ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/07/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-07dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 176

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. י"ב בתמוז התשנ"ה (6 ביולי 1998). שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

קצרנית: אסתר אלפיה

סדר-היום: 1. בקשת יושב-ראש הכנסת למינוי ועדת הפירושים.

1. בקשת יושב-ראש הכנסת למינוי ועדת הפירושים

היו"ר מאיר שטרית;

אני פותח את הישיבה.

הנושא היחידי שעל סדר היום הוא: בקשת יושב-ראש הכנסת למינוי ועדת

הפירושים. אנחנו בלחץ של זמן למינוי ועדת הפירושים וחייבים לסיים את הנושא כדי

؀ࠂࠈࠊࠎשיושב ראש הכנסת יוכל להפעיל את הוועדה.

אין ויכוח על הרכבה של ועדת הפירושים, וההרכב המוצע הוא של חברי-הכנסת

הבאים: מאיר שטרית; דוד טל; שבח וייס; היים דיין; נעמי חזן; רפאל אדרי; שמריהו

בן-צור; ונואף מסאלחה. כולם סגני יושב-ראש הכנסת.

אני מציע אם כן לוועדה לאשר את הרכב ועדת הפירושים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 1

נגד

נמנעים -

הרכב ועדת הפירושים, התקבל
היו"ר מאיר שטרית
הרכב ועדת הפירושים אושר פה אחד.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:05)

קוד המקור של הנתונים