ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/11/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 194

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ח בחשון התשנ"ט (17 בנובמבר 1998). שעה 00;12

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

רחבעם זאבי

יונה יהב

רן כהן

סגן מזכיר הכנסת דוד לב

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית: תמר פוליבוי

סדר-היום ; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר-היום;

1. של חבר-הכנסת יונה יהב בנושא; "תאונות הדרכים בארץ".

2. של חבר-הכנסת רחבעם זאבי בנושא; "המשבר במפרץ".

3. של חבר-הכנסת רן כהן בנושא; "המשך שביתת הסטודנטים והסכנה לחייהם

של הסטודנטים שובתי הרעב".

1. ערעור על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום של

חבר-הכנסת יונה יהב בנושא; "תאונות הדרכים בארץ".

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנו דנים בנושא ערעור על החלטת יושב-ראש הכנסת

והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום. היושב-ראש לא אישר לנו את הסעיף השני,

הצעות לתיקון תקנון הכנסת, כי אנחנו מקיימים עכשיו ישיבה תוך כדי ישיבת המליאה.

הוא נתן הסכמה לדון רק בערעורים ולא בנושאים אחרים, ולכן כפי שאמרתי, זה הסעיף

הראשון והאחרון, כאשר יש שלושה מערערים.

רחבעם זאבי;

הראשון והיחיד.

היו"ר רפאל פנחסי;

ראשון המערערים הוא הבר הכנסת יונה יהב בנושא; "תאונות הדרכים בארץ".

רחבעם זאבי;

אני מציע בלי לנמק, כי אין גם תשובה של הנשיאות. ישר להצבעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

תן לי רגע לשמוע.

רחבעם זאבי;

לא.

היו"ר רפאל פנחסי;

לפחות לפרוטוקול.

רחבעם זאבי;

אין פה נשיאות שתענה.

היו"ר רפאל פנחסי;

תן לנו לשמוע, אני רוצה לדעת איך להצביע.

יונה יהב;

שם הכותרת פה הוא לא מדויק, כי עיקרה של ההצעה הזאת הוא סגירת המועצה הלאומית

למלחמה בתאונות דרכים. אני מבין שאנחנו נמצאים בגרף יורד של תאונות הדרכים.

בחודש האחרון לא היתה אף תאונת דרכים ולא היו פגיעות בנפש, וראיתי שגם יושב-ראש

הכנסת הפסיק לקרוא את שמות הנפגעים. אם מישהו לא הבין, כל מה שאמרתי, אמרתי

בציניות.

רחבעם זאבי;

אנחנו רוצים להצביע, אני בעד.

היו"ר רפאל פנחסי;

נציג הנשיאות לא נוכח. אני מבין שלא אישרו, מכיוון שכבר היו ארבע או חמש

הצעות דחופות שאישרו, אבל אין לנו ברירה, נעבור להצבעה. מי בעד? חבר הכנסת יונה

יהב, אתה לא יכול להצביע.

רחבעם זאבי;

חבר חכנסת רן כהן, תצביע.

רו כהו;

יש לי זכות להצביע?

היו"ר רפאל פנחסי;

את؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞה ממלא המקום של חבר הכנסת חיים אורון. זו קואליציה של שלושה מערערים. מי

נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

הערעור אושר.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה.

רחבעם זאבי;

פה אחד.

היו"ר רפאל פנחסי;

יכול להיות שזו הצעה רגילה פה?

רחבעם זאבי;

זה לא מעניין, הנשיאות לא באה.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

לא, יכול להיות שבכלל בסדר היום יש נושא לדיון, ולכן אולי זאת הסיבה.
היו"ר רפאל פנחסי
אז אתה צריך להגיד לי, אני לא יודע.

סגו מזכיר הכנסת דוד לב;

אני לא יודע, לא הייתי אתמול בנשיאות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אישרנו את זה, ואם אתה כבר במזכירות, בדוק את זה.

2. ערעור על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום של

חבר-הכנסת רחבעם זאבי בנושא; "המשגר במפרץ"

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת רחבעם זאבי מערער על נושא "המשבר במפרץ", שכבר חלף, תם ועבר מן

העולם. למה צריך לדון בו?

רחבעם זאבי;

וגם כך יש לקחים חשובים מאד לגבי היערכות העורף בישראל, הפניקה שתפסה אותנו,

היחסים עם ארצות הברית, האם נקבל התראה בזמן או לא על התקפת טילים וכיוצא בזה,

ואני חושב שהנושא נשאר מאד דחוף, ואבקש להצביע עליו.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש חמישה חברי כנסת בנושא, אם מאשרים את שלך, זה מזכה גם אחרים.

רחבעם זאבי;

אז מה זה משנה?

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רק מביא את זה לידיעת החברים. מי בעד להכיר בהצעה כהצעה דחופה? לחבר

הכנסת זאבי אסור להצביע, זו תמיד קואליציה של שניים מול אחד. לא תוכל לחצביע

עכשיו על הערעור שלך.

רחבעם זאבי;

היושב ראש פנחסי, אתה לא מצביע עבורי?

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא מצביע נגד, וזה מאושר. אתה יודע מה?

רחבעם זאבי;

פה אחד.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעות אושרו פה אחד.

3. ערעור על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום של
חבר-הכנסת רן כהן בנושא
"המשך שביתת הסטודנטים והסכנה לחייהם של הסטודנטים שובתי הרעב".

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה של חבר הכנסת רן כהן: "המשך שביתת הסטודנטים והסכנה לחייהם של

הסטודנטים שובתי הרעב".
יונה יהב
היא מדברת בעד עצמה.
רו כהן
אני חושב שהדברים אמורים בכותרת.
יונה יהב
ברורים.
רחבעם זאבי
חבר הכנסת רן כהן, אתה לא מצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

הערעור אושר.
היו"ר רפאל פנחסי
אושר פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים