ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1998

הצעת חוק ראש האופוזיציה, מעמדו, סמכויותיו וזכויותיו - הצעת חה"כ זוילי, הכנה לקריאה ראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים