ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/10/1998

אישור קיומה של ישיבה מיוחדת לזכרי של ראש הממשלה ושר הביטחון. יצחק רבין ז"ל. ביום ראשון י"ב מרחשון התשנ"ט-01.11.98

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 191

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי. ט' בחשון- תתשנ"ט (29 באוקטובר 1998). שעה 45;10

(הישיבה התקיימה בתל אביב)

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר

יהודה הראל

רחבעם זאבי

יועצת משפטית; אנה שניידר
מתמחה
מיכל דויטש

קצרנית; תמר פוליבוי
סדר-היום
אישור קיומה של ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק

רבין ז"ל, ביום ראשון י"ב מרחשון התשנ"ט-1.11.98.אישור קיומה של ישיבה מיוחדת לזכרי של ראש הממשלה ושר הביטחון.

יצחק רבין ז"ל. ביום ראשון י"ב מרחשון התשנ"ט-1.11.98

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף על סדר היום הוא ישיבה

מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

קיבלתי פניה ממזכיר הכנסת, ואני רוצה לקרוא את המכתב:

"לכבוד

יושב-ראש ועדת הכנסת

חבר-הכנסת רפאל פנחסי

מכובדי,

על אף העובדה שבאחת מישיבות ועדת הכנסת הוזכר, שביום ראשון,

י"ב מרחשון התשנ"ט - 1 בנומבבר 1998, תתקיים ישיבה מיוחדת

לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, במלאת שלוש

שנים להירצחו, לא זכור לי שוועדת הכנסת אכן הצביעה על אישור

העניין.

למען הסר ספק, אודה לך אם ועדת הכנסת תאשר קיומה של ישיבה

מיוחדת זו, במשאל טלפוני."

מאחר שהיה חבר שהתנגד למשאל הטלפוני הזה, קיבלתי ייעוץ משפטי, והייעוץ

המשפטי הצדיק את אותו חבר כנסת, שמבחינה חוקית אין לקיים בכנסת משאל טלפוני.

לכן, ביקשנו לזמן ישיבה זו, כשעל סדר היום לאשר ישיבה מיוחדת של הכנסת ביום

ראשון, י"ב במרחשון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998 לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון

יצחק רבין ז"ל.

מי בעד קיום ישיבה מיוהדת ביום ראשון? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

קיומה של ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין ז"ל,

ביום ראשון י"ב מרחשון התשנ"ט, 1.11.1998 אושרה פה אחד.

היו"ר רפאל פנחסי;

קיום הישיבה אושר פה אחד.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים