ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/12/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 200

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. י"ח גכסלו התשנ"ט (7 בדצמבר 1998). שעה 30;11

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפי אלול

עבד אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברחם לייזרזון

מאיר שטרית

מוזמנים: מזכיר חכנסת אריה חאן

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שלמה גוברמן - משרד המשפטים

גב' אריאלה קלעי - עוזרת שר המשפטים

יועץ משפטי; צבי ענבר

אלי שהרבני - עוזרו של מר צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום:1. הצעת חבר הכנסת ח' פורת להוסיף סעיף 62(ה) לתקנון -

בדבר הצבעת חברי כנסת חולים בפקס;

2. הצעות לתיקון התקנון - חוברת התיקונים;

3. שונות.

הצעת חבר הכנסת ח' פורת להוסיף סעיף 62(ה} לתקנון -

בדבר הצנעת חברי כנסת חולים בפקס
היו"ר רפאל פנחסי
בוקר טוב, שבוע טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף הראשון

על סדר יומנו הוא הצעת חבר הכנסת חנן פורת להוסיף סעיף 62(ה) לתקנון בדבר הצבעת

חברי כנסת חולים בפקס. אני אקרא את מכתבו הקודם של חבר הכנסת פורת, כמו כן את

הפקס שהוא שלח היום.

להזכירכם, הפנייה הזאת היתה עוד בתקופתו של המר זכרונו לברכה, כאשר הוא היה

חולה, קיימנו אז דיון אחד, רצינו לבדוק מה קורה בעולם הגדול מהבחינה הזאת, מכל

מקום ההחלטה היתה לבדוק איך פרלמנטים אחרים בעולם נוהגים. מנהלת הוועדה עשתה

עבורנו עבודה יפה והיא הניחה על שולחנה של הוועדה את המידע שהושג על ידי ריכוז

המידע של ספריית הכנסת.

מה קורה בפרלמנטים אחרים בעולם בכל מה שקשור להצבעה באמצעות פקס?

צבי ענבר;

אין דבר כזה של הצבעה באמצעות פקס. יש קיזוזים.
שבח וייס
להוציא את איי סיישל.

צבי ענבר;

גם לא באיי סיישל. אין אף מדינה בעולם שהשבה בכלל על רעיון שחבר כנסת יוכל

להצביע באמצעות פקס.
שבח וייס
אם הוא חולה הוא גם לא יכול לגשת לפקס.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבקש את תשומת ליבכם לנוהלי הצבעות במקומות אחרים בעולם.

רחבעם זאבי;

המציע איננו לכן אני מציע שנצביע על הצעתו.

היו"ר רפאל פנחסי;

המציע, חבר הכנסת חנן פורת, שלח עם עוזרו פקס שאני אקרא באזניכם: "לכבוד חברי

ועדת הכנסת שלום רב. הנדון: הצעתי להצבעת חברי כנסת חולים בפקס. לצערי אני מנהל

ישיבת ועדה ואין ביכולתי לצאת החוצה ולנמק את הצעתי בפניכם.

מעבר לפנייתי הראשונית אבקש להסב את תשומת לבכם כי אף אם יינתן קיזוז לכל ח"כ

המבקש זאת בשל מקרים אנושיים שונים, בהצעת חוק שבהן נצרך רוב של 61 ח"כים בפועל,

שןב נראה מקרים של ח"כים חולים, על אלונקות, או ח"כים שמגיעים בעיצומם של ימי

השבעה בעודם אבלים.

על הצעתי זאת להתממש אך ורק במקרים חריגים ובאישורה של ועדה מיוחדת שתוקם

לצורך כך.". זאת אומרת שהוא מציע, בעקיפין, להקים ועדת אישורים לצורך השאלת מי

יוכל להצביע בפקס. "אודה לכם על תמיכתכם בהצעה, למען יהיו לכנסת פנים יפות

ואנושיות יותר.".

האם מישהו מכם רוצה להתייחם לדברים האלה?

צבי ענבר;

לדעתי אין לדון בהצעה בלי נ וכהות המציע, בעיקר אם הוועדה תקבל את העמדה - -
היו"ר רפאל פנחסי
אבל הוא כתב שהוא מוכן שידונו בהצעתו בלי נוכחותו.
צבי ענבר
אם הוועדה תדהה את הצעתו, כפי שאכן מן הראוי שהיא תעשה, - תהיה בלבו תרעומת.
היו"ר רפאל פנחסי
לא תהיה בלבו תרעומת; נתנו לו הזדמנות והוא היה יכול להכריז על הפסקה בישיבה

שאותה היא מנהל כדי לבוא לכאן. כמה פעמים כשהוא רצה להעביר חוק מוועדה לוועדה

הוא, אכן, מצא זמן לעשות כן.

רפאל אלול;

הוא עסוק בהצעת חוק שלו בוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא אדחה את הדיון לפעם אחרת. היה לחבר הכנסת חנן פורת מספיק זמן לבוא

לכאן אילו הוא היה חושב שהצעתו כל כך השובה.

רשות הדיבור לחבר הכנסת רחבעם זאבי.

רחבעם זאבי;

ההצעה, על פניה, לא נראית לי, היא לא קיימת בשום פרלמנט שאנחנו מכירים,

קיבלנו, כפי שיושב ראש הישיבה כבר ציין דף מידע על 6-5 פרלמנטים דמוקרטיים שבאף

אחד מהם הצעה כזאת איינה קיימת. אפילו יש מושג להביא על אלונקה - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

באנגליה.
רחבעם זאבי
עשו זאת גם אצלנו. גם אצלנו הביאו אנשים על אלונקה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת פורת רוצה למנוע דבר כזה.
רחבעם זאבי
הנושא של הקיזוזים קיים אצלנו.

ההצעה, על פניה, איינה טובה, אין נימוק משכנע לקבל אותה ולכן אני מציע להצביע

עליה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת שבה וייס.

שבה וייס;

אני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת זאבי.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת רפי אלול.

רפאל אלול;

גם אני מסכים עם דעת שני חבריי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר הכנסת הנן פורת לשינוי התקנון.

הצבעה

ההצעה לקבל את הצעתו של חבר הכנסת ח' פורת לשינוי התקנון לא התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעתו של חבר הכנסת פורת ירדה מסדר היום, היא נדחית וההצבעה תעשה בפועל על

ידי נוכחות בכנסת. לפחות הנוכחות תדחף את חברי הכנסת להגיע לבית. אם ננהיג פקס

- הם בכלל לא יבואו למשכן.

רחבעם זאבי;

אתה יודע אילו דברים יקרו אם תאושר ועדה כזאת?

שבח וייס;

חולה אנוש בכלל לא יכול לשלוח פקס.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא שאלנו מה דעת משרד המשפטים, דבר שהיינו צריכים לעשותו קודם ההצבעה.

אריאלה קלעי;

איננו מערערים על ההחלטה שנתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נעבור לסעיף השני בסדר היום - הצעות לתיקון התקנון - חוברת התיקונים.

הצעות לתיקון התקנון - חוברת התיקונים

היו"ר רפאל פנחסי;

לידיעת החברים, זימנו ישיבה לצורך דיון בנושא הזה פעמיים ולצערי מחוסר

השתתפות - הנושא נדחה. רצינו לדון בו בזמן הפגרה אבל, כאמור, לא היו משתתפים.

רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה.
צבי ענבר
החומר שהונח בפניכם זאת הצעת הוועדה כאשי- מובאים לכל סעיף וסעיף דברי הסבר.

הסוגריים המרובעים ליד כותרת השוליים משמעותם מספר הסעיף בתקנון הקיים. כך למשל

סעיף 1 בסוגריים מרובעים, שנקרא: בחירת. היושב ראש וסגניו, הוא גם סעיף 1 בתקנון

הקיים. בעוד אשר הסעיף הקיים מדבר בלשון סביל, כלומר: יושב ראש הכנסת והסגנים

במספר שתקבע הכנסת יבחרו על ידי הכנסת בבחירות גלויות, לעומת זאת התקנון החדש

נוקט לשון פעיל, דהיינו - - -
רחבעם זאבי
אם כך במשך השנה שנתיים הראשונות ייצטרכו להגיד: סעיף זה וזה של התקנון החדש

או הישן, ותהיינה לנו בעיות.
צבי ענבר
לא. לא יהיה צורך להשתמש יותר בתקנון הקודם.
שלמה גוברמן
יש לנו ניסיון בעניין זה. בחקיקה חדשה בשלב הראשון יש קצת חריקות אבל אחר כך

העניין עובד בסדר.
שבה וייס
יהיה כתוב: נבחרים?
צבי ענבר
יושב ראש הכנסת והסגנים, במספר שתקבע הכנסת, ייבחרו על ידי הכנסת בבחירות

גלויות.

בסעיף הראשון יהיה כתוב: "הכנסת תבחר, בבחירות גלויות, את יושב ראש הכנסת ואת

הסגנים ליושב ראש הכנסת, במספר שתקבע הכנסת.".
שבח וייס
מה ההבדל?
צבי ענבר
שינוי נוסה בלבד.

שושנה כרם;

שינוי סדר המילים. אקטיבי במקום פסיבי.

צבי ענבר;

אם אנחנו מציעים, סימן שהיה נדמה לנו שמבחינת העברית הנוסח החדש יותר טוב.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין לכך משמעות.
רחבעם זאבי
היינו עדים, גם בכנסת הזאת, שחלק מהסגנים נבחרים במהלך הכנסת. אין לזה

התייחסות כאן.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא כתוב מתי הכנסת תקבע. במספר שתקבע הכנסת. היא יכולה לעשות כן בכל מועד.

רחבעם זאבי;

יכול להיות שאין לי קייס אבל אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו.

שבח וייס;

ההערה של חבר הכנסת זאבי היא הערה נכונה.

היו"ר רפאל פנחסי;

כתוב; שתקבע הכנסת, זאת אומרת שהכנסת יכולה לקבוע בכל מועד שהיא תקבע.

שבח וייס;

לא כתוב מתי, נכון?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא. היא יכולה כל פעם לשנות את החלטתה.

רהבעם זאבי;

אם חבר הכנסת שבח וייס שקט - אז גם אני שקט.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא כתוב המועד. כתוב; שתקבע הכנסת. אם כך היא יכולה לקבוע בתחילת דרכה,

היא יכולה לקבוע באמצע דרכה והיא יכולה לקבוע בסוף דרכה.

רחבעם זאבי;

היא גם משנה את המספר כל פעם בגלל צרכים קואליציוניים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני חושב שעוד לא קרה בכנסת ששל ו שרז בני מיעוטים יהיו סגני היושב ראש.
שבח וייס
זה, דווקה, לכבודנו.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד את סעיף 1 של הצעת התיקונים לתקנון, להצבעה.

הצבעה

סעיף 1 אושר.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
על מה מצביעים?
היו"ר רפאל פנחסי
תבוא בזמן. נכנסת עם פלאפון ביד לישיבה והמשכת לדבר בו בחדר הוועדה. הצבענו

על סעיף 1 של הצעת התיקונים לתקנון כאשר מדובר בו רק על הנוסח. לא עשינו בו שום

שינוי.

נעבור לסעיף 2 - הסעיף הבעייתי. רשות הדיבור למר צבי ענבר.

צבי ענבר;

לסעיף 2 יש שתי גרסאות; יותר נכון - יש לו גרסה, והצעה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת הוועדה והצעת היועץ המשפטי.

צבי ענבר;

קיימת הצעה שיושב ראש הכנסת ייבחר תוך שבועיים מישיבתה הראשונה של הכנסת,

ומולה הצעה שלי שאומרת שיושב ראש הכנסת ייבחר בישיבתה הראשונה של הכנסת, לאחר

הצהרת האמונים של חברי הכנסת לפי סעיף 14 לחוק יסוד; הכנסת.

עד לכנסת של בורג ואחר כך אבא אבן, תמיד יושב ראש הכנסת נבחר בישיבתה הראשונה

של הכנסת עד שפעם אחת ארעה תקלה ונוצר מצב בלתי קונסטיטוציוני לחלוטין, ובלתי

תקין. כתבתי בדברי ההסבר ש"עיקרון יסוד הוא שאין חלל ריק בקיומן של רשויות הממשל

במדינה.". ממשלה תמיד מכהנת עד להקמתה של ממשלה חדשה. אין מצב שבו אין ממשלה.

"חברי הכנסת מכהנים עד לכינונה של כנסת חדשה.". באשר לנשיא המדינה - יש תמיד יושב

ראש הכנסת שממלא את מקומו.

ההוראה הזאת שמאפשרת לבחור את יושב ראש הכנסת בתוך שבועיים מישיבתה הראשונה

של הכנסת יוצרת מצב שבו לא יכול שלא יהיה גם ממלא מקום לנשיא המדינה. תארו לכם

מדינה בלי נשיא - שבועיים.

מאיר שטרית;

אז מה יקרה?

צבי ענבר;

זה דבר חמור. זה שאין יושב ראש הכנסת שמופקד על חוקים, על חוק חסינות חברי

הכנסת, על חוק משכן הכנסת ועל עוד דברי חקיקה

שבח וייס;

למה אין? - זקן חברי הכנסת.

צבי ענבר;

סליחה, הוא ממלא מקום רק לפי התקנון אבל אין לו שום סמכות חוקית.

מאיר שטרית;

ברגע שהוא ממלא מקום יש לו את אותן הסמכויות, לא?

צבי ענבר;

לא. חוק יסוד; הכנסת, הוא זה שקובע מי יהיה יושב ראש הכנסת ומי יחיה ממלא

מקום יושב ראש הכנסת. חוק יסוד; הכנסת, ולא התקנון. התקנון בא לקבוע את סדרי

העבודה של הכנסת, כלומר אם חוק יסוד; הכנסת, קובע שיש צורך לבחור יושב ראש לכנסת,

התקנון צריך להסדיר
שבח וייס
מי קובע שבזמן ניהול הישיבה ליושב ראש הישיבה יש את כל הסמכויות?

צבי ענבר;

התקנון. הוא קובע רק סמכויות לעניין ניהול הישיבה.

שבח וייס;

אתה יודע אילו סמכויות הן של ניהול ישיבה?

מאיר שטרית;

כשאני ממלא את מקומו של יושב ראש הכנסת, לדוגמה, אוטומטית אני גם מחליף את

הנשיא.

צבי ענבר;

ודאי; בדיוק היא הנותנת. תאר לך שיש מצב שבו איזשהו הסדר, כמו שהיה כאשר

יושב ראש הכנסת דן תיכון הזעיק אותי בשעה אחת בלילה כי הוא היה צריך לחתום על

חנינות דחופות בקשר למסדרים כאשר חנשיא ויצמן היה בוושינגטון. תאר לך שלא היה מי

שיכול היה לחתום כממלא מקום הנשיא. ממלא מקום הנשיא יכול להיות יושב ראש הכנסת

ויושב ראש. הכנסת חייב להיבחר. אם הוא לא נבחר - חתקנון נותן פיתרון לשאלה

התקנונית, מי, מבחינת התקנון, מפעיל הוראות שנתונות בתקנון. אבל התקנון לא יכול

להקנות לאדם כלשהו - סמכויות חוקתיות לא כממלא מקום נשיא המדינה, לא כמפעיל חוק

משכן הכנסת ורחבתו או חוק חסינות חברי הכנסת או כל חוק אחר שמקנה סמכויות ליושב

ראש הכנסת.

מאיר שטרית;

מה המצב בפרלמנטים אחרים בעולם באותו עניין?
רחבעם זאבי
היושב ראש היוצא ממלא את התפקיד.

מאיר שטרית;

ואם הוא לא נבחר?

היו"ר רפאל פנחסי;

סבידור, לדוגמה, לא נבחר.

רחבעם זאבי;

בכנסת ה-15 יהיה מי שהיה יושב ראש הכנסת ה-14.

היו"ר רפאל פנחסי;

אפילו אם הוא לא נבחר לכנסת ה-15?

רחבעם זאבי;

אפילו אם הוא לא נבחר.

שבח וייס;

הוא לא יכול כי הוא לא חבר הכנסת.

רחבעם זאבי;

אם כך ייבחר אחד מהסגנים.

היו"ר רפאל פנחסי;

עוד לא בחרו את הסגנים.

צבי ענבר;

אנחנו לא יכולים לבדוק את המצב הקיים במדינות אחרות כיוון שהשאלה איננה רק מי

הוא הספיקר או הצ'רמן או היושב ראש כי כל השיטה הקונסטיטוציונית אצלנו שונה. לנו

יש שיטה משלנו שכפי שאני מבין אותה, הכנסת לא יכולה להיות בלי יושב ראש הכנסת

ולכן יושב ראש הכנסת הקודם מכהן עד אשר הכנסת החדשה מתכנסת, וכאשר הכנסת החדשה

מתכנסת, - חובתה לבחור, גם לפי הכלל שנקבע בחוק הפרשנות, והחוק הזה מטיל על הכנסת

את החובה לבחור לה יושב ראש בהקדם ככל האפשר.

מאיר שטרית;

אי אפשר, טכנית, לבחור יושב ראש לכנסת בישיבתה הראשונה.

צבי ענבר;

עובדה שבכל הפעמים, עד לכנסת ה-11, היה אפשר.
אריה חאן
אפשר לשנות את החוק ולתת סמכויות לממלא מקום יושב ראש הכנסת כמו של יושב ראש

הכנסת.

צבי ענבר;

אם החוק ישונה - אין לי כל בעיה. אבל כל עוד החוק לא שונה - זה המצב כפי

שאני רואה אותו.

אנחנו צריכים לשמוע מה דעת נציגי משרד המשפטים בכל אשר קשור לסוגייה הזאת.
שלמה גוברמן
חוששני שהפעם אני לא תומך בדעתו של היועץ המשפטי של הכנסת. כמובן שהדין

הקיים, שיש לבחור ביושב ראש הכנסת מהר ככל האפשר, קיים, ואני סבור שצריך להשאיר

אותו. אני חושב שלא טוב לחוקק חוקים ותקנות, לדאוג למצבים היפותטיים ולנסות

לסגור כל פירצה מפני שהדבר הזה לא ניתן לעשותו מבחינה אנושית. נכון שהיה מקרה בו

לא היה יושב ראש הכנסת מיד בתחילת כהונתה של הכנסת - -

שבח וייס;

היו שני מקרים כאלה.
שלמה גוברמן
אני מציע לא להיסחף ולא להיגרר יותר מדיי אחר חששות מה יהיה אם לא יהיה מי

שימלא את מקומו של נשיא המדינה. דיה לצרה בשעתה. אם המצב יצריך שינוי החוק - כי

אז החוק יתוקן.

אני גם לא ממליץ שמי שימלא את מקומו של יושב ראש הכנסת, באותה שעה, לצורך

גיבוי ישיבות הכנסת, עם כינונה של הכנסת לאחר בחירות, שיקבל לידיו את הסמכויות של

נשיא המדינה. זה דבר מרחיק לכת ואני סבור שלא צריך להגזים במקרים כאלה.

ההצעה של הוועדה נראית לי סבירה משום שהיא תוחמת זמן כאשר בתוך האילוצים היא

תכפה על הכנסת ועל הסיעות להגיע להסכמה לבחירת יושב ראש.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת שבח וייס.

שבח וייס;

אני מצטרף לדבריו של מר ג וברמן.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה דעתך, חבר הכנסת שטרית?
מאיר שטרית
היועץ המשפטי של הכנסת העלה בפנינו נקודה השובה מבחינה קונסטיטוציונית יחד עם

זאת אני תומך בהצעת הוועדה כיוון שהישיבה הראשונה של הכנסת מתכנסת, על פי התקנון,

ביום מסויים שלאחר הבהירות. ההתכנסות היא מהירה מאד ואין זמן, מבהינה פוליטית,

לסיעות או למי שמארגן את הבית הזה,

שבה וייס;

יש; זה קרה ברוב המקרים, אבל לא תמיד יש זמן.
היו"ר רפאל פנחסי
תלוי; אם זאת בחירה ישירה - זה יותר קל כי אז יודעים מי מרכיב את הקואליציה.

אבל אם עומדים לבטל את הבחירה הישירה - זאת יכולה להיות שאלה.

מאיר שטרית;

גם כשמדובר על בהירה ישירה - שום דבר לא ברור. יכול להיות מצב שתהיה כנסת

לאומתית - - -
שבח וייס
וגם יהיה יושב ראש הכנסת לאומתי.

מאיר שטרית;

ייבחר ראש ממשלה עם הסיעה הקטנה ביותר ולא תהיה לו קואליציה. זה אפשרי, לכן

אני סבור שלא בהכרח יכריעו בישיבה ראשונה לכן אני סבור שצריך לההליט על פסק זמן

בן שבועיים וזה הרע במיעוטו.

היו"ר רפאל פנחסי;

במשך אותם שבועיים מי יהיה בעל הסמכות?

מאיר שטרית;

אין. לצורך ניהול ענייני הכנסת - מי שממלא את מקומו של יושב ראש הכנסת הוא

הוותיק מבין חברי הכנסת - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

זקן חברי הכנסת.

מאיר שטרית;

אני חושב ששינינו את התקנון וקבענו: הוותיק.

היו"ר רפאל פנחסי;

היו רק דיבורים על כך; לא שינו את התקנון.
שבה וייס
זקן חברי הכנסת. במקרה של גנדי, הזקן סרב להודות בגילו.

מאיר שטרית;

אם עושים תיקונים בתקנון - יכול להיות שצריך לתקן גם את הנקודה הזאת ולכתוב:

זקן הברי הכנסת מבין הוותיקים בבית.

לגבי מילוי הסמכויות של יושב ראש הכנסת, העניין פטור כי בוחרים את זקן חברי

הכנסת. העניין הזה לא פותר את בעיית נשיא המדינה שאין לו ממלא מקום בתקופת זמן

בת שבועיים.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת שבח וייס.

שבח וייס;

ברצוני להשמיע הערה שאולי היא תנוע גם לגבי המשך הדברים; יש לי הרגשה שאנחנו

מנסים לשנות דברים שלא צריך לשנותם. מה היה רע בתקנון הקודם?

לגבי הצעתו של מר ענבר, אם, באמת, הדבר כל כך בעייתי לגבי ממלא מקום הנשיא

וכן הלאה, אולי אפשר להעלות לדרגת חוק את העובדה שזקן חברי הכנסת, שהוא, בעצם,

יושב ראש הכנסת עד היבחרו של זה כי יכול לחיות מצב שחלילה יקרה משהו ליושב ראש

הכנסת תוך כדי הקדנציה, ויארך שבוע שבועיים עד שיבחרו יושב ראש - - -
היו"ר רפאל פנחסי
יש לו ממלא מקום; יש לו סגנים.

שבח וייס;

איפה זה כתוב? מי קובע מי יהיה הסגן?

היו"ר רפאל פנחסי;

הוועדה. זה יבוא אלינו - - -

שבח וייס;

בלי ההמלצה של היושב ראש?

היו"ר רפאל פנהסי;

הנשיאות תמליץ.

שבח וייס;

אני יכול להמציא אין סוף בעיות אבל אני לא רוצה לעסוק בכך אלא רק לציין שאם,

באמת, קיימת בעיה בעייתית - נעלה את המצב הקיים לדרגת חוק.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת דהאמשה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני מצדד בפיתרון אחר וסבור שהוא לא זה שהעלה בפנינו היועץ המשפטי של הוועדה

כיוון שלא יכול להיות פיתרון שאין יושב ראש לכנסת במשך שבועיים
מאיר שטרית
יש.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
בתקנון יש אבל לא על פי הסמכויות שלו.
מאיר שטרית
יש.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
לא.
היו"ר רפאל פנחסי
סמכויות - אין.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
יש לו סמכות תקנונית לנהל את ישיבת הכנסת, אבל אין לו את הסמכויות של יושב

ראש הכנסת לגבי דברים אחרים.
מאיר שטרית
אתה טועה. הסמכות היחידה שאין לו היא להחליף את הנשיא.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני הבנתי שאין לו הסמכות הזאת וגם לא סמכויות אחרות.
מאיר שטרית
כל יתר הסמכויות יש לו.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
לעניין הזה צריך למצוא פיתרון - -
היו"ר רפאל פנחסי
מה אתה מציע?
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני מציע שהוא ייבחר בישיבה הראשונה ואם לא - אז באותה ישיבה יוסמך
היו"ר רפאל פנחסי
הישיבה הראשונה יכולה להיות רק אחרי שבוע ימים כך שבמשך אותו שבוע לא יהיה אף

אחד בתפקיד הזה.

שבח וייס;

עד הכינוס הראשון- מכהנת הכנסת הקודמת.
צבי ענבר
עד שעה ארבע. בשעה ארבע פקעה כהונתו.

לפי החוק יש פרוצדורה מיוחדת להאריך את תקופת כהונתה של הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

רשות הדיבור לחבר הכנסת רחבעם זאבי.

רחבעם זאבי;

מתוך ההיכרות שלי עם הכנסת ועם החיים הפוליטיים אני יודע שלא בהכרח הגיעו

להסכמה תוך יום יומיים שלושה כי החיים קשים, הפיצול הפוליטי הולך ומעמיק והגענו

ל-11 סיעות, אנחנו 18-17 מפלגות בכנסת הזאת, לכן הוועדה צדקה. זה מצד אחד. מן

הצד האחר - הדברים של היועץ המשפטי הגיוניים. לכן מה אני מציע? אני מציע לאמץ את

המלצת הוועדה אבל לא לתקן את כל ההוק רק בשביל הסעיף הזה. אם תהיה צבירה של מספר

תיקונים או שאם מישהו ייזום תיקון בחוק, באותה הזדמנות נעלה גם את הסעיף הזה.

אבל בינתיים נאמץ את הסעיף - -

אריה האן;

תיקון כזה יכול להיכנס לחוק יסוד: הכנסת?
רחבעם זאבי
כן, אבל אמרתי שאין צורך להעלות זאת במיוחד.
צבי ענבר
אני מבקש להעלות בפניכם הצעה חלופה; לחילופין. אני מציע למחוק בכלל את סעיף

2. המצב הקיים עדיף, כי בו נשאר העיקרון, לפחות על הנייר, שעל פיו חובה על

הכנסת לבצע את העניין בהקדם, מאשר לומר בפרהסיה - - -
רחבעם זאבי
למה לא אמרת את הדברים האלה בהתחלה?
היו"ר רפאל פנחסי
זאת הצעה טובה מאד. רשות הדיבור לסגנית מזכיר הכנסת.
שושנה כרם
בכנסת ה-11, כאשר היה עיכוב של שלושה שבועות בבחירה, זה היה משום שמשרת היושב

ראש נתפסה נכון לאותה כנסת, אולי לא אחרי כן אבל היא נתפסה כחלק ממעשה המרכבה

באותו זמן - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

תמיד זה כן.

שושנה כרם;

לפעמים מסתמנת אישיותו של היושב ראש בצורה יותר טבעית ולפעמים זה חלק

משיבוצים אתרים, על כל פנים אני סבורה שגם הגבלה של שבועיים היא דבר שאולי

הפוליטיקה לא תוכל לעמ.יד בה לכן למה לציין?

הצעתו של מר ענבר מאפשרת גמישות בתנאים מסויימים שמעבר לשלושה שבועות -

רצויה - -
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבין שאת מצטרפת להצעתו השנייה; לחילופין.

שושנה כרם;

בתנאי שחושבים על עניין הוואקום ומטפלים בו.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. רטיות הדיבור לסגן מזכיר הכנסת מר דוד לב.
דוד לב
ברצוני לחזק את הרעיון של חבר הכנסת שבח וייס, להכניס את העניין הזה לתוך חוק

יסוד: הכנסת, כמו, לדוגמה, חוק משכן הכנסת ורחבתו ששם מצויין במפורש שבזמן ישיבות

הכנסת, בהעדר יושב ראש הכנסת, ימלא יושב ראש הישיבה את מקום יושב ראש הכנסת

לעניין חוק זה.
שבח וייס
אני לא הץ על חקיקה אבל אם תנסח את העניין הזה אני מוכן להציע הצעת חוק יחד

עם חבר הכנסת שטרית.

אני מבין שכולנו תומכים בהצעתו של מר ענבר שכרגע מוחקים את סעיף 2.
מאיר שטרית
נשאיר את המצב כמו שהוא היה?
היו"ר רפאל פנחסי
כן. רשות הדיבור למר גוברמן.
שלמה גוברמן
אם הדאגה היא למילוי מקומו של נשיא המדינה, כל זמן שאין יושב ראש לכנסת, אז

המקום לתקן או; העניין הזה הוא חוק יסוד: נשיא המדינה.
היו"ר רפאל פנחסי
כאשר חברי הכנסת יגישו את החוק - הם ישקלו ויתייעצו היכן להגיש אותו.

אני מעמיד להצבעה את מחיקת סעיף 2 של הצעת התיקונים לתקנון, כהצעת מר צבי

ענבר.

הצבעה

ההצעה למחוק את סעיף 2 אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

סעיף 2 של הצעת התיקונים לתקנון - נמחק.
רחבעם זאבי
צריך להדגיש שזה סעיף 2 החדש.
היו"ר רפאל פנחסי
؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ⑨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ⑨娀脈̝jᘀ饨ꔵ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ饨ꔵ娀脈̝jᘀ蹨Ġ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ蹨Ġ娀脈̝jכמובן. אנהנו עוברים לסעיף 3 - סייג לכהונה: "שר או סגן שר לא יהיה יושב

ראש הכנסת או סגן יושב ראש הכנסת.". ברור.

צבי ענבר;

זה סעיף 2 הקיים. כל נגה שמופיע באותיות רגילות, לא מודגשות, הוא התקנון

הקיים. כרגע התקנון אומר, בסעיף 2 - חבר הממשלה או סגן שר. אנחנו נקטנו בלשון:

שר או סגן שר.
שבח וייס
מה ההבדל?
צבי ענבר
אני סבור ששר או סגן שר - עדיף.
רחבעם זאבי
על סעיף 3 אין הערות.
היו"ר רפאל פנחסי
סעיף 3 יהיה סעיף 2 ואני מעמיד אותו להצבעה.

הצבעה

סעיף 3 אושר.
רחבעם זאבי
אני מערער על סעיף 4.
צבי ענבר
סעיף 4, שהוא סעיף 3, אומר: יושב ראש הכנסת וסגני יושב ראש הכנסת ייבחרו לכל

תקופת כהונתה של הכנסת.".

היו"ר רפאל פנחסי;

זה לא נכון; במציאות יש רוטציה.

צבי ענבר;

כי מתפטרים. אבל הכנסת לא מפטרת.

היו"ר רפאל פנחסי;

רשות הדיבור לחבר הכנסת רחבעם זאבי.

רחבעם זאבי;

היינו עדים לכמה תופעות כמו זאת של חברת הכנסת סלמוביץ' שכן בסך הכל הסגנים

הם באי הכוה של המפלגות כתוצאה מההסדרים בין שתי המפלגות הגדולות

היו"ר רפאל פנחסי;

זה לא היה רק אצל אסתר סלמוביץ' אלא גם אצל עזרן.

רחבעם זאבי;

נכון. אף על פי שאני כמעט כל חיי באופוזיציה אני חושב שאסור לנו להגיע

למצבים שבהם הקואליציה נדפקת. במקרה של אסתר סלמוביץ', שעברה פתאום לאופוזיציה,

היא - -

היו"ר רפאל פנהסי;

יהד עם עזרן; שניהם עברו באותה כנסת. לא היה רוב לקואליציה בנשיאות.

רחבעם זאבי;

זה דבר שלא יכול להיות. אנחנו יודעים שיש פה הסדרים שקובעים את מספר הסגנים

ומי הם הסגנים - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

מה אתה מציע?

רחבעם זאבי;

אני מציע שהסעיף הזה לא ינוסח כך אלא שכאשר תהיה סיבה, כמו זאת של עזרן

וסלמוביץ', לשנות את זה, שהבחירה היא תוצאה מהסדר

היו"ר רפאל פנחסי;

יושב ראש הכנסת וסגני יושב ראש הכנסת ייבחרו על ידי הסיעות.

רחבעם זאבי;

לא. היושב ראש נבחר על ידי המליאה; אין בעיה. אבל הסגנים
שבח וייס
בהמלצת הסיעות.

רחבעם זאבי;

כאשר יש שינוי - -

היו"ר רפאל פנחסי;

היושב ראש יוכל להחליף.

רחבעם זאבי;

אחרת. דופקים את הקואליציה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת זאבי, יכול גם לקרות מקרה הפוך; מישהו באופוזיציה היה סגן יושב

ראש הכנסת, נתנו לו מיצובישי והוא הפך להיות סגן שר.

עבד-אלמאלכ דהאמשח;

אני מציע שכפי שבוחרים סגני יושב ראש - יהיה אפשר לפטר אותם.
היו"ר רפאל פנחסי
צריך לנסח זאת.

צבי ענברי;

לסוגייה שחבר הכנסת זאבי דיבר עליה - יש פיתרון. הכנסת תקבל החלטה להוסיף

סגנים כדי שלקואליציה יהיה רוב.

שימו לב רבותיי, שכן אתם עומדים לעשות מעשה שאומר שסגנים אף פעם לא יוכלו

לנהוג על פי מצפונם מפני שיכולים - -

היו"ר רפאל פנחסי;

ראש ממשלה יכול להעיף שר, אז הוא לא עובד על פי מצפונו? אתמול כמעט פיטרו

שר. דבי- כזה קיים בממשלה וזה יותר חמור מאשר סגן יושב ראש הכנסת.

רחבעם זאבי;

אני מבקש את סליחתכם על כך שאני צריך לצאת מהישיבה.

שבח וייס;

מאין באה התגובה האינסטינקטיבית של מר ענבר? יש בה היגיון משפטי חוקתי. הוא

אומר שיש סוג של החלטות שהנשיאות מקבלת שכדאי שחרב דמוקלס של הסיעות לא תחיה

מונחת על צווארה, למשל קביעת סדר יום או הצבעות דחופות

היו"ר רפאל פנחסי;

היושב ראש מחליט.
שבח וייס
לא. יש הצבעות וכן הלאה. אבל בהצבעות או בחסינויות לוועדת הכנסת יש משקל

יותר משפטי אובייקטיבי בקונסטיטוציה מאשר לנשיאות. אז אם כאן אנחנו מאפשרים

לסיעות להחליף את חבריהן, הייתי מאפשר את זה, עם כל הלבטים, אלא שצריך למצוא לכך

ניסוח עדין כדי שהדברים לא יישמעו בוטים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך תנסח -זאת.

שבח וייס;

מר ענבר יעזור לנו בכך. מכל מקום אני רוצה לספר לכם שאני, אישית, עברתי את

זה כיוון ששנה וחצי לא היה לי רוב בנשיאות וזה בגדר אבסורד. גם אסתר סלמוביץ וגם

עזרן התנהגו שם די בתוקפנות, הם הצטרפו, כמעט באופן אוטומטי, לכל ההצעות של

עובדיה עלי ושילנסקי להכעיס את הממשלה ולא יכולנו להעביר כל מיני הצעות דחופות של

חברי קואליציה. כל ישיבה כזאת היתה ישיבה רוויית מתח בלתי אפשרי וזה היה גם בלתי

הוגן כיוון שמראש בונים את הנשיאות כדי שיהיה בה רוב מסויים לקואליציה.
היו"ר רפאל פנחסי
כל ועדה בנויה כך.

שבח וייס;

העניין הזה נמצא בהיגיון הפרלמנטרי. מכל מקום הדבר הזה קרה, אמנם, רק פעם

אהת אבל הוא קרה ומר ענבר אומר במקרים רבים; בואו נכין את עצמנו לקראת מה שיקרה.

