ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1999

החלטה בדבר מכסת המכתבים שרשאי חבר הכנסת לשלוח ללא תשלום עד תום כהונת הכנסת הארבע-עשרה; הסמכת ועדת החוקה חוק ומשפט להכין לקריאה ראשונה הצעות חוק בנושא בחירות מקדימות; הצעה לסדר של חבר הכנסת אחמד סעד; מועד צאת הכנסת לפגרה - רביזיה של חבר הכנסת חיים אורון; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 216

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כיה בטבת התשנ"ט (13 בינואר 1999), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רומן ברונפמן

עבד אלמאלכ דהאמשה

יעל דיין

צבי הנדל

שבח וייס

רחבעם זאבי

דוד טל

יונה יהב

רענן כהן

אברהם יוסף לייזרזון

אחמד סעד

ראובן ריבלין

מאיר שטרית

דורון שמואלי
מתמנים
מזכיר הכנסת אריה האן

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

גאולה
יועץ משפטית
צבי ענבר

מיכל דויטש- מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
1. מועד צאת הכנסת לפגרה - רוויזיה של חבר הכנסת חיים אורון.

2. הצעה לסדר של חבר הכנסת אחמד סעד.

3. הסמכת ועדת החוקה, חוק ומשפט להכין לקריאה ראשונה הצעת

חוק בנושא בחירות מקדימות.

4. החלטה בדבר מכסת המכתבים שרשאי חבר הכנסת לשלוח ללא

תשלום עד תום כהונת הכנסת הארבע-עשרה.

5. שונות.1. מועד צאת הכנסת לפגרה - רוויזיה של חבר הכנסת חיים אורון
היו"ר רפאל פנחסי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מבקש שנחליט תחילה אם רוצים

שהישיבה תהיה פתוחה לתקשורת.
שבח וייס
איו טעם בזה, זו רק הצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
החלטה: הישיבה תהיה סגורה לתקשורת.

אני מבקש להצביע אם לקבל את הרוויזיה. אתמול היתה החלטה, על פי פניית יושב

ראש הכנסת, שהכנסת תצא לפגרה ב- 2 בפברואר. היה רוב בעד לקבל את ההצעה והיו

חברים שביקשו רוויזיה.

מי בעד לקיים רוויזיה? אנחנו מצביעים תחילה אם לקבל את הרוויזיה.
רומו ברונפמו
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מקיימים עתה הצבעה.

הצבעה

בעד - 7

נגד - 7
החלטה
הרוויזיה לא התקבלה.

ו

2. הצעה לסדר של חבר הכנסת אחמד סעד
היו"ר רפאל פנתסי
אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום. הצעה לסדר של חבר הכנסת אחמד סעד.
חיים אורוו
חבר הכנסת דהאמשה, ברור הבא.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
למה אתה מתנפל?
חיים אורון
אני מתנפל, כי אמרתי לר שיש ישיבה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני לא באתי להצביע. למה אתה מתנפל?
חיים אורוו
כי אמרת שאתה תצביע בעד.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
לא אמרתי לאף אחד. אני חופשי לעשות מה שאני רוצה ומתי שאני רוצה. ממתי אני

בכיסו של מישהו? למה אתה מתנפל עליי?
חיים אורון
תעשה מה שאתה רוצה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
תבקש סליחה.
חיים אורוו
אני אבקש סליחה ותעשה מה שאתה רוצה, אבל כולם יעשו מה שהם רוצים.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
האם עשית פעם מה שאנחנו רוצים? ביקשנו ממך לעשות משהו?
חיים אורוו
הרבה פעמים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש מכולם להירגע. חבר הכנסת דהאמשה, אתה צודק אף אחד לא יכול להכתיב

לר מתי לבוא ומתי להצביע. זו היתה התפרצות בגלל הפסד בהצבעה.
חיים אורון
דיברתי איתר אתמול ושלשום.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
האם דיברת איתי?
חיים אורוו
עם הסיעה שלר.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אז תדבר עם הסיעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש להמשיר בסדר היום.

אחמד סעדי.

לפי סדר היום בוועדת הכספים, יהיו ביום ראשון הצבעות על חוק התקציב וחוק

ההסדרים. יכול להיות שיום ראשון יהיה יום החג של המוסלמים וגם אם הוא לא יהיה

ביום ראשון, אזי הוא וואקפה, ערב חג, וזה כמו חג.
מאיר שטרית
מתי יוצא החג שלכם?
אחמד סעד
מיום ראשון עד יום רביעי.
יו"ר רפאל פנחסי
האם לא יודעים מתי בדיוק חל החג?
רחבעם זאבי
בבגדד ובקהיר מסתכלים אם רואים את הירח או לא, תה תמיד נתון לשינוי של יום.
אחמד סעד
ביום רביעי יהיו גם כן הצבעות על חוק התקציב.
היו"ר רפאל פנחסי
בגלל שביקשת שבימים שני, שלישי ורביעי לא יהיו הצבעות. סיכמתי עם כל הסיעות,

מהאופוזיציה והקואליציה, שההצבעות תהיינה ביום חמישי בעשר בבוקר. לפני יום חמישי

לא תהיינה הצבעות.
אחמד סעד
ביום רביעי יש דיון.
היו"ר רפאל פנחסי
בדיון אתה לא חייב להשתתף. אם אתה רוצח לבוא - ברוך הבא. הכי חשוב מבחינתר

שלא יהיו הצבעות לפני יום חמישי בשעה עשר בבוקר.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אפשר לחיות עם זה, אבל לא כר לגבי ההצבעות ביום ראשון.
חיו"ר רפאל פנחסי
זה קשור לוועדת הכספים. אנחנו לא קובעים את סדר היום של הוועדות. תפנה ליושב

ראש הוועדה והוא יטפל בזה. כל יושב ראש ועדה קובע את סדר היום וקובע את ההצבעות

לפי ראות עיניו.
אחמד סעד
זה קשור להצבעות על התקציב. אם בוועדת הכספים לא יאשרו את תוק התקציב, לא

יהיה דיון ביום רביעי.
היו"ר רפאל פנחסי
לגבי זה אני מציע לך לדון עם חבר הכנסת רביץ, כי הוא קובע את סדר היום. אנחנו לא

יכולים להתערב בעבודתה של הוועדה. לגבי המליאה, אנחנו החלטנו, לפי בקשתך,

שההצבעות תהיינה ביום חמישי.
אחמד סעד
חבר הכנסת רביץ יכול לומר לי שאם לא נצביע ביום ראשון, לא יוכלו להביא את החוק

למליאת הכנסת.
רחבעם זאבי
בסעיף זה שהעלה חבר הכנסת סעד, ביקשתי מהיועץ המשפטי של הוועדה לחוות את

דעתו אם אנחנו יכולים או לא יכולים להכתיב ליושבי ראש הוועדות.
מאיר שטרית
אני חושב שצריך להתייחס בהבנה לפניה של חברי הכנסת מסיעות ערביות, בגלל

העובדה שהחגים שלהם נופלים בימים שהם לא יכולים להצביע.

בוועדת הכספים יש נציג אחד של הסיעות הערביות. לאור זה, אני מוכן להתקח עם חבר

הכנסת אחמד סעד.
היו"ר רפאל פנחסי
תשובה יפה, פתרת את הבעיה. זאת במקרה שהחג יהיה ראשון.
חיים אותו
אפשר לעשות זאת אחרת. אם קיים האילוץ הזה של החג, חברת הכנסת גח'נסקי יכולה

למלא את מקומו של חבר הכנסת סעד.
היו"ר רפאל פנחסי
אפשר לעשות קיזח או מילוי מקום.
חיים אורוו
אני מציע, בשביל הרצון הטוב, שחברי הכנסת הערביים, שיימנע מהם לדבר ביום רביעי,

י וכלו לעשות זאת ביום חמישי בבוקר.
היו"ר רפאל פנתסי
גם את זה אני מקבל. חם יוכלו לדבר עד השעה עשר בבוקר.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני לא רוצה שהדיון הזה יסתיים בלי לומר את המשפט העקרתי והחשוב מאוד. אנוזנו

נשתדל להבא, ואני אעשה את זה בכנסת הבאה בהקפדה, שבימי חג של המוסלמים לא

יתקיימו דיונים לא בוועדת הכספים ולא בוועדות אחרות. עתה אנחנו נמצאים באילוץ

מסויים וכולנו מקבלים את זה בהבנה. אני מבקש שבכנסת הבאה זה יהיה אחרת.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לא יכולים להחליט לכנסת הבאה. בענייני דת, בדרך כלל כל המפלגות

מתחשבות זו בזו.
עבדיאלמאלכ דהאמשה
אני מבקש רק לרשום את העמדה העקרונית, שבחגים של המוסלמים לא יהיו דיונים לא

במליאה ולא בוועדות.
היו"ר רפאל פנחסי
ההודעה שלר נרשמה, אבל לא התקבלה פה שום החלטה. בדרך כלל, חברי הכנסת

מתחשבים בחגים הן שלכם והן שלנו. יש תמיד הבנה ומסתדרים, אבל לא נוכל לקבל היום

החלטה גורפת לקדנציה הבאה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
לא דרשתי, אני רק מבקש שהדברים יירשמו.
צבי ענבר
בכנסת הקודמת התחילה הוועדה הזאת לדון בנושא. למיטב זכרוני הוטל על חבר הכנסת

סלח טריף להביא הסכמה מראשי הדת של הדתות, מה הם החגים שלהם. בגלל העובדה

הזאת הדיון לא הסתיים.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אתה מכניס כאן גורם נוסף. סלח טריף הוא דרתי.
צבי ענבר
הוא היה צריר להביא את רשימת החגים הדתיים של הדרחים ולכן הדיון לא הסתיים.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
הדרחים הם רק חלק.
היו"ר רפאל פנחסי
ההערה של חבר הכנסת דהאמשה נרשמה. אנחנו לא מקבלים החלטה בנושא, בדרך כלל

מגיעים להבנה. אנחנו מקווים שגם בכנסת הבאה ינהגו כר.
צבי ענבר
למיטב זכרוני, בספרו "יומן פרלמטרי" כלל חבר הכנסת שבח וייס גם שתי תוות דעת

שלי בנושא של החגים.
רחבעם זאבי
למוסלמים יש בסך הכל שני חגים עיקריים: עיד אל-פיטר ועיד אל-אדחה. הם לא תמיד

באותה עונת שנה, כי לוח השנה שלהם הוא לפי הירח. בכל פעם שיש חג מוסלמי, צריך

להביא את זה לוועדת הכנסת ולדון בזה ברוח טובה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
זה טוב ומועיל לכולם. השנה המוסלמית נקבעת לפי הירח, כמו אצל היהודים, אר

היהודים קובעים מראש מתי הירח יוצא, ואילו אנחנו מסתכלים על הירח בכל פעם.

3. הסמכת ועדת החוקה חוק ומשפט להכין לקריאה ראשונה

הצעות חוק בנושא בחירות מקדימות
היו"ר רפאל פנחסי
הסעיף הבא על סדר היום, בקשתו של חבר הכנסת רענן כהן לגבי הסמכת ועדת החוקה,

חוק ומשפט, להכין לקריאה ראשונה הצעת חוק בנושא בחירות מקדימות.
צבי ענבר
תקנון הכנסת קובע הסדר להצעות חוק של חבר הכנסת ולהצעות חוק של הממשלה.

תקנון הכנסת איננו קובע דבר לגבי סמכותן של ועדות ליזום לקריאה ראשונה הצעות חוק.

