ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1998

ועדה מיוחדת לעניין אסון קריסת הגשר במכביה; חילופין בראשות ועדת מיוחדת לעניין עובדים זרים; קביעת ועדת לדיון בהצעת-חוק של חברת הכנסת יעל דיין; תקנות משכן הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 185

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. וי באב התשנ"ח (29 ביולי 1998). שעת 14:45

נכחו;

חברי תוועדת; רפאל פנחסי - היו"ר

רפאל אלול

משה גפני

רחבעם זאבי

חגי מירום
מוזמנים
דן תיכון - יו"ר הכנסת

חה"כ מיכה ג ולדמן

חה"כ יעל דיין

חה"כ אליעזר זנדברג

חה"כ איתן כבל

חת"כ חנן פורת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

אתי בנדלר - יועצת משפטית

דנה גורדון - מנהלת הוועדה לקידום מעמד האשה

דורית ואג - מנהלת ועדת החוקה חוק ומשפט

אבי מנצל - עו"ד

ראובן רייף - עו"ד

יועץ משפטי; צבי ענבר

איתן שהרבני

מזכיר/ת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; רויטל יפרח

סדר-היום; 1. קביעת ועדה לדיון בהצעת-חוק של חברת הכנסת יעל דיין.

2. ועדה מיוחדת לעניין אסון קריסת הגשר במכביה.

3. תקנות משכן הכנסת.

4.חילופין בראשות ועדה מיוחדת לעניין עובדים זרים.1. קביעת ועדת לדיוו בהצעת-חוק של חברת הכנסת יעל דיין.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. קיבלנו היתר מיוחד מיישב ראש הכנסת לקיים את

הישיבה בזמן הדיונים במליאה, ומאהר ונשאר לנו נושא מהבוקר לקביעת ועדה לדיון

בהצעת חוק, ומאחר ויושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט ביקש להיות נוכח כי לא היה

בבניין, נפתח ברשותכם בנושא זה.

קיבלתי פנייה ממזכיר הכנסת, ואף המליאה העבירה אלינו בקשה לקבוע בעניין הצעת

חוק יסוד של חברת הכנסת יעל דיין האומרת שאין זה חוק יסוד, אלא, חוק לזכויות האשה

של חברת הכנסת יעל דיין וקבוצת חברי כנסת. מציעת ההצעה בילןשה להעביר את הנושא

לוועדה לקידום מעמד האשה, והיו הצעות להעביר את הנושא לוועדת החוקה חוק ומשפט.

יש בידי מכתב שחתומים עליו יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט ויושבת ראש הוועדה

לקידום מעמד האשה, שמציעים הקמת ועדה משותפת בראשותה של חברת הכנסת יעל דיין.

הוועדה תמנה 8 חברים, 4 מכל ועדה. יש בידי את שמות החברים מטעם הוועדה לקידום

מעמד האשה. מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט טרם קיבלתי את רשימת השמות. מאחר ובישיבה

הקודמת ביקש חבר הכנסת גפני התייעצות סיעתית הנושא לא הוכרע.

ברשותך חברת הכנסת יעל דיין, מאחר ויושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט ביקש

לומר כמה מילים, אתן לו את רשות הדיבור.

יעל דייו;

ברשותך, מאחר והיועץ המשפטי מר ענבר לא נמצא כאן, אני רוצה להבהיר שהמכתב

נכתב בהתייעצות איתו, לגבי סעיף והרכב של ועדות משותפות.

חנן פורת;

מאחר ואני נדרש פעם ראשונה לנושא זה, אני מבקש זמן קצר מאוד לומר דברים שחלקם

מתייחסים

לצד העקרוני ואחר כך אתייחס לצד המעשי.

מן הצד העקרוני אני רוצה לומר שאני מזדהה עם עיקריו של החוק הזה, חוק מעמד

האשה. אם היתה לי בעיה, היא היתה בעצם העובדה שצריכים לתת למעמד האשה איזו שהיא

מסגרת בפני עצמה. זה איננו משולב, כיוון שהיה מובן בעיניי שבהוק זכויות האדם,

כבוד האדם וחירותו, יהיו סעיפים מיוחדים שייוחדו לעניין זכויות האשה. היה נראה לי

שיש פה איזה שהוא דבר שאולי דווקא הוא לעיתים יוצר טעם לפגם.

יחד עם זאת, אני מבין היטב את הצורך למה שקראו פעם אפלייה מתקנת והיום

קוראים לזה העדפה מתקנת וזה יותר נכון. אולי עצם החוק.הזה הוא מעין ביטוי

להעדפה מתקנת, שאפשר להבין אותו על רקע המציאות של היום. אני מזדהה עם העיקר.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה הוק יסוד?
יעל דייו
לא, אני הודעתי שלא.

חנו פורת;

השאלה אם זה חוק יסוד או לא תלוייה בעצם השאלה כיצד הוא הובא. הוא איננו חוק

יסוד. זה צויין במכתבנו. מותר לי להוסיף מילה נוספת? אני רואה בעצם השינוי במעמד

האשה ובעצם ההתקדמות בו, לא רק דבר שאיננו מנוגד לכיוון הרוחני הדתי שלנו אלא,

היפוכו של דבר. אני רואה בזה מהפכה רוחנית חיובית, כחלק ממהלך של התקדמות העולם,אך לא עכשיו אעמוד על הצד התיאולוגי והפילוסופי שבדברים.אלה דברים מאוד יסודיים

ועמוקים, ובגללם אני מזדהה עם כל הכיוון.

בחנתי בקפידה את החוק, והחוק הזה מציין בקפידה את הנקודות שאין בהן פגיעה

בנושאים של המסורת הדתית, כולל חוק נישואין וגירושין- שכתוב במפורש, וגם דברים

אחרים שמצויינים כדי שהוא לא יפגע.

אני רוצה להוסיף ולומר, למרות התדמית ולמרות המתחים, למדתי בוועדת חוקת חוק

ומשפט שחברת הכנסת יעל דיין, באותם תחומים בהם היא עוסקת, היא מטפלת בהם באופן

מאוד מאוד ענייני. כך העברנו את החוק בקשר לעונשי מינימום בעבירות מין קשות, כך

העברנו את החוק בקשר לנושא הדיינים, כך בקשר לבית הדין הרבני שיש לו זכות לטפל

בבעלים אלימים, כך טיפלנו ביחידות סמך, ואני באמת מוכרח לציין מאוד לטובה את

עבודתה ומסירותה לדברים האלה. אם יש ביננו ויכוח למשל, לגבי סוגיות של

הומוסקסואלים ולסביות וכל אותם תחומים אחרים, אני רוצה שיהיה ברור כאן, שהחוק הזה

אינו עוסק בסוגייה הזאת כלל ועיקר. הוא לא נוגע לשאלה של מעגלים אחרים שלגביהם

אפשר להתייחס בהזדמנות ובדרך אחרת.

מכיוון שכך הם פני הדברים, ולאחר שבחנתי אותם היטב, אני אישית נכון להצעה

ומזדהה עם ההצעה שהועלתה כאן. הייתי רוצה לבקש מחברת הכנסת דיין, מאחר שאנחנו

מדברים פה על ועדה משותפת, את מצידך כבר קבעת את הנציגים ואני לא יודע אם דובר

איתם כבר על כך או לא. אני חושב שאולי היה נכון יותר, ואם זה יהיה לרצון לך ואין

פגיעה באנשים, שנשב יחד ונשקול את האופי והמינויים של חברי הוועדה משני הצדדים.

כי לפעמים השאלה היא מה תהיה האווירה בוועדה. הייתי רוצה שהדברים ישקלו על ידינו

ביחד, כדי שלא יהיו מצבים שבהם פלוני מצד זה או אלמוני מצד זה ישבשו את יכולת

העבודה ההרמונית של הוועדה. אם תהיי נכונה לכך, לא הייתי רוצה עדיין לקבוע שמות

אלא שננסה לגבש אותם ביחד.

יעל דיין;

הבסיס לבחירת החברים הוא מיני ולא שמי. חתומות על החוק כל חברות הכנסת.

בוועדת החוקה חוק ומשפט אין חברות מלבדי.
חנן פורת
אני מציע שנעשה זאת בצוותא אם זה נראה לך. נקודה נוספת שאני רוצה להעיר

לגביה, וכתבתנו זאת גם באופן מפורש במכתב: אני אהיה מעוניין לעגן את זכויות תנשים

כמו אולי גם זכויות מיעוטים וכדומה במסגרת חוקי היסוד. ואז, צריך לדעת שהחוק הזה

יכול להוות בסיס ותשתית לחוקי יסוד שיידונו לפי טיבו של עניין בוועדת חוקה חוק

ומשפט במשך הזמן. שלא יחשבו שברגע שחוקקנו את החוק הזה נעלנו את הדלת בפני חוקי

היסוד.
יעל דיין
אני מסכימה עם דבריו של חבר הכנסת פורת. אין מילים בפי לשבחים. אני מסכימה גם

שאחרי שוועדת הכנסת תאשר את עצם הקמת הוועדה המשותפת בראשותי...

היו"ר רפאל פנחסי;

לא נכריז היום על שמות. כדאי שתתאמו את השמות עוד היום.

חנן פורת;

המליאה צריכה לאשר היום גם את השמות?היו"ר רפאל פנחסי;

ודאי שאת השמות צריכים לאשר.

יעל דיין;

אל תאשרו שמות אבל תאשרו את העובדת שאני יושבת ראש הוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא הולך ככה.

צבי ענבר;

יש אבהנה כשמדובר על ועדה משותפת. זה לא כמו ועדה מיוחדת. התנאים להקמתה של

ועדה מיוחדת הם כמו של ועדה רגילה. בוועדה משותפת ועדת הכנסת מוסמכת להעביר הצעת

חוק לוועדה משותפת וועדת הכנסת היא גם המרכיבה..

היו"ר רפאל פנחסי;

זה בדיוק מה שאני אומר. אם לא נודיע היום לא עשינו כלום. חברת הכנסת דיין

רוצה לקבל היום את הפעלת הוועדה, אז אס היום אין לי שמות משתי הוועדות יחד לא

עשיתי כלום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע שחברת הכנסת דיין וחבר הכנסת פורת יצאו להפסקה ויכינו רשימת שמות.

יעל דיין;

האם אתם יכולים לאשר את עצם הקמת הוועדה ואחר כך את הרכבה או שהכל נעשה במכה

אחת?

רחבעם זאבי;

אין ערך לאישור העקרוני אם לא מאשרים את השמות.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההרכב הוא חלק מהעניין.

חנן פורת;

לא הייתי מודע לזה.

משה גפני;

אני רוצה להקדים ולומר שחשוב שכולם יבינו את דבריי, אני תומך ברבים מאוד

מהחוקים שחברת הכנסת יעל דיין הגישה. אני מדבר על החוק הזה לגופו. מתוך זה אני

לוקח בחשבון שחברת הכנסת יעל דיין מביאה גם דברים שאני חולק עליהם לחלוטין.

בדברים שונים ומשונים. אבל, בנושא הזה אני מסכים איתה וברבים מהחוקים.

חגי מירום;

הם שונים אך אינם משונים.משת גפני;

לגופו של החוק הזה, לרובו הגדול אני מסכים, ואף מזדהה ותומך. אני חושב שיש גם

הצעות הוק שאני שותף להן ויש גם הצעות חוק פרטיות שלי. מה שקרה במקרה הנוכחי,

חברת הכנסת יעל דיין הביאה את זה כחוק יסוד ורבים כמוני מתנגדים לכך.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם אני.

חנו פורת;

אבל היא הבהירה שזה לא חוק יסוד.

משה גפני;

וכתוצאה מכך, לא בחנו את החוק לגופו, ולאחר שחברת הכנסת דיין הודיעה במליאת

הכנסת שזה לא חוק יסוד, התחלתי לבחון את החוק. יש שם דברים שלפי דעתי מהווים

בעיה. מכיוון שזה הונח כחוק יסוד, יש את הסעיפים הענייניים שלפי דעתי איתם אין

כמעט בעיה אלא להיפך. יש שם סעיפים חשובים וטובים והייתי חותם עליהם בלי שום

בעיה. אבל, החוק הזה הוא חוק שכפי שהוא מאושר במליאת הכנסת וכפי שחוא מונח עכשיו

לפנינו ועליו צריך לדון, הוא מהווה בעייה. אני לא רוצה לפרט מדוע ואת בוודאי

מבינה למה אני מתכוון.

מה שמדאיג אותי הוא שחברת הכנסת דיין מתכוונת לקחת את חחוק הזח ולהעביר אותו

מהר ולדון עליו בפזיזות, ולעשות את זה בפגרה כשרבים לא יהיו ולהביא את החוק

כמות שהוא. אני לא יודע מה יקרה עכשיו אחרי דבריו של חבר הכנסת אורי אור...

חנן פורת;

מה זה שייך לחבר הכנסת אורי אור?

משה גפני;

אין זה לטובת העניין להביא את החוק הזה ולהעביר אותו במהירות עם כל הבעייתיות

כפי שהסברתי. אני חושב שזה לא לטובת העניין. אני חושב שאת לא תשיגי את מטרתך

ואנחנו לא נשיג את מטרתינו. בעיקרו של החוק אנחנו מעוני ינים.

יעל דייו;

סליחה, על סמך מה אתה קובע את זה?
משה גפני
אם מדברים לגופו של עניין, ומדברים כדי להעביר את החוק כפי שהצהרת במליאת

הכנסת, שאכן מדובר על הדברים הענייניים שכתובים בחוק, אני חושב שצריך לעשות את זה

במתינות. לפי הנוסח, החוק היה צריך להיות לדעתי בוועדת החוקה. מכיוון שבנוסח שלו

כמות שהוא, יש דברים שעומדים ביסודם של חוקי היסוד של כבוד האדם וחירותו ושלא

לדבר על חופש העיסוק. אבל אם את מתעקשת להביא את זה לוועדה לקידום מעמד האשה

ולעשות את זה מהר...
היו"ר רפאל פנחסי
בא נדייק, מדובר בוועדה משותפת בראשות חברת הכנסת דיין.

יעל דייו;

אתה יכול להיות חבר בה.

משה גפני;

בקדנציה הזו אנחנו 4 חברי כנסת ולכן אין לנו חבר בוועדה לקידום מעמד האשה.

חברת הכנסת יעל דיין חברה בוועדת החוקה חוק ומשפט ואני חושב שלשם צריך להגיע

החוק ולעבור שם באופן מסודר.
רחבעם זאבי
חבר הכנסת גפני, אתה יודע שבין קריאה טרומית לקריאה ראשונה נעשים חרבה

שינויים וזו לא המצאה חדשה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא תמיד.

רחבעם זאבי;

לכן גם בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית, שוב יש אפשרות להשפיע. בפגרה לא

מחוקקים. הוועדות מכינות את החוקים. יכולים להביא ליושב ראש הכנסת רק חוקים של

הממשלה וזה לא חוק של חממשלה. לכן זה לא יידון בשלושת החודשים של הפגרה, זה יידון

בוועדה להכנה בשלושת החודשים של הפגרה.

משה גפני;

זה הכי חשוב.

רחבעם זאבי;

בוודאי שזה חשוב. אבל יש לנו יכולת להשפיע על כל דבר שהוא צודק וקיבל רוב .

במליאה, וצריכים לתת ליוזמים לקדם הקיקה. אם יש לך חששות לגבי נושאים שאתה מייצג,

שלא יבואו ליידי ביטוי, אנחנו נפעל למען זה שאתה תהיה בוועדה המשותפת. אני יכול

להבטיח את חברותו של חבר הכנסת בני אלון שבוודאי רואה את הדברים ראש בראש איתך,

והוא חבר מן המניין בוועדה לקידום מעמד האשה ובוועדת החוקח חוק ומשפט.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו יכולים לאשר 4 חברים ,חבר הכנסת פורת חייב להיות, מוצעים חברי הכנסת

גפני ואלון...

חנו פורת;

לא אמרתי שאני חייב להיות.

רחבעם זאבי;

אם חברי הכנסת פורת וגפני שם אני שקט.היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים להצבעה.

צבי ענבר;

בשלב זה, ובכלל כתנאי לבחירה, בשלב הראשון הוועדה צריכה להחליט לאן הולכת

הצעת החוק. אני מציע שעל פי סעיף 16 לתקנון, הוועדה תקבע שהיא מעבירה את הצעת

החוק לוועדה משותפת לשתי הוועדה בראשות יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, ורק

לאחר מכן בוחרים בכלל את חברי הוועדה המשותפת ונותנים את השמות. בשלב זה הוועדה

צריכה לעמוד על דרישת המליאה לקבוע איזו ועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל אני לא יכול להודיע במליאה מבלי שיש לי את השמות.
צבי ענבר
בשלב הזה, ועדת הכנסת חייבת להודיע למליאה רק לאיזו ועדה זה עובר.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל היא לא תוכל לעבוד בלי השמות.

חנן פורת;

אילו היתה רשימת שמות היה אפשר להעלות את שני הדברים יחד?
צבי ענבר
אפשר היה אבל אין צורך בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
הוועדה יכולה להתחיל לעבוד ללא שמות? לא. אז לא עשית כלום. היא רוצה לקבל את

השמות ולהתחיל לעבוד. חברת הכנסת דיין רוצה לעבוד בפגרה.
צבי ענבר
אבל את השמות אין צורך להודיע למליאה. זו לא ועדה מיוחדת. ועדה מיוחדת בוחרת

הכנסת על פי הצעת ועדת הכנסת. בוועדה משותפת יש שני שלבים. ראשית, המליאה העבירה

לוועדת הכנסת להחליט איזו ועדה. כמו שהוועדה מודיעה שזה הועבר לוועדת הכלכלה או

הועבר לוועדת החוקה, יש להודיע שהעניין הועבר לוועדה משותפת של שתי הוועדות. לאחר

מכן, החליטה ועדת הכנסת על העברה לוועדה משותפת, תוקם ועדה מיוחדת על ידי ועדת

הכנסת. אין חובה להודיע במליאה על ועדה משותפת.
חנו פורת
אני רוצה להציע הצעה טכנית: כדי לקצר את הדברים, מכיוון שאנחנו ביום האחרון

של המושב, אני מציע שלאחר שיאושר הדבר הזה חברת הכנסת דיין ואני נצא, ואני מעריך

שתוך זמן קצר נוכל להחליט על שמות החברים, ובשעה שאתם עוד תשבו פח נביא לפניכם את

ההצעה כדי שתאשרו אותה.היו"ר רפאל פנחסי;

אני עומד על כך שנציג ש"ס יהיה ברשימה. זוהי הסיעה השלישית בגודלה ומתוך 8

חברים...
חנן פורת
לא אמרתי שלא. אני רק אומר לך שבדרך כלל נציג ש"ס לא משתתף בוועדת החוקה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים להצבעה.

