ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/01/1999

בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק של חבר הכנסת מ' שטרית; פניות יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7) (אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט; פניית חבר הכנסת אברהם פורז בדבר העברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב מס נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד) - מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה; פניית יושב ראש הוועדה לפניות הציבור בדבר העברת הצעת חוק פניות הציבור מוועדת הכנסת לדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה; פניית יושב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 210

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני ,ט"ז בטבת התשנ"ט (4 בינואר 1999). שעה 30;11
נכחו
חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

עבד אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברהם יוסף לייזרזון

חגי מירום

משח פלד

מאיר שטרית
מוזמנים
חבר הכנסת מיכח ג ולדמן

חבר הכנסת אברהם פורז

חבר הכנסת יוסי שריד

חבר הכנסת מיכאל נודלמן

מזכיר הכנסת אריה חאן

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת דוד לב

גבי דסי צנגן - משרד הפנים

גבי מלכה סן - משרד הפנים

יועץ משפטי; צבי ענבר

שלמה שהם - היועץ המשפטי של ועדת החוקה, חוק

ומשפט

מנהלת הו ועדו;; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; 1. פניות יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק האזרחות

(תיקון מסי 7}(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים

ואיכות הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט;2. בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק של חבר הכנסת מ' שטרית,

3. פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק פסיקת ריבית

והצמדה (תיקון מסי 8}(ריבית פיגורים ותיקונים), התשנ"ח-1998 - מוועדת החוקה,

חוק ומשפט לדיון בוועדת הכספים;

4.פניית יושב ראש הוועדה לפניות הציבור בדבר העברת הצעת חוק פניות הציבור

מוועדת הכנסת לדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה;

5. פניית חבר הכנסת אברהם פורז בדבר העברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסח

(חישוב מס נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד) - מוועדת הכספים לדיון בוועדת

הכלכלה;

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.פניות יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7)

(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת

החוקה, חוק ומשפט

היו"ר רפאל פנחסי;

בוקר טוב ושבוע טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.הנושא הראשון

שנדון בו עניינו פניות יושב ראש ועדת החוקר!, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק

האזרחות (תיקון מסי 7)(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - מוועדת הפנים ואיכות

הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
אברחם פורז
האם אני יכול, באותה הזדמנות, לקרוא את הערעור של הדברים שלא התקבלו?

מיכה גולדמן;

חבר הכנסת פורז, עשיתי הפסקה של ישיבה בראשותי כדי שאוכל להשתתף בישיבה הזאת.

היו"ר רפאל פנחסי;

מאחר ויושב ראש ועדת חחוקה, חוק ומשפט כנראה עסוק בדברים שעומדים ברומו של

עולם בוועדתו והוא לא הגיע לישיבה שלנו אני אקרא את המכתב שלו: "הצעת חוק

האזרחות (תיקון מס' 7)(אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - פ/1918. מצ"ב מכתבי

אליך ואל יושב ראש ועדת הפנים ואיכות חסביבה ותשובתו. הצעת החוק חאמורח אמנם

אינה מעלה את סוגיית מיהו יהודי אולם למעשה המדובר בחרחבת חוק השבות ולא במתן

אזרחות גרידא. לפיכך עומד אני על דעתי כי הוועדה המתאימה לדון בהצעה זו חינה

ועדת החוקה, חוק ומשפט. אבקשך לכנס את ועדת הכנסת להכריע בנדון.".

בשעתו, כאשר חבר הכנסת פורת פנה אלינו, הפנינו את מכתבו לחבר הכנסת גולדמן,

יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה, והתשובה שקיבלנו מחבר חכנסת גולדמן היא

שההצעה הזאת צריכה להיות נדונה בוועדה שלו והיא גם הוכנה שם לקריאה ראשונה.

יש, כאן, ויכוח בין שני יושבי ראש ועדות באשר לשאלה לאיזו ועדה החוק הזח שייך

ואני מבקש לשמוע את דעתו של חיועץ המשפטי של הוועדה כדי שהוא יחכים אותנו, מבחינח

תקנונית, בסוגייח הזאת.

צבי ענבר;

אני מציע קודם כל שהצדדים - - -

הי ו"ר רפאל פנחסי;

אבל חבר הכנסת חנן פורת לא נמצא כאן.

מר שלמה שוהם, מה דעתך על השאלה שאנחנו מתחבטים בה?

שבח וייס;

למה נזכרתם עכשיו בשאלה הזאת אחרי שההכנה לקריאה הראשונה נעשתה בוועדת הפנים

ואיכות הסביבה?שלמה שהם;

אין לי תשובה לשאלתו של חבר הכנסת שבח וייס.

שבח וייס;

יש לי הצעה לסדר לא לדון בשאלה הזאת כיוון שזאת נחשבת חוצפה לבוא אחרי חצי

שנה או שנה עם בקשה כזאת. יש כאן שיהוי מוזר ומתעתע. אני מציע לא לדון בשאלה

הזאת בכלל.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעתך לא מתקבלת.

שבח וייס;

מדוע לא? אני מבקש אותך להעמיד את הצעתי להצבעה.

מיכה ג ולדמן;

רבותיי, אני מבקש אתכם להתחשב בי כיוון שעשיתי הפסקה בישיבה של ועדת הפנים

ואיכות הסביבח שבראשותי במיוחד לעשר דקות.
היו"ר רפאל פנחסי
רשות הדיבור ליועץ המשפטי של ועדת החוקה, חוק ומשפט, מר שלמה שהם.

שלמה שהם;

מטרת החוק היא להקל על מתן אזרחות לאזרחים שבניהם משרתים בצה"ל. הנושא הזה,

כמו נושאים אחרים שעניינם אזרחות, נדונו, תמיד, בוועדת החוקה, חוק ומשפט. על פי

התפיסה של הכנסת כל נושאי האזרחות והשבות עוסקים בקטע שעניינו מתן זכויות לאנשים

אשר הגיעו לישראל או שלא נולדו בישראל או שמגיעים לכאן מכוח הולדתם.

המערכת של הזכויות האלה על פי תפיסתנו ועל פי החלטת הכנסת מזה שנים היא מערכת

של זכויות שנוגעת בשאלות אדם ומדינה והשאלות האלה הפכו להיות שאלות חוקתיות.

השאלה הנשאלת תמיד היא באיזה שלב של עוצמת השאלה, מתי מפסיקים לעסוק בשאלות

שהן שאלות חוקתיות בסיסיות ומתי אנחנו עוסקים במשהו יותר טכני רישומי וכו'?

לעניות דעתי הצעת החוק הזאת היא, בהחלט, עניין טכני.

אין לי כרגע, כאן, את האי זכור, מכל מקום היה דיון בחוק האזרחות לפני כשנתיים

שלוש, אז בדקנו את הנושא הזה וייתכן מאד שהתקיימו עליו גם דיונים בוועדת הפנים

ואיכות הסביבה. חשאלה הנשאלת בהקשר הזה של הדברים היא היכן הגבול?
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור ליושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה חבר הכנסת מיכה

ג ולדמן.
מיכה גולדמן
רבותיי, אי. אני חושב שאין תקדימים לפיהם מעבירים הליך של חוק שכבר היה

בקריאה ראשונה, מוועדה לוועדה;ב'. בכל חוק אפשר למצוא אלמנטים שיש בחוק השבות ואם כך רואם את כל החוקים

נעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

כאן מדובר על חוק שעניינו אזרחות, שזה מנדט של ועדת הפנים ואיכות הסביבה לכן

אני מבקש שתאשרו לנו להמשיך את תהליך החוק. חבל לעכב אותו.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לגבי מלכה סן.

מלכה סן;

הצגתי את הדברים כבר בדיון הראשון שנכחתי בו בוועדת הפנים ואיכות הסביבה ואני

אחזור עליהם כאן. מלכתחילה הכותרת של חוק האזרחות היא כותרת שמאחוריה יש הרחבה

של חוק השבות. בפועל, מה שאנחנו עושים כאן, הוא הרחבת חוק השבות.

חוק חשבות נותן, היום, לאנשים זכויות להביא את בני זוגם, את בניהם ואת נכדיהם

ואת בני זוגם של הללו. מה שהחוק הזה נותן הוא הענקת אזרחות להורים וזאת המשמעות

של הרחבת חוק השבות אף על פי שהכותרת נקראת: תיקון חוק האזרחות. המשמעות, כאמור,

היא הרחבת חוק השבות שהוא עניין שנדון תמיד בוועדת החוקה, חוק ומשפט שכן מדובר על

עניין בעל משמעות חוקתית ממדרגה ראשונה.

המשמעות של הדבר הזה היא, ללא כל ספק, הבאת עשרות אלפי אנשים לארץ למעשה

כתוספת של חוק השבות. כאמור, זאת הרחבת סעיף 4 לחוק השבות, בפועל.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה.

צבי ענבר;

אני מבקש להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בשלב לא אחרי הקריאה הטרומית אלא אחרי

הקריאה הראשונה של הצעת החוק שהיתה לפני למעלה מחמישה חודשים. על פי הכללים

שנקבעו בתקנון הכנסת הכלל הוא שההצעה חוזרת לוועדה שהכינה אותה לקריאה ראשונה.

זה הכלל. כדי להוציא הצעה מהכלל הזה - המוציא מהברו עליו הראיה.

כאן לא מדובר על אזרחות טכנית או אזרחות חשובה. נאמר: אזרחות, ואז היא שייכת

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה כפי שהיא גם נדונה במשרד הפנים.

אתמול דיברה אתי גב' מלכה סן ואמרה לי שבחוק הזה יש משום הרחבת המושג: מיהו

יהודי, והסכמתי אתה שאם אמנם כך הדבר כי אז אפשר להגיד שגם לוועדת החוקה, חוק

ומשפט יכולה להיות זיקה לחוק הזה אבל, כאמור, היא בתחום ועדת הפנים ואיכות הסביבה

ואני הייתי חוזר ומציע לוועדה, כפי שעשיתי בעבר, לא להלק את הכנסת לוועדות

חשובות שכל דבר שהוא השוב עובר אליהן - - -
היו"ר רפאל פנחסי
לפי דעתך העניין הזה שייך לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?
צבי ענבר
כן. אני מבקש להשמיע את הנימוק האחרון והוא שלדעתי הצעת החוק הזאת בכלל

איננה נוגעת לשאלה מיהו יהודי. להיפך. כל מה שמציעי החוק אומרים הוא שהבן של

הורים מסויימים שירת בצה"ל ואם הוא טוב למות בצה"ל, הוא טוב גם לכך שההורים שלו

יקבלו אזרחות. זה כל מה שהחוק הזה אומר. הוא לא עושה את הורי החייל ליהודים.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה.

אברהם יוסף לייזרזון;

אני רוצה למסור הודעה; אני יוצא לוועדת החוקה, חוק ומשפט שם נדון חוק

ההמרה - - -
היו"ר רפאל פנחסי
אני יודע מה שאתה רוצה לומר אלא שעכשיו עלינו למצות את הדיון. כאשר נעבור

להצבעה - תגיד מה שברצונך לומר עכשיו. רשות הדיבור לחבר הכנסת יוסי שריד.
יוסי שריד
כל אחד מבין מה מסתתר מאחורי הבקשה שהונחה על שולחננו אבל אני מבקש להדגיש

שכאשר רוצים להעביר הצעה מוועדה לוועדה קודם כל צריך לבוא עם ידיים נקיות וכוונתי

לנציגי משרד הפנים שהם עובדי מדינה, ולצערי הם לא באים לכאן בידיים נקיות. לא זו

בלבד אלא שגבי מלכה סן מציגה בפני הוועדה הזאת מצג שווא ולו רק בגלל העובדה שאין

לבקשה שום קשר לא לחוק השבות ולא לחוק מיהו יהודי אלא במפורש החוק הזה מדבר על

הצורך לאשר להורים אך ורק ממעלה ראשונה, שהבן שלהם חייל, להגיע ארצה, אם צה"ל מצא

לנכון לגייס אותו.

אמרתי בוועדת הפנים ואיכות הסביבה וברשות היושב ראש אני אחזור כאן על מה

שאמרתי שם, שהמדינה כריבון איננה מתחלקת למחלקות. מבחינת האזרח זה ממש לא מעניין

אם זה משרד הפנים או אם זה צה"ל או אם זה משרד החינוך כי היא מופיעה כגורם אחד.

אם המדינה מחליטה שהיא רוצה לגייס אדם לצה"ל, היא יכולה גם להחליט שהיא לא רוצה

לגייס אותו אבל אם היא מחליטה שהיא רוצה לגייס אותו, היא מחליטה שגם ההורים שלו

יכולים להיות כאן. זה בלתי סביר? אולי במקרה הוא בלבנון והיה רוצה בשבת לפגוש

את ההורים שלו? אולי חס ולילה הוא היה נפצע ושוכב בבית החולים אולי הוא היה רוצה

לראות את הוריו? אולי חס והלילה היה קורה משהו יותר גרוע אז אולי לא נזמין אותם

מחוץ לארץ כדי לקבור אותו? מה זה שייך, בכלל, לחוק השבות? מה זה שייך, בכלל,

לחוק מיהו יהודי? זה מצג שווא.

לגבי הפרוצדורה אני מבקש לומר שיכולים להיות בינינו חילוקי דעות ויש בינינו

כאלה אבל צריך לברר אותם בהגינות משום שעל פי הפרוצדורה, אם היא תתקבל, כל כך

מאוחר, אחרי קריאה טרומית, אחרי קריאה ראשונה, בלאו הכי מצבו של המערך הפוליטי

במדינת ישראל הוא לא מי יודע מה. אם עכשיו נקבע שתוך כדי הליך חקיקה מאד מאד

מתקדם נתחיל להעביר את ההצעה מוועדה לוועדה בגלל שיקולים פוליטיים - נחזיר את

העולם לתוהו ובוהו. לא יהיו לדברים סוף כיוון שימשכו אותם מכאן וימשכו אותם משם

ובלאו הכי יש בעיות גדולות - - -
מאיר שטרית
יש כמה הצעות חוק שמבקשים להעביר אותם לדיון מוועדה לוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת שבח וייס.
שבח וייס
מפאת כבודה של הכנסת והוועדה הזאת שאחרי הכל, למרות שהיא מאד פוליטית וממונה

על סדרי הבית ובדרך כלל היא עושה את. זה טוב מאד, בסיכומים שלנו בדרך כלל אנחנו

עומדים במבחן המוסרי הפרלמנטרי הזה ולכן אסור היה לקיים את הדיון הזה. הרי זאת

הרפתקנות מתעתעת פוליטית.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת לייזרזון.

אברהם יוסף לייזרזון;

אני בא לכאן בידיים נקיות, נכנס לוועדה הזאת, שומע על מה מדובר, - - -

יוסי שריד;

לא ידעת קודם?
אברהם יוסף לייזרזון
ידעתי את המהות, את התוכן ואת הרוח ואני מבקש התייעצות סיעתית.
הי ו"ר רפאל פנחסי
האם אתם מוכנים להעביר את הבקשה לוועדה משותפת?

מיכה גולדמן;

בשום פנים ואופן לא.
שבח וייס
למה?
היו"ר רפאל פנחסי
רק שאלתי. זכותכם להגיד: לא. חבר הכנסת לייזרזון, אתה עומד על כך שאתה

מבקש התייעצות סיעתית?
אברהם יוסף לייזרזון
ודאי.
היו"ר רפאל פנחסי
רשות הדיבור לחבר הכנסת חגי מירום.
חגי מירום
אני מבין שאתה בכיוון של מסלול נכון שמשמעותו הכרעה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, כי חבר הכנסת לייזרזון ביקש התייעצות סיעתית - - -
חגי מירום
תקבע פרק זמן קצר יחסית - - -היו"ר רפאל פנחסי;

אני כבר מודיע שמחר בתחילת הישיבה שנקיים, בשעה שתים עשרה, תתקיים הצבעה על

הנושא הזה.

רחבעם זאבי;

חבל שחבר הכנסת שריד יצא מהחדר שכן אני סבור שאנחנו צריכים להגן על היועצת

המשפטית של משרד הפנים שבאה לכאן בשם שר והיא לא באה לכאן בידיים לא נקיות או

בידיים לא נקיות של עצמה. אי אפשר להטיח בה שהיא באה לכאן בידיים לא נקיות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מסכים אתך. לא הגבתי על דבריו כיוון שהוא רגיל לומר דברים כאלה. זאת לא

פעם ראשונה שחבר הכנסת שריד אומר על גב' סן דברים כאלה; היא רגילה לכך. כל פעם

כשהיא מביעה עמדה הוא מטיח כנגדה שהיא לא באה לכאן בידיים נקיות.
רחבעם זאבי
צריך להגן על עובד ציבור - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה צודק ואני מתנצל על כך שלא עשיתי זאת בנוכחותו של חבר הכנסת שריד. גבי

סן מייצגת כאן עמדה ולא כפי שהוא טען.

מלכה סן;

אני לא הצגתי את העניין הזה וגם המשרד שלנו לא הציג מעולם את הנושא הזה בשאלת

מיהו יהודי. מדובר באנשים שכולם יודעים שהם אינם יהודים ולכן זאת איננה ולא היתה

מעולם השאלה. השאלה היא אם האנשים האלה יקבלו אזרחות כתוצאה מכך שבניהם הגיעו

לישראל ולכן השאלה היא שאלה של הרחבת חוק השבות.

אני מבקשת להביא לתשומת לב חברי הכנסת שאנחנו מאפשרים להורי חייל להיות לידו

אבל לא כאזרח, ואת זה צריך לדעת.
היו"ר רפאל פנחסי
למה לא כאזרח?

מלכה סן;

בהקשר הזה של שאלתך נשאלת השאלה האם אנחנו רוצים להביא לכאן עשרות אלפי אנשים

כאזרחים?

אני מבקשת לומר לחבר הכנסת וייס שחייל שיש לו איזושהי בעיה - -

שבח וייס;

אני שואל מדוע עכשיו מעלים את השאלה הזאת? מדובר על שיהוי.

חגי מירום;

גבי מלכה סן, נטלת על עצמך משימה לא נוחה אף שעשית אותה בדבקות.בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק של חבר הכנסת מ' שטרית
היו"ר רפאל פנחסי
מר שהם, הבקשה שלך לפטור מחובת הנחה את ה-90 יום - 60 יום - אין צורך. פטרתי

אותה בישיבה קודמת. יש לה שחרור.

הונחה על שולחננו בקשה נוספת לשחרור מחובת הנחה, של חבר הכנסת מאיר שטרית,

בעניין חוק הבחירות לכנסת ולממשלה. הבר הכנסת שטרית מציע שמי שלא יביא חותמת

לפיה הוא הצביע - הוא לא יקבל את יום השבתון.

אברהם פורז;

העניין הזה עבר בקריאה מוקדמת.
היו"ר רפאל פנחסי
לא; ההצעה שלו היא שמי שלא ישתתף בבחירות - לא יקבל יום שבתון. הוא לא יקבל

שכר - משמעות הדבר שהוא יקבל עונש על אי השתתפותו. זה לא עונש כי חבר הכנסת

שטרית אומר שאם מישהו לא הצביע - לא מגיע לו יום שבתון. שיילך לעבוד.
רחבעם זאבי
לפי ההיגיון הזה חבר כנסת שלא השתתף בהצבעות במליאה - לא יקבל שכר. זה אותו

ההיגיון.
היו"ר רפאל פנחסי
מדובר על פטור מחובת הנחה על שולחן הכנסת. לגופו של חוק איננו דנים. הוא

יבוא לדיון במליאה.

חגי מירום;

זאת חקיקה בולשוויקית; פגיעה בזכויות האדם. אני בכלל לא בטוח שההצעה הזאת
עומדת במבחן חוק יסוד
כבוד האדם וחירותו.
מאיר שטרית
אני מבקש להסביר את הבקשה. הנושא הזה עלה בוועדה הבין מפלגתית שבה החלטנו על

תהליך הבחירות ושם החלטנו על כמה חוקי בחירות ששניים מהם העברנו בשבוע שעבר

בקריאה טרומית, של חבר הכנסת רענן כהן בנושא של מימון מפלגות, הספח בתעודות

הזהות, ובאותה מסגרת הבאנו את ההצעה המדוברת שהושגה לגביה הסכמה.
חגי מירום
לא חשבתם מספיק.
מאיר שטרית
כן חשבנו מספיק ואני אסביר לך מדוע; אחרי מה שקרה בבחירות המוניציפליות,

שאחוז גבוה של הציבור הישראלי לא הצביע, נוצר מצב שבירושלים תוצאות הבחירות היו

כפי שהן היו, באשדוד התוצאות היו כפי שהן היו, וציבורים שלמים לא באו להצביע -היו"ר רפאל פנחסי;

אתה רוצה, באמצעות ההצעה הזאת, להביא אנשים להצביע?

מאיר שטרית;

ודאי. ההצעה המקורית שלי היתה להטיל קנס על מי שלא יבוא להצביע --

שושנה כרם;

דבר שקיים במספר ארצות בעולם.

מאיר שטרית;

הרבה אזרחים תמכו בהצעה הזאת אבל חלק מהם שאלו מדוע להטיל קנס על מי שלא יבוא

להצביע למרות שדבר כזה קיים בארצות כמו אוסטרליה, שווייץ, - - -

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

במדינות לא דמוקרטיות.

מאיר שטרית;

למה? הן פחות דמוקרטיות מאתנו? העניין הזה קיים במקומות שהדמוקרטיה מעוותת על

ידי אחוז הצבעה נמוך, שם יש היגיון להפעיל צעד כזה. לצערי גם אצלנו הגענו למצב

כזה לכן במקום קנס הציעו לפחות לא לתת פרס למי שלא יבוא להצביע וכך הגענו להצעה

שהונחה על שולחן הוועדה.

בשביל מה אנחנו מכריזים על יום שבתון ביום הבחירות? כדי לתת לאנשים אפשרות

לא ללכת לעבודה ולבוא להצביע - -
שבח וייס
בין היתר.

מאיר שטרית;

זה הדבר המרכזי.
היו"ר רפאל פנחסי
האם הנחת את ההצעה כבר על שולחן הכנסת?

מאיר שטרית;

היום אני אניח אותה.
שבה וייס
מי היו החברים שקיבלו את ההצעה?

מאיר שטרית;

אלי גולדשמידט, רענן כהן, אנכי, חיים אורון ורפאל פנחסי. מה הרעיון שמסתתר

מאחורי ההצעה? שמישהו לא ייצא לפיקניק במקום להצביע. ציבורים גדולים מאד לא

באים לחצביע והתוצאה מעוותת את הדמוקרטיה,אני מקבל תמיכה רחבה מאד לדעתי מהציבור כיוון שמדובר על דבר נכון וצודק.
היו"ר רפאל פנחסי
מה יקרה אם אדם יבוא לקלפי ויטיל פתק לבן?
מאיר שטרית
זכותו.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך לא קרה כלום.

מאיר שטרית;

לא יימנע מאדם להטיל פתק לבן בקלפי.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת שבח וייס.
שבח וייס
אני מכיר שתי אומות; אוסטרליה ובלגיה, ששם מטילים קנס - -

מאיר שטרית;

גם שווי יץ.

שבח וייס;

יכול להיות. מכל מקום הרעיון שם היה להאבק נגד מיעוט גורף - - -

רחבעם זאבי;

למה אנחנו עוסקים במהות החוק?

היו"ר רפאל פנחסי;

זה, בדיוק, מה שעמדתי לשאול. על החוק עצמו נדון במליאה. ענייננו עכשיו היא

השאלה האם לפטור מחובת הנחה את ההצעה או לא?
שבח וייס
בארצות שדיברתי עליהן אחוזי ההצבעה הגיעו כמו לאלה שהושגו אצלנו בבחירות

להסתדרות, 30%,35%,או כמו שהיו בשלטון המקומי לאחרונה. אבל בבחירות לכנסת

אנחנו במקום הראשון בעולם בנושא ההשתתפות, כאשר בממוצע מדובר על 80% אם כי בפועל

מדובר על הרבה יותר מכך כיוון שפנקס הבוחרים כולל הרבה מאד אנשים שלא נמצאים בארץ

אבל הם אזרחים,

פוליטית העניין די נוח לי, גם לעבודה וגם לליכוד אם כי הוא לא נוח לחבר הכנסת

פנחסי - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

עם כל זה אני תמכתי בהצעה.
שבח וייס
גם אי הגעה לקלפי נחשב לסוג מסויים של מחאה. אני לא יודע אם זאת בטלנות או

מחאה מכל מקום אני אמנע בהצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה.

צבי ענבר;

מישהו יכול לבוא לקלפי ביום הבחירות ולהימנע מהצבעה כאות מחאה,
היו"ר רפאל פנחסי
אני שאלתי מה יקרה אם מישהו יטיל בקלפי פתק לבן?
שבח וייס
אני לא מסוגל לזהות את מי שלא באים לקלפי האם הם עושים זאת מתוך בטלנות או

כאות מחאה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת חגי מירום.
חגי מירום
החקיקה הזאת נראית לי חקיקה לא ראויה. מדובר על הצעת הוק פרטית שתונח היום

על שולחן הכנסת, שצריכה לעבור פטור מחובת הנחה ואני אפילו לא יודע אם, באופן

פורמלי, היא כבר הונחה - -
רפאל פנחסי
עוד לא,
חגי מירום
כרגע אנחנו מדברים על דבר שעוד לא הונח על שולחן הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
הנשיאות תדון בו היום.
מאיר שטרית
ההצעה תונח היום על שולחן הכנסת.

חגי מירום;

היא תאושר על ידי רזנשיאות?

מאיר שטרית;

בשעה שתים עשרה וחצי.

רחבעם זאבי;

היא תונח.

חגי מירום;

אנחנו מקיימים דיון בביצח שעוד לא נולדה.

מאיר שטרית;

הנשיאות לא מתערבת בהצעות חוק.

רהבעם זאבי;

הביצה הוטלה אבל היא עוד לא הוכנסה לאינקובטור.

חגי מירום;

זה העניין הפורמלי. מהצב הלא פורמלי נדמה לי שמדובר בחקיקה לא חוקתית שעומדת

בסתירה לחוק יסוד; כבוד האדם וחירותו, כי מה אנחנו עושים, בעצם? אנחנו קובעים

לאדם, בלי שהוא ביקש זאת, יום שבתון, לכן המטרה איננה ראויה והמידה עולה על

הנדרש.

בשם ההסכמות של המפלגות אפשר לעשות הרבה מאד דברים אבל החוק הזה מריח

פוליטיות מאחוריו, רצון להביא עוד יותר אנשים שלא רוצים לבוא לקלפי ואני לא מכיר,

בחברה דמוקרטית, חקיקה כזאת שמנסה לדחוף בכוח אנשים לקלפי

מאיר שטרית;

הזכרתי, בדבריי, שלוש מדינות לא פחות דמוקרטיות מאתנו שבהן נהוג להטיל קנס על

אדם שלא בא לבחור ואני שואל את עצמי מה יקרה אם תמנע שכר על כך מאדם לא הגיע

לקלפי?

אברהם פורז;

מקום העבודה סגור באותו יום כך שגם אם מישהו רוצה ללכת לעבוד - הוא לא יוכל.היו"ר רפאל פנחסי;

מה עם עקרות הבית?