באה ועדת הכנסת בשעתו והחליטה שכל ועדה מוועדות הכנסת תהיה רשאית גם ליזום

לקריאה ראשונה הצעות חוק, אבל בנושאים מוגדרים שהם נושאים שנוגעים לכנסת יותר

מאשר לממשלה. למשל, חוקים שעניינם הכנסת, בחירות לכנסת, חברי הכנסת, מבקר

המדינה. ההחלטה הזאת של ועדת הכנסת גם אושרה על ידי בית המשפט העליון. בית

המשפט העליון קבע שאכן ההחלטה הזאת ניתנה בתוקף סמכותה של ועדת הכנסת.
רחבעם זאבי
זה היה בשנת 1980.
צבי ענבר
ועדת הכנסת אישרה את הנושאים והסמכות של ועדת הכנסת לקבוע את זה אושרה על-

ידי בג"ץ.

עכשיו מבקש חבר הכנסת רענן כהן, עקב בעיה אמיתית שהתעוררה, להקנות - -
היו"ר רפאל פנחסי
רק במפלגת העבודה, שכן רק שם בעיה.
רענו כהו
זה גם בליכוד. יש פריימריז גם לראשות הממשלה.
היו"ר רפאל פנתסי
אני לא חושב שח- 140 אלף העלובים האלה משנים אצלו. אתה חושב שזה מה שמעניו

אותו? אם אתה לא דואג לעצמך, אז אל תדאג לראש הממשלה.
מזכיר הכנסת אריה האו
האם הפניה הזאת היא בעקבות חוות הדעת הקודמת של מר ענבר שהם יכולים להוציא

רק 20 אלף?
צבי ענבר
לא נקבתי בסכום. אמרתי רק את השיטה של החיוב.

חבר הכנסת רענן כהן מבקש להקנות לוועדת החוקה, חוק ומשפט סמכות להביא לקריאה

ראשונה גם חוקים שעניינם בחירות מקדימות.
היו"ר רפאל פנחסי
האם אפשר להסמיר אותה רק באופן חד פעמי ולא דרך קבע? לצורר זה , הוראת שעה.

לפי מה שהבנתי ממר צבי ענבר אתמול, אם אנחנו מאפשרים את זה לוועדת החוקה, היא

יכולה לעשות את זה תמיד. אני רוצה להגביל את זה להוראת שעה, רק לבחירות האלה.
רחבעם זאבי
אם אתה עושה את זה פעם אחת, זה יהווה תקדים.
היו"ר רפאל פנחסי
מילא תקדים, אבל אני לא מוכן שתהיה להם את הסמכות דרר קבע.
שבח וייס
ו

אני רוצה לדעת כמה כסף ולפי זה אני אצביע. אני לא רוצה לתת יתרון לבורגנים. צריך

לאשר משהו כדי שהם יוכלו לשלוח מכתב.
צבי ענבר
אם ועדת הכנסת מוסמכת להחליט בגדול, מטבע הדברים היא גם מוסמכת להחליט גם

בקטן. אם כי זה לא רצוי, כי רצוי שהחלטות מהסוג הזה תהיינה החלטות עקרוניות. כמו

כן, תמיד ישתמשו בזה בתור תקדים, אם כי יהיה צורר להביא את זה לוועדת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
חשוב שיביאו את זה לוועדת הכנסת.
רענן כהו
אני מבקש להסביר איפה היתה הבעיה. אני מדבר כחבר הכנסת ולא כמי שמתמודד

בפריימריז. אם אנחנו לא רוצים שכל חברי הכנסת שמתמודדים בפריימריז במפלגת העבודה

יעברו על החוק, צריך לקבל את ההצעה הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
מדוע אתה חושב שהם יעברו על החוק? בלי זה הם יוציאו פחות כסף.
רענו כהו
אפשר לא לאשר את הבקשה הזאת וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ואנחנו נהיה בסופו

של דבר מועלים בצדק ובגישה. יש 160 אלף חברי מפלגה. חייבים לאפשר לכל אחד לפנות

אליהם, כי גם אם לא נאפשר הוא יעשה זאת. צריך להסדיר את העניו הזה בחקיקה, הרי

35 אלף שקל בשביל 160 אלף חברי מפלגה, אין בזה שום היגיון תה יגרום לכך שכל חבר

הכנסת יעבור על החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מסכים שצריך להעביר את החוק הזה, אבל אני רוצה שזו תהיה הסמכה חד-פעמית.
רענן כהו
לא ביקשתי יותר מהוראת שעה.
היו"ר רפאל פנחסי
למרות שיהיה בזה תקדים, לפחות יצטרכו לבוא כל פעם לוועדה ויהיה שיקול דעת

לחברי הוועדה.
רענן כהן
אני מבקש רק הוראת שעה לחוק הזה ולתקופה הזאת. אני רוצה לשמור על כבודה של

הכנסת, על כבוד המחוקקים ושאנשים לא יעברו על החוק. אם לא נקבל את ההחלטה

הזאת, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
שבח וייס
חבר הכנסת רענן כהן מייצג כאן מפלגה ותנועה והוא עושה את זה במסירות נפש.

העובדה שהוא שוריין היא בגלל שחשבנו שזה הוגן שאדם שצריך לנהל את כל מערכת

הבחירות לא יצטרך לדאוג לעצמו.
צבי ענבר
זה רק מדבר לזכותו שהוא לא עושה את זה לטובתו.
שבת וייס
אני חושב שצריך לאפשר לכל חבר הכנסת לשלות איגרת. הצעתי את זה בוועידת

מפלגתי פעמיים. אני תושב שהמפלגה צריכה לומר לכל מי שמתמודד, שיכתוב את

האיגרת והמפלגה תשתתף בהוצאה המקובצת. זה לא התקבל. 30 אלף שקל בנסיבות

האלה, בשביל מפלגה ענקית כמו שלנו. זה באמת מעט.

לכן, אני לא רוצה להפריע למפלגתי במהלר הזה, למרות שאני תושב שאפשר לפתור את

זה בצניעות, כי אתרי הכל זה נותן יתרון לבורגנים ולעשירים. יש לנו כמה חבר'ה

במפלגה שאני לא יודע מאיפה הם לוקתים את הכסף.

אני אצביע פה על פי משמעת מפלגתי. דרך אגב, בזמן שאני מצביע פה, התבר'ה שרוצים

את הכסף מסתובבים כבר בארץ. כולם אומרים שהם תברי הכנסת ואנתנו יושבים פה כמו

"חמורים" ועובדים בשבילם. שלוש שנים הם תביבי תוכניות הטוק-שואו, הפקה-פקה, ואני

יושב פה וכל היום עובד ותבר הכנסת רענן כהן קורא לי כל בוקר לכל ועדה. הם מסתובבים

ומודיעים שהם תברי הכנסת.
רתבעם זאבי
התלטה על הקדמת הבתירות מכניסה את המדינה להוצאות גדולות. במקום לעשות

בתירות פעם בארבע שנים, עושים בתירות אתרי שנתיים ותצי או שלוש שנים ומגדילים את

ההוצאות הציבוריות. לכן, צריך באתריות ציבורית לתפש דרכים לתסכון.
רענן כהו
זה לא כסף ציבורי.
רתבעם זאבי
בסופו של דבר זה כסף ציבורי.

אם יש לנו סמכות, אני תושב שאנתנו צריכים להמליץ על משלות מקובץ.
צבי ענבר
לגופו של הענין, מן הראוי שוועדת התוקה תשקול את כל הדברים האלה. הוועדה הזאת

רק צריכה לומר האם היא מוכנה שוועדת התוקה תדון בסוגיה הזאת.

ענין שני הוא שכאן לא מדובר במימון מפלגות - -
שבת וייס
אלה תרומות שאפילו לא מנכים ממס הכנסה.
צבי ענבר
אם לא נאפשר לתברי הכנסת להוציא את הסכום הזה, אפילו מכיסם הפרטי, הם ידרשו

שהמפלגה תממן את זה, כי לפי תוק הבתירות המקדימות, מותר למפלגה לסייע לכל. הם
יאמרו
רבותי, לנו אסור, אז המפלגה תיתן. אם המפלגה תיתן היא תרצה הגדלת מימון

המפלגות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש לסכם. ועדת הכנסת מחליטה שוועדת החוקה, חוק ומשפט, כהוראת שעה חד-

פעמית, תטפל כהכנת הצעת חוק לתיקון פרק ב' לחוק המפלגות בנושא בחירות מקדימות

של חברי הכנסת.