משה גפני;

שיהיה ברור, על מה אנחנו מצביעים?

היו"ר רפאל פנחסי;

ועדה משותפת שנאשר לגביה את ההרכב, ואת השמות לא חייבים להביא למליאה.

החשיבות העיקרית זה ההרכב. אני מבין שיש הצעה אחת.

משה גפני;

אם זה לאשר את ההרכב אז אני בעד ועדה משותפת.

היו"ר רפאל פנחסי;

בראשות מי אנחנו גם צריכים להודיע עכשיו.

צבי ענבר;

לא, כרגע חייבים להודיע לאיזו ועדה מגיעים. לא אומרים מי יושב הראש שלה.

חנן פורת;

אני רוצה לשאול שאלה לטובה של חברת הכנסת יעל דיין; אם מתחלף יושב ראש הוועדה

לקידום מעמד האשה, זה אומר שצריך להתחלף גם יושב ראש ועדת המשנה?

צבי ענבר;

התקנון אומר שיושב ראש הוועדה המשותפת יקבע על ידי ועדת הכנסת...

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא לא חייב להיות יושב ראש. תודה. עכשיו אנחנו לא מחליטים על יושב ראש ולא

מחליטים על שמות החברים בוועדה המשותפת.

מי בעד להעביר את החוק לזכויות האשה לוועדה משותפת?

בעד - 7

נגד -

הצעת החוק עברה לוועדה משותפת. לגבי חברי הוועדה ויושב הראש, אנא הביאו לנו

רשימה במהירות.ועדת מיוחדת לעניין אסון קריסת הגשר במכביה.

תיוייר רפאל פנחסי;

נושא נוסף ,שלמעשה אנו ממשיכים את הטיפול בו מהדיון שנערך כאן בבוקר. יושב

ראש הכנסת לא נכח בדיון שהתקיים בבוקר ואני רוצה לומר לו בקצרה מה היה בדיון

הבוקר. קיימנו דיון בנושא הקמת ועדה בעניין לקחים מאסון הגשר במכביה. היתה הצעה

שסעיף 1 וסעיף 2 לפי הצעתו של חבר הכנסת זאבי, ימחקו. חבר הכנסת מיכה גולדמן רוצה

לומר מדוע . צריך למחוק את סעיף 1 ו-2. .

רחבעם זאבי;

הייתי רוצה להסביר ליושב ראש הכנסת מדוע ביקשתי למחוק את הסעיפים.

ביקשתי להוריד את הסעיפים,משום שהם לא בתחום אחריותה של הכנסת, ואם נטפל בזה,

אנחנו בעקיפין כאילו לוקחים אחריות על מה שקרה באותו לילה אומלל במכביה. אנחנו לא

גוף שחוקר את ארגון מכבי. אנחנו חוקרים בעיה לאומית, בעיה ציבורית, היה יותר

מתאים שזו לא תהיה ועדת חקירה פרלמנטרית אלא ציבורית אחרת. אבל, המליאה החליטה...

הי ו"ר רפאל פנחסי;

זו ועדה מיוחדת על פי סעיף 17.

רחבעם זאבי;

נכון. אז אני מקבל בהתאם להחלטה. אנחנו לא יכולים לעסוק בעניינים פנימיים

שבין מכבי לבין מוסדות המדינה, כן נתנו להם כסף, לא נתנו להם כסף, וגם באחריות של

מכבי לכל מה שהיה באותו ערב. לכן את סעיפים 1 ו-2 אני מציע לגרוע ולהשאיר את

סעיפים 6,5,4,3. לתשומת לב היושב ראש, בסעיף 5 מחקנו את הסיפא. חשוב שנשמע גם את

היועץ המשפטי מר צבי ענבר.
היו"ר רפאל פנחסי
את הנייר הזה ניסח היועץ המשפטי של הכנסת כפי שביקשתי, לגבי סמכויותיה של

הוועדה ותפקידיה, כפי שהמליאה הטילה על הוועדה הזאת. הדבר נעשה לאחר שהיועץ

המשפטי של הכנסת שמע את ההערות של חברי הוועדה ובינהן את דעתו של חבר הכנסת זאבי,

והוא הצטרף לדעה שאולי זה מיותר.

צבי ענבר;

הסברתי שהסעיפים שנותרו, אלה סעיפים שמבחינת פרקליטות המדינה אינם בעיתיים.

אני כמובן לא התייחסתי לשאלה שהיא שאלה ערכית ולא שאלה משפטית, מה כן סוביודיצה

ומה לא סוביודיצה, האם מן הראוי שהוועדה גם תיכנס לענייני מכבי או לא תיכנס

לעניינים פנימיים של מכבי, כי זה בדיוק התפקיד של ועדה פוליטית, של ועדת הכנסת

לעשות. אמרתי, שאם מועלית טענה כזאת כדאי לשמוע מה חושבים נציגי מכבי לגבי הכללת

שני הסעיפים האלה.

בעניין הזה, העביר לי עורך דין רייף מכתב של ההנהלה העולמית של מכבי, ואולי

עורך-דין רייף יסביר מה לדעתו עולה מהמכתב. אחר כך אעיר הערה או שתיים לעניין

המכתב הזה.
ראובן רייף
אני מייצג את משפחת אלטרמן שביתה סשה נפגעה קשה ביותר- באסון, ומשפחות נוספות

שהצטרפו לנושא הזה. בילינו פח זמן לא מועט, כולל בלשכת היושב ראש ועם חברים אחרים

לרבות חלק מחברי הוועדה. לוועדה המיוחדת הזאת קדם מהלך ממושך שכלל בין הייתרהידברות בין נציגים בכירים של התאחדות אוסטרליה ושל הפדרציה היהודית באוסטרליה,

ונאמר לי שגם גיו גוטניק היה בסוד העניינים ותמך בהקמתה של ועדה פרלמנטרית.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אתה חושב שאם תזכיר את השם הזה... אתה עפר לרגליו?

ראובן רייף;

זה לא מוסיף ולא גורע. אני מציג את העובדות כהוויתן על פי מה שנמסר לי.

במסגרת המגעים שהיו בנושא הזה בין מכבי אוסטרליה לבין מכבי העולמי, דרשה מכבי

אוסטרליה במכתב ששלחה לראש הממשלה, את הקמתה של ועדת חקירה בשורת נושאים, מורחבים

פי כמה וכמה מאשר מה שמונח לפני ועדת הכנסת היום, שאמורה להיות המנדט של הוועדה

המיוחדת. על כך הגיבה מכבי העולמית במכתב שיצא ב-5 ביולי לנשיא מכבי אוסטרליה,

והתייחסה לעצם הקמתה של ועדה בנושא אסון המכביה והתייחסה גם לאותה רשימה רחבה של

נושאים. אני מזכיר שהיא הרבה מעבר למה שמונח היום על שולחן הוועדה. מה שכותבת

תנועת מכבי העולמית למכבי אוסטרליה הוא, ואני נותן תרגום חופשי של קטע ממכתב

שקיבלתי והפניתי אליו גם את תשומת ליבו של היועץ המשפטי מר צבי ענבר: ברור

לחלוטין שאם הכנסת או איזה שהוא גוף אחר במדינת ישראל יקים ועדת חקירה, מדברים על

ועדת חקירה ולא על ועדה מיוחדת, שתחקור בנושאים שנוגעים לאסון שאירע במהלך טקס

הפתיחה של המכביה ה-15, באספקטים שקשורים באסון ובפיצוי למשפחות הקורבנות. תנועת

מכבי העולמי תשתף פעולה באופן מלא, ואני מתרגם לעברית את מה שנכתב באנגלית,

ותחשוף באופן מלא ותייעץ ותודיע על כך גם לממשלה. כל מה שבידיה היא תחשוף בפני

אותה ועדה. עוד נאמר, שלמכבי העולמי אין מה להסתיר. יש בהמשך דברים בהם נאמר,

שמכבי שיתפה עד היום פעולה עם כל הוועדות שהוקמו כגון ועדת דותן, וגם עם

הפרקליטות עת הכינה הפרקליטות את המהלך המשפטי.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אני רוצה לנסות ולקשר: בסעיף 1, במקום פעולתה של מכבי העולמי, יהיה: פעולות

של גופים ישראלים לאחר האסון.
מיכה ג ולדמן
מקובל עלי.
ראובן רייף
אני חושב שזה הוגן.

צבי ענבר;

אולי יש עוד גופים?
יו"ר הכנסת דן תיכון
במקום מכבי שיהיה פעולות של גופים...
רחבעם זאבי
פעולותיהם של גופים ציבוריים שונים.צבי ענבר;

למה ציבוריים? אולי יש גם פרטיים?
רחבעם זאבי
הגופים הפרטיים נכנסים בתחום הפלילי. פעולותיהם של גופים ישראליים...

מיכה גולדמו;

למה ישראליים? אל תכתוב את המילה: ישראליים. אני לא אוכל להזמין את מכבי

העולמי לדיון.

רהבעם זאבי;

פעולותיהם של גופים ציבוריים לאחר האסון.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

בזה נכלול גם את הסעיף השני...

אליעזר זנדברג;

אני מבקש בלי המילה; ציבוריים.

רחבעם זאבי;

אם תרצה לחקור גופים כמו; ארגונית, או את המהנדס...
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא תוכל.

מיכה גולדמן;

זה סוביודיצה.

רחבעם זאבי;

לכן יש לכתוב רק גופים ציבוריים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אפשר לקבל את הניסוח של סעיף 1?

צבי ענבר;

פעולותיהם של גופים ציבוריים לפני ולאחר האסון.

אתי בנדלר;

לפני האסון ולאחריו.היו"ר רפאל פנחסי;

מר ענבר, סעיף 2 נמחק?

צבי ענבר;

סעיף 2 נמחק.
מיכה גולדמן
אני מבקש להוריד את המילה; ציבוריים.

אליעזר זנדברג;

גם אני.

רחבעם זאבי;

אני חושב שצריך לכלול את המילה; ציבוריים. גופים פרטיים אינם מעיסקה של

הוועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא לא רוצה שניקח את האחריות על עצמינו. אני מבין אותו.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אולי בית"ר והפועל גם מעורבים כאן? אולי הוקמה ועדה משותפת שאירגנה את זה?

צבי ענבר;

פעילותם של הגופים הנוגעים בדבר. ואז כל אחד יפרש את זה כמו שהוא רוצה.

היו"ר רפאל פנחסי;

"פעולותיהם של גופים הנוגעים בדבר, לפני האסון ולאחריו". בעקבות השינוי של

סעיף 1, סעיף 3 הופך לסעיף 2 וכולי. זאת אומרת שיהיו רק 5 סעיפים.

ועדה מיוחדת לעניין לקחי אסון גשר המכביה כפי הניסוח, הסעיפים שמופיעים במקור

כסעיפים 6,5.4,3 הם עכשיו סעיפים 5,4,3,2, וסעיף 1 כפי שקרא היועץ המשפטי. בסעיף

4 יש תיקון של הסיפא.

יהיו 9 חברים מטעם הקואליציה; חבר הכנסת אליעזר זנדברג, חברת הכנסת נעמי

בלומנטל, חבר הכנסת זאב בויים, חבר הכנסת דוד טל וחבר הכנסת שמריהו בן-צור.

מטעם האופוזיציה יהיו חברים בוועדה; הבר הכנסת מיכה גולדמן, חבר הכנסת אופיר

פינס-פז, חברת הכנסת נעמי חזן וחבר הכנסת איתן כבל.

ועדת הכנסת ממליצה כי חבר הכנסת מיכה גולדמן יהיה יושב ראש הוועדה. יהיו לו

שני ממלאי מקום; חבר הכנסת אליעזר זנדברג וחבר הכנסת דוד טל.
רחבעם זאבי
מי יושב ראש ועדת הספורט בוועדת החינוך?
מיכה גולדמן
אין דבר כזה. ועדת החינוך היא גם ועדת הספורט.
היו"ר רפאל פנחסי
תקופת כהונתה של הוועדה היא עד תום כנס החורף התשנ"ט של הכנסת.
יו"ר הכנסת דו תיכון
ובתאריך לועזי?

אבי מנצל;
אם אפשר יהיה ברשותכם, שבמקום
"תקופת כהונתה" שזה משהו לא כל כך ברור, שיהיה

כתוב: סיום עבודתה עד ל-... הרי זו הכוונה אני מניח.
צבי ענבר
הסעיף שמדבר על הקמת ועדה מיוחדת, מדבר על תקופת כהונתה של ועדה.
רחבעם זאבי
אני מציע שיקבע תאריך מוגדר ולא הגדרה של סוף כנס החורף.
מיכה גולדמן
עד ה-28 באפריל 1999.
היו"ר רפאל פנחסי
אני עובר להצבעה בנושא: ועדה מיוחדת בעניין לקחי אסון המכביה:

מי בעד? - 6

מי נגד? -

ההצעה אושרה. היא תועלה לאישור במליאה עוד היום.3. תקנות משכו הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר היום: תקנות משכן- הכנסת ורחבתו,

קביעת שטחים מותרים בכניסת, תיקון התשנ"ח-1998. אני קורא את פניית יושב ראש
הכנסת
לאחר שהתייעצתי עם סגניי, החלטנו ללא התנגדות, להמליץ על קבלת התקנות

הנל. אודה לך אם תעבירם לאישור ועדת הכנסת.

אתי בנדלר;

המטרה של התקנות האלה היא להתאים את המצב התעבורתי בתחום רחבת הכנסת למה

שקורה בפועל.
יו"ר הכנסת דו תיכון
במשך שנים רבות לפני כן, אני התנגדתי לכך שרחבת "פולומבו" תשמש כרחבה או

כמעבר חופשי למכוניות, אוטובוסים, וכל מיני תיירים שבאים. התברר למשל, שהמנורה

היא האתר המבוקר ביותר במדינת ישראל. מאות אוטובוסים מגיעים לכאן והם חונים בכיכר

"פולומבו" וכולם יורדים, ואתה לא יודע מי נכנס ומי יוצא, וכמו כן אפשר לעבור דרך

הרחבה הזו ולהמשיך הלאה לכיוון בית המשפט העליון מבלי שאיש בודק אותך. ההוראה

הראשונה היתה להוציא את האוטובסים בעלי הקווים הירושלמים שיש להם תחנה שם, ואת כל

האוטובוסים שהם בבחינת מוליכי תיירות ולהוריד אותם למטה. ואכן, עשינו זאת. הוועד

דאג שתהיה בעיה אם אנשים יצטרכו ללכת 100 מטר, אבל אני חושב שאין מחלוקת על כך

שהצעד הזה היה חיובי ומונע הרבה בעיות לכנסת. כשביקשנו לבדוק את העניין חזה ראינו

שאת הכל עשינו, אבל אנחנו לא מעוגנים בתקנה מתאימה, שתאפשר לנו לעשות זאת. לכן

אנו באים לכאן, כדי לעגן את כל מה שעשינו עוד לפני שנתיים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל רכב פרטי כן נכנס לרחבה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
רכב פרטי שבא לכנסת נכנס.
אתי בנדלר
רכב פרטי רק עם אישור כניסה.
היו"ר רפאל פנחסי
למעשה, מה שאנחנו עושים היום בפועל הוא לאשר את התקנות שמתקיימות כבר שנתיים.

אין כל שינוי.
אתי בנדלר
אין כל שינוי. יש שינוי של התקנות ואין שינוי של המצב.
היו"ר רפאל פנהסי
עם כל ההגבלה הזו, היום באים עוזרים פרלמנטרים ומחנים את רכבם ליד בית המשפט.

אם לא היינו עושים את הצמצום לא היה היכן להעמיד את הרכבים.רחבעם זאבי;

על 300 מקומות חנית שיש לנו היום, יצאו עד היום יותר מ-1500 היתרי חניה. אז

אם יקרה פעם מצב שכל אותם 1500 מכוניות יגיעו, יעמדו ב-5 קומות של מכוניות.

למזלנו, לא באים לכאן כולם ביהד. אבל באירועים כמו היום...

היו"ר רפאל פנהסי;

זו הפעם הראשונה שהיו 120 הברי כנסת בבנין. בתהילה היו- 119 והיהידי שהיה חסר

הוא חבר הכנסת גמליאל. אבל גם הוא הגיע. זו הפעם הראשונה.

רהבעם זאבי;

לכן המצב היה קשה מאוד. ולכן יושב ראש הכנסת מינה ועדת היתרים והיא גנהה

והרקה והיו ערעורים בלי סוף. מונתה ועדה שניה, ובוקר בוקר יש ערעורים. אין יום

בלי ערעורים. זה לא נגמר. זו משימה לכל החיים. עד שבעתיד יבנה מגרש חניה גדול.

היו"ר רפאל פנחסי;

בכניסה לחניית חברי הכנסת אין הניה של רכבים בכל האיזור המוצל. אבל במציאות

כמו היום? אני עצמי עשיתי סיבובים בכל החניות ולא היה היכן להחנות.
יו"ר הכנסת דן תיכון
יש חניות למטה, הן יותר קרובות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז למה כשראש הממשלה מגיע הוא נכנס עם כל רכבי הליווי שלו?
רהבעם זאבי
בדיוק בגלל זה. ראש הממשלה מלווה היום בשיירת אבטהה כזו שלא תוכל להחנות שם

אם המכוניות שלנו תהננה שם. אין כל אפשרות.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד תקנות משכן הכנסת ורחבתו, קביעת שטחים מותרים בכניסה, תיקון,

התשנ"ח-1998?

מי בעד? -

מי נגד? - אין

תקנות משכן הכנסת אושרו פה אחד.4. חילופין בראשות ועדת מיוחדת לעניין עובדים זרים.

היו"ר רפאל פנחסי;

קודם החלטנו להעביר לוועדה משותפת את הצעת החוק לזכויות האשה של חברת הכנסת

יעל דיין וקבוצת חברי כנסת. הוועדה המשותפת תהיה מורכבת מחברי ועדת החוקה, חוק

ומשפט ומחברי הוועדה לקידום מעמד האשה. במכתב שקראתי קודם היתה הצעה שזה תהיה

ועדה המורכבת מ-8 חברים. היום אנחנו מדברים על 10 חברים ואקרא את שמותיהם:
מטעם הוועדה לקידום מעמד האשה
יושבת ראש הוועדה חברת הכנסת יעל

דיין, חברת הכנסת מרינה סולודקין, חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, חברת הכנסת נעמי חזן,

חבר הכנסת יוסי ביילין.
מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט
יושב ראש הוועדה חבר הכנסת חנן פורת, ובהעדרו

יהיה ממלא מקומו חבר הכנסת בני אלון, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת דוד טל, חבר

הכנסת אלכס לובוצקי וחבר הכנסת ראובן ריבלין.

אני מציע שנקבע גם ממלא מקום לחבר הכנסת דוד טל.
צבי ענבר
שום ממלא מקום. אי אפשר. ממלא מקום הוא כמו בוועדה הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
ממלא מקום מאותה סיעה. חבר הכנסת פורת מציע שאם הוא לא יוכל להשתתף יחליף

אותו חבר הכנסת בני אלון.
צבי ענבר
התקנון לא מכיר דבר כזה שנקרא ממלא מקום.
משה גפני
אני לא יודע לאיזו הסכמה היגעתם, אבל מדוע אי אפשר לכניס את חבר הכנסת בני

אלון מטעם הוועדה לקידום מעמד האשה במקום חבר הכנסת יוסי ביילין למשל?
יעל דיין
סליחה, אני צריכה אופוזיציה וקואליציה ביחס של 6 ל-4. לגבי ייצוג סיעות,

סיעת העבודה מיוצגת רק על ידי. אני חושבת שבאופן טבעי...
רחבעם זאבי
אני חושב שלא תפסידי אם תכניסי את חבר הכנסת אלון. אלה שיקולים פנים

סיעתיים וזה לא עסקנו.
יעל דייו
הוא לא מהסיעה שלי. אם זה הולך לפי סיעות... אני בכל זאת רואה הבדל בין חבר

הכנסת בני אלון לחבר הכנסת יוסי ביילין. מהותית, חבר הכנסת בני אלון התנגד לחוק

הזה.משה גפני;

אדוני היועץ המשפטי, על ועדה משותפת חלות המיגבלות של דיונים בפגרה?

היו"ר רפאל פנחסי;

כמו לכל ועדה. קבענו 6 שעות.

משה גפני!

אתם לא רוצים לשמוע את הענין הזה. הכנסת יוצאת לפגרה. אני לוקה את החוק הזה

מאוד ברצינות מכיוון שיש בו חלקים חיוביים. אתם רוצים שאני אבוא בפגרה? בסדר.

היו"ר רפאל פנחסי;

לוועדה הזאת יש הגבלה גם בנושאים אחרים שלה. אז יש פה 6 שעות ועוד 6 שעות.

יעל דייו;

מדוע אתם דואגים? אפשר לקבל מילה שלי. לא אצה לי הדרך.
היו"ר רפאל פנחסי
לנו מסרו שאצה לך הדרך ולפני שאת מסיימת את תפקידך כיושבת ראש את רוצה לסיים

את החוק. אני שם את הדברים על השולחן.

יעל דייו;

סליחה, אני יושבת ראש הוועדה המשותפת לא בתוקף היותי יושבת ראש הוועדה. זו

היתה ההצעה מראש. אני לא אשב 6 ישיבות כי אני תלוייה בעורכת הדין אתי בנדלר.

קיבלתי ממנה שני תאריכים בלבד לקיום ישיבות.
היו"ר רפאל פנחסי
לתשומת ליבך, יתכן שיבקש על זה רביזיה חבר הכנסת מאיר שטרית כי הוא ירצה

שמהסיעה שלו יהיה כמו למפלגת העבודה. את לוקחת שני חברים ולליכוד יש רק חבר אחד,

חבר הכנסת ריבלין. אז הוא יכול לומר מדוע לכם יש 2 הברים ולליכוד רק 1?

יעל דייו;

אני היצעתי לצרף גם את חברת הכנסת נעמי בלומנטל.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אני לא יודע אם חבר הכנסת פורת הביא זאת על דעת עצמו וקיבל את הסמכות של

הוועדה... מישהו היה צריך לדבר עם הקואליציה.

צבי ענבר;

כיושב ראש ועדה זו אינך יכול להתערב בזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

בההלט, אינני מתערב. אני רק רוצה לקרוא את השמות ואני חושב שההצעה תיפול. אם

חבר הכנסת גפני ואני נצביע נגד היא תיפול. אני לא רוצה להכשיל את חברת הכנסת

דיין. אני אומר לכם ישירות שאנחנו נצביע נגד. חברת הכנסת דיין רוצה לגמור את

הנושא היום. אז כדאי לעשות זאת שכולם יהיו מרוצים.
יעל דיין
מת הבעיה עם ההרכב? אתם ודאי לא רוצים לשנות את הרכב הוועדה שלי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא רוצה לשנות שום דבר.

הנו פורת;

אפשר לחזור להבר הכנסת הנן פורת. אתם סגרתם איתו ואמרתם לו לגבי חבר הכנסת

גפני וחבר הכנסת טל ועכשיו אתה אומר...
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא רוצה להכשיל. יכולתי לעשות את זה ולומר לך בעוד חצי שעה שחבר הכנסת

שטרית ביקש לעשות רביזיה. אני רוצה לסיים זאת היום. אני אומר רק שיכול לחיות שהוא

יראה את השמות, ויאמר מדוע לליכוד יש רק נציג אהד ולמפלגת העבודה שניים. אבל אני

לא מתערב, כפי שאמר מר ענבר. אנו נעמיד זאת להצבעה.

יעל דיין;

השיקול הוא קואליציה אופוזיציה, ואני אשמה להחליף את הבר הכנסת יוסי ביילין

בהברת הכנסת נעמי בלומנטל. אין לי כל בעיה. אבל אז יהיה עלינו להוסיף עוד מישהו

מהאופוזיציה.
היו"ר יעל דיין
את צודקת. לכן אני מעמיד זאת להצבעה כי אין לי ברירה. אם זה יפול נצטרך לערוך

ישיבה...

יעל דיין;

מה זאת אומרת אם זה יפול?

היו"ר רפאל פנחסי;

אני אומר לך מראש שאנחנו נצביע נגד.
יעל דיין
יש רביזיה, אז נביא שלושה אנשים...

היו"ר רפאל פנהסי;

לא עושים רביזיה. אני מעמיד זאת להצבעה כרגע.
מי בעד ההרכב שקראתי ואני חוזר עליו
חברת הכנסת יעל דיין יושבת ראש, חברת הכנסת מרינה סולודקין, חברת הכנסת נעמי

חזן, הבר הכנסת יוסי ביילין מטעם הוועדה לקידום מעמד האשה.

חבר הכנסת חנן פורת, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת דוד טל, חבר הכנסת אלכס

לובוצקי וחבר הכנסת ראובן ריבלין מטעם ועדת ההוקה חוק ומשפט.מי בעד ההצעה הזו ירים את ידו?
יעל דיין
סליחה, אני הושבת שיש פה דבר שאינו תקין-. ישבנו הבר הכנסת הנן פורת

ואני...
היו"ר רפאל פנהסי
מה זאת אומרת לא תקין? את תגידי לי מה תקין ומה לא? עם כל הכבוד אליך.

יעל דיין;

חבר הכנסת פורת הביא לך...
היו"ר רפאל פנחסי
זה גם היה נופל כי הייתם 2 מול 2. צריך להיות רוב.

מי בעד? - אין

מי נגד? -

את לא תשחקי איתי פה שעתיים עכשיו.

יעל דיין;

אתה מדבר אלי בחוסר כבוד אלמנטרי. אני הברת כנסת בדיוק כמוך.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מודיע על כך.

יעל דיין;

אני רוצה להסביר את הדברים ברוה טובה. נכנסתי עם חבר הכנסת הנן פורת, שהוא

איש קואליציה והוא יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט. הוא קיבל על עצמו הרכב שהשב

שיספק את הבקשה של חבר הכנסת פנחסי, שביקש שחברי הכנסת גפני וטל יהיו בתוך

הרשימה. זה הרי בלי פרופורציה למבנה הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה את חושבת שזה בלי פרופורציה? לסיעה השלישית בגודלה לא מגיע? לנו יש הבר

בוועדה שלך ובוועדת ההוקה. מקימים ועדה משותפת אז אי אפשר לבקש חבר משתי הוועדות?

את לא הכנסת את חבר הכנסת ועקנין מטעם הוועדה שלך. האם בקשתי מוגזמת?

יעל דייו;

לא אמרתי שהיא מוגזמת. הבר הכנסת פורת קיבל את בקשתך והגיש לך רשימה. אתה לא

אמרת לו שהרשימה לא מקובלת עליך. הוא יצא מכאן בהבנה מלאה שהרשימה מקובלת עליך

ואתה מקיים הצבעה כשהוא לא כאן.

היו"ר רפאל פנהסי;

מקובלת עלי אבל לא מקובלת על הוועדה. אני הצבעתי כוועדה.יעל דייו;

כאשר יש אי הבנה, וחברי ועדה עזבו משום שהם חשבו שיש הסכמה, הם עזבו את החדר.

אם היית נותן לי עוד 5 דקות היינו מחזירים אותם לכאן. גם חבר הכנסת זאבי לא העלה

על דעתו...
היו"ר רפאל פנחסי
שלוש פעמים אמרתי לך שאין לך רוב. ציפיתי ממך שתביני את הרמז ותכניסי אנשים.
יעל דיין
זה לא היה רמז. אני ביקשתי ממך לא להצביע כי אנשים יצאו. גם אם אני הייתי

נמנע, חבר הכנסת גפני מולך... זה לא היה מאושר.

יעל דיין;

חבר הכנסת זאבי יצא מכאן בהבנה שאתה תומך בהרכב ואין בעיה עם זה. אתה רוצה

שאני אביא אותו לכאן והוא יאמר לך זאת בעצמו? חבר הכנסת פורת הבין שאתה תומך

בהרכב ועזב.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההרכב לא הוכרע וזה יבוא להצבעה מחדש בישיבה הקרובה. יש לך בינתיים ועדה

משותפת ואני אודיע זאת.

יעל דייו;

תודה רבה, אין לי כלום. גם יושב ראש לא אישרתם.

צבי ענבר;

אבל חשוב לדעתי שתימסר ההודעה שהצעת החוק הזה עברה לוועדה משותפת.

יעל דיין;

ומתי ועדת הכנסת יושבת?

צבי ענבר;

בהתאם לצרכים. אין פגרה שבה הוועדה לא מתכנסת.

יעל דייו;

זאת אומרת, במילים פשוטות, בגלל אי הבנה... חבר הכנסת זאבי לא היה עוזב.

צבי ענבר;

אני מסכים איתך על הכל בקשר לאי ההבנה, אבל הבעיה היא שבשעת ההצבעה לא היה מי

שיצביע בעדך.

היו"ר רפאל פנחסי;

בכל מקרה אני יכול להרגיע אותך חברת הכנסת דיין, אמר לי חבר הכנסת גפני מראש

שהיה מבקש רביזיה על זה.
יעל דיין
גם אני ביקשתי רביזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם אחרי זה הוא היה מבקש רביזיה.

צבי ענבר;

לכן, חברת הכנסת דיין, אני כל כך רוצה שהיושב ראש יודיע היום כדי שאי אפשר

יהיה לבקש רביזיה על זה. ברגע שהיושב ראש יודיע לא תהיה רביזיה. ואז, השאלה של

ההרכב... לפחות נמסרה הודעה לכנסת וזה יהיה סגור לפחות.

היו"ר רפאל פנחסי;

מר ענבר, לגבי חילופי יושבי ראש, זה שייך לוועדה או שהם עושים זאת באופן

פנימי? היושב ראש הנוכחי כותב שבאמצע חודש אוגוסט הוא מתחלף עם יושב ראש אחר.

אנחנו צריכים להודיע על כך? לעשות איזו שהיא פעולה?

צבי ענבר;

הוועדה הזו ממליצה בפני הוועדה לעובדים זרים לבחור ביושב ראש חדש. לא דרך

המליאה. זו ועדה מיוחדת. לפי סעיף 17 צריך לדון פה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מכניס סעיף שונות: אני רוצה להקריא מכתב שקיבלתי; חילופין בראשות ועדת

הכנסת לבעיות העובדים הזרים. בהתאם להסכם הקואליציוני בין הקואליציה לאופוזיציה

אני מודיע על חילופין בראשות וזו ועדה. החתום מטה מתפטר מראשות הוועדה והופך לממלא

מקום היושב ראש, וממלא מקום היושב ראש חבר הכנסת יצחק כהן, יחליף אותי בתפקיד

כיושב ראש. בהמשך להודעתי אני מתכוון לכנס את הוועדה עד מחצית אוגוסט כדי לבצע

את החילופין הלכה למעשה.

מי בעד ההצעה? -

מי נגד ההצעה? -

ההצעה אושרה.

אני צריך להודיע זאת היום?

צבי ענבר;

אתה יכול להודיע.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 16:00)

קוד המקור של הנתונים