חגי מירום;

מה עם עצמאים?
שבח וייס
יש קשישים בבתי אבות שלא יכולים להגיע לקלפי.
הגי מירום
זאת חקיקה מוזרה מאד ואני תומך בטרמינולוגיה שחבר הכנסת שבח וייס השתמש בה,

היא מוזרה, היא לא לעניין והיא לא הכרחית שכן במשך 50 שנה לא נזקקו להוראה

כזאת ---

מאיר שטרית;

אתה מתעלם ממה שקרה ברשויות המקומיות.
היו"ר רפאל פנחסי
להזכירכם, איננו דנים לגופו של החוק.
חגי מירום
אילו הבקשה היתה ברורה מאליה כי אז היינו מצביעים וגומרים עם העניין הזה אבל

הוא לא חיוני ולא ראוי לפטור אותו מחובת הנחה על שולחן הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת רחבעם זאבי.

רחבעם זאבי;

אני מתנגד להצעת החוק מהנימוקים שהחברים השמיעו ואני לא חושב שזה תפקידנו

לדון או להצביע על תוכן החוק - - -
היו"ר רפאל פנחסי
כל הבקשה היא לפטור מחובת הנחה את ההצעה.

רחבעם זאבי;

אם חבר שלנו רוצה להעלות את הצעת החוק ויש לו סיבה לזרז את ההליך - אנחנו

צריכים לאפשר לו את הפטור מחובת הנחה בניגוד לעמדה הקבועה נגד הממשלה שם אני לא

נותן להם פטור. חבר כנסת, חבר הוועדה במקרה, רוצה להעלות חוק כזה, יש לו סיבה

לזרז אותו - נעשה זאת בשבילו אבל לעצם החוק - זה חוק גרוע, לא דמוקרטי והוא יוליד

עוד דברים. בעוד כנסת אחת או שתיים יכול לבוא מישהו עם הצעה שמי שפעמיים לא

הצביע - לא יקבל קנס אלא ישללו ממנו את זכות ההצבעה וזה יהיה על פי אותה לוגיקה.

כוונת הצעת החוק איננה טובה כי היא אנטי דמוקרטית אבל אנחנו צריכים לאפשר

לחבר הכנסת שטרית להעלות אותה במליאה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת משה פלד.

משה פלד;

גם אני סבור כי ההוק איננו ראוי אבל להבדיל מחבר הכנסת ידידי הבר הכנסת זאבי

אני הושב שגם לא ראוי להענות לבקשה של חבר הכנסת שטרית.

אהד המכשירים הכי משומשים בעיקר בבית הזה, בעיקר במליאת הכנסת, זה להעדר

מהצבעה.זה מכשיר דמוקרטי פרלמנטרי ראוי ונדמה לי שהוא אחד המכשירים שמשתמשים

בהם הכי הרבה.

מאיר שטרית;

להעדר מהצבעה?

משה פלד;

כן, במליאה.

מאיר שטרית;

אני מבקש להעיר כי הימנעות מהצבעה במליאה רובה ככולה נובעת מבטלנות

משה פלד;

לא; אין שום בטלנות אלא הבעת דעה. תארו לעצמכם אזרח שלא יכול להחליט בין דן

מרידור לליפקין שחק או בין ליפקין שחק לאהוד ברק - - -

מאיר שטרית;

שיטיל בקלפי פתק לבן.

משה פלד;

אני מציע לא להענות לבקשת חבר הכנסת שטרית.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת אברהם פורז.

אברהם פורז;

ביקשתי לקבל את רשות הדיבור על מנת שהצבעתי תהיה מובנת. אני אתמוך בבקשתו של

חבר הכנסת שטרית למרות שכידיד אני מציע לו לרדת מהעניין. אני מבקש לציין כי

באותו יום בהירות מקומות העבודה יהיו סגורים כך שגם מי שירצה ללכת לעבוד - הדבר

לא יסתייע בידו לכן כל העניין איננו אפקטיבי - -

משה פלד;

זה חוק שפוגע בכנסת.
אברהם פורז
לגופו של עניין אני מבקש לומר לחבר הכנסת שטרית שהזכות לא להצביע היא חלק

מהזכויות הדמוקרטיות, והזכות להימנע היא הלק מההירות הדמוקרטית לכן לדעתי לא ראוי

לאלץ אדם, בעונשים מסוגים שונים, לבוא לקלפי אם הוא לא רוצה להצביע. מעבר לכל זה

ההצעה איננה מעשית לחלוטין אם כי אני אתמוך בה אבל אני מציע לחבר הכנסת שטרית,

כידיד, לרדת ממנה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה, מר צבי ענבר.

צבי ענבר;

אדוני היושב ראש, כל הדוברים התייחסו לתוכן החוק - -
היו"ר רפאל פנחסי
וזה לא תפקידנו.

צבי ענבר;

תוכן החוק איננו עומד לדיון כאן. השאלה היחידה שעומדת לנגד עיני חברי

הוועדה היא האם, לנוכח העובדה שכנראה, זה תלוי בתוצאות ההצבעה, הבחירות לכנסת

החמש עשרה יוקדמו, אז ייתכן שהכנסת תפסיק את עבודתה במועד מוקדם יותר, וכיוון

שבדרך כלל ממתינים חברים בהצעת חוק פרטית במשך 45 יום, האם נוכח העובדות האלה,

כאשר מדובר על הצעת חוק שעניינה הבחירות, יהיה מוצדק לאפשר לחבר הכנסת שטרית

להביא את הצעתו לדיון או לא?

שבח וייס;

הוא רוצה לעורר דיון ציבורי בנושא מסויים.

שושנה כרם;

ברצוני להדגיש נקודה אחת; החוק בכל זאת עדיין לא הונח כמו שצריך ולכן אולי

בכל זאת כדאי לעכב את ההצבעה למחר בצהרים? |
שבח וייס
אם הוא לא הונח, בכלל אי אפשר להצביע עליו.

חגי מירום;

לא נצביע היום, נדחה למחר את ההצבעה כדי להיות בסדר פורמלית, לא תהיה לחבר

הכנסת שטרית התנגדות, יחד עם זאת אנחנו מבקשים אותו לשקול את העניין עד מחר.
שבח וייס
רעיון יפה.
היו"ר רפאל פנחסי
אותי מעניינת שאלה עקרונית; אם החוק עדיין לא הונח, האם אין לנו סמכות לשחרר

אותו מחובת הנחה?חגי מירום;

אדוני היושב ראש, אתה יכול לקבל החלטה מותנית.
צבי ענבר
הוועדה הזאת משחררת מחובת הנחה חוקי ממשלה לפני שמניחים אותם - - -
שבח וייס
הרעיון שהעלה בפנינו חבר הכנסת חגי מירום, טוב.

צבי ענבר;

כיוון שהנושא הועלה וכיוון שחשוב לי שההתייחסות שלי תישמע, אני אומר בקצרה

שהיה כבר תקדים בכנסת כאשר חברת הכנסת שושנה ארבלי אלמוזלינו היתה סגנית יושב ראש

הכנסת הוועדה הזאת שחררה הצעת חוק ממשלתית מחובת הנחח בבוקר עוד בטרם ההצעה

הונחה על שולחן הכנסת וכאשר ההצעה הגיעה לדיון במליאה חבר הכנסת תופיק טובי פנה

וביקש משושנה ארבלי אלמוזלינו לא להעלות לדיון את ההצעה כיוון שאי אפשר לשחרר

הצעה קודם שהיא הונחה. היושבת ראש קיבלה את הטענה הזאת ועל החלטתה - - -

שושנה כרם;

יש הבדל.

צבי ענבר;

- - ועל החלטתה לא הוגש ערעור לוועדת הפירושים. הווה אומר שבשלב זה יש לפחות

תקדים אחד במליאה אבל ועדה זו אף פעם לא פסקה חד משמעית לכאן- או לכאן ומן הראוי

שהיא תקבע עמדה בסוגייה הזאת שלא בהקשר למקרה מסויים אלא תדון ותקבל החלטה

עקרונית.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. רשות הדיבור לסגנית מזכיר הכנסת.

שושנה כרם;

הדוגמה שאתה מדבר עליה עניינה הצעה ממשלתית ואילו אנחנו עוסקים בהצעה פרטית

שגם לא הונחה עדיין על שולחן הנשיאות. יכול להיות שבכל זאת יש הבדל בין

להניח - -

צבי ענבר;

גם עם זה אני מסכים אתך.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, נעבור לסעיף הבא על סדר יומנו.פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק פסיקת ריבית

והצמדה (תיקון מסי 8)(ריבית פיגורים ותיקונים), התשנ"ח-1998, מוועדת החוקה,

חוק ומשפט לדיון בוועדת הכספים

היו"ר רפאל פנחסי;

מדובר על מקרה חריג. יושב ראש ועדה מבקש לקחת מהוועדה שלו נושא מסויים כדי

להעבירו לוועדה אחרת.
רחבעם זאבי
אני מציע להסכים לבקשתו.
היו"ר רפאל פנחסי
אס אתס רוציס אני אקרא את הפנייה - - -
רהבעם זאבי
רובל על הזמן.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא שהוא מדבר עליו, כאמור, איננו שייך לוועדת ההוקה, חוק ומשפט ולכן הוא

מבקש להעביר אותו לוועדת הכספים.

רחבעם זאבי;

מסכימים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את ההמלצה של יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצבעה

ההמלצה התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נעבור לנושא הבא על סדר יומנו -פניית יושב ראש הוועדה לפניות הציבור בדבר העברת הצעת חוק פניות הציבור

מוועדת הכנסת לדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה

היו"ר רפאל פנחסי;

אם אתם זוכרים התחלנו לדון בהצעת חוק של חבר הכנסת רפי אלול, היה כאן נציג

מבקר המדינה וביקש שהות ללמוד את החוק. הוא ביקש שתגובת מבקר המדינה תתקבל אחרי

שהוא ילמד את החוק על בוריו. כנראה שחבר הכנסת המציע, רפי אלול,בא אתו בדברים

וגובשה על ידם הסכמה שיותר מתאים שהנושא יידון בוועדה לענייני ביקורת המדינה.

חגי מירום;

מבקר המדינה הוא גם אומבודסמן. האם לא מדובר על הטיפול של הכנסת בפניות

הציבור?
היו"ר רפאל פנחסי
אני אקרא את מכתבו של חבר הכנסת רפי אלול כדי להבהיר את העניין; "הנדון:

הצעת חוק פניות הציבור פ/1663. הצעת החוק שבנדון מונחת על שולחנה של ועדת הכנסת

להכנה לקריאה ראשונה. כפי שסוכם בישיבת ועדת הכנסת שהתקיימה בנושא ב-27 באוקטובר

1998, העתק חוות דעתו של מבקר המדינה לגבי הצעת החוק שבנדון הגיע גם אליי. על פי

חוות דעתו של המבקר מוצע כי המשך חקיקת החוק תהיה במסגרת הרחבת חוק הביקורת

הפנימית ולא כהצעת חוק "עצמאית". לפיכך מוצע כי המשך חקיקת הצעת החוק יהיה

במסגרת הוועדה לענייני ביקורת המדינה שכן חוק הביקורת הפנימית נמצא בתחום סמכותה,

על פי סעיף 13(א)(10) לתקנון הכנסת. אני פונה אליך בבקשה להעביר את הצעת חוק

פניות הציבור פ/1663 לוועדה לענייני ביקורת המדינה. אודה לך על העלאת הנושא על

סדר יומה של ועדת הכנסת. רצ"ב העתק מהצעת החוק בנוסח המתוקן" שכרגע היועץ המשפטי

שלנו מעיין בה.

צבי ענבר;

כיוון שמדובר בתיקון חוק המבקר הפנימי ומדובר בתיקון של מבקר פנימי של גוף,

אם יש חוות דעת של מבקר המדינה - אני מבקש לראות אותה.
חגי מירום
מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור.
רחבעם זאבי
אם הנושא נוגע לוועדה בכנסת או לפניות של אזרחים אל הכנסת, שמועברות אל

הוועדה, אני סבור שהעניין צריך להישאר בוועדת הכנסת. ועדת פניות הציבור דורכת על

הרגליים של רוב ועדות הכנסת ויש בוועדות השונות רחשים לחשים וביקורת על ועדת

פניות הציבור - - -
שבח וייס
זאת ועדה מיותרת לחלוטין.
רחבעם זאבי
אם הדבר נוגע לעבודת הכנסת הוא צריך להיות נדון בוועדה שעוסקת בסדרי עבודת

הכנסת, לאמור הוועדה שאנחנו יושבים בה. אם העניין עוסק בגוף חיצוני ובגופי

ביקורת חיצוניים ולא בכנסת - לא איכפת לי להעביר את הנושא לוועדה לענייני ביקורת

המדינה, אבל ברגע שהעניין נוגע לעבודת הוועדות בכנסת - חברנו חבר הכנסת אלול

הפריז מאד בדריכה על האצבעות ועל הרגליים של הוועדות השונות בכנסת.
שבח וייס
הוא לא הפריז; עצם הוועדה נועדה - -
רהבעם זאבי
אני הצבעתי נגדה מההתחלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מבקר המדינה כותב שחלק מהצעת החוק שחבר הכנסת אלול מציע, אשר קשור לקבלת מידע

- כבר מופיע בחוק חופש המידע לכן מיותר בכלל לחוקק אותה. חלק אחר שייך לביקורת

הפנימית שהוועדה לענייני ביקורת המדינה מתעסקת בה לכן הוא טוען שהחוק תפור מטלאי

על גבי טלאי, מכמה דברים יחד, ואם עוסקים כבר בחלק מהם - אפשר יהיה ללבן אותם

באותו מקום ביתר יעילות ויותר טוב.

אני אמרתי לחבר הכנסת רפי אלול שלא קבעתי מסמרות שהעניין יידון דווקה אצלנו.
רחבעם זאבי
האם זה נוגע לעבודת הכנסת?
דוד לב
בסעיף ההגדרות כתוב: פנייה היא פנייה בכתב של אזרח המדינה אל גוף מבוקר, ואחר

כך יש הגדרה מה זה גוף מבוקר, כהגדרתו בחוק מבקר המדינה. בקשה לקבלת מידע בנושא

שנוגע לתחום פעילותו של אותו גוף מבוקר, מדובר על הקמת ועדה ארצית מיוחדת לפניות

ציבור, מדובר על ועדה פנימית בגוף המבוקר עצמו, זאת אומרת - - -
היו"ר רפאל פנחסי
לדעתי העניין הזה שייך לוועדה לענייני ביקורת המדינה.
צבי ענבר
אני מבין שמבקר המדינה מתנגד להצעה והוא טוען שהיא מאריכה ומסרבלת את הדרך

להשגת המטרה. מבקר המדינה לא מתייחס לשאלת הוועדה אלא מסביר בשני עמודים מדוע

צריך להתנגד לחוק.
היו"ר רפאל פנחסי
אני הבנתי שהוא רוצה שהחקיקה תעשה בוועדה לענייני ביקורת המדינה.
צבי ענבר
הוא, כנראה, לא מתייחס לאותו מכתב שאתה מתייחס אליו. הוא מתנגד.
הי ו"ר רפאל פנחסי
שיתנגד בוועדה לענייני ביקורת המדינה.
צבי ענבר
הוא אומר שניתן לשקול את תיקונו של חוק הביקורת הפנימית באופן שיאמר בו

מפורשות כי המבקר הפנימי ישמש כממונה על תלונות הציבור.יכול להיות, אדוני היושב ראש, שההצעה שנושאת את המספר 1663 איננה ההצעה

שהונחה על שולחן הכנסת. מה שמונה בפני הוועדה הזאת זאת הצעה אחרת. מה שהועבר

מהמליאה היתה הצעת חוק פניות הציבור ואילו מה שהונח על שולחן הוועדה זאת הצעת חוק

הביקורת הפנימית.

החוק של רפי אלול כשלעצמו לא מדבר על מבקר פנים, הוא לא מדבר על הכנסת, וכאן

יש איזושהי הצעה שהוכנה בעקבות ההערות של מבקר המדינה, הצעה - - -

חגי מירום;

היא לא הונחה בפנינו.

צבי ענבר;

היא נושאת את אותו מספר לכן הייתי בטוח שזאת אותה הצעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

השאלה היא האם להשאיר את העניין הזה כאן או להעביר אותו לוועדה לענייני

ביקורת המדינה?

צבי ענבר;

מה שמונח בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה זה חוק של פניות הציבור ואין

בעיה שהוא יידון שם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של חבר הכנסת רפי אלול להעביר את הנושא לוועדה

לענייני ביקורת המדינה.

הצבעה

הצעתו של חבר הכנסת ר' אלול התקבלה פה אחד.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

תודה. נעבור לנושא הבא על סדר יומנו -פניית חבר הכנסת אברהם פורז בדבר העברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

(חישוב מס נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד) - מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה

היו"ר רפאל פנחסי;

אני אקרא בפניכם את מכתבו של חבר הכנסת פורז: "הנדון: הצעת חוק לתיקון פקודת

מס הכנסה (חישוב מס נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד), מסי פ/666. הצעת החוק

שבנדון עברה בקריאה טרומית מוקדמת ביום 18 בדצמבר 1996" לפני שנתיים "והדיון

בעניינה הועבר לוועדת הכספים. עד היום, שנתיים מיום אישורה, לא הניחה הוועדה את

הצעת ההוק על שולחן הכנסת. בהתאם לסעיף 112 בתקנון הכנסת אם עברו למעלה משישה

חודשים מהיום שהצעת החוק הועברה לוועדה, רשאית ועדת הכנסת להעביר את המשך הדיון

בהצעת החוק לוועדה אחרת. לפיכך אבקשך כי ועדת הכנסת תחליט להעביר את הדיון בהצעת

ההוק לוועדת הכלכלה.".

פנינו ליושב ראש ועדת הכספים לקבל את תגובתו ואני מקריא בפניכם את מכתבו של
חבר הכנסת רביץ
"ההצעה הנ"ל נדונה מספר פעמים בוועדת המשנה למסים של ועדת

הכספים" שנדמה לי שהיושב ראש שלה הוא חבר הכנסת אופיר פינס-פז. "היא נדונה במליאת

הוועדה ביום כ"ו באדר התשנ"ח - 21 במרץ 1998 ואז סוכם כי נמתין לראות מה קורה עם

הרפורמה המוצעת במערכת המסים. כי לפי הצעת חבר הכנסת פורז מקור המימון היה צריך

להיות ביטול פטורים. בינתיים השר נאמן התפטר והכנסת עומדת להתפזר ולא ברור מה

יהיה עם הרפורמה לכן אני מציע שוועדת הכספים תחזור לדון בהצעה אחרי שהיא תסיים את

דיוניה בחוק ההסדרים. מכל מקום אין להעביר את ההצעה לוועדה אהרת ויש להשאירה

בוועדת הכספים שהיא המקום הטבעי לדיונים בחוקי מסים.". זאת, כאמור, תשובתו של

יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת רביץ.
אברהם פורז
אדוני היושב ראש, המקום המתאים לדון בהצעת החוק הזאת הוא בוועדת הכספים, אין

בכלל ספק בכך אבל ועדת הכספים חייבת לגמור עניין. היא חייבת גם להמליץ בפני

המליאה, לא איכפת לי שהיא תמליץ להוריד מסדר היום, זה לגיטימי, אבל לא יכול להיות

מצב כזה - -
היו"ר רפאל פנחסי
האם זה נכון שוועדת המשנה דנה בעניין הזה מספר פעמים?
אברהם פורז
זה נכון אבל זה לא משנה שדנו בכך.
היו"ר רפאל פנחסי
הם חיכו לרפורמה.
אברהם פורז
לפי התקנון חייבים לקבל הכרעה תוך ששה חודשים. זה שדנו - לא מעניין אותי.
היו"ר רפאל פנחסי
יש שיהוי של שנתיים אם כן למה נזכרת עכשיו?
חגי מירום
הוא רוצה שחוק הרציפות יחול על הצעת החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא לא יכול.

אברהם פורז;

בוודאי שכן. אם ועדת הכספים מחליטה שהיא מסירה את הנושא מסדר היום כי אין שר

אוצר, כי אין רפורמה, כי אין כלום, אני פונה למליאה ואם אני משכנע אותה, יש לי

רוב, - אני מגיע לקריאה ראשונה ואז יש רציפות.

חגי מירום;

אני מציע להעמיד את הנושא להצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אין לי עמדה בעניין הזה אבל אני מבקש להסב את תשומת לבכם למה שחבר הכנסת שריד

אמר הבוקר, שאי אפשר להעביר נושא מוועדה לוועדה לא כל שכן שחבר הכנסת רביץ העביר

את הנושא לוועדת משנה - - -

חגי מירום;

אין שחר לבקשה של חבר הכנסת פורז מבחינה עניינית, להעביר את הצעת החוק מוועדת

הכספים לוועדת הכלכלה שכן דיני מיסוי - - -

אברהם פורז;

אין על כך ויכוח.

חגי מירום;

אם ועדה חיה בתחושה שיושב ראש ועדה לא רוצה לסיים את העניין ולא רוצה להעמיד

אותו במבחן דמוקרטי - אין סעד אחר אלא להעביר את ההצעה למקום הקרוב ביותר.

היו"ר רפאל פנחסי;

החוק מדבר על חישוב נפרד לבני הזוג ואז הם ישלמו פחות מס הכנסה?

אברהם פורז;

כן, כי אז האישה מתחילה מהאחוז הנמוך ולא מהאחוז - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

עקרונית אישית אני תומך בחוק.

חגי מירום;

הוא לא מאפשר להצביע על החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל אם יושב ראש ועדת הכספים אומר שכבר דנו מספר פעמים על העניין הזה ואחרי

הדיון בחוק ההסדרים הוא ימשיך לדון עליו - - -
אברהם פורז
אם הוא אומר: אחרי חוק ההסדרים, זאת אומרת שלא ידונו בחוק הזה אף פעם.
חגי מירום
אני מציע ליושב ראש לקיים על העניין הזה הצבעה,
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת פורז להעביר את הצעת החוק מוועדת

הכספים לדיון בוועדת הכלכלה.

הצבעה

הבקשה להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.
אברהם פורז
אני מודה לכם.
הי ו"ר רפאל פנחסי
נעבור לנושא הבא על סדר יומנו -קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
ביטול האשמה נגד מי שכונו "כנופיית מע"ץ" - של חבר הכנסת דוד טל. הושמעה הצעה

להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט. לאן צריך להעביר את הנושא הזה?

צבי ענבר;

ועדת החוקה, חוק ומשפט היא המקום המתאים לטיפול בעניין הזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה היא כנופיית מע"ץ בכלל?
צבי ענבר
אנשים הועמדו לדין והנושא הזה יכול להיות מועבר גם לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה מפני שהטענה היא שהמשטרה, בשעתו, הוציאה מהם הודאות בכוח.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה הסיפור הזה? זיכו אותם אחרי כמה שנים?

צבי ענבר;

בדיוק. כאמור הנושא הזה יכול להיות נדון גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט וגם

בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את הנושא; ביטול האשמה נגד מי שכונו

"כנופיית מע"ץ", לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצבעה

ההצעה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני עובר לעניין הבא - הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - פיקדון

ומענק), התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת רענן כהן. מציע ההצעה ביקש להעביר את הנושא

לוועדת העבודה והרווחה. נשמעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים.

צבי ענבר;

החוק נחקק בוועדת העבודה והרווחה.היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת העבודה והרווחה.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חוק אישור ספרי לימוד בבתי הספר, התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת אדיסו

מאסלה. מציע ההצעה ביקש להעביר את הנושא לוועדת החינוך והתרבות. נשמעה הצעה

להעביר את הנושא לוועדת הכספים.

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת החינוך והתרבות.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך והתרבות נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)(תיקון - ערכות מגן), (הוראת שעה),

התשנ"ח-1998, של חברת הכנסת דליה איציק. מציעת ההצעה ביקשה להעביר את הנושא

לוועדת העבודה והרווחה. היו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הכספים או לוועדה

לעובדים זרים. אני סבור כי ראוי להעביר את העניין לוועדה לעובדים זרים. מדובר,

בפירוש, על עובדים זרים. אני מעמיד את הצעתי להצבעה.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לעובדים זרים נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חוק כלי היריה (תיקון - הכשרה, רישוי ודיווח), התשנ"ח-1998, של חבר י

הכנסת בנימין בן-אליעזר וקבוצת חברי כנסת.
חגי מירום
ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מדוע העניין הזה הגיע אלינו בכלל?

אברהם פורז;

מישהו במליאה זרק משהו ואז היושב ראש אמר: לוועדת הכנסת, שתחליט.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חוק הרשויות המקומיות (יועץ לענייני מעמד האישה), התשנ"ה-1998, של חברת

הכנסת נעמי בלומנטל. מציעת ההצעה ביקשה להעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד

האישה. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הכספים.צבי ענבר;

ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

חגי מירום;

מי ביקש מה?
הי ו"ר רפאל פנחסי
המציעים ביקשו להעביר את הנושא לוועדה למעמד האישה.

חגי מירום;

מי הם המציעים?

היו"ר רפאל פנחסי;

הברת הכנסת נעמי בלומנטל. מדובר על שתי הצעות חוק.

חגי מירום;

ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם אני סבור שהעניין הזה צריך להיות נדון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

צבי ענבר;

מדובר על עניין של רשויות מקומיות.

אברהם פורז;

מר ענבר ממליץ על ועדת הפנים ואיכות הסביבה ואנחנו נעתרים להצעתו.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק העתיקות (תיקון - חפירות בדיקה והצמלה), התשנ"ט-1998, של חבר הכנסת

חגי מירום וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת חגי מירום ביקש להעביר את הנושא לוועדת

ההינוך והתרבות ונשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הפנים. חבר הכנסת לייזרזון

מבקש התייעצות סיעתית. ההצבעה תהיה על העניין הזה מחר בשעה שתים עשרה.חגי מירום;

כמה פעמים יכולות להיות התייעצויות סיעתיות?

היו"ר רפאל פנחסי;

זאת פעם ראשונה שאני מעלה את העניין הזה.
חגי מירום
הפורום המתאים לדון בנושא הזה היא ועדת החינוך והתרבות.

היו"ר רפאל פנחסי;

נצביע על כך מחר בשעה שתים עשרה.

חגי מירום;

מה דעתו של היועץ המשפטי של הוועדה על העניין הזה?

צבי ענבר;

הנושא צריך להיות נדון בוועדת החינוך והתרבות.

רפאל פנחסי;

יש פנייה של מספר גופים שרצו להשתתף בדיון. קיבלתי פנייה של איגוד הקבלנים

והבונים שכותבים באריכות שחטפו להם את החוק בלי לתת 45 יום ולפי דעתם העניין הזה

צריך לקבל את תגובתם לכן הם מבקשים לזמן אותם לדיון שיתקיים בוועדה. השבתי להם

שאינני מוכן לקבל תקדים כזה.

צבי ענבר;

לאן הם הציעו להעביר את הנושא הזה?

היו"ר רפאל פנחסי;

או לוועדת הכלכלה או לוועדת הכספים.

אני לא מתייחס לחוק עצמו אלא רק מחליט לאיזה ועדה להעביר את הנושא לכן לא

ייתכן שאני אזמן את איגוד הקבלנים והבונים. הודעתי להם כי אני אביא את העניין

לידיעת החברים.

גם סגן השר פרוש כתב מכתב שיש לעניין הזה השלכות על הבנייה וכו' והוא ביקש

להעביר את הנושא לוועדת הכספים.

בעקבות בקשתו של חבר הכנסת לייזרזון שביקש לקיים התייעצות סיעתית, אני אעמיד

את הנושא הזה להצבעה מחר בשעה שתים עשרה.

חגי מירום;

רבע שעה לאחר מכן תהיה רוויזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה יודע באילו לחצים אני עומד? אבל אני משתדל להיות הגון. יכולתי לקבור

את הנושא ולא להעמיד אותו בכלל על סדר היום. עד היום השתדלתי לנהוג בכל הנושאים

שהגיעו לוועדה בלי פוליטיקה.

אני מודה לכם; הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים