ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/12/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 199

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. י"ג בכסלו התשנ"ט (1 בדצמבר 1998). שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה; מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

שמואל הלפרט

רחבעם זאבי

חגי מירום

מזכיר הכנסת אריה האן

סגן מזכיר הכנסת דוד לב

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנה כהן

סדר-היום; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר-היום.

ערעורים על החלשת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

היו"ר מאיר שטרית;

שלים לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום יש שלושה ערעורים.

הערעור הראשון של חבר-הכנסת הלפרט - "נסיון המיסיון להמיר דתם של 32 יהודים

בבאר-שבע בשבת".

שמואל הלפרט;

לא מדובר ב-32 אלא ב- 23 יהודים, פשוט החליפו את המספרים. במחזוריות קבועה,

המיסיונרים, פעם בשבועיים שלושה עושים מבצע של הטבלה לגצרות. הם מנצלים מצוקות

כלכליות של עולים חדשים. בשבת האהרונה הם תיכננו לבצע הטבלה של 23 יהודים תמימים

עולים חדשים. רק הודות להפגנה הגדולה שהיתה, הדבר הזה לא התבצע. אני מבקש שהכנסת

תדון בנושא הזה.

חגי מירום;

אפשר לאשר את הערעור.
היו"ר מאיר שטרית
יש לנו שתי הצעות כאלה.

חגי מירום;

אם כך, זה אומר שזו ממש בעיה ציבורית.

היו"ר מאיר שטרית;

אני יכול לומר בשם הנשיאות, שלא אישרנו את ההצעה כדהופה, מאהר שהיא אישרה סט

של המישה נושאים שהיו דחופים יותר ובוערים.

שמואל הלפרט;

מה יכול להיות יותר חשוב מהטבלת יהודים לנצרות?

היו"ר מאיר שטרית;

היו הצעות אחרות כמו; האירועים בדרום לבנון וההסלמה בדרום לבנון. זה נושא

חשוב וגם דחוף.

שמואל הלפרט;

הנושא הזה נדון כל הזמן בכנסת.

היו"ר מאיר שטרית;

אני לא אומר שהם יותר חשובים, אלא שהם יותר דחופים. כמו כן היו הנושאים

הבאים: האזנות סונר שהתגלו אצל השר אלי ישי. זה נושא יותר דחוף ואם תשים את עצמך

בנעליים של הנשיאות, אולי תחשוב גם כן כך. עצירת הבניה בממילא בירושלים, פרסום

דוח העוני ומערכת יחסי העבודה השוררים במשרד החוץ. אלה הנושאים שהוכרו כדחופים.

אני מציע שנצביע על כך. מי בעד ערעורו של חבר-הכנסת הלפרט?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

החלטה; הערעור נתקבל.

הערעור הבא הוא ערעורו של חבר הכנסת חגי מירום: "תוכנית החרצופים - סאטירה

פוגעת ומעליבה".

חגי מירום;

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘אני חושב שתוכנית החרצופים האחרונה היתה בושה וכלימה. מהצד השני, מדובר

בחופש הביטוי. זה לא פשוט, כי אלה ניגודי אינטרסים שצריך לדון בהם, אבל כזו

ירידה של ערוץ תקשורת, שמתייחס לאדם כמו דוד לוי כאל זונת רחוב, זה מתקרב להסתה.

זה מתקרב לדברים שאנחנו מפחדים מהם. לפיכך ביקשתי להעלות את הנושא כהצעה דחופה

לסדר-היום.

היו"ר מאיר שטרית;

אני מציע לא לאשר את הערעור מאותם נימוקים שהצגתי בערעור הקודם.

סגו מזכיר הכנסת דוד לב;

כשהנושא הזה הגיע לנשיאות היתה הערה אם בכלל שווה לעשות פרומו לדבר הזה

ולהחריף את זה.

רחבעם זאבי;

יותר פרומו ממה שעשו, כבר אי אפשר.

חגי מירום;

צריך שמהבית הזה תהיה אמירה כלשהי בנושא הזה.
היו"ר מאיר שטרית
מי בעד הערעור?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

נמנעים - אין

החלטה; הערעור נתקבל.

ערעורו של הבר הכנסת דראושה נופל, מאחר שהוא לא נוכח.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

אני מייצג את חבר הכנסת עבד-אלוהב דראושה. בערעור נכתב שהוא מבקש שאני אייצג

אותו.

חגי מירום;

על פי התיקון לתקנון, אם חבר-הכנסת כותב מראש שהוא מבקש שמישהו ייצג אותו, זה

בסדר.

היו"ר מאיר שטרית;

באותו נושא יש גם את הערעור של חבר-הכנסת זאבי. בענין הזה יש שלוש הצעות.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

הנושא חשוב דיו וגם דחוף ומן הדין להעלותו על סדר היום של הכנסת.

רחבעם זאבי;

אני לא רוצה לערער. אם יתקבל הערעור של חבר-הכנסת דראושה, אני אסיר את הערעור

שלי.

היו"ר מאיר שטרית;

הנושא הוא אותו נושא. מי בעד ערעורם של חברי הכנסת זאבי ודראושה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 1

נמנעים - אין

החלטה; הערעור נתקבל.

אני מבקש להודיע לחברי הוועדה, שמאחר שחבר הכנסת פנחסי ביקש אותי להחליף אותו

הוא ביקש שנדון בערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים בלבד. אני מקיים את

מצוותו ולא נדון בנושאים האחרים שעל סדר היום.

אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10;12

קוד המקור של הנתונים