ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/12/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 204

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני. בי בטבת התשנ"ט. 21.12.98. בשעה 15:30

נכחו; חברי הוועדה;

ר' פנחסי - היו"ר

ר' אלול

ח' אורון

י' הראל

עבד אלמאלכ דהאמשה

שי וייס

ר' זאבי

חי מירום

נ' מסלאחה

מי פלד

ר' פנחסי

אי סעד

אי לייזרזון

חי מירום

מוזמנים;

אי חאן - מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

ג' רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צי ענבר

מנהל/ת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; שי לחוביצקי

סדר-היום;

1. קביעת מסגרת הדיון להצעה להביע אי-אמון בממשלה

קביעת מסגרת הדיון להודעה המדינית של ראש הממשלה.

1. קביעת מסגרת הדיון בהצעה להביע אי-אמון בממשלה

קביעת מסגרת הדיון להודעה המדינית של ראש הממשלה

היו"ר ר' פנחסי;

אני מתכבד לפתוה את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום, נכון לרגע זה, אם חבר

הכנסת אורון לא יודיע לנו שמשכו את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה, אזי יש דיון

בהצעה להביע אי-אמון בממשלה ואנחנו חייבים לקבוע את מסגרת הדיון להצעה.

לפני שנתחיל את הדיון בנושא אני רוצה לפתוח בדברי ניחומים למנהלת הוועדה,

הגב' אסתר בן-יוסף, על מות אביה. המקום ינחם אתכם בשער אבלי ציון וירושלים, לא

תוסיפו דאבה עוד ולא תדעו יותר צער. אני אומר את הדברים בשם כל חברי הוועדה.

חבר הכנסת אורון, האם אתה מושך את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה, או שההצעה

עדיין תקפה?

נ' מסאלחה;

בוא נקבע מסגרת דיון ולאחר מכן תתקבל החלטה.

היו"ר ר' פנחסי;

בסדר. מה הן ההצעות?

ר' זאבי;

אני מציע שנקבע מסגרת דיון של עשר דקות לכל הסיעות ועשרים דקות לשתי

הסיעות הגדולות.

היו"ר ר' פנחסי;

האם אתה מציע גם לפצל?

ר' זאבי;

סיעה שתרצה לפצל - תפצל.
חי מירום
אדוני יושב ראש הוועדה, אני רוצה להציע לא להתבצר בסוגייה הזאת ולא לראות

אותה בנפרד מדב:רים אחרים. מפריע לי שחבר הכנסת מאיר שטרית לא נמצא פה כרגע.

היו"ר ר' פנחסי;

הוא בדרכי לפה.

חי מירום;

מוכרחים לחכות לו. אנחנו יכולים לקבוע פה מסמרות ואילו אחר-כך יתברר

שאפשר אולי להסתדר בקשר לעוד כמה דברים שעומדים על סדר היום.

היו"ר ר' פנחסי;

נכון. לכן, הוא מתעכב ברגעים אלה. היתה כביכול שמועה שראש הממשלה רוצה

למסור הודעה מדינית.

ר' זאבי; ,

זו לא שמועת. היתה הודעה על כך.

היו"ר ר' פנחסי;

שאלתי עכשיו את מזכירות הכנסת אם קיבלנו פנייה לקביעת מסגרת דיון. אולם

עד לרגע זה אין בקשה כזאת.
ר' זאבי
זו הודעה ולא שמועה. הוא הודיע על כך אתמול בממשלה.

קריאה;

אבל הוא צריך להודיע לכנסת.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, חבר הכנסת מאיר שטרית הגיע עתה. חבר הכנסת שטרית, נכון לרגע זה

יש בקשה לקבוע מסגרת דיון להצעת אי-אמון של סיעת מרצ. אם הם יחליטו להסיר את

בקשתם - הם יסירו, אבל אנחנו צריכים לקבוע מסגרת דיון. יש הצעה של חבר הכנסת

זאבי, שמציע לתת 20 דקות לכל אחת משתי המפלגות הגדולות ועשר דקות למפלגות

האחרות.

חי מירום;

אני מציע שנשמע קודם את חבר הכנסת שטרית, כדי לדעת מה הולך לקרות פה היום

ולפי זה לראות אם אולי אפשר לסדר משהו.

מי שטרית;

מאחר שאין הסכמה - וניסיתי להגיע בבוקר להסכמה, אך לא הגענו להסכמה -

המצב הוא כדלקמן; הצעת החוק של מרצ תעמוד לדיון ונצטרך לקבוע לה מסגרת דיון.

זה סעיף ראשון בסדר היום על-פי התקנון.

חי אורון;

האם יש הודעה של ראש הממשלה?

מ' שטרית;

בוודאי.

חי אורון;

מתי?

ח' מירום;

למה אין פנייה כזאת לכנסת?

מ' שטרית;

יש פנייה לכנסת.

היו"ר רי פנחסי;

איפה? לא קיבלנו פנייה כזאת. שאלתי עכשיו את מזכירות הכנסת.

מי שטרית;

רבותיי, יש פנייה ליושב-ראש הכנסת.

היו"ר ר' פנחסי!

כרגע שאלתי והגב' גאולה אמרה שאין פנייה.

חי אורון;

חבר הכנסת שטרית, האם זה מוסכם שיש שני דוברים?

מי שטרית;

לא, אין הסכמה.

חי מירום;

על מי זה לא מוסכם?

מי שטרית;

עלינו.

חי אורון;

מה לא מוסכם, שראש הממשלה וחבר הכנסת ברק ידברו?

מי שטרית;

תהיה הודעה של ראש הממשלה בלבד. לפי התקנון מותר לראש הממשלה למסור הודעה

מתי שהוא רוצה.

צי ענבר;

נכון.

מי שטרית;

אתם יכולים לדחות את ההצבעה למחר. זה מוסכם עליי, תדחו. את ההצבעה, וזהו.

היו"ר ר' פנחסי;

גם היועץ המשפטי אומר שראש הממשלה יכול למסור הודעה לבד. אני גם מתנגד

לכך שחבר-הכנסת ברק ידבר.
מי שטרית
מדובר רק בהודעה של ראש הממשלה בלבד.
ג' רזיאל
הגיעה עכשיו ההודעה מראש הממשלה.

מ' שטרית;

בוודאי שהגיעה. יש הודעה.
היו"ר ר' פנחסי
רבותיי, קיבלנו עכשיו הודעה לפיה ראש הממשלה מבקש למסור הודעה.

מי שטרית;

מה שנותר זה לקבוע מסגרת דיון להצעה להביע אי-אמון.

הי מירום;

אפשר להגיש 30 חתימות - - -
מי שטרית
אם תגישו 30 חתימות זה אפשרי.

ח' אורון;

אנחנו נגיש.

חי מירום;

חשבתי שאפשר לסגור את העניין פה מבלי להגיש 30 חתימות.

מי שטרית;

תגישו.

חי מירום;

נגיש.

צי ענבר;

לפי סעיף 35 הממשלה רשאית למסור הודעה.

היו"ר ר' פנחסי;

מר ענבר, כל הוועדה רוצה לשמוע את הדברים. מבחינה תקנונית יש בקשה להביע

אי-אמון בממשלה. עד כמה שאני מבין זה צריך להיות הסעיף הראשון.

מי שטרית;

אמת.

היו"ר ר' פנחסי;

הודעת ראש הממשלה היא אחרי ההצעה להביא אי-אמון?

צ' ענבר;

בדרך כלל הממשלה רשאית למסור הודעה בכל עת. אבל אם יש קדימה, אזי סעיף 33

לתקנון פוסק לגבי זכויות קדימה. סעיף קטן (ב) בסעיף 33 אומר: "הוגשה הצעת אי-

אמון לממשלה, על-פי סעיף 36(א) - וזה המצב ברגע זה - וביקשה הממשלה למסור

במועד שנועד לדיון בהצעה הודעה דחופה בעלת חשיבות מיוחדת, תימסר ההודעה באישור

יושב-ראש הכנסת לפני הדיון בהצעה, ובלבד שלא יתקיים דיון על ההודעה מיד לאחר

מכן".

היו"ר ר' פנחסי;

זה מה שאנחנו מבקשים.
מי שטרית
אין בקשה כזאת להביא אותה לפני האי-אמון.
ר' זאבי
אני מבקש לראות את הבקשה של הממשלה לגבי הודעת ראש הממשלה. אם הוא לא

הגדיר אותה כהצעה דחופה, בעלת חשיבות מדינית -
מי שטרית
אנחנו לא מבקשים להביא את הודעת ראש הממשלה לפני ההצעה להביע אי-אמון.
ר' זאבי
אתם לא מבקשים זאת?
מי שטרית
לא.
חי אורון
חבר הכנסת שטרית, האם אתה מסכים לעניין של שני דוברים?
מי שטרית
לא, אלא אם כן הולכים למצב שאין דיון. אבל יש דיון באי-אמון. גמרנו.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת אורון, אסביר לך מה חבר הכנסת שטרית אומר. אם אתה מושך את

ההצעה להביע אי-אמון - אז יש שני דוברים. בוא אסביר לך את הדברים ברחל בתך

הקטנה. אם אתם מושכים את ההצעה להביע אי-אמון - יש שני דוברים. אם אתם לא

מושכים את ההצעה להביע אי-אמון ויש בלאו הכי "דברת", אז הוא לא רוצה שיהיו שני

דוברים.

חי מירום;

עכשיו אני שואל את חברי הוועדה: האם אם אנחנו מושכים את ההצעה להביע אי-

אמון יהיו שני דוברים?
מי שטרית
כן.
חי מירום
מה זה כן?
מי שטרית
אתם לא יכולים לשגע אותי.
חי מירום
אבל אם יש הסכמה?
מי שטרית
אבל אין הסכמה לסיעות האחרות.
ר' -זאבי
יש גם אופוזיציה ימנית, שיש לה נימוקים אחרים.
חי מירום
לא סתם שאלתי את השאלה.
חי אורון
חבר חכנסת שטרית, אני הסכמתי בסוף שיהיו שני דוברים.
מי שטרית
אבל עכשיו אתה בא עם ההצעה הזאת.
חי אורון
לא, לפני שעה אמרתי אותה לחבר הכנסת אלי גולדשמידט. אם מדברים רק שני

דוברים - אנחנו מורידים את העניין.
חי מירום
חבר הכנסת אורון, חבל.
מי שטרית
אני אומר לך, אתם משגעים אותי. אני לא יכול כך.
חי מירום
אני לא מוכן.

חי אורון;

אם אתח לא מוכן - אזי יש הצעח להביע אי-אמון.

חי מירום;

נכון.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר הכנסת שטרית, ואם הוא יוריד את ההצעה, אתה מסכים שיהיו שני דוברים?

מי שטרית;

בשביל להגיד זאת אני צריך לבדוק את הנושא מחדש. משגעים אותי, פעם שמאלה,

פעם ימינה, חזרה.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל גם חבר הכנסת זאבי לא מסכים לשני דוברים.

מי שטרית;

אם הוא לא מסכים - אין בעיה.

היו"ר ר' פנחסי;

אין הסכמה בלאו הכי.

חי מירום;

אני רוצה להתקדם הלאה בשאלותיי.

מי שטרית;

חבר הכנסת פנחסי, האם אתה מסכים שיהיו רק שני דוברים?

היו"ר ר' פנחסי;

אם יורידו את ההצעה להביע אי-אמון - מבחינתי אני מסכים. אבל אם הם לא

יורידו את ההצעה להביע אי-אמון ומדובר בשני דוברים - אני מתנגד.

מי שטרית;

האם חבר הכנסת דרעי יוותר על זכות הדיבור?

היו"ר ר' פנחסי;

לכן אני אומר זאת. אם מדובר על שני דוברים - לא.

קריאה;

יכולים לדבר ארבעה דוברים ולא שניים.
ח' מירום
אני רוצה לשאול שאלה. אומר חבר הכנסת שטרית: אנחנו רוצים למסור הודעה

ואתם תגישו את ה-30 חתימות, מה שמלמד אותי שאין כאן הסכמה, כי אם צריך להגיש

את 30 החתימות אזי עובדים לפי הפורמט ולא לפי הסכמה.

היו"ר ר' פנחסי;

נכון.

מי שטרית;

עובדים אז לפי התקנון.

חי מירום;

עכשיו יש לי שאלה ליועץ המשפטי לכנסת. האם אנחנו לא; עלולים למצוא את

עצמנו במצב שיושב-ראש הכנסת יחליט שיש הצבעה היום על הודעת ראש הממשלה, למרות

שהוגשו 30 חתימות?

צי ענבר;

אין הצבעה בלי דיון. אין דבר כזה הצבעה בלי דיון.

מי שטרית;

חבר הכנסת מירום, אני הסכמתי עם חבר הכנסת אלי גולדשמידט שלא תהיה הצבעה.

על זה כן הסכמתי. אני לא רוצה לכפות עליכם הר כגיגית, למרות שכאילו יושב-ראש

הכנסת אומר שיש אפשרות להצביע היום.

היו"ר ר' פנחסי;

יכול להיות דיון ויכולה להיות הצבעה. יהיה דיון על אי האמון, אחר-כך דיון

על זה ולאחר מכן הצבעה.

ח' מירום;

לא תהיה הצבעה.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל הסכמנו. אם לא תהיה הסכמה יכול להיות באמת דיון.

חי מירום;

לא, יהיו 30 חתימות שיבקשו שההצבעה לא תהיה היום. יש סעיף בתקנון שקובע

זאת.

היו"ר ר' פנחסי;

יש סעיף בתקנון על-פיו אפשר לדחות את ההצבעה?

שי וייס;

בו ודאי.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, בשביל זה יושב פת היועץ המשפטי לכנסת. נשמע את הפרשנות שלו.

צי ענבר;

סעיף 35 מדבר על הודעה או הצהרה של הממשלה ולפי דרישתם של 30 הברי כנסת

יקויים הדיון כעבור 24 שעות. הממשלה רשאית לדרוש דחייה ל-48 שעות נוספות. אמר

לי היום מר אריה האן, שיש נוהג ונוהל שמקובלים לגבי 24 השעות.
מ' שטרית
סליחה, אני מבקש לתת לי חמש דקות לברר את הדברים. אלך לבדוק את ההצעה של

חבר הכנסת גולדשמידט.

חי אורון;

אנחנו התלבטנו בינינו די הרבה. לנו כאילו האי-אמון נותן יתרון בדיבורים.

אנחנו חושבים שאם יש אפשרות שבראשית סדר היום תהיה הצבעה על פיזור הכנסת וכל

הדברים האחרים הולכים לאיבוד. לכן, ויתרנו על הדיבור. לא הסכמנו ואנחנו לא

מסכימים שראש הממשלה יהיה הדובר היחיד. אמרנו שידבר ראש הממשלה ואחריו דובר

האופוזיציה.

מי שטרית;

את זה אתה מודיע לי רק עכשיו.

הי אורון;

אמרתי זאת לפני שעה.

מי שטרית;

אבל לא אמרת זאת לי.

ר' זאבי;

חבר הכנסת אהוד ברק לא יבטא אותי בהתנגדות וגם לא את חבר הכנסת דהאמשה.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מציע שנשמע את היועץ המשפטי. הפסקנו אותו. מה אמר לך אריה האן?

צי ענבר;

מזכיר הכנסת אמר לי דברים. לגבי כל מה ששייך למה שנעשה בפועל במליאה -

אזי אין ספק שמזכיר הכנסת הוא אסמכתא, גם מפני שהוא מזכיר הכנסת וגם מפני שהוא

יודע מה נעשה במליאה. אני הרי אינני יודע מה נעשה במליאה. אמר לי מזכיר הכנסת

לגבי ה-24 שעות של הדיון כך; אם הממשלה לא רוצה דיון, אזי האופוזיציה רשאית

לכפות עליה דיון. אבל הוא אמר שכשנמסרת הודעה והממשלה מסכימה לדיון, אז אין

צורך להזדקק לסעיף 35.

ח' אורון;

אבל זה לא המצב היום.

היו"ר ר' פנחסי;

למה? זה יכול להיות בהחלט. הוא יכול להגיד שהוא מסכים לדיון.

צי ענבר;

זה אם אין אי-אמון. אם יש אי-אמון - הל סעיף 33(ב).

היו"ר ר' פנהסי;

אם יש קודם הצעה להביע אי-אמון, אהר-כך יכולה להיות הודעה מדינית של ראש

הממשלה ודיון.

צ' ענבר;

סעיף 33(ב) אומר שהממשלה רשאית למסור הודעה דחופה, בעלת חשיבות מיוחדת,

ואז צריך את אישור יושב-ראש הכנסת, ולא מתקיים דיון מיד לאחר מסירת ההודעה,

אלא קודם הודעה ואחר-כך אי-אמון.

ח' אורון;

אני רוצה להבהיר את הדברים לאלה שלא היו שותפים לדברים. הבוקר חבר הכנסת

אלי גולדשמידט ואני הצענו לחבר הכנסת מאיר שטרית את המתכונת כדלקמן; הודעת ראש

הממשלה, דיון סיעתי ובסופו חצבעה. ראש הממשלה וחבר הכנסת שטרית לא קיבלו את

ההצעה הזאת. הם הסכימו רק להודעה של ראש הממשלה ולהודעה של ראש האופיזיציה,

ואז אמרנו שנוריד את ההצעה להביע אי-אמון. עכשיו, היות שיש עמדה שרק ראש

הממשלה ידבר - אזי אנחנו חוזרים להצעה להביע אי-אמון בממשלה. זאת ההצעה.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל מה יקרה אם ראש הממשלה יגיד שהוא מוסר הודעה והוא מסכים לקיים דיון?

שמעת שהיועץ המשפטי אמר שאם ראש הממשלה יסכים לדיון, אחרי האי-אמון

ח' אורון;

אין בעיה. אם רוצים עוד דיון - יהיה עוד דיון.

מ' שטרית;

חבר הכנסת אורון, האם אתה מסכים לדיון והצבעה על הודעת ראש הממשלה?

היו"ר ר' פנחסי;

מה אתה שואל אם הוא מסכים? יש תקנון. אתה יכול לעשות זאת.

מ' שטרית;

זה מה שאני שואל.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל אתה לא צריך לשאיל אותו. אם אתה מעוניין במהלך הזה - זה אפשרי.

ח' מירום;

חבר הכנסת פנחסי, תן לנו רגע ללמוד את הדברים עד הסוף, יש פה שני מצבים.

מצב אהד הוא שיש הצעה להביע אי-אמון, ואגב ההצעה להביע אי-אמון בממשלה ראש

הממשלה מבקש למסור הודעה. אם הוא מבקש למסור את התודעה הזאת אגב ההצעה להביע

אי-אמון, יתקיים עליה דיון לאהר 24 שעות, שזה לפי סעיף 33(ב).

שי וייס;

לא בהכרח.
היו"ר ר' פנחסי
זה רק אם הממשלה מתנגדת. אבל אם הממשלה לא מתנגדת לדיון - אפשר לקיים את

הדיון בו ביום. כך אמר הי ועץ המשפטי לכנסת.

חי מירום;

נניח לרגע שיש הצעה להביע אי-אמון. ראש הממשלה מבקש לאחר מכן, שלא במסגרת

הסעיף הזה בכלל, למסור הודעת ממשלה. האם אז עומדת לרשותה של האופוזיציה

האפשרות - אם היא רוצה בכך - להגיש 30 התימות על-מנת שההצבעה לא תתקיים היום,

או לא?

צי ענבר;

30 חברי הכנסת שרוצים דיון, הם רוצים אותו כאשר הממשלה לא רוצה לקיים

דיון וכופים עליה דיון. הממשלה באה ומודיעה הודעה. אם הממשלה רוצה לקיים דיון

והצבעה בעקבות ההודעה - בדרך כלל אין בעיה.

היו"ר ר' פנהסי;

במקרה כזה אפשר לעשות זאת באותו יום.

צי ענבר;

תשימו לב לסיפא של קעיף 33(ב). מה הוא אומר? - "ובלבד שלא יתקיים דיון על

ההודעה מיד לאחר מסירת ההודעה". מכן אנחנו למדים שבדרך כלל יכול להיות דיון

לאחר מסירת ההודעה, אבל לא כשיש אי-אמון.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל יכולים להיות שני סעיפים; סעיף ראשון - אי אמון, דיון והצבעה; וסעיף

שני - הודעה מדינית, דיון והצבעה. כך אני למד מהדברים.

ר' זאבי;

לא, באי-אמון אין דיון מפני שכבר היה דיון.

היו"ר ר' פנחסי;

לא. זה אי-אמון חדש.

צ' ענבר;

יש לנו כרגע הצעת אי-אמון חדשה שלא קשורה בהצבעה.
היו"ר ר' פנחסי
זו הצעה חדשה להביע אי-אמון. זו הצעה שאתה הצעת. אנחנו צריכים לקבוע

מסגרת דיון. ידונו באי-אמון, יצביעו על כך ולאחר מכן תימסר הודעה מדינית, דיון

והצבעה.

מי שטרית;

חברי הכנסת, יש פה אי-הבנה גדולה. בבוקר, בדיונים שהיו לי גם עם חבר

הכנסת אורון וגם עם חבר הכנסת אלי גולדשמידט, היתה הבנה - כך הבנתי וכך

קיבלתי את הפירוש - שאם מגישים הודעה מטעם ראש הממשלה, אי-אפשר לקיים עליה

דיון אלא אם יהיו נמנעים לגבי בקשה לדחיית הדיון ב-24 שעות. זה היה הבסיס

להסכמות. עכשיו אתם מסבירים לי דבר הפוך לגמרי. אתם אומרים שבעצם הממשלה רשאית

לקיים דיון והצבעה על הודעה מדינית של ראש הממשלה.

נ' מסאלחה;

היא לא רשאית.

צ' ענבר;

היא רשאית.

די לב;

כבר היו דברים מעולם.
נ' מסאלחה
למה? למה?

היו"ר ר' פנחסי;

זה נאמר על-ידי היועץ המשפטי וכבר היו דברים מעולם.

צי ענבר;

אי-אפשר לפני האי-אמון לכפות על הכנסת דיון בהודעת ראש הממשלה. אי-אפשר.

מי שטרית;

חבר הכנסת מסאלחה, אני לא ראש הממשלה. בעניין הזה אני שליח של ראש הממשלה

וכיושב-ראש הקואליציה אני מנסה, הלכה למעשה, להביא לידי ביטוי את רצון הממשלה

בכנסת. בדיונים שהתקיימו בבוקר עם חבר הכנסת חיים אורון ועם חבר וזכנסת

גולדשמידט הבנתי כל הזמן שאם הם מגישים בקשה עם שלושים חתימות לדחיית הדיון ל-

24 שעות - אנחנו לא יכולים לקיים את הדיון וההצבעה. היה ניסיון להגיע להסכמות.

עכשיו מש؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ२㠋唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ२㠋娀脈̝jᘀ齨䰞唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ齨䰞娀נים את הכל מהבסיס.

היו"ר ר' פנחסי;

וכל זה אם הממשלה מתנגדת לדיון,
מי שטרית
אמת.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל אם הממשלה מסכימה לדיון - אתה יכול לקיים את הדיון ולהצביע.

מי שטרית;

אתם אומרים לי עכשיו שאפשר לקיים דיון והצבעה בכנסת היום, אם ראש הממשלה

רוצה בכך.

היו"ר ר' פנחסי;

כן, אבל איורי ההצעה להביע אי-אמון בממשלה.

מי שטרית;

כן.

צי ענבר;

אהרי האי-אמון של חוק התפזרות הכנסת.

מי שטרית;

אבל אם אין אי-אמון לגבי פיזור הכנסת?

צי ענבר;

ההצבעה היא חלק מהדיון, כולל דיבורים והצבעה.

מי שטרית;

סליחה, לא הבנתי.

היו"ר ר' פנהסי;

לא, אין דיבורים. שם יש הצבעה בלבד.

מי שטרית;

על החוק לפיזור הכנסת מתקיימת רק הצבעה. אין דיון.

צי ענבר;

אני מבקש להבהיר את הדברים. מה שאני אומר זה שמזכיר הכנסת הוא שאומר לי

שהנוהג -

מי שטרית;

השאלה מה אתה אומר.

צי ענבר;

אני אומר שאם הנוהג והנוהל הוא שאחרי הודעת ראש הממשלה נוהגים לקיים דיון

והצבעה - אז גם פה מותר. הדרישה של 30 חברי כנסת לקיים דיון נועדה לכפות על

הממשלה לקיים דיון.
מ' שטרית
ברשותכם, אני מבקש הפסקה של חמש דקות, כדי לברר את הדברים.

היו"ר ר' פנחסי;

בבקשה. בינתיים נשמע את חבר הכנסת שבח וייס.

שי וייס;

אם יש הסכמות - אפשר בכלל לנהל את העניינים איך שרוצים, בתנאי שמקיימים

את ההסכמות והן מקבלות תוקף של החלטת ועדת הכנסת. אם יש הסכמות - זה סיפור

אחר, וחבל לדבר על כך.

אם אין הסכמות והולכים על-פי המסלולים הקיימים, התקנוניים והמינהליים,

אזי כל עוד שאין סתירה בין תקנון ומנהג המנהג הוא מנהג. כבר היו דברים מעולם.

לפיכך, הסיפור הוא הרבה יותר פשוט מהסיבוך שנוצר פה. אני לא אומר שהוא נוח לי.

אבל הוא יותר פשוט. ראו, אי-אמון בכלל לא קשור לכך. אם הוא יהיה - טוב; אם לא

- לא. אם ראש הממשלה רוצה למסור הודעה - הוא יכול לקבוע גם שהוא מסכים שיהיה

דיון, ואז יכולה להתקיים הצבעה. נקודה. מה לא יכול להיות? אם יש הצעה להביע

אי-אמון - הדיון יתחיל לאחר ההצבעה בהצעה להביע אי-אמון. זה כל הסיפור.

היו"ר ר' פנחסי;

- או דיון משולב.

ש' וייס;

לפי דעתי, יושב-ראש הכנסת יכול אפילו לקבל החלטה על דיון משולב אם הנושא

זהה. אני פשוט רוצה שחברי הכנסת אורון ומירום יהיו מוכנים למה שיתרחש פה. אני

לא רוצה שזה יתרחש, אבל זה עשוי להתרחש פה. לראש הממשלה בהחלט יכול להיות

אינטרס לקיים היום הצבעה, כדי לצאת עם איזושהי הצבעה שבה הוא ירוויח.

חי מירום;

אני רוצה לשאול את החברים כאן אם הם מוכנים לקבל הצעה מסויימת. אני פונה

לחבר הכנסת זאבי, שהוא האגוז הקשה.

ר' זאבי;

קודם כל, בנושא הזה חבר הכנסת דהאמשה ואני מצויים בחזית מאוחדת.

חי מירום;

נניח לרגע שתהיה הודעה של ראש הממשלה ודיון בהודעתו. האם אנהנו יכולים

להתייחס להודעת ראש הממשלה ולדיון לאהר מכן כאל דיון מקוצר יחסית, כמו הצעת

אי-אמון מקוצרת יותר, באופן שניתן לשתי הסיעות הגדול איזשהו נפח זמן ואחר-כך

ניתן נפח זמן לסיעות האחרות, כך שנהיה במצב שאחרי שעתיים נסיים את הודעת ראש

הממשלה ותהיה הצבעה?
היו"ר ר' פנחסי
לא, אני מתנגד לזה,

ח' מירום;

למה?

היו"ר ר' פנחסי;

אנחנו סיעה שלישית בגודלה ולא תגמדו אותנו.

ח' אורון;

אני מציע שלשתי הסיעות הגדולות יינתנו עשרים דקות ולסיעות הקטנות עשר

דקות.

היו"ר ר' פנחסי;

לסיעות הבינוניות תינתן רבע שעה.

ר' זאבי;

אין סיעות בינוניות כשמדברים פעמיים.

היו"ר ר' פנחסי;

עם כל הכבוד, אני מדבר בשם סיעת ש"ס ובשם סיעת המפד"ל.

ח' אורון;

הם לא מציעים. זה לא אי-אמון. היא לא קיימת.

חי מירום;

אנחנו רוצים שתסכים איתנו על מסגרת הדיון. לא איכפת לי שסיעות הביניים,

למשל ש"ס והמפד"ל, תקבלנה 8 דקות, הסיעות הגדולות תקבלנה 15 דקות והסיעות

הקטנות תקבלנה חמש דקות.

חי אורון;

אני מציע שמונה דקות לכולם. מה שמוצע פה עכשיו הוא תחליף להצעה להביע אי-

אמון.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מוכן ללכת לזה.

ח' אורון;

אם חבר הכנסת שטרית יבוא ויגיד שראש הממשלה ימסור הודעה, לאחר מכן יתחיל

דיון סיעתי במתכונת שדיברנו עליה עכשיו ובסופה הצבעה על הודעת ראש הממשלה מול

הודעה אחרת של האופוזיציה -

היו"ר ר' פנחסי;

הודעות סיעות.

חי אורון;

- הודעות סיעות, אזי הפרק הזה נגמר. אז יש הצבעה על פיזור הכנסת ואחר-כך

יהיה דיון בשאר הנושאים בסדר היום.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מוכן להסכים לזה. האם אתם מסכימים לזה?

ר' זאבי;

אנחנו מסכימים לזה.

ח' מירום;

הנושא הראשון יהיה פיזור הכנסת.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מוכן לתמוך בזה.

חבר הכנסת שטרית, יש פה הצעה שאני מציע שתשמע אותה. יש הצעה להסיר את

הצעת אי האמון. במקום זה תהיה הודעה של ראש הממשלה. לאחר מכן הסיעה הגדולה,

קרי; מפלגת העבודה, תקבל רבע שעה, ושאר המפלגות יקבלו 8 דקות, כולן בלי יוצא

מן הכלל. לאחר מכן תהיה הצבעה.

חי מירום;

אחר-כך תהיה הצבעה על החוק לפיזור הכנסת ואחר-כך הצבעה על שינוי שיטת

הבחירה.

מי שטרית;

לא, אנחנו רוצים שקודם יבוא החוק לשינוי שיטת הבחירות. מה איכפת לכם?

חי מירום;

לא. למה?

חי אורון;

מהו סדר היום הקבוע עכשיו למעלה?

מ' שטרית;

סדר היום כמו שמופיע למעלה הוא עכשיו כך: 1) הצעה להביע אי-אמון שהוגשה

מטעם סיעת מרצ; 2) החוק לשינוי שיטת הבחירות, שמציע חבר הכנסת ביילין - הצבעה

בלבד; 3) חוק שירותי הדת היהודיים - הצבעה בלבד.

ח' מירום;

מה זה? מה זה?

מי שטרית;

4) הודעת ראש הממשלה; 5) התפזרות הכנסת; 6) חוק ההסדרים,

חי אורון;

אז תחליף את הסדר.

מי שטרית;

איזה סדר אתה רוצה לעשות?

חי אורון;

קודם, הצעה להביע אי-אמון.

היו"ר רי פנחסי;

אבל אני מבין שההצעה להביע אי-אמון יורדת.

חי אורון;

- הודעת ראש הממשלה; החוק להתפזרות הכנסת; ואחר-כך הדברים יופיעו בסדר

שציינת.

מי שטרית;

אבל אנחנו רוצים שהחוק לשינוי שיטת הבחירות יהיה לפני כן. .

חי אורון;

למה?

חי מירום;

למה? ברור שהדיון יהיה על החוק לפיזור הכנסת.

קריאות;

מי שטרית;

זה רק הצבעה.

היו"ר ר' פנחסי;

את סדר היום קובע יושב-ראש הכנסת. אנחנו לא מוסמכים לקבוע את סדר היום.

מ' שטרית;

אבל חבר הכנסת אורון, זו רק הצבעה. מה איכפת לך?
חי מירום
אם זו רק הצבעה, מה איכפת לך?

מי שטרית!

זה מסיבות דתיות. מה איכפת לך? עזוב את זה.
ר' זאבי
אדוני היושב-ראש, בינתיים חבר הכנסת שריד אולי נואם למעלה על ההצעה להביע

אי-אמון.

היו"ר ר' פנחסי;

ישיבת מליאת הכנסת עוד לא נפתחה. ביקשנו זאת.

רבותיי, אני מבקש מכל החברים לשבת.

ח' מירום;

באיזה מצב עומד חוק שירותי הדת היהודיים?

מ' שטרית;

- הצבעה.

ח' מירום;

רק הצבעה?

מי שטרית;

רק הצבעה.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, אני מבקש מכולם לשבת ולא להפריע. רבותיי, זה ביזיון. כל העולם

מחכה להתחלת ישיבת המליאה ואנחנו מעכבים זאת.

חבר הכנסת אורון, תן לי לסכם את הדברים, אם זה מקובל עליך. הסיכום הוא

כדלקמן: במקום הצעת אי האמון יבוא כסעיף ראשון "הודעה מדינית של ראש הממשלה",

לאחר מכן יהיה דיון שבו שתי המפלגות הגדולות תקבלנה כל אחת רבע שעה ושאר

המפלגות תקבלנה עשר דקות. על כך יש הסכמה של כולם. לאחר שיסתיים הדיון תהיה

הצבעה במסגרת הודעות סיעות.

מי שטרית;

אני מבקש שתשאיר את סדר היום כמו שהוא קיים.

היו"ר ר' פנחסי;

אני משאיר אותו כמו שהוא קיים.

מ' שטרית;

האם אי-אפשר להשאיר את הודעת ראש הממשלה פה (מצביע)?

היו"ר ר' פנהסי;

לא. הסעיף הראשון יהיה "הודעה מדינית של ראש הממשלה".

מ' שטרית;

אם כך, אני צריך עוד פעם לשאול, אשאל בטלפון.

קריאות;

אי-אפשר.

חי מירום;

אתה מדבר בתקשורת כאילו שאתה בעל הבית ולאחר מכן מתברר שאין לך שום מילה.

מ' שטרית;

נכון. מה לעשות? אני צריך לקבל הסכמה על סדר הדיון.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, אנחנו רוצים לקבוע את המסגרת. לאחר מכן, מה יהיה בסעיף הראשון,

מה יהיה בסעיף השני וכך הלאה - זו סמכותו של יושב-ראש הכנסת לקבוע.

אני מסכם את הדברים. אנחנו קובעים מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה, לפיה

תינתן רבע שעה לשתי המפלגות הגדולות ועשר דקות למפלגות הקטנות. מי בעד מסגרת

הדיון כפי שהצעתי?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה נתקבלה

היו"ר ר' פנחסי;

ההצעה למסגרת הדיון בהודעה המדינית של ראש הממשלה, כפי שהצעתי, נתקבלה.

ההצעה להביע אי-אמון יורדת מסדר היום ובמקומה תבוא הודעה מדינית של ראש

הממשלה.
חי רמון
מה יהיה הסעיף הבא?
היו"ר רי פנחסי
את הסדר יקבע יושב-ראש הכנסת.
חי רמון
אני רוצה לדעת מה יהיה הסעיף הבא.

חי אורון;

חלק מההסכמות קשורות גם בהסכמות על סדר היום. אמרנו שמתחילים בהודעה

המדינית של ראש הממשלה.
מי שטרית
לא אמרתי את זה.

חי אורון;

אי-אפשר לשגע אותנו.

ר' זאבי;

זה חלק מההסכמה. אחרת לא נוריד את האי-אמון.

חי רמון;

מה יהיה אחרי ההודעה המדינית של ראש הממשלה?

מי שטרית;

מה איכפת לך הסדר?

חי אורון;

אני לא רוצה שהדיון יימשך עד שתיים בלילה.

מי שטרית;

זה לא יהיה עד שתיים בלילה. איך זה יהיה עד שתיים בלילה?

הי מירום;

הוא רוצה אחר-כך את חוק הבחירה הישירה.

חי רמון;

אני לא מסכים. זה לא יכול להיות. היה סדר יום והוא צריך להיות כפי שהוא

היה. אין שום סיבה לשנות אותו.

קריאות;

חי רמון;

אתה רוצה לנצל את האי-אמון לפני כן-.

ח' אורון;

חבר הכנסת שטרית, בוא נעשה את הדברים בהסכמה. תגיד ליושב-ראש שאחרי הדיון

בהודעת ראש הממשלה יבוא הסעיף שמתייהס לחוק לפיזור הכנסת. לאחר מכן - חוק

הבחירה הישירה של ראש הממשלה.
חי רמון
על חוק הבחירה הישירה יש תשובה, וזה לוקח זמן. ההצבעה היא תמיד לפני -

מי שטרית;

תסלח לי, יש תשובה על חמש דקות.

חי מירום;

זה יכול להימשך שמונה שעות.
חי רמון
חבר הכנסת שטרית, די כבר, די. אין גבול לביזיון הזה? האם אין גבול

להתבזות הזאת?

מי שטרית;

מותר לי רגע לדבר? אני לא מבין מה אתם רוצים.

חי מירום;

אני אומר לך מה אנחנו רוצים. יש הודעה מדינית ולאחר מכן החוק לפיזור

הכנסת. זה הסדר.

מי שטרית;

לא נותנים לי לדבר.

היו"ר רי פנחסי;

רבותיי, הוצאתי עכשיו מהמחשב את סדר היום. כולם צועקים. שבו רגע. באמת.

למה הבלגן הזה?

מי שטרית;

הם אפילו לא נותנים לי לברר.

היו"ר ר' פנחסי;

הוצאתי את סדר היום עכשיו, בשעה 16:16. הסעיף הראשון - דברי יושב-ראש

הכנסת לרגל הופעת ספר וכוי. סעיף שני - הצעה להביע אי-אמון. הסעיף הזה ירד.
א' האן
המחשב לא מעודכן, כי כבר אין סעיף של אי-אמון. יהדות התורה הורידה את

האי-אמון. המהשב לא מעודכן.

ה' אורון;

נצביע עכשיו, לפי הסדר הזה.

מי שטרית;

מאה אהוז. ההבדל היחיד הוא שבמקום הודעת ראש הממשלה בלבד תהיה הודעה

ודיון. זה ההבדל היחיד. זה הכל.

חי רמון;

סליחה, הדרך שבה אתה

היו"ר ר' פנחסי;

מר האן, למה לא משנים את סדר היום במחשב?

א' האן;

עכשיו עובדים על השינוי במחשב. רק ב-55;15 הוחלט מה שהוהלט.

חי מירום;

למה אתם מעבירים אחורנית את ההצעה שלהם?

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, יש פה רגישויות. יהדות התורה לא מוכנה להצביע על שום נושא עד שלא

יופיע הסעיף של שירותי הדת היהודיים. חבר הכנסת רמון, מה איכפת לך שזה יהיה

סעיף ראשון?

חי רמון;

לא איכפת לי שחוק שירותי הדת היהודיים יהיה. אבל חבר הכנסת שטרית רוצה

שגם החוק לשינוי שיטת הבחירות יהיה לפני כן.

מי שטרית;

נכון.

חי רמון;

אני לא מסכים.

מי שטרית;

מי שואל אותך?

חי רמון;

מי שואל אותך, עם כל הכבוד?

מי שטרית;

אל תסכים. אל תסכים.

חי רמון;

תסלח לי, אתה לא קובע. יש סדר יום.

מי שטרית;

גם אתח לא קובע.

קריאות;

חי רמון;

יש לי חצעה. קורח שיש רגעי משבר. אדוני היושב-ראש.

מי שטרית;

אני אומר לכם שהדיון במליאה לא יתחיל.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, האם אתם רוצים לפתוח את הישיבה לתקשורת?

קריאות;

לא, לא, אין צורך.

היו"ר ר' פנחסי;

הישיבה הזאת היא ישיבה סגורה. אני מבקש מכל העוזרים הפרלמנטרים לצאת

החוצה.
הי רמון
אם רוצים - יכולים להשיב אחר-כך.

מי שטרית;

הם לא ישיבו. הם המציעים.
חי רמון
סליחה, בסוף התשובה שלהם יכול לקום שר ולדבר עשר שעות.

מ' שטרית;

זה לא ה"קייס".

חי רמון;

אני לא יודע אם זה ה"קייס". אני לא סומך עליכם בכלום. סיפרת כל הבוקר

סיפורים. אני לא סומך עליכם בכלום. הרי אתה לא מייצג אותם. יקום מישהו מהממשלה

ועוד ידבר עשר שעות.

מי שטרית;

מי?

חי רמון;

מישהו מהממשלה. למשל, מיקי איתן. אני לא סומך על מה שאתה אומר. אמרת היום

הרבה דברים ושום דבר לא יצא.

מי שטרית;

מה למשל?

חי רמון;

כל היום סיפרת סיפורים. עזוב.

היו"ר ר' פנחסי;

רבותיי, בואו נעשה את הדברים באופן מסודר ובלי צעקות. אין פה תקשורת.

חי רמון;

נכון. לכן הצעקות הן אותנטיות.

שי וייס;

הרי זה תרגיל שקוף.

חי מירום;

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי אם אין סדר בהבאת נושאים.

חי רמון;

נושא אחד נדחה, נושא שני נדחה, יש סדר, ונגמר הסיפור. לגבי החוק לשירותי

דת יהודיים - את זה אני מוכן להקדים לפנים משורת הדין.

מי שטרית;

אני מסכים לסדר שנקבע. זה הכל.

חי רמון;

זה עוד לא נקבע. זו טיוטה שכפופה לשינויים. אני אומר לך מה אמר מר אריה

האן כל הבוקר.

מ' שטרית;

נקבע סדר יום.

ח' רמון;

לא נקבע שום סדר יום.

מי שטרית;

אני לא מבין מה אתם רוצים.

חי רמון;

אני יודע מה אנחנו רוצים. תפסיקו לבזות. תפסיקו למשוך את הזמן.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מבקש לקבוע מסגרת דיון לאי-אמון. אולי תחליטו בכל זאת להעלות את

ההצעה להביע אי-אמון וצריך לקבוע גם לזה מסגרת דיון.

חי אורון;

מסגרת הדיון תהיה כמו לגבי ההודעה המדינית של ראש הממשלה.

היו"ר ר' פנחסי;

לא, אני לא מסכים.

מי שטרית; ,

אבל החלטתם שלא תהיה הצעה להביע אי-אמון.

היו"ר ר' פנחסי;

אבל הם אומרים; או זה או זה. הוא אומר שהוא לא מוריד את ההצעה להביע אי-

אמון אם אתה שם את ההצעה הזאת ראשונה. אני לא רוצה לכנס עוד פעם את ישיבת ועדת

הכנסת. בכל מקרה אבני קובע מסגרת דיון להצעה להביע אימון. ירצה - יעלה את

ההצעה להביע אי-אמון; לא ירצה - לא יעלה.
חי רמון
ביבי נתניהו לא יפתח את הדיון בשעה ארבע. הוא לא יפתח.

מי שטרית;

את זה אתם רוצים. אבל אתם רוצים שהוא יפתח את הדיון בארבע.

חי רמון;

לא, אנחנו לא רוצים.

ח' מירום;

חיות שזהו מצב חעניינים, היות שעשיתם לנו "פריש מיש" בנושאים - אנחנו

רוצים לחביע אי-אמון.

ח' רמון;

כשתדברו - תסירו את האי-אמון.

היו"ר ר' פנחסי;

זח מח שאני אומר. לכן, אנחנו קובעים מסגרת דיון גם לחצעח לחביע אי-אמון.

ח' רמון;

אתם תפתחו את חדיון.

מי שטרית;

חם לא יכולים.

ח' רמון;

חם יכולים. חם חגישו אי-אמון.

חיו"ר ר' פנחסי;

נקבע עכשיו את מסגרת חדיון לחצעח לחביע אי-אמון בממשלח. חמפלגות חגדולות

תקבלנח עשרים דקות, חמפלגות חבינוניות תקבלנח רבע שעח וחמפלגות חקטנות תקבלנח

10 דקות. מי בעד חחצעח חזאת ירים את ידו? אין חתנגדות, חחצעה נתקבלח.

הוחלט; מסגרת חדיון לחצעח לחביע אי-אמון חיא: 20 דקות למפלגות

חגדולות, 15 דקות למפלגות חבינוניות ו-10 דקות למפלגות חקטנות.

חיו"ר רי פנחסי;

מסגרת חדיון על חחודעח חמדינית של ראש חממשלח נקבעח כבר קודם. שתי חסיעות

חגדולות תקבלנח 15 דקות ושאר חמפלגות תקבלנח 10 דקות. עכשיו קבענו את מסגרת

חדיון לחצעח לחביע אי-אמון בממשלח.

ח' אורון;

מח לגבי סדר חיום?

חיו"ר ר' פנחסי;

סדר חיום חוא בסמכות יושב-ראש חכנסת.

עכשיו אני מציע שנבחר ועדח מצומצמת לקיום חידברות. אני מציע שבוועדח יחיו

חברי חכנסת; חג' מירום, מאיר שטרית ואנוכי. נעלח שלושתנו ליושב-ראש.

חי אורון;

לא, אני מבקש להיות בוועדה, כי ההצעת להביע אי-אמון היא בתוך הסיפור.

היו"ר רי פנחסי;

בסדר. בוועדה המצומצמת יהיו: חבר הכנסת זאבי, מאיר שטרית, רפי פנחסי,

חיים אורון וחגי מירום.

חי מירום;

עלינו לעלות עכשיו ליושב-ראש. אם נגיע להסכמה - ההצעה להביע אי-אמון תרד

מסדר היום.

חיו"ר ר' פנחסי;

נכון. תתקיים עכשיו הידברות. רבותיי, אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

חישיבה ננעלה בשעה 16:15

קוד המקור של הנתונים