ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/11/1998

בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות מחה"כ רפיק חאג' יחיא לפי סעיף 13 (ב) לחוק חסינות חברי הכנסת (זכויותיהם וחובותיהם), התשי"א-1951; הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשנ"ט-1998; פניית חברי הכנסת אברהם שוחט ואברהם פורז בדבר עיכוב דיון בוועדת הכספים בהצעת חוק

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'193

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כ"ז בחשוון התשנ"ט (16 בנובמבר 1998 )שעה 11:30

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי -היו"ר

חיים אורון

עבד-אלמאלכ דהאמשה

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

איתן כבל

אחמד סעד

מאיר שטרית

אפי אושעיה

אברהם פורז

מיכאל קליינר

אברהם (בייגה) שוחט

אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אתי בנדלר - יועצת משפטית לוועדת הכלכלה

מוזמנים;

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; אסתר אלפיה

סדר-היום; 1. בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות מחה"כ רפיק

חאג' יחיא לפי סעיף 13{ב) לחוק חסינות חברי הכנסת,

זכויותיהם והובותיהם, התשי"א-1951.

2. פניית חברי הכנסת אברהם שוחט ואברהם פורז בדבר עיכוב

דיון בוועדת הכספים בהצעת חוק.

3. הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה)(הארכת תוקף),

התשנ"ט-1998.1. בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות מחה"כ רפיק

האג' יחיא לפי סעיף 13(ב) לחוק חסינות חברי הכנסת

(זכויותיהם וחובותיהם). התשי"א-1951

היו"ר רפאל פנחסי;

אי פותח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון שעל סדר היום: בקשת היועץ המשפטי

לממשלה ליטול את החסינות מהבר-הכנסת רפיק חאג' יחיא לפי סעיף 13(ב) לחוק

חסינות חברי הכנסת (זכויותיהם וחובותיהם), התשי"א-1951.

אני רוצה לציין שקיבלתי מכתב מהבר-הכנסת האג' יחיא בו הוא מבקש להסיר את

חסינותו. אני מבין שאני צריך להעמיד זאת להצבעה.
רחבעם זאבי
צבי, זה לא צריך להתנהל בנוכחותו של חבר-הכנסת המבקש?

צבי ענבר;

לא, היתה לו הזדמנות להשמיע את דברו ובעיקר כאשר הוא מבקש זאת בכתב.

היו"ר רפאל פנחסי;

צבי, חברי הכנסת קוראים את מכתבו של חבר-הכנסת רפיק חאג' יחיא. בקיצור

אומר שהוא לא מתנגד להסרת חסינותו. הוא הופיע באחת מישיבות הוועדה יחד עם עורך

הדין שלו, הוא השתכנע ואמר שהוא מוכן להסיר את חסינותו.

צבי, יש לך מה להוסיף?

צבי ענבר;

אין לי מה להוסיף פרט לכך שברגע שחבר הכנסת מודיע על הסכמתו להסרת

חסינותו, וברגע שפונה עורך דינו אשר ייצג אותו גם בפני ועדת הכנסת, דבר עורך

הדין הוא דבר חבר הכנסת, ומודיע במפורש על הסכמתו - לא שהוא לא מתנגד אלא

מדובר במפורש על הסכמה - וההודעה נמסרה בכתב הן ליושב ראש הוועדה והן ליושב

ראש הכנסת, הרי מסמכותה של הוועדה לקבל החלטה בדבר נטילת החסינות.

אברהם פורז;

החלטת הוועדה היא לא המלצה למליאת הכנסת?

צבי ענבר;

לא, אם זה בהסכמתו, החלטת הוועדה היא החלטה סופית ואז זה לא מגיע למליאה

אלא יושב ראש הוועדה ימסור על כך הודעה בכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, מי בעד קבלת פנייתו של חבר-הכנסת רפיק חאג' יחיא בדבר הסכמתו

לבקשת היועץ המשפטי לממשלה להסרת חסינותו? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה להסיר את חסינותו של חה"כ רפיק חאג' יחיא, התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כן, פנייתו של חבר-הכנסת רפיק חאגי יחיא בדבר הסכמתו לבקשת היועץ

המשפטי לממשלה להסיר את חסינותה, התקבלה פה אהד.

2. פניית חברי הכנסת אברהם שוחט ואברהם פורז בדבר

עיכוב דיון בוועדת הכספים בהצעת חוק
הי ו"ר רפאל פנחסי
הסעיף השני שעל סדר היום: פניית הברי-הכנסת אברהם שוחט ואברהם פורז בדבר

עיכוב דיון בוועדת הכספים בהצעת חוק. אקרא קודם את המכתב.

מיכאל קליינר;

אדוני היושב ראש, אני מופיע כאן כממלא מקום יושב ראש ועדת הכספים. בלי

קשר לעמדתי האישית נגד החוק, לא הייתי מעורב בטענות ובמענות שיש כאן על יושב

ראש הוועדה, כן עיכב לא עיכב. אני יודע שיושב ראש הוועדה אמור היה להופיע היום

ולנהל את ועדת הכספים. אתמול קיבלתי טלפון שבגלל בעיה בריאותית מתמשכת הוא

צריך לנוח בבית עוד כמה ימים.

כל הנושא הזה הוא נושא אישי. אין עוררין שהנושא שייך לוועדת הכספים,

והבקשה להעביר אותו לוועדה אחרת בטענה שהוא לא העלה את הנושא לדיון זה דבר

מאוד לא תקין. אם היה מדובר בהיעדרות ארוכה, הייתי אומר שאולי אין ברירה. אבל

בעזרת השם, אני מקווה שבשבוע הבא אברהם רביץ יהיה כאן, אני מציע לקיים את

הדיון הזה בהשתתפותו, כיוון שלפי כל דין וענין הנושא הזה נתון לסמכותו.

היו"ר רפאל פנחסי;

ברשותך, אני רוצה להביא את העובדות. הצעת החוק הועברה לוועדה הכספים ב-27

באוקטובר 1997. מנהלת ועדת הכנסת פנתה לחבר-הכנסת רביץ וביקשה לתאם איתו מועד.

הוא אמר שהוא רוצה להיות נוכח בישיבה וביקש לדחות זאת לכמה ימים. דחינו. בשבוע

שעבר שוב פנינו אליו כי רצינו להעלות את הנושא לסדר היום בוועדה, והוא אמר

שבגלל סיבה בריאותית הוא לא יוכל להשתתף בישיבה וביקש לדחות את הדיון בבקשה.

ושוב דחינו. היום זו הפעם השלישית, ואתה בא עכשיו ואומר לי שהוא חולה, ואני

מאהל לו הרבה בריאות ורפואה שלימה.אבל, שאלתי אליך כממלא מקום יושב ראש הוועדה: במידה ובשבוע הבא חבר-הכנסת

רביץ ירצה ללכת לבית הבראה, האם תהיה מוכן להעמיד את הנושא לדיון בסדר היום של

הוועדה ולהתחייב בשמו? אנחנו נקבל את הפנייה ונדחה את הדיון לשבוע הבא. ולא,

אין טעם שנדחה זאת כל שבוע.

הצעת חוק זו הועברה לוועדת הכספים ב-19 לפברואר 1997, זה כבר שנה ושבעה

חודשים. לא יכול להיות דבר כזה, קיימת תקנה שאם תוך חצי שנה הצעת חוק לא

מועלית לדיון אפשר להעביר את הדיון לטיפולה של ועדה אחרת. לדעתי, חבר-הכנסת

אברהם שוחט גילה אורך רוה, הוא המתין שנה וחצי. היום, לאור מה שקורה במשק,

הנושא הפך להיות מאוד מעשי.

מיכאל קליינר;

אני לא יכול להתחייב שאני אעלה את הנושא. אבל אני מוכן להתחייב לכך שאם

בשבוע הבא חבר-הכנסת רביץ לא יוכל להופיע, אשב איתו, אלמד את החומר ואשתתף

בדיון כאן במקומו ולא אבקש דחייה נוספת.
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר.

חבר-הכנסת אברהם שוחט, בבקשה.

אברהם שוחט;

אני מתנגד בכל תוקף להצעות שהושמעו כאן. כמי שהיה עד לתהליך, אני לא רוצה

להשתמש במלה קשה, לכן המלה הכי עדינה שאני יכול להגיד היא חוסר תום לב בטיפול

בחוק הזה.

מיכאל קליינר;

איך מעלים דברים כאלה כשאדם איננו והוא לא יכול להשיב, אני חושב שיש בזה

טעם לפגם.

אברהם שוחט;

אני אומר את הדברים כי אתה היית שותף לדיונים.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת שוחט, אנחנו כוועדה לא יודעים מה היה. היום, הוא מבקש דחייה

לשבוע. אני חושב שלא צריך לפגוע בחבר-הכנסת רביץ ולומר שהוא נהג שלא בתום לב.

אברהם שוחט;

בסדר, לא אגיד שלא היה תום לב, למרות שאני יכול להוכיח זאת בכל מקום

שצריך. בכל אופן במכתב שכתבנו חבר-הכנסת פורז ואנכי, יש שתי אלטרנטיבות; ארזת -

שיינתן זמן קצוב לוועדה; והשניה - להעביר לוועדת הכלכלה. אנחנו עומדים על כך

שההצעה תועבר לוועדת הכלכלה. האלטרנטיבה של הזמן הקצוב לא קיימת יותר. ומדוע?

כי היועץ המשפטי לכנסת אמר לי שכדי לבוא לוועדה ולטעון אני צריך ששה חודשים של

ימי פעילות הכנסת. החוק הוגש לפני 633 ימים, מהם 238 ימי פגרה ו-395 ימי

עבודה מלאים של הכנסת, כך שעברה כבר יותר משנה.הרב רביץ וכל אחד מאיתנו יודע שעד שהוועדות יסיימו את העבודה והנושא יגיע

לממשלה יקרו עוד הרבה זמן,יחד עם זאת כל אחד מאיתנו גם יודע על המחלוקת שישנה

בענין מועצת נגידים. לשמחתי שמעתי היום את הנגיד הבנק שאומר שהוא בעד מועצת

נגידים.

לאור הרקורד בטיפול בהצעת החוק אני לא חושב שאפשר להשאיר זאת בוועדת

הכספים. אז יתחייבו ובשבוע הבא תהיה ישיבה ואחרי זה יקח חודשיים בכדי לסיים את

הדיון, ואחרי זה אם זה יעבור בקריאה ראשונה, זה ישכב שנתיים בוועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת שוחט, בכל מקרה אנחנו נקיים את הדיון בשבוע הבא בנוכחות חבר-

הכנסת רביץ - כך הבטיח לנו ממלא מקומו, חבר-הכנסת מיכאל קליינר - נוכל לקבל

החלטה שמעבירים את ההצעה לוועדת הכלכלה. חיכית 18 חודשים, תחכה עוד שבוע.

אברהם שוחט;

בכל אופן, בדרך שהוא טיפל בזה במשך שנה וחצי, עם כל המכתבים שהיו אליו,

עם הצעות מצידו להגיע להסכמה ונוסחה משותפת. ביוני 1997 הלכנו אליו מאיר

שטרית, פורז ואני והגענו לנוסח שהוא ביקש. אני גם יודע למה הוא בא עם הנוסח

מכיוון שהוא - - - אל הנגיד, וזו היתה הצעה שבאה מלשכת ראש הממשלה. אחרי שנה

וחצי של פניות ומכתבים אליו, בעיני, הוא איבד את הזכות המוסרית לטפל בחוק הזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת שוחט, חבר-הכנסת רביץ לא נמצא כאן ואני מציע שאת כל הדברים

האלה תגיד בשבוע הבא. יכול להיות שבשבוע הבא נגייס רוב ונעביר את הצעת החוק

לוועדת הכלכלה.

אבל היום, עקב מחלתו של חבר-הכנסת רביץ מבקש חבר-הכנסת קליינר לדחות את

הדיון לשבוע הבא. אני לא יכול לסרב. חבר-הכנסת שוחט, אני מבטיח לך שבשבוע הבא

הנושא יוכרע לכאן או לכאן.

מיכאל קליינר;

תודה רבה.

3. הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה)

(הארכת תוקף). התשנ"ט-1998

היו"ר רפאל פנחסי;

הסעיף הבא בסדר היום; הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (הוראת

שעה)(הארכת תוקף), התשנ"ט-1998 של חבר-הכנסת חגי מירום שלא נוכח כאן. חבר-

הכנסת מירום אמר לי שהוא מבקש שההצעה תוגש על ידי ועדת הכנסת.אקרא בפניכם את מכתבו של חבר-הכנסת חגי מירום: "לכבוד חבר-הכנסת רפאל

פנחסי. ר"ב הצעת חוק שנוסחה ביוזמתי על ידי היועץ המשפטי של הכנסת. אודה לך אם

בהתאם לסיכום בינינו ובהסכמת יושב ראש הכנסת תוחלף היוזמה הזו מהצעת חוק פרטית

להצעת חוק ביוזמת ועדת הכנסת, על מנת להביאה היישר לקריאה ראשונה. כמו כן אודה

לכבודו אם הענין יעלה לדיון כבר בישיבה הבאה של ועדת הכנסת בשל העובדה שמועד

פקיעת החוק הקודם קרב ובא".

מאחר והמועד הוא סוף 1998, ולקראת השנה הבאה כבר לא יהיה לנו הסכם עם

רשות השידור, אני ראיתי בזה ענין דחוף, ובתיאום עם יושב ראש הכנסת הוסכם

שהוועדה תגיש את הצעת החוק כדי לחסוך את הקריאה הטרומית. לדעתי, הנוסח קל

ופשוט, ברשותכם אבקש מהיועצת המשפטית לוועדת הכלכלה אתי בנדלר לקרוא את הצעת

החוק.

אתי בנדלר;

לפני שאקרא את הצעת החוק אני רוצה לומר שרק היום הסתבר לי שנציגי רשות

השידור לא הוזמנו לדיון ואני חשה לא בנוח בגלל זה. לכן, אני מציעה שוועדת

הכנסת תקבל החלטה עקרונית שהיא מאמצת את הצעת החוק.

היו"ר רפאל פנחס';

ואם יש להם הערות או ירצו להשתתף נזמין אותם. אני מקבל את ההערה.

אתי בנדלר;

ובכן, אני קוראת את הצעת החוק: "הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת

שעה)(הארכת תוקף), התשנ"ט-1998. הארכת תוקף חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת

שעה), התשנ"ז-1997.

1. (א)הוראות סעיף 1 (א) לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה),

התשנ"ז-1997 1) יחולו גם בשנים 1999 ו-2000 (להלן תקופת ההארכה)".

לענין זה אקרא את הוראות סעיף 1(א) לחוק העיקרי: "בשנים 1997 ו-1998

יועברו שידורי הטלוויזיה מהכנסת על ידי הרשות כמשמעותה בחוק רשות השידור

התשכ"ה-1965".

חבר-הכנסת חגי מירום ויושב ראש הכנסת מבקשים שהוראה זו תחול גם בשנים

1999 ו-2000. אני חייבת להביא לפניכם, פשוט שתדעו, שישנם גורמי שידור נוספים

שמתענ"נים בהעברת שידורי טלוויזיה מהכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לא חייבים במיכרז?

אתי בנדלר;

כל עוד זו הוראת חוק אתה לא חייב מיכרז.
היו"ר רפאל פנחס'
אבל הוראת החוק מסתיימת בסוף שנה זו. אם אנחנו לא מאריכים אז לקראת שנת

1999 צריך להוציא מיכרז.אתי בנדלר;

לא ברור אם מיכרז או הליך אחר, אבל יש עם זה בעיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

זאת אומרת על ידי הפיסקה הזאת אנחנו עוקפים את הנושא של המיכרז.

שבח וייס;

אני חושב שהטלוויזיה הממלכתית תשמח מאוד.

היו"ר רפאל פנחסי;

ודאי שרשות השידור תשמח, מה שצריך להפריע לנו פה זה שצריך להזמין את

הטלוויזיה בכבלים או אחרים שרצו להיות שותפים פה.

שבח וייס;

אדוני היושב ראש, הם מאוד ישמחו להיפטר מאיתנו.

היו"ר רפאל פנחסי;

הרי שרת התקשורת רוצה לפתוח את זה גם ללוויין. יכול להיות שמי שיזכה

בלוויין יתן את זה יותר בזול.

אתי בנדלר;

חבר-הכנסת מירום איננו כאן, אבל אני הבנתי שהוא ויושב ראש הכנסת חשבו

שבשלב זה מן הראוי לאפשר לרשות הממלכתית להעביר את שידורי הטלוויזיה מהכנסת כי

בכל זאת יש פן ממלכתי בהעברת השידורים האלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל הם לא עושים את זה בחינם, הם מקבלים בשביל זה 2 מיליון שקל.

אתי בנדלר;

סעיף קטן (ב) לחוק העיקרי אומר; "העברת השידורים תהיה בהתאם להסכם שייחתם

בין הכנסת לבין הרשות".

אכן נחתם הסכם ובו קבועים בין היתר גם הסדרי התשלום בין הכנסת לבין

הרשות.

סעיף קטן (ב) המוצע אומר; "בתקופת ההארכה יחולו תנאי ההסכם שנחתם בין

הכנסת לבין הרשות לגבי השנים 1997 ו-1998".

אני מציעה לוועדה להוסיף את המלים; "אלא אם כן הסכימו שני הצדדים לתקנו

או לשנותו". לא הייתי רוצה לקבע הסכם בחוק בלי לאפשר לצדדים לשנות או לתקן את

ההסכם, כי ייתכן שיש מקום לשינויים כאלה. אבל הייתי רוצה ששינוי כזה יהיה אך

ורק בהסכמת שני הצדדים.
מאיר שטרית
אני רוצה להבין, למה אנחנו לא נותנים לכבלים לעשות את השידור הזח בערוץ

של הכבלים שלא יעלה פרוטה לכנסת?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא רק זה, עוד מעט הולכים לתת רשיון לערוץ לווייני.

אתי בנדלר;

בדיוק כך.

בכל אופן בד בבד עם הכנת הצעת החוק (הוראת שעה) כפי שנתבקשנו על ידי יושב

ראש הכנסת וחבר-הכנסת חגי מירום, התחלנו לשקוד על הכנת הצעת חוק קבועה להעברת

שידורי טלוויזיה מהכנסת, ושם אנחנו מאפשרים לכנסת לבחור גורמי שידור אחרים,

לאו דווקא את רשות השידור.

בשלב זה איננו יודעת אם זה יהיה במיכרז או לא. כשהנושא יגיע לדיון בוועדת

הכנסת, היא תיתן דעתה על כך. מכל מקום, גבי הכבלים אנחנו יודעים כרגע שעדיין

יש ישובים בפריפריה שאינם יכולים לקלוט את השידורים האלה.

מאיר שטרית;

זה לא טיעון, כי גם היום מי שקולט את השידורים האלה זה רק מי שמחובר

לכבלים. זה המצב.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר--הכנסת שטרית, היועצת המשפטית העירה שלא הזמנו לדיון את נציגי רשות

השידור, הכבלים ואחרים. לישיבה הבאה נזמין את כל הגורמים, נשמע גם את חבר-

הכנסת חגי מירום, יוזם החוק, שיתן לנו תשובות, ואז נהיה יותר חכמים ונוכל גם

להחליט.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:00)

קוד המקור של הנתונים