ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/01/1999

הקדמת הדיון בהצעות חוק בכל הקריאות; מועד צאת הכנסת לפגרה; סדרי הדיון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה 1999 ובהצעת חוק התקציב; ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7) (אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת החוקה. חוק ומשפט - רביזיה; קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העתיקות (תיקון - חפירות בדיקה והצלה), התשנ"ט-1998רביזיה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 215

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ד בסבת התשנ"ט (12 בינואר 1999). שעה 00;13

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפי אלול

עבד אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברהם לייזרזון

חגי מירום

אחמד סעד

מאיר שטרית

דורון שמואלי

מוזמנים; חבר הכנסת עבד אלוהב דראושה

חבר הכנסת נסים דהן

חברת הכנסת יעל דיין

חבר הכנסת יהודה הראל

חבר הכנסת עמנואל זיסמן

חבר הכנסת יצחק כהן

חברת הכנסת מרינה סולודקין

חבר הכנסת גדעון עזרא

חבר הכנסת אופיר פינס-פז

חבר הכנסת משה פלד

חבר הכנסת מיכאל קליינר

חבר הכנסת אברהם רביץ

חבר הכנסת יורי שטרן

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; 1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העתיקות (תיקון - חפירות בדיקה והצלה),

התשנ"ט-1998 - רוויזיה;

2. פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעה. חוק האזרחות

(תיקון מסי 7)(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים

ואיכות הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט - רוויזיה;

3. מועד צאת הכנסת לפגרה;4. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר

היום;

5. סדרי הדיון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה 1999 ובהצעת חוק התקציב;

6. הקדמת הדיון בהצעות חוק בכל הקריאות.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העתיקות (תיקון - חפירות בדיקה והצלה), התשנ"ט-1998

רוויזיה

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. האם מישהו מתנגד לפתיחת הישיבה

לעתונות? אני מבין שכן. אני מכריז על הישיבה כעל ישיבה סגורה לעתונות.

נתחיל בהצעת רוויזיה בעניין קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העתיקות (תיקון -

חפירות בדיקה והצלה), התשנ"ט-1998. כאמור, נצביע על הצעת הרוויזיה ואם יהיה רוב

- נצביע על השאלה לאיזו ועדה להעביר את הנושא.
חגי מירום
הרוויזיה היא לבקשת חבר הכנסת לייזרזון.
היו"ר רפאל פנחסי
הרב רביץ מבקש לומר מספר מילים

שבח וייס;

לא; נקיים הצבעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך אני מודיע בשמו שהוא לא מתכונן לקבור את החוק במידה והחוק יעבור

אליו

שבח וייס;

מה פתאום החוק יעבור אליו?

היו"ר רפאל פנחסי;

קודם כל נצביע על הרוויזיה ואני אקבע מי הם בעלי זכות ההצבעה; מטעם הליכוד;

קליינר, עזרא, דורון ומאיר שטרית. אלה הם הארבעה מהליכוד. הארבעה ממפלגת העבודה

הם; שבח וייס, רפי אלול, חגי מירום ואופיר פינס-פז. יעל דיין לא מצביעה.

אני מעמיד את הרוויזיה להצבעה.

הצבעה

הבקשה לרוויזיה התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

7 בעד, 6 נגד.

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת הכספים.הצבעה

הבקשה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

6 מול 7 - הנושא עובר לוועדת הכספים. תודה רבה.

נעבור לנושא הבא -

/פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7)

(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת

החוקה. חוק ומשפט - רוויזיה

היו"ר רפאל פנחסי;

יש בקשה לרוויזיה בקשר לפניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת

הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7)(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים

ואיכות הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

רהבעם זאבי;

אני מבקש לשמוע את ההנמקה מפיו של היועץ המשפטי של הוועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, שמענו הכל. עכשיו תהיה רק הצבעה.

רחבעם זאבי;

תזכירו לי מה הוא אמר?

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא אמר שכיוון שהנושא עבר כבר קריאה ראשונה - הנושא צריך להישאר בוועדת

הפנים ואיכות הסביבה.

אני מעמיד להצבעה את הבקשה לרוויזיה.

הצבעה

הבקשה לרוויזיה לא התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

4 בעד, 6 נגד, הבקשה לרוויזיה לא התקבלה.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום - מועד צאת חכנסת לפגרה.מועד צאת הכנסת לפגרה

היו"ר רפאל פנחסי;

הוגשה לנו בקשה למועד צאת הכנסת לפגרה. בישיבה הקודמת היתה פנייה אלינו

מיושב ראש הכנסת שב-2 בפברואר הכנסת תצא לפגרה עם אפשרות שהוא יוכל, מדי שבוע

בשבוע, לזמן אותה לפי הצורך, לישיבות.

קיימנו דיון, חבר הכנסת אורון ביקש התייעצות וחברי הכנסת וייס ומסאלחה אמרו

שהם רוצים להביא את הנושא לדיון בנשיאות ביום שני ואחר כך הם יחזרו אלינו. כיוון

שכך העברתי את הנושא ליום שלישי, במקום יום שני.

שבח וייס;

היתה אי הבנה ואני מבקש שתבהיר אותה.

חגי מירום;

מדוע אנחנו מקיימים את הדיון הזה בלי יושב ראש הכנסת?

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא אמר כבר את דברו.

חגי מירום;

מתי הוא חוזר מחוץ לארץ? למה למהר? אולי נחליט על כך בשבוע הבא?

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא איים עליי שאם לא נקבל החלטה - הוא יסגור את הכנסת בלי לקבל החלטה.

קריאות;

שבח וייס;

יש אי הבנה; דן תיכון לא אמר את זה ושלא תהיינה אי הבנות. אני אסביר מה הוא

אמר ואחר כך תצביעו. יושב ראש הכנסת אמר בנשיאות לפני כשלושה שבועות, שהוא

חושב שהוא צריך להפסיק את ישיבות הכנסת במשך 3 ימים בשבוע ולעבור ליום מרוכז

בשבוע במליאה; בוועדות כולן.

2. בוועדה נמסרה אינפורמציה לא נכונה, לדעתי בטעות

היו"ר רפאל פנחסי;

סליחה, אל תגיד לי; בטעות, כי יש מכתב של מזכיר הכנסת.

שבח וייס;

העליתי זאת במליאה. שאלתי את יושב ראש הכנסת על רקע שתי הגרסאות שהן שתיהן

בתום לב, אם השתמע אחרת אני מבקש למחוק זאת, האם הכוונה היא יום בשבוע כי ההחלטה

שהמשמעות היא שאין יוצאים לפגרה או שיוצאים לפגרה ומדי פעם אוספים. הוא אמר לי

שהכוונה היא ליום בשבוע, זאת לא יציאה לפגרה אלא שינוי בסדרי העבודה של הבית.אני מתנגד בכל תוקף ליציאה לפגרה.
היו"ר רפאל פנחסי
זכותך להצביע.

חגי מירום;

הצעה לסדר; אני רוצה לבקש ממזכיר הכנסת לומר לנו ולפרוטוקול אוו עמדת היושב

ראש בשאלה הזאת ועל מה הוא ממליץ. מותר לנו?

היו"ר רפאל פנחסי!

אני אקרא בפניכם את המכתב

אריה האן;

יש לו המשך.
היו"ר רפאל פנהסי
יושב ראש הכנסת חבר הכנסת דן תיכון מבקש להביא לאישור ועדת הכנסת את המלצתו

להוציא את הכנסת לפגרה הרול מיום שלישי ט"ז בשבט התשנ"ט, 2 בפברואר 1999, ועד יום

ראשון - י"ב באדר התשנ"ט - 28 בפברואר 1999.

שבח וייס;

במרץ חוזרים?
היו"ר רפאל פנחסי
תנו לי לסיים את דבריי. יושב ראש הכנסת חבר הכנסת דן תיכון היה נוכח כשקראתי

את המכתב ואמר כי לא זו היתה בקשתו. בקשתו היא שהחל מ-2 בפברואר הכנסת תצא לפגרה

ומדי שבוע הוא יכנס את ישיבות הכנסת -

שבח וייס;

היא לא אמר כך.

היו"ר רפאל פנחסי;

- לפי ראות עיניו.

קריאות;

אריה האן;

אני מבקש להבהיר אח. העניין; בהתחלה יושב ראש הכנסת הורה לי לכתוב את המכתב

הזה שבחודש פברואר, חודש שבו כל חברי הכנסת יהיו עסוקים, שנצא למעין חופשה, פגרה,

ונחזור בחודש מרץ.

בין כתיבת המכתב שהתקבל אצל יושב ראש ועדת הכנסת לבין הדיון, בינתיים הוא חכך

בדעתו וכשהוא בא לדיון היא הציע עד 17 במרץ - יום בשבוע.חיים אורון;

הכנסת תתכנס שבועיים אחרי הבחירות, תצא לפגרה בחודש אוגוסט ונחזור לעבודה

באוקטובר, ב-1999 הכנסת תעבוד חודשיים - -

אריה האו;

היא חוזרת לעבוד ב-7 ביוני.

מאיר שטרית;

כל בחירות עושים את זה.

שבח וייס;

לא נכון; אצלי עבדו עד סוף מרץ. תבדוק את זה.

קריאות;

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת אורון, אתה יכול להציע הצעה נגדית.

חיים אורון;

יש לי הצעה נגדית.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש הצעה של יושב ראש הכנסת שהכנסת תצא לפגרה החל מ-2 בפברואר עד הבחירות.

נחזור לעבוד ב-7 ביוני, בכנסת החדשה. לעומתה יש הצעה נגדית, הצעתו של חבר הכנסת

אורון ואני מעביר את רשות הדיבור אליו.

חיים אורון;

ההצעה שלי מדברת על התקופה על פי מכתבו של יושב ראש הכנסת. בתקופה שאותה

סימן היושב ראש תתכנס הכנסת יום בשבוע על פי החלטתו וב-22 בפברואר, אז ייגמרו כל

הפריימריז של כולם,

היו"ר רפאל פנחסי;

במקור זה היה ה-28 בחודש.

חיים אורון;

ב-28 בפברואר עד 17 במרץ הכנסת תפעל במתכונת מלאה.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. נצביע על שתי ההצעות.
שבח וייס
אני מבקש מחבר הכנסת אורון

קריאות;

רחבעם זאבי;

איזה מן דיון זה?

היו"ר רפאל פנחסי;

חברים, אני מבקש אתכם לאפשר לי לנהל את הישיבה.

שבח וייס;

אם חבר הכנסת אורון יסכים לנוסחה שלי - נעשה זאת במשותף. מה-2 בפברואר

קריאות;

שבח וייס;

מה-2 בפברואר עד 27 בפברואר, היום האחרון של הפריימריז של איזושהי מפלגה,

הכנסת תשנה את סדרי עבודתה בהקשר למליאה. המליאה תתכנס יום בשבוע, אני מציע שזה

יהיה יום שלישי, שיהיה קבוע
היו"ר רפאל פנחסי
מאיזה תאריך עד איזה תאריך?

שבח וייס;

נניח שלושה שבועות. הכנסת לא תצא לפגרה אלא תשנה את סדרי עבודת המליאה. היא

תרכז אותם ליום בשבוע.

מיכאל קליינר;

יש לי הצעה

רחבעם זאבי;

אני מצטרף להצעתם של חברי הכנסת וייס ואורון.

קריאות;

היו"ר רפאל פנחסי;

רשות הדיבור לחבר הכנסת מיכאל קליינר.
מיכאל קליינר
חבר הכנסת אורון, אני מבקש להציע הצעה שאולי תצטרף גם אתה אליה; בגלל

האווירה הכלכלית, החקיקות והנזק שנגרם, אני מצטרף להצעתו של הבר הכנסת שטרית

שדיוני הכנסת ייגמרו ב-2 בפברואר ולאהר מכן יתקיימו דיונים אך ורק במתכונת

פגרה. אני מתנגד להצעה של יום בשבוע לא בגלל פריימריז אלא בגלל חקיקה מופקרת

שמרוקנת את כלכלת המדינה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה, מר צבי ענבר.

צבי ענבר;

בפני חברי הוועדה הוצגו ארבע הצעות וכל מה שאני מבקש הוא רק לומר מה הן

ההחלטות שהוועדה מוסמכת לקבל ומה הן ההחלטות שהוועדה איננה מוסמכת לקבל כי אם

ועדת הכנסת תקבל החלטה שהיא איננה בתהום סמכותה - נהיה בצרות.

אם מקבלים את ההצעה שעל פיה הכנסת תצא לפגרה בתאריך מסויים, ברור שכל

התכנסות של הכנסת החל מאותו תאריך תהיה על פי 30 חתימות, או על פי בקשת

הממשלה.
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: אבקש להפסיק את סערת הרוחות בישיבה. הוא אמר בפירוש כי הוועדות תמשכנה

לעבוד כרגיל.
קריאות
שבח וייס: הפסקתם את דבריו של היועץ המשפטי של הוועדה. תנו לו לסיים אותם.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותיי, אנחנו אמנם נמצאים לפני בחירות אבל אי אפשר לנהל כך ישיבה. אתם

צועקים כל הזמן, לא מאפשרים למר ענבר לסיים את דבריו ובצורה כזאת לא נגיע

להצבעה.
צבי ענבר
הוועדה איננה מוסמכת לקבל החלטה שעל פיה יוצאים לפגרה ב-2 בפברואר אבל

מקיימים ישיבה אחת בשבוע - -
שבח וייס
לא הצעתי לצאת לפגרה.צבי ענבר;

אני מתייחס לכל ההצעות שהועלו, לא רק להצעה שלך באופן ספציפי. פשוט לא

מאפשרים לי לדבר.

מה שאמרתי מתייחס להצעה אחת. באשר לשאר ההצעות, לקיים ישיבה אחת בשבוע

או יותר עד לתאריך מסויים - הוועדה יכולה לקיים דיון והצבעה בשאלה הזאת רק אם

היא הועלתה על ידי יושב ראש הכנסת ואז היא תצביע האם לקבל הצעה כזאת או לא,

תוך ידיעת המשמעות שאם הוועדה מחליטה על יציאה לפגרה פירושו של דבר הוא שקיומה

של ישיבה אחת לשבוע תיתכן רק אם תהיה דרישת ממשלה או יאספו 30 חתימות - - -
חיים אורון
מול ההצעה הזאת עומדת הצעתי - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

אי אפשר לקבל אותה.

חיים אורון;

להצעה שלי יש שני חלקים; חלק אחד שלה מדבר על יום בשבוע, וחלק אחר שלה

מדבר על כך שהכנסת תצא לפגרה מ-4 בפברואר עד 1 במרץ ואחר כך תהיה פגרה של 3

שבועות.

אחרי שהצעתי תתקבל - נפנה ליושב ראש הכנסת - - -
שבח וייס
אני לא מסכים.

חיים אורון;

איך אתה רוצה?

קריאות;

היו"ר רפאל פנחסי;

מספיק להתווכח; נעבור להצבעה קודם כל על ההצעה של יושב ראש הכנסת שהכנסת

תצא לפגרה ב-2 בפברואר ואם ההצעה הזאת תתקבל - אין מה להצביע על ההצעות

האחרות. אם ההצעה לא תתקבל

נואף מסאלחה;

אני לא מבין על מה מצביעים.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא היית פה במשך הישיבהמיכאל קליינר;

הוא עושה סחבת.

נואף מסאלהה;

אני מבקש שהיושב ראש יגיד לי על מה מצביעים. מותר לי לדעת על מה

מצביעים?
היו"ר רפאל פנחסי
קודם כל נצביע על בקשתו של יושב ראש הכנסת, שהכנסת תצא לפגרה ב-2 בפברואר

עד אחרי הבחירות. אם ההצבעה הזאת תשיג רוב - כל שאר ההצעות נופלות. אם היא

לא תשיג רוב - נצביע על ההצעות האחרות.

אני מעמיד להצבעה את הצעתו של יושב ראש הכנסת.

הצבעה

הצעתו של יושב ראש הכנסת התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
שמונה בעד, ששה נגד. ההצעה התקבלה.

חיים אורון;

אני מבקש רוויזיה.

שבח וייס;

רוויזיה עכשיו, לא מחר.

קריאות;

היו"ר רפאל פנחסי;

מחר, בישיבה שתתקיים בשעה עשר, תהיה הצבעה על הרוויזיה.

אנחנו עוברים לנושא הבא -ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

רשות הדיבור למערער הראשון - חבר הכנסת רחבעם זאבי, בנושא - הכוונה

להעביר את סירת ישו מגינוסר לוותיקן.

רחבעם זאבי;

בשנת 1991 היתה עצירת גשמים, מי הכינרת ירדו ונחשפה סירה עתיקה שחוללה

רעש גדול בעולם, פחות מזה בארץ אבל מאד מאד בעולם, בעיקר בעולם הנוצרי, שאימץ

לעצמו את הסירה. מיליוני בני אדם מאז ועד היום עלו לרגל לסירה הזאת כדי לראות

אותה. הישראלים פחות התרגשו כי להם יש כל מיני דברים אחרים ממצדה עד הצור

הגלילית. הישראלים, כאמור, התייחסו לגילוי הזה באדישות מסויימת אבל העולם

הנוצרי, כאמור, רועש גועש.

רשות העתיקות או אינני יודע מי, החליט לשלוח את הסירה הזאת בשנת אלפיים

לוותיקן, שם מבינים מה שלא מבינים במדינת ישראל שלסירה הזאת יש מגנט אדיר

לתיירות.

אנחנו עומדים בפני שנת אלפיים שבה יבואו לארץ בין 2 ל-4 מיליון איש, יש

הערכות שונות על כך, אין לנו יותר מדי מה להראות להם כנוצרים לכן אני סבור שיש

כאן טימטום ואדישות מצד מי שהחליטו לשלוח את הסירה לוותיקן.

הנשיאות אישרה רק ארבעה נושאים ואני מבקש שהוועדה תאשר את הנושא הזה שהוא

עניין של מציע אחד, 3 דקות, הכנסת תשמע את הנימוקים - - -

מאיר שטרית;

חבר הכנסת זאבי, הנושא שהעלית הוא עניין אופייני להצעה רגילה ולא להצעה

דחופה - -

רחבעם זאבי;

מה פתאום?

מאיר שטרית;

כיוון שעד שנת אלפיים יש עוד שנה שלמה. מה דחוף?
רחבעם זאבי
הסירה תצא מהארץ; עושים כבר את ההכנות לשליחתה לוותיקן.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר היום.

הצבעה

ההצעה להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר היום התקבלה.היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לערעורו של חבר הכנסת לייזרזון בנושא: איומי הרפורמים על

חברי הכנסת שיפסיקו להעביר להם כספים. רשות הדיבור להבר הכנסת לייזרזון.

אברהם יוסף לייזרזון;

הנושא שאני מבקש להעלותו עומד במרכז הסערה הציבורית וההתעניינות של

הציבור בימים אלה. רק הבוקר ישבנו בוועדת החוקה, חוק ומשפט ושמענו דברים בקשר

לכך. איומי הרפורמים על חברי הכנסת שיפסיקו להם את ההקצבות (את התמיכות אם הם

לא ילכו בתלם ולא יתנו להם את ההגנה בחוק שירותי הדת היהודיים הוא דבר חמור

מאין כמוהו שאי אפשר שלא לדון בו כיוון שהוא נוגע לחברי הכנסת ישירות.
היו"ר רפאל פנחסי
רשות הדיבור לחבר הכנסת מאיר שטרית.

מאיר שטרית;

הנשיאות אישרה 4 נושאים, סדר היום ארוך מאד, והיא החליטה לא לאשר את

הנושא הזה כנושא דחוף לסדר היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להכיר בנושא הזה כהצעה דחופה לסדר היום.

הצבעה

ההצעה להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר היום אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נעבור לערעור הבא של חבר הכנסת אלי בן-מנחם בנושא; מדיניות ראש העיר

נתניה לבנות בעיר רק דירות בנות 4 חדרים. חבר הכנסת בן-מנחם לא נמצא כאן אבל

חבר הכנסת יורי שטרן מייצג אותו והוא נמצא כאן. מה הדחיפות בנושא הזה?
יורי שטרן
ההכרזה הזאת נחשבת חריגה כיוון שהיא הוכרזה בצורה גלויה, מכל מקום מדובר

על מדיניות של ראשי ערים שמונעת בניית דירות קטנות וזאת אחת הסיבות המרכזיות

ליוקר הבנייה בארץ.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא חשוב אבל לא דחוף. רשות הדיבור לחבר הכנסת מאיר שטרית.

מאיר שטרית;

כפי שיושב ראש הישיבה אמר, הנושא חשוב אבל לא דחוף. צודקים חברי הכנסת

כאשר הם מעלים נושא כזה על סדר יומה של הכנסת אבל כאמור זה לא עניין דחוף.
היו"ר רפאל פנחסי
מקובל עליי. אני מעמיד להצבעה את ההצעה להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר

היום.

הצבעה

ההצעה להכיר בנושא כנושא דחוף לסדר היום לא התקבלה.

אריה חאן;

חבר הכנסת שטרן, תגיש הצעה רגילה.
יורי שטרן
מתי?
היו"ר רפאל פנחסי
מחר.

אריה האן;

ועדת הכנסת תאשר.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום -סדרי הדיון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה 1999 ובהצעת חוק התקציב

היו"ר רפאל פנחסי;

היתה ועדת הבנה שישבה הבוקר יחד עם היועצים המשפטיים של הכנסת כיוון

שהוגשו מאות ואולי אלפי הסתייגויות לחוק ההסדרים ולחוק התקציב. הגענו להבנה

בין הקואליציה לבין האופוזיציה, כמובן שחבר הכנסת דדי ואחרים לא היו מיוצגים

בוועדה אבל אני ייצגתי גם אתכם - -
רחבעם זאבי
אני מסמיך אותך.

היו"ר רפאל פנחסי;

מאחר וביום ראשון ועדת הכספים תצביע על חוק ההסדרים ועל הצעת התקציב,

אחרי שהיא תסיים את ההצבעה - צריך לפחות יומיים כדי להכין את החוק ולהדפיס
אותו, לכן סוכם כדלקמן
ביום רביעי - 20 בחודש, בשבוע הבא, בשעה עשר בבוקר

יחל הדיון בחוק ההסדרים, והוא יסתיים למחרת. זה יהיה דיון רצוף של 24 שעות,

שיתקיים עד שעה עשר בבוקר של יום חמישי - 21 בחודש.
צורת הדיון
11 הסיעות תקבלנה 10 דקות דיון לפי סדר הסיעות בפתיחת

הדיון, אותו דבר לקראת סיום הדיון - כל סיעה תקבל 10 דקות. באמצע, ועדת

ההבנות שנסמיך אותה לכך, שתהיה מורכבת מחברי הכנסת שטרית, פנחסי, אורון ושוחט,

תשבץ לפי בקשת הסיעות, לפי ההסתייגויות וכו'.

בשעה עשר ביום חמישי תתקיימנה הצבעות על חוק ההסדרים, עד שעה שתים עשרה.

זה ייקח, בערך, שעתיים. משתים עשרה יחל דיון על התקציב שאנחנו קובעים לו

מסגרת דיון של שש שעות אבל בדרך כלל שש שעות הן תשע שעות, וההצבעות על חוק

התקציב תתחלנה בשעה תשע בערב ביום חמישי, עד שתסתיימנה.

עוד הצעה שאני רוצה להביא לידיעת חברי הוועדה; חוקים חדשים שחברי הכנסת

הכניסו בהסתייגויות בתוך חוק ההסדרים - לא יבואו לדיון. זה, כאמור, יורד אבל

ההסתייגויות של דברים חדשים שיש להם זיקה לחוק ההסדרים, למשל כמו חוק הדיור

הציבורי, ויבוא חבר כנסת ויגיש הסתייגות שהוא מבקש במקום בחוק המקורי היתה

השתתפות של , 70% - 80%, - הוא יהיה זכאי. נתתי רק דוגמה, או חוק החיילים

המשוחררים שאם היועץ המשפטי יקבע שיש לזה זיקה - ידונו בו. אם הוא יפסוק שלא

- לא. הוא יהיה מוסמך, מבחינה זאת, לקבוע למה יש זיקה ולמה אין זיקה. זאת

ההצעה.

אני מעמיד את ההצעה דלהלן להצבעה.

הצבעה

ההצעה אושרה.
יורי שטרן
קיבלתם סדרת החלטות שפירושן ששורה שלמה של הצעות חוק, חלק אפילו בתמיכה

ממשלתית, אין להן כל סיכוי להתקדם, כולל הצעות חוק לקראת קריאה ראשונה. מתי

תהיינה ההצבעות - -היו"ר רפאל פנחסי;

עוד שבועיים. לסיעות הערביות יש בשבוע הבא הג, הן ביקשו לא לקיים

הצבעות, אבל הן לא באו לכאן לבקש. נכון לרגע זה לא החלטנו מי יצביע ומי לא

יצביע.

נעבור לנושא הבא על סדר היום.הקדמת הדיון בהצעות חוק בכל הקריאות

היו"ר רפאל פנחסי;

הוגשה לנו בקשה לפטור מחובת הנחה, של חברת הכנסת מרינה סולודקין. כפי

שמר בוטון הסביר לנו אתמול, היא הגישה זאת תחת ביטוח לאומי במקום הבטחת הכנסה

לכן היא מבקשת פטור מחובת הנחה.

צבי ענבר;

מתי הצעת החוק הונחה?

היו"ר רפאל פנחסי;

אתמול.

מרינה סולודקין;

מדובר על שנה וחצי - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

אמרתי כל מה שצריך בקשר לכך אתמול, כאשר לא היית כאן לכן לא נחזור על

הדברים אלא רק נשמע את דעתו של היועץ המשפטי של הוועדה.

צבי ענבר;

אני מבקש להסביר לחברי הוועדה מה התקנון אומר אם כי יש בו איזשהו אבסורד.

אם הוועדה רוצה שההצבעה תתקיים היום, יש לה סמכות לעשות זאת גם בלי להזמין את

הממשלה - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

תוך 48 שעות.

צבי ענבר;

לא תוך 48 שעות; עד 48 שעות, כדי לקצר את התקופה של יומיים.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה יכול להיות גם מחר בבוקר. לכך הכוונה.

צבי ענבר;

לא מדובר על 48 שעות; יומיים.

היו"ר רפאל פנחסי;

היומיים ייגמרו מחר בשעה ארבע. עד מחר בשעה ארבע היא יכולה להעלות זאת.

צבי ענבר;

יומיים פירושו של דבר שאם זה הונה ביום שני - יום רביעי. הוועדה רשאית

לקבוע שהעניין יבוא לא ביום רביעי אלא ביום שלישי.היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא רוצה לקבוע מתי; זאת חובתו של היושב ראש. אנחנו פוטרים מהובת

הנחה ואילו את סדר היום ייקבע יושב ראש הכנסת. הוא יכול רק השבוע להניח את

ההצעה על שולחן הכנסת.

צבי ענבר;

אני צמוד למה שאומר התקנון ומבקש לציין באזניכם כי הסמכות של ועדת הכנסת

היא החלטה להקדים את הדיון ליום רביעי - - -
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא קובע שליום רביעי. אפשר גם היום. תוך 48 שעות.

צבי ענבר;

לוועדה אין סמכות תוך 48 שעות אלא יש לה סמכות לקבוע שהדיון יוקדם - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

תוך 48 שעות.

צבי ענבר;

לא תוך 48 שעות - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

תוך יומיים.

צבי ענבר;

לא תוך יומיים. הדיון יוקדם, הוא לא יתקיים ביום רביעי אלא ביום ההנחה

שהוא אתמול או היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתמול אמרת לי שאי אפשר להחליט כיוון שעוד לא הניחו, לכן דחיתי זאת

להיום. היום נקבל החלטה שפוטרים את הבקשה מחובת הנחה ויושב ראש הכנסת יחליט

אם זה יונח היום או מחר.

צבי ענבר;

הטעות היא בכך שאתה מדבר על פטור מחובת הנחה. אין פטור.

היו"ר רפאל פנחסי;

הכוונה היא להקדים את הדיון.

צבי ענבר;

במקום יום רביעי, הדיון יוקדם.
היו"ר רפאל פנחסי
מדוע עד היום לא עוררת את תשומת לבנו לכך?

צבי ענבר;

כי הבעיה כמעט לא התעוררה - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

היא התעוררה מספר פעמים.

צבי ענבר;

היא כמעט שלא התעוררה. זה כמו עם הבקשות של הממשלה שלא רוצה לחכות

יומיים אלא רוצה להעלות עניין באותו היום. זה, בדיוק, אותו דבר. אז אומרים

לממשלה שרוצים ללמוד את הבעיה וכוי. האם לממשלה לא תינתן הזדמנות ללמוד את

הבעיה?

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. אני מעמיד להצבעה את בקשתה של חברת הכנסת מרינה סולודקין להקדמת

הדיון בהצעת החוק שלה.

הצבעה

בקשת חברת הכנסת מ' סולודקין התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הונחה על שולחננו בקשה אחרת, של חבר הכנסת לייזרזון, הצעת חוק העתיקות,

שהוגשה בזמנו על ידי חבר הכנסת גפני. חברי הכנסת גפני ולייזרזון התחלפו, חבר

הכנסת לייזרזון הניח את הצעת החוק אתמול על שולחן הכנסת והוא מבקש להקדים את

הדיון בה להיום או למהר. /

אני מעמיד את בקשתו של חבר הכנסת לייזרזון להצבעה.

הצבעה

הבקשה אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הונחה על שולחננו בקשה של חבר הכנסת רענן כהן, שעניינה חוק הבחירות.

רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה, מר צבי ענבר.

צבי ענבר;

חבר הכנסת רענן כהן מציע לוועדת החוקה, חוק ומשפט לקבוע הוראת שעה לגבי

הבחירות המקדימות כעת של סיעתו, לבחירת מועמדי המפלגה לכנסת. הוא רוצה

שהוועדה תגיש זאת ישר לקריאה ראשונה.מאיר שטרית;

שישכנע את הוועדה.

צבי ענבר;

אמרתי לו שסמכותה של ועדת הרווקה, הוק ומשפט היום, הוא בכל הקשור להגשת

חוקי יסוד לקריאה ראשונה ובכל הנוגע להגשת חוקים למשל שנוגעים לבחירות לכנסת,

אבל אין לה היום סמכות בכל מה שנוגע לבהירות מקדימות. אלה בחירות מקדימות

לכנסת.

מאיר שטרית;

היכן דנו בעניינים כאלה עד עכשיו?

צבי ענבר;

בוועדת החוקה, חוק ומשפט. כדי שוועדת החוקה, חוק ומשפט תוכל ליזום הצעת

חוק לקריאה ראשונה יש צורך שוועדת הכנסת תקבע, בין רשימות הנושאים לא רק

בחירות לכנסת אלא גם בחירות מקדימות - כנושא שוועדת החוקה, הוק ומשפט רשאית

להגיש בו הצעות חוק בקריאה ראשונה.

מאיר שטרית;

זה כלל קבוע של ועדת החוקה, חוק ומשפט, לנצח?

צבי ענבר;

לא. נקבע שמעתה ואילך ועדת החוקה, חוק ומשפט תהיה רשאית להגיש הצעות חוק

בנושאי בחירות מקדימות לקריאה ראשונה והיא לא תהיה חייבת לדון בהן, כפי שהיא

עושה עם בהירות לכנסת.

מאיר שטרית;

זאת הסמכה רחבה הרבה יותר.

צבי ענבר;

ודאי. הוועדה לא יכולה להגיד; עכשיו כן ואהר כך לא. הוועדה הזאת מקבלת

החלטות עקרוניות במה ועדות הכנסת רשאיות לעסוק.

מאיר שטרית;

אני מתלבט. אני מבקש שנדון בכך מחר.

היו"ר רפאל פנהסי;

אם כך הבקשה הזאת תידחה למחר בשעה עשר.

נעבור לשתי הצעות חוק של חבר הכנסת חנן פורת, יושב ראש ועדת החוקה, חוק

ומשפט המבקש להקדים את הדיון בשתי הצעות חוק; 1 - הצעת חוק הבחירות לכנסת

ולראש הממשלה (תיקון מסי 34), התשנ"ט-1999; אינני יודע מה התיקון אומר.צבי ענבר;

מדובר על עניינים טכניים.

מאיר שטרית;

הכוונה היא למה שאושר בוועדת המשנה של ועדת ההוקה, חוק ומשפט?

צבי ענבר;

כן.

מאיר שטרית;

הייתי בישיבה הזאת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת חנן פורת.

הצבעה

בקשתו של חבר הכנסת הי פורת אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

בקשתו האהרת של חבר הכנסת הנן פורת היא בקשר להצעת חוק הבחירות לכנסת

ולראש הממשלה (הוראת שעה), התשנ"ט-1999.

שושנה כרם;

היא הונחה אתמול.

היו"ר רפאל פנחסי;

מדובר על פנקס הבוחרים - שינוי בגלל גיל.

מאיר שטרית;

הכל טכני.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד גם את הבקשה הזאת של חבר הכנסת חנן פורת, לפטור מחובת הנחה,

להצבעה.

הצבעה

הבקשה אושרה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:55)

קוד המקור של הנתונים