ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1999

פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 212

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. י"ח בטבת התשנ"ט (6 בינואר 1999). שעה: 00;09

נכחו;

חברי הוועדה; ר' פנחסי - היו"ר

חי אורון

ז' בוים

ע' א' דהאמשה

י' הראל

ש' וייס

רענן כהן

יוסי כץ

ח' מירום

אי סעד

אי פורז
מוזמנים
ט' חכימיאן - רכזת תשלומים לחברי-הכנסת, גזברות

הכנסת

מזכיר הכנסת; אי חאן

סגן מזכיר הכנסת; ד' לב

סגנית מזכיר הכנסת; שי כרם

מנהלת הוועדה; א' בן-יוסף

היועץ המשפטי של הכנסת; צי ענבר

קצרנית; ח' צנעני

סדר-היום; 1) החלטות בדבר תנאים נלווים וגמלאות המתחייבות

מקיצור תקופת כהונתה של הכנסת.

2) שונות.

החלטות בדבר תנאים נילוים וגמלאות המתחייבות מקיצור

תקופת כהונתה של הכנסת

היו"ר ר' פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיפים על סדר-היום הם: החלטות בדבר

תנאים נילווים וגמלאות המתחייבות מקיצור תקופת כהונתה של הכנסת, וכן כמה דברים

שהצטברו במהלך החודשים האחרונים - פניות של כמה חברי-כנסת. אנו נשתדל לעשות

סדר בדברים.

הדבר הראשון הוא תיקון עקב הפיחות הגדול של הדולר. חלק מחברי-הכנסת לא

הולכים לבתי-מלון ושוכרים דירות. עד היום, השכירות היתה צמודה לתוספת היוקר.

הבקשה של מספר חברי-כנסת היא להצמיד -זאת לדולר. אני חושב, שזה נושא מתבקש

מאליו. כל חברי-הכנסת שישנים בבתי-מלון משלמים בדולרים, ולכן אנו מבקשים לאשר ו

את זה לגבי דמי השכירות בגובה 600 דולר לחודש, שמקבלים חברי-כנסת עבור שכירת

דירה במקום בתי-מלון שעולים יותר.
שי וייס
עכשיו, לא כדאי. הדולר ירד מאד.
היו"ר ר' פנחסי
לא חשוב. מי בעד אישור הנושא? מי נגד?

הצבעה

הנושא, שהוצג ע"י יו"ר הוועדה בעניין דמי שכירות, התקבל.
היו"ר ר' פנחסי
הנושא אושר.
צ' ענבר
מדובר על תשלום הוצאות שכר דירה במקום הצמדה לתוספת היוקר.
ש' וייס
שאלה - שכירות הלשכות היא בדולרים. איך קרה שזה פתאום בשקלים?
היו"ר ר' פנחסי
זה מימים עברו, ולא טיפלו בזה. לכן, אנו הולכים לישר כמה דברים ביחד.
ש' וייס
צריך להיות סטנדרט אחד או לכאן או לכאן.
צ' ענבר
ממתי עושים את זה? הסכום הנוכחי הוא מהיום.

היו"ר ר' פנחסי;

הסכום צמוד לדולר. אראה מה היה תאריך הפניות, ואני חושב שזה צריך להיות

מאותו תאריך ולא מהיום.

צי ענבר;

אם תאריך הפניה היה כשהדולר היה 2.36 שקל ואנו מצמידים אותו לדולר שהיום

הוא 4.10 שקל

היו"ר ר' פנחסי;

אנו מצמידים לדולר ביום ביצוע התשלום, כלומר כל יום ולא לפי היום ולא לפי

אז.

צי ענבר;

השאלה היא; ממתי ההצמדה הזאת נכנסת לתוקף? טובי הכימיאן, מהו היום הסכום

של תשלום הוצאות שכר דירה?

טי חכימיאן;

2,200 ש"ח או 2,300 ש"ח.

צי ענבר;

הסכום 2,312 ש"ח היה נכון ל-01.08.97.

טי חכימיאן;

אולי זה התעדכן.

שי וייס;

זה המכסימום - נכון? דרך אגב, בדולר זה ייצא עכשיו פחות.

היו"ר ר' פנחסי;

לא. מה פתאום?

מזכיר הכנסת אי האן;

מה פתאום? זה היה 3.6 ש"ח.

שי יייס;

הדירה עולה 500 דולר.

סגן מזכיר הכנסת ד' לב;

זה עדיין 600 דולר כפול השער היציג.

היו"ר ר' פנחסי;

מאיזה תאריך החוזה שלכם?
שי וייס
אני לא מצביע, ולי זה לא משנה.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותי, אני מציע שזה יהיה החל מ-1 לאוקטובר 1998.

ש' וייס;

כלומר, מאז הפיחות.

היו"ר ר' פנחסי;

כן, מ-1 לאוקטובר 1998.

יוסי כץ;

אתה צודק.

שי וייס;

אני לא משתתף בהצבעה.
היו"ר ר' פנחסי
כבר הצבענו, ועתה ביקשו רק פרטים. אתה גם נוגע בעניין.
שי וייס
לכן, אינני משתתף.
היו"ר ר' פנחסי
הקטע הזה היה.

ע' א' דהאמשה;

אבל, זה אושר.

היו"ר ר' פנחסי;

זה אושר, ועכשיו עוברים לסעיף הבא.

ע' א' דהאמשה;

אם אתה צריך את הקול שלי, באתי לכאן להצביע.

היו"ר ר' פנחסי;

מונחת לפני פניה של מספר חברי-כנסת. עקב הקדמת פיזור הכנסת, במקום 4.5

שנים אנו מפזרים את עצמנו ב-3 שנים, יש בקשה לראות בזה קדנציה שלמה. אומר במה

הדברים אמורים: למשל, מי שלא מכהן שלוש שנים ו-180 יום מקבל רק את הפיצויים

ולא פנסיה. אם זו קדנציה שלמה, הוא יכול לקבל פנסיה - טובי חכימיאן, תקני אותי

אם אני טועה - וגם את ארבעת הודשי ההסתגלות. אם אנו רואים זאת כקדנציה, הוא

מקבל חודשי הסתגלות. אם לא - האם הוא לא מקבל?
טי חכימיאן
לא. הוא מקבל את ארבעת חודשי ההסתגלות, אם הוא לא הגיע ל-70% פנסיה.
היו"ר ר' פנחסי
זה כך, אם הוא לא הגיע ל-%70. אנו מדברים על חברי-כנסת חדשים.
טי חכימיאן
גם אם חבר-כנסת חדש לא זכאי לפנסיה, הוא מקבל את מנת ההסתגלות.
היו"ר ר' פנחסי
כלומר, אין לזה השלכה על ההסתגלות.
צי ענבר
כן.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה שהתגבשה, למשל לפי הדרישה שלהם, היתה זו: מכיון שבקדנציה של 4.5

שנים מדובר ב-%9, אז בשיחה שקיימנו, בדיון שהיה מיקדמי, עם יושב-ראש הכנסת

ואחרים ההצעה היא לראות בזה 8%, למעשה, זו תוספת רק של 2%, וזה רק לחברי-כנסת

שפורשים וזו הקדנציה האחרונה שלהם. אם הם ימשיכו הם יקבלו רק כ-2%. האם זה

ברור?
מזכיר הכנסת א' האן
הם יקבלו רק %6.
היו"ר ר' פנחסי
נכון, הם יקבלו רק 6%.
היו"ר ר' פנחסי
אני מעמיד להצבעה את ההצעה הזו. מי בעדה? מי נגדה?

הצבעה

ההצעה, כפי שהציגה יו"ר הוועדה, התקבלה.

היו"ר ר' פנחסי;

ההצעה אושרה.
היו"ר ר' פנחסי
את הנושא, שהעלה חבר-הכנסת גולדמן, אציג כאשר הוא יבוא לכאן. גם את

הנושא, שהעלה חבר-הכנסת פורז, אציג כאשר יבוא לכאן.
טי חכימיאן
בינתיים, אבקש שיזמינו את התיק של חבר-הכנסת פורז.
היו"ר ר' פנחסי
עתה, נעבור לנושא תנאי ראשי ערים. ב"דף לבוחר" יש לנו מגבלות למה מותר

להשתמש בכסף הזה. מותר להשתמש בזה רק לאי, ב' וג', ולא לקנות כך וכך. ישנה פה

בקשה של מספר חברי-כנסת שפנו והביאו לנו הוברת שהוציא משרד הפנים לגבי זכויות

ראשי ערים. לראשי ערים יש תנאים נילווים והם מקבלים זאת כתוספת למשכורתם, למשל

חליפה פעם בשנה או קניית מתנות כשהולכים לאירועים ולשמחות, ואת זה אין לחברי-

כנסת. הם אומרים: זו לא תוספת תקציב, אלא מתוך התקציב של "דף לבוחר", ותיכף

נדבר על כך שנקצה רק %50 מכיון שזה חצי שנה, תמורת קבלות יוכלו גם לקנות את

הדברים הנילווים של ראשי ערים. אני חושב, שזו בקשה הגיונית, ואין שום סיבה

שמהכסף שלו חבר-כנסת לא יוכל לעשות זאת.
ע' א' דהאמשה
נשתווה לפחות לראשי ערים.
היו"ר ר' פנחסי
/

מי בעד לאשר תנאים נילווים מ"דף לבוחר"?

צי ענבר;

צריך להגיד מה הם התנאים, כדי שזה יהיה ברור. אחרת, יהיה כתוב משהו

בעיתון, וחבר-כנסת ישאל: "מה? לזה הסכמתי?".
היו"ר ר' פנחסי
התנאים הנילווים: אש"ל, למשל, אנו מקבלים בלאו הכי, ואין בזה שום שינוי -

נכון? על זה לא צריך שום החלטה.
י' הראל
מה זאת אומרת? האם אש"ל יהיה אפשר לקבל מ"דף לבוחר"?

היו"ר ר' פנחסי;

לא. אנו מקבלים זאת גם בלי "דף לבוחר".
ט' חכימיאן
אתם מקבלים אש"ל במשכורת.

היו"ר ר' פנחסי;

מ"דף לבוחר" תהיה אפשרות, למשל, להשתתפות במתנות באירועים שהוא חולך

אליהם, כך שהמתנה לא תעלה יותר מ-130 ש"ח, וסך-הכל בחודש לא יותר מ-960 ש"ח.

את זה הוא יוכל לבצע מ"דף לבוחר". זה צמוד לפי אותו תאריך, וזה מתעדכן. אינני

יודע ממתי החוברת, ויכול להיות שהיום זה 135 ש"ח או 140 ש"ח.

א' סעד;

נניח, שאני הולך לחתונה ונותן מתנה של 100 או 150 ש"ח.

היו"ר ר' פנחסי;

לא תוכל לקבל חזרה כסף, וזה רק אם אתה תקנה מתנה. מהיום תקנה מתנות. זו

צריכה להיות מתנה עם קבלה. היועץ המשפטי, הוא יכול לקנות ב-200 ש"ח ויקבל

חזרה 130 ש"ה צמוד לאותו מועד.
צ' ענבר
הוא יקנה ב-500 ש"ח, ויקבל חזרה 130 ש"ה.
היו"ר ר' פנחסי
נושא שני שיש פה, שלכאורה, מ"דף לבוחר" יוכל חבר-כנסת לקנות - ראש רשות

מקומית וסגנו יהיו זכאים להשתתפות ברכישת ביגוד אחת לשנה, כאשר ההשתתפות לא

תעלה על 1,295 ש"ח. אחת לשנה הוא יכול לקנות גם חליפה או משהו דומה לזה.

מזכיר הכנסת א' האן;

זה חייב במס.

היו"ר ר' פנחסי;

ראש רשות זכאי לשני עיתונים יומיים. אני מבין, שאת זה אנו לא מקבלים מ"דף

לבוחר".

א' סעד;

אני מקבל.

טי חכימיאן;

מ"דף לבוחר" אתם מקבלים.

היו"ר ר' פנחסי;

בסדר. אם כך, זה אותו דבר. למעשה, יש פה שני דברים: מתנות וביגוד.
ט' חכימיאן
האם הביגוד הוא תמורת קבלות?

היו"ר ר' פנחסי;

הכל תמורת קבלות. בלי קבלה אין שום דבר. קבלה ורק מ"דף לבוחר" ולא תוספת

תקציב, למרות שהם מקבלים את זה כתוספת לשכר, ראשי ערים. אנו מגבילים את עצמנו,

כדי שלא יגידו: "הוסיפו לעצמם שכר". במקום שיקנה לו מקרר, יקנה לו בגד או

הליפה.

ט' חכימיאן;

בסדר.

היו"ר ר' פנחסי;

מי בעד לאשר את התנאים הנילווים האלה?

י י הראל;

אני נגד בנושא המתנות.

היו"ר ר' פנחסי;

בשדר. תצביע נגד.

י' הראל;

אני רוצה לקנות מתנות בעצמי.
ע' א' דהאמשה
גם אני רוצה לתת מתנות.
היו"ר ר' פנחסי
אני מעמיד את העניין להצבעה.' מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

ההצעה, כפי שהציגה יו"ר הוועדה, התקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
שלושה חברי-כנסת הצביעו בעד מול חבר-כנסת אהד שהצביע נגד. ההצעה התקבלה.

תודה רבה.

צ' ענבר;

היושב-ראש, האם אפשר לקבל את זה, כדי שנוכל לעבור על זה ולהכין את זה?

היו"ר ר' פנחסי;

כן. זה הכי קשר לבוחר. המתנות הן קשר לבוחר הכי פרופר. האס אתה יודע כמה

חברי מרכז הולכים לכל חתונה, בר-מצוה וכוי? הוא לא יכול לבוא בידיים ריקות.

ע' א' דהאמשה;

אבל נתקלנו בבעיה הזאת, אתה חייב לתת מתנות לכל מיני אנשים.

היו"ר ר' פנחסי;

נכון. לכן, אני אומר זאת.
היו"ר ר' פנחסי
אומנם חבר--הכנסת גולדמן מנהל עתה ישיבה, אך אני מבקש להזמינו לישיבה.

מדובר בפניה שלו, ויכול להיות שנסיים אותה לפני שהוא יבוא. יש פניה מ-25 למרץ

1997 של חברי-הכנסת גולדמן ואחרים שהקילומטראז' שהם מקבלים הוא לא מעודכן.

לגבי אלה שבאים מהצפון ומהדרום, מה שאנו מקבלים, 3,000 ק"מ, זה מעט מדי,

ובפועל הם נוסעים הרבה יותר.
אי סעד
נכון.
היו"ר ר' פנחסי
אנו לא רצינו בקטע הזה להחליט לבד, ולכן, במהלך שנה וחצי או שנתיים גם

היושב-ראש היה בדעה, שמאחר והיתה ועדה חיצונית שבדקה, ועדת רוזן-צבי, ממילא

אנו לא נתייחס לזה. היושב-ראש הטיל זאת על חבר-הכנסת או סגן השר לשעבר, מר

פלומין, שיעשה בדיקה בכל עניין הקילומטראז' של הצפוניים, הדרומיים ואחרים. עשו

בדיקה, והוא הביא לפה המלצות, שאני בעצמי אינני יודע אם הוא הוריד או הוסיף.

הוא הגיש חוברת או תזכיר.
אי פורז
עניין הקילומטראז' באמת לא דחוף לכנסת הנוכחית, שהרי מדובר בעוד חודשיים.

עלי לצאת, ואחזור מיד.
היו"ר ר' פנחסי
למה? מדובר על מי שנוסע מדי יום.
י' הראל
ברצוני להגיד משהו על הקילומטראז'.
ח' אורון
היושב-ראש, בוועדת הכספים דנים עכשיו בנושא, שאני תומך בו לגופו, אבל

תקחו אותו בחשבון. אתה אמרת שבסעיפים 8-7 לא ידונו שהוא קשור בבעלי משרה.

היו"ר ר' פנחסי;

כך הבטיחו לנו.

הי אורון;

סעיף 9 שבעצם אומר שמהכנסת הבאה חברי-כנסת חדשים - ולא חברי-כנסת ותיקים

- הפנסיה שלהם צוברת.

היו"ר ר' פנחסי;

אתה יכול להגיד בשמי. שהיתה הבטהה של שר האוצר לשעבר שהנושאים האלה

יידונו פה ולא שם. מה נאמר שם? אסיים את הישיבה, ואלך לשם.

ח' אורון;

לא באתי כדי להלשין על אף אהד.

הי מירום;

האם חברי-הכנסת הותיקים ימשיכו בפנסיה הרגילה, ואלה יעברו לפנסיה צוברת?

הי אורון;

זה הולך להיות מוהל על כל בעלי המשרה, על כל המנכיילים ועל כל ראשי הערים.
היו"ר ר' פנחסי
אבל, היתה הבטהה שבנושאים האלה, ששייכים לוועדת הכנסת, לא ידונו בוועדת

הכספים. אתה יכול להגיד בשמי, שזו הפרה.

הי אורון;

אני לא אגיד. אתה תגיד.

היו"ר ר' פנחסי;

אחרת, היה פיצול. דוד מילגרום הבטיה, שבנושאים ששייכים לוועדת הכנסת לא

ידונו בוועדת הכספים.

הי אורון;

חבר-הכנסת שוחט העלה זאת, ואני העליתי זאת. דרך אגב, שנינו תומכים

בשינוי.

היו"ר ר' פנחסי;

אני לא אומר שלא תתמוך. נתמוך פה. אבל, את הסמכות שלנו מפה לא יקהו לשם.

הי מירום;

אני לא אתמוך בו.

היו"ר ר' פנחסי;

אינני אומר שאני אתמוך.

חי אורון;

אני רק אומר לך זאת, כדי שלא תהיה תקלה וזה הכל.

היו"ר ר' פנחסי;

תודיע להם מה אנו אומרים הד-משמעית.

ע' א' דהאמשה;

הוא בא וסיפר לנו. תשלה מישהו שיודיע להם בשמך.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת אורון חוזר לשם, ואני מבקש ממנו לעשות זאת. אתה יכול להגיד,

שהיתה פה הבטהה שלא מפצלים את ההוק, ושמה שנוגע לוועדת הכנסת - דנים עליו פה.

אם הם רוצים, שיעבירו זאת לפה. אם לא - אנו בההלט לא נצביע בתור קואליציה על

זה.

ע' א' דהאמשה;

תמצא דרך איך לטרפד את הנושא.

היו"ר ר' פנחסי;

אני כבר אמצא איך לטפל בזה.

הי מירום;

חלק יהיו בפנסיה צוברת וחלק - בפנסיה אהרת. יהיו שני מעמדות בבית הזה.

ח' אורון;

נדבר על זה אחר כך.

י י הראל;

מאז שאני כאן, אני יודע שהוצאות הרכב סימליות. הוצאות רכב מחייבים על-פי

קילומטרים שזה 6,000 שקל בחודש הוצאות רכב שאני מוציא בפועל. זה לא דומה בכלל

ולא קרוב למה שמדובר עליו.

היו"ר ר' פנחסי;

למעשה, זה לגבי כולם, ולכן ישנה פה הדרישה של חברי-כנסת.

ע' א' דהאמשה;

האם אתה נוסע ברכב שכור?

י' הראל;

לא.
ע' א' דהאמשה
אם כך, איך זה מגיע ל-6,000 ש"ח?

י' הראל;

זה לא שייך לעניין.

ח' מירום;

זה לא משנה. מחייבים לפי נתוני "חשב", שזו חברה שעושה זאת.

י' הראל;

זה מה שעולה בפועל אצלי, ומדובר ברכב צנוע מאד.

ע' א' דהאמשה;

אינני יכול להבין איך זה מגיע ל-6,000-5,000 ש"ה בהודש.

שי וייס;

אסביר לך זאת באופן פשוט מאד.

י י הראל;

זה 5,600 ק"מ בהודש. סיימתי את דבריי.

היו"ר ר' פנחסי;

יש פה חישוב של מר פלומין, ואת כל זה הוא עשה. מופיעים פה מרחקים

והמקומות בו הם גרים.

חי מירום;

למה דנים בזה עכשיו?

היו"ר ר' פנהסי;

היתה בקשה של חבר-הכנסת גולדמן.

שי וייס;

אבל, אנו מסיימים כנסת.

היו"ר ר' פנחסי;

עשו ועדה חיצונית. עתה, מצטרף אלינו חבר-הכנסת גולדמן, שלמעשה מבקש זאת

כבר שנה וחצי. אני לא יודע אם זה מוסיף או גורע.

ח' מירום;

אני יודע, אבל למה עכשיו לדון בזה? למה זה 'בוער' היום בשלהי הכנסת?

מ' גולדמן;

כן, זה הוהלט בינואר 1998. אני לא אחראי על כך שמשכו זאת עשרה חודשים.

שי וייס;

עזוב זאת עכשיו.

מי גולדמן;

אי אפשר.

שי וייס;

אפשר לעשות זאת אחרי הבחירות. לא יודעים מי יהיה חבר-כנסת ומי- לא.

מי גולדמן;

זה לא קשור לעניין.

חי מירום;

הוא לא מדבר על חברי-הכנסת. הוא מדבר על תהליך.

היו"ר ר' פנחסי;

מדברים על תהליך. ברצוני לעדכן שוב את חברי-הכנסת; היתה פניה של מספר

חברי-כנסת, שביקשו כבר לפני שנה וחצי לתקן את נושא הקילומטראז' שמקפח ובפועל

נוסעים הרבה יותר. יושב-ראש הכנסת ואני סברנו, שלא צריך שאנו נתעסק בשכרנו ויש

לעשות ועדה חיצונית. הטלנו זאת על אחד, הוא התפטר. הטילו זאת על חבר-הכנסת

לשעבר פלומין, והוא נתן פה הצעה שאני בעצמי עדיין לא יודע אם הוא מוסיף לנו או

מוריד לנו.

מי גולדמן;

היא מורידה.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל, מה שאנו מבקשים זה לאמץ הצעה חיצונית - מה שהוא ממליץ.

צי ענבר;

אדוני היושב-ראש, אם הוצע לאמץ, כדאי מאד שחברי הוועדה יקראו היטב את

ההצעה ויידעו מה הם מאמצים, ולא לאמץ דבר שהם לא יודעים מה הוא. בין היתר גם,

הוועדה תאמץ ותקבל גם החלטה, באותה הזדמנות, להגדיל את תקן הכנסת בעובד נוסף

לחשבות--

היו"ר ד' פנחסי;

זה נכון.

צי ענבר;

-כי יהיה צורך בעובד נוסף שישב כל החודש ויחשב: ראשית, אם מדובר בתושב

חיפה - הוא יעשה את החישוב שמיכסה על בסיס חודשי של 151 כפול 2 כפול 3 כפול 40

כפול 1/12 הם כך וכך.

ח' מירום;

המחשב עושה זאת בן-רגע.

צי ענבר;

שנית, הוא יוסיף לזה מיכסה קבועה נוספת לפי איזור 1, איזור 2 או איזור 3.

שלישית, חבר-הכנסת ידווח מדי חודש על נסיעות לוועדה.

היו"ר ר' פנחסי;

הוא לא ידווח.

חי מירום;

זה אסון.

מי ג ולדמן;

מזכיר הוועדה מדווח.

צי ענבר;

מזכיר הוועדה ידווח.

מ' גולדמן;

זה כך גם היום. אם באת לוועדת הכספים ביום חמישי - קיבלת תוספת של 120

ק"מ. לא הגעת - לא קיבלת.

היו"ר ר' פנחסי;

כך זה היום. בימי ראשון וחמישי, אם אתה בא - אתה מקבל עוד 60 וכמה

קילומטרים.

חי מירום;

לא ידעתי את זה.

היו"ר ר' פנחסי;

מדווחים על זה.

מזכיר הכנסת א' האן;

לא ידעת, אבל זה בתלוש שלך.

היו"ר ר' פנחסי;

זה מופיע באופן אוטומטי, בלי שאתה תבקש.

ש' וייס;

התלוש שלו הולך לקיבוץ.

מ' גולדמן;

עשו את החישוב לפי מי שהוא תושב ירושלים.

צ' ענבר;

לארור מכן, תגיש החשבות או תבדוק החשבות את הלינות בירושלים, ותוריד לפי

ישוב 9 כפול 2 כפול כך וכך וכוי. כלומר, יש נוסחא איך להוריד בעד כל לינה

בירושלים, בעד כל יום מהקילומטראז' ובעד כל יום של אי-הופעה במליאת הכנסת. זו

הנוסחא, ואם אתם רוצים לקבל אותה - תקראו טוב-טוב ותדעו לפחות מה אתם רוצים

לעשות.

שי וייס;

עזוב זאת. אלה שטויות.

ע' א' דהאמשה;

עזוב את זה.

היו"ר ר' פנחסי;

אומר מה אני מבקש. אנו נפיץ את זה בין חברי-הכנסת, והם ילמדו את הנושא.

אנו גם נבדוק זאת. אני דוחה את זה לישיבה הבאה.
שי וייס
כלומר, לכנסת הבאה.
מ' גולדמן
חבר-הכנסת וייס, אי אפשר לעשות זאת. חבר-הכנסת הראל, למשל, בא לוועדה

ממרום-גולן; הוא מקבל 120 ק"מ ונוסע 380 ק"מ.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת גולדמן, תאמין לי שאני יודע מה אני עושה.

י' הראל;

אפשר לישון בתל-אביב. מי מכסה לי את זה?

היו"ר ר' פנחסי;

לקראת הישיבה הבאה נעשה טבלה בפועל ונראה האם זה מוסיף או גורע. נבקש

זאת מהגזברות.

ט' חכימיאן;

נלמד את זה ונראה מה היא המשמעות של זה.
היו"ר ר' פנחסי
בינתיים, אני לא נותן לך תקן נוסף לעובדת נוספת. תעשי עבודה זו.

מזכיר הכנסת א' האן;

יש להם כבר את התקן.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותי, מונחים לפנינו עוד שני נושאים. מאחר והכנסת מתפזרת ב-17 למאי

וכנראה שתתחדש לא לפני ה-1 ביוני, התקציב השנתי הוא בערך לחצי שנה.

צי ענבר;

17 במרץ, ולא ה-17 במאי.

היו"ר ר' פנחסי;

מדובר בשבוע שאחרי זה. מדובר ב-17 במאי.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

הבחירות הן ב-17 במאי.

צי ענבר;

אמרת, שהכנסת מתפזרת ב--17 במאי.

חי מירום;

זה קורה ב-1 ביוני.

צי ענבר;

הכנסת הזאת מתפזרת ביום בו תתכנס הכנסת הבאה.

חי מירום;

יש שלב, בו יש מעל 120 חברי-כנסת.

מזכיר הכנסת אי האן;

הכנסת הזאת מתפזרת ב-7 ביוני בשעה 00;16 או בשעה 59;15.

ח' מירום;

זה היום הקובע.

היו"ר ר' פנחסי;

מאחר והכנסת החדשה, הכנסת ה-15, תתכנס ב-7 ליוני, למעשה, יש לכנסת

הנוכחית חצי שנה. יש פניה מהגזברות בקשר ל"דף לבוחר" או בקשר לשכירות משרדים,

שהם יהיו זכאים למשוך רק מחצית מהסכום ולא את כל הסכום. אם הם ימשיכו לקדנציה

הבאה - הם יקבלו את כל השנה. במידה ולא - צריך שלא יוכל חבר-הכנסת לצבור או

שיבוא בתחילת השנה בחודשים האלה וימשוך יותר ממה שמגיע לו.
שי וי יס
יש לי שאלה תיאורטית בעניין זה, שיכול להיות שהיא נוגעת בעיקר לחברי-כנסת

ממפלגת העבודה. זה לא משנה, אבל ההחלטה צריכה להיות, אם בכלל, עקרונית. כנראה,

שאצלנו יהיו פריימריס יעל אמתי. רובנו רוצים זאת ומקווים שכך יהיה. מדובר בקשר

עם כ-200-150 אלף בוחרים. מפלגות אחרות עשו סידור של ועידה, שלעניין הזמן

הקרוב הקשר הוא עם 3,000-1,000 איש. זהו הבדל דרמטי בהוצאות. חברי-כנסת רבים

מסיעתנו, ואני מכיר חלק מהם ואני בתוכם, חוסכים להם וצוברים להם כסף.

היו"ר ר' פנחסי;

מותר עכשיו להוציא את הכל עד 47 ימים אחרונים.

חי מירום;

האם יכול להיות שחבר-כנסת שבח וייס הקדים את המאוחר?

שי וייס;

לא.

חי מירום;

האם הוכנה איזו שהיא הצעה?

היו"ר ר' פנחסי;

כן.

שי וייס;

תיאורטית, נניח, שיש לי 30 אלף ש"ח, ואני מדבר על עצמי, ליידף לבוחר",

כלומר לקשר עם הבוחר. נניח, שאני מוציא את 30 אלף הש"ח. אם איבחר לכנסת - אין

בעיה, ובחצי השנה הבאה אהיה במצוקה עם הקשר עם הבוחר. ממילא לכולנו אחרי

הבחירות אין קשר עם הבוחר ואנו נחים חצי שנה - נכון?

ח' מירום;

אני לא נח אפילו דקה.

ש' וייס;

גם אני לא.

היו"ר ר' פנחסי;

גם אנו לא. אנו, למחרת הבחירות, מתחילים את מערכת הבחירות הבאה.

ח' מירום;

חבר-הכנסת פנחסי דואג לי, שאצטרך לעבוד החל מהיום הראשון.

היו"ר ר' פנחסי;

למה דוקא חבר-הכנסת פנחסי?

ח' מירום;

ככה. אני אומר דברים, שאתה ואני יודעים אותם.

שי וייס;

זו שאלתי : נניח שמישהו מוציא 20 אלף ש"ח - קצת יותר מחצי. מכסימום אפשר

אחר כך, אם הוא לא נבחר לכנסת, לחייב את משכורתו. יש אנשים, שזה הכסף היחידי

שעומד לרשותם. יש חברי-כנסת שיש להם קשר עם הבורגנות, והם יכולים לתרום

ולהתרים. אני יודע, שיש חברי-כנסת שיכולים לקנות דירות במה שהם מתרימים. יש

חברי-כנסת כמוני, שאין להם שום קשר לבורגנות. אני בונה את הכל רק על "הדף

לבוחר". אם ההחלטה היא חצי, אני יכול להוציא רק 17 אלף ש"ח או משהו כזה.
היו"ר ר' פנחסי
היום, הסכום עומד על 43 אלף ש"ח, כלומר כ-10,000 דולר. עשינו את זה לפי

4.3 ש"ח, וזה ממוצע של שנה. לגבי ה-%50, מדובר על 21.5 אלף ש"ח.
ש' וייס
אני לא מדבר על הלשכה.

היו"ר ר' פנחסי;

שניהם אותו סכום. לגבי שניהם, זה סכום מקביל, לשל; 10,000 דולר ל"דף

לבוחר".
חי מירום
זה יפה. אפשר לחשב את זה.

היו"ר ר' פנחסי;

50% עומדים לרשות חברי-הכנסת הנוכחית. בנוסף למה שצברו, יש עוד 21.5 אלף

ש"ח.

ח' מירום;

האם כך ייאמר להם?
היו"ר ר' פנחסי
כן.
ח' מירום
כך ייאמר לכולם: יש 21 אלף שי'ה שאתם יכולים בשנה הקרובה לנצל לאיזו מטרה

שמותרת.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

זה לגבי הקשר לציבור.

ח' מירום;

אני מדבר עכשיו על קשר לציבור.

ט' חכימיאן;

זה לא 21 אלף ש"ח, אלא 20 אלף ש"ח. מדובר על 40 אלף ש"ח.

היו"ר ר' פנחסי;

זה 21.5 אלף ש"ח.

ט' חכימיאן;

הקשר לציבור עומד על 40 אלף ש"ח, והשכירות עומדת על 47 אלף ש"ח--

מזכיר הכנסת א' האן;

-פלוס מה שצברו.

ח' מירום;

זה לא משנה. זו מחצית ההקצבה השנתית. זו לא מגבלה. הכל במסגרות שאושרו

בקשר לזה.

היו"ר ר' פנחסי;

בנוסף לזה, כל זה מותנה עד 47 ימים לפני הבחירות. מ-1 לאפריל שכבר רואים

שהוא לא ברשימות הוא יצטרך לגלם. הוא יכול להוציא את הכסף אך הוא יצטרך ישלם

על זה את המס; אם הוא קנה מכשיר שעולת 2,000 ש"ח, הוא ישלם 4,000 ש"ח.

ח' מירום;

נניח, שחבר-כנסת לא נבחר בסיעתו.

היו"ר ר' פנחסי;

יודעים זאת, אם הוא לא הוגש ברשימות, ואת הרשימות מגישים בסביבות ה-1

לאפריל.

ח' מירום;

נניח, שהוא פרש. מה מותר לו?

היו"ר ר' פנחסי;

מותר לו הכל, אך תמורת תשלום, כלומר הוא צריך לגלם את הכסף. לגבי כל מה

שהוא מוציא, הוא יצטרך לשלם על זה את המס. היום, אנו לא משלמים מס.
חי מירום
כלומר, בערך חצי ממה שיש לו.

היו"ר ר' פנחסי;

זה חצי. לגבי הזמנים, מדובר על 47-45 ימים.

שי וייס;

מה? בפריימריס סידרו לנו קודם.

הי מירום;

מה שנצבר - נצבר.

היו"ר ר' פנחסי;

מה שנצבר - נצבר.

הי מירום;

ו

זה הוגן.

היו"ר ר' פנחסי;

בדיוק. ישבנו ודנו בזה, והגענו למסקנות.

ש' וייס;

זה נראה סביר מאד.

ח' מירום;

ישנה בעיה נוספת. אני חושב שבהוק המפלגות, ועוד רגע נברר זאת לעצמנו,

ישנן הוראות לגבי פריימריז, ואני חושב שזה נקרא בתוך החוק; בחירות מקדימות. יש

מפלגה אחת שהולכת אולי לבחירות מקדימות בכל הקשת הפוליטית. אני בא עכשיו

מוועדת החוקה, ויש שם הצעת חוק של חברי-הכנסת רענן כהן ורובי ריבלין בעניין

בחירות מקדימות במפלגות. אמרו להם; "כל המפלגות כבר ירדו מבהירות מקדימות.

מפלגת העבודה ההיא האחרונה שנשארה וזה בכלל יהיה חוק מפלגת העבודה. לכן, תעזבו

את זה". ירדו מזה. ההוראה שם אמרה, שמי שמתמודד בבהירות מקדימות למפלגתו לא

יוכל לעבור לרשימה אחרת לאהר שהוא עבר את ההתמודדות. בסך הכל, זה יפה, כי

הלכת, הצגת את עצמך, התמודדת ופיספסת, אז עכשיו אתה קופץ לרשימה אהרת? זו

הוראה יפה, אבל הם יכולים היום להחיל אותה על כל דבר שמייצר רשימה.

י י הראל;

הבוחר יכול להעניש אותו.

חי מירום;

בסדר. זה ירד. עזוב זאת!

ע' א' דהאמשה;

זה מנוגד לחוק זכויות האדם.

חי מירום;

היועץ המשפטי לכנסת, יש סיפור של תשעה חודשים בהם מותר לממן את מערכת

הבחירות מכספי תרומות במגבלה שנקבעה פר-תורם. היום אני שומע שזה כ-4,800 ש"ח -

TO BE ON THE SAFE SIDE.

מזכיר הכנסת א' האן;

זו תרומה אחת.

חי מירום;

כן, זו תרומה אחת מתורם, וכמובן שהוא איננו תאגיד עם כל מה שקשור בזה.

הסכום שנקבע הוא כביכול על תשעה הודשים. נשאלת השאלה מה הוא גובה הסכום אם אנו

עומדים כרגע חודש וחצי או חודשיים לפני פריימריס, כאשר האופרציה דומה לאופרציה

של תשעה חודשים אבל אין לך את תשעת החודשים. האם עומדת לרשותם אותה מסגרת או

שעומדת לרשותם מסגרת קטנה יותר של 2/9 או 3/9 או משהו מעין זה?

היו"ר ר' פנחסי;

האם אתה מדבר על מימון בחירות? האם אתה מדבר על מימון מפלגות?

חי מירום;

לא. אני מדבר על מימון פריימריז. החוק מטפל במימון הפריימריז וקובע

מסגרת.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

מדובר על תרומות לצורך בחירות מקדימות.

חי מירום;

למה אני אומר זאת כאן? ועדת החוקה לא נותנת דעתה על זה. ועדת הכנסת היא

ועדה שעוסקת בח"כים, והם שואלים מה קורה בענין זה. נניח, שהם רוצים לאסוף

עכשיו תרומות.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מציע, שתגיש את בקשתך בכתב.
ח' מירום
צבי ענבר כבר פה.

היו"ר ר' פנחסי;

האם יש לו כבר תשובה?

שי וייס;

אני מציע, ששאלות קיטבג תהיינה בעל-פה.

ח' מירום;

יכול לחיות שזה יצריך חקיקה, ויכול להיות שלא. בואו ונשמע את הדברים.

שי ו י יס;

יותר טוב שזה יהיה בעל-פה.

הי מירום;

זה מופיע בפרוטוקול.

צי ענבר;

ראשית, נראה לי שמן הראוי שהמוסד לביקורת של מפלגתך אם וכאשר יוחלט, ואני

מבין שעדיין לא הוחלט- - -

חי מירום;

הוחלט. אצלנו יש פריימריז. עד שלא ישונה הדבר, יש פריימריז. המוסד

לביקורת יכול כבר היום לשבת ולדון במגבלה הזו.

שי וייס;

אני מבקש שתירשם הערה בפרוטוקול עם סימני קריאה; מה שחיים רמון רוצה זה

מה שיהיה אצלנו במפלגה, ולכן תהיינה פריימריז!!!

צי ענבר;

האם מפלגתך הודיעה לרשם המפלגות על מועד הבחירות?

חי מירום;

עדיין לא.

צ' ענבר;

מפלגה צריכה להודיע לרשם על מועד בחירות.

ח' מירום;

כלומר, על הפריימריז,

צי ענבר;

כן.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

כן, מדובר על בחירות מקדימות.
צ' ענבר
כל זמן שהיא לא מודיעה לרשם, הרי שלא הגיעה "תקופת הבחירות". "תקופת

הבחירות" היא לכל היותר תשעה חודשים, אך היא פחות מתשעה חודשים, ואין לי ספק

שבמקרה הזה בודאי ובודאי שהיא תהיה פחות מתשעה חודשים.

חי מירום;

היא תהיה פחות מחודשיים.

צי ענבר;

אומר החוק שההגבלות האלה, ראשית, יחולו כך; "החליטה המפלגה על עריכת

בחירות תוך פחות מתשעה חודשים, תחל תקופת הבחירות ויחולו ההגבלות שבפרק זה

בתום שבועיים מעת קבלת ההחלטה".

חי מירום;

האם זה אומר שיש עוד שבועיים חופשיים כאלה מעת קבלת ההחלטה לחבר-כנסת

להיות באיזו שהיא מסגרת שהיא חוץ-תשעה חודשית כזאת? כלומר, יש לו מעין שבועיים

כאלה-

צי ענבר;

-בהם תקופת הבחירות עדיין לא התחילה.

חי מירום;

בסדר.

צי ענבר;

כתוב; "החליטה המפלגה על עריכת בחירות תוך פחות מתשעה חודשים מיום קבלת

ההחלטה". מפלגה צריכה להודיע, כלומר כל עוד היא לא הודיעה זה כאילו היא לא

החליטה, מבחינת הפרשנות שלי.

חי מירום;

טוב. צבי ענבר, אני מבקש שתגיע לפואנטה.
צ' ענבר
שנית, מפלגה צריכה מוסד לביקורת, והוא צריך לקבוע פוזיטיבית האם להערכתו

יעלה מספר בעלי זכות הבחירה על 150 אלף.

ש' וייס;

כן, יעלה.

ח' מירום;

הוא קובע.
צי ענבר
ברגע שהוא קבע זאת, יש לזה השלכות לגבי סכום ההוצאות הכללי שיותר וסכום

ההכנסות הכללי.

בנוסף, שימו לב שנאמר: "פחתה תקופת הבחירות מתשעה חודשים, יפחתו הסכומים

הקבועים בסעיף זה בהתאם ליחס שבין תקופת הבחירות לבין פרק הזמן של תשעה חודשים

והרשם יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים לפי סעיף קטן זה".
י י הראל
זה קטלני.
הי מירום
כלומר, יש תשיעית.
צי ענבר
ברגע שמפלגתך תודיע לרשם על מועד בחירות, יעשה הרשם את החישוב בין מועד

הבחירות המקדימות לבין מועד הבחירות לכנסת, יקבע מה היא תקופת הבחירות ויעשה

את החישוב בהתאם. אבל, יתירה מזאת, המפלגה--
חי מירום
--יכולה גם היא לקבוע גג.
צי ענבר
- יכולה לקבוע גג שהוא תמיד יכול להיות אך ורק נמוך יותר.
שי וייס
זה ברור.
צי ענבר
שימו לב, שאם המפלגה לא אמרה כלום--
ח' מירום
-אז יש הגבלה של הרשם.

צ' ענבר;

--אז אוטומטית במקום הסכומים שבחוק יבואו יבואו מחציתם. כלומר, אם המפלגה

שלך לא קובעת את הסכום המירבי- - -

ש' וייס;

זה 300 ש"ח.

ח' מירום;

לא, לא הבנת.

ש' וייס;

הבנתי היטב.

היו"ר ר' פנחסי;

؀ࠂࠊࠌࠐࠒࠔ࠘ࠚࠜࠠࠢࠤࠨࠪࠬ࠰࠲࠴࠸࠺࠼ࡀࡂࡄࡈࡊࡌ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ娀脈̝jᘀѨ唀Ĉ࡚涁H渄H甄ĈᘉѨ娀脈̝jᘀ腨奒唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ腨奒娀脈̝jᘀ煨葚唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ煨葚娀脈̝jᘀ全ୄ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ全ୄ娀脈̝jᘀ뵨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ뵨娀脈̝jᘀחבר-הכנסת מירום, סטינו מהנושא.
ח' מירום
לא. זה חשוב מאד.

היו"ר ר' פנחסי;

זה נוגע רק לכם. זה לא שייך לוועדה בכלל.

ש' וייס;

היושב-ראש פנחסי, זה קשור לנושא.

היו"ר ר' פנחסי;

זה לא שייך לוועדה בכלל.

צ' ענבר;

לכן, אמרתי משפט אחד מסכם; מן הראוי שהמוסד לביקורת של מפלגתכם- - -

ח' מירום;

לא. אני שואל את עצמי האם אינני זקוק לחקיקה.
צי ענבר
זה תלוי.

ח' מירום;

. אם זו חקיקה, זה רק ועדת הכנסת. אחרת, אין לי צ'אנס. לכן, אני פה. חברים

מבקשים ממני, ולכן אני פה בעניין הזה.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת חגי מירום, תשב אחרי הישיבה איתו.

ש' וייס;

אתה יודע מה המצב.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מוכן ביום שני כבר להביא זאת. תביא הצעה.

חי מירום;

כשאומרים "מחצית סכום", האם זה מחצית סכום של תורם או מחצית סכום של הסך

הכל שמותר לח"כ?

צי ענבר;

זה כולל.

חי מירום;

מה גובה הסכום שמותר כאילו זה תשעה חודשים?

צי ענבר;

בתשעה חודשים, אם נקבע שישתתפו יותר מ-150 אלף--

שי וייס;

זה נקבע.

צי ענבר;

-כי אז בתשעה חודשים מותר להגיע למשהו, שנכון ל-1 ביולי 1998 היה משהו

כמו כ-470 אלף ש"ח.

חי מירום;

אם כך, האם אנו במחצית סכום זה או שאנו 1/9 מסכום זה?

שי וייס;

זה תשיעית מסכום זה.

מזכיר הכנסת אי האן;

זו תשיעית.

י' הראל;

זה .1/18

ש' וייס;

זה 1/18.

צ' ענבר;

זה תלוי אם המפלגה שלך תקבע סכום מירבי או לא.

ש' וייס;

אנו הבנו.

ח' מירום;

היא לא קבעה כלום.
ש' וייס
אז, זה 1/18.

צי ענבר;

אז, זה חצי.
ח' מירום
זה חצי ממה?

י' הראל;

זה חצי מתשיעית - 1/9.
ש' וייס
זה 1/18. זה מאד פשוט.

הי מירום;

מדובר ב-20 אלף ש"ח.

ש' וייס;

נהדר. זה מה שיש לי.

ח' מירום;

מה לגבי מכתבים מפה? האם זה עד 75 יום כמו שכתוב בהוק?
מזכיר הכנסת אי האן
זה עד 75 יום.
היו"ר ר' פנחסי
זה לא בסדר היום. אחרי זה אשב ויהיה לי זמן, ואז אהיה מוכן.

צי ענבר;

הודעה בת משפט אחד: אני מבקש להודיע לחברי-הכנסת, שהיום הונח אצל מזכיר

הכנסת מסמך שהכנתי לכל חברי-הכנסת בנושא התפלגויות, פילוגים, פרישה וכו' וכן

מה זה כולל ומה - לא.

חי מירום;

אני מבקש, שתיתן לי לומר עוד משפט לפרוטוקול.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת מירום, הנח לי לסיים את הקטע הזה, ואני מבטיח לך שנגיע לנושאים

שלכם. אינני רוצה, שיגידו בגזברות שנושאים שהיינו מעוניינים בהם העברנו

ונושאים שלהם - לא.

שי וייס;

מה הבעיה של הגזברות? אני תמיד בעד הגזברות.

היו"ר ר' פנחסי;

ראשית, בשנת הכספים 1999 יורשו חברי-כנסת להוציא מתקציב "קשר לבוחר"

ושכירות משרדים מחצית הסכום.

שי וייס;

לא, זה לא כך.

היו"ר ר' פנחסי;

זה עד הבחירות.

שי וייס;

זה עד הבחירות.

היו"ר ר' פנחסי;

זה מה שרציתי להוסיף.

שי וייס;

חלק ייבחר שוב. טובי חכימיאן, זה ברור - נכון?

ט' חכימיאן;

בסדר.

היו"ר ר' פנחסי;

המחצית השניה היא לאלה שייבחרו בקדנציה הבאה.

ש' וייס;

בסדר גמור.

ע' א' דהאמשה;

זה מובן מאליו.

צי ענבר;

כלומר, חברי-הכנסת ה-14 רשאים להוציא מ"קשר לציבור"--

שי וייס;

בסדר. זו הגדרה נכונה.

צי ענבר;

-עד לתום תקופת כהונתה של הכנסת ה-14--

היו"ר ר' פנחסי;

--מחצית הכסף.

צי ענבר;

-סכום של כך וכך - מחצית הכסף.

היו"ר ר' פנחסי;

צריך שיהיה ברור שפתחנו פה בשנת כספים 1999, כאילו לאחרים אין. בכנסת ה-

15 יוכל להוציא גם מי שייבחר עוד מחצית.

ט' חכימיאן;

כלומר, את ההפרש.

היו"ר ר' פנחסי;

את המחצית השניה.

צי ענבר;

הוועדה הזאת מתייחסת כעת לכנסת ה-14. לגבי הכנסת ה-15, הרי יהיו לנו גם

חברי-כנסת חדשים בכנסת ה-15. צריך ליצור מצב של שויון בין החדשים לבין חברי-

הכנסת בכנסת ה-14.

היו"ר ר' פנחסי;

גם החדשים יקבלו. זה יהיה אותו דבר. גם אלה וגם אלה יקבלו חצי. כשי יבחרו

ביוני,זה יהיה חצי.

שנית, כל מי ששמו אינו כלול באחת מרשימות למועמדים לכנסת, כלומר 47 ימים

לפני מועד הבחירות, אלא אם כן ישנו את המועד- -
ט' חכימיאן
כרגע, זה עומד על 47 ימים.

חי מירום;

כשנאמר "כלול ברשימת מועמדים", האם זה עד 120?

שי וייס;

ודאי.

היו"ר ר' פנחסי;

כן. גם מי שיסיים את הרשימה יוכל לקבל.

חי מירום;

חבר-הכנסת שבח וייס, למשל, מועמד למקום 119 אצלנו,

היו"ר ר' פנחסי;

האם הוא פורש?

צי ענבר;

סליחה, אך יש עוד שני נשיאים שמגיע להם; נבון וקציר.

היו"ר ר' פנחסי;

שלישית, אם ירכשו ציוד קשיח - יחוייבו בתשלום במס.

צ' ענבר;

אין כבר 119 ו-120. מי ששמו לא מופיע ברשימת מועמדים ישלם מס.

היו"ר ר' פנחסי;

מזה ינוכה מס מתוך התקציב המגיע לו, דהיינו 50% שלעיל.

צי ענבר;

זה רק בימים האלה.

היו"ר ר' פנחסי;

זה רק בימים האלה.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

כלומר, 48 הימים--

היו"ר ר' פנחסי;

--האחרונים.

שונות

היו"ר ר' פנחסי;

מונח לפני פרוטוקול מישיבה קודמת שהיתה, וברצוני לקרוא את סיכום הישיבה

ולקבל את הסכמתכם: "(1) חוזים ישנים במסגרת חידוש חאופציה לנסות ולקצר את מועד

סיום החוזה ל-45 יום...". היום בכל החוזים שלנו יש 60 יום להודעה מראש שהוא

מפסיק את ההתקשרות עם המשכיר. ההצעה שלנו היא לקצר זאת ל-45 ימים.

צי ענבר;

וזאת, בחוזים חדשים.

היו"ר ר' פנחסי;

וזאת, בחוזים החדשים. אם המשכירים לא יסכימו להשאיר 60 יום, אז אין ברירה

וזה נשאר. עוד נאמר בסעיף (1) שבסיכום הישיבה: "בחוזים חדשים להכניס קיצור

חוזה ל-45 יום. במידה והחבר-כנסת טוען שהמשכיר לא מסכים ל-45 יום, אפשרי לאחר

התייעצות בוועדה לאפשר עד 60 יום". כלומר צריך לבוא לכאן ולקבל הסכמה להארכה.
טי חכימיאן
לא. זה בוועדה של השכירות.
סגן מזכיר הכנסת די לב
זו לא הוועדה שלכם.
היו"ר ר' פנחסי
כן, זו הוועדה שלכם.
ט' חכימיאן
היושב-ראש פנחסי, בחוזים ישנים אנו נוציא אולי מכתב לכולם.
היו"ר ר' פנחסי
בסדר, לקצר את זה ל-45 יום. במידה ולא - אתם תדונו בנושא.

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה: "(2) לתקן בהחלטה את הסעיף כל עוד לא התם על

החוזה אינו יכול להשתמש בתקציב ובלבד שיהיה בחודש המדובר". יש מקרים שהיו

חברי-כנסת שבסוף השנה עשו חוזה וביקשו תקציב מתחילת השנה. הבקשה היא, שכל זמן

שהוא לא חתם הוא לא יכול להגיד שהוא השתמש במשרד.
ש' וייס
אבל, אולי צריך לתת איזה שהוא פרס לאלה שחסכו לכנסת 30 אלף דולר כמוני.
היו"ר ר' פנחסי
נדון על זה בסוף.

ח' מירום;

חבר-הכנסת וייס, האם לא לקחת משרד?

ש' וייס;

לא.

ח' מירום;

גם אנו החזרנו קצת - לא?

ט' חכימיאן;

החזרתם.

ש' וייס;

אולי אפשר לשפות אותנו על "דף לבוחר".

היו"ר ר' פנחסי;

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה: "(3) לתקן בהחלטה 'מפלגה שמעמידה משרד לחבר-

כנסת ואותו חבר-כנסת הודיע לחשבות באמצע השנה יקבל תשלום יחסי' ". הוא לא יכול .

לקבל 5,000 ש"ח מלא, אלא אם זה חודשיים או שלושה חודשים או ארבעה חודשים בהתאם

לכמה חודשים, והוא יקבל רק בהתאם ויחסית - 1/12. זה סיכום שהיה פה לפני חודש

וחצי.
שי וייס
טובי חכימיאן, מה קורה אם אני צריך מחשב באופן דחוף בגלל הפריימריז, האם

אני יכול לקנות?

היו"ר ר' פנחסי;

מ"דף לבוחר" אתה כן יכול לקנות.

ש' וייס;

לא. האם אני יכול לקנות מהחצי של הלשכה?

טי חכימיאן;

אין לך משרד.

היו"ר ר' פנחסי;

אם אין לך לשכה, לא. אם יהיה לך - כן.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

אם היה לך - כן.

היו"ר ר' פנחסי;

הוא יכול לשכור עכשיו חצי שנה, והוא יקבל.

שי וייס;

אין לי משרד, אבל יכול להיות שבגלל הפריימריז אשכור לחודשיים או שלושה

חודשים.

היו"ר ר' פנחסי;

אתה יכול לשכור לחצי שנה, ולקבל מה שעומד לרשותך.

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה: (4) אנו מבקשים להגביל רכישת ציוד משרדי

לפקס אחד, מחשב אחד וכוי. לאיזו תקופה זה? האם זה לשנה? האם זה פעם בשנה?
ט' חכימיאן
זה פעם בשנה.
היו"ר רי פנחסי
זה אחת לשנה, ולא בשנה אחת פעמיים או שלוש פעמים כמו שעשו עד היום חלק

מחברי-הכנסת.
טי חכימיאן
אם הוא לוקח משרד וקונה לו מחשב בשנה הראשונה וגם מחשב בשנה השניה על

אותו משרד, האם זה בסדר או שזה רק לאותו משרד?
היו"ר ר' פנחסי
מדי פעם צריך לחדש מחשבים.
טי חכימיאן
אפשר לעשות זאת פעם בשנתיים.
סגן מזכיר הכנסת די לב
דיברנו על כך שזה מתבלה די מהר, אך לא צריך לחדש פעמיים בשנה.
שי וייס
לא צריך לחדש.
היו"ר ר' פנחסי
זה תלוי. יש כאלה שהיום מכניסים מודם כזה ואחר וכו'. לכן, אני אומר: אחת

לשנה.
סגן מזכיר הכנסת די לב
זה - כן.

היו"ר ר' פנחסי;

יש כאלה שקונים יותר, וכך לפחות ההגבלה תהיה אהת לשנה.
ט' חכימיאן
בסדר.

היו"ר ר' פנחסי;

אם כך, אנו מוסיפים: "אחת לשנה".

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה: "(5) לאשר קניית מזגן מפוצל או מזגן חלון.

אין אישור למזגן מרכזי". אם מישהו יבוא וירצה לעשות מזגן מרכזי מהתקציב הזה,

אנו לא מאשרים זאת.
עיתונאי
האפשר להכנס?
היו"ר ר' פנחסי
לא.
עיתונאי
האם זה סגור לתקשורת?
היו"ר ר' פנחסי
כן.
חי מירום
נעביר לך זאת בצורה מסודרת.
היו"ר ר' פנחסי
תקבל יותר אינפורמציה כשאתה בחוץ.
ח' מירום
היושב-ראש, האם החליטו שהדיון סגור?
היו"ר ר' פנחסי
כן. כל זמן שלא החליטו שזה פתוח, זה סגור.
צ' ענבר
אפשר להצביע על זה.
ח' מירום
הדבר הכי פשוט היה אם היתה פה שקיפות.

היו"ר ר' פנחסי;

האם נעשה זאת עכשיו לקראת סוף הישיבה? לא הודענו לכולם.

ח' מירום;

יתחילו להגיד שחברי-הכנסת פה מבשלים לעצמם, והרי זה כל כך ציבורי ובסדר

מה שיש פה.
היו"ר ר' פנחסי
האם אתה רוצה להכניסו?
חי מירום
כן.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד לפתוח את הישיבה?

הצבעה

הבקשה, לפתיחת הישיבה, התקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
שניים הצביעו בעד.
שי וייס
אני בעד. מה יש להסתיר?
היו"ר ר' פנחסי
אני מבקש לקרוא לאותו עיתונאי. אלה דברים שאנו מגבילים את עצמנו בהם.
חי מירום
עכשיו, זה בכלל המצב הכי טוב, שכן אומרים לו: "תכנס. כבר גמרנו לדון".
שי וייס
למען ה ,FAIR PLAY-תחזור למענו על כל ההחלטות.
חי מירום
כיושב-ראש. ועדת כנסת, הייתי מחזיק עיתונאי אחד, דרכו הייתי מעביר את

האינפורמציה. עיתון "גלובס" טוב לזה, שכן זה בערב ולמחרת קוראים זאת בעיתונים

האחרים.
היו"ר ר' פנחסי
חבר-הכנסת מירום, לגבי סעיף (6) שבסיכום אותה ישיבה, אנו, הוועדה

המצומצמת בשעתו, הגבלנו את הציוד באחוז מסויים מהתקציב. לפני מספר הודשים הבר-

כנסת נכבד פה בוועדה התנגד לתקציב לפתוה משרדים, ואחרי שפתחנו הוא ביקש את כל

התקציב בלי הגבלה לגבי ציוד. בקשת הגזברות היא לחזור להגבלה של 40%, ולא לתת

שזה יהיה בלי הגבלה.

הי מירום;

אני חותם על הבקשה הזאת מאותו טעם שלא אהבתי את ההחלטה ההיא.

היו"ר ר' פנחסי;

האם אתה תומך?

חי מירום;

ודאי, מפני שפה אנו רואים מה הולך.

ש' וייס;

יש כאלה שהתנגדו ופתחו משרד.

ע' א' דהאמשה;

אפשר שזה יהיה 50%,

היו"ר ר' פנחסי;

ההצעה שלנו היתה 40%. האם אתה מציע 50%? - בסדר, נלך על 50%, והעיקר שזה

יהיה על דעת כולם.

שי וייס;

לא הבנתי.

היו"ר ר' פנחסי;

היום, אין הגבלה של רכישת ציוד, והוא יכול לקנות ציוד בכל הכסף. הם

מבקשים להגביל זאת.

ש' וייס;

האם בלי משרד הוא יכול לקנות ציוד?

היו"ר ר' פנחסי;

ודאי. מחשב זה ציוד. אפשר לקנות פקס ומחשב.

ט' חכימיאן;

הוא יכול לקחת משרד בשקל, וכל שאר הציוד בכל הכסף.

א' פורז;

מה החלטתם? האם החלטתם שזה באופן יחסי לתקופה?

היו"ר ר' פנחסי;

כן.

א' פורז;

בסדר גמור. זה כמו 1/12 מהתקציב, אם אין תקציב.

היו"ר ר' פנחסי;

אנו מגבילים את אחוז הקניות מתקציב שכירות משרד עד 50%, כלומר במקום

"%40" שרשומים בסיכום אותה ישיבה יירשם: "50%".

ט' חכימיאן;

בסדר.

היו"ר ר' פנחסי;

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה; "(7) על החבר כנסת לדווח לחשבות באותה שנה

שבה יש הסכם רוטציה, ובאותה שנה יקבל תקציב שכירות באופן יחסי לתקופת כהונתו

כחבר-כנסת". יש חבר-כנסת שיש לו רוטציה, והוא יודע שבעוד שלושה חודשים הוא לא

יהיה, ואז הוא מוציא יותר ואחר כך פתאום אנו מופתעים והם מתחלפים.

א' פורז;

ברצוני להגיד לך בינינו ובין עצמנו, שלא ראוי לכתוב הסכם רוטציה לכתוב

בתקנות.

היו"ר ר' פנחסי;

אלה לא תקנות. אלה הוראות פנימיות של המשרד. האם השבת שנלך לתקן זאת בגלל

זה?

אי פורז;

לא. אפשרי שאחד החליט לגנוב לשני את הכסף ולהשאיר את הקופה ריקה.

צי ענבר;

יש החלטה פורמלית, וכל מגבלה תהיה במסגרת- - -

היו"ר ר' פנחסי;

עוד נאמר בסעיף (7) שבאותו סיכום ישיבה; "...לא הודיע בזמן על סיום חוזה

השכירות ינוכה תשלום היתר מתקציב דף לבוהר". טובי חכימיאן, לא הבנתי את הסעיף

הזה.

אי פורז;

נניח, שיש חבר-כנסת שלא נבחר ויש לו חוזה לשנה שלמה.
היו"ר ר' פנחסי
דיברנו על חוזה שמגבילים אותו. נאמר בסיכום כך: "חבר-כנסת שיודע מראש

שהוא מתמנה לתפקיד של שר או סגן שר או שיש רוטציה ולא הודיע בזמן על סיום חוזה

השכירות, ינוכה תשלום היתר מתקציב דף לבוחר". מה אם אין לו תקציב בדף לבוחר?

נניח, שהוא הוציא את שניהם. הוא ידע שהוא הולך והוא לקח גם את זה וגם את זה.

טי הכימיאן;

היה מקרה של חבר-כנסת שידע שהוא מתמנה להיות סגן שר, אך לא טרח להודיע על

סיום החוזה וסתם שילמנו חודשיים מראש.
היו"ר ר' פנחסי
לכן, אני שואל זאת. פה את מדברת גם על "דף לבוחר" וגם על שכירות משרד. אם

ה"דף לבוחר" שלו כבר גמור ואין לו והוא כבר הוציא את כל הכסף, מאיפה תנכי? אני

מציע להוריד לו מהמשכורת.

טי חכימיאן;

תוסיף זאת.
צי ענבר
איך הוא יכול לדעת שבתאריך מסויים?
טי חכימיאן
היה מקרה כזח.
היו"ר ר' פנחסי
נניח, שמדובר ברוטציה.
שי וייס
מה קורה אם לא מקיימים רוטציה?

היו"ר רי פנחסי: .

האם אתה מציע למחוק את זה?
צי ענבר
אני רק אומר: נניח, שחבר-כנסת כזה לא יבוא.
היו"ר ר' פנחסי
מה אתה מציע?
ע' א' דהאמשה
אני מציע, שזה יהיה "דף לבוחר".

היו"ר ר' פנחסי;

האם נשאיר את זה רק ל"דף לבוחר"?

צי ענבר;

נניח שחבר-כנסת כזה הבטיחו לו, ולא קיימו את ההבטחה. הוא נשאר קרח מכאן

וקרח מכאן.
אי פורז
אדוני היושב-ראש, חגי מירום שאל משהו. יש אנשים שחתמו חוזה ללשכה

פרלמנטרית לשנה והם מחוייבים לשלם את כל השנה.

היו"ר ר' פנחסי;

כתוב שם: 60 יום. עכשיו, קיצרנו זאת ל-45 יום.
אי פורז
וזאת, מהחוזים החדשים.
היו"ר ר' פנחסי
כן.
אי פורז
אבל, נניח שיש אחד שלא נבחר. הוא נותן את ההודעה, ואז אתם משלמים לעוד

חודשיים.
היו"ר ר' פנחסי
חבר-הכנסת פורז, זה לא "לא נבחר". הרי 45 יום לפני כן רואים אם הוא

ברשימה או לא ברשימה. אם הוא לא ברשימה - הוא חייב להודיע.
אי פורז
מה קורה אם הוא במקום גבולי והוא לא יודע?
היו"ר ר' פנחסי
אם הוא לא ייבחר, הוא יודיע ו-60 יום ישלמו.
אי פורז
אם אתם שואלים אותי מה הגבול, אז צריך שתהיה שכירות שתושלם עוד 45 יום

מתום תקופת כהונתו בכנסת.
היו"ר ר' פנחסי
בסדר. זה, פחות או יותר, בערך מה שיוצא.

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה: "(8) לתקן בהחלטה עד סך של 500 ש"ח, יש

אפשרות לחבר-הכנסת לשלם, והחשבות תשפה אותו בגין הוצאה זו. התשלום יהיה רק על

דברים נזילים ולא קבועים". כלומר, עד היום היתה קופה קטנה של 200 ש"ח מזומנים,

ואנו מגדילים את זה ל-500 ש"ה, אם אני מבין את הסעיף.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

אלה הוצאות.

היו"ר ר' פנחסי;

אלה הוצאות קטנות, שהוא יכול לקנות כיבוד או דברים כאלה.

עוד נאמר בסיכום אותה ישיבה: "(9) אין הגבלה על מקום קניית הציוד, ובלבד

שלאותו עסק יש עוסק מורשה לצרכי מע"מ". זה הגיוני.

ע' א' דהאמשה;

האם אפשר לקנות דברים אישיים ב-500 ש"ח?

היו"ר ר' פנחסי;

אפשר לקנות עד 500 שייח.

ט' חכימיאן;

לא. זה משכירות.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

זה משכירות לשכה.

היו"ר ר' פנחסי;

זה שכירות משרד. מי בעד הרשימה שהקראתי? מי נגד?

ה צ ב ע ה

הרשימה, שהקריא יו"ר הוועדה, התקבלה.

היו"ר ר' פנחסי;

אושרה הרשימה שהקראתי; הגבלה של חוזים וכו'.

ע' א' דהאמשה;

הדברים האלה לא ידועים לכולנו. הייתי מציע, אם אפשר, שנקבל את הנייר הזה.

היו"ר ר' פנחסי;

אנו נפיץ את זה. אנו נכתוב את הכל ונפיץ את זה לכל הח"כים.

ח' מירום;

ביקשתי, שיונח נייר שינחה את הח"כים מח מותר ומה אסור. עכשיו, יש חצי

שנה. יש מגבלה שהוא לא יכול יותר ושיש גילום אחר כך.
היו"ר ר' פנחסי
אני מבקש לתת להם את כל זה בחוזר לגבי 47 ימים, שאם הוא לא ברשימה - אם

עושים גילום מס, מותר לו להוציא רק מחצית הסכום, וכן שעל החוזה הוא צריך

להודיע. אני מבקש להביא את כל הדברים האלה לידיעת חברי-הכנסת.

היו"ר ר' פנחסי;

החליטו שהישיבה פתוחה. חבר-הכנסת מירום, מה רצית לשאול?

חי מירום;

בכל זאת, אני רוצה לציין איזה שהוא סייג קטן. אני רוצה להסביר כאן משהו

שיכול להיות בעייתי לחבר-כנסת.

שי וייס; .

אני רוצה פרמיה.

היו"ר ר' פנחסי;

לא כדאי לך עכשיו לבקש פרמיה, שכן זו תהיה הכותרת.

חי מירום;

נניח, שחבר-כנסת ישב ברשימה במקום די ריאלי, והסתיימה הרשימה במקום אחד

לפניו והוא בחוץ. התוצאות הראשוניות של הבחירות הן לא ב-17 אלא-

היו"ר ר' פנחסי;

-שבוע ימים אחר כך.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

--בערך שבועיים אחר כך.

חי מירום;

--ב-25 לחודש.

צי ענבר;

התוצאות הן תוך שמונה ימים.

חי מירום;

ב-7 לחודש הכנסת מוזמנת, ויש לו את חוזה השכירות ואין לו את 45 הימים.

היו"ר ר' פנחסי;

א0 כך, אנו סופגים זאת.

חי מירום;

אני רוצה, שבמצב הביניים הזה הכנסת תיקח על עצמה את החודש הנוסף.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת מירום, החלטנו שאנו לוקחים את החודש הנוסף. אני נתתי את הדעת

לכל זה. לכן, אנו תיקנו זאת. חבר-הכנסת חגי מירום, לקחתי פה את ה'ספייר' של 45

יום מאותם הטיעונים שלך. אם בחוזה הישן שלו יש 60 יום, גם אנו נכבד 60 יום.

בחוזים חדשים היום אנו מכניסים 45 יום. רוב החוזים הם לפי הנוסח הישן, כלומר

60 יום, אזי 60 יום הכנסת תצטרך לשלם ולא תהיה לה ברירה.

שי וייס;

מה עם חבר-כנסת שנמצא כל הזמן במליאה ולכן אין לו זמן לשכור לשכה ולכן

הוא לא שכר לשכה ואין לו זמן להיות בלשכה. האם אפשר לקבל איזו שהיא פרמיה?

אי פורז;

האם גם בימי ראשון וחמישי הוא במליאה?
היו"ר ר' פנחסי
הוא מקבל פרמיה בסטטיסטיקה, שכן שם הוא מופיע תמיד במקום ראשון.

חי מירום;

אנחנו, בכל זאת, נזמין את עצמנו אצלך כדי לדבר על המצב המיוחד של

פריימריז. אני אומר "אנחנו", ואלה אנשי מפלגת העבודה.

היו"ר ר' פנחסי;

יש לנו עוד חמש דקות ונעבור לנושא האחרון בישיבה זו; פניית חבר-הכנסת

פורז. יש לו בקשה בעניין תיקון החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון. כך

כותב חבר-הכנסת פורז: "זו פנייתי השלישית אליך בנושא שבנדון". אני לא הזדרזתי

להביא זאת, ולכן קיבלתי מכתב אחד, מכתב שני ומכתב שלישי, והיום אני מביא זאת.

עוד הוא כותב; "הסעיף שבנדון מאפשר לחבר-כנסת לצרף תקופת שירות קודמת במקורה

ציבורית. אני מציע למחוק מהסעיף את המילים 'כפי שהיא מחושבת לעניין זכויות

לגמלאות מאוצר המדינה'. מטרת המחיקה לאפשר לחבר-כנסת שהיה עובד מדינה לצרף את

תקופת השירות שלו בשירות המדינה בין אם היה זכאי בגין אותה תקופת שירות לפנסיה

תקציבית ובין אם היה לו הסדר פנסיה אחר, וזאת אם ייבחר לכנס במשך שלוש שנים

מאז עזב את שירות המדינה. המצב המשפטי הנוכחי מפלה ללא כל הצדקה".

חי מירום;

למה אנו צריכים להמשיך לטפל בענייני עצמנו? כבר אמרנו, שאנו לא רוצים

לעסוק בזה.

ש' וייס;

עכשיו, זו תקופה שלפני הבחירות.

אי פורז;

אדוני היושב-ראש, ברצוני להסביר את העניין, וצבי ענבר מכיר זאת היטב.

היו"ר ר' פנחסי;

נשמע גם אותו וגם אותך.

א' פורז;

היום, יש מצב משפטי, שיש אפשרות לצרף תקופת כהונה קודמת-

היו"ר ר' פנחסי;

--אם זה תוך שנה.

אי פורז;

-ברשות מקומית או בשירות המדינה. אם היית עובד המדינה והיתה לך פנסיה

תקציבית, תוך שלוש שנים מיום שהפסקת להיות עובד המדינה אתה יכול לצרף. אם היתה

לך פנסיה אחרת, אתה יכול לצרף תוך שנה. לדעתי, אין סיבה הגיונית להבדיל בין

שלוש שנים לשנה. מה זה משנה? - לאחד יש הסדר כזה, ולאחר יש הסדר כזה. לדעתי,

העובדה, שלגבי פנסיה לא תקציבית זה שנה ולגבי פנסיה תקציבית זה שלוש שנים, אין

לה שום הגיון.

הצעתי את מחיקת הסעיף, וזה מאפשר לאדם, שהיה לו הסדר פנסיה לא תקציבית,

והתקופה היתה יותר משנה ופחות משלוש שנים, לצרף. במקרה שלי מדובר ב-14 חודשים;

אם הייתי נבחר לכנסת חודשיים קודם או ממשיך בשירות המדינה עוד חודשיים - לא

היתה בעיה. אבל, החודשיים האלה מונעים אפשרות צירוף.

היו"ר ר' פנחסי;

האם זה נכון, שהנושא היה בערכאות והוכרע לא לטובתך?

אי פורז;

ברגר.

היו"ר ר' פנחסי;

הלכת לבית-משפט, ובית-משפט פסק נגדך. כשאני הבטחתי לך, לא ידעתי שהיה

כבר- - -

אי פורז;

אסביר לך.

היו"ר ר' פנחסי;

היית כבר בבית-משפט. אז, מה אני צריך היום לעסוק בזה?
א' פורז
אבל, חבר-הכנסת פנחסי, אני מסביר לך שהלכתי לפי פרשנות הסעיפים הקיימים

וטענתי שבגלל ה-100 ימים הוא צריך להתפטר. בית-המשפט לא קיבל זאת. אני מבקש

לשנות את החוק.

היו"ר ר' פנחסי;

הבנתי.

ח' מירום;

אני מאד מעריך וגם מכבד באופן אישי את חבר-הכנסת אברהם פורז, ואני אומר

זאת מהלב. הייתי רוצה מאד לעזור לו, אך כל החלטה כזאת עכשיו, ערב בחירות,

תיראה כמו מחטפי הטבה של ח"כים כלפי עצמם. אני מאחל ומייחל לאברהם פורז שיהיה

חבר-כנסת בכנסת הבאה ושבפתח מושב הכנסת יבוא וייאבק על הזכות הזאת שאולי היא

זכות צודקת.

אי פורז;

אני נאבק עשר שנים.

חי מירום;

אני מקווה גם, שיקום סוף-סוף גוף חיצוני מחדש, שיטפל בשכר חברי-חכנסת

ובכל הנושא שקשור לגימלאותיהם. במשך תקופה ארוכה לא הוקמה ועדה כזו, לאחר

שוועדת רוזן-צבי ז"ל סיימה את תפקידה, וכל הזמן אמרנו כאן שמוכרחים להקים גוף

חיצוני שיטפל בסוגיות האלה. אני מתנגד לזה בכל תוקף, ואני אומר גם לחבר-הכנסת

אברהם פורז: הרף לך מהעניין הזה ברגע זה. חדש אותו בכנסת הבאה; אני מקווה

שתיכנס אליה, ואני יודע שזה לא כל כך פשוט במצב שנוצר באיזור המרכז. בכל זאת,

אני מאמין שאתה תגיע. אני אומר, שזה לא יכול להיות נדון עכשיו. בנוסף, אין

לצפות שעכשיו יקימו גוף חיצוני. בהיעדר גוף חיצוני, אני מתנגד לכל החלטה

שקשורה בזכויות חברי-הכנסת בתחום הזה של גימלאות ושכר.
היו"ר ר' פנחסי
זה רק לגבי חבר-כנסת אחד ובודד.

חי מירום: .

זה עוד יותר גרוע.
א' פורז
אדוני היושב-ראש, למרות שאני חושב שלא צודק המצב הזה שיש אפליה בין שנה

לשלוש שנים בלי שום סיבה, אני מושך את הבקשה ואינני מבקש כלום.
היו"ר ר' פנחסי
בסדר. תודה רבה.
אי פורז
זה לא קריטי. מדובר בגרושים.
היו"ר ר' פנחסי
תודה רבה. אני מאד מעריך ומכבד את הבקשה של חבר-הכנסת פורז.

צי ענבר;

רבותי, אני מבקש להעלות נושא שהועלה בפני רק הבוקר, אף על פי שטרחתי

בשעתו; אחרי שהתקבל רווק ההסדרים הקודם, ביקשתי לקיים דיון והתקיימו שלושה

דיונים ולא התקבלה שום החלטה. הבוקר באו אלי ושאלו אותי, והוועדה הזאת לא

קיבלה החלטה לגבי קדרי הדיון בחוק ההסדרים. דהיינו, אם הוועדה היתה, למשל,

קובעת שהדיון בקריאה שניה בחוק ההסדרים יהיה כמו בחוק התקציב, שהוועדה תקבע

שהדיון בחוק ההסדרים יהיה שבועיים ולחברי-הכנסת יהיה פיליבסטר יום ולילה במשך

שבועיים - מבחינתי זת יופי, מפני שאז חברי-הכנסת לא יגישו אלפי או אולי עשרות

אלפי או מאות אלפי הסתייגויות.

ח' מירום;

מבזבזים את הזמן סתם.

צי ענבר;

יושבת יועצת משפטית יומם ולילה ומחפשת מתחת לאדמה כל מיני הסתייגויות

לחברי-הכנסת, כדי להגיע למיכסה שחבר-הכנסת אמר; "חברו לי 400 הסתייגויות". היה

חבר-הכנסת שבא ואמר: "אני רוצה להגיש אלף הסתייגויות".

סגן מזכיר הכנסת די לב;

לאחר מכן מוותרים על זה לפני ההצבעה.

צי ענבר;

לכן, אני אומר: בשביל צריך את זה?

חי מירום;

הוקם צוות משא ומתן, והוא לא נפגש.

היו"ר ר' פנחסי;

הוא לא פועל. אני מציע, שאנו נדון בנושא הזה בתוך אותו צוות. אני מציע

להביא את זה לדיון בשבוע הבא.

חי מירום;

בעניין הזה תכנס את הצוות הזה אפילו פורמלית.

היו"ר ר' פנחסי;

בסדר.

צי ענבר;

בקשה שניה - אני מבקש, שהוועדה הזאת תקבע משהו באופן חד-משמעי. אתם תגידו

שלא צריך לקבוע, כי כבר כתוב בתקנון הכנסת איך מגישים הסתייגויות. אבל, היות

ותקנון הכנסת חל על כל ועדות הכנסת למעט ועדת הכספים שם תקנון הכנסת- -

א' פורז;

זה לא שהוא לא הל, אלא דה-פקטו הוא לא הל.

היו"ר ר' פנחסי;

לא כתוב שם שזה לא חל על ועדת הכספים. מי שיקרא את הפרוטוקול בעוד שנה או

שנתיים יחשוב שזה כך.

אי פורז;

אפשר להקפיד על ביצוע התקנון.

היו"ר ר' פנחסי;

שם לא מקפידים.

צי ענבר; י

אני מזמן התייאשתי מהקפדה על ביצוע התקנון, כי גם אם אגיד ואצווח ככרוכיה

אף אחד לא ישמע לי.

אי פורז;

למה? אתה תאמר ליושב-ראש הכנסת לא להביא להצבעה הסתייגויות שלא עברו את

המסננת.

צי ענבר;

אני כבר התייאשתי מזה.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

זו הוראה שאי אפשר לעמוד בה.

צי ענבר;

אבל, צריך לפחות דבר אהד, מעט מן המעט. רוצים להגיש הסתייגויות - שיגישו

אותן לסעיפים קיימים.

אי פורז;

אי אפשר להכניס חוק חדש בהסתייגויות.

צי ענבר;

בשום אופן, לא יבוא חוק הדש לקריאה שניה ולקריאה שלישית. זה לא יעלה על

הדעת.

א' פורז;

למשל: חוק רשות הגנים הלאומיים.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת חגי מירום, אתה יכול להכניס את חוק העתיקות בהסתייגות.

צ' ענבר;

רבותי, אני מודיע לכם שכבר הוגשו לאנה שניידר חוקים חדשים שלא נוגעים

לתקציב.

חי מירום;

אני מציע, שכל העניין הזה יהיה בצוות המשא ומתן.

אי פורז;

אמרתי זאת, כשהייתי בקואליציה, ועכשיו עוד יותר נוח לי לומר זאת. סיפור

הפיליבסטר בחוק ההסדרים, שכוונתו באמצעות הסתייגויות לתת זמן דיבור, ואז

כותבים כל מיני קישקושים וממלאים דפים--

היו"ר ר' פנחסי;

למשל; "לחילופין" ו"לחילופי חילופין".

אי פורז;

-מבייש את הכנסת. אני מציע שנקפיד גם בעניין הזה. צריך באמת לקבוע לגבי

חוק ההסדרים הרבה שעות, כדי שלכל חבר-כנסת יהיו נניח 20 דקות לדבר ומי שרוצה

שידבר.

צי ענבר;

למה 20 דקות? אפשר, שלכל חבר-כנסת יהיו חמש שעות.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת פורז, בנושא הזה, כמו שאמר היועץ המשפטי, עשו כבר שלושה

דיונים. נבחר צוות משא ומתן להגיע להסכמה ולבוא עם מסגרת דיון של Xימים, כמו

שהוא אומר; שבוע או שבועיים. לפי מה שביקש חבר-הכנסת חגי מירום, אכנס את הצוות

ונשב. אם נגיע להבנה - טוב, ואם לא - נביא זאת להכרעה בוועדה.

אי פורז;

אדוני היושב-ראש, בכל מקרה, זה צריך להיות ברור.

היו"ר ר' פנחסי;

קיבלתי זאת. ההערות שלו נכונות.

אי פורז;

אינני יודע אם אתה זוכר זאת, אבל בשנה שעברה ועדת הפנים דנה בחוק רשות

הגנים הלאומיים והיה משהו במקביל.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מכיר את זה. חבר--הכנסת זנדברג הכניס זאת בהסתייגות.

א' פורז;

צריך להחליט היום לפחות דבר פשוט בוועדה--

היו"ר ר' פנחסי;

אנו יכולים לקבל החלטה.

אי פורז;

--שאי אפשר להכניס חוק חדש כהסתייגות.

היו"ר ר' פנחסי; י

אנו קיבלנו את פניית היועץ המשפטי. אנו לא נקבל שום החלטה היום. נכנס את

הצוות.

אי פורז;

תעשו זאת מהר, כי בינתיים אנשים טוחנים שם מים ועושים קישקושים.

חי מירום;

אני חושב, שחבר-הכנסת פורז העיר פה הערות שהן בסדר וראויות, אך ברצוני

להגיד כאן שאין כבר השנה חוק ההסדרים.

היו"ר ר' פנחסי;

זה נגמר.

חי מירום;

הוא לא ישא אופי דומה לחוק. הכנסת התפזרה. הפעם חוק ההסדרים יביא לידי

ביטוי את מה שאפשר פה עוד להסכים עליו ואת מה שאפשר פה עוד לסדר. הח"כים לא

יעמדו את השעות האלה.

היו"ר ר' פנחסי;

זה כבר יהיה אחרי הפריימריז.

צי ענבר;

אבל, כבר מוגשות מאות הסתייגויות ועובדים עליהן.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת מירום, זה תלוי. אם זה לפני הפריימריז - כולם יעמדו וידברו. אם

זה יהיה אחרי הפריימריז - זה כבר לא מעניין את אף אחד.

אי פורז;

בכל מקרה, אפשר לקבל הוראה שחוקים חדשים אי אפשר להביאם כהסתייגות. אפשר

להגיש הסתייגות לסעיפים של חוק קיים.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר-הכנסת פורז, אכנס בימים הקרובים את הצוות. נבחר צוות למשא ומתן. אם

לא נגיע להבנה באותו צוות - אז נביא את זה להכרעה.

א' פורז;

בינתיים, אנשים שם טוחנים מים. הלשכה המשפטית עובדת כמו מטורפת על

קישקושים.

צי ענבר;

בינתיים, הלשכה המשפטית עובדת.

היו"ר ר' פנחסי;

אשתדל אולי במהלך היום, ואם לא - ביום שני.

חי מירום;

האם מישהו יודע מתי אמור לעלות חוק ההסדרים?

צ' ענבר;

רבותי, אני מגיע למצב בו מתמחות אצלי צוברות אצלי 47 שעות נוספות בחודש,

ולא מקבלות על זה. אולי הן צוברות זאת לשבוע.

סגן מזכיר הכנסת די לב;

אי אפשר לצבור 47 שעות לשבוע.

אי פורז;

האם אפשר לקבל החלטה שעד שוועדה תתכנס אנו כרגע מודיעים על TIME OUTלגבי

חוקים חדשים? עד יום שני הבא אפשר לקבל הוראה שאי אפשר להגיש חוקים חדשים בחוק

ההסדרים.

חי מירום;

הכל יהיה בצוות.

היו"ר ר' פנחסי;

זה יהיה בצוות. אני נועל את ישיבת הוועדה.

תודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 05;11.

קוד המקור של הנתונים