אני מעמיד את הצעת הסיכום הזאת להצבעה.
החלטה
הצעת הסיכום התקבלה פה אחד.

4. החלטה בדבר מכסת המכתבים שרשאי חבר הכנסת לשלוח ללא תשלום

עד תום כהונת הכנסת הארבע-עשרה
צבי ענבר
פנו אליי מארכיון הכנסת, אשר מופקד על מנין המכתבים אותם רשאים חברי הכנסת

לשלוח במסגרת חוק חסינות חברי הכנסת והחלטה שקיבלה הוועדה הזאת.

בשעתו קיבלה הוועדה הזאת החלטה, שעל פיה חבר הכנסת רשאי לשלוח בדואר חינם

15 אלף מכתבים לשנה. אמרו לי מהארכיון שבענין הזה הובעו בפניהם דעות שונות. דעה

אחת היתה של מזכיר הכנסת שאם זה 15 אלף בשנה, זה יהיה המספר. סגן מזכיר הכנסת

אמר להם שלשנה הזאת זה יהיה חצי מהמספר שנקבע.

אני תמכתי בפרשנות של סגן שכיר הכנסת ואני רוצה לקבל לכך את הסכמת הוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם אני חושב כך. השנה בכל הדברים אנחנו מקבלים מחצית מהכמות. כמו לדוגמה, דף

לבוחר, שכירת משרדים וכוי.
דוד לב
זה בדיוק הרציונאל של ההחלטה.
שושנה כרם
הבעיה שעכשיו הם זקוקים לדואר יותר מאשר בזמן רגיל. אפשר לחשוב על לאפשר להם

75% מהכמות.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת למעשה זכות מצטברת. במשך שלוש שנים חברי הכנסת יכלו לצבור למעשה 45 אלף

ומי שלא ניצל את כל המכסה השנתית שלו, יוכל עתה לנצל אותה עד תומה. מי שבאמת

הפריז ושלח את המכתבים של המפלגה על שמו, אז שהמפלגה תשלם לו עכשיו. אני אוהב

ללכת לפי ההיגיון והיושר ולכן צריך לקבל החלטה שהשנה זה יהיה 50% מהכמות

השנתית.
דוד לב
זה היה הבסיס לתשובה שלי.
היו"ר רפאל פנחסי
החלטה: הוועד מאשרת את הפרשנות של היועץ המשפטי של הוועדה וסגן מזכיר

הכנסת, שמאחר שהשנח הכנסת מתפזרת במחצית השנה, מכסת המכתבים שעומדת לרשות

חבר הכנסת היא כדי מחצית הכמות של השנה הזאת.

5. שונות
היו"ר רפאל פנתסי
כשבאה אליי המזכירה של חבר הכנסת פורת, בעניו פנייתו של חבר הכנסת פורת

לאפשר לוועדת החוקה, חוק ומשפט בלבד להביא בזמן הפגרה הצעות חוק לאישור קריאה

שניה ושלישית, אמרתי שבזה אני אתייעץ עם יושב ראש הכנסת ואחר אביא את זה לוועדה.

אני לא יודע במה הוא מיוחס יותר מוועדת הפנים או ועדת החינוך.
רחבעם זאבי
מה היה הנימוק לבקשתו?
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא נומק.
רחבעם זאבי
אני מציע להשיר לו את הבקשה בלי להתייעץ בכלל עם יושב ראש הכנסת ולבקש ממנו

הנמקה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת פורת כתב כך: הצעות חוק רבות נמצאות כבר בשלבי דיון מתקדמים ולא

ייתכן שבשל יציאת הכנסת לפגרח מוקדמת תרד לטימיון עבודה ממושכת. אבל בכל

הוועדות זה כר.
דוד לב
הממשלה יכולח לבקש להביא את הצעות החוק לקריאה שניה ושלישית. אין שום בעיה

בקטע הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים