ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/11/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 195

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. ד' בכסלו התשנ"ט (23 בנובמבר 1998). שעה 9:00

נכחו: חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

דליה איציק

עבד אלמלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

חגי מירום

מאיר שטרית

דן תיכון
מוזמנים
אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אתי בנדלר - יועצת משפטית בכנסת

אלי שהרבני - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת

עו"ד שמעון שטיין - יועץ משפטי, משרד ראש הממשלה

ליאור בראון - משרד האוצר

עדנה הראל - משרד המשפטים

עו"ד ברוריה ונרייק - משרד התקשורת

יואב מני - מנהל יחידת שידורים לציבור, משרד התקשורת

אורי פורת - מנכ"ל רשות השידור

חנה מצקביץ - היועצת המשפטית, רשות השידור

מוטי לוי - רשות השידור

יוסף בראל - מנהל ערוץ 3

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן יוסף

קצרנית: ימימה פרלס
סדר-היום
א. הצעת חוק שידורי הטלויזיה מהכנסת, (הוראת שעה) (הארכת תוקף) התשנ"ט-1998.

ב. מינוי יושב ראש לוועדה המשותפת כנסת-חוקה לדיון בהצ"ח חסינות חברי הכנסת

(לעניין כתב אישום).

ג. ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחו"ל,

א. הצעת חוק שידורי הטלויזיה מהכנסת. (הוראת שעה) (הארכת תוקף) התשנ"ט-1998.
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון בסדר היום הוא הצעת חוק שידורי

הטלויזיה מהכנסת, (הוראת שעה) (הארכת תוקף) התשנ"ט-1998. בישיבה הקודמת

כשהתחלנו לדון בנושא היו הסתייגויות. ביקשו לזמן את אלה שיש להם עניין להשמיע

את דיעותיהם בנושא, ממשרד התקשורת, ממועצת הכבלים, מרשות השידור ומהרשות

השניה. כך עשינו, והרשות השניה הודיעה שאין לה עניין ולכן לא תגיע. אני מבין

שחלק משאר הנציגים כבר הגיעו. מרשות השידור נמצא איתנו פה מר יוסף בראל,

האהראי על השידורים בערוץ 3, והיועצת המשפטית חנה מצקביץ. נכנס כעת מנכ"ל רשות

השידור, מר אורי פורת. ממשרד האוצר הגיע מר ליאור בראון.

בישיבה הקודמת עמד בפנינו עניין הארכת הוראת השעה, לגבי ההסכם שיש כרגע

בין רשות השידור לכנסת עד סוף 1998. ההצעה היא להאריך את זה ל-1999 ו-2000.

ההצעה במקורה היתה יוזמה של חה"כ חגי מירום. הוא ביקש, בתיאום עם יושב ראש

הכנסת, שהוועדה תגיש את זה ביוזמתה, בכדי לקצר את התהליך של קריאה טרומית,

ואכן הוועדה עושה את זה בהסכמת כל הנוגעים בעניין. חה"כ מירום, בבקשה.
חגי מירום
אני חשבתי שצריך להפריד את העניין לשתי פאזות של טיפול בנושא. היועצים

המשפטיים של הכנסת עסקו ועוסקים בגיבוש חקיקה מורחבת יותר לעניין זה, שתקבע את

אמות המידה, ובאופן נורמטיבי יותר מפורט את דרכי השידור של הכנסת אל הציבור.

אני חושב שסוגיות רבות שצריכות להידון בהקשר הזה של חקיקה רחבה יותר,

יכולות להדחות, והייתי מציע שלא לעסוק בהן, אלא לעסוק במצב המשפטי שאנחנו

נתונים בו, שממש מאלץ אותנו להאריך את השידורים מכאן, שאם לא כן, אנחנו עלולים

למצוא את עצמנו בפני הפסקת השידורים מהכנסת. כולם מבינים את נחיצות העניין, את

חשיבותו לדמוקרטיה הישראלית, וכו'. הכנסת נהנית מזה, והציבור, לפי דעתי, לא רק

שנהנה, אלא גם זכאי לראות את זה ולהתרשם. השידורים עד כה בוצעו בצורה שהניחה

את דעתה של הכנסת, ולפי דעתי גם את דעתה של רשות השידור. דא עקא, שמאז הפעם

הקודמת שבה רשות השידור נאבקה על הזכות לשדר אותנו מפה, ובאותות ובמופתים

ניסתה להוכיח שיש לה את המיומנות והיכולת לעשות את זה באופן טוב יותר מכל גורם

אחר, או הוגן יותר מכל גורם אחר - נכנס עכשיו יושב ראש הכנסת, והוא תמיד עמד

בראש ועדת השידורים, גם כשהוא עדיין לא היה יושב ראש הכנסת, וישבנו יחד בעניין

הזה, רשות השידור נאבקה בכל כוחה על האפשרות לשדר את זה - הנה אנחנו נמצאים

כרגע במצב של התהפכות. אני למד שמפני יוקר העבודה הזו של רשות השידור כאן,

ויותר מפני העובדה שמדובר בקושי פיננסי, כספי, מאוד גדול, מבקשת היום רשות

השידור לצאת מן העניין הזה, לפנות את ערוץ 33, ומצידה שנעלה על ערוץ אחר.
היו"ר רפאל פנחסי
על זה עוד לא שמעתי ממנהל רשות השידור שהוא רוצה לצאת. אתה יודע את זה

מאהורי הקלעים?

חגי מירום;

כן.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו בינתיים יודעים שהבקשה היתה לחדש, להיפך, שרצו לתת את השירות הזה

בחינם.
חגי מירום
אני חושב שאני לא מנחש יתר על המידה כשאני אומר פה את מה שאני אומר. זה

יוצר קושי, כי צריך שיהיה שיתוף פעולה, צריך שיהיה רצון משותף. מה שאני אומר

כאן זח אחרי שיחות עם מי שהוסמך לשוחח מטעם הרשות. פתאום למדתי להפתעתי שהרשות

מבקשת לפנות אותנו משם.
דן תיכון
מאיפה למדת?
היו"ר רפאל פנחסי
כך הוא חידש לנו כאן.
דן תיכון
לרשות יש מנכ"ל?

חגי מירום;

יש, והוא כאן.

דן תיכון;

והוא יודע שיש יושב ראש לכנסת?

חגי מירום;

אני בטוח שהוא יודע. הוא לא דיבר איתי.
היו"ר רפאל פנחסי
תיכף נשמע את המנכ"ל. לכן שאלתי את חה"כ מירום מאיפה הרוח הזאת פתאום, כי

אנחנו ידענו עד עכשיו שהמתחרים מבקשים לתת את השירות הזה יותר זו או בחינם.

חגי מירום;

זה גם היה חדש עבורי.
שבח וייס
החידה הזאת ניתנת לפתרון מיידי.

חגי מירום;

הייתי אומר כך, שאנחנו כמחוקק יכולים לבוא ולהחליט כאן בהחלטה, וגם לחוקק

את זה, שאנחנו משדרים באמצעות רשות השידור. אבל אני מוכרח לומר שזה לא נוח,

ואני לא בטוח שזה גם מתאים לחוקק דבר כזה, אם הרשות עצמה אינה מעוניינת בכך,

או אם יש לה קשיים כאלה שבגללם היא מציגה עצמה כלא יכולה לעשות את זה, ואנחנו

מיד נשמע על זה כאן. אם הרשות תשיב כאן שהיא מעוניינת בדבר הזה, אני מציע לא

לעסוק לעומק העניין, לא להכנס כרגע לשאלת זכות הכבלים להכנס, אלא להעריך, וארור

כך, במסגרת הטיפול בחוק הרהב יותר, שעומד לפנינו בשבועות הקרובים, נוכל לדון

מהדש בשאלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אז למה לא להאריך את זה רק לכמה חודשים? למה להאריך את זה לשנתיים?

חגי מירום;

אדוני היושב ראש, השאלה שלך היא מאוד במקום. מי ששם לב, ניסחנו את

השידורים בטלוויזיה כהוראת שעה גם הפעם. הוראת שעה יכול שתארך שנה, יכול שתארך

שנתיים, ויכול שתארך חצי שנה או משהו מעין זה. אני מציע שנשמע אותם. הייתי

רוצה לבקש מהם התחשבות בתקופת מעבר, לאפשר לנו בכל מקרה, גם אם הם לא מתלהבים

מהשידורים כאן משום מה כעת, לאפשר לנו להמשיך את החקיקה הזאת למשך לפחות שנה,

על מנת שנוכל להתארגן ביחד עם כל המערכת לשידורים, כי אני רואח בשידור מהכנסת

דבר שהוא פשוט נכס למדינה, לאזרחיה, וגם לכנסת עצמה וליכולת שלה להסביר את

עצמה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. אדוני היושב ראש, בבקשה, ואחריו חה"כ וייס.
דן תיכון
אני לא שמעתי שום דבר מנציגי רשות השידור. כשפורסמה איזו ידיעה שהדליקה

אצלנו אור אדום באיזה מקומון, אמרו לנו לא להתייחס לעניין הזה ברצינות. אבל

כנראה שאני טעיתי. אני רוצה, אדוני המנכ"ל, להסביר לך, לסקור בקצרה את

השתלשלות העניינים, בהנחה שעוד לא החלטת. כשהכנסנו את הטלוויזיה לכאן, היא

נכנסה לראשונה דרך הערוץ השני. כשעמדנו להפוך את השידורים האלה לעניין של קבע,

גמרנו כבר עם הכבלים, על תוכנית ארוכת טווח, עם כל מיני סידורים קשים

ומסובכים, זה לא היה קל. הכוונה היתה ליצור ערוץ שלם של הטלוויזיה, בדומה ל-

. SYSTEMכשהכל היה גמור, פנתה הממשלה ואמרה שזה לא יעלה על הדעת שהשידורים מן

הכנסת לא ייעשו באמצעות ערוץ ממלכתי, אלא באמצעות הטלוויזיה בכבלים. הממשלה,

אני לא יודע באיזה פורום, קיבלה את ההחלטה הזאת, אבל מייצגת הממשלה באותו

עניין היתה השרה אלוני. היא מצאה תנא מסייע באמצעות מנכ"ל הרשות, קודמך, וזה

היה בבחינת ייהרג ובל יעבור. כשהכנו את החוזים, ואת הוראת השעה, היה ברור דבר

אחד - הערוץ הראשון ישדר עד סוף הקדנציה הזאת. זה היה התנאי הבסיסי, אנחנו לא

מחליפים סוסים לפני שהקדנציה מסתיימת. אגב, אם הבעיה שלך היא בעיה תקציבית,

אני תמה פי כמה וכמה, אבל אני מניח הנחה שלא מתבססת, אתה צריך להבין איך

מתקצבים אותך. אילו ידעת איך מתקצבים אותך, היית מבין שהתקציב של מה שאנחנו

משלמים לך, זה חלק מסיוע שאתה מקבל בצורה כזו או אחרת. אם אנחנו נסתלק מהעניין

הזה, שלא תניח לרגע שהכסף הזה ימשיך להיות מועבר אליך. הוא יילקח, ובצדק.

כפי שאמרתי לך, אני הייתי היחידי אז שתמך בשימור השידור באמצעות ערוץ

הכבלים. ידעתי ממה שקורה, ובעצם ממה שנרמז, ושוב, אני לא יודע, אבל אני מבין

שחה"כ מירום קיבל יותר מרמז. אני לא קיבלתי רמז, להיפך, חזרתי ובדקתי את עצמי

לפני כמה ימים, ונאמר לי שאין כוונה כזאת ותשכח מהידיעה הזאת בעיתון פעם

נוספת. אני מניח שאתה יודע שאנחנו לא יכולים להכריח אותך, אם כי יש לנו הסכם

שאומר שאתם משדרים עד סוף הקדנציה הזאת. הקדנציה הזאת יכולה להיות עוד 60 יום,

והיא יכולה להיות עד סוף מאי, או עד ה-3 בנובמבר שנת 2000. אלה הן שלוש

האפשרויות, אם כי יש באמצע הדרך עוד כל מיני התפתחויות שאיש לא יכול לדעת.

לכן, אם אתה שואל אותי, גם אם אתה מחליט לצאת מכאן, ההחלטה צריכה להיעשות

באמצעות הודעה מוקדמת, שבה אתה תמשיך לשדר עד סוף הקדנציה הזו, ואנחנו בינתיים

נעשה את כל הסידורים כדי לעבור לטלוויזיה בכבלים. כדי שתבין, היה צוות של

שדרנים, הכל היה מוכן, וצריך היה רק לפתוח את הכבל ולהתחיל לשדר.
היו"ר רפאל פנחסי
וזה היה בחינם, ובכל זאת הכנסת העדיפה לשלם ולקחת רשות ממלכתית.

דן תיכון;

היה לחץ של הממשלה, וחבריי לא יכלו לעמוד בלחץ הזה. נדמה לי שהיה רוב של

שלושה נגד אחד בעניין הזה. יושב ראש הכנסת בשעתו גם כן סבר שצריך לעשות את זה

אך ורק דרך הערוץ הממלכתי. לפיכך, אני מציע שלפני שאתם מקבלים החלטות - אנחנו

נתקדם עם החקיקה, כי החקיקה לא נולדה סתם, אלא בעקבות הרגשה שלי שמשהו בכל זאת

מתבשל, ואנחנו לא יודעים. לא רצינו לחיות מופתעים, ויכול לחיות שאנחנו בכל זאת

מופתעים.
חגי מירום
יש לנו גם .TIME-LIMIT
דן תיכון
אני מציע שתאמר לנו מה עמדתך, ונוכל להתייחס לנושא, ולא לדון בנושאים

ערטלאיים שיכול להיות שקיימים ויכול להיות שלא קיימים. אנא האר את עינינו.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. חה"כ וייס, בבקשה.
שבח וייס
זה נכון מה שאמר יושב ראש הכנסת. בתקופה שאני כיהנתי בתפקיד הזה, סברתי

שהשידור צריך להיות ממלכתי. אני בדיעה הזאת באופן נוקב גם עכשיו. יש כל כך

הרבה סיבות. מעבר לסיבות שמדובר בפרלמנט, ולא הייתי רוצה שום מעורבות מסחרית,

ואפילו לא עקיפה, לא פרסומות ולא שום דבר נגרר ונסחב ומזדנב אחרינו, אני חושב

שאנחנו מגישים הצגה טובה, הטובה ביותר בעיר, בכפר ובאזור, ודרך אגב, גם בירדן

רואים אותנו. כשהייתי פעם בשליחות, אני חושב שבשטרסבורג, פגשתי במקרה מישהו

מירדן, והוא אמר שהם גם כן רואים את זה. זה שידור אזורי, מזרח תיכון חדש. יש

אינסוף סיבות מדוע זה צריך להיות ממלכתי. שנית, אני לא חושב שהכנסת עומדת

כענייה בפתח. אני מאמין שאין בכלל רעיון כזה להתנתק מאיתנו. בלי שום רמז, בלי

שום רצון ל--, אנחנו בעניין כזה ודאי ניתן את הטון, אפילו בלי להשתמש בסמכויות

פורמליות שלנו. אם יש בעיות כלכליות, צריך יהיה אולי להדבר, וזאת כבר העבודה

של יושב ראש הכנסת. אני בכלל נגד הפרטה, ודאי לא בעניין כזה. הם עושים את זה

באופן מסור וטוב, יש להם צוות מצויין. אני גם מקווה שיש הרבה צופים. זה חייב

להשאר בערוץ הממלכתי. זאת עמדתי.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. מנכ"ל רשות השידור, מר פורת, בבקשה.
אורי פורת
אדוני היושב ראש, ידידי יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, אני יושב פה כבר

עשרים דקות, ולא מאמין למשמע אוזניי. מקיימים פה דיון על ביצה שלא נולדה.

מעניין אותי לדעת עד איפה האבסורדום הזה יכול להגיע. אני מוצא את עצמי פתאום

על ספסל הנאשמים, ולא ברור גם במה אני נאשם. אני לא זוכר שהגשתי איזשהו מסמך

רשמי, או שאמרתי למישהו באופן אחראי שרשות השידור רוצה להפרד מהכנסת. אני לא

מבין את הטיעון הזה, הרי ההגיון אומר, וההגינות אומרת, אם הזמנתם אותנו לדיון,

תני לנו את הדרך להגיד מה דעתנו בעניין. אתם מסתמכים קודם על ידיעה באיזה

מקומון, וזה כבר עושה את הדיון כל כך דרמטי, גורלי, מה יהיה בשידורים האלה,

שהם חשובים כל כך לדמוקרטיה, ואויבי הדמוקרטיה יושבים פה - מה זה הדבר הזה?

אני אומר את זה, כי זה נעשה כבר עניין של אופנה, שקוראים איזו ידיעה

במקומון, או באיזה עיתון, וזה נושא למהומה.
היו"ר רפאל פנחסי
אין לי ספק שחה"כ מירום לא היה אומר את זה על סמך ידיעה במקומון. הוא רמז

שהוא שוחח על כך, ושזה מעבר לידיעה במקומון, אבל אנחנו עכשיו מתחילים דיון

לגופו של עניין. אדוני המנכ"ל, מה עמדתך לגבי השידורים? האם אתה מוכן לתת לנו

אה זה בהתנדבות, כמו מישהו אחר שמוכן לתת בהתנדבות?

אוריי פורת;

לא, אנחנו לא מתנדבים. אזרחי ישראל לא משלמים אגרה כדי לשדר שידורים

מהכנסת, עם כל הכבוד לכנסת. אני רוחש כבוד גדול לכנסת, אני חושב שיש חשיבות

גדולה מאוד לשידורים מהכנסת, אבל לא מתקציב האגרה. האגרה לא מיועדת לשידורים

האלה דווקא. אדוני יושב ראש הכנסת, כשהיו הדיונים למי למסור את השידורים, אני

הופעתי אז בפני הוועדה שלך, והייתי בין אלה שדיברו בעד--
דן תיכון
תזכיר לי רק באיזה כובע הופעת אז.
אורי פורת
אז האולפן שהיה פה פעם, היה האולפן של ג"ג. אנחנו שידרנו אז באמצעות ערוץ

2. אני באתי אליך ואמרתי לך ולחברי הוועדה, שאם ערוץ 2 יוצא מכאן, אז חשוב

ביותר להעביר את השידורים האלה לערוץ ממלכתי, כי זה הערוץ שהכי מתאים להעביר

שידורים מהכנסת, ולא להעביר את השידורים מהכנסת באמצעות איזשהו גורם מסחרי. לא

יעלה על הדעת ששידורים מהכנסת יועברו באמצעות גורמים מסחריים, מפני שמאותו רגע

זה כבר לא שידור ממלכתי. לכן, אני בדיעה שהשידורים מהכנסת אכן מקומם בערוץ

ממלכתי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מחכה ל"אבל".

חגי מירום;

יש "אבל", ו"אבל" גדול.
אורי פורת
על זה אין ויכוח, שהשידור צריך להמשך בערוץ ממלכתי. אני רק רוצה להזכיר

לכם שכאשר נחתם ההסכם בין הכנסת לבין רשות השידור ב-1997, ערוץ 33 שמשדר

מהכנסת, היה מתוקצב כמעט כולו מכספי הממשלה. אז התקציב של ערוץ 33 היה 18.5

מיליון שקל. כל הכסף הזה הוזרם מהאוצר באמצעות משרד ראש הממשלה. היום אנחנו

עומדים בפני מצב שהתקציב של ערוץ 33 קוצץ בערך ב-10 מיליון שקל. כלומר, הממשלה

קיצצה את ההשתתפות שלה בערוץ הזה בקרוב ל-10 מיליון שקל, ורשות השידור נתבעה

לספוג את הסכום הזה מתקציבה. זה המצב. אם יש איזשהו הבדל בין מה שהיה ב-1997,

כאשר נחתם ההסכם הזה, ואני הייתי בין אלה שתמכו ושמחו על חתימת ההסכם הזה, אם

יש הבדל בין אז להיום, זה שהיום חסרים לנו עשרה מיליון שקל בתקציב ערוץ 33,

תקציב שהממשלה כיסתה אותו, והיום אנחנו נדרשים לחזק אותו מתקציב רשות השידור,

כאשר תקציב רשות השידור, כידוע לכם, גם בלי המעמסה הזאת של עוד 10 מיליון, הוא

במצב לא הכי טוב, בלשון המעטה.

כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולשרת את הכנסת, אנחנו עושים את זה באהבה

ובגאווה. אנחנו גאים להעביר את השידור הזה מכאן, ומה שאנחנו מבקשים, הוא

שתעזרו לנו לחזור למצב של סטטוס-קוו. זו בקשה מאוד הגיונית ודרישה אלמנטרית.

אם מישהו מצפה שרשות השידור תמשיך לספוג את ה-10 מיליון שקל האלה, שהאוצר

העמיס עלינו בלי צדק, ובכך אנחנו גם נכסה את השידורים מהכנסת, אני לא חושב

שאנחנו יכולים לעמוד בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
ה-10 מיליון שקל שקוצצו, קוצצו מרשות השידור, או רק בסעיף ספציפי של ערוץ

33? כמו כן, מה התקציב שלכם היום בסך הכל בערוץ 33?
אורי פורת
הממשלה היא שמימנה את הפעילות של ערוץ 33 בתקציב של 22 מיליון שקל. אחר

כך קיצצו אותו ל-18.5 מיליון שקל. זה השלב שבו נחתם ההסכם בין הכנסת לבין ערוץ

33. מה שקרה בשנה שעברה, הוא שהממשלה קיצצה את ההשתתפות שלה בערוץ 33 ב-10

מיליון שקל, והעמיסה את ה-10 מיליון שקל על תקציב רשות השידור.
היו"ר רפאל פנחסי
כלומר, העבירו מכיס אחד לכיס שני. זה לא נקרא קיצוץ.
דליה איציק
מה פירוש "זה לא נקרא"? זה נקרא.
היו"ר רפאל פנחסי
העבירו את זה מסעיף ספציפי לסעיף אחר. תיכף נשמע את נציג האוצר. קיצצו

בכל משרדי הממשלה.
דליה איציק
צריך להגיד את האמת. זו פגיעה בערוץ.
שבח וייס
הטילו את זה על תקציב אחר שלא הגדילו אותו.
אורי פורת
שלא תהיינה אי הבנות.זאת לא העברה מסעיף אחד לסעיף אחר. ערוץ 33 מומן

כולו מתקציב משרד ראש הממשלה בהזרמה של האוצר. לפני שנה קוצץ התקציב הזה באופן

חד-צדדי על ידי האוצר ב-10 מיליון, ונשארו 8.5 מיליון. זה הכל.
היו"ר רפאל פנחסי
מה היתה המגמה בכך? לסגור את הערוץ? אמרו לכם שתעבירו מסעיפים אחרים

ותממנו את זה, אנחנו מבינים בסעיפים תקציביים. לא נולדנו היום.

דן תיכון;

תרשה לי לשאול אותך שאלה, כי אני בכלל לא מבין. כנראה שמאז שעזבתי את

ועדת הכספים חדלתי להבין דבר. אתה תופס אותנו כבני ערובה? מה אתה רוצה מאיתני?
שבח וייס
סיוע.
היו"ר רפאל פנחסי
סיוע זה משהו אחר.

דן תיכון;

אתה רוצה לבטל את האגרה לגמרי? אני לא מבין מה שאתה רוצה. תאמין לי,

כוותיק, אתה שוגה.
אורי פורת
אני לא יודע על סמך מה אדוני קובע את זה. אני לא הסברתי את העובדות בצורה

בהירה מספיק. נמצא כאן סמנכ"ל הכספים של רשות השידור, שהוא ליווה את כל התהליך

הזה, והוא מכיר את העובדות לפרטיהן. אני למדתי את העובדות רק בחודשים

האחרונים. אולי נבקש ממנו שיגיד בדיוק מה קרה כאן.
היו"ר רפאל פנחסי
מר לוי, בבקשה.

מוטי לוי;

העלויות של רשות השידור בגין שידורי הכנסת, הן בסדר גודל של שישה מיליון

שקל לשנה, כאשר מתוך הסכום הזה, 3.7 מיליון שקל זה עלויות של הלוויין, עבור

ימי השידורים בכנסת. כל עוד הממשלה מימנה את ערוץ 33 במלואו, היא מימנה גם את

הלוויין, כך שאת החלק הזה של הלוויין אנחנו לא כללנו כלל בתחשיב שלנו כאשר

ישבנו עם חברי הוועדה בראשות יושב ראש הכנסת, בדיון על השתתפות הכנסת במימון

השידורים. לכן, המימון של השידורים על ידי הכנסת כלל את העלויות, למעט

הלוויין, כאשר הלוויין מומן בעבר על ידי המדינה, במימון הכללי של ערוץ 33.

מאחר שהמימון של ערוץ 33 פחת, כפי שהסביר המנכ"ל, למעשה נותרנו עם עלויות

לוויין שהן לא מכוסות, והיינו צריכים לספוג אותן מתקציב רשות השידור ולא

מתקציב המדינה. זה ההבדל הגדול בין מה שקרה בשנה זו, לבין השנה הראשונה שבה

נחתם ההסכם, שנת 1997. מכאן נובע מצב של חוסר, לפהות בחלק הזה של עלויות

הלוויין, כאשר לנו אין כיסוי לזה, אלא אם כן אנחנו נקצץ בסעיפים אחרים בתקציב

רשות השידור.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. נציג משרד האוצר, בבקשה.
ליאור בראון
הקיצוץ בתקציב ערוץ 33 בשנה שעברה לא היה החלטה של האוצר, אלא החלטת

ממשלה שנתקבלה. הוא לא היה בגובה של עשרה מיליון שקל, אלא של שמונה מיליון

שקל. דבר אחד שלא נאמר פה, הוא שלמעשה נכון שעלות השידורים מהכנסת לא מכוסים

על ידי ההשתתפות של הכנסת, אבל הס בהחלט מכוסים על ידי הכספים שמועברים

מהאוצר. ערוץ 33 לא משדר רק את שידורי הכנסת, אלא הוא מפיק תוכניות, הוא משדר

שידורים אחרים, שמיועדים לציבור בארץ, ואולי לציבור ערבי בחוץ לארץ. אני לא

נכנס לשיקולים ערכיים ואינטרסים כאלה או אחרים, אבל עניינית, התקציב שמועבר

מהאוצר, יש בו בכדי לכסות את העלות של השידורים מהכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. הגברת מצקביץ, בבקשה.

חנה מצקביץ;

אני רוצה להבהיר נקודה משפטית אחת, שערוץ 33 לא יכול להיות ממומן מכספי

האגרה. יש על זה חוות דעת משפטית, וגם משרד המשפטים תומך בעניין הזה. יש הפרדה

מוחלטת בין תקציב רשות השידור שממומן מהאגרה, לבין תקציב ערוץ 33 שממומן מכספי

המדינה. הסיבה לזה שהערוץ לא יכול להיות ממומן מכספי האגרה, היא שלא כל

התושבים מצליחים לקלוט את ערוץ 33 שמועבר בלוויין. כדי לקלוט את ערוץ 33, הם

צריכים לקנות איזשהו מכשיר או צלחת שתקלוט את השידורים. מאחר שהשידורים לא

נקלטים על ידי האזרחים, לא כל משלמי האגרה קולטים אותם, לכן אי אפשר שמממן

האגרה יממן את ערוץ 33. היו הרבה חילופי מכתבים בינינו לבין אזרחים בעניין

הזה, היו תביעות ודרישות ואזהרות בעניין, היו כמעט פניות לבג"ץ, ויש חוות דעת

ברורה בעניין הזה, שערוץ 33 לא יכול להיות ממומן מכספי האגרה.

דן תיכון;

נניח שאישתי ואני לא רואים את הערוץ הראשון, כי אנחנו עובדים על פי

הרייטינג שמתפרסם בעיתונות כל שבוע. אם אנחנו לא רוצים לראות את הערוץ הראשון,

תשחררי אותי מהאגרה?

חנה מצקביץ;

לא, אבל יש לכם יכולת לראות את הערוץ הראשון.
דליה איציק
זה לא אותו דבר. אם אתה רוצה, אתה מחליט. פה, גם אם אתה רוצה, אתה לא

יכול.

דן תיכון;

אישתי שואלת, ובצדק, למה אני צריך לשלם את האגרה, כשאני לא צופה בערוץ

הראשון. אני משתמש באישתי כמשל, כי היא דווקא אוהבת את הערוץ הראשון. אנחנו

נשאלים כל הזמן למה אנחנו צריכים לממן, לשלם אגרה, כשאנחנו לא נהנים מן

השירותים. זו שאלה שבוודאי הכנסת תתייחס אליה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה כמו אחד שאין לו ברכב רדיו, אבל הוא משלם את האגרה בעל כורחו. בבקשה,

אדוני היושב ראש.
דן תיכון
אני רוצה לומר לך, אדוני המנכ"ל, אני בכל שנה מופתע מחדש. אף אחד הרי לא

מכריח, אנחנו לא רוצים לסבסד אותך, וזה לא ענייננו. יש לנו חוזה מסחרי איתכם.

חשבנו שאפשר להשען על המלים שלכם. זה שיש לך סיכסוך עם האוצר, עם כל הכבוד,

אתה יכול לפנות לחברי ועדת הכספים בעת שנושא תקציב רשות השידור יאושר או לא

יאושר שם, על פי המגבלות. אנחנו מבקשים לדעת דבר אחד. אני חייתי בהרגשה, ולא

רק אני, גם חה"כ מירום, גם חה'יכ וייס, שיש לנו הסכם איתכם בעל פה, כי ההסכם

בכתב נחתם באיחור רב, ולאחר שננזפנו על ידי מבקר המדינה, שטענה בצדק: איך יכול

להיות שאתם משדרים במשך שנים ואין לכם חוזה, ורק אז נזקקנו לחוזה הזה, ולפחות

אני הבנתי שההסכם קיים עד שנת 2000, אלא אם כן הכנסת תוציא את ימיה לפני כן.

אני מבקש לקבל ממך תשובה אחת, האם אתה עומד מאחורי ההבנות, או שאתה לא עומד

מאחורי ההבנות האלה. אם יש לך סיכסוך עם האוצר, אני יכול לספר לך הרבה דברים,

ולתת לך ייעוץ חינם איך לתמרן עם האוצר. תאמין לי, הם לא מקצצים אותך בגלל

ערוץ 33. הם מקצצים אותך בגלל מדיניות תקציבים שנהוגה אצלם. לכן, לזרוק את

השמיכה הזאת אלינו, אז אני לא רוצה לומר לך מה ערוץ 33 מכסה, מתי אתה פותח את

הלוויין, מתי אתה לא פותח את הלוויין. בכלל, לאור השיטה החדשה שעומדת להתקבל

כאן, אני בכלל לא מבין את גישתך לעניין. לפי דעתי, אם תרשה לי לעוץ לך עצה,

תחזיק בעניין הזה כל עוד אתה יכול, כי זה המנוף הכי טוב שיש לך בדיוני תקציב

רשות השידור. זו הצעתי לך, אבל אתה כמובן יכול לומר לנו: רבותיי, נקעה נפשי מן

העניין הזה, תלכו ותעשו מה שאתם רוצים, אני מפסיק את השידורים החל מתאריך כזה

וכזה, ולא אלמן ישראל. אני לא אתחרט, כמי שייצג אז את המיעוט ונכנע בשל

דרישותיה של הממשלה, ואני מכבד כל ממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. חברת הכנסת דליה איציק, בבקשה.
דליה איציק
אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני יושב ראש הוועדה, אני חושבת שאחד מההישגים

שלך, חה"כ דן תיכון ואחרים, זה באמת להביא את הדיונים האלה לכלל הציבור.

לפעמים אנחנו, חברי הכנסת, יוצאים רע שם, לפעמים אנחנו יוצאים טוב שם. זאת

מהותה של הדמוקרטיה, שיש לה פגמים ויש לה יתרונות, ואני מקווה שבעיקר יש לה

יתרונות, ולכן אנחנו רוצים בזאת, כי זה נדבך חשוב מאוד, גם חינוכי בעיניי,

לשמר את השידורים האלה, וזה אחד מן ההישגים שלך. בא לכאן מנכ"ל רשות השידור,

ואומר בצורה הכי ברורה: אני רוצה לשמר את ההסכם, אני אומר לכם שאני לא יכול.

אני לא יכול, כי צריך להודות שהוא קיבל ירושה קשה מאוד. אני מקווה שעם הירושה

הזאת הוא יעשה גם משהו, שהרי נוכל אחר כך להצביע על האגרה בצורה מצפונית

נכונה.

אני סבורה, אדוני היושב ראש, שהמנכ"ל אומר: אני במצוקה קשה מאוד. האוצר

הזה הוא גיבור על חלשים, וראינו את זה לא פעם אחת, לא פעמיים ולא שלוש, ובעיקר

שר האוצר. סלח לי שאני ממקדת את הדיון הזה באיש אחד. היות שאני יודעת שהוא זה

שנתן את ההנחיה לקצץ, והוא זה ששיכנע את הממשלה, שמשתכנעת מהר מאוד, קוצץ

התקציב של ערוץ 33 בעשרה מיליון שקל. אומר לך המנכ"ל, אדוני היושב ראש: אני

מאוד רוצה, אני מבקש את עזרתך. זה נראה לי הכי לגיטימי בעולם.
היו"ר רפאל פנחסי
חברת הכנסת איציק, גם לגירסתם, כפי שסמנכ"ל הכספים אמר, הגירעון שלהם

לגבי שידורי הכנסת, הוא בסביבות 3.7 מיליון, ולא עשרה מיליון.
דליה איציק
את זה אתה מוכן לכסות?

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא התחייבתי. לצורך הדיון, אני אומר לך שנדייק. איך אמר נציג האוצר?

יש להם גם שידורים אחרים, אני לא צריך לסבסד דברים אחרים. אנחנו לא בני ערובה.

דליה איציק;

היות שאינני רוצה, וגם לא יהיה נכון, לנהל פה משא ומתן על מיליון כזה או

אחר, העניין הוא עקרוני. בעניין העקרוני, זה הכי לגיטימי בעיניי. יש לנו אצבע,

חלקנו בוועדת הכספים של הכנסת. דבריי מופנים בעיקר ליושב ראש הכנסת, שדווקא יש

בו את ההבנה מוועדת הכספים, ואת הצורה שהיא עובדת, ואת העובדה שהוא זה שדחף--

אני מציעה שאנחנו נגיד לחברים כאן שהם משמרים את ההסכם איתנו, הם אינם מסתלקים

באופן חד-צדדי, אבל אנחנו גם אומרים כאן שאנחנו מתחייבים לנסות להשיג להם את

הכסף. זה הכי לגיטימי בעיניי.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. אדוני המנכ"ל, רצית להשיב ליושב ראש, בבקשה.

מאיר שטרית;

צריך לאשר פרסומת בערוץ 33.

דליה איציק;

נכון.

אירי פורת;

אני שמח שלפחות חברת הכנסת דליה איציק הבהירה את דבריי, ולא חשבה שבאתי

הנה להחזיק את הכנסת כבת ערובה. אני חושב שעם כל הכבוד לכנסת, אי אפשר לצפות

מרשות השידור לסבסד מכספי האגרה את שידורי הכנסת. העלויות של שידורי הכנסת,

נכון להיום, היו 6.3 מיליון שקל. אנחנו מקבלים היום על פי החוזה שנחתם לפני

שנה, וזה בערך 2.7 מליון שקל.
דוד לב
שלושה מיליון.

אורי פורת;

2.7 מיליון. זה לא שייך לשידורים למדינות ערב. אני מדבר עכשיו על

השידורים מהכנסת פרופר, נטו. כמה עולה לרשות השידור לשדר את השידורים החשובים

האלה.
שבח וייס
כמה צופים יש בהם?
אורי פורת
5.3 מיליון, ומה שהכנסת משלמת עבור זה הוא 2.7 מיליון. אני באתי לבקש-
דן תיכון
מה אתה רוצה?
הי ו"ר רפאל פנחסי
הוא רוצה להגיע ל-6 מיליון.
דן תיכון
את זה לא תקבל. אני שואל אותך ברצינות מה אתה רוצה מאיתנו. אתה באת לתת

לנו אולטימטום? אני עומד כאן עם הצעת חוק שצריך להעביר אותה בקריאה ראשונה,

שניה ושלישית. אני צריך לדעת מה אני אומר במליאה - שההסכם בטל ואתה רוצה הסכם

הדש?
אורי פורת
אדוני היושב ראש, נדמה לי שאני שומע פה כל הזמן על אולטימטום. אני אומר

שאני רוצה לקיים את השידור הזה, אני חושב שהוא חשוב. אני חושב שצריך לשדר אותו

בערוץ הממלכתי. אני רק אומר שיש הבדל בין היום שבו נחתם ההסכם הזה, לבין היום.

אז ערוץ 33 מומן כולו בכספי הממשלה, כולל הלוויין, והיום זה לא כך. שנית, היום

עלויות השידור מהכנסת הן שישה מיליון, ואנחנו מקבלים מהכנסת שלושה מיליון. אני

אומר שאנחנו צריכים לדבר בינינו איך אנחנו משתווים ביחס לעלויות האמיתיות של

השידור מחכנסת. אדוני יכול לומר לי שאולי המחיר של 6.3 זה יקר מדיי, אולי אני

בזבזן מדיי, אולי יש לי יותר מדיי עובדים. אדוני יכול להביע את כל הסיפור של

תקציב רשות השידור, ועל כל מילה שהוא יאמר שם, אני יכול להוסיף עוד שתיים. יש

לי הרבה מאוד ביקורת על מה שקורה ברשות השידור, אבל אנחנו מדברים כרגע על עלות

השידורים מהכנסת, כמה זה עולה באמת. אני אינני יכול, כלכלית, ציבורית, מקצועית

ומוסרית, לקחת מכספי האגרה ולממן את שידורי הכנסת.
דן תיכון
אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת שאלה ישירה. אני אהיה הכם, לפחות בהשוואה

למה שאני מצוי בו. כל המבנה שלך, אני לא רוצה לקעקע אותו, אבל אני יכול לומר

לך שהבעיות לא השתנו מאז שחתמנו על החוזה. כל מה שהיה ידוע אז, ידוע לנו היום.

אני שואל אותך שאלה, ותענה לי בכן ולא. אנחנו יכולים להגיש את הצעת החוק הזו

לאישור, בקריאה ראשונה, שניה ושלישית, מתוך הנחה שיש לנו פרטנר באמצעות הערוץ

הראשון, או שאתה אומר: רק אם אתם תסדרו לי תקציב, אז אני מסכים להמשיך? הרי

אני אשאל בכנסת, וחברת הכנסת דליה איציק תשאל את חבר הכנסת מירום מיד מאין

התקציב יבוא.
אורי פורת
אני רוצה להבהיר לאדוני שאני רואה כאן הצעה שאומרת: אתם תקבלו השנה מה

שקיבלתם עד עכשיו--
דן תיכון
יש לנו חוזה. אנחנו נצמיד למדד, אם זה עלה ב-3%, תקבל תוספת של 3%, פלוס

1.4% מהחודש שעבר, ומה שיעלה המדד. אנחנו מעדכנים אותו.
היו"ר רפאל פנחסי
שמענו את העמדה שלהם, אנחנו נשב בינינו ונחליט. נציגת משרד המשפטים, עו"ד

עדנה הראל, בבקשה.

עדנה הראל;

אני הייתי רוצה להעיר הערה כללית חמורה, לא כמשתתפת במשא ומתן.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לא מנהלים משא ומתן.

עדנה הראל;

בעצם אנחנו דנים עכשיו בהוראת השעה, שהיא הקדמה להסדר הכללי של השידורים

מן הכנסת, שבזמנו הגיש חה"כ חגי מירום כהצעת חוק פרטית, והוועדה התחילה לדון

על כך. כעמדה של הממשלה, של משרד המשפטים, אנחנו גרסנו שבהחלט יש מקום שבאופן

ברור וקבוע בחוק, התקצוב של השידורים מהכנסת יעוגן בחקיקה, כחלק מתקציב הכנסת,

לרבות השידורים בלוויין, וזאת גם מכל הטעמים של חשיבות השידורים, עצמאות

השידורים, עצמאות הכנסת, וכו'.
היו"ר רפאל פנחסי
איפה הגב' לחמן-מסר?

עדנה הראל;

אני מנסה לייצג אותה כמיטב יכולתי.
היו"ר רפאל פנחסי
את מייצגת בזכות ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀィ餸唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉィ餸娀脈̝jᘀ慨䁶唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ慨䁶娀脈̝jעצמך את משרד המשפטים. יש לי שאלה, ברשותך, למה לא נוציא

מכרז, נציע להאריך את זה בחצי שנה, ותוך חצי שנה נוציא מכרז, נקבל הצעות מרשות

השידור ומחברות הכבלים, וגם מגורמים אחרים, ונראה איזה הצעות נקבל. אם אנחנו

צריכים לממן מימון מלא, למה אנחנו צריכים לקבל פטור ממכרז?

עדנה הראל;

זה המשפט הבא שלי. באותה הצעת חוק שבה התחלנו לדון בוועדה הזאת, גם דיברו

על האפשרות שהכנסת יכולה, בתנאים כאלה ואחרים, כאשר הגורם הוא גורם שיכול

לעשות את השידורים האלה על האספקטים הממלכתיים שלהם בצורה הנאותה, יכולה הכנסת

להסמיך אולי גם גורם אחר, בכפוף לתנאים שניסינו לעבד אז. גם אז, תחול על הכנסת

חובה של תשלום מלא. יש יתרונות לרשות השידור, מאחר שהיא גורם ממלכתי, וכו',

ואז לא מוטל אותו נטל שמוטל על גורם כלשהו להוכיח את האמינות והמהימנות, וכל

הדברים האלה. לכן, בהצעה כמו שבזמנו התחלנו לעבוד עליה, רשות השידור היא

המצויינת בשמה, או כל גורם אחר. זאת אפשרות, אבל האפשרות שבה ימומנו השידורים

באמצעות פרסומת, או שזה יהיה חינם, נדמה היה לנו אז שהיא לא האפשרות הראויה

לשידורים ממלכתיים של דברי הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. חה"כ שטרית, בבקשה.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, ראשית, אני בהחלט מבין את המצוקה התקציבית של רשות

השידור, אבל אני רוצה להפריד בין המצוקה התקציבית הזאת, ולהחיל אותה על ערוץ

33 לבדו. יש בעיה של רשות השידור, והמנכ"ל יכול להסביר, אני מניח, הרבה יותר

טוב ממני, מה קורה ברשות השידור. ערוץ 33 הוא ערוץ שידור נוסף, לאומי, שחלק

גדול מקיומו התחיל מזה שהיו צריכים לעשות ערוץ שידורים מיוחד מהכנסת, והכנסת

נתנה לו PUSH רציני באמצעות היושב ראש בזמנו, שחתם על הסכם שישדרו מהכנסת. יש

לזה עלות כספית, המנכ"ל צודק. יכול להיות שמה שהכנסת משלמת, איננו מכסה את

העלות האמיתית.
דן תיכון
לדעתי זה מכסה פי שניים מההוצאה האמיתית.
מאיר שטרית
אמרתי שיכול לחיות. אין לי כאן תקציב מפורט, ואני לא יודע על מה מדובר,

אז יכול להיות שהוא לא מכסה את העלות האמיתית של השידור, ובאמת היה מעניין

לראות את הפירוט של התקציב הזה לחלק של שידורי הכנסת, מה העלויות. אני חושב

שצריך להיות אינטרס חשוב מאוד של רשות השידור לא להוציא מידיה את השידור הזה.

לדעתי, יהיו הרבה קופצים אחרים על העניין. לדעתי לא כדאי לרשות השידור להוציא

את זח מידיה, אפילו כשהיא מממנת מתקציבה היא את החלק החסר.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל היועצת המשפטית של רשות השידור אמרה שמבחינה משפטית אסור שהמימון

יבוא מהאגרה.
שבח וייס
מה זה בכלל הסיפור המשפטי? אם החוק הוא מטורף, אז נעשה אותו נורמלי.
מאיר שטרית
אני לא מקבל את זה. אפשר להכניס תיקון בחוק שמותר.
שבח וייס
זה השירות הממלכתי הכי בסיסי שיש.
מאיר שטרית
זה טיעון שהוא לא לעניין בעיניי. כשרשות השידור משדרת מוסיקה קלאסית, זה

משרת את כל הציבור? לא, רוב הציבור לא רואה את זה. כשמשדרים ספורט, חצי

מהציבור לא רואה את זה.

אני חושב, אדוני היושב ראש, שאפשר להתגבר על הבעיה המשפטית, אפילו

באמצעות חקיקה, אם צריך, ושווה לרשות השידור לדעתי, להחזיק את השידורים בידיה.

זה שירות לציבור.
היו"ר רפאל פנחסי
הפכתם את הקערה על פיה. בישיבה הקודמת כל המגמה היתה לא לתת להם, כי אפשר

לקבל את זה חינם. עכשיו אתם מתחננים לפני רשות השידור שייתנו לנו את השידור?
שבח וייס
אני נגד כבלים, נגד ביזבוז ונגד הפרטה.
דליה איציק
חה"כ פנחסי, יש פה מפגש אינטרסים. זה גם אינטרס של הכנסת שתהיה עצמאי,

שהכסף יחיה ממך ולא מהם, שאתה לא תהיה תלוי בהם.
מאיר שטרית
אני חושב, אדוני היושב ראש, שמטובתה של רשות השידור שהיא תמשיך להחזיק את

הערוץ הזה, ולא מישהו אחר. אני חושב בכלל שאת ערוץ 33 צריך להפוך אולי לערוץ

נוסף של רשות השידור, לאפשר שם פרסומת שתתחרה בערוץ השני.
היו"ר רפאל פנחסי
אם תחלק את הנתח של הפרסומת בין שני הערוצים, אז הם יתמוטטו.
מאיר שטרית
שיתמוטטו. זו תחרות חופשית.
דליה איציק
שתהיה תחרות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני בעד. בלי אגרה, תעשי תחרות כמה שאת רוצה. את מכריחה את האזרח לשלם

אגרה.
מאיר שטרית
ערוץ 33 זה בלי אגרה.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל אתה מדבר על רשות השידור.
מאיר שטרית
יכול להיות שנשקול את האפשרות לתת לערוץ הזה להיות כערוץ עצמאי, לתת לו

פרסומת, שיתחרה בשוק כמו הערוץ השני. אני אומר לך שיהיו לא פחות פרסומות

לשידורי הכנסת מאשר לערוץ 2. יחד עם חה"כ איציק, אנחנו הולכים להגיש הצעת חוק

בעניין של ערוץ 33, לאפשר לו פרסום.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. היועצת המשפטית, הגב' מצקביץ, בבקשה.
חנה מצקביץ
אני רוצה רק להגיד שמבחינה טכנית לא ידענו שמתקיים פה היום דיון. אנחנו

הוזמנו באקראי, וגם לא נערכנו בצורה מתאימה.
דן תיכון
אני מופתע. גם העניין התקציבי מגוחך.
חנה מצקביץ
אנחנו הוזמנו באקראי, ולא קיבלנו את הטיוטה של הצעת החוק.
אתי בן יוסף
זה לא נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
אתם הוזמנתם דרך משרד ראש הממשלה.
חנה מצקביץ
משרד ראש הממשלה לא הזמין אותנו.
היו"ר רפאל פנחסי
אז למה באתם?
שבח וייס
ברוכים הבאים בכל מקרה.
חנה מצקביץ
לא היינו ערוכים לדיון.
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ דהאמשה, בבקשה.
עבד אלמלכ דהאמשה
בוודאי שאני חושב שחייבים להמשיך בשידור מהכנסת. אני חושב שזאת דווקא

ההצגה הכי טובה בעיר, ואם רשות השידור כל כך מפסידה, אפשר להקים ערוץ עצמאי של

הכנסת, והפרסומת הכי טובה תהיה השידור החי עצמו.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. היועץ המשפטי ממשרד ראש הממשלה, בבקשה.
שמעון שטיין
העמדה של המשרד שלנו היא לתמוך בהארכת ההסכם. יחד עם זאת, אסור לשכוח--
חגי מירום
ההסכם או החקיקה?
שמעון שטיין
החקיקה. יחד עם זאת, יש כאן מצב קצת מוזר, במובן הזה שהכנסת מכהנת ככנסת

וקובעת חוקים, וגם משמשת כצד למשא ומתן בין צדדים בהיבט המסחרי שלו, והעירוב

הזה יוצר את הדיסוננס של הדיון הזה. אני חושב שכמו שהחוק הקודם קבע מנגנון של

הסכמה בין הצדדים, נדמה לי שיש מקום לקבוע מנגנון כזה גם בתיקון בחוק הזה. אם

באמת ישתנו הנסיבות, שגרמו לצד של הרשות, שעל פיו נקבעה תמורת ההסכם, יכול

בהחלט להיות שהרשות תשכנע את הכנסת שיש אכן שינוי כזה, שצריכים להתייחס אליו.

לכן, ההצעה שלי היא להוסיף בסעיף בי של החוק את המלים: "ולאחר התאמה תמורת

ההסכם, אשר תיעשה בהסכמה בין הרשות ובין הכנסת."
דן תיכון
בשום פנים ואופן לא.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה.

דן תיכון;

אדוני מנכ"ל הרשות, חשבתי שתתעשת ותאמר לעצמך שבהחלט אתה בעד המשך

ההתקשרות, ואת המשא ומתן המסחרי נשאיר בידי אלה שעושים זאת במשך שנים. אני לא

רוצה להכנס איתך לוויכוח אם חוסכים או לא חוסכים, מהי ההוצאה, מהי שעת לוויין,

מה אתה משדר בערוץ 33 ומה אתה לא משדר בערוץ 33. יש לנו ביקורת קשה על

השידורים. אנחנו רואים את השידורים כגוף שהולך ונעלם. זאת אומרת, חוסר הרצון

שלכם לפתח את המדיום הזה שקשור בכנסת הוא בעוכרנו. אתן לך רק הצעת ייעול אחת.

אם ערוץ 33 מסתלק מכאן, אתה תצטרך להשאיר כאן שני צוותים קבועים, 24 שעות, על

כל מה שזה עולה לך, והרי לך כבר הוצאה שעולה פי כמה וכמה על מה שאתה מוציא

באמצעות ערוץ 33, אבל זה לא ענייני. תן לנו תשובה פשוטה. אנחנו ניגשים לחוקק

עכשיו את החוק ולהאריך אותו. אם אתה לא מעוניין, אתה כבר תדאג לנוון אותו בדרך

משלך, לא יהיה פרומו, לא יהיה שום דבר. כל מה שחלמנו בלאו הכי לא מקויים, מלבד

השידור ,AS ISכמו שהוא. אם אתה מעוניין בעסק הזה, החקיקה תרוץ. אם אתה לא

מעוניין, לא אלמן ישראל. נמצא בתוך פרק זמן של שעות גוף לא פחות טוב ואולי

יותר טוב שיעמוד לרשותנו 24 שעות מסביב לשעון, חינם אין כסף, ועוד נקבל

תמלוגים, והוא ימכור לך את כל מה שאתה צריך לצורך החדשות שלך, כי עד עכשיו

היית בלעדי כשכיסית את כל מה שקרה כאן במליאה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. מר פורת, בבקשה.
אורי פורת
אדוני היושב ראש, עם כל הכבוד, אני לא מנהל את ענייני הכנסת. אני מנהל את

ענייני רשות השידור. ההסכם שנחתם בין רשות השידור לבין הכנסת הוא הסכם טוב לכל

הצדדים, וקשה למצוא מי שאיננו מברך עליו. כל הצדדים יצאו נשכרים, ובעיקר

הציבור. אני לא מבין על מה כאן כל הוויכוח, על מה כאן כל הסערה. אחרי שמצאתי

את עצמי מותקף על לא עוול בכפי, לא אמרתי כלום, לא הצעתי כלום, אלא כל מה

שביקשתי הוא דבר אחד. אני לא חושב שרשות השידור צריכה לסבסד מתקציבה, מכספי

האגרה, את השידורים מהכנסת. אני לא מצפה שהכנסת מתקציבה תסבסד את רשות השידור.

דן תיכון;

זה מוסכם.

אורי פורת;

יש לנו חוזה שעומד להסתיים בסוף דצמבר. בחוזה הזח יש תנאי התקשרות. כל מה

שאמרתי הוא שיש הבדל בין התנאים שבהם נחתם ההסכם, לבין התנאים שנוצרו עד

עכשיו. כאשר נחתם ההסכם, לא דובר בכלל שאנחנו מצלמים ומשדרים מתוך ועדות.
דן תיכון
מה פתאום? אדוני המנכ"ל, תרשה לי להסביר לך. אתה משדר מן הוועדות כבר

שנים. אני לא יודע מי הלחשנים שלך, אבל תרשה לי לומר לך, במשך שנים יש הסכם

בעל פה בינינו. אנחנו נזקקנו להסכם בכתב רק לאחר שמבקרת המדינה העירה לנו

שאנחנו קשורים בהסכמה בעל פה ובמשך שנים, ולא יעלה על הדעת שחכנסת ורשות

השידור לא יישבו ביחד ו יעגנו את זה בחוזה כתוב, כך ששום דבר לא השתנה. כאחד

שחי את העניין הזה במשך שנים, אתה פשוט טועה. המחיר מעודכן אוטומטית. אתה פשוט

טועה טאקטית, כי אתה לא מכיר את העניין. האמן לי שתחטוף את ההסכם הזה בשתי

ידיים.
היו"ר רפאל פנחסי
אדוני המנכ"ל, אני רוצה לקרוא לך מסעיף 2 מההסכם: "בנוסף לשידורם של

דיוני המליאה, תשדר הרשות בטלוויזיה דיונים מוועדות הכנסת בשידור ישיר, בהתאם

להיתרים שיינתנו על ידי הרשויות המוסמכות בכנסת". בהסכם הנוכחי כתוב בפירוש

בסעיף 2, שאתה משדר מהוועדות.
דן תיכון
נתנו לך תוספת על זה.
היו"ר רפאל פנחסי
יתרה מזו, יש עוד סעיף שכתוב בו: "הכנסת רשאית לדרוש מהרשות לסקר

בטלוויזיה גם אירועים מיוחדים כגון ביקור אורחים רמי מעלה, והרשות תעשה ככל

יכולתה להיענות לדרישה זו". כך שהדברים מעוגנים בחוזה הנוכהי. זה נכון שזה

מסתיים ב-31 בדצמבר 1998, אבל הסעיפים האלה כרגע מעוגנים בהסכם הקיים.
חגי מירום
אני רוצה להציע הצעה לסיום הדיון הזה. לא שמעתי ממנכ"ל הרשות שהוא מבקש

לצאת, אבל שמענו שיש להם מצוקה תקציבית. אני חושב שצריך גם לשים לב לעמדת משרד

ראש הממשלה, שמחייבת את חשידורים דרך הרשות הממלכתית.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת היתה עמדתכם?
שמעון שטיין
כן.
חגי מירום
אני השתייכתי לרוב ברור שיושב ראש הכנסת היה בו במיעוט באותה עת, משתיים-

שלוש סיבות, אם לומר את האמת. האחת היתה באמת תפיסתי שלא השתנתה, שאם אפשר

לבצע את השידורים מהכנסת דרך הרשת הממלכתית, צריך לעשות את זה משם, כי זה שומר

על אופיו הממלכתי של השידור.
היו"ר רפאל פנחסי
על זה כולם מסכימים.
דן תיכון
אני לא מסכים.

חגי מירום;

יושב ראש הכנסת לא קיבל את זה. הדבר השני שהניע אותי בזמנו, והוא לא

השתנה, היא העובדה שבאמצעות רשות השידור ניתן לעשות שידורים דרך לוויין ולהגיע

לאוכלוסיות שאם אתה עובר לכבלים, נגזר עליהן לא לראות את זה. אני רוצה להזכיר

כאן שכל המגזר הערבי, ההתיישבות העובדת למיניה - מושבים וקיבוצים - וכן

יישובים מרוחקים קהילתיים, אינם מרושתים היום.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל הם נותנים במקום זה בצלחות, בלוויין. איפה שהם לא מרושתים, הם נותנים

דרך שידורי הלוויין.
דן תיכון
כשי יאשרו את הלוויינים, הבעיה לא תהיה קיימת.
היו"ר רפאל פנחסי
יש להם מחוייבות בינתיים שאיפה שאין להם כבלים, לשדר דרך לוויין.
חגי מירום
אבל זה עוד לא קורה מרור. אני לא רוצה להכנס לעימות עם הרשות. אני גם יכול

להבין קצת את המצוקה שלהם, כי האוצר קיצץ בבשר החי. גם לו יש תפקיד אמנם, אבל

אני לא חושב שזה צריך להיות פה דווקא. אני רוצה להציע שאנחנו נמשיך את החקיקה

הזו, ונמשיך את ההתקשרות עם רשות השידור, בערוץ 33. אני לא מקבל הצעות לתזוזה

לערוצים אחרים שאני לא יודע מה משמעותם, אלא באותו ערוץ. אני רוצה להציע שננסה

להתגייס, על מנת לסייע אל מול האוצר בקטע החסר. יש לנו מה לומר בעניין הזה.

אנחנו נדרשים לאשר כאן תקציבי עתק. מדובר פה בהפרשים, לפי מה שהוצג לי פה, שהם

בסביבות 3-3.5 מיליון שקל. האם על זה צריך להפסיק את השידור, שבסך הכל הוא

התנהל כסידרו ובאופן שהיינו מרוצים ממנו?
דן תיכון
גם אם אתה חושב כך, אל תאמר את זה, לא אתי, כי יגידו שאנחנו משלמים

אתנן למי שמגיש לנו שירות. עזוב את העניין הזה.

חגי מירום;

אין מקום לטענה הזאת. אדוני היושב ראש, אני רוצה להזכיר כאן לכולם--
דן תיכון
הם לא ייתנו לך לעזוב. אתה מבין איזה מונופול אתה נותן להם כאן? הם

תופסים הכל.
חגי מירום
אם אני אחליט, אני עוזב. אנחנו עוד לפתחו של הדיון המעמיק יותר, בהצעת

החוק שהתגבשה אצל משפטני הכנסת, שעוד לא נכנסנו אליה. אני רוצה לומר גם שברקע

כל הדיונים שהיו לנו עם רשות השידור, מעולם לא היתה חדירה מילמטרית שלנו

לחירות העיתונאית. הקפדנו על זה, זה עמד ביסוד ההתקשרות, ולכן אין אתננים.

תמיד חם יחליטו איזו ועדה הם מסקרים, והם יכוונו את המצלמות ביושר לעבר הדוכן

ולעבר שניים-שלושה מקומות שמהווים מוקדים, וכך זה היה. אדוני היושב ראש, אל

תשתמש במונחים האלה. מישהו יחשוב שאנחנו מקבלים משהו בתמורה לזח.
דליה איציק
תגיד מה אנחנו מקבלים...
חגי מירום
לא מקבלים מספיק. יושב ראש הכנסת אמר פה דברים מאוד נכונים. היינו רוצים

לקבל פרומו, ומעטפות, ודברים שדובר עליהם בעבר והוזנחו. יכול להיות שנדרשת פה

חקיקה לתקופה יותר קצרה ממה שהצענו כאן. אפשר גם רק שנתיים. אני חושב שלדיון

האמיתי אנחנו ניכנס כשניכנס לחקיקה המפורטת יותר, ואז יוזמנו הכבלים, שרוצים

להשמיע את דעתם ולהתמודד על העניין הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
לידיעתך, אני זימנתי אותם, והם לא באו. היה אמור להיות פה המנכ"ל צבי

האוזנר, והוא לא בא.
חגי מירום
לא מדובר בו. לסיכום, אני מציע לקדם חקיקה, ואני אומר לכם פה שאני חושב

שאנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו הולכים לעשות כדי לסייע בנושא התקציב.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. מר מני, בבקשה.
יואב מני
משרד התקשורת מנהל את הסדרת השידורים. נאמרו פה כל מיני דברים שקשורים

למהפיכה התקשורתית שקורית, וחשבתי לעשות קצת סדר בדברים. המעבר לשידורי

טלוויזיה למנויים בלוויין, המכונים DBS, לא יפתרו את הבעיה, משום שהשידורים

האלה הם לא מוצפנים, ויחייבו ממיר בדיוק כמו ממיר הכבלים. זה יפתור בעיה אחרת.

זה יפתור בעיה של פתיחת המונופולים, זה יפתור בעיה של הגעה לפריפריה.
דן תיכון
ירידה בדמי השימוש.
י ואב מני
זה יוריד את התעריפים, אבל זה לא אוטומטית יאפשר את הדרך שבה ערוץ 33

מועבר היום, באופן בלתי מוצפן.
חגי מירום
כלומר, אני לא אוכל להניח צלחת על הגג ולקלוט את זה כך?
יואב מני
הצלחת שמפעיל ה-DBS יניח לך על הגג, לא בהכרח תאפשר לך לקלוט.
דן תיכון
אם אין לך כבלים היום, אתה תוכל להתקין צלחת, ולשלם סכום מסויים כדי לקבל

גם את זה במסגרת הסל.
יואב מני
לגבי התקשרות עם אחת הפלטפורמות, בהנחה שתהיה עוד פלטפורמה, במקום

פלטפורמה זה יהיה פלטפורמת הכבלים, מול פלטפורמת הלוויין - פלטפורמות רב-

ערוציות. צריך לזכור שבמקביל לכל העניין הזה, קיימת מגמה להפריד את הפלטפורמות

מהתכנים. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שיקומו פה גופים שיעסקו בזה שלא ימכרו את

זה, אלא יעבירו את זה לפלטפורמות. זאת אומרת, שוק התוכן הולך להיות הרבה יותר

מרובד, והרבה יותר מורכב ממה שהיום אנחנו רואים. במקביל, ועדת הכלכלה אישרה

עקרונית מספר ערוצים הממומנים מפרסומת, ואני צריך להזכיר ששניים מהם משדרים

חדשות, כך שהמגבלה על שידורי חדשות היא שהם יהיו מגוונים, אמינים ומאוזנים.

זאת אומרת, זו שבירת הקונספציה של שידורי חדשות על ידי גורם מרכזי.
דן תיכון
היום זה שני ערוצים, ובעתיד יהיו ארבעה ערוצי חדשות.
יואב מני
יש אפשרות כזאת. בנוסף, ועדת המשנה של ועדת הכספים, דנה בטיוטת חוק לאפשר

שידורי חדשות בפלטפורמות של לוויין ושל הכבלים. כל שוק התוכן בעניין הזה, מלבד

התוכן של ה--, הולך לעבוד שידרוג מאוד מהפכני בתקופה הקרובה. תמונת המצב כמו

שאנחנו רואים אותה היום, לא תהיה אותה תמונת מצב כנראה בעוד שנה. לכן, ופה אני

מגיע לבקשה שלנו אליכם, צריך לזכור שהוראת השעה כשמה כן היא. יהיה מקום להסדר

מקיף של הנושא, כולל סוגיות שלא מוסדרות פה, כגון החובה של הפלטפורמות להעביר

את זה BACK TO BACK, ללא קטיעה או עריכה, מה שקרוי MUST CARRYשל השידורים

האלה, כי אנחנו רוצים שמי שמחובר לפלטפורמות, יוכל לקלוט את זה כמו היום,

שהיום זה הסדר וולונטרי. ההסדר של ערוץ 33 מול חברות הכבלים הוא הסדר

וולונטרי. שר התקשורת מוסמך לחייב ב- MUST CARRYרק העברה של שידורים הנקלטים

מהאוויר, ולא שידורי לוויין. כנ"ל לגבי לחייב את פלטפורמת ה-DBS לעשות את זה.

הנושא שאי אפשר יהיה לגבות תשלום ב MUST CARRY-א נושא שלא מוסדר היום,

וצריך יהיה להסדיר אותו. הנושא שהוסדר הוא לגבי עשיה בחומר, מה שמותר או אסור

לבעלי זכויות היוצרים. הנושא של החומר כחומר ארכיוני. כל הנושאים האלה הם

נושאים מאוד מאו קרדינלי ים, שיש צורך להסדיר אותם. אני מזכיר את מה שעו"ד הראל

אמרה פה לפניי, שההסדר הזה הוא הסדר ראשוני בלבד. הוא הוראת שעה, וכשמו כן

הוא, ובאישורו, זה לא אומר שצריך להפסיק את המאמץ הכולל להסדיר את הנושא הזה

באופן מקיף.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. חה"כ וייס, בבקשה.
שבח וייס
אני בגדול תומך גם בהצעה של חה"כ מירום. זה לא דיון טכני. יש פה שפע של

יסודות אידיאולוגיים. יש גישה אחת שהיא בעד הפרטה מקסימלית של הכל. יש גישה

אחרת, ואולי אני נמנה עם הקיצוניים שבה, אבל גם כשהייתי יושב ראש הכנסת נקטתי

אותה עמדה. כל אחד נשאר בעמדתו. חה"כ תיכון, שהיה אז חבר ועדה, היה בעד

מדיניות הפרטתית. כיושב ראש כנסת יש לו אותה השקפה. הפרטה היא גם מכשיר-על

לגטואיזציה מוחלטת של החברה הישראלית. פה מדברים על סקטוריאליזם ברמה

המפלגתית, למשל השידורים הייעודיים, וכיוצא באלה. בסוף הכנסת תהיה "ועד

הקהילות". אנחנו מתקרבים לזה. נעשה כל מיני חקיקות לשעה, לשעתיים, הוראות שעה,

הוראות שעתיים, זה הכיוון. הדבקות שלי ברעיון שהשידור של הכנסת יהיה ברשות

הממלכתית, היא חלק מהדבקות שלי באחרוני החישוקים של הסולידריות החברתית של

ישראל. הם לעולם לא יוכלו לעמוד מול ההפרטה, כי להפרטה יש בסיס גס, תוקפני,

מתופלל. מה היתרון של ערוץ 33? ערוץ 33, מבחינה מוסרית זה הדבר הכי נקי. יש

בו תום לב מוחלט, והוא משדר הכל. קחו בחשבון שכל העניין היום של נציגי ציבור,

זו תעשיה של משרדי פרסום, זו גם הפרטה. אין כמעט התחרות פוליטית, יש התחרות

בין התעשיינים, מי באמצעות איזו פרוטקציה--

השידור הזה הוא נטו, לטוב ולרע. אנחנו מופיעים בפני הציבור כפי שאנחנו,

על קריאות הביניים, ועל הנימנום שלנו, ועל דיגדוג באף, ועל איזה כירסום

בשיניים, ועל הרגעים הטובים והרעים, ועל חוקינו. זה FAIR-PLAY מוחלט. זה מוכרח

להשאר ברשות הממלכתית. זה עניין אידיאולוגי לגביי, ואני, במסגרת הוועדה הזו,

אעשה הכל. לכן אני תומך כמובן ברעיון שחה"כ מירום מוביל. לגבי הצד הכספי, אני

חושב שהעצה של יושב ראש הכנסת היא לא רעה. אתם תחזיקו בקרב בתקציב, אנחנו

בהסתייגות נבריג לכם את ה-3-4 מיליון. נחפש פטנטים. זה הכיוון. אנחנו רוצים

חישוק אחרון של סולידריות חברתית. בחברה של גטואיזציה, יהיה פה "ועד קהילות".
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. מר פורת, בבקשה.
אורי פורת
הדברים שנאמרו על ידי חה"כ מירום, חה"כ וייס וחה"כ איציק, מאחוריהם גם

ההמלצה של עו"ד שטיין, זה בדיוק הקו שלנו. אנחנו רוצים בזה, זה מה שביקשנו בסך

הכל. היה כאן איזשהו ניסיון להציג את זה כ- ,TAKE IT OR LEAVE IT שנגיד עכשיו

כן או לא. זה לא מקובל עליי. תודה רבה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה גם לכם. אנחנו ממשיכים את הדיון בפורום מצומצם בלי האורחים.

המשרדים הנוגעים בעניין יכולים להשאר.
דן תיכון
בינינו לבין עצמנו, הם התכוונו להעביר אותנו לפינה נידהת בערוץ 33. יש

להם גם מטרה לנוון את העסק הזה, כדי שאנחנו נפטר אותם. בסך הכל יש להם יתרון

חסר תקדים. הלק מכל מהדורות החדשות זה מה שנעשה כאן, והם תופסים את זה בשידור

חי. תמיד יש להם את כל השידורים, והכיסוי הוא .LIFEאחר כך כולם רצים אחריהם

כדי לקבל מהם את השידורים. שערו בנפשכם שהם באמת צריכים להחזיק כאן צוותים,

כמו הערוץ השני. 24 שעות הם צריכים להיות ערוכים לכל מיני התפתחויות שיהיו

כאן. הם זרקו בלון במסגרת המלחמות הפנימיות בינם לבין עצמם, וניסו לתפוס אותנו

כבני ערובה, שאתה תלך לאוצר. גם השלושה מיליון שאנחנו משלמים, זה במסגרת

ההתחשבנות. האוצר לוקח את זה כחלק מההתחשבנות שלו עם רשות השידור. אני לא יכול

להגיד לך כמה עולה הערוץ השלישי. אנחנו רק חלק קטן מהערוץ השלישי. אל תשכח

שבימים חמישי, שישי, שבת וראשון, הם בכלל לא משדרים אותנו, ובימים שני, שלישי

ורביעי אנחנו רק חלק מהשידורים שלהם.

דליה איציק;

תשע שעות, זה המון.
דן תיכון
אבל מנגד, אין תחנת שידור שיש לה שלוש מצלמות עם שלושה צלמים קבועים כל

הזמן. היום הכל נע אוטומטית דרך חדר בקרה, והבקר הוא שקובע מה עולה ומה לא

עולה. הוא מווסת את כל המצלמות האוטומטיות. אבל הם קשורים בהסכם עבודה מלפני

שנים. את זוכרת את המצלמות שבינתיים כבר עברו כמה וכמה דורות. בסך הכל זה

נותן להם יתרון עצום, אבל הם מנסים לתפוס אותנו כבני ערובה, שאנחנו נרוץ

ונשתדל להגדיל להם את התקציב.
דליה איציק
למה לא בעצם?
היו"ר רפאל פנחסי
למה על הגב של השידור מהכנסת?
דן תיכון
אתן לך דוגמא. אני נשאל כל פעם למה אנחנו מוכרחים לשלם אגרה בעד שידורים

שאנחנו לא מקבלים אותם. איך אתה יכול להסביר את זה היום לאנשים שלא רואים את

הערוץ הראשון, ומשלמים כל חודש עבור הערוץ הראשון? מה אתה יכול להגיד לאנשים

האלה? כל הבעיה כאן, היא בעיה של קונספציה, איך הם צריכים להיראות. במקום לשבת

על המדוכה הזאת, הם תפסו אותנו, זרקו איזה בלון באמצעות איזה מקומון, ידעו

שאנחנו גרים כאן ונקרא את הידיעה הזאת ונתייחס.
היו"ר רפאל פנחסי
האבסורד הוא שבישיבה הקודמת הדיון היה להוציא את זה בכלל מהם, כי יש מי

שייתן את זה בחינם. בכדי שאנחנו נתחנן בפניהם, הם הפכו את הקערה על פיה.
דן תיכון
אנחנו כבר גמרנו עם הכבלים בשעתו, פעמיים גמרנו איתם על שידור הרבה יותר

טוב, 24 שעות, שבעה ימים מוקד, וכל מה שאת רוצה, שידורים חוזרים, ויכוחים על

כל מיני נושאים שנידונים.
דליה איציק
אתה רוצה להכות את ערוץ השידור הממלכתי, ואני לא. זה ההבדל בינינו.
דן תיכון
אני היחידי שנותרתי כצופה בחדשות של הערוץ הראשון. אני לא יכול לעזוב את

זה, אני לא יודע למה. אני קורא את הרייטינג כל סוף שבוע, ואני לא מבין איפה

אני ואיפה הרייטינג. מסבירים לי שזה עולם אחר, ואנחנו כבר ישנים בעסק הזה.

הטבלה הזאת מאוד מעניינת, איפה אנחנו, ואיפה העולם כאן בארץ.

דליה איציק;

זה מעיד על העולם, זה לא בהכרח מעיד עלינו, לצערי הרב.

דן תיכון;

את רוצה שאגיד לך שאני מרוצה מזה? אני רואה רק את הערוץ הראשון, אבל אני

כנראה אחרון המוהיקנים.
רחבעם זאבי
אתה לא לבד.
דן תיכון
האבסורד הכי גדול הוא שפופוליטיקה לא נכנסה בין עשרת הראשונות אף פעם

כשהיא היתה בערוץ הראשון. אותה תוכנית, לוקחים אותה לערוץ השני, היא נכנסת כל

הזמן בין עשרת הראשונים. עם אותם האנשים. דור שלם מחוייל על ערוץ 2.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. אני מציע שנתקדם בחוק הזה, נכין אותו לקריאה ראשונה, ונעלה אותו

למעלה. בינתיים, בין קריאה ראשונה לשניה, נראה איפה אנחנו עומדים במשא ומתן,

ואז נהיה יותר חכמים.
צבי ענבר
ראשית, האם בסעיף 1(א) מדובר שהוראות סעיף 1(א} לחוק הקודם להוראת שעה

יחולו גם על שנת 2000, או שמא אנחנו מדברים על 1999 בלבד, ובינתיים להתחיל

לעבוד על חוק הכנסת?

חגי מירום;

שניהם.

צבי ענבר;

אז משאירים.
היו"ר רפאל פנחסי
למה?
חגי מירום
כי לחוקק זה סיפור, שלוש קריאות, לעיתים טרומית.
היו"ר רפאל פנחסי
כלומר, אתה אומר שזה עד 2000, אבל יכולים לקצר תמיד. אז תוסיף את המלה

"יעד" - עד 2000. כדי שנוכל לקצר.
יואב מני
אם אתה מאריך את זה עד 2000, זה מקנה להם זכויות.
היו"ר רפאל פנחסי
אז נעשה את זה רק ל-1999.
צבי ענבר
יש לי אחר כך סעיף קטן נוסף, שמאפשר: "יושב ראש הכנסת, בהסכמת ועדת

הכנסת, רשאי להחיל את הוראות סעיף קטן (א), לתקופה או לתקופות נוספות

שייקבעו". זה מה שמוצע פה, להוסיף סעיף קטן.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת אומרת, אתה מציע שבסעיף 1 יהיה כתוב רק 1999, ואחר כך--
עדנה הראל
השאלה אם לא צריך להגביל: "ובלבד שלא יעלו על איזושהי תקופה".
היו"ר רפאל פנחסי
עד 2000.
צבי ענבר
אפשר לכתוב: "יושב ראש הכנסת רשאי יהיה להחיל... גם בשנת 2000". להאריך

אבל לא לקצר.
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ מירום ביקש עד סוף הקדנציה. אני לא יודע אם הקדנציה תהיה עד 2000 או

יותר. אני מציע עד קיף כהונת הכנסת ה-14.
דליה איציק
אני גם מציעה את התיקון הזה, עד סוף הכהונה.

חגי מירום;

אני לא יודע מה יקרה בתקופת ביניים, אבל עקרונית יש שלושה חודשים שהכנסת

לא עובדת, בכל זאת יש פה התרחשויות.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל את שנת 1999 יש לך במלואה, זה לא מותנה ביושב ראש. על ההמשך אנחנו

אומרים שאם במקרה הכנסת מכהנת יותר, אז הוא יכול להאריך עד סוף הקדנציה שלו

ולא מעבר לזה.

עדנה הראל;

השאלה היא אם אתה לא רוצה שזה יהיה למשל עד תחילת הקדנציה שאחרי זח, כי

יש לך תקופה באמצע--
היו"ר רפאל פנחסי
עד תחילת הקדנציה שאחרי זה, אני מוכן לקבל.

צבי ענבר;

לתקופה שלא תעלה על תום כהונת הכנסת ה-14.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, עד תחילת כהונת הכנסת ה-15.

חגי מירום;

לוקח זמן לחוקק.
היו"ר רפאל פנחסי
חה"כ מירום, כשרוצים, אפשר להעביר את זה ביום אחד בשלוש קריאות.

חגי מירום;

בואו נלך גם ל-2000. לשיטתי, ממילא אני רוצה להשאר בערוץ הממלכתי.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל יש כאלה שלא כל כך מסכימים איתך, בפרט אם המשא ומתן התקציבי לא יעלה

איתם יפה, והם ירצו יותר.
חגי מירום
אז נדון בזה בהכנה לקריאה שניה.
צבי ענבר
בקריאה שניה אפשר יהיה להוריד את ה-2000.
חגי מירום
אני מבקש שעכשיו נלך עד 2000, ובהכנה לקריאה שניה ושלישית נראה.
צבי ענבר
סעיף קטן (ב) אומר: "בתקופת ההארכה יחולו תנאי ההסכם שנחתם בין הכנסת

ובין הרשות לגבי השנים 1997-1998". מוצע להוסיף: "אלא אם כן הסכימו שני הצדדים

לתקנו או לשנותו".
חגי מירום
נשמע לי הגיוני מאוד. אם זה סביר מבחינת התנאים של חקיקה, אז בסדר.
צבי ענבר
כן, זה בהחלט סביר, מפני שבמפורש, גם בחוק הקודם, השארנו את זה להסכם.
יואב מני
זה עניין של טכניקה, לא של מהות. הסעיף הזה מצטט את דיני החוזים הכלליים,

שיש הסכם, והסכם ניתן לשנות בהסכמה הדדית במפגש הרצונות.
עדנה הראל
פה יש לך הוראת חוק שתנאי ההסכם יחולו. אתה צריך בהוראת החוק לבוא

ולהגיד: "אלא אם כן".
חגי מירום
אנחנו קובעים את זה, כי החקיקה נתנה תוקף להסכם.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת החוק עוברת לקריאה ראשונה במליאה.
חגי מירום
הצעת החוק הזאת עוברת לקריאה ראשונה מטעם ועדת הכנסת.

ב. מינוי יושב ראש לוועדה המשותפת כנסת-חוקה לדיון בהצ"ח חסינות חברי הכנסת

(לעניין כתב אישום).
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום.

עד עכשיו היושב ראש היה חה"כ זאבי, והוא הגיש את התפטרותו, כי הוא קבע

פעמיים ישיבה, החברים לא הגיעו, והוא נעל אותה. חה"כ זאבי מבקש להחליף אותו.

מה הצעתך, אדוני היועץ המשפטי?
צבי ענבר
אני מציע שהוועדה הזו תקבע מבין חברי ועדת הכנסת, חבר אחר שיחליף את חח"כ

רהבעם זאבי. חה"כ זאבי הביע בפניי את הסכמתו להמשיך לכהן כחבר הוועדה, אבל לא

כיושב ראש.
היו"ר רפאל פנחסי
חברי אותה ועדה משותפת הם חברי הכנסת חגי מירום, רובי ריבלין, חנן פורת

ודדי צוקר.

חגי מירום;

תתייעץ עם חה"כ שטרית ותביא את זה מחר, שלא תיכשל. אני אהיה מוכן לקבל את

זח על עצמי, אבל אני לא עומד על זה. מצידי שתהיה חה"כ בלומנטל.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו נביא את זה מחר.

ג. ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחו"ל.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותיי, יש לנו פניה ממזכיר הכנסת למנות ממלא מקום ליושב ראש הכנסת

בתקופת שהייתו בחוץ לארץ. יושב ראש הכנסת יוצא את הארץ בשליחות ממלכתית החל

מיום רביעי ו' בכסלו התשנ"ט, 25 בנובמבר 1998, ועד י' בכסלו התשנ"ט, 29

בנובמבר 1998. על פי חוק יסוד הכנסת, סעיף 20(א), ימלא את מקומו סגן ליושב

ראש. תבחר ועדת הכנסת אח: סגני יושב ראש הכנסת. ועדת הכנסת מתבקשת לבחור את

הסגן ליושב ראש שימלא את מקומו על פי המלצה הרצופה בזה. ההמלצה היא שסגן יושב

ראש הכנסת, חהייכ מאיר שטרית, ימלא את מקומו עד לשובו של יושב ראש הכנסת.

מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

חה"כ שטרית נבחר כממלא מקום.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים