ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס'179

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כי בתמוז התשנ"ח (14 ביולי 1998). שעה 30;10

נכחו; חברי הוועדה: מאיר שטרית - היו"ר

משה גפני

ניסים זוילי

חגי מירום

מוזמנים;

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

סיגל קוגוט - משרד המשפטים

איריס הרפז - עוזרת לחבר הכנסת זוילי

אלי שהרבני - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: ימימה פרלס
סדר-היום
הצעת חוק ראש האופוזיציה, מעמדו, סמכויותיו וזכויותיו - הצעת חה"כ זוילי, הכנה

לקריאה ראשונה.

הצעת חוק ראש האופוזיציה, מעמדו, סמכויותיו וזכויותיו - הצעת חה"כ זוילי, הכנה

לקריאה ראשונה.

היו"ר מאיר שטרית;

אנחנו פותחים בדיון בהצעת החוק שמונחת בפנינו של חה"כ ניסים זוילי. הצעת

החוק מדברת על ראש האופוזיציה, מעמדו, סמכויותיו וזכויותיו. אני מוכרח להגיד

כהקדמה, שבכנסת שעברה הגשתי הצעה הרבה יותר מתונה מאשר ההצעה הזאת שרוצה לקבוע

את מעמדו של ראש האופוזיציה, ולצערי הקואליציה דאז של חבריכם, דחתה את הצעת

החוק והפילה אותה במליאה. הצעת החוק שלך מרחיבה הרבה יותר כמובן מההצעה

המקורית, ובואו נתחיל להתייחס אליה. אני מציע שאתה תסביר את המטרה של ההצעה

ואת ההצעה. בבקשה.

ניסים זוילי;

אני רוצה פשוט לשחזר את הדיון הקודם שהיה, שאז רוב חברי הכנסת סברו, כמו

חבר הכנסת שטרית, שההצעה שלי מרחיבה יותר מדיי, ויכול להיות שהרחבתה פוגעת

בסיכוייה לעבור. הבסיס להצעה שלי הוא שבמדינת ישראל במערכות שנבנו אחרי שינוי

שיטת הבחירות לבחירה ישירה של ראש ממשלה, יש צורך למסד את המונח של ראש

אופוזיציה. בחלק מהמרכיבים שאני מציע, זה הופך את האופוזיציה ליותר שותפה

במהלכים ובתהליכים שקורים, וזה נותן ייצוג ל-50% מהעם שבחר במישהו אחר לייצג

אותו, בנוכחות של ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים, ובשיחות הדברות בין ראש

הממשלה לבינו. היום זה קיים בלי שזה מופיע בחוק, אבל הרבה חודשים זה לא היה.

היו"ר מאיר שטרית;

זו היתה הצעת החוק שלי.

ניסים זוילי;

אני לא זוכר את הצעת החוק שלך, אבל אני מוכן שתניח אותה ונשלב בין

השתיים. אין לי שום בעיה עם זה. אני לא חושב שכל אחד מהסעיפים שאני הבאתי הם

מקודשים. אני רק בא ואומר שהתפיסה הכוללת באה ואמרה שבזה שאנחנו ממסדים את

מעמדו של ראש האופוזיציה בדברים הטכניים שבו, אנחנו יוצרים אפשרות ייתר אמיתית

של שיתוף פעולה, אפשרות של ייצוג יותר מבוסס של הציבור כולו, ולדעתי גם מסלולי

הדברות שבסופו של דבר יכולים להועיל גם לקואליציה וגם לאופוזיציה. מאחר שאני

לא מעריך שאנחנו נישאר באופוזיציה כל החיים שלנו, אני מעריך שזאת צריכה להיות

גישה שמקובלת על מי שהיום בקואליציה ומי שפעם יהיה באופוזיציה, או הפוך, זה לא

משנה. העיקרון הוא לתת מעמד, ודרך אגב, זת קיים גם בפרלמנטים אחרים ובמערכות

שלטוניות אחרות. מתוך כל הסעיפים שהעלינו, יכול להיות שהרחבנו מדיי בצורך

במיסוד חוקי או תקנוני של המעמד, ואני בהחלט מוכן ללכת על מרכיבים שיהיו

מוסכמים, כדי שלא ייראו כניסיון מוגזם.

היו"ר מאיר שטרית;

אם אני עובר על הצעת החוק כפי שהיא כתובה פה, זה מחייב שינוי די דרמטי

בניסוח של הצעת החוק. נעבור על הסעיפים.

"ראש אופוזיציה" 1. ראש האופוזיציה הוא ראש המפלגה שקיבלה את מירב הקולות בין

המפלגות שאינן בקואליציה". זאת ההגדרה.

סיגל קוגוט;

ואם יש ממשלת אחדות, זה יהיה בעייתי. אתם חייבים להגדיר מה זה ראש

האופוזיציה, מי מייצג באמת את מירב חברי הכנסת.

היו"ר מאיר שטרית;

בדיוק. נניח שיש ממשלת אחדות שיש בה 100 חברי כנסת, אז תהיינה עוד שש

מפלגות באופוזיציה.

ניסים זוילי;

אני מוכן שתהיה מגבלה, שהוא מייצג לפחות 20%.
דוד לב
מינימום 30 חברי כנסת.

ניסים זוילי;

או20% או 30 חברי כנסת. אני מסכים שזח יוגבל למספר מוסכם.

היו"ר מאיר שטרית;

יכול להיות שראש האופוזיציה יהיה כהנא. ראש האופוזיציה צריך להיות ראש

המפלגה שקיבלה את מירב הקולות בין המפלגות שאינן בקואליציה, ולפחות 25%,

כלומר, 30 חברי כנסת.

ניסים זוילי;

אני חושב ש-30 זה מוגזם.

היו"ר מאיר שטרית;

אתה חושב שלא יקבלו 30 בסיבוב הבא?

ניסים זוילי;

ליכוד נטו היום, בלי צומת וגשר, זה 22 חברי כנסת. אני אומר 20%מהכנסת.

היו"ר מאיר שטרית;

זה 25 חברי כנסת.

אלי שהרבני;

ואז יש לך בממשלת אחדות אפשרות שלא יהיה ראש אופוזיציה.

היו"ר מאיר שטרית;

נכון.
ניסים זוילי
תהיה אופוזיציה, אבל לא יהיה רוב במעמד מוכר.
היו"ר מאיר שטרית
לא יהיה במעמד מוכר ומסודר.

סיגל קוגוט;

חברי הכנסת ציינו בדיון הקודם שכשיש רסיסי מפלגות אז הן גם לא מייצגות

אחת את השניה, כי באופוזיציה יכולה להיות מפלגה ימנית או מפלגה שמאלית אם הן

קטנות. לכן היה חשוב שאם רוצים לתת איזשהו מעמד לראש אופוזיציה, שזה יהיה

מישהו שמייצג הרבה הברי כנסת.

שושנה כרם;

25 הברי כנסת זה סביר לחלוטין.

הי ו"ר מאיר שטרית;

שהוא יהיה ראש המפלגה שקיבלה את מירב הקולות בין המפלגות שאינן

בקואליציה, ולפהות 25 חברי כנסת.

בסעיף 2 אתה מציע ש"ראש האופוזיציה יצהיר ויחתום מיד לאחר השבעת ממשלה

חדשה, ו/או בהכנסו לתפקיד הצהרת אמונים זו; "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת

ישראל..." - זה פשוט מיותר. ההצהרה שהוא מתחייב כחבר כנסת לא מספקת?

ניסים זוילי;

נוריד את זה.

היו"ר מאיר שטרית;

לגבי ממלא מקום בסעיף 3, למה צריך את זה?

כיסים זוילי;

צריך את זה אם אתה מנסה למסד את זה.

היו"ר מאיר שטרית;

הוא ראש האופוזיציה. אם תבחר לו ממלא מקום, הוא עוד יהפוך למוסד.

היו"ר מאיר שטרית;

צריך לבטל את זה.

אלי שהרבני;

הם גם יכולים למנות את ראש האופוזיציה. אתה קובע שראש האופוזיציה הוא ראש

המפלגה, אבל אם אתה עושה את סעיף 3, אתה אומר שיבחרו את ראש האופוזיציה.

היו"ר מאיר שטרית;

אתה לא יכול לעשות בחירות בחוק של ראש אופוזיציה. זה תפקיד לא פורמאלי.

לכן צריך לבטל את העניין של ממלא מקום. במצב פורמאלי צריך להתייחס לראש

אופוזיציה כראש אופוזיציה, שוב, מאותן סיבות. זאת יכולה להיות מפלגה בקואליציה

שמצטרפת לאופוזיציה עם ארבעה חברי כנסת, ואילו התנאי שלהם עכשיו הוא לבחור

ממנה מקום מטעמם.
ניסים זוילי
אנ מציע שנמחק גם את כל סעיף 4.

היו"ר מאיר שטרית;

בסדר.

סעיף 5.א. "ראש הממשלה ייזמן אחת לחודש את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו

בעניינים השוטפים.

ב. בעת חרום יעודכן ראש האופוזיציה בפרקי זמן תכופים יותר."

זאת פחות או יותר היתה מהות הצעת החוק שלי בזמנו.

צבי ענבר;

בכל זאת, לגבי סעיף 4, מה קורה עם ראש המפלגה המתפטר?

ניסים זוילי;

אז יש ראש מפלגה חדש.

צבי ענבר;

בסדר, אז אנחנו צריכים איזשהו הסדר בנושא הזה. סעיף 1 קבע מבחן נוקשה, חד

משמעי. יכולה הרי להיות אפשרות נוספת מאלה המובאות בסעיף 4. מה קורה אזל

הי ו"ר מאיר שטרית;

"אם סיים ראש האופוזיציה את תפקידו, תבחר המפלגה ראש אופוזיציה במקומו,

ותודיע על כך לכנסת".
אלי שהרבני
ומי שהופך להיות יושב ראש אותה מפלגה, הוא באופן אוטומטי הופך לחיות ראש

אופוזיציה.

היו"ר מאיר שטרית;

את כל היתר צריך בעצם למחוק, ולהשאיר רק את סעיף בי בלי הסיפא. בעצם אולי

לא צריך בכלל את הסעיף הזה, כי ברגע שאתה אומר שראש האופוזיציה צריך להיות ראש

מפלגה, אז רק כאשר ייבחר, הוא אוטומטית יהיה ראש האופוזיציה. אפשר לוותר על

סעיף ב'.
צבי ענבר
בסדר.

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂהיו"ר מאיר שטרית;

מבחינתי אין בעיה עם סעיף 5.

סעיף 6 א. "בכל ישיבה של הכנסת שהתקנון אומר שיכול שינאם ראש הממשלה,

ינאם גם ראש האופוזיציה בפרק זמן שווה לזמן נאומו של ראש הממשלה".

מבחינת תקנון הכנסת היום, כל ההסדרים בעניין הזה די מסודרים. לראש הממשלה

יש זכות ליטול רשות דיבור בכל עת של הדיון שהוא רוצה. אי אפשר לההיל את זה על

ראש האופוזיציה, ולכן אני לא חושב שאפשר להשאיר את הסעיף הזה.

ניסים זוילי;

אני מציע שתתייחס לכל סעיף 6 ביחד.

הי ו"ר מאיר שטרית;

מה המטרה?

ניסים זוילי;

כשאתה בא לתת מעמד ליושב ראש האופוזיציה, אתה צריך לצקת בזה תוכן.

התייעצות עם ראש הממשלה זה בסדר. עכשיו, בואו נראה במה אנחנו יכולים לחזק את

מעמדו בתקנון הכנסת, כדי שלמעמד הזה יהיה בסיס.

הי ו"ר מאיר שטרית;

מה יש היום בתקנון?

ניסים זוילי;

אני לא יודע.

דוד לב;

אין התייחסות מבחינת רשות דיבור. בכנסת הקודמת לראש המפלגה הגדולה נתנו

לדבר גם מעבר למכסת הזמן.

היו "ר מאיר שטרית;

גם בכנסת הנוכחית.

דוד לב;

נכון.

היו"ר מאיר שטרית;

אבל אין בתקנון היום שום אמירה לגבי ראש האופוזיציה.

צבי ענבר;

בהמשך למה שסיגל אומרת, סעיף 6 יכול לבוא ולומר שבתקנון הכנסת תקבענה

הוראות בעניין מעמדו של ראש האופוזיציה בעת דיוני הכנסת.

שושנה כרם;

העניין הוא שיש למעשה מעמד אקסטרה לכל שר שיכול להתערב במהלך הדיון.

השאלה היא אם אין מקום בתוך כל העניין הזה שבו מאפשרים לשרים ולראש הממשלה,

לתת גם לראש האופוזיציה אפשרות להתערב במהלך הדיון?

היו"ר מאיר שטרית;

אי אפשר. גם אם הייתי באופוזיציה הייתי אומר שאי אפשר, מסיבה פשוטה.

לממשלה יש זכות עודפת מבחינת היכולת לדון בכנסת, וזה הגיוני. הממשלה צריכה

למשול, אבל לאופוזיציה יש כלים אהרים שהיא יכולה להשתמש בהם. בכל דיון חברי

האופוזיציה משתתפים. לחברי האופוזיציה יש זכות עודפת מבחינת זמן הדיבור,

מבהינת מספר ההצעות לסדר שנותנים להם להגיש, מספר הצעות חוק שמותר להם להגיש,

לעומת הקואליציה. זה מסודר בתקנון. הדבר היחידי שצריך לסדר הוא מעמדו של ראש

האופוזיציה. לדעתי צריך לקבוע שבדיונים מיוחדים מקבל--
ניסים זוילי
אני מעדיף את ההגדרה שזה ייקבע בתקנון הכנסת.

היו"ר מאיר שטרית;

בסדר. אני מקבל את הניסוח של צבי ענבר, שייאמר בסעיף 6 שבתקנון הכנסת

ייקבעו כללים על מנת שייתנו ביטוי למעמדו של ראש האופוזיציה בדיונים מיוחדים

בכנסת.

דוד לב;

באופן ספציפי אתה צריך להתייחס לסעיף 49א' רבתי לתקנון, שקובע את הדיון

לפי סעיף 52 בי לחוק יסוד: הממשלה, שאתה מזמין את ראש הממשלה, ואתה מחייב אותו

בהשתתפות, באותו מקום גם-

היו"ר מאיר שטרית;

אפשר לחייב את ראש האופוזיציה.

דוד לב;

אני לא יודע אם לחייב, אבל שזה יהיה שם.

ניסים זוילי;

אני הושב שראש האופוזיציה צריך להיות כשראש הממשלה נואם.

היו"ר מאיר שטרית;

מר ענבר ינסח את הסעיף הזה.

נעבור לסעיף 7: "לראש האופוזיציה ייוחד מקום בכל הטקסים הרשמיים

והממלכתיים.

א. בטקסי אזרכרה ממלכתיים ייקרא ראש האופוזיציה להניח זר מטעם

האופוזיציה.

ב. בכל ארוע ממלכתי שייוחד לציון יום הרצהו של יצחק רבין ז"ל ייקרא ראש

האופוזיציה לשאת נאום ולפעול" - אתה רוצה לכתוב את זה במפורש?

ניסים זוילי;

יש בעיה עם זה.
היו"ר מאיר שטרית
מה זאת אומרת: "לשאת נאום ולפעול"?
צבי ענבר
"לפעול" זה להניח זר.
ניסים זוילי
זאת הכוונה.
היו"ר מאיר שטרית
החוק הזה נוסח על ידי היועצים המשפטיים של הכנסת?
ניסים זוילי
זה בהתייעצות איתם.
צבי ענבר
ליועצים המשפטיים של הכנסת יש אך ורק תפקיד אחד. תפקידם לתת חוות דעת

ליושב ראש הכנסת האם ההצעה הזאת עונה על מסגרת של הצעת חוק כמפורט בסעיף 134

לתקנון הכנסת. הם לא מנסחים את הרעיונות של חברי הכנסת. הם דואגים שתהיינה

כותרות שוליים, סעיפים, וכוי.
היו"ר מאיר שטרית
אני מקווה שסעיף 81 לחוק יעבור סוף סוף שינוי.
צבי ענבר
ברגע שתהיינה להם פחות משלושת אלפים הצעות חוק לטפל בהם, אז יכול להיות

שיוכלו לטפל בהתייחסות לנוסח.

היו"ר מאיר שטרית;

כדי לשים לזה קץ, ההצעה אומרת שחבר כנסת יוכל להניח על שולחן הכנסת לא

יותר מפי שניים ממספר ההצעות שמותר לו להגיש. היום אין הגבלה.

דוד לב;

מה ההבדל בין סעיף א' לסעיף ב' בסעיף 7?
היו"ר מאיר שטרית
זה מה שאני אומר, זה מיותר.
ניסים זוילי
זה נכתב אחרי שהיה קצר מאוד לא נעים באזכרה ליצחק רבין.

דוד לב;

בעיקרון טקס ממלכתי זה טקס ממלכתי.

שושנה כרם;

השאלה שלי היא למה רק באירועים העצובים, באזכרות?

ניסים זוילי;

בכל הטקסים הרשמיים והממלכתיים.

שושנה כרם;

בדיוק, כלומר, בלי להכנס לפירוט.

היו"ר מאיר שטרית;

בהלוויה של יצחק רבין יבוא ראש האופוזיציה, יניח זר ויישא נאום?

ניסים זוילי;

ודאי. זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות, וזו בדיוק כוונת החוק. יש אירועים

שהחלוקה בין קואליציה ואופוזיציה היא לא רצויה.

היו"ר מאיר שטרית;

תחשוב דווקא על האינצידנט חזה. הבעיה היא שאני לא חושב שצריך לקבוע

שאנחנו קוראים לראש האופוזיציה להניח זר.

ניסים זוילי;

ביום השואה הנחתי את הזר עם האופוזיציה, ואני חושב שזה היה ראוי.
היו"ר מאיר שטרית
מאה אחוז, אבל יש לי הצעה מבחינת הניסוח: "לייאש האופוזיציה ייוחד מקום

בכל הטקסים הרשמיים והממלכתיים. ועדת שרים תקבע בתקנות את הפרטים."
סיגל קוגוט
היום יושב ראש הכנסת מייצג את הקואליציה.

ניסים זוילי;

תלוי באיזה טקסים. יש טקסים שכן ויש טקסים שלא.

דוד לב;

יש טקסים שראש הממשלה מופיע בהם ויש שלא.

ניסים זוילי;

יושב ראש הכנסת הוא לא ראש הממשלה.

דוד לב;

יושב ראש הכנסת מייצג את כל הכנסת.

סיגל קוגוט;

נכון, אז השאלה היא אם אתה צריך להפריד ולהגיד שיושב ראש הכנסת ייצג את

הכנסת, וראש האופוזיציה ייצג 20 חברי כנסת.

היו"ר מאיר שטרית;

?זו מטרת החוק שלו. הוא רוצה לתת לו מעמד.

ניסים זוילי;

אני מסכים לניסוח שאומר שבטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ונושא דברים ראש

הממשלה, ראש האופוזיציה ייזכה למעמד שיוגדר על ידי -

דוד לב;

על ידי הוועדה לסמלים וטקסים.

היו"ר מאיר שטרית;

יש שר לענייני טקסים וסמלים.

ניסים זוילי;

אבל יש גם ועדת שרים.

היו"ר מאיר שטרית;

אבל השר אחראי. מר ענבר, זה נראה לך?
צבי ענבר
אפשרי.
ניסים זוילי
אם כן, בכל הטקסים הרשמיים והממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה, ייוחד מקום

לראש האופוזיציה, ומקומו יוגדר כפי שייקבע על ידי ועדת שרים.

היו"ר מאיר שטרית;

שר ייקבע.

סיגל קוגוט;

אין הוק שראש הממשלה ישתתף בטקס מסויים.

שושנה כרם;

יש תקנות מאוד מפורטות של כל טקס.

סיגל קוגוט;

באותו מקום שבו אתה מסביר שיושב ראש הכנסת משתתף, שראש הממשלה משתתף,

באותו מקום אתה מזכיר גם את ראש האופוזיציה, אבל כאן אתה קובע זאת בחוק, כשאין

חוק לראש הממשלה, חוק ליושב ראש הכנסת, חוק לנשיא בית המשפט העליון. אתה עושה

חוק ליושב ראש אופוזיציה.

צבי ענבר;

שבכל טקס שבו משתתף ראש הממשלה, יהיו כללים שייקבעו לגבי ראש האופוזיציה.

היו"ר מאיר שטרית;

סעיף 8 נמחק.

צבי ענבר;

כשהייתי בפרלמנט בקנדה התרשמתי מדבר אהד, יש מקום חניה שמור לראש

האופוזיציה.

היו"ר מאיר שטרית;

אני רוצה להוסיף עוד סעיף אהד, אם מקובל עליך, חה"כ זוילי, וזה סעיף

תחולה. אני חושב שכדאי לעשות תחולה החל מהכנסת הבאה.
ניסים זוילי
בוודאי.

היו"ר מאיר שטרית;

תנסח את הדבר, נעשה ישיבה נוספת קצרה, נעבור על הניסוח, ובזה גמרנו את

העניין.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים