ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/11/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 197

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ו' בכסלו התשנ"ט (25 בנובמבר 1998). שעה 30;10

נכהו;

חברי הוועדה;

ר' פנחסי - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

רחבעם זאבי

דוד טל

מוזמנים;

אריה האן - מזכיר הכנסת

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

יוסף כהן - משרד האוצר

יחזאל לביא - משרד הפנים

יועץ משפטי; צבי ענבר

מזכיר/ת הוועדה; אתי בר-יוסף

קצרנית; שולמית לחוביצקי

סדר-היום;

1. בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות,

סגניו וכהונתם), (תיקון - מינוי שני סגנים ללא שכר), התשנ"ט-1998,

עפ"י סעיף 135 א' לתקנון.

1. בקשת להקדמת הדיון בהצעה חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

סגניו וכהונתם). (תיקון - מינוי שני סגנים ללא שכר). התשנ"ט -1998

על-פי סעיף 135 א' לתקנון

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתיח את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף שעל סדר יומנו הוא: בקשה להקדמת

הדיין בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם), (תיקון -

מינוי שני סגנים ללא שכר), התשנ"ט-1998, על-פי סעיף 135 א' לתקנון.

לפני שאעבור לדיון בהצעה הזאת אני רוצה לעדכן את חברי הוועדה. אתמול הוועדה

נתבקשה, כנראה בשוגג, להחליף יושב-ראש לוועדה המשותפת לוועדת החוקה וועדת הכנסת

בנושא חוק הכנסת. החלטנו להחליף יושב-ראש ואחר-כך התברר לי שהיושב-ראש כמחאה סגר

ישיבה ועזב את תפקידו. אנחנו שמחים שחבר הכנסת זאבי ממשיך בתפקידו.

רחבעם זאבי;

לא, הוא הביע נכונות להתפטר אם זה לפי בקשת היושב-ראש.

היו"ר רפאל פנחסי;

בהחלט. אני חושב שחבר הכנסת זאבי עושה עבודתו נאמנה וטובה ואני מבקש ממנו

להמשיך בתפקידו. אבל מאחר שלפי דברי היועץ המשפטי הנושא הוא קצת דחוף, אני מבקש

לזרז את כינוס הוועדה.

רחבעם זאבי;

זה תלוי במנהלת הוועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הישיבה היתה צריכה להיות לפי בקשת יושב-ראש הכנסת. מאחר שיושב-ראש הכנסת לא

הגיע פעמיים, לכן יושב-ראש הוועדה המשותפת נאלץ לסגור את הישיבה. אני מבקש לעשות

את התיאום המתאים עם האנשים ולקבוע מועד ביחד עם היושב ראש. אני מאחל לחבר הכנסת

זאבי הצלהה בהמשך דרכו כיושב-ראש הוועדה המשותפת. תודה.

חבר הכנסת טל, שהציע לפטור מחובת הנחה את הוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

הרשות סגניו וכהונתם(), לנמק את הדברים.

דוד טל;

רבותיי חברי הכנסת, היועץ המשפטי, מכובדיי. הצעת החוק הזאת באה בעצם לתת מענה

למצב שנוצר כתוצאה מתוצאות הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. נוצר מצב שברשויות

המקומיות ראש העיר זכה בחלק גדול מהמקומות למספר מנדטים מועט מאד במועצה. נכון

שהוא נבחר ברוב של 40%,50% ו-60%, אבל הוא זכה לשניים-שלושה-ארבעה מנדטים. נוצר

מצב שהרבה מאד מפלגות נכנסו עם מנדט אחד בלבד. ראש עיר כזה שרוצה לכונן קואליציה,

נבצר ממנו לכונן קואליציה ולנהל את העיר כפי שצריך לנהל אותה עם קואליציה רחבה

מספיק. נוסף על כך, אם הוא נותן את תפקיד סגן ראש העיר לסיעה בת חבר אחד - ויש

עוד 6-5 סיעות כאלה - יוצא שכל סיעה אחרת בת חבר אחד שהוא ירצה להכניס לקואליציה

תדרוש את אותו דבר, ונבצר ממנו להכניס כל-כך הרבה סגנים.

אשר על כן, באה הצעתי לומר שראש העיר יוכל להמיר תפקיד של סגן ראש עיר בשכר

בשני סגנים שהם לא בשכר. אני מדגיש שמדובר בשני סגנים שהם לא בשכר. על-ידי כך

אפשר יהיה לחסוך את שכרו של אותו סגן. מאידך גיסא, הוא יוכל לצרף מספיק חברים

לקואליציה. אני חושב שזה מחיר זול למשטר דמוקרטי, שצריך יהיו מיוצגים בו - ואני

בעד זה שייוצגו בו - כל הסיעות הקטנות, גם סיעה בת חבר אחד.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם זה כולל את ירושלים? בירושלים יש 9 סגנים.

דוד טל;

האם שם כולם בשכר?

היו"ר רפאל פנחסי;

כן, כולם בשכר. בירושלים יש 8 סגנים בשכר.

דוד טל;

אני לא מכיר את המקרה של ירושלים.
היו"ר רפאל פנחסי
יש רשויות עם שלושה סגנים.
דוד טל
יש רשויות עם שלושה סגנים ויש רשויות עם ארבעה סגנים. הכל לפי גודל הרשות.

אני מבקש לפטור את הצעת ההוק הזאת מחובת הנחה, כדי שיהיה אפשר לאפשר לראשי

הרשויות שנבחרו להקים קואליציות כבר בעצם הימים הללו.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע שנשמע את נציג משרד הפנים.

י' לביא;

לי יש בעיה פרוצדורלית. הבעיה הפרוצדורלית היא שאני כפוף למה שנקרא תקנון

עבודת הממשלה. אם לא נתקבלה ההלטה בוועדת שרים להקיקה לגבי הצעת החוק הזאת, אז

עמדת הממשלה צריכה להיות נגד.

כמובן, השחרור מחובת הנחה הוא בסמכותכם. זה לא שייך לנו.

היו"ר רפאל פנחטי;

נשמע את נציג האוצר.

י' כהן;

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢקודם כל, אני מבקש לא לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה. אני חושב שצריך לתת את

הזמן הטביר לתגובה של משרדי הממשלה. אני קיבלתי את הנושא בפקט הבוקר. למעשה

ממשרד המשפטים יידעו אותי לנושא.

לכן, אני מבקש לתת למשרדי הממשלה את הזמן הסביר לתת תגובה. לנושא הזה יש

השלכה תקציבית. למרות שמעלים כאן סוגייה שלכאורה יש בה חסכון, לא בהכרח יהיה

חסכון, מאחר שכל סגן מחזיק לשכה, עוזר וכל מה שקשור מסביב. לכן, ייתכן שנהפוך הוא

והעלות אפילו תוכפל.
רחבעם זאבי
למה?

י' כהן;

משום שברגע שאתה ממנה מישהו כסגן אתה מחזיק לו לשכה, מזכירה, עוזרים וכו'.

לכן, העלות היא לא בהכרח זולה.

רחבעם זאבי;

אבל לעירייה יש את אותו תקציב והיא מושכת את הכסף מאותו תקציב.

י' כהן;

זה בדיוק העניין. הרשויות ברובן מצויות בגרעונות. לכן, העירייה תגדיל את

הגרעון ותגלגל אותו על תקציב המדינה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל אתה שוכח ששכר של נבהר, של סגן, הוא למעלה מ-20,000 שקל והוא מוותר על

כך. במקום זה הוא מחזיק מזכירה ב-4,000-3,000 שקל.

י' כהן;

זה לא 3,000 שקל. הממוצע הכי נמוך של עובד בשכר הוא 100 אלף שקל בשנה.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה. שמענו את דעתך. חבר הכנסת זאבי, בבקשה.

רחבעם זאבי;

אנחנו לא נתבעים וזו איננה סמכות הוועדה להיכנס לגופו של עניין. זה יידון

קודם במליאה ואחר-כך יורידו את הצעת החוק לוועדה הרלוונטית, שאני מניח שהיא ועדת

הפנים. כל מה שאנחנו נתבעים לעשות, כממונים על סדרי הבית, זה להחליט אם אנחנו

פוטרים את הצעת החוק מחובת הנחה, או לא.

אני נוטה לקבל את הבקשה, וזאת בניגוד לעמדה הקבועה שלי שאני נגד פטור מהנחה,

כי אני טוען שהממשלה מזלזלת בכנסת ומביאה לנו הצעות חוק ברגע האחרון. אבל פה יש

כוח עליון. מהו הכוח העליון? היו בחירות בישראל בשיטת הבחירה הישירה ברשויות

המקומיות. נדמה לי שזו פעם שנייה. אנחנו עדים לכך שראשי רשויות מקומיות לא יכולים

להקים קואליציות.

היו"ר רפאל פנחסי;

זו פעם שלישית. אבל לא היה פיצול כזה כפי שקיים הפעם.

רחבעם זאבי;

ראשי רשויות מקומיות, בין אם זה עיריות ובין אם זה מועצות מקומיות, אינם

מצליחים להרכיב קואליציות. יש להם קשיים אובייקטיביים לעשות כן. בכך אנחנו משתקים

מערכת שלמה של רשויות מקומיות. לכן, מבלי שיש לי השקפה לגופו של עניין, אני נוטה

להסכים לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה, ויזדרזו משרדי הממשלה להגיב כמו שהם

דורשים מאיתנו להגיב הרבה פעמים באותו יום. חדשות לבקרים אנחנו מקבלים בקשות

לפטור מחובת הנחה ואנחנו כועסים. אבל מסבירים לנו שזה דחוף וכוי.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

אני רוצה לשמוע מהיועץ המשפטי אס המצב היום לגבי הסגנים? כמה סגנים ממנים?

כמה משלמים על כך? ומה הן ההשלכות, אם ישנן?

צ' ענבר;

החוק מאפשר מינוי סגנים בשכר בהתאם לגודל הרשות המקומית, עם יוצא מן הכלל אחד

לגבי ירושלים ששם נקבע בחוק שימונו מספר סגנים,

היו"ר רפאל פנחסי;

שם זה היה חריג. העבירו חוק בנושא בקדנציה הקודמת.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

מה קורה לגבי רשות שיש בה 30,000 תושבים?

י' לביא;

יש טבלה. זה לפי מספר הנבחרים למועצת הרשות.

צ' ענבר;

לשאלה מה הן ההשלכות אם ישנן - אינני יודע. זה נושא שטעון בדיקה. אני גם לא

בטוח שמשרד הפנים יודע כרגע את כל ההשלכות המשפטיות והאחרות שיש לדבר, מפני שכל

זה מחייב בדיקה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת דהאמשה, אני חושב שחבר הכנסת זאבי הגדיר זאת מאד יפה. אנחנו לא

נכנסים לדיון לגופו של עניין, אלא על עצם הבקשה לשחרור מחובת הנחה. השאלה היא אם

צריך לחכות עוד 45 יום, או האם אפשר להעלות את הצעת החוק לדיון היום או במועד

שיושב-ראש הכנסת יקבע?

מכיוון שהקואליציות מורכבות כבר בימים אלה, אני מציע שנפטור את הצעת התוק

מחובת הנחה כדי להקל על הדברים. גם הממשלה באה אלינו הרבה פעמים עם הצעות חוק

שלגביהן היא מבקשת מהיום למחר שחרור מחובת הנחה. היא עושה כן לגבי הצעות חוק

הרבה יותר כבדות, שהן בנושאי מס הכנסה, מס רכוש וכוי.

במליאה יתקיים דיון על הצעת החוק ואחר-כך הוא יתקיים בוועדה. לאחר מכן תהיה

קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. כך שיש מספיק זמן להתייחס לגופם של דברים וללמוד את

הנושא.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

בסדר, אני מסכים היות שזו בקשה שלא באה מטעם הממשלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לפטור את הצעת החוק הנ"ל מחובת הנחה?

הצבעה

בעד ההצעה לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה - רוב

נגד - אין

ההצעה נתקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה נתקבלה.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 45:10

קוד המקור של הנתונים