ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 181

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ה (21.07.98). שעה 00;12

נכחו; חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

דליה איציק

רפי אלול

רומן ברונפמן

משה גפני

עבד אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אבי יחזקאל

הגי מירום

אחמד סעד

אברהם פורז

חיים רמון

מאיר שטרית

יו"ר הכנסת דן תיכון

סגן שר במשרד ראש-הממשלה מיכאל איתן

מוזמנים; מזכיר הכנסת אריה האן

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת דוד לב

צבי ענבר - היועץ המשפטי לכנסת

שלמה הוברמן - משרד המשפטים

אריאלה קלעי - משרד המשפטים

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסה"י.

ב. הצעת חה"כ חיים רמון לתיקון סעיף 37 לתקנון הכנסת -בדבר הצעה

להביע אי-אמון- בראש הממשלה בכנס מיוחד.

ג. הצעת חוק היועץ המשפטי לכנסת, התשנייז-1997 הצעת חה"כ חגי מירום

- הכנה לקריאה ראשונה.

ד. בקשה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון להקים את הדיון בהצעת החוק.

ה. הצעת חה"כ מאיר שטרית לתיקון סעיף 81 לתקנון - בדר מכסת הצעות

חוק פרטיות.

ו. הצעת לתיקון סעיף 138 לתנקון הכנסת - דיון בהשגות חברי הכנסת.

ז. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום.

א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפות הצעות לסה"י.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא על סדר היום הוא: ערעורים על

החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. ההצעה של חבר

הכנסת פיני בדש נופלת. ההצעה של חבר הכנסת פורז נופלת. ההצעה של חבר הכנסת רפי

אלול נופלת. ההצעה של חבר הכנסת נסים דהן נופלת. הצעתו של חבר הכנסת סעד

בנושא: "חילול והריסת בית הקבות בבכפר אום אל-פארג'".
אחמד סעד
הנושא מדבר בעד עצמו.
היו"ר רפאל פנחסי
הצבעה

(על הצעתו של חבר הכנסת סעד)

בעד - 4

נגד - 0

אושר

ב. הצעת חה"כ חיים רמון לתיקון סעיף 37 לתקנון הכנסת -

בדבר הצעה להביע אי אמון בראש הממשלה בכנס מיוחד.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חה"כ חיים רמון לתיקון סעיף 37 לתקנון הכנסת - בדבר הצעה להביע אי

אמון בראש הממשלה בכנס מיוחד.
חיים רמון
אני מציע שזה יחול מהפגרה הבאה על 60.
מאיר שטרית
אני מציע 60 מהמושב הבא.
היו"ר רפאל פנחסי
האם אתה מסכים ל-61 במושב הבא?
חיים רמון
אני מסכים ל-60 במושב הבא.
צבי ענבר
אין צורך בתיקון. צריך לפעול על פי התקנון.

שבח וייס;

חיים רמון מציע שתי אלנטרנטיבות.
חיים רמון
מקסימום.

היו"ר רפאל פנחסי;

האם אתה מקבל את הצעת היועץ המשפטי לכנסת, שננהג על פי חוק יסוד הכנסת?

שבח וייס;

הפרשנות של היועץ המשפטי לכנסת לא מקובלת על דעתו של יו"ר הכנסת.

חי ים אורון;

ועדת הכנסת רשמה בפניה את הצעתו של היועץ המשפטי לכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
את חוות דעתו של היועץ המשפטי, יו"ר הכנסת לא קיבל.

צבי ענבר;

האם עולה על הדעת לשנות את הנוהל?

היו"ר רפאל פנחסי;

חברי הכנסת אורון ורמון הציעו לתקן את התקנות. בזמנו הם הציעו 55, אבל

עכשיו הם מוכנים 60. אני הצעתי 61. אם זה לא התקבל, אני אצביע במושב הבא 61.

האם אתה מוכן?

חיים אורון;

כאשר הוועדה רושמת בפניה את חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת, מה היא

הולכת לעשות היום עם החוות דעת הזאת? אפשרות נוספת היא שהוועדה תקבע כללים.

אני בעד זה שיהיה אי אמון בישיבת הפגרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

התחולה תהיה משישים בפגרה הבאה.

חיים רמון;

גם 60 זה מרחיק לכת. אני בניגוד ליו"ר, שלא לא אכפת שנשנה, מיכן 60.

היו"ר רפאל פנחסי;

היועץ המשפטי טען שאי אפשר לעשות שינוי בחוק יסוד כפי שאנחנו רוצים

. לעשות.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אפשר להביא הצעת חוק שתעלה על סדר היום, ואפשר לקדם הצעת חוק בוועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם יש אי אמון אז אפשר לא להתכנס בפגרה.
חיים רמון
אז זה לא עובר.
יו"ר הכנסת דן תיכון
חיים רמון חושב להציע הצעה שהתיקון בתקנות יוכל להכנס לתוקפו מהפגרה

הבאה.

