ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/07/1998

הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים; הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998פטור מחובת הנחה; חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם -החלטה בדבר שיחות טלפון; מסגרת דיון בהצעת אי-אמון; פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר העברת הצעת חוק למליאה לאחר שהוועדה החליטה שלא לאשר אותה לקריאה שניה ושלישית; פניית יו"ר ועדת העלייה והקליטה בדבר העברת הצעה לסדר היום בנושא; "מצוקתם של יהודי חבל קוארה שבאתיופיה" מוועדת הפנים לוועדת העלייה והקליטה; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 178

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני י"ט בתמוז התשנ"ח (13 ביולי 1998) שעה 30;11

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר

משה גפני

עבד-אלמלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

מאיר שטרית

אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

מוזמנים; תמר גוז'נסקי

אברהם שוחט

אנה שניידר - יועצת משפטית של ועדת הכספים

אביעד קאמרה - חשב הכנסת

מירה זכריה - מנהלת חשבונות ראשית

טובי חכימיאן- רכזת תשלומים לחברי הכנסת
יועץ משפטי
צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; אסתר אלפיה

סדר-היום; 1. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 -

פטור מחובת הנחה.

2. מסגרת דיון בהצעת אי-אמון.

3. הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים.

4. חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם - החלטה בדבר

שיחות טלפון.

5. פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר העברת הצעת חוק למליאה

לאחר שהוועדה החליטה שלא לאשר אותה לקריאה שניה ושלישית.

6. פניית יו"ר ועדת העליה והקליטה בדבר העברת הצעה לסדר היום

בנושא; "מצוקתם של יהודי חבל קוארה שבאתיופיה" מוועדת

הפנים לוועדת העליה והקליטה.

7. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.1. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998

פטור מחובת הנחה

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
הסעיף הראשון שעל סדר היום
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 4),

התשנ"ח-1998, פטור מחובת הנחה. מזכיר הממשלה, דני נווה פונה ליושב ראש הכנסת

במכתב מיום ה-12 ביולי 1998 שזו לשונו: "הריני מתכבד להביא לדיון בכנסת את

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998. על פי סעיף 113(ג) בתקנון

הכנסת מבקשת הממשלה כי ועדת הכנסת תחליט על הקדמת הדיון בהצעת החוק הנ"ל, בכל

הקריאות. החוברת הכחולה בה מתפרסמות הצעות חוק תישלח אליכם בנפרד".

החוברת נשלחה והיא מונחת לפניכם.

אני מעמיד להצבעה את הבקשה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק, בכל הקריאות, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 4),

התשנ"ח-1998, בכל הקריאות, התקבלה.

2. מסגרת דיון בהצעת אי-אמון
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא השני שעל סדר היום: מסגרת דיון בהצעת אי-אמון, ואחריו: הודעת ראש

הממשלה על צירוף שרים.
מזכיר הכנסת כותב אלי כך
"... ראש הממשלה עומד למסור הודעה לכנסת על

צירוף שר נוסף לממשלה, בישיבת הכנסת ביום שני, י"ט בתמוז התשנ"ח, 13 ביולי

1998. ועדת הכנסת מתכנסת לקבוע מסגרת לדיון זה".

אני מבקש להוסיף. חבר-הכנסת סילבן שלום מבקש שההצבעה תתקיים בסביבות השעה

שש מכיוון שהוא הזמין את בני משפחתו לשעה זו.
דוד לב
אבל יש הצעת אי-אמון.
היו"ר רפאל פנחסי
יש הבנה בין המציעים לבינו שהסעיף שלו עולה ראשון.
צבי ענבר
אבל אין הסכמה ביניהם לבין התקנון.
מאיר שטרית
אז אולי נקבע מסגרת דיון של שעה להצעת אי-האמון?
היו"ר רפאל פנחסי
לדעתי שעה להצעת אי-אמון, זה שעתיים.
שושנה כרם
אם נותנים לסיעות הגדולות אותו זמן שנותנים לסיעות הקטנות, אז אפשר לעמוד

בזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני זוכר שבעבר, שעה דיון זה נמשך שעתיים, ואז נגיע לשעה שש. אנחנו

הולכים על שעה דיון בהצעת אי-אמון.
רחבעם זאבי
אדוני היושב ראש, התקנון אומר שהצעת אי-אמון תהיה סעיף ראשון בסדר היום,

ולכן אני מבקש תשובה מדוע לא מתחילים באי-האמון.
היו"ר רפאל פנחסי
את התשובה לכך יתן לך מזכיר הכנסת, כי לא אנחנו קובעים את סדר היום,

אנחנו קובעים מסגרות דיון.
מזכיר הכנסת אריה האן
חבר-הכנסת זאבי, אתה צודק, כך קובע התקנון. אבל, העובדות הן שסילבן שלום

ביקש מאוד מיושב ראש הכנסת שהנושא שלו יהיה ראשון. היושב ראש השיב לו שהתקנון

קובע שהצעת אי-אמון תהיה סעיף ראשון בסדר היום, אבל, אם תגיע להסכמה עם הסיעות

שמעלות את הצעת אי-האמון שזה יהיה הסעיף השני בסדר היום - מקובל עלי.

סילבן שלום דיבר עם הסיעות. שתי סיעות משכו את הצעת אי-האמון.
היו"ר רפאל פנחסי
יש פתרון. לפי המסורת שלנו מסגרת דיון לגבי הצעות אי-אמון היא של עשר

דקות לשתי הסיעות הגדולות, וחמש דקות ליתר הסיעות.
מאיר שטרית
בכך תעבור על שעה. אני מציע להסתפק בהודעות סיעות של חמש דקות.
דוד לב
אם אתה רוצה לעמוד במסגרת זמן של שעה, אז חמש דקות לכל סיעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, ניתן חמש דקות לכל סיעה בדיון בהצעת אי-האמון של סיעת מד"ע-רע"ם

שתועלה כסעיף ראשון. הסעיף השני יהיה: הודעת ראש הממשלה על צירוף שר, אז למעשה

נותנים לסיעות לדבר פעמיים.
חגי מירום
חבר-הכנסת שטרית, איך אתה מסכים לתקדים כזה שהסיעות הגדולות תדברנה כמו

הסיעות הקטנות?
מאיר שטרית
חבר-הכנסת מירום, יש פה בעיה אישית של חבר-הכנסת סילבן שלום. הוא הזמין

את משפחתו בשעה מסויימת, לכן, עד אז אנחנו רוצים לסיים את הדיון.

היתה הסכמה בינינו שהודעתו של ראש הממשלה בענין צירופו של חבר-הכנסת

סילבן שלום כשר נוסף לממשלה תועלה כסעיף ראשון. חבר-הכנסת זאבי העיר שהתקנון

קובע שהצעת אי-אמון תהיה הסעיף הראשון בסדר היום, ואני מקבל את הערתו. אז

באופן חד-פעמי נעשה הודעות סיעות בהצעת אי-האמון - וכבר עשינו את זה בעבר -
חגי מירום
לא עשינו. בכל אופן הודעות סיעות לא מטריד אותי, מטריד אותי שאתה הולך

לתקדים ששתי הסיעות הגדולות מקבלות אותו זמן כמו הסיעות הקטנות.

מאיר שטרית;

אני לא מדבר על השר, על השר אפשר לתת יותר זמן. אני מדבר על הצעת אי-

האמון .
תמר גוז'נסקי
על השר זה דיון אישי, מה פתאום דיון סיעתי?
רחבעם זאבי
חגי, באו והציעו שהסעיף הראשון בסדר היום יהיה מינויו של חבר-הכנסת סילבן

שלום כשר. ואני אמרתי שהתקנון קובע שסעיף ראשון בסדר היום צריך להיות הצעת אי-

האמון. אז קיבלו זאת. עכשיו רוצים שעד שעה שש יסיימו את נושא אי-האמון, כי

סילבן הזמין את משפחתו לשעה שש.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת מירום, כדי להגיע לשעה שש, אנחנו מבקשים, באופן חד-פעמי, לתת

לכל סיעה חמש דקות.חגי מירום;

הבנתי, ובכל זאת אני לא מציע להכניס אותנו למסלול ששתי הגדולות תקבלנה

אותו זמן כמו הסיעות הקטנות.

מאיר שטרית;

אני מציע, בלי פיצול, עשר דקות לסיעות הגדולות וחמש דקות לסיעות הקטנות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת מאיר שטרית. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הצעתו של חבר-הכנסת מאיר שטרית התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
הצעתו של חבר-הכנסת מאיר שטרית, עשר דקות - בלי פיצול - לשתי הסיעות

הגדולות, וחמש דקות ליתר הסיעות, התקבלה.

3 . הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים

היו"ר רפאל פנחסי;
הסעיף הבא
הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים. הודעת סיעות במסגרת שעת

דיון.

תמר גוז'נסקי;

אני נגד, תמיד זה היה דיון אישי.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא חייב. אנחנו יכולים להחליט על דיון אישי וגם על דיון סיעתי. ההצעה של

חבר-הכנסת מאיר שטרית היא דיון סיעתי במסגרת של שעה.

חגי מירום;

אולי כדאי לשמוע מה אומר היועץ המשפטי?

צבי ענבר;

סעיף 47 קובע מה הם הנושאים לדיון סיעתי, והוא אומר: כינון הממשלה או

התפטרות ראש הממשלה מחייבים דיון סיעתי, אבל הוא לא אומר שצירוף שר מחייב.

לכן-, אם אין סיעה שדורשת דיון סיעתי - לפי בקשת עשרה חברי כנסת - אז הדיון הוא

דיון אישי.
תמר גוז'נסקי
הוא צריך לדרוש בשם שתי סיעות, הליכוד, ומי עוד?

היו"ר רפאל פנחסי;

ש"ס. כן, ליכוד וש"ס רוצים דיון סיעתי.

אם כן, אני מעמיד להצבעה את ההצעה למסגרת דיון סיעתי של שעה אחת. מי בעד?

מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 4

נמנעים - אין

ההצעה למסגרת דיון סיעתי של שעה אחת, בהודעת ראש הממשלה

על צירוף שרים, לא התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה לא התקבלה.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, אני מבקש רביזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
לקראת סוף הישיבה תהיה הצבעה חוזרת.
מאיר שטרית
באמת, חכמה גדולה.
חגי מירום
אנחנו רוצים לאפשר לחברים לדבר.
היו"ר רפאל פנחסי
דיון אישי זה לפחות שלוש שעות.
תמר גוז'נסקי
אני רוצה לדעת, כל הסיפור הוא בגלל אשתו של סילבן שלום?
מאיר שטרית
חברת-הכנסת גוז'נסקי, באמת, זו התנהגות חברית לא יפה. זה חשוב לו, הוא

ביקש אישית. אני בחיים לא הייתי מסרב לבקשה אישית של אדם. מה קרה? מה יש לדברמזכיר הכנסת אריה האן;

הוא הכין קבלת פנים עם כיבוד לאנשים מבחוץ.
תמר גוז'נסקי
חבר-הכנסת שטרית, רק עכשיו שמעתי ממזכיר הכנסת שלא מדובר בכך שאשתו תגיע

אלא במסיבה שתוכננה לשעה מסויימת ומוזמנים אליה אנשים מחוץ לכנסת.
מאיר שטרית
אני לא יודע על מסיבה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם אני לא יודע על מסיבה. הוא צלצל וביקש שההצבעה תהיה בשש.

תמר גוז'נסקי;

זה לא ענין עקרוני, אז עכשיו כשהמידע יותר ברור, בואו נצביע עם סילבן, לא

נקלקל לו את המסיבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

כל הכבוד.

מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הרביזיה, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, הרביזיה התקבלה.
עבד-אלמלכ דראושה
אדוני היושב ראש, אולי אני רוצה להצביע בעד או נגד? במה מדובר?
היו"ר רפאל פנחסי
יש פנייה ממזכיר הכנסת לקביעת מסגרת דיון למינוי שר המדע החדש, חבר-הכנסת

סילבן שלום. היה פה ויכוח אם לעשות את זה דיון אישי או דיון סיעתי. ההצעה של

חבר-הכנסת שטרית היתה דיון סיעתי במסגרת של 5 דקות לכל סיעה.חגי מירום;

למה שוב אותי דבר לכל הסיעות? אני מציע 10 דקות לסיעות הגדולות ו-5 דקות

לסיעות הקטנות. זו המסגרת המינימלית.

מאיר שטרית;

בלי פיצול.
חגי מירום
בלי פיצול.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה לקביעת מסגרת דיון של 10 דקות לסיעות הגדולות,

5 דקות לסיעות הקטנות, וללא פיצול, בהודעת ראש הממשלה על צירוף שר נוטף

לממשלה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 2

נמנעים - 1

ההצעה התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
בעד - 3, נגד - 2, ונמנע אחד. ההצעה לקביעת מסגרת דיון של 10 דקות לסיעות

הגדולות, 5 דקות לסיעות הקטנות וללא פיצול, בהודעת ראש הממשלה על צירוף שר

נוסף לממשלה, התקבלה.

רחבעם זאבי;

אדוני היושב ראש, תעמיד להצבעה גם את ההצעה לדיון אישי.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר.

מי בעד דיון אישי?

חגי מירום;

הרי ויתרנו על זה.היו"ר רפאל פנחסי;

אבל הם מבקשים הצבעה גם על זה.

מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 2

נמנעים - 2

הבקשה לדיון אישי, לא התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

2 בעד, 2 נגד ו-2 נמנעים. הבקשה לדיון אישי לא התקבלה.

4. חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם -

החלטה בדבר שיחות טלפון

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא הבא בסדר היום מועלה על ידי גזברות הכנסת, והוא: חסינות חברי

הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם - החלטה בדבר שיחות טלפון. אביעד קאמרה, חשב

הכנסת, בבקשה.

אביעד קאמרה;

רבותי, בהוראות הקיימות בענין שיחות הטלפון מדובר ב-25,000 פעימות מונה

לשנה, ורק הפענוח גוזל הרבה מאוד עבודה ידנית בגזברות.

הרעיון בהצעה המונחת לפניכם אומר ש-25,000 פעימות המונה יתורגמו לסכום

שיוגדל מ-7,750 ש"ח לשנה ל-8,400 ש"ח לשנה, כולל מע"מ, הזהה לכ-27,000 פעימות,

ללא הבדל בין אזורי המגורים של חברי הכנסת.
תמר גוז'נסקי
כמה מקבלים היום הצפוניים?
אביעד קאמרה
30,000 פעימות מונה, אבל זה רק צפונה מחיפה, לא כולל את חיפה.

לדעתי, ההצעה מפתה מאוד גם את הכנסת כמנגנון וגם את חברי הכנסת. הנוהל

החדש יקל על גזברות הכנסת, בכל התהליך של ניהול מיכסת הפעימות, הוספה וגריעת

חבר כנסת להסדר, הוספה וגריעת מכשירי טלפון וכו'.

למשל, היום, כל אחד מכם יש לו חמשה, ששה ואולי יותר מכשירי טלפון,

ופלאפון. לגבי הטבות לחברי הכנסת, אמרנו שזה 650 ש"ח תוספת שנתית, שיום תוספת

של 2,000 פעימות מונה לשנה. אנחנו נקבל הנחות מאוד משמעותיות שמפורטות פה. אם

תשימו לב, מכשירי סלקום יחולקו לכם חינם. מכשירים מתקדמים עם פונקציות מאוד

מתקדמות.רחבעם זאבי;

למה הלכתם רק על חברת סלקום?
אביעד קאמרה
לא הלכנו רק על סלקום, יש גם את חברת פלאפון.

ההתקנות הן חינם. לגבי חברת פלאפון, מחיר רגיל של דמי השימוש הוא 74

אגורות, ומחיר המוצע לנו הוא 22 אגורות. כלומר, הפרש של 70%.

היו"ר רפאל פנחסי;

באמת, אי-אפשר לסרב להצעה.
אביעד קאמרה
בגדול, אנחנו מפנים לכם יותר כסף לשיחות טלפון, וגם בנושא של קשר עם

הציבור, כלומר, גם שם תחסכו כסף, וגם כאן תוכלו לעשות יותר.

אנחנו הופכים להיות לקוח עסקי. עד היום, כל חבר כנסת הלך כבודד ולכן לא

קיבלנו שום הנחות. היום, אנחנו מקבצים את כל המכשירים ביחד, והולכים כלקוח

עסקי. חברת סלקום הסכימה לקבל אותנו בהסדר של החשב הכללי שהוא הסדר נהדר,

מקבלים מכשירים חינם, התקנות חינם וכו' וכו'.

חברת פלאפון הסכימה לבוא לקראתנו במחירים ובצורות של השאלה או מכירה, כל

אחד לפי מה שהוא רוצה.

על מנת שתרצו לאמץ את הנושא הזה שיקל עלינו, אנחנו פונים אליכם ומבקשים

שתסכימו להסדר הזה.
רחבעם זאבי
מה קורה עם עודף כסף?

תמר גוז'נסקי;

בפעימות זה מצטבר משנה לשנה.

אביעד קאמרה;

לגימלאים זה לא מצטבר. לכם זה מצטבר.
היו"ר רפאל פנחסי
גם בעבר זה לא הצטבר לגימלאים, אין פה הרעת תנאים, ההטבה היא לגבי חבר

הכנסת בפועל. לדעתי צריך לתת מלה טובה לגזברות שעשו עבודה יוצאת מן הכלל,

ומיוזמתם, אף אהד לא פנה אליהם.

בשעתו, חבר-הכנסת זנדברג אמר שיש איזה טלפון משוכלל שאני לא יודע את שמו

שמתחבר לאינטרנט בקו מיוחד שיש בבזק. האם גם את זה לקחתם בחשבון?אביעד קאמרה;

ברגע שמדובר בסכום שיקבל חבר הכנסת, אין שום בעיה.
תמר גוז'נסקי
הרי עכשיו זה יילך לפי כסף.

אביעד קאמרה;

מדובר בהורדת מחירים משמעותית במכשירי הפלאפון והסלקום שלכם. הצעה אישית
שלי אליכם
תעבדו על רשת אהת, תהסכו יותר. כי אם אתם נותנים לעוזרים

הפרלמנטריים מכשירים מחברת סלקום, והפלאפון שלכם הוא מחברת פלאפון, המעבר שלכם

שאתם משלמים פר-שיחה מפלאפון לטלפון, היא הרבה יותר זולה מאשר פלאפון לסלקום

או סלקום לפלאפון.

לכן, כדאי ללכת על הברה אהת עם המכשירים שלה ועם הציוד שלה. זו הצעה שלנו

כהצעת התייעלות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל יש גם אפשרות ללכת בשתי הברות,

אביעד קאמרה;

וגם יותר.
היו"ר רפאל פנחסי
לדעתי זה יותר טוב, כי אז לא שמים את כל הביצים בסל אחד.

תמר גוז'נסקי;

סלקום מציעה מכשיר אחד בחינם?
אביעד קאמרה
כמה מכשירים שאת רוצה.

בפועל, אנחנו נחתים אתכם על הוראת קבע שאומרת שהמכשירים לא שלנו ואנחנו

לא יכולים לשחק לכם במכשירים. המכשירים שלכם ומתי שהוא אתם תלכו איתם הביתה.

יכול להיות שאם הכנסת תתפזר בטווה של שנה, הם יגבו קנס מזערי של 100 שקל. אתם

מקבלים את כל המכשירים.

המשמעות פה היא של חסכון כספי אדיר. תסתכלו על המחירים המצויינים בהצעה

ותראו שיש הבדלים גדולים מאוד. אנחנו מאוד בעד זה, ואנחנו מקווים שגם אתם תרצו

בזה.

שני דברים אנחנו רוצים לקחת והם: האהד - שיחות מבתי מלון. כיום, חבר כנסת

שישן בבית מלון, זכאי ל-10 פעימות מונה בחדרו. בפועל, המחירים שגובים מאיתנו

בתי המלון על שיחות טלפון גבוהים מאוד. הפענוח קשה מאוד כי צריך לשבת ולחשב

כמה הוא דיבר.דבר שני - יש לנו ארבעה או חמשה חברי כנסת שמקבלים כרגע 30,000 פעימות

מונה - אלה מהצפון הרחוק או דרומה מבאר שבע - הוספנו לכל המרכזיים 2,000

פעימות מונה, וגרענו מהם 3,000, שיהיה אחיד לכולם, כדי שנוכל לתרגם את זה

בצורה י ותר פשוטה.

שבח וייס;

למעשה יש תוספת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני חושב שזו הצעה טובה.
חגי מירום
אני שואל: כשלקחת מחמשה את ה-3,000 שלהם, והוספת למאה 2,000, הוספת שיחות

למערכת. אז יש פה תוספת.

תמר גוז'נסקי;

יש פה תוספת, אבל קיבלו הרבה הקלות אחרות.
היו"ר רפאל פנחסי
החסכון בזמן של העובדים בג זברות עולה עשרת מונים מהעלות של כמה פעימות

מונה שנותנים.
אביעד קאמרה
אני רוצה להדגיש שזו פנייה שלנו אליכם, לא אתם פניתם אלינו.
היו"ר רפאל פנחסי
אגב, אתמול בלילה צילצלו אלי מהתקשורת ושאלו מה מסתתר מאחרי הסעיף הזה?
אמרתי להם
שום דבר, זו יוזמה של גזברות הכנסת.
תמר גוז'נסקי
בסופו של דבר ההטבה הזאת חוסכת כסף לכנסת.
מאיר שטרית
אני מבקש לדעת האם יש הסדר כזה בין חברות הטלפון לבין חברות עסקיות

רגילות שאינן כנסת?
אביעד קאמרה
כן.
מאיר שטרית
זאת אומרת, ההסדר הזה הוא לא הסדר חריג לחברי כנסת?אביעד קאמרה;

לא.

מאיר שטרית;

האם בהצעה הזאת יש איזה שהיא הטבה סמויה לחברי הכנסת?
אביעד קאמרה
לא.
מאיר שטרית
תודה רבה. אלה כל השאלות שלי.
חגי מירום
מה העלות של תוספת השיחות שחברי הכנסת יקבלו?

אביעד קאמרה;

אנחנו מדברים על תוספת של 2,000 שיחות שזה 650 שקל לשנה לחבר כנסת. לעומת

זה, אנחנו מדברים על חסכון של בין 22 אגורות ל-74 אגורות לשיחה, שזה 70% הנחה.

שבח וייס;

האם נכון יחיה לומר שאנחנו נשארים, פחות או יותר, עם אותו מספר שיחות

שהיו לנו עד כה, והכנסת חוסכת, פחות או יותר, שני שליש של העלות?

אביעד קאמרה;

אני לא רוצה להיכנס למספרים, אבל הכנסת חוסכת מלי ונים.

היו"ר רפאל פנחסי;

היועץ המשפטי רוצה לומר כמה מלים.

צבי ענבר;

אני מפריד בין הנושא של מיכסה לבין הנושא של כל החישובים. אני בהחלט תומך

בכל המהלך-

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שגם העובדים יכולים להצטרף להסדר הזה, נכון?

אביעד קאמרה;

אנחנו מכניסים גס את עובדי הכנסת להסדר הזה.צבי ענבר;

--אבל, אני מציע לא לשנות דבר ממה שנקרא מיכסת השיחות. בשעתו החלטתם

וקבעתם את מספר השיחות, כפי שמחייב החוק, והחוק אומר: "חבר הכנסת זכאי למספר

שיחות טלפוניות חינם, ועדת הכנסת תקבע את מספר השיחות לסוגיהם". היא קובעת שני

דברים.

כעת, אם אתם רוצים לשנות את מספר השיחות, אתם צריכים להגיד במפורש, כמה

שיחות טלפוניות לשנה?
היו"ר רפאל פנחסי
הוא אמר, 27,000 שיחות.
תמר גוז'נסקי
אדוני היועץ המשפטי, אנחנו יכולים לשנות את הנוסח של הסעיף ולומר: שוועדת

הכנסת תקבע, לא פעימות אלא סכום כסף שנתי. במקום מספר פעימות נדבר על כסף.
צבי ענבר
ההצעה שלי אומרת, לא לגעת במספר השיחות. יש סעיף קטן (1)(ב} האומר

ש"שיחות בפלאפון ושיחות עם חו"ל באמצעות טלפונאי 18, ייכללו במיכסת השיחות

האמורה בסעיף קטן (א) וחישובם ייעשה בהתאם לכללים שיקבעו מנהל שירותי הטלפון

במשרד התקשורת".

תזכרו גם שמספר השיחות שמקבלים חברי הכנסת שנמצאים בגימלאות צמוד

אוטומטית למספר מחצית השיחות, ולפעמים הוא לא יעלה על מחצית, אבל הוא צמוד

לאחוזים, פרט לחברי כנסת ותיקים שיש להם את כל המיכסה.

לכן ההצעה שלי היא שבמקום הסעיף שקראתי את תכנו בפניכם ייאמר כך: "שיחות

בטלפון סלולארי וכל השירותים הנילווים לטלפון רגיל ולטלפון סלולארי ייכללו

במיכסת השיחות האמורות לעיל וחישובם ייעשה בהתאם לכללים שיקבע חשב הכנסת

באישור יושב ראש הכנסת".
היו"ר רפאל פנחסי
אבל הוא תירגם את זה לסכום של 8,400 ש"ח לשנה.
צבי ענבר
רבותי, לפי ההצעה שלי, לקחתם את מספר השיחות - שכבר קבעתם מה הוא - ואת

מספר השיחות האלה - "החישוב ייעשה בהתאם לכללי" - הופכים לכסף.
היו"ר רפאל פנחסי
זה מה שהציעה חברת-הכנסת גוז'נסקי.
תמר גוז'נסקי
לא, אבל צריך לשנות סעיף בחוק. הוא אומר שאי-אפשר רק לקבל את הכלל אלא

צריך לשנות את הסעיף.
היו"ר רפאל פנחסי
אם זה מקובל על אביעד, אז בהתאם לזה נשנה את הסעיף בחוק.

צבי ענבר;

אבל, כיוון שיש לכם כבר החלטה שאומרת שיש 25,000 פעימות, ויש 30,000

פעימות, ויש שיחות לחברי כנסת בגימלאות, אז אס אתם רוצים לקבל את כל ההסדר,

אתם חייבים לקבוע כעת במפורש שבמקום ה-25,000 יהיה 27,000. אתם צריכים לקבל

שתי החלטות, ולא רק החלטה על שינוי ההסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
צבי, אנחנו רוצים לקבל את זה כמיקשה אחת. אם בעקבות זה מתבקש לעשות שני

שינויים, תמצא את הניסוח המתאים.

צבי ענבר;

בעצם, אתם מקבלים החלטה שאומרת מעלים ל-27,000.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אנחנו לא מעלים ל-27,000, אנחנו הופכים את זה לסכום כספי.

צבי ענבר;

אתם לא יכולים, אתם חייבים להגיד, במקום עד 25,000 יבוא עד 27,000.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו לא אומרים במקום 25,000 - 27,000, אנחנו אומרים

צבי ענבר;

אתם לא יכולים לבטל את ה-25,000.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו אומרים סעיפים אלה ואלה בטלים, ובמקום זה יבוא סעיף האומר שהסכום

שיעמוד לרשות חבר הכנסת יהיה 8,400 ש"ח לשנה.
צבי ענבר
אז נא לתקן את החוק, ותכתבו: "חבר הכנסת זכאי לשיחות טלפוניות כפי שתקבע

ועדת הכנסת".

ואחרי שהחוק הזה יעבור קריאה שלישית, תלכו לדרככם. ברגע זה אתם לא

יכולים.
היו"ר רפאל פנחסי
אז מה ההצעה שלך? אתה אומר שלוש קריאות, זה לא ייגמר עד הפגרה.צבי ענבר;

ההצעה שלי היא להכניס את ההסדר לתקפו כך שאת כל מספר השיחות הקיים היום,
לכולם, ויש היום
חבר כנסת רגיל; הבר כנסת שגר רחוק; חבר כנסת גימלאי מזמן;

חבר כנסת גימלאי מתקופת הביניים; וחבר כנסת גימלאי חדש. יש כאלה שיכולים מעל

50%; ויש כאלה פחות מ-%50.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז תציע את ההצעה שלך.

צבי ענבר;
הצעתי
שיחות בטלפון סלולארי וכל השירותים הנילווים לטלפון רגיל או

לטלפון סלולארי, ייכללו במיכסת השיחות האמורות לעיל - מה שכתוב פה - וחישובם

ייעשה בהתאם לכללים שיקבע חשב הכנסת, באישור יושב ראש הכנסת. זה פותר את כל

הבעיה.

מאיר שטרית;

מותר לחלוק על זה? אם המסגרת האמורה לעיל, זאת אומרת זה 25,000 פעימות

שזה 7,750 ש"ח לשנה, ולא כפי שאתם מציעים 8,400 ש"ח לשנה. זה שונה ממה שהוא

מציע.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל הוא מסמיך את חשב הכנסת לשנות את הסכום, באישור יושב ראש הכנסת.

צבי ענבר;

לא את הסכום.

אמרתי כבר שיש שתי הצעות. אהת - להגדיל את מיכסת השיחות; שתיים - לשנות

את שיטת חחישוב. אמרתי לכם שאם אתם מקבלים שתי החלטות, אז בבקשה, אתם צריכים

להגיד שבמקום 25,000 יבוא 27,000. אין בעיה. תכתבו.
היו"ר רפאל פנחסי
ואז אנחנו עושים ממוצע, במקום 30,000 פעימות יורד ל-27,000 פעימות,

ובמקום 25,000 פעימות עולה ל-27,000 פעימות. מאחדים את הסכום.

חגי מירום;

איך זה אפשרי?

היו"ר רפאל פנחסי;

צבי אומר שאפשר.

צבי ענבר;

כן, אבל להגיד את זה.תמר גוז'נסקי;

נקודת המוצא היתה שיש שירות אחד, ממלכתי שעולה כך וכך כסף, ואף אחד לא

מגיע להסדר עם אף אחד, אבל היום אנחנו נמצאים בעידן שמלבד חברת בזק גם חברות

אחרות מספקות אותם השירותים והכנסת מגיעה לכל מיני הסדרים ששום חוק לא יכול

להשתנות כל כך מהר כמו שההסדרים האלה משתנים.

בעצם, מוצע פה להעביר סכום איקס שמכסה את השיחות ולהפוך אותו לכסף.
צבי ענבר
להפוך אותו לכסף זו לא הבעיה. הבעיה היא להפוך אותו לכסף ולהגדיל אותו.

תמר גוז'נסקי;

בעצם, מוצע פה להפוך כיסוי התחום הזה ששמו שיחות טלפון לחלק מקשר עם

הבוחר. אם היינו הגיוניים עד הסוף היינו אומרים שאנחנו מבטלים את כל התוצאה

של הכנסת לשיחות טלפון שהיא כך וכך מליונים, ובמקום זה אנחנו מוסיפים לדף

לבוחר. בעצם, תעשו את זה כמו דף לבוחר. אז בשביל מה אתם צריכים לעשות שני

חשבונות? אתם אומרים שאתם חוסכים כסף, נכון? אז לדעתי, אפשר לבטל את הסעיף

הזה ולהוכיח אחר כך איך זה באמת.

צבי ענבר;
אתם אומרים
אנחנו חוסכים. תסבירו לי, איזה חסכון הוא זה כשמעלים מ-7,500

ש"ח ל-8,400 ש"ח?
היו"ר רפאל פנחסי
אביעד אמר שהכנסת חוסכת.
צבי ענבר
במה היא חוסכת?
חגי מירום
באותו סכום אפשר לבצע יותר שיחות.
רחבעם זאבי
אני מציע שבשלב הזה נעצור את הדיון. נגיד שאנחנו מקבלים את רוח הדברים,

ומבקשים מהיועץ המשפטי לכנסת להגיש לנו לישיבה הבאה הצעת או הצעות החלטה.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לקראת פגרה.
רחבעם זאבי
השבוע. יוצאים לפגרה ב-29 ביולי.חגי מירום;

אני רוצה שהנייר הזה יחולק לכל חברי הכנסת, למה לעשות את זה ככה בחטף?

היו"ר רפאל פנחסי;

למה בחטף? בוועדת הכנסת יש נציגות לכל המפלגות, מי שרוצה יכול להביא זאת

לידיעת חברי מפלגתו.

שבח וייס;

הדיון הזח טיפוסי לדיונים רבים מאוד של ועדת כספים, של עיריות וכן הלאה.

מביאים נושא של 17 מיליון דולר, זה עובר מהר כי אף אחד לא מבין כלום. כשמביאים

דברים קטנים, אף אחד לא מבין כלום אבל מתיימר שמבין, ואז מתחיל הדיון. זה

קלאסי לשיעור במינהל ציבורי.

בא לכאן השב הכנסת, מביא רעיון שמבוסס על כך שבזכות הפיתוח, התחרות,

ההפרטה יש מצב שכולם יכולים ליהנות. זה אחד המצבים. הוא מוסיף ואומר שזה לא

סידור לפרוטקציה והשחתה של הכנסת כי הרבה גופים כבר קשורים לזה. דבר נוסף,

הכנסת עומדת להרוויח משהו. משהו זה יכול להיות 300 אלף שקל, מליון או שני

מליון שקל, כל סכום זה משהו. חברי הכנסת ירוויחו מזה, ולא על חשבון הציבור.

איפה התקלה? התקלה בניסוח החיק שבעזרת היועץ המשפטי נתגבר עליו. התקלה היא

הפחד שלנו שיכתבו עלינו מחר בעתונות שהוספנו עוד 2,000 פעימות טלפון. אין שום

סיכוי בעולם שמישהו יכתבו פעם שהכנסת חסכה פרוטה.

צבי ענבר;

אבל איפה פה החסכון?

חגי מירום;

שבח, איך אפשר שקודם היה לך 7,750 ש"ח ועכשיו יש לך 400,8 וחסכת? שיסבירו

לי איך זה קרה.
שבח וייס
הבעיה הדרמטית היחידה שעומדת לפנינו עכשיו, איך זה קרה שפתאום, למרות

שכולם מרוויחים והכנסת חוסכת, חבר הכנסת הבודד קיבל איזה 700 שקל לשנה יותר.

זו הדרמה.

תמר גוז'נסקי;

רבותי, בגדול, החסכון של הכנסת הוא שכל מנגנון הכנסת נכנס להסדר הזה.

מנגנון הכנסת יחד עם חברי הכנסת הופך להיות ציבור לקוחות כל כך גדול שהודות

לזה מתאפשר החסכון.

לכן, כל חבר כנסת יקבל 700 שקל, אבל תמורת זה הכנסת תרוויח בממוצע על כל

חבר כנסת 7,000 שקל. אז הכנסת, כגוף מתוקצב, יוצאת עם רווח נקי של 6,000 שקל.

צבי ענבר;

אני לא מבין, ועם המיכסה הנוכחית הכנסת לא מרוויחה את כל היתרונות האלה?

רק הגדלת המיכסה מביאה את היתרונות?
אביעד קאמרה
ודאי, אתה מקבל יתרון של לקוח עסקי.

צבי ענבר;

אז פה מעלים את המיכסה, אבל הסכומים הם סכומים.

היו"ר רפאל פנחסי;

החסכון הוא שלעובדי הגזברות יהיה יותר קל לחשב זאת.

צבי ענבר;

אבל זה לא קשור בהגדלת מספר השיחות.

תמר גוז'נסקי;

יש חסכון כללי, ואנחנו מקבלים את זכות היתר שהיתה לחברי כנסת שגרים רחוק

שקיבלו יותר, זה עוד חסכון מסויים. בסך הכל יש פה חסכון אדיר לכנסת.

מאיר שטרית;

אני רוצה לענות לחבר-הכנסת חגי מירום שלמרות שאתה מגדיל את המיכסה, יש

פה חסכון, והחסכון הוא בשני מישורים, מעבר למה שאמרה חברת-הכנסת גוז'נסקי.

ביטול שיחות הטלפון במלונות. שיחת טלפון במלון לא עולה פעימת מונה, היא עולה

לפי החיוג של המלון בפעימת המונה.

אביעד קאמרה;

זה עולה לכנסת 50 סנט פלוס מע"מ.

מאיר שטרית;

דבר שני, הורדת המיכסה של הצפוניים מ-30,000 פעימות ל-27,000.

חגי מירום;

הורדת מהם, אבל הוספת לכל האחרים.

מאיר שטרית;

בשיטה שמתחשבנים היום זה גוזל המון זמן לגזברות הכנסת.

והדבר המרכזי והאחרון זה עצם העלאת מיכסת השיחות לחבר כנסת שיוצרת מצב

שהכנסת הופכת ללקוח עסקי, ולכן אתה זוכה להנחות מרחיקות לכת בשירותים האחרים,

לכל עובדי הכנסת.

צבי ענבר;

ו-7,750 זה לא לקוח עסקי? רק 8,400 זה לקוח עסקי?
דוד לב
אדוני היושב ראש, כדאי להעיר את תשומת לב החשב, לדעתי מתקבלת פה

אינפורמציה לא לגמרי מדוייקת, וחבל.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, צודק היועץ המשפטי מבחינה הניסוח אני מציע שנשנה את

המיכסה לחבר כנסת מ-25,000 פעימות ל-27,000 פעימות, על פי הצעת החשב.
היו"ר רפאל פנחסי
וזה מבטל את מיכסה הטלפונים במלונות וגם המיכסה לצפוניים הרחוקים.
מאיר שטרית
דבר שני, בעקבות החלטה זו לקבל את הנוהל שמציע חשב הכנסת לגבי כל יתר

הסעיפים. ואז פתרנו את הבעיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עושים שינוי על ההחלטה שבמקום 25,000 פעימות יהיה 27,000. מבטלים

את ה-30,000 וזה יורד ל-27,000 פעימות. ומקבלים את כל הנוהל הזה כמיקשה אחת,

על כל קרבו וכרעיו.

אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת שטרית לתקן במקום 25,000 פעימות

ל-27,000 פעימות, ובמקום 30,000 יהיה גם כן 27,000 פעימות, ולבטל את בתי

המלון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעתו של חה"כ מאיר שטרית, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
הצעתו של חבר-הכנסת מאיר שטרית התקבלה.

מי בעד קבלת הצעת חשב הכנסת על כל המרכיבים שבה, כמיקשה אחת? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעתו של חשב הכנסת, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
הצעתו של חשב הכנסת התקבלה.

תודה רבה לחשב הכנסת ולכל עובדי הגזברות על ההצעה.
אביעד קאמרה
תודה רבה, ושלום.5..פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר העברת הצעת חוק למליאה

לאחר שהוועדה החליטה שלא לאשר אותה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר רפאל פנחסי
הסעיף הבא בסדר היום: פניית יושב ראש ועדת הכספים בדבר העברת הצעת חוק

למליאה לאחר שהוועדה החליטה שלא לאשר אותה לקריאה שניה ושלישית.

יושב ראש ועדת הכספים פנה אלינו בענין "הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון

מס' 12), התשנ"ח-1998, של חברי-הכנסת: אברהם שוחט, חיים אורון, יצחק כהן ונסים

דהן.

הצעת חוק זו שבנדון עברה בקריאה ראשונה ביום י"ט באדר התשנ"ח (17 במרס

1998) והועברה לוועדת הכספים. הצעת החוק מצ"ב. ועדת הכספים סיימה את דיוניה

בהצעת החוק וביום ה' בתמוז התשנ"ה (29 ביוני 1998) החליטה שלא לאשר אותה. סעיף

123(א) לתקנון הכנסת קובע: 'סיימה הוועדה את דיוניה בהצעת החוק, תחזירה לכנסת

לקריאה שניה בנוסח שאישרה לכך'. ביום ט"ז בטבת התשל"ט (15 בינואר 1979) החליטה

ועדת הכנסת, בהקשר לאמור בסעיף 123 (א) שאין סמכות לוועדה מוועדות הכנסת

להחליט שלא להעביר הצעת חוק למליאת הכנסת לקריאה שניה ולקריאה שלישית. (ראה

כוכבית לסעיף 123(א) לתקנון). לכאורה קיימת סתירה בין סעיף 123 (א) לבין החלטת

ועדת הכנסת לגבי הסעיף האמור, והמסקנה מהחלטת ועדת הכנסת היא שעל ועדת הכספים

להחזיר למליאת הכנסת את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית גם אם היא לא אישרה

אותה. לפי הצעתו של עו"ד צבי ענבר, אני מבקש את הנחיותיכם כיצד לנהוג בהקדם

האפשרי.

היועצת המשפטית של ועדת הכספים, עורכת-הדין אנה שניידר, בבקשה.
אנה שני ידר
הצעת החוק של חבר-הכנסת אברהם שוחט היא הצעה שהתוכן שלה, כרגע, לא

רלבנטי לדיון כאן, אבל בעצם היא אומרת שיש לבטל סעיף מסויים בחוק החברות

הממשלתיות.

ועדת הכספים הצביעה על הצעת החוק להכנה לקריאה שניה ושלישית, ולא אישרה

אותה, גם לאחר רביזיה. ואז, בעצם אין נוסח שוועדת הכספים אישרה, כפי שנאמר

בסעיף 123(א) לתקנון, ושוב, אני קוראת את הסעיף: "סיימה הוועדה את דיוניה

בהצעת החוק, תחזירה לכנסת לקריאה שניה בנוסח שאישרה לכך".

הוועדה לא אישרה את הצעת ההוק, לכן גם לא אישרה את הנוסח, לכאורה היה

צריך לומר שסעיף 123(א) לא חל. אבל, הכוכבית בעצם קובעת שאין סמכות לוועדה שלא

להחזיר את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית - - -
מאיר שטרית
אם יש הצעת חוק.
אנה שניידר
אין סמכות לומר שאין הצעת חוק, כי המליאה אישרה אותה בקריאה ראשונה.אברהם שוחט;

המליאה אישרה את הצעת החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל ברגע שהוועדה פסלה אותה, נגמר.
מאיר שטרית
אם הוועדה היתה מאשרת הצעת חוק, ובתוכה היו מאה סעיפים של חבר-הכנסת

שוחט, ונשאר סעיף אחד שהממשלה מתנגדת לו. אין סמכות לוועדה להחליט לא להביא את

החוק בקריאה שניה ושלישית, אם החוק נגמר היא חייבת להביא אותו לקריאה שניה

ושלישית.

בכנסת שעברה היתה הצעת חוק שלי שמשכו אותה אחרי שעברה קריאה שניה ושלישית

בוועדה, זה הוגש למליאה - ראה בג"ץ שבח וייס נגד יושב ראש הכנסת, בכנסת הקודמת

- הצעת החוק הועברה למליאה לקריאה שניה ושלישית, הממשלה התנגדה להצעת החוק

שלי, בשביל להחזיר את הצעת החוק, מה עשה יושב ראש הכנסת? הוא פנה ליושב ראש

הוועדה לעבודה ורווחה והוא משך בחזרה את הצעת החוק לוועדה, וקבר אותה שם.
אברהם שוחט
לא, אבל אם יושב ראש הוועדה מוכן להעביר.
חגי מירום
כאן יש בעיה עם הכוכבית, כי הכוכבית קובעת שאין להם סמכות לא להעביר.

ואילו התקנון קובע שצריך להביא את זה בנוסח שאישרה לכך.
מאיר שטרית
הכוכבית לא מתייחסת למה שאומר סעיף 123(א).
אנה שניידר
היא בהחלט מתייחסת.
מאיר שטרית
123 (א) אומר: "סיימה הוועדה את דיוניה בהצעת החוק, תחזירה לכנסת לקריאה

שניה בנוסח שאישרה לכך".
אנה שניידר
נכון, עכשיו תקרא את הכוכבית. כתוב: "לאור האמור בסעיף 123 (א) לתקנון,

כלומר, יש התייחסות מפורשת לאותו סעיף, "אין סמכות לוועדה מוועדות הכנסת

להחליט שלא להעביר הצעת חוק למליאה..."
מאיר שטרית
זאת אומרת, אם הוועדה גמרה את הדיון, אישרה נוסח כלשהו, אין סמכות לוועדה

לא להעביר אותה לקריאה שניה ושלישית.אנה שניידר;

צבי ענבר אומר שלא כך יש לפרש, הוא אומר שאין סמכות לוועדה, כי הכנסת

קיבלה את החוק בקריאה ראשונה, ונתנה בעצם סמכות לוועדה להכין לקריאה שניה

ושלישית.

מאיר שטרית;

זאת אומרת שהוועדה לא אישרה את החוק, החוק לא קיים.

אברהם שוחט;

מאיר שטרית;

אז מה יעלו?
אברהם שוחט
שהוועדה ממליצה לא לאשר את החוק. זה הכל.
מאיר שטרית
אז על מה מצביעים?
אנה שניידר
זאת השאלה שבשבילה באנו לכאן.
מאיר שטרית
אנה, לדעתי, בשביל זה צריך את היועץ המשפטי של הכנסת. נקיים את הדיון מחר

כשהוא יהיה פה.
אנה שניידר
גם אני חושבת שהוא צריך להיות בדיון.
מאיר שטרית
חבר-הכנסת שוחט, זו בעיה עקרונית.
חגי מירום
חבר-הכנסת שטרית, מה שיתבקש כאן ככל הנראה זה עוד איזה פרה-רולינג של

הוועדה שתכליתו לרדת אל הנקודה שהעלית כאן, האם הכוונה היא להצעת חוק שהוועדה

אישרה, והכוכבית אומרת, אתה לא רשאי לא להעלות אותה או הכוונה היא גם להצעת

חוק שהוועדה לא אישרה, ואנחנו אומרים אתה אל תביא אותה בנוסה של המציעים.מאיר שטרית;

בדיוק. אני רוצה לומר אגב שבקריאה הראשונה אין בעיה כזאת. בקריאה הראשונה

זה ברור לגמרי. הדוגמה היא מהגי מירום ואני. הצעת חוק מימון מפלגות שלי, בכנסת

שעברה, זוכר? עברה קריאה טרומית. באה לוועדת הכנסת, ואתה קברת את הצעת החוק

בוועדה. היה לך רוב, הצבעת נגדי בוועדה. על פי התקנון, מקרה כזה בקריאה

ראשונה, אין בעיה, אתה חייב להביא את זה למליאה ולהסיר את זה, ונפלת, במליאה

היה לי רוב וזה אושר כמו שהגשתי בקריאה ראשונה.

קריאה שניה ושלישית, אין מינהג, אנחנו צריכים לחשוב מה רצוי לכנסת לעשות,

לא למפלגה.
אנה שניידר
אם נעשה השוואה עם סעיף 138(ב) שמדבר על הצעות חוק פרטיות, אז כתוב שם:

"הוועדה תכין את הצעת החוק לקריאה ראשונה" - זה הצעה פרטית - "או תציע לכנסת

להסירה מסדר היום".

מאיר שטרית;

בדיוק. שם ברור.

אם כן, נדון בזה מחר כשהיועץ המשפטי יהיה נוכח.

6. פניית יו"ר ועדת העליה והקליטה בדבר העברת הצעה לסדר היום

בנושא; "מצוקתם של יהודי חבל קוארה שבאתיופיה" מוועדת

הפנים לוועדת העליה והקליטה

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא הבא שעל סדר היום, פניית יו"ר ועדת העליה והקליטה בדבר העברת הצעה

לסדר היום בנושא; "מצוקתם של יהודי חבל קוארה שבאתיופיה" מוועדת

הפנים לוועדת העליה והקליטה. וכך היא כותבת; "ביום כ"ט בסיוון התשנ"ח, 23

ביוני 1998, העבירה מליאת הכנסת הצעות לסדר היום בנושא; מצוקתם של יהודי חבל

קוארה שבאתיופיה של חבר-הכנסת ראובן ריבלין ואופיר פינס-פז לדיון בוועדת

הפנים. ברצוני לערער על החלטה זו של המליאה. כל נושא הנוגע ליהדות התפוצות

נמצא בתחום אחריותה של ועדת העליה והקליטה על-פי התקנון. אני מודה לך על הבאת

הנושא להצבעה בוועדה".

באנו בדברים עם יושב ראש ועדת הפנים, והוא מסכים להעביר את הנושא לוועדת

הקליטה. מי בעד להמליץ למליאה להעביר את הנושא לטיפול מוועדת הפנים לוועדת

העליה והקליטה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה להמליץ למליאה להעביר את הנושא לטיפול ועדת העליה והקליטה, התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה להמליץ למליאה להעביר את ההצעה לסדר היום בנושא; מצוקתם של יהודי

חבל קוארה שבאתיופיה מוועדת הפנים לוועדת העליה והקליטה, התקבלה.7. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;
הסעיף הבא בסדר חיום
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.

הצעת חוק הגנים הטיפוליים, התשנ"ח-1998 - של חברת-הכנסת תמר גוז'נסקי וקבוצת

חברי כנסת. חברת-הכנסת גוז'נסקי מציעה להעביר את הנושא לוועדה לגיל הרך. היו

אחרים שביקשו להעביר את הנושא לוועדות אחרות.

אדוני היועץ המשפטי, חצעת חוק הגנים הטיפוליים יכולה להיות מועברת לוועדה

לגיל הרך? הוועדה מונתה לפי סעיף 16(ד).

מאיר שטרית;

מה זה הוועדה לגיל הרך?
תמר גוז'נסקי
זו ועדה משותפת לוועדת העבודה והרווחה.

מאיר שטרית;

זו הצעת חוק שמחייבת תקצוב, לדעתי צריך להעביר אותה לטיפול ועדת הכספים.

תמר גוז'נסקי;

מה פתאום ועדת כספים, זה חינוך, זה רווחה. מה זה שייך לכספים? כל דבר

עולה כסף, אז כל דבר שעולה כסף הולך לוועדת הכספים?
מאיר שטרית
אז ועדת החינוך.

רחבעם זאבי;

אני בעד זה שכל הצעות חוק יוכרעו ויידונו רק בוועדת הקבע ולא בוועדות

זמניות--
מאיר שטרית
אני מקבל זאת.
רחבעם זאבי
-ואם לא, אני רשמתי היום במקרה, בדיון אחר, 12 ועדות שאני עומד להציע -

צבי ענבר;

זאת ועדה לפי 16(ד). 16(א) מדבר על העברה.

אני מציע לדחות זאת למחר, מפני שאני מוכרח לעלות לנשיאות.היו"ר רפאל פנחסי;

חברת-הכנסת גוז'נסקי, תשאירי את זה למרור.

רחבעם זאבי;

אדוני היושב ראש, אני באמצע רשות דיבור, אני עוזב את הישיבה מתוך מחאה.

עוד לא קרה שהתחלתי לדבר ולא הלכו לדבר עם מישהו אחר.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת זאבי, אתה צודק, אבל הוא מיהר לנשיאות הכנסת, אני מתנצל.

רחבעם זאבי;

הנושא של ועדות זמניות מציק לי הרבה זמן ואני לא שקט עם זה. אין לי

אינטרס אישי, לא תנועתי, לא מפלגתי, לא סיעתי. האינטרס שיש לי הוא פרצופה של

הכנסת. קיבלנו מהאבות המייסדים 10 ועדות, והגענו ל-15 ועדות. רשמתי היום עוד

12 ועדות שאני אתבע את הקמתן, אם זו תהיה המגמה, ואקרא לכם אותן: ועדה קבועה

לשלום הילד; ועדה לחקלאות והתיישבות; ועדה לארכיאולוגיה; ועדה לספורט שתצא

מוועדת החינוך, כי ספורט נושא חשוב; ועדה ליש"ע - פוליטי; ועדה לתרבות, היא לא

צריכה להיות עם חינוך; ועדה למיעוטים; ועדה לחוץ, היא לא צריכה להיות בחוץ

ובטחון; משטרה ובטחון פנים, לא יכולה להיות בוועדת הפנים; ועדה לאנרגיה; ועדה

לתקשורת; ועדה לאיכות הסביבה. 12 ועדות חדשות. אנחנו לא מרגישים מה אנחנו

מעוללים לכנסת בשתי הכנסות האחרונות, ה-13 וה-14. בלי להרגיש אנחנו מוסיפים

ועדות ונותנים להם אחר כך חקיקה, ומהחקיקה הם מקבלים את הצידוק לקיום, והתוצאה

היא כנסת מעוותת.

אני אומר לכם באחריות, האבות המייסדים היו חכמים, השאירו לנו תקנון יפה,

השאירו לנו כנסת מאורגנת יפה, וכל פעם אנחנו מנסים להמציא את הגלגל. יש לנו 10

ועדות יסוד, אמיתיות, קבועות, וצריך לחזור אליהן.

מזה אני גוזר לנושא שנדון כעת. בלי שום קשר, מי המציע ומה יידון שם וכן

הלאה. באמת, עניינית, חקיקה צריכה להיות בוועדות קבועות.
מאיר שטרית
אתה צודק במאה אחוז.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר והיועץ המשפטי מיהר לנשיאות, נדחה את הדיון בהצעה זו לישיבה הבאה.
רחבעם זאבי
בסדר, אז נדון בזה מחר.
היו"ר רפאל פנחסי
פעולת המשטרה נגד ערוץ 7" - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת: ניסן

סלומינסקי, אברהם פורז, דליה איציק ואברהם רביץ. נשמעו הצעות להעביר את הנושא

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה או לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת החינוך

התרבות והספורט.חבר-הכנסת סלומינסקי רוצה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

חגי מירום;

לוועדת הפנים.
מאיר שטרית
פנים.

רחבעם זאבי;

אני בעד רווקה, חוק ומשפט.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם אני בעד חוקה.

אני מציע להשאיר את ההצבעה למחר.

"מדיניות הקרוואנים והמגורונים ביש"ע" - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת

איתן כבל. סגן שר הבטחון הציע להעביר את הנושא לוועדת חוץ ובטחון.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה להעביר את הנושא לטיפול ועדת החוץ והבטחון, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
ברוב קולות הוחלט להעביר את הנושא: "מדיניות הקרוואנים והמגורונים ביש"ע"

לועדת החוץ והבטחון.

הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים, סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת

לגיל 18), התשנ"ח-1997 - של חבר-הכנסת יונה יהב וקבוצת חברי כנסת. נשמעו הצעות

להעביר את הנושא לוועדה למלחמה בנגע הסמים או לוועדת החינוך, התרבות והספורט.

מי בעד העברת הנושא לוועדה למאבק בנגע הסמים? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה להעביר את הנושא לטיפול הוועדה למאבק בנגע הסמים, התקבלההיו"ר רפאל פנחסי;

ברוב קולות הוחלט להעביר את הצעת החוק בנושא: איסור שימוש בסמים מסוכנים,

סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת לגיל 18), לוועדה למאבק בנגע הסמים.

הצעת חוק הגליל (תיקון - קביעת בסיס לחישוב סובסידיה), התשנ"ח-1988 - של

חבר-הכנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת. נשמעו הצעות להעב"יר את הנושא לוועדת

הכלכלה או לוועדת הכספים.
חגי מירום
כלכלה.
רחבעם זאבי
כלכלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה לשמוע את דעתו של צבי. נחליט בזה מחר.

הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998. נשמעו הצעות

להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה או לוועדת החוקה, חוק ומשפט. לא מפורט מה זה

ומי המציע.

חגי מירום;

מינהל, קרקע, זה תמיד כלכלה. מינהל מקרקעי ישראל יידון בוועדת החוקה, חוק

ומשפט? אם זה היה חוק יסוד: מינהל מקרקעי ישראל, אז בסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת מאיר שטרית, אולי אתה יודע מהי הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל

(תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998 ומי הציע אותה? על פניו נראה שצריך להעביר זאת

לוועדת הכלכלה.
מאיר שטרית
מדובר בהרכב של מינהל מקרקעי ישראל. "חוק מינהל מקרקעי ישראל קובע כי

מספר חברי המועצה לא יפחת מ-18 ולא יעלה על 24. מחצית מהחברים חינם כידוע

נציגי ממשלה ומחציתם האהרת מייצגת את קרן קיימת לישראל. החוק קובע כמו כן כי

לפחות מחצית מנציגי הממשלה יהיו עובדי מדינה בכירים, ונציגות הקרן קיימת

לישראל מצידה תורכב מחברי הדירקטוריון של קרן קיימת לישראל, וכן נציגי הסוכנות

היהודית, אם הקרן קיימת לישראל קבעה כך".
רחבעם זאבי
ועדת החוקה, חוק ומשפט.
חגי מירום
למה חוקה? יש חוק יסוד: מינהל מקרקעי ישראל.
אלי שהרבני
אבל זה לא נוגע לחוק. חוק יסוד אומר רק שאי-אפשר להעביר קרקעות.
מאיר שטרית
של מי הצעת החוק?

אלי שהרבני;

אני לא זוכר, זה בטרומי.

היו"ר רפאל פנחסי;

קריאה ראשונה זה ממשלתי.
אתי בן-יוסף
שר התשתיות הביא אותה.

חגי מירום;

אני חושב להעביר לוועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לוועדת הכלכלה או שנחליט מחר לאחר שנשמע את צבי?
רחבעם זאבי
נחכה לצבי.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:00)

קוד המקור של הנתונים