ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/07/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 177

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. י"ג בתמוז התשנ"ה (7 ביולי 1998). שעה 00;15

נכחו;

חברי הוועדה; מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

שבח וייס

חגי מירום

נואף מסאלחה

אחמד סעד

מוזמנים; חבר הכנסת צבי ויינברג

חבר הכנסת וליד צאדק חאג' יחיא

חבר הכנסת איתן כבל

חברת הכנסת סופה לנדבר

אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר מאיר שטרית;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר יומנו ערעורים על החלטת יושב

ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

הערעור הראשון הוא של חבר הכנסת איתן כבל בנושא: ועדת בן-דרור והמינויים

הפוליטיים. רשות הדיבור לחבר הכנסת איתן כבל.

איתן כבל;

אדוני היושב ראש, הנושא מדבר בעד עצמו. אני מבקש שנצביע.

שבח וייס;

אני מציע שנאשר את בקשתו של חבר הכנסת כבל. מחר, כשיגיע תורו לדבר - הוא גם

יגיד שהנושא מדבר בעד עצמו.

היו"ר מאיר שטרית;

הנושא שעליו מדובר איננו נחשב נושא דחוף, שום דבר לא יימנע בפעולה דחופה לכן

הנשיאות לא ראתה מקום לאשר אותו כנושא דחוף.

אני מעמיד להצבעה את הערעור של חבר הכנסת איתן כבל בנושא: ועדת בן-דרור

והמינויים הפוליטיים.

הצבעה

בעד הערעור - 4

נגד - 2

הערעור אושר.

היו"ר מאיר שטרית;

הערעור אושר.

נעבור לערעור השני - דוח האגודה לזכויות האזרח. רשות הדיבור לחבר הכנסת וליד

צאדק חאג'-יחיא.

וליד צאדק חאג'-יחיא;

הער؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒעור מדבר בעד עצמו. זכויות האזרח הוא דבר חשוב מאד מאד גם למגזר הערבי

וגם למגזר היהודי - -

חגי מירום;

זה דוח שפורסם עכשיו.

היו"ר מאיר שטרית;

רבותיי, הערעור מדבר בעד עצמו וגם התשובה של הנשיאות מדברת בעד עצמה.

צבי הנדל;

לא כולם רוצים לגמור ביום רביעי בשעה נורמלית

שבח וייס;

אף אחד לא בא. כל הנושאים נופלים. לא משנה אם מאשרים פה או לא.

היו"ר מאיר שטרית;

יש 36 נושאים לפני הדחופות.

אני מעמיד את הערעור של חבר הכנסת וליד צאדק חאג'-יחיא להצבעה.

הצבעה

בעד הערעור - 5

נגד - 2

הערעור אושר.

היו"ר מאיר שטרית;

הערעור אושר.

אנחנו עוברים לערעור השלישי - ערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג בנושא;

הרשעתו של עורך עיתון "מעריב" בפלילים. הערעור מדבר בעד עצמו.

אני מעמיד את הערעור להצבעה.

הצבעה

בעד הערעור - 3

נגד - 2

הערעור אושר.

היו"ר מאיר שטרית;

הערעור אושר.

כיוון שחבר הכנסת רפי אלול איננו - הערעור שלו יורד.

רבותיי, אני מבקש להודיע לחברי הוועדה שהערעורים שהוגשו לי לגבי החלטתו של

יושב ראש הכנסת בדבר זהות ההצעה של חבר הכנסת מודי זנדברג עם זהות הצעתו של חבר

הכנסת אהוד ברק, וזהות ההצעה של חבר הכנסת רן כהן עם זהות הצעתו של חבר הכנסת

אהוד ברק - הוסרו. ביקשו להסיר אותם לכן הערעור לא מונח בפנינו. הנושא בדבר

גיוס בחורי ישיבות, החוקים של חברי הכנסת אהוד ברק ורן כהן יועמדו מחר להצבעה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 07;15)

קוד המקור של הנתונים