיבה שקיימנו היום קיבלנו החלטה שהדיון במליאה מחר יתחיל בשעה עשר בבוקר

והדיון יתחיל בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה. עתה שינינו את סדר הדברים והדיון

יתחיל בדיון על הודעת ראש הממשלה על מינוי שר הביטחון.

בנוסף לכך, קיבלתי פנייה מיושב-ראש ועדת הכספים. הוסבר שהיום הוא לא הספיק

לסיים את הדיון בחוק ההסדרים ובחוק התקציב ולכן הוא מבקש להמשיך מחר בדיון, מהשעה

תשע בבוקר ועד השעה שתים-עשרה. לכן, אני מבקש שהדיון בחוק ההסדרים יחל בשעה שתיים

בצהרים.

אנה שניידר;

אני לא חושבת שאספיק להכין הכל תוך שעתיים. אני מוכרחה לומר שצריך לשכפל 170

עמודים לכל חברי הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

מתי נראה לך שזה יהיה מוכן?

אנה שניידר;

בשעה ארבע אחר הצהריים. אני לא יודעת. אני גם לא בטוחה שהדיון יסתיים

בשתים-עשרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

את מאלצת אותנו להיכנס לדיון ביום חמישי. אם לא תהיה ברירה - נעשה כך. השאלה

היא מה הוא יכניס לסדר היום במשך כל היום? יתירה מכך, אפשר יהיה להתחיל את הדיון

בהסתייגויות באופן שתעבירו כל פעם חלק מההסתייגויות.

אנה שניידר;

צריך לעשות התאמות. לפני כן אני גם צריכה לקבל את האישור של מליאת הכנסת על

הפיצול.
הי ו"ר רפאל פנחסי
בסדר. המליאה כבר תהיה בעבודה מחר. מה את מציעה?

אנה שניידר;

אנ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢי רוצה להתריע עכשיו שיכול להיות שתהיה בעיה טכנית בגין השיכפול. זה הכל.

זה לוקח זמן.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע שנקבל החלטה שהדיון בחוק ההסדרים יהל בשעה שתיים. היושב-ראש תמיד

יכול להעלות את הנושא בשעה מאוחרת יותר. הרי אנחנו אומרים שהדיון יחל מהשעה שתיים

והלאה. אם תבואו בשלוש או בארבע - אפשר יהיה להתחיל אז את הדיון.

מכל מקום, אני מציע שהתחלת הדיון בחוק ההסדרים תהיה בשעה שתיים בצהריים עד

השעה שבע בערב. לאחר מכן יתחיל הדיון בחוק התקציב יהיה עד השעה שתים-עשרה בלילה.

ראובן ריבליו;

אפשר גם להתחיל את הדיון בחוק התקציב בשעה תשע בלילה. הדיון בלילה הוא הרבה

יותר.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע שהדיון על חוק ההסדרים יחל בשעה שתיים בצהריים עד השעה שמונה בערב.

בשמונה בערב יתחיל הדיון על חוק התקציב ויימשך עד השעה שתים-עשרה. ההצבעות

תיערכנה ביום שני, ה-1 בפברואר, מהשעה חמש בערב. אז יפתחו את הדיון יושב-ראש

ועדת הכספים ומרכז האופוזיציה בוועדת הכספים במסגרת של עשר דקות. לאחר מכן

תיערכנה ההצבעות גם על הוק ההסדרים וגם על חוק התקציב. לגבי יום שני לא חל שינוי

בהחלטה. זו היתה ההחלטה שנתקבלה בבוקר, בנוכחות חבר הכנסת חיים אורון וחבר הכנסת

שוחט.

השינוי היחיד שעשינו הוא כדלקמן: היום בבוקר קיבלנו החלטה שמחר יחל הדיון

בשעה עשר עם חוק ההסדרים, אחר-כך יבוא מינוי שר ואחר-כך יבוא התקציב. היום שינינו

את הסדר. הדיון מחר יתחיל בשעה עשר בנושא מינוי שר הביטחון, מכיוון שוועדת הכספים

לא סיימה את עבודתה. בשעה שתיים יחל הדיון בחוק ההסדרים והוא יימשך עד השעה שמונה

בערב. בשעה שמונה בערב יתחיל הדיון על התקציב ויימשך עד שתים-עשרה בלילה. לגבי

השבוע תקפה ההחלטה שקיבלנו. כלומר, ההצבעות תהיינה כולן בשבוע הבא.

אם תהיה מחר דרישה לפיה השעות שהוקצו לדיון בחוק ההסדרים ובחוק התקציב אינן

מספיקות ואתם רוצים להמשיך את הדיון ביום חמישי בבוקר - לא נתנגד לכך. אבל אנחנו

יודעים שביום חמישי מתקיימת ישיבת מרכז מפלגת העבודה והם ביקשו להשתדל לא לקיים

דיונים ביום חמישי. לכן, הדיון מחר יהיה עד חצות, כדי לא לקיים דיון ביום חמישי.

מכל מקום, ההצבעות תיערכנה רק ביום שני.

רן כהן;

זאת אומרת שמחר בערב אין הצבעות.

היו"ר רפאל פנחסי;

מחר בערב לא תהיינה הצבעות. הדיון מחר יהיה עד השעה שתים-עשרה בלילה והמשך

הדיון יהיה ביום שני הבא בשעה חמש. מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה נתקבלה

3) בקשות ועדות הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחו הכנסת

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום. יש בפנינו בקשה של יושב-ראש ועדת

החוקה, חוק ומשפט להקדים את הדיון בהצעות חוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת. ראשית,

מדובר בהצעת חוק השמות (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999. הצעת החוק מוגשת ללא

הסתייגויות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. של מי הצעת החוק הזאת?

שלמה שהם;

זו הצעת חוק של חבר הכנסת יונה יהב. מדובר בתיקון בחוק האימוץ.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם משרד הפנים תומך בזה?

שלמה שהם;

כולם תומכים בזה. הוא עבר את המשרדים.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת החוק השנייה היא הצעת חוק הבהירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון מס' 36),

התשנ"ט-1999. מדובר פה בתיקון טכני המתייחס להארכת המועד בדבר ערעור על תוצאות

הבחירות.

יש הצעת חוק נוספת - הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון מסי 35},

התשנ"ט-1999, המתייחסת ליום הקובע, שהוא 100 ימים לפני הבהירות.

שלושת הצעות החוק שהצגתי עד כה עברו את ההגהה של הגבי נגה ענתבי ממשרד

המשפטים. זאת אומרת, אין כאן עניין של שבירת שביתה.

הצעת היק רבעיית היא הצעת חוק הדיינים (תיקון מסי 18), התשנ"ט- 1999. בהקשר זה

קיבלתי פנייה מהרבנים הראשיים. זו הצעת חוק שעבדו עליה הרבה זמן.

שלמה שהם;

חוק הדיינים עבר למעשה לנגה ענתבי עוד ממש כשהתהילה השביתה, או אפילו יום

לפני כן, לדעתי. הוא היה מונח שם הרבה זמן משום שפרצה שביתה. לדעתי, אם יאשרו

אותו הוא לא שובר שביתה, משום שהוא הגיע במועד עוד לפני השביתה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני ממליץ לאשר את הצעת החוק לשחרור מוקדם. כפי שאמרתי, בנושא זה קיבלתי

פנייה מלשכת הרבנים הראשיים. נאמר שהנושא הוא מאד חשוב והם רוצים לסיים את החקיקה

בקדנציה הזאת.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט להקים את הדיון בהצעות ההוק הנ"ל, אושרה.

היו"ר רפאל פנהסי;

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:50

קוד המקור של הנתונים