חיים רמון;

60 במושב הבא.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אני מציע לא לקבל החלטה שתחייב אותנו בכנסת הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
התקנה לא יכולה להכנס לתוקף בכנסת הבאה.

צבי הנדל;

אני מציע שנצביע על הצעתו של היועץ המשפטי.
שבח וייס
שיש הצעות לאי אמון בפגרה?
צבי ענבר
שלא לתקן את התקנון.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אני מציע לאשר את הצעתו של שבח וייס, ואז שתהיה הצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
לפי היועץ המשפטי לכנסת לא טוב לתקן.
חיים רמון
אנחנו את סעיף אי האמון שינינו בעבר. קבענו שאפשר להגיש אי אמון תוך 48

. שעות.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אני אומר שאפשר לשנות כל מה שרוצים, ובלבד שהתחולה תהיה מהכנסת הבאה.
חיים רמון
בנושאים שקשורים לאי אמון שינינו ולא חיכינו אף פעם לכנסת הבאה. אם נכון

לתקן אז מתקנים מכאן ולהבא. יכול להיות שיש רוב מכריע לזה. יש כאלה ששוללים

הליכה לבג"ץ, כי הם חושבים שזה דבר רע שיש התערבות של בג"ץ. אני מציע פשרה

מרחיקת לכת שאומרת 60 חברי כנסת באחד באפריל 1999. זאת פשרה הגונה והוגנת.
יו"ר הכנסת דן תיכון
חוות דעתי היא שחוק כזה לא מעלה ולא מוריד.
שבח וייס
החלטתי מה שהחלטתי, לא על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי.

חגי מירום;

אם יש חוק שמורה כך, יש לי תחושה שכן אפשר למנוע את זה בפגרה.

סגן שר במשרד ראש-הממשלה מיכאל איתן;

אין אפשרות ולא צריך לאפשר להביע אי אמון בממשלה גם בעת הפגרה. אם רוצים

בפתרון אז אפשר מהקדנציה הבאה.

רחבעם זאבי;

מהפגרה הבאה.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

יש סדרי עדיפויות של תקציב.
מאיר שטרית
הצעתי היא שזה יתחיל מהכנסת הבאה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אני חוזר על דברים שאמרתי בקדנציה הקודמת. מה שמנסים זה לשבור את כללי

המשחק.
חגי מירום
זה מה שהוא רוצה באמת.
רחבעם זאבי
לפי דעתי אם יש חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת, אז עלינו לנהוג בהתאם

. לחוות דעת זו.

מאיר שטרית;

למה שלא נשמע את חוות הדעת של היועץ המשפטי בכנסת הקודמת?

צבי ענבר;

נשמיע.

מאיר שטרית;

למה שלא יהיה הסדר, כי שבח וייס מנע את זה?

היו"ר רפאל פנחסי;

אם זה כל כך חלק, אז למה אתהם רוצים תיקון חוות דעת?
חגי מירום
אני חושב שיש לקיים אי אמון בפגרה ולא לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי.

אני אישית לא שלם עם חוות דעתו של שבח וייס. לא יהיה פה רוב לשנות כללי משחק.
רחבעם זאבי
אני מסיר את ההצעה שלי.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה של חיים רמון אומרת 60 מהמושב הבא, ואילו ההצעה של חבר הכנסת מאיר

שטרית היא 60 מהכנסת הבאה.

הצבעה

(על הצעתו של חבר הכנסת חיים רמון)

בעד -9

נגד - 3

התקבלה

מאיר שטרית;

אני מבקש רויזיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה של חבר הכנסת חיים רמון התקבלה ויש רויזיה.

ג. הצעת חוק היועץ המשפטי לכנסת, התשנ"ז-1997

הצעת חה"כ חגי מירום - הכנה לקריאה ראשונה.

היו"ר רפאל פנחסי י.

הצעת חוק היועץ המשפטי לכנסת, התשנ"ז-1997, הצעתו של חה"כ חגי מירום.

חגי מירום;

עבדנו ימים רבים ושעות רבות כדי להגיע לנושא הזה, הצעת חוק כזאת אני לא

יכול להעביר, ואני לא רוצה להעביר, באופן של רויזיות. אני רוצה להביא מוצר

שאנשים יהיו שלמים איתו, וזאת לא שאלה קואליציונית או אופוזיציונית. השאלה היא

בפני מה אנחנו עומדים. לחצתי מאוד, מכיוון שרציתי להעלות את זה לקריאה ראשונה

עוד במושב הזה. אני לא רואה שזה הולך לקרות. אם זה לא הולך לקרות, אז כולנו

יודעים מתי נמשיך לדון בעניין הזה. יכול להיות שלא כדאי לקיים היום את הדיון

הזה, וזאת לאור המתחים שהיו פה והאווירה שישנה כאן. אני מחפש דברים אחרים

בחקיקה הזאת, לא את העימות הבין סיעתי וכן הלאה.

אדוני היו"ר, אני פונה אליך כיו"ר ועדה על מנת לשמוע את דעתך. אם אנחנו

הולכים להכנס כאן לדיון מחדש על כל הסעיפים, וניגע בשורשי עניינים מאוד

בסיסיים בתוך החוק, אני מעדיף לעשות את זה בניחותא ובצורה מסודרת במושב הבא.

היו"ר רפאל פנחסי;

יו"ר הכנסת, לאורך כל הדרך, ביקש להשתתף בדיונים בכל הסעיפים, וגם חבר

הכנסת שטרית ביקש את אותו הדבר. את המוצר המוגמר הבאתי לידיעתו של היו"ר וגם

לידיעת מאיר שטרית שהוא חבר ועדה. הם ביקשו לעבור על מספר סעיפים שיש להם

הערות לגביהם. היו"ר קבע זמן מיוחד כדי להיות איתנו, ולכן זח עומד על סדר

היום. הוא נמצא איתנו היום ולכן נשמע את דעתו. אחרי זה תחליט אם אתה רוצה

להביא את זה או לא.

יו"ר הכנסת דו תיכון;

אני תומך במה שנקרא יועץ משפטי לכנסת בנפרד ממה שנקרא יועץ משפטי לממשלה,

אבל אחרי שקראתי את הצעת החוק, אני לא מסכים כמעט לאף סעיף. לא ראיתי דבר שהוא

לא מאוזן כמו ההצעה הזאת. זאת חקיקה פרטנית עם שמות בכל סעיף וסעיף, שמנסה

להתלבש על מצב שקיים היום ואיננו נכון מחר. ישנה ועדה ציבורית בראשותו של נשיא

בית המשפט העליון, הנשיא שמגר. הכנסת שלחה לשם נציגים על מנת שיעידו שם. האם

העדת שם?

חגי מירום;

לא.
יו"ר הכנסת דן תיכון
היו חברי כנסת שבאו לוועדה והציגו כל מיני השגות בעניין הזה. אני מניח

שבשלב כזה או אחר הוועדה הזאת תפרסם את המסקנות שלה. בין השאר היא תדון גם

בנושא הזה, כי היא מתרכזת במה שנקרא מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, כולל

היחסים שבינו לבין הכנסת. אני רואה שהצעת החוק הזאת פרטנית, ואם אני אצטט את

רה"מ לשעבר, אז הוא אמר לי בנוכחות חבר הכנסת מירום; "אני לא אתן ידי להעברת

הצעת חוק פרטנית." הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק פרטנית, לכן קודם כל צריך

להוציא מכאן את הסעיף הפרטני. אני לא מבין, למשל, איך יכול להווצר מצב שהסיעה

הגדולה בקואליציה לא תהיה מיוצגת בוועדה שתבחר? מדוע אני צריך שני שופטים

עליונים שיתערבו כאן בנושא הזה? יש כאן מעמד הדש, ואני מניין שהכנסת הזאת תגיע

לכלל סיום. אם רוצים שהיועץ המשפטי לכנסת יהיה יו"ר הכנסת, צריך לכתוב בחוק

שהיועץ המשפטי לכנסת יהיה מעתה ואילך יו"ר הכנסת. אני לא האמנתי למראה עיני

כאשר ישבתי עם עצמי וקראתי את הדברים הללו.

אני חוזר ואומר, אני חושב שאנחנו צריכים לשבת ולהמתין עד לפירסום דו "ח

שמגר, ולא, אנחנו מנסים לעשות צחוק ממישהו מבחינת מחטף. מכל מקום זאת דעתי.

רחבעם זאבי;

אני חושב שדברי יו"ר הכנסת חופפים במסקנה שלהם את בקשתו של חבר הכנסת

מירום, לאמור, שנדון בזה מיד עם פתיחת המושב הבא ובינתיים נזכה לקבל את דו"ח

הוועדה של השופט שמגר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב שחבר הכנסת חגי מירום כבר הקדים ואמר נכון, שהוא באמת תומך

לעשות את זה באווירה טובה. בהרבה דברים הוא הלך לקראת היו"ר. אני לא מבין למה

היו"ר אומר את זה בכזאת חריפות, כאילו הוא בא במקום היו"ר.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

הוא בא במקום היו"ר.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת הבר הכנסת חגי מירום מקובלת עלי, ואני מצטרף להצעה של חבר הכנסת

רהבעם זאבי. אנחנו דוחים את הנושא הזה למועד אהר כאשר האווירה תשתנה.

חגי מירום;

אני אנצל את הפגרה לדבר עם היו"ר ולשוחח עם יו"ר הקואליציה. אנחנו נסמן

את הנקודות שהן בעייתיות יותר, נשאל אותם מה הם הפתרונות החליפיים שהם מציעים

ונלך הלאה. אני את הצעת החוק הזאת לא רוצה להוביל בכיפוף ידיים. אם ליו"ר

הכנסת יש תחושת מחטף, בוודאי שאני לא רוצה שתהיה לו תחושה כזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן המסקנה המתבקשת היא שדוחים את זה למושב הבא.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

מה בנוגע לייצוג הסיעה הגדולה בקואליציה?

חגי מירום;

את זה אפשר לתקן. דרך ראשי הוועדות כבר ממילא נתנו את הייצוג המסורתי

לקואליציה. מסקנות ועדת שמגר לא יחלצו אותנו, כי אם נכונה האינפורציה שישנה

בידי, היא ממליצה על הפרדה של הפונקציות שבין היועץ המשפטי לממשלה ליועץ

המשפטי לכנסת. הוא לא יפתור את הבעיות האלה שמצריכות..

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אז נשב ונפתור.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת חגי מירום, בוא נמתין למושב הבא.

חגי מירום;

אני מוכן. בסוף נוציא תוצר שיהיה מוסכם על דעת כולם.

ד. בקשה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון להקדים את הדיון בהצעת החוק
היו"ר רפאל פנחסי
ביקשתי להעלות את הבקשה של יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, המבקש לפטור מחובת

הנחה הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 32) (תיקון), התשנ"ח-1998.

"ועדת חוץ וחבטחון תסיים מחר את הכנסת הצעת החוק שבנדון לקריאה שניה

ושלישית. אודה לך על אישור ועדת הכנסת להביאה לקריאה שניה ולקריאה שלישית ביום

ההנחה.

רחבעם זאבי;

מה הסיבה.

אריאלה קלעי;

אני חושבת שזה החלפת המועדים.

שלמה הוברמן;

החלפת המועדים כך שזה יהיה 4 ימים.

היו"ר רפאל פנחסי;

למעשה כתוב 4 ימים. במקום 4 ימים הוא רוצה שיהיה כתוב 96 שעות, בכדי שזה

יהיה ארבעה ימים מלאים.

הצבעה

(מי בעד לפטור את זה מחובת ההנחה)

בעד - 5

נגד - 0

הבקשה התקבלה.

ה. הצעת חה"כ מאיר שטרית לתיקון סעיף 81 לתקנון -בדבר מכסת

הצעות חוק פרטיות
מאיר שטרית
אחרי דיון בקדנציה הקודמת ובקדנציה הזאת, ההצעה שלי נשלחה לדיון אצל כל

ראשי הסיעות.

היו"ר רפאל פנחסי;

צומת מתנגדת ומולדת מתנגדת.
מאיר שטרית
מכסת ההצעות שמגיש חבר כנסת לכנסת היום יוצרת בלאגן מוחלט בכנסת ובממשלה

ודיון לא רציני בהצעות החוק. יש חברי כנסת שמניחים 1000 הצעות החוק. היועצים

המשפטיים של הכנסת יושבים על הצעות החוק ומנסחים אותן. חן מודפסות, הן מועברות

לוועדת שרים לחקיקה שדנה בהן והן מועברות למשרד המשפטים. כל זה משגע את כל

המערכת. לכל חבר כנסת מותר להגיש לא יותר מ-5 הצעות פרטיות. זה הופך את כל

עניין החקיקה ללא רציני.

בהצעה שלי אני מציע לתת לחבר כנסת מכסה כפולה, אם תרצו אפילו משולשת,

למספר המכסה שמותרת לו להגשה במושב. אני מציעה שמותר לחבר כנסת להניח לא יותר

מ-10 הצעות חוק. הוא יבחר מה؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝j שהוא רוצה, ואז כאשר 10 הצעות החוק יתקבלו אז

יהיה דיון רציני בהן. נוכל לקבל את חוות הדעת של הממשלה ושל משרד המשפטים

בצורה הרבה יותר רצינית. היועץ המשפטי של הכנסת תומך בכל ליבו, כי הוא אומר לי

שהם לא מסוגלים לעבוד במצב הקיים. אנחנו עושים מעצמנו צחוק.
רחבעם זאבי
הם תמכו בזה גם בקדנציה הקודמת.
חגי מירום
הם לא תמכו. זה אחד מכלי הביטוי של חבר הכנסת.
מאיר שטרית
אין בזה שום כלי ביטוי. אנשים שמעתיקים הצעות חוק ומניחים אותן על שולחן

הכנסת, אין בזה שום ביטוי. אני מתייחס להצעת חוק שאני מגיש ברצינות. סתם להניח

הצעות חוק, מתוך ידיעה שלעולם זה לא יעלה לדיון ומתוך טירטור המערכת, אני חושב

שאין לזה שום ערך, לא פוליטי, לא מעשי, מה עוד שזה גורם נזק לחקיקה רצינית,

כיוון שאם באותו זמן היועצים המשפטיים היו פנויים לטפל בהצעות החוק שמונחות

בפניהם אז כל הצעות החוק היו נראות אחרת. בעומס הגדול המוטל על היועצים

המשפטיים בכנסת וגם על מזכירות הממשלה, ועדת שרים מתכנסת מהר ומביעה את

התנגדותה והיא לא בוחנת שום דבר. מה הפלא שאחר כך חברי הכנסת רצים אלי ושואלים

אותי למה ועדת שרים מתנגדת ומה רע בחוק מסויים.
יו"ר רפאל פנחסי
אנחנו נביא לידיעת החברים.מה אמרו הסיעות ותהיה התייעצות סיעתית.
מאיר שטרית
הצעתי אומרת לתת לכל חבר כנסת אפשרות להניח פי שניים מהמכסה המותרת לו.
היו"ר רפאל פנחסי
לאופוזיציה יש יותר ולקואליציה יש פחות.

מאיר שטרית;

חבר הכנסת יבחר איזה הצעות חוק הוא רוצה להניח. לדעתי זה יהפוך את החקיקה

למעשה הרבה יותר רציני מאשר היום.

חגי מירום;

אני מבקש התייעצות סיעתית ללא הגבלת זמן-.

היו"ר רפאל פנחסי;

סיעת ישראל בעלייה אומרת שההצעה לא נראית לה, לעומת זאת היא תומכת בהצעה

של יו"ר הועדה אם תוך מספר חודשים הוא לא מביא. סיעת מד"ע רע"ם תומכת בהצעה.

סיעת צומת מתנגדת להצעה. מאחר שיש התייעצות סיעיתית ההצבעה תהיה בישיבה הבאה.

אריאלה קלעי;

זה לא רעיון חדש, כי הוא הועלה בכנסת הקודמת. חבר הכנסת מירום לא תמך בו

אז. אני זוכרת שהלכנו ליו"ר הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני בניגוד לחבר הכנסת חגי מירום כן תומך בהצעה הזאת.
אר י אלה קלעי
בכנסת ה-12 הוגשו 1500 הצעות חוק פרטיות. במשך כל החלק הראשון, עד תקופת

הפרימריז, הוגשו 800 הצעות, שאר ה-800 הוגשו בשנה וחצי שעלה עניין הפריימריז.

בכנסת ה-13 הוגשו 3500 הצעות חוק פרטיות. בכנסת ה-14 הוגשו עד עכשיו קרוב ל-

3000 הצעות חוק פרטיות. אלה דברים שלא היה קודם. הדברים של העתקות התחילו

בכנסת הקודמת. לפני זה לא הגיעו לידינו 10 הצעות חוק שהן זהות אחת לשנייה. לפי

מיטב ידיעתי באנגליה זה מוגבל ל-6 הצעות לחבר, ואף אחד לא מגיע ל-6 הצעות. הם

מאוד מקפידים בעניין הזה. העומס שזה מטיל על המערכת הוא קשה. אני לא מדברת רק

על המערכת של הממשלה, אני אומרת שזה מטיל גם עומס כבד על המערכת של לשכת היועץ

המשפטי לכנסת, ומה שהם לא עומדים בו זה באופן טבעי עובר אלינו. יוצא שאנשים

במקום שיעשו עוד דברים, אנחנו מקבלים אנשים לעבודה שזה מה שהם עושים. ברגע

שהממשלה מפיצה תצהיר, מוגשות מייד סבב של הצעות חוק פרטיות, שפשוט העתיקו אותן

מההצעה הממשלתית. אנחנו עושים כמיטב יכולתי נו.

חגי מירום;

העתקת הצעת חוק ממשלתית היא דרך לאלץ את הקואליציה לעשות את מה שהיא

מטילה על אחרים.
שלמה הוברמן
יש שתי גישות שמקובלות בעולם. התופעה הזאת כמעט לא קיימת. בארה"ב חברי

הקונגרס מגישים הצעות בלי שום הגבלה. יש מערכת של קידום הצעות חוק בתיאום עם

יו"ר בית הנבהרים או הסנאט. בלי התיאום הזה שום הצעת הוק לא מתקדמת. זה בסדר

שישראל בוחרת לעצמה את המנהגים כפי שיאה לה וברקמה הפוליטית המיוחדת שלה. נדמה

לי שאנחנו עברנו את כל המסגרות של הצעות חוק, כך שהעניין הפך להיות מכשלה וזה

לא מקדם את החקיקה. איזה שהיא הגבלה חייבת להיות. כל הנושא של הצעת חוק פרטית

החל כהצעה לסדר יום. היתה זהות בין הצעה לסדר יום ובין הצעת חוק, משום שזמן

הדיון בהצעת חוק ובהצעה לסדר יום מהבחינה הראשונית זהה. על כן, כשם שיש הגבלה

לגבי מספר הצעות חוק משום שהכנסת איננה יכולה לדון בצורה בלתי מוגבלת במספר

הצעות חוק, כך יש צורך וחובה להגביל את הצעות החוק. אחרת אנחנו הופכים את

העניין הזה ללא רציני.

היו"ר רפאל פנחסי;

מאחר וחבר הכנסת חגי מירום ביקש התייעצות סיעתית, אנחנו נעשה את ההצבעה

בישיבה הבאה.
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
אני פחות אופטימית מחבר הכנסת שטרית לגבי מכסה. מה שקורה הוא שברגע שיש

מכסה שאמורה להיות גג היא הופכת למינימום. כולם רוצים להגיע למכסה הזאת כדבר

מובן מאליו. זה מה שקרה עם השאילתות. אם מדברים על כל המכסה אנחנו חוזרים

למספר של 800 הצעות חוק.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

בכנסת הקודמת העבירו בוועדת הכנסת החלטה שבמידה מסויימת היתה אמורה להקל

על משרד המשפטים. אמרו שחבר כנסת שרוצה לקחת אחת מההצעות שלו 30 יום קודם,

יודיע למשרד המשפטים, ומשרד המשפטים ידע על כך. אולי אפשר שחבר הכנסת יגיש

הצהרת חוק ויכתוב את הכותרת ואת הרעיון הכללי.

ו. הצעה לתיקון סעיף 138 לתקנון הכנסת - דיון בהשגות חברי הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
הצעה לתיקון תקנון הכנסת אחרי סעיף 138(1} לתקנון הכנסת יבוא: "(ג)

הוועדה לא תכין לקריאה ראשונה הצעת חוק של יושב-ראש הוועדה, כל עוד מצוייה על

סדר יומה הצעת חוק אחרת, שהדיון בה לא הסתיים ועברו שישה חודשים או יותר מיום

שהועברה אליה, אלא בהסכמה בכתב של הממשלה או חבר הכנסת שהגישה, לפי העניין.

הוראה זו לא תחול בתום שישה חודשים מהיום בו הצעת החוק של יושב-ראש הוועדה

הועברה לוועדה."

אנחנו קיבלנו מספר השגות.
משה בוטון
האם לגבי ההצעה הזאת קויים דיון עם יושבי ראש הוועדות בנפרד?
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו זימנו אותם כמו כולם. ההשגה הראשונה היא של חבר הכנסת חנן כורת

כיו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט. "1. ביום כ"ט בסיוון הניחה ועדת הכנסת הצעה לתיקון

סעיף 138 לתקנון הכנסת. 2. בהתאם לסעיף 153 ,151 לתקנון הכנסת, אני מגיש את

ההשגה המצורפת על התיקון המוצע, ומבקש לשתפני בדיוני הוועדה בהצעה." הוא זומן

ולא הגיע.

הצבעה

(על ההשגה של חבר הכנסת חנן פורת)

בעד - 0

נגד - 3

ההשגה לא התקבלה.

יש השגה של חבר הכנסת רביץ: "ברצוני להגיש בזאת הסתייגות להצעת תיקון חוק

הכנסת שתועלה בוועדת הכנסת (138ג'}. בתיקון מוצע, כי יושב ראש ועדה לא יוכל

להעלות לדיון חוק שהוגש על ידו במשך 6 חודשים. השגתי: בכל מקום שמופיע 6

הודשים יופיע: חודש אחד בלבד."

הצבעה

(על ההשגה של חבר הכנסת אברהם רביץ)

בעד - 1

נגד - 3

ההשגה לא התקבלה.

ההשגה האחרונה היא השגה של חבר הכנסת חגי מירום: "אבקשך לכלול השגתי לפיה

בסוף האמור בתיקון יוסף המשפט. "תחולת הוראה זו ההל מכינונה של הכנסת ה-15."
חגי מירום
ההשגה שלי מציעה להחיל את ההסדר הזה החל מהכנסת הבאה, כי אני רואה בנסיון

הזה איזה מן נסיון לשנות סדרי בראשית בבית הזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יושבי הראש שינו סדרי בראשית. בעבר היושבי ראש היו הרבה יותר הגונים, ולא

דנו בהוקים שלהם כל כך מהר.

משה בוטון;

לא כל יושבי הראש הם אותו דבר.

מאיר שטרית;

זה יטפל רק באלה שמנצלים את זה לרעה.
חגי מירום
העובדה שיש יושב ראש כזה או אהר, ויש כמה כאלה, שמנצלים לרעה את סמכותם

כדי לקדם את ההקיקה שלהם, לא צריכה להוות טריגר מאיץ לוועדה לרוץ ולהתנקם בשאר

יושבי ראש וגם לפגוע במעמד יושבי הראש. יש פה פגיעה במעמדם של יושבי ראש. אני

לא זוכר איזה מן תקנון עוין כזה ליו"ר. במקום שנהיה מלאי הערכה ליושבי ראש

ועדות וננסה לסייע בידם לעשות את עבודת הכנסת, אנחנו פה באים ומתנכלים לזכויות

הבסיסיות שלהם. בעניין הזה אני אומר לכם שהתיקון הזה הוא תיקון לא סמפטי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה לא חושב שלהבר כנסת שהוא יו"ר ועדה יש דין שונה מחבר כנסת מהשורה.

למה שחוק של חבר כנסת יהיה מונח בפינה?
משה בוטון
יושב ראש ועדה גם קובע את סדר היום של הוועדה.

מאיר שטרית;

יש כאלה שקובעים על סדר היום רק את ההצעות שלהם. תוך יומיים ההצעה שלהם

עוברת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו בסך הכל באים ואומרים; אם אין לך הצעות חוק אחרות, תקדם את ההצעה

שלך, אבל אם יש לך הצעות חוק של חברי כנסת אחרים, במהלך השישה חודשים הראשונים

תתן לזה דין שווה. אם עברו 6 הודשים, וגם אז יש לך בצנרת עוד עשרות חוקים,' וזה

קורה בוועדת חוקה, אז תקדם את שלך. זה הגיוני בהחלט.

חגי מירום;

אני לא חושב שיש להם זכויות יתר, אבל אני חושב שיש להם סמכויות יתר. אני

חושב שהתקנון הזה הוא תקנון לא ראוי. עד היום לא ראינו בתולדות תקנון כזה שבא

להצר את צעדי יושבי ראש באשר הם. אני אומר לכם שיש עם זה בעיה באווירה. אני לא

יושב ראש וועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הם גם נהגו לא יפה בישיבה קודמת כאשר אתה היית שותף להחלטה, ובגלל ההצבעה

כל יושבי הראש עשו התאחדות יושבי ראש.

חגי מירום;

כאשר ישנה בעיה שבוועדה מסויימת יושב ראש הוועדה מקדם רק את ענייניו ולא

מקדם את ענייני אחרים, או שם דגש יתר, אז אפשר לקרוא לסדר. זה עדיף בעיני.

היו"ר רפאל פנחסי;

איך קוראים על דבר כזה לסדר?

חגי מירום;

קוראים ליושב ראש ועדה ואומרים: אדוני, תסתכל ותראה מה אירע פה בחצי שנה

אחרונה. אתה כבר קידמת 5 הצעות חוק שלך, ואילו חברים אחרים יש להם טענה שלא

עשית את שלהם. אתה פוגע בעניין הזה בעקרונות של כיבוד הטוב והסדר וגם בזכויות

של חברי הכנסת אחרים.

אני לא חושב שזאת מחלה שחובקת את כל ראשי הוועדות. אני אומר לכם שלפי

דעתי ישבתי פה וראיתי תקנונים והייתי שותף לתקנונים. אין לי חבר ששלח אותי

למערכה הזאת. אני מציע שאחרי שהעלתם את קנה התותח על רקת ראשי הוועדות, לא

להתקדם עם זה ולחכות עוד רגע עם הצעד הזה.

אבי יחזקאל;

אם השיטה פגומה, אז ראוי שימצא לה פתרון אובייקטיבי. לפי דעתי, ועדת

הכנסת צריכה לקבוע שיטה ברורה איזה הצעות מביאים, את הימים ואת החשיבות. זה

שאתם אומרים שהאשמה היא על יושבי ראש ועדות, זה טעם לפגם. אתם רוצים להציע

שיטה על כל תהליך עבודת הוועדות, מצויין, תציעו אותה ברמה תקנונית איך, מתי

ואיזה הצעות להביא, אבל אתם באים אלי ואומרים לי שבגלל שאני יושב ראש ועדה אני

צריך להענש ולהיות מנוע מלהביא דברים בתקופה מסויימת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אומרים לך שאם יש לך בצנרת הצעות של חברי כנסת אחרים אז תקדם את ההצעות

שלהם כי גם בשבילם זה חשוב.
חגי מירום
אני נאלץ לבקש התייעצות סיעתית.

רחבעם זאבי;

באתי בלי השקפה על הנושא ולא השתכנעתי. אם הדבר פגום אז למה אתה דוחה את

זה לכנסת הבאה?
חגי מירום
ההצעה שלי היא טכנית. זה כדי לבלום את העניין.

רחבעם זאבי;

אני לא רואה בזה פגיעה ביושבי ראש ועדות, להיפך, אני אתן עזרה ליושבי ראש

הוועדות בכך שאני שם להם מסגרת פעולה, ומונע מהם טעות וכישלון. בכך שתהיה תקנה

כזאת אני מונע מהם, לא מכולם, טעויות. אני כוועדת הכנסת עזרתי ליושבי ראש

ועדות לא לטעות. זה שישנה תופעה כזאת, אנחנו יודעים. אני שומע את זה מחברי

ועדות. יש תופעה כזאת. ברגע שיש תקנה כזאת, אנחנו מסירים מהם את המכשול מפני

העיוור, ומקלים עליהם שלא יעשו את השגיאה הזאת. אני חושב שהתיקון הזה הוא

במקומו. ליושבי ראש ועדות יש המון כוח. יושבי ראש ועדות הם עתירי כוח בקביעת

סדר היום ובדחיות של דברים. יש להם המון כוח, ויש להם גם תנאי שירות יותר

טובים. הם מקבלים משכורת יותר גבוהה מחבר כנסת מהשורה. לכן אני חושב שזה לא

פגיעה ביושבי ראש, אלא זה יעזור להם לא לטעות ולא לשגות.

חגי מירום;

אם הייתי עומד בבג"ץ, הייתי אומר שתי טענות: 1. אפלייה פסולה כלפי יושבי

ראש ועדות. 2. זה מנוגד לחוק יסוד חופש העיסוק.

מאיר שטרית;

איש לא מגביל את יושב ראש הוועדה בחקיקה. הוא רשאי להציע הצעות חוק כמו

כל חבר כנסת. כל מה שאנחנו אומרים הוא אם הוא הגיש הצעות חוק כמו חבר כנסת,

והצעת החוק עוברת לוועדה שלו, להצעה שלו לא תהיה עדיפות על הצעות חוק אחרות של

חברי כנסת מהשורה. אנחנו אומרים שאם אין בפני הוועדה תור של הצעות חוק אז אין

בעיה. הבעיה היא כאשר יש תור. למה זה הגון שהצעת חוק של חבר כנסת מן השורה

תתקע שנתיים, בעוד הצעת חוק של יושב ראש ועדה תעבור תוך שבוע. אנחנו אומרים

שהצעת החוק של יושב ראש ועדה תחכה חצי שנה אם יש הצעות חוק אחרות לפניה.

צבי ענבר;

אם יש הצעת חוק אחרת שמחכה 5 חודשים ויושב ראש הוועדה מביא עכשיו הצעת

חוק, הוא יכול להעביר תוך שבוע את הצעת החוק שלו, והסעיף לא חל עליו. הסעיף

מדבר רק אם הוא נטל הצעת חוק של חבר כנסת אחר. זה לא אם יש תור.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת חגי מירום מבקש התייעצות סיעתית על הנושא.

ז. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

"פעולת המשטרה נגד ערוץ 7" - של חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, אברהם פורן,

דליה איציק ואברהם רביץ. היו הצעות להעביר את זה לוועדת פנים ואיכות הסביבה או

לוועדת חוקה חוק ומשפט, או לוועדת חינוך והתרבות.

צבי ענבר;

זה נושא שיכול להיות שייך לוועדת הפנים כי זאת פעולת משטרה. בגלל הבעיה

של ערוצים ותדרים אז זה יכול להיות בוועדת הכלכלה.

חגי מירום;

זה יכולה להיות גם שאלה של חופש הביטוי, שזה בוועדת חוקה.

רחבעם זאבי;

אנחנו בעד חוקה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב שוועדת הפנים זה הכי קרוב.

הצבעה

(להעביר את הנושא לוועדת הפנים)

בעד - 3

נגד - 1

זה הועבר לוועדת הפנים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;13

קוד המקור של הנתונים