מר ענבר, זה כבר קרה, לכן אני מבקש שנמצא איזשהו ניסוח שישאיר פתח, כדי שלא יהיה

ניסוח בוטה או וולגרי אלא משהו עדין ביותר שבכל זאת ישאיר אפשרות למה שאנחנו

מתכוונים אליו. בינתיים, בפועל, הדברים עובדים כך.

היו"ר רפאל פנחסי;

תלוי; עזרן, לדוגמה, לא רצה לשמוע

שבח וייס;

בכנסת הזאת, בפועל, זה כבר קרה.

צבי ענבר;

חבר הכנסת שפרש מסיעתו לא יוכל לכהן כסגן

היו"ר רפאל פנחסי;

רשמית הוא לא פרש; בפועל הוא התנהג כך.

שבח וייס;

יש פה משהו בעייתי.

היו"ר רפאל פנחסי;

רשות הדיבור למר שלמה גוברמן.
שלמה גוברמן
אני ממליץ שהתקנון יקבע את תקופת הכהונה כפי שהדבר הוצע בסעיף 3 ההדש, וטעמי

הוא כזה; א. השאלה היא אם יש צורך או רצון להבחין בין יושב ראש הכנסת לבין סגני

יושב ראש הכנסת - - -

שבח וייס;

כדאי,
שלמה גוברמן
לגבי יושב ראש - אין ספק

שבח וייס;

מה היה קורה, תיאורטית, נניח ב-1990, בתרגיל הידוע, אם שמעון פרס היה מרכיב

ממשלה חדשה והיה נשאר עם יושב ראש הכנסת שילנסקי? זה לא נורא כי בפרלמנט הבריטי

היתה לייבוריסטית יושבת ראש פרלמנט שהיה לו ממשלה שמרנית והם הצביעו עבורה.

בחוק החדש העניין הזה פחות בעייתי אם כי גם, כי אם הכנסת נשארת ויש בחירות רק

לראש ממשלה והתחלף ראש ממשלה, הוא מחליף קואליציה, - יש לו בעיה. או שנניח שפרס

היה רוצה אותי ולא את שילנסקי, - כי אז היתה נוצרת בעיה.

אי אפשר לכפות על ראש ממשלה ועל קואליציה יושב ראש כנסת לא רצוי.
שלמה גוברמן
צריכים להיות עקביים גם לגבי יושבי ראש ועדות

שבח וייס;

תפקיד יושב ראש הכנסת מסמל עוגן פרלמנטרי גם מבחינת כבודו של התפקיד ואני

הייתי נזהר מאד מהחלפת יושב ראש תוך כדי קדנציה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מר ג וברמן, מה הצעתך?
שלמה גוברמן
הפיתרון שיכול לתקן את המצב הוא רק לקבוע הוראות שכאשר יש שינויים בהרכב

הסיעתי של הכנסת, רק אז אפשר יהיה לחשוב על סיבוב מהדש.

שבח וייס;

לא; זה לא פותר את הבעיות - - -

צבי ענבר;

את בעיית סלמוביץ' זה היה פותר כי חל שינוי בהרכב הסיעתי. צומת התפלגה

לייעוד.
שבח וייס
אני מציע לא לגעת ביושב ראש הכנסת.

אריה חאן!

יושב ראש הכנסת יכול להיבחר גם מי שמראש לא שייך לקואליציה.
היו"ר רפאל פנחסי
מר ענבר, אנחנו צריכים להתקדם; מה אתה אומר?

צבי ענבר;

שאלה מה אתם רוצים?
היו"ר רפאל פנחסי
חבר חכנסת שטרית, מה דעתך על החלפת סגן במהלך הקדנציה? בקדנציה הקודמת

סלמוביץ' ועזרן פרשו מסיעותיהם, הצטרפו לאופוזיציה ולקואליציה לא היה רוב

בנשיאות.

מאיר שטרית;

לכאורה אני צריך לתמוך בהצעה כזאת אבל אני סבור שלא צריך לעשות זאת שכן לא

צריך להוריד בדרגה את הסגנים אלא להשאיר את המצב הקיים כמות שהוא.

שבח וייס;

בגדול, בלב, אני תומך בדבריו של חבר הכנסת שטרית.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את סעיף 3 כלשון ההצעה וכרוחה.

הצבעה

סעיף 3 אושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

סעיף 4 הופך להיות סעיף 3.

צבי ענבר;

סעיף 5 הוא סעיף חדש לחלוטין.

היו"ר רפאל פנחסי;

"5.(א) התפטרות יושב ראש הכנסת מכהונתו תהיה בהגשת כתב התפטרות ליושב ראש

ועדת הכנסת; (ב) כהונתו של יושב ראש הכנסת שהתפטר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב

ההתפטרות הגיע לידי יושב ראש ועדת הכנסת, זולת אם חזר בו יושב ראש הכנסת

מהתפטרותו לפני כן;- (ג) יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לחברי ועדת הכנסת על התפטרות

יושב ראש הכנסת מכהונתו, מיד לאהר קבלת כתב ההתפטרות; (ד) נפסקה כהונתו של יושב

ראש חכנסת, תבחר ועדת הכנסת את הסגן ליושב ראש הכנסת אשר יכהן כיושב ראש הכנסת

בפועל.".
שבח וייס
היו לנו מקרים כאלה; עם ברמן ועם שמיר.

היו"ר רפאל פנחסי;

"(ה) יושב ראש ועדת הכנסת ימסור לכנסת, בישיבתה הראשונה לאחר מכן, על התפטרות

יושב ראש הכנסת ועל בחירת יושב ראש הכנסת בפועל; (ו) יושב ראש הכנסת שהתפטר יהיה

רשאי למסור לכנסת הודעה על הסיבות להתפטרותו.".

מאיר שטרית;

"6. נתפנתה משרתו של יושב ראש הכנסת, תבחר הכנסת את הבא במקומו.".

היו"ר רפאל פנחסי;

זה סעיף חדש. נגמור קודם את סעיף 5.

אני מעמיד להצבעה את סעיף 5.

הצבעה

סעיף 5 אושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

"6. נתפנתה משרתו של יושב ראש הכנסת, תבחר הכנסת את הבא במקומו.". אין בעית.

אני מעמיד את סעיף 6 להצבעה.

הצבעה

סעיף 6 אושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

סעיף 6 אושר. נעבור לסעיף 7.

"התפטרות סגן יושב ראש הכנסת. 7.(א) הוזפטרות סגן יושב ראש הכנסת מכהונתו

תהיה בהגשת כתב ההתפטרות ליושב ראש הכנסת; (ב) כהונתו של סגן יושב ראש הכנסת

שהתפטר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי יושב ראש הכנסת, זולת

אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן.". היום אלה הן 48 שעות? בשביל מה צריך 48 שעות?

צבי ענבר;

היה מקרה עם חבר הכנסת מאיר כהן אבידב, שהתפטר מכהונתו כסגן יושב ראש הכנסת

כי הוא כעס ואחר כך חזר בו והכנסת התעלמה מהתפטרותו ואמרה; נראה אותו כמי שלא

התפטר.
היו"ר רפאל פנחסי
יכלו לבחור בו מחדש; מה הבעיה?

מאיר שטרית;

אמרו: אין אדם נתפס בשעת כעסו.
צבי ענבר
בדיוק.
היו"ר רפאל פנחסי
מה דעתכם על 24 שעות?
צבי ענבר
גם לגבי יושב ראש הכנסת?
היו"ר רפאל פנחסי
לא. אבל לגבי סגן יושב ראש הכנסת מספיק 24 שעות.
שלמה גוברמן
אדוני היושב ראש, כדאי להיות כאן שלמים במקביל, כפי שנהוג בממשלה לגבי שרים

וסגני שרים.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כך נשאיר את ה-48 שעות. ההערה מקובלת עלינו.

"(ג) כהונתו של סגן יושב ראש הכנסת שהתפטר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב

ההתפטרות הגיע לידי יושב ראש הכנסת, זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן; (ג) יושב

ראש הכנסת ימסור הודעה לכנסת על התפטרותו של סגן יושב ראש הכנסת וסגן יושב ראש

הכנסת שהתפטר רשאי למסור לכנסת הודעה על הסיבות להתפטרותו.".

אני מעמיד את הסעיף הזה להצבעה.

הצבעת

סעיף 7 אושר.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, יש לי שאלה לגבי ישיבות הכנסת בתקופת חנוכה.
היו"ר רפאל פנחסי
מה אתה מציע?
מאיר שטרית
עד שעה חמש.
היו"ר רפאל פנחסי
תביא את ההצעה מחר.

דוד לב;

אני מניח שהנושא הזה יעלה היום בנשיאות.
היו"ר רפאל פנחסי
ידברו על זה היום בנשיאות ואנחנו נביא זאת מחר בפני החברים.

מאיר שטרית;

עד שעה חמש.

דוד לב;

בכל ימות השבוע?

היו"ר רפאל פנחסי;

כן-. יתחילו את הישיבות בשעה שלוש גם ביום שלישי וגם ביום רביעי. זאת ההצעה

שהתגבשה.

נמשיך בהצעת תיקונים לתקנון; סעיף 8 "יושב ראש הכנסת ינהל את ענייני הכנסת,

ייצג אותה כלפי חוץ, ישמור על כבודה, על סדר ישיבותיה ועל קיום תקנונה. הוא ישב

ראש בישיבות הכנסת וינהלן וכן ימלא כל תפקיד המוטל עליו על פי דין.". זה היה

סעיף 5 בתקנון הישן, עכשיו זה סעיף 8 בנוסח החדש.

צבי ענבר;

הקטע המודגש; "... וינהלן, וכן ימלא כל תפקיד המוטל עליו על פי דין", - זאת

תוספת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד את סעיף 8 להצבעה.

הצבעה

סעיף 8 אושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

סעיף 9 - תפקידי סגני היושב ראש. "9.(א) נעדר יושב ראש הכנסת מישיבת הכנסת,

ימלא אחד הסגנים את מקומו; (ב) יושב ראש הכנסת רשאי למסור, מזמן לזמן, את ניהול

ישיבת הכנסת או כל תפקיד מתפקידיו שנקבעו בתקנון, לאחד הסגנים; כן רשאי יושב ראש

הכנסת לאצול בכתב לסגן יושב ראש הכנסת, את סמכויותיו לפי סעיף 3(ב), 6,4, ו-7

לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968, אם דרך כלל ואם לעניין ואם לשעה.". יש

הערות? אני מבין שאין. אם כך אני מעמיד את סעיף 9 להצבעה.

הצבעה

סעיף 9 אושר.

רפאל פנחסי;

סליחה, לסעיף 9 יש המשך בעמוד הבא - "(ג) בזמן ישיבות הכנסת, בהעדר יושב ראש

הכנסת, ימלא סגן יושב ראש הכנסת שהוא יושב ראש הישיבה את מקומו של יושב ראש הכנסת

לעניין חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968; (ד) לסגן יושב ראש הכנסת כשהוא מנהל

את ישיבת הכנסת או ממלא אחד מתפקידי יושב ראש הכנסת יהיו כל החובות והסמכויות

הנתונות ליושב ראש הכנסת באותו מעמד.". עד כאן סעיף 9. מי בעד הסעיף?

הצבעה

סעיף 9 אושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

סעיף 10. "(א) יושב ראש הכנסת לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת, פרט לוועדת

הפירושים; (ב) סגן יושב ראש הכנסת לא יהיה יושב ראש ועדת הכנסת או ממלא מקומו של

יושב ראש ועדת הכנסת."? סעיף (ב) הוא חדש. היום היה מיתר?

צבי ענבר;

היום אין שום הגבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם פה רק ועדת הכנסת. זאת אומרת שלוועדת החוקה, חוק ומשפט מותר, או לכל ועדה

אחרת.

צבי ענבר;

מדוע? כי ועדת הכנסת יושבת על ערעורים לכן אדם לא יכול להיות גם בערכאה -

היו"ר רפאל פנחסי;

אז איך הוא יכול להיות חבר? מה ההבדל? זה אותו דבר.

צבי ענבר;

זה הרע במיעוטו.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין ליושב ראש קול כפול. יש לו קול רגיל אז מה ההבדל?

אני מעמיד את סעיף 10 להצבעה.

הצבעה

סעיף 10 אושר.

היו"ר רפאל פנחסי;

סעיף 11; "יושב ראש הכנסת והסגנים רשאים להשתתף בדיוני ועדת הכנסת; יושב

ראש הכנסת רשאי להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת.". אני מבין שגם לא להיות

הבר, נכון?
צבי ענבר
נכון. להשתתף אבל לא להצביע.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את סעיף 11.

הצבעת

סעיף 11 אושר.
היו"ר רפאל פנחסי
סעיף 12. "על אלה יפרסם מזכיר הכנסת הודעה ברשומות: (1) בחירת יושב ראש

הכנסת או התפנות משרתו; (2)בחירת סגן יושב ראש הכנסת או סיום כהונתו; (3)

יציאת יושב ראש הכנסת את גבולות המדינה ושובו;(4) בהירת יושב ראש הכנסת בפועל או

ממלא מקומו של יושב ראש הכנסת.".

אני מעמיד את סעיף 12 להצבעה.

הצבעה

סעיף 12 אושר.
היו"ר רפאל פנחסי
סיימנו את הפרק הראשון בהצעת תיקונים לתקנון.

צבי ענבר;

יש לי הצעה; כדי להפוך את הדיון של היום לדיון מעשי וגם לאבן בוחן אני מציע

להוסיף, כרגע, עוד סעיף שאומר שפרק זה ייכנס לתוקף ביום תהילת כהונתה של הכנסת

ה-15. אז נניח את הפרק לניסיון ולקבלת השגות.
היו"ר רפאל פנחסי
מקובל עליי.
שלמה גוברמן
יהיה צורך לבטל את הסעיפים המקבילים בתקנון הקיים.

צבי ענבר;

במקום פרק ראשון בחלק אי לתקנון הכנסת יבוא - תחילתו של פרק זה ביום תחילת

כהונתה של הכנסת ה-15.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד להצבעה את התיקון שהכניס היועץ המשפטי מר צבי ענבר,

הצבעה

התיקון שהציע מר צ' ענבר התקבל.

קביעת מסגרת דיון לנושא רציחתו של חייל עולה באשקלון

היו"ר רפאל פנחסי;

קיבלתי פנייה ממזכיר הכנסת שבה נאמר כי הכנסת תקיים, היום, דיון בנושא רציחתו

של החייל העולה באשקלון. מזכיר הכנסונ כותב כי "בשל קוצר הזמן אודה לך אם תשלב

עוד היום את הנושא בסדר יומה של הוועדה, ותקבע מסגרת דיון של הודעות סיעות בשיעור

של המש דקות לסיעה.". אני חושב שזה סביר.

צבי ענבר;

זה לא נושא של דיון אישי?

מאיר שטרית;

למה אישי?

צבי ענבר;

למה סיעתי?

היו"ר רפאל פנחסי;

כך מזכיר הכנסת מציע.
מאיר שטרית
אם זה בהסכמה, למה לא?

היו"ר רפאל פנהסי;

הנושא הועלה במליאה על ידי מספר חברי כנסת, אני אחד מהם.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להקדיש חמש דקות לכל סיעה.

הצבעה

ההצעה להקדיש חמש דקות לכל סיעה התקבלה.

צבי ענבר;

היה צריך ששתי סיעות ידרשו שהדיון יהיה סיעתי.

היו"ר רפאל פנהסי;

על פי בקשת סיעת ליכוד, מרצ, ש"ס, יתקיים דיון סיעתי

צבי ענבר;

על פי דרישתן של שלוש סיעות; הליכוד, מרצ וש"ס, הדיון הזה יהיה סיעתי.

היו"ר רפאל פנהסי;

כל סיעה תקבל מסגרת של חמש דקות, בלי להתחשב בגודל הסיעה.

קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום ובהצעות חוק

היו"ר רפאל פנחסי;

1. עלייה של 100% במספר בני נוער המשתמשים בסמים - של חבר הכנסת שמואל

הלפרט. סגן שר החינוך, התרבות והספורט הציע להעביר את הנושא לוועדת ההוץ

והביטחון. עניין של סמים להעביר לוועדת ההוץ והביטחון?

מאיר שטרית;

לוועדה שמטפלת במלחמה בנגע הסמים.
אריאלה קלעי
תמיד יש ויכוח אם נושא כזה יעבור לוועדת החוץ והביטחון בגלל הצבא.

היו"ר רפאל פנחסי;

הושמעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון פעמיים אבל יש בשביל זה

ועדת סמים בכנסת.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את הנושא לוועדה למלחמה בנגע הסמים.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה למלחמה בנגע הסמים נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה הועברה לוועדה למלחמה בנגע הסמים.

הנושא הבא הוא האזנות סתר שנתגלו אצל השר אליהו ישי, של חברי הכנסת ריבלין,

שוחט, פנחסי, אלסאנע וזיסמן. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות

והספורט או לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
מאיר שטרית
משטרה. ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא עובר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

נמל התעופה בדהנייה של חבר הכנסת דראושה. סגן השר מיכאל איתן, השר המקשר,

הציע להעביר את הנושא לוועדת ההוץ והביטחון ואילו מציע ההצעה הציע להעביר את

הנושא לוועדת הכלכלה. אני חושב שאם סגן השר מבקש להעביר את הנושא לוועדת ההוץ

והביטחון מן הראוי להעביר את ההצעה לשם,

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת ההוץ והביטחון.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא יועבר לוועדת החוץ והביטחון.

קביעת ועדה לדיון בהצעות הוק; 1. הצעת חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל

(גמלאות)(תיקון - קצבה ומשכורת מקופת ציבור), התשנ"ז-1996, של קבוצת חברי כנסת.

פעם קודמת היה תיקו. חבר הכנסת שטרית הציע להעביר את הנושא לוועדה משותפת של

קצבאות - תקציב הביטהון ואילו היועץ המשפטי הציע לוועדת העבודה והרווחה. כאמור

נוצר תיקו ועכשיו הנושא חוזר אלינו להצבעה.

חיים אורון;

למה לוועדת העבודה והרווחה?

מאיר שטרית;

מדובר על גמלאות של אנשי צבא.

צבי ענבר;

הנושא הזה נדון, תמיד, אך ורק בוועדת העבודה והרווחה כמו קצבאות של אנשי

משטרה וכמו כל החוקים שדנים בקצבאות במדינת ישראל.

חיים אורון;

אני מקבל את דעת היועץ המשפטי של הוועדה.

מאיר שטרית;

מה הבעיה? הנושא הזה נמצא בתקציב הביטחון; זה חלק מהתקציב.

צבי ענבר;

ועדת התקציבים עוסקת בתקציבים.

מאיר שטרית;

הוועדה הזאת עוסקת בתקציב משרד הביטהון.

צבי ענבר;

במקרה הזה מדובר על עניין כל כך נקודתי

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדה לתקציב הביטחון.

הצבעת

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לתקציב הביטחון נתקבלה.
היו "ר רפאל פנחסי
הנושא יועבר לוועדה לתקציב הביטהון.

הצעת הוק הביטוה הלאומי (תיקון - דמי אבטלה להברי קיבוץ), התשנ"ה-1998 של הבר

הכנסת חגי מירום ושל קבוצת חברי כנסת.

מאיר שטרית;

ועדת הכספים.

צבי ענבר;

חוק הביטוח הלאומי הוא הוק ששייך לוועדת העבודה והרווחה.

חיים אורון;

אין פה חוק ואין פה כלום בכל ההצעה הזאת.

מאיר שטרית;

על מה מדובר?

הי ו"ר רפאל פנחסי;

על דמי אבטלה לחברי קיבוץ.

חיים אורון;

זאת הצהרת חוק. קליחה, זאת אפילו לא הצהרת חוק. זאת כותרת.

היו"ר רפאל פנחסי;

לאיזו ועדה העניין הזה צריך לעבור?
חיים אורון
לוועדת העבודה והרווחה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת העבודה והרווחה.

הצבעת

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה עוברת לוועדת העבודה והרווחה.

הצעת הוק זכויות יוצרים (תיקון - אחריות בעלים של אולם שמחות), התשנ"ז-1997,

של הבר הכנסת יונה יהב. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט או

לוועדת הכספים.

חיים אורון;

מדובר על הבטחת זכות יוצרים.
צבי ענבר
זכויות יוצרים שייכות לוועדת החוקה, הוק ומשפט. על זכויות יוצרים יש, בכל

זאת, כללים מקובלים בכל העולם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת החוקה, הוק ומשפט.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, הוק ומשפט נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא יועבר לוועדת החוקה, הוק ומשפטץ.

הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - הגדרת אסירי ציון),

התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת ראובן ריבלין. מציע ההצעה ביקש להעביר את הנושא

לוועדת העבודה והרווחה. נשמעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת הקליטה והעלייה.

חברת הכנסת נעמי בלומנטל, יושבת ראש ועדת העלייה והקליטה, אומרת שהחוק נדון

בוועדה שלה והיא מבקשת שגם את התיקון יעשו שם.

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא לוועדת העלייה והקליטה.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העלייה והקליטה נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא יועבר לוועדת העלייה והקליטה.

הנושא האחרון - הצעת חוק ועדות חקירה (תיקון - ועדת חקירה ממשלתית),

התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת אופיר פינס-פז. מציע ההצעה ביקש להעביר את הנושא

לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

אני מעמיד להצבעה את העברת הנישא לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא יועבר, כאמור, לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני מודה לכם על השתתפותכם בישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים