ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/06/1998

אישור מימון מכשיר טלוויזיה מתקציב רכישת משרדים; בקשה לרביזיה בדבר קביעת ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע. התשנ"ח-1998; הודעה אישית של היועץ המשפטי לוועדה. צבי ענבר; הצעת ח"כ מאיר שטרית לתיקון סעיף 138 לתקנון -בדבר הדיון בהצעות חוק בוועדות הכנסת; סעיף ה (1) להחלטה בדבר ארנונה; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסה"י; פניות בעניין החלטת שכר חברי הכנסת (שכירת משרדים - הוראת שעה) א. סעיף ה (1) להחלטה בדבר ארנונה; פניית ח"כ זאבי בדבר הגבלה באחוזים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 172

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ט בסיוון התשנ"ח (23 ביוני 1998). שעה 00;12

נכחו; חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

רפי אלול

עבד אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

יהודה הראל

שבח וייס

אליעזר זנדברג

רחבעם זאבי

איתן כבל

חגי מירום

נואף מסאלחה

אחמד סעד

מאיר שטרית

ממלא מקום; אלי גולדשמידט

מוזמן; שלום שמחון

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; שלומית כהן

סדר-היום; 1. הודעה אישית של היועץ המשפטי לוועדה, צבי ענבר.

2. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר היום.

3. בקשה לרביזיה בדבר קביעת ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק עיגון

ורישום זכויות החקלאים בקרקע, התשנ"ח-1998.

4. הצעת ח"כ מאיר שטרית לתיקון סעיף 138 לתקנון - בדבר הדיון בהצעות

חוק בוועדות הכנסת.

5. פניות בעניין ההלטת שכר חברי הכנסת (שכירת משרדים - הוראת שעה):

א. סעיף ה(1) להחלטה בדבר ארנונה.

ב. פניית ח"כ אדיסו מסאלה בדבר החזר הוצאות בעבור העברת משרד

ודמי תיווך.

ג. אישור מימון מכשיר טלוויזיה מתקציב רכישת משרדים.

ד. פניית ח"כ רחבעם זאבי בדבר ביטול הגבלה באחוזים של רכישת

הציוד המשרדי ללשכה הפרלמנטרית.

ה. פניית ח"כ חנן פורת בעניין רכישת ריהוט ללשכתו לפניות הציבור.

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק.הודעה אישית של היועץ המשפטי לוועדה. צבי ענבר

היו"ר רפאל פנחסי;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

אני מבקש לברך את חבר הכנסת זנדברג, על הולדת הבן. שיהיה לו הרבה נחת

ושיהיה גדול בישראל.

היועץ המשפטי מבקש להביא בפני הוועדה הודעה אישית.

צבי ענבר;

אדוני היושב ראש, חברי הוועדה, הובא לידיעתי שבישיבה הקודמת של הוועדה

הובעה ביקורת או מחאה על היעדרותי. אני מבקש להבהיר לוועדה, אני יועץ משפטי של

כמה ועדות, שלכל אחת מהן ימים ושעות קבועים. בכל יום שלישי בשעה 09:00 אני

משתתף בוועדת האתיקה. חבר הכנסת אלי גולדשמידט יכול להעיד על חשיבות הישיבה

שהיתה הבוקר. אני חושב שקביעת השעות והימים השונים נועדה לאפשר לי למלא את

תפקידי.

אני רוצה להבהיר חד משמעית, שהודעתי מראש שלא אוכל להיות נוכח בישיבה

הזאת, בגין ישיבה שנקבעה כבר חודש ימים מראש, גם בהשתתפות אנשים שאינם חברי

כנסת. ממלא מקום יו"ר הוועדה ידע על כך מראש והסכים לוותר על נוכחותי. אמרתי

למנהלת הוועדה, שמי שמתמצא במדעים ריאליים יודע, שגוף אחד לא יכול להמצא בעת

ובעונה אחת בשני מקומות.

קיבלתי הודעה ממנהלת הוועדה, שממלא מקום יושב ראש הוועדה יודע שלא אהיה,

ואמר שאם לא אהיה - אז לא אהיה. תודה.

מאיר שטרית;

מר ענבר, לא באתי אליך בטענות באופן אישי. טענתי, שבדיון כל כך חשוב של

הסרת חסינות של חבר כנסת, בסדר העדיפות שעמד לפניך בין ועדת האתיקה לוועדת

הכנסת, כיועץ משפטי של הוועדה לדעתי צריך היית להיות נוכח כאן ולא בוועדת

האתיקה.

כשקבעו את ישיבת הוועדה אמרה לי מנהלת הוועדה, שבאותה שעה יש ישיבה של

ועדת האתיקה. השבתי שעם כל הכבוד לוועדת האתיקה, אני חושב שהישיבה בוועדה הזאת

היא יותר חשובה. אפשר לדהות את הישיבה של ועדת האתיקה. הישיבה שלנו נקבעה עוד

ביום רביעי שעבר, ובחרו לקיים את ועדת האתיקה דווקא היום.

צבי ענבר;

לא בחרו, אלה ישיבותיה הקבועות. מי שבחר זו ועדת הכנסת.

מאיר שטרית;

מה האסון הגדול לעשות ישיבה אחר הצהריים? מה היה נגרע ממישהו? זו לא טענה

אישית אליך. דווקא בגלל שאני מייחס חשיבות לדעתך ולעמדותיך המשפטיות בוועדה,

מקומך בדיון כזה הוא רגיש וקריטי הרבה יותר מאשר בוועדת האתיקה. לכן מחיתי על

זה שאתה לא בישיבה.היו"ר רפאל פנחסי;

הבנתי ששעת ישיבת הכנסת היום נקבעה לשעה 09:30 בגלל אילוצים של היועץ

המשפטי לממשלה, והוא אפילו ביקש שהיא תתקיים בשעה 09:00. כלומר ההחלטה של ממלא

מקום יו"ר הוועדה לקיים את הישיבה בשעה הזאת לא היתה שרירותית. לכן גם אני

חושב שוועדת האתיקה יכולה היתה לדחות את ישיבתה.
חגי מירום
אני חושב שחבר הכנסת מאיר שטרית צדק ברצון שלו שצבי ענבר יהיה כאן

בישיבה, אבל כשבשתי יממות מוטחים דברים כאלה על היועץ המשפטי לכנסת, כמו אתמול

על ידי יושב ראש הכנסת והיום כאן, אנחנו מערערים את שלטון החוק במחוקק.
מאיר שטרית
לא הטחתי ביועץ המשפטי דבר.
חגי מירום
חוא היה בין הפטיש לסדן. בוועדת האתיקה היה דיון מאוד חשוב, שהוא לא יכול

היה להיעדר ממנו, וכאן היה דיון שאסור היה שהוא יתקיים בלי יועץ משפטי.
צבי ענבר
סדר היום שנקבע בהתחשב ביועץ המשפטי לממשלה, נקבע בוועדת האתיקה בהתחשב

בסדר היום של מישהו, שעל פי הדירוג הוא בכיר מהיועץ המשפטי.
היו"ר רפאל פנחסי
זה דבר חשוב.
רחבעם זאבי
אחרי ששמענו את כל הצדדים, גם את ההערה של חבר הכנסת מירום, אני מציע
שהסיכום שלנו יהיה שתי נקודות
א. בהיעדרותו של היועץ המשפטי מישיבת ועדת

הכנסת לא היה משום זלזול או פגיעה בוועדת הכנסת, אלא משום שכך הוא הבין את

תפקידו. ב. רשמנו לפנינו שחבר הכנסת שטרית לא נזף בצבי ענבר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב שנאמץ את ההודעה של חבר הכנסת זאבי. ההבהרה התקבלה.
חיים אורון
האחרון שאפשר לבוא אליו בטענה הוא צבי ענבר, הוא לא יכול היה לנהוג אחרת.

אבל אני אישית, היות שהייתי חייב להיות בשני המקומות, על פי סיטואציה מעין

שיפוטית, ביקשתי בשבוע שעבר שלא יקיימו את הישיבות באותה שעה, כי נוצר מצב

בלתי אפשרי. נקלענו למצב לא טוב בגלל זה.
מאיר שטרית
לא קיבלתי כל פנייה לדחיית מועד הדיון. מלבד זה, לא היתה לי דרך לדחות את

הדיון, מכיוון שהדבר מתואם עם היועץ המשפטי לממשלה.היו"ר רפאל פנחסי;

הדיון נדחה כבר פעמיים, והיה חשש שיגידו שיש כאן מגמה לדחות.

מאיר שטרית;

אם הייתי דוחה את הדיון לעוד שבוע, היו אומרים שאנחנו דוחים את הדיון

בהסרת החסינות של חבר הכנסת דרעי בכוונה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו מצטרפים כולנו להצעת הסיכום של חבר הכנסת זאבי, שלא היתה כוונה

חלילה לנזוף ביועץ המשפטי. קיבלנו את הסבריו, שבוועדת האתיקה הדיון היה חשוב

לו יותר, ואנחנו עוברים לנושא הבא.2. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסה"י
א. של חבר הכנסת רפי אלול בנושא
"הפגיעה בזכויות הסוציאליות של העובדים הזרים"
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת רפי אלול מערער בנושא: "הפגיעה בזכויות הסוציאליות של העובדים

הזרים". בבקשה, חבר הכנסת אלול.
רפי אלול
הערעור מדבר בעד עצמו.
היו"ר רפאל פנחסי
לא הבנתי מה הדחיפות של הנושא. העובדים הזרים נמצאים פה כבר שנה שלמה.
רחבעם זאבי
לא השתכנעתי שהנושא דחוף, השתכנעתי שזה חשוב.
רפי אלול
מדובר בתחקיר עתונאי, שלפיו מעסיקים ממשיכים להתנהג לעובדים הזרים כמו

לבהמות.
היו"ר רפאל פנחסי
נשמע את עמדת הנשיאות, חבר הכנסת שטרית.
מאיר שטרית
אני חושב שהנושא של העובדים הזרים הוא נושא שנדון בכנסת בהרחבה, הוקמה

ועדת ספציפית לעניין זה בראשותו של חבר הכנסת פינס, שדנה בכל נושא העובדים

הזרים. אין שום דבר דחוף. חבר הכנסת אלול יכול להגיש את הנושא כהצעה רגילה,

אבל זה בוודאי לא דחוף. הנושא הזה כל יום מתרחש, דנים בו בוועדה, דנים בו

במליאה, לכן בוודאי הנשיאות צודקת שהנושא איננו דחוף.

אתם יכולים להצביע לפי עמדתכם, אבל לדעתי זה זילות של התפקיד של ועדת

הכנסת.
רחבעם זאבי
אני מציע שנאשר את הדחיפות של ההצעה, אבל נחליט לבטל את הוועדה שעוסקת

בזה.
מאיר שטרית
לזה אני מסכים.היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להכיר בנושא כהצעה דחיפה לסדר היום?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 5

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה.
ב. של חבר הכנסת אחמד סעד בנושא
"יוזמת הפלסטינים לקבל מעמד של 'כמעט מדינה' באו"ם"

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת אחמד סעד מערער בנושא: "יוזמת הפלסטינים לקבל מעמד של 'כמעט

מדינה' באו"ם". חבר הכנסת סעד, בבקשה.
אחמד סעד
הנושא מדבר בעד עצמו, אני מוסיף, שהעניין אקטואלי, כי עכשיו דנים בו

במועצה.
צבי הנדל
חבר הכנסת זנדברג העיר פה הערה חשובה, שאם לא נדון, הם יקימו מדינה

בינתיים. לכן כדאי לדון.
מאיר שטרית
יוזמת הפלסטינים להביא לדיון באו"ם על הקמת מדינה היא לא יוזמה שעלתה

השבוע, היא יוזמה שעלתה לפני שבועיים.
היו"ר רפאל פנחסי
זו הצעה דחופה. אני ממליץ לאשר אותה.

מי בעד להכיר בנושא כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד - 9

נגד - 3

ההצעה אושרה.3. בקשה לרביזיה בדבר קביעת ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק

עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע. התשנ"ח-1998

חגי מירום;

אני מציע שהנושא יעבור לוועדת הכלכלה, לא נזיז את זה עד מושב החורף,

בינתיים חבר הכנסת שטרית ילמד קצת את הצעת החוק. יש לקואליציה רוב בוועדת

הכלכלה גם כן.
היו"ר רפאל פנחסי
אין לה רוב. היום שני חברים בוועדת הכלכלה הם חברי ש"ס והצביעו עם

האופוזיציה. מכיוון שבמליאה, בהצעות האי אמון, הקואליציה מזלזלת, אנחנו רוצים

לעבור קצת לאופוזיציה, לתמוך בחבר הכנסת גולדשמידט.

אנחנו מבטלים את הרביזיה, לפי בקשת יושב ראש הקואליציה, מאיר שטרית.

הנושא עובר לוועדת הכלכלה. ההחלטה הקודמת נשארת בעינה.4. הצעת ח"כ מאיר שטרית לתיקון סעיף 138 לתקנון -

בדבר הדיון בהצעות חוק בוועדות הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
הבאנו את הנושא להצבעה בישיבה האחרונה במליאת הכנסתי. לצערי, יושבי ראש

הוועדות עשו גיוס בלי ידיעתינו, אנחנו לא עשינו גיוס וההצעה לא עברה. 14

התנגדו לעומת 12 שתמכו. לכן אנחנו חוזרים ודנים בנושא. אני ממליץ לאשר אותו

מחדש.

לפי ההצעה, יושב ראש ועדה לא יכול לקדם את החוק שלו פרק זמן של שישה

חודשים, אם יש בהמתנה חוקים של חברי כנסת אחרים. כעבור חצי שנה מותר לו לקדם

את החוקים שלו, כמו את החוקים האחרים. היום חלק מיושבי ראש הוועדות מקדמים את

החוקים שלהם, וחוקים של חברי כנסת אחרים מחכים שנה או שנתיים. היתה פה הצעה

שהתקבלה פה אחד, הנושא עבר למליאה ושם יושב ראש אחת הוועדות, חבר הכנסת פורת,

גייס את יושבי הראש האחרים, בלי ידיעתינו.
שבח וייס
אנחנו כן צריכים להתאמץ להעביר את התיקון הזה. תפסו אותנו שם בלתי

מוכנים. הגילדה הזאת שולטת בכנסת. וילסון, שהיה לימים נשיא ארצות הברית,

פרופסור למדע המדינה בהו וארד, כתב ספר בראשית המאה, ושם הוא התלונן על כך שיש

כמעט פולחן של יושבי-ראש ועדות. אין כל הצדקה שליושבי ראש ועדות יהיה יותר כוח

מאשר ליושב ראש הכנסת.

אני רוצה להציע הצעה טקטית. תן לשניים-שלושה הברי כנסת מאיתנו להירשם

להשגות, ובינתיים יוכלו האחרים לאסוף להצבעה.
צבי ענבר
שלב ראשון הוא העלאת ההצעה, ואחר-כך דרושים 14 יום.
רחבעם זאבי
אני הושב שמה שהיה במקרה הזה במליאה זה הרבה יותר חמור מאשר שלא קיבלו

הצעה של ועדה. כי בוועדה הזאת ההצעה נדונה באריכות והתקבלה פה אחד. נותרו 14

יום לחברי כנסת להגיש הערות, ואף אחד לא הגיש הערה, כולל יושב ראש הוועדה שעשה

גיוס.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא הגיש אחרי 14 יום.
רחבעם זאבי
אני רואה בהתנהגות של המליאה המזדמנת הבעת אי אמון בוועדת הכנסת. יושב

ראש הוועדה שלנו הציג את הנושא במליאה, ופתאום ברוב מקרי, מזדמן, מגויס,

מפילים את ההצעה. זאת סתירת לחי לוועדה שלנו.

אני בעד זה שנעלה את ההצעה שוב ושוב, עד שהיא תתקבל.היו"ר רפאל פנחסי;
הסעיף אומר
"הוועדה לא תכין לקריאת ראשונה הצעת חוק של יושב ראש הוועדה,

כל עוד מצויה על סדר יומה הצעת רווק אחרת, שהדיון בה לא הסתיים, ועברו שישה

הודשים או יותר מיום שהועברה אליה, אלא בהסכמה בכתב של הממשלה או הבר הכנסת

שהגישה, לפי העניין; הוראה זו לא תהול בתום שישה הודשים מהיום בו הצעת החוק של

יושב ראש הוועדה הועברה לוועדה".

מי בעד לאשר את הסעיף?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - 1

הסעיף אושר.5. פניות בעניין החלטת שכר חברי הכנסת (שכירת משרדים - הוראת שעה)

א. סעיף ה(1) להחלטה בדבר ארנונה:

היו"ר רפאל פנחסי;

מתכוונים להדפיס את החוקים וההחלטות בדבר שכר חברי הכנסת וגמלותיהם.

בסעיף ה(1) כתוב: "על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), חשבונות החשמל, המים

והטלפון ישולמו ישירות על ידי חבר הכנסת, במועד שנקבע לכך בחשבון". הכנסת

מחזירה את ההוצאות האלה, מכיוון שמדובר במשרדים ממשלתיים. מהרשימה הזאת נשמט

נושא הארנונה, מיסי העירייה. אנחנו מבקשים להוסיף לסעיף הזה את המילה

"ארנונה".

מי בעד להוסיף את המילה "ארנונה"? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה.

ב. פניית ח"כ מסאלה בדבר אישור החזר הוצאות בעבור העברת משרד ודמי תיווך:
היו"ר רפאל פנחסי
יש פה מקרה חריג, ואני רוצה שהוועדה תתייחס אליו. מלבד חשמל, מים

וארנונה, שהם משרדים ממשלתיים, בעבור הוצאות אחרות הכנסת משלמת ישירות לספק,

ולא דרך חבר הכנסת שמשלם ומקבל החזר.

חבר הכנסת מסאלה לא היה מודע להסדר תזה והעביר משרד ממקום אחד למקום אחר.

הוא שילם למוביל 375 שקלים ולמתווך 1260 שקלים. השאלה היא. אם במקרה חריג חד

פעמי זה נאשר לו לקבל החזר. אם הכנסת היתה משלמת ישירות למתווך או ישירות

למוביל, זה היה כשר.

מי בעד לאשר תשלום ישיר לחבר הכנסת מסאלה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה.ג. אישור מימון מכשיר טלוויזיה מתקציב רכישת משרדים:

היו"ר רפאל פנחסי;

יש שני נושאים, שבהם הדיון יותר ארוך, ואני שואל את היועץ המשפטי אם אפשר

לדון בהם למרות שהם לא הופיעו בסדר היום.

לפי ההוראות והנוהל שלנו, אנחנו לא מרשים לרכוש טלוויזיה מתקציב רכישת

משרדים. לעומת זה, מתקציב הקשר עם הציבור כן מרשים. חבר הכנסת דהאמשה רכש

מכשיר אחד מתקציב קשר עם הציבור ומכשיר אחר מתקציב לשכות פניות הציבור.

הגזברות לא מאשרת את זה.

עבד אלמאלכ דהאמשה;

לא עלה בדעתי שזה חריג. טלוויזיה היא אחד הדברים שחבר הכנסת רוכש למשרדו.

היו"ר רפאל פנחסי;

הגבלנו בכוונה, שדרך התקציב לציוד משרדי הבר הכנסת לא יוכל לקנות את כל
סוגי הריהוט למשרד
"לרבות שולחנות, כסאות, וילונות, פחי אשפה וכיוצא באלה.

מחשב, ציוד תקשורת, לרבות טלפון, משיבון ופקסימיליה. מכונות צילום, מסמכים

ומגרסת נייר". כאן לא מופיע טלוויזיה. לעומת זה, בתקציב הקשר עם הציבור מוזכר

בפירוש הנושא של טלוויזיה.
רחבעם זאבי
המקרה שלי הוא יותר קיצוני. כללתי את הטלוויזיה ברשימה של דברים שאני

רוצה לקנות, אישרו לי את זה בגזברות ואחר-כך התברר שאצלם היתח טעות. קיבלתי את

הדין שהם טעו טעות אנוש ושילמתי בעבור הטלוויזיה ממקור אחר. לכן אמנע בהצבעה

בעניין חבר הכנסת דהאמשה, אבל אם זה יאושר לו זה יהיה גורף לגבי.
היו"ר רפאל פנחסי
זה יהיה כך לגבי כולם. אם מאשרים מהתקציב הזה, אי אפשר לעשות איפה ואיפה.
מאיר שטרית
אפשר לקנות כרטיס או מכשיר חיצוני, שמחברים אותם למחשב, בעלות של 300-200

דולר, וזה הופך למכשיר טלוויזיה.
רחבעם זאבי
רצוי להביא את המידע הזה לידיעת חברי הכנסת.
נואף מסאלחה
ההערה של חבר הכנסת זאבי נכונה. אין דבר שהוא לא תקדים, ולכן או שמשנים

את הסעיף או שלא מאשרים. לכן אני מציע, שאם יש אפשרות לרכוש כרטיס ב-200 דולר,

שלא יאשרו קניית טלוויזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל הוא כבר רכש.
נואף מסאלחה
הצעה אחרת היא, שכחריג לתת לו מתקציב הקשר עם הציבור. הרי אפשר להעביר

כספים מתקציב הקשר עם הציבור לתקציב לקניית ציוד משרדי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אפשר להעביר מתקציב הקשר עם הציבור לתקציב לקניית ציוד משרדי, אבל לא

ההיפך.

צבי הנדל;

השבתי שאפשר לאשר חריג, אבל אני מבין שהחריג הזה הופך להיות תקדים. אני

מתחנן לא לאשר את זה. יש גבול כמה אנחנו מקבלים. אני מוכן לתת לי טלוויזיה

חינם.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חבר הכנסת מסאלחה היתה, לאשר לו חריג מתקציב הקשר עם הציבור.

צבי הנדל;

הרי מבחינה ציבורית, אם אתה לוקח מהמגירה הזאת או האחרת לא מבינים את זה.

אנחנו מגזימים. אם אפשר היה לפתור את הבעיה הספציפית הזאת באופן חד פעמי, בלי

תקדימים, הייתי בעד זה. אבל הואיל ואני חושב שזה לא יעבוד כך, אני מתחנן לא

לאשר.

צבי ענבר;

היושב ראש שאל, אם אפשר לדון בנושא בלי להעמיד אותו על סדר היום. אני

הייתי עושה הבחנה בין שני דברים. כאשר הוועדה באה לאשר לחריגים בודדים, היא

יכולה לעשות זאת תחת הסעיף "שונות". כאשר הוועדה באה לשנות מהכללים הכתובים,

זה צריך להיות על סדר היום.

מאיר שטרית;

אני חושב שחבר הכנסת צבי הנדל צודק. אני מציע שחבר הכנסת דהאמשה יקח את

הטלוויזיה הביתה ויקנה כרטיס למחשב במשרד.

עבד אלמאלכ דהאמשה;

אני מתבייש בכל הדיון הזה. לא הייתי רוצה להיות חריג.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני חושב שההצעה של חבר הכנסת מסאלחה היא הגיונית, מכיוון שהדבר כבר

נעשה.

רחבעם זאבי;

חבר הכנסת הנדל, גם אני ער לכך שחריגים הופכים להיות לתקדימים. זאת מחלה

ידועה, ולא אנחנו המצאנו אותה. יש לנו פה עניין עם חבר כנסת שהוציא 1800

שקלים, והכסף הזה הוא בשליטה שלו. הוא לא לקח ממני או מקופת הציבור. היות שהוא

עשה את זה בתום לב, אני מציע שנאשר את זה כחריג מתקציב הקשר עם הציבור.
היו"ר רפאל פנחסי
ואז יוצא כאילו הוא קנה טלוויזיה אחת ב-3600 שקלים, ולא שתיים ב-1800

שקלים כל אחת.

מי בעד לאשר את מימון הטלוויזיה כחריג מתקציב הקשר עם הציבור? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 1
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה.

ד. פניית ח"כ זאבי בדבר הגבלה באחוזים של רכישת הציוד המשרדי ללשכה הפרלמנטרית

היו"ר רפאל פנחסי;

יש הצעה אחרת שהיא שינוי מהותי, ולפי הצעת צבי ענבר צריך להכניס אותה

לסדר היום. אני רוצה לתביא את הנושא לידיעת החברים, כדי לשמוע אם אפשר להצביע

עליו.

לפי הגבלות שקיבלנו על עצמינו, ציוד משרדי אפשר לרכוש בשנה הראשונה 40%,

בשנה שנייה %30 ובשנה שלישית ואילך %20.

חבר הכנסת זאבי טוען שאין הגיון בעניין, שכן אם זה במסגרת אותו תקציב אין

צורך בהגבלה של אחוזים לרכישת ציוד משרדי. יש הקצבה של עשרת אלפים דולר בסך

הכל, כולל שכירת משרד וכולל ציוד משרדי, וההגבלה היתה שבשנה הראשונה הוא צריך

לרהט את המשרד, ולכן ניתנים לו 4000 דולר. בשנה השנייה 3000 דולר ובשנה

השלישית ואילך 2000 דולר ולא יותר, כי כבר יש לו הציוד. הוא יכול לנצל את הכסף

כדי להעסיק פקיד, למשל. אין הגבלה שהוא חייב לקנות ריהוט.

שבח וייס;

זאת אומרת, שחבר כנסת מקבל בקדנציה 45 אלף דולר לדברים האלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא יכול להגדיל את התקציב באמצעות העברת כספים מתקציב הקשר עם הציבור.

רחבעם זאבי;

אני לא מתייחס כעת לכל הנושא של לשכות פרלמנטריות. העמדה שלי הובאה

בישיבות קודמות, אני חישב שהגזמנו, אבל אני מקבל את זה כאקסיומה. יש החלטה,

ואני מכבד אותה.

אני לא טוען שלא היה הגיון בחלוקת האחוזים. אחרי שנה שאני בתלם הזה, ואני

לא שכרתי משרד אלא אני משתמש במשרדי המפלגה שלי, הנסיון הוכיח לי שהחלוקה

השרירותית שנעשתה לפי אחוזים איננה עומדת בביקורת.היו"ר רפאל פנחסי;

מה אתה מציע?

רחבעם זאבי;

אני מציע לא להגביל את חבר הכנסת איך להלק את הכסף. לפי הנסיון שיש לי,

ואולי אצל אחרים הוא זהה, אני מבקש גמישות אם אני רוצה עוד כוח אדם או עוד

ציוד משרדי. ממילא חסכתי לכנסת 50% ממה שהיא החליטה, אז תנו לי ב-50% שנשאר לי

לתמרן כהבנתי.
שבח וייס
מה קורה אם שנתיים לא השתמשתי בזכות?

היו"ר רפאל פנחסי;

הסכום הולך לאיבוד.

נואף מסאלחה;

הכללים שקבענו הם נכונים. אם יש מקרה לגופו של מצב, למה לשנות את הכללים?

תבקש דיון לגופו של מקרה. אולי יש חמישה או שישה כמו חבר הכנסת זאבי, למה

לשנות את הכללים על עשרות חברי הכנסת?
רחבעם זאבי
זה לא תורה מסיני.
נואף מסאלחה
אני מסכים איתך, אבל זה לא סותר את מה שאתה אומר. אני מציע להשאיר את

הכללים, אבל אם יש בקשה של חברי כנסת בודדים עדיף לדון במקרה המסוים שלהם מאשר

לשנות את הכללים.
עבד אלמאלכ דהאמשה
מה ההגיון? בשביל מה צריך להגביל את חבר הכנסת מלכתחילה, שהוא יכול לקנות

ציוד רק ב-20% או רק ב-30%? יכול לחיות שחבר כנסת יקנה למשרד שלו ציוד ב-40%

ואני אקנה רק ב-10%, אז למה לעשות כללים מגבילים מראש?
מאיר שטרית
כמי שהוביל את העניין של לשכות פרלמנטריות---
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה המקורית שלך היתה, בשנה הראשונה 20% ובשנה השנייה 10%. אני לחמתי

וביקשתי יותר אחוזים.
מאיר שטרית
חשבתי שזה הדבר הכי נקי, הכי ברור, במקום לקבל כל מיני טובות.
שבח וייס
נכון, ציר העניין היה להשתחרר מפטרונים.

מאיר שטרית;

חבר הכנסת דהאמשה, הביקורת עלינו היתה, ונמשכת כל הזמן, על ניצול לרעה של

העניין הזה. הביקורת היתה, שאם אתה מקבל תקציב ללשכה פרלמנטרית ומשתמש בזה

לשימושים אחרים, אומרים שאנחנו מנצלים את הקופה הציבורית לטובתינו האישית. אם

חבר כנסת קונה טלוויזיה ווידיאו ולייזר דיסק ומחשב, ובכל התקציב הוא משתמש

לקניית ציוד, זה נראה רע מאוד, כאילו חברי הכנסת משתמשים בקופה הציבורית לקנות

ציוד פרטי לבית שלהם.

מתברר שרק 50% מחברי הכנסת ניצלו את העניין של הלשכות. אחרי שנת נסיון

אחת נוצרו הרבה בעיות במערכת, דרך הוועדה שטיפלה באישורים.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש לנו ועדה מקצועית, שמורכבת מיועץ משפטי, מסגן מזכיר כנסת ומהגזברות.

מאיר שטרית;

ראו שלפעמים בתום לב, לפעמים מחוסר ידיעה, נוצרו המון בעיות. לכן שמנו

לעצמינו סייגים, כדי למנוע ביקורת ציבורית עלינו. זה לא שווה לקיים דיון בנושא

הזה, אחרי שדנו בו ארוכות וקיבלנו החלטות. צריך עכשיו לעמוד במגבלות, כי כבר

עברנו את השלב הזה, יש היום ועדה מסודרת, יש חוקים ברורים וקבועים, וסיכמנו

שאחרי שנה נדון בזה שוב אם תהיינה תקלות.

אחד הנימוקים שהגבילו את העניין של כוח אדם, הוא שידוע שחברי כנסת לפעמים

מעסיקים את הקרובים שלהם.

היו"ר רפאל פנחסי;

קיבלתי פנייה, שחלק מחברי הכנסת מעסיקים את הבנים שלהם.

רחבעם זאבי;

צריך להכניס תקנה, שאי אפשר להעסיק בן משפחה.

היו"ר רפאל פנחסי;

שאלו אותי, ואמרתי שצריך להביא את זה לדיון ולקבל פה החלטה.

מאיר שטרית;

אם חבר הכנסת רוצה להעסיק את בנו כעוזר פרלמנטרי זה עניינו, כי יש שכר

קבוע, למרות שגם זה לא לגמרי בסדר. אבל במשרד אני יכול להעסיק את הבן שלי,

ומתוך התקציב של עשרת אלפים הדולרים לשנה לשלם לו שכר של 8000 דולר, וב-2000

דולר לשכור משרד קטן לשעתיים בשבוע. אנחנו רוצים למנוע את השימוש לרעה בצורה

הזאת ולא לשים בפני עיוור מכשול. לכן אני מבקש ממך, חבר הכנסת זאבי, שתסיר את

הצעתך.רחבעם זאבי;

לא שכנעת אותי. ההערות שהערת הן חשובות וצריך לדון בהן ולתת את הדעת

עליהן. אבל מה שאני מבקש זה על סמך נסיון של שנה, ואני מבקש גמישות שאוכל לנצל

50% מהתקציב.

היו"ר רפאל פנחסי;

מאחר שהיועץ המשפטי אומר שהעניין צריך להיות על סדר היום, אני מבקש שתגיש

לנו פנייה בכתב, כדי שאוכל להביא את הנושא באהת הישיבות.

ה. פניית ח"כ פורת בעניין רכישת ריהוט ללשכתו לפניות הציבור;
היו"ר רפאל פנחסי
יש כאן בקשה חריגה, שלדעתי צריך לדהות אותה, אבל נשמע מה דעתכם.

כותב אלי חבר הכנסת חנן פורת: "הנדון - בקשתי בעניין רכישת ריהוט ללשכתי

לפניות הציבור. אני מפעיל לשכה לפניות ציבור החל מחודש אוקטובר 1997. לצורך כך

הזמין עבורי עוזרי בתהילת חודש דצמבר 1997 ריהוט משרדי בסכום של 7,000 ש"ח

מחברת 'לוגו' שבירושלים. פרטי העסקה הובאו לידי הגברת טובי חכימאן (האחראית על

כך מגזברות הכנסת) והיא אישרה זאת עקרונית. עוזרי הבהיר לנציג החברה, כי על

החשבונית להגיע מיידית לכנסת, על מנת שההוצאה תהיה מתקציב 1997 כמתוכנן. למרבה

הצער, החשבונית לא הגיעה אלי עד לפני חודש וחצי. על החשבונית שהוצאה נכתב

התאריך 1.1.98. המצב היא, שעל פי התקציב העומד לרשותי לשנת 1998, אם אאשר את

הסכום המבוקש מתקציב הלשכה, לא ישאר סכום מספיק להמשך תשלום דמי השכירות

והפעלת הלשכה בשנה זו. החברה דורשת תשלום על הרהיטים ואינה מוכנה לביטול

העסקה, על אף שמבחינתי אני מוכן להשיב את הרהיטים מיידית. אני מבקש מן הוועדה

לאשר את התשלום עבור הריהוט הנ"ל מתקציב שנת 1997 באופן חריג, שכן המצב שנוצר

הוא כי תשלום הריהוט מתקציב שנת 1998 פירושו סגירת הלשכה בשנה זו וממילא חוסר

אפשרות להשתמש בריהוט".

אני חושב שכדאי להביא לידיעת חבר הכנסת פורת, שהוא יכול לקחת את הכסף

מתקציב הקשר עם הציבור.

אני מבין שהחברים בעד לדחות את הבקשה, כי זה תקדים מסוכן.

מי בעד לדחות את הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה נדחתה פה אחד.6. קביעת ועדות לדיין בהצעות חוק

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - הדדיות ושוויון במכרז), התשנ"ח-1998 - של

חבר הכנסת יונה יהב וקבוצת חברי כנסת (פ/1951).

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הכלכלה או לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אדוני היועץ המשפטי, לאן שייך חוק חובת המכרזים?

צבי ענבר;

חוק חובת המכרזים נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה עברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (נוסח חדש) (מינוי יושב ראש מועצה או ועדה

ממונה), התשנ"ז-1997 - של חבר הכנסת אדיסו מסאלה.

נשמעו הצעות להעביר את הדיון בהצעת חוק זו לוועדת הכספים או לוועדת הפנים

ואיכות הסביבה. היועץ המשפטי אמר שהנושא שייך לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, שר

הפנים התנגד. אתם תכריעו, אני לא אשתתף בהצבעה.

נואף מסאלחה;

ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

צבי הנדל;

ועדת הכספים.
צבי ענבר
הנושא הוא נושא שאין לו כל זיקה לוועדת הכספים. אתם לא יכולים להביע אי

אמון בוועדת הפנים, ולהעביר נושא לפי נוחיות של שרים לוועדה שלא מוסמכת לדון

בזה.

צבי הנדל;

בדרך כלל, למיטב ידיעתי, כשממנים ועדה קרואה ברשות מקומית, עניינה בעיות

כספיות וחוסר ניהול תקין של מערכת הכספים. אני חושב שזה לגיטימי. אנחנו בוועדת

הכספים דנים בשאלה איך השכר ברשויות יירד.
נואף מסאלחה
יש כאן דבר מגמתי. שמענו את היועץ המשפטי, ואם הקביעה תהיה אחרת אני אבקש

רביזיה בשם הסיעה שלי. אני מציע ועדה משותפת בראשות יושב ראש ועדת הפנים ויהיו

הברים בה גם הברי ועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מוכן לקבל את ההצעה בדבר ועדה משותפת.
צבי הנדל
שהיושב ראש יהיה יושב ראש ועדת הכספים.
נואף מסאלחה
לא, הוא יהיה יושב ראש ועדת הפנים, כי אני שומע לדברי היועץ המשפטי.
צבי ענבר
מה עניינה של הצעת החוק?
היו"ר רפאל פנחסי
מינוי יישב ראש מועצה או ועדה ממונה.
צבי ענבר
זה בכלל לא שייך לענייני כספים, אלא מה הנוהל למינוי יישב ראש ועדה

קריאה.
היו"ר רפאל פנחסי
נצביע על ועדה משותפת שבראשיתה יעמיד יישב ראש ועדת הפנים. יהי י חברים בה

שלישה חברי יעדת הכספים ישלישה חברי יעדת הפנים ואיכות הסביבה.,

מי בעד לקבל את ההצעה בדבר יעדה משיתפת? מי נגד?

הצבעה

בעד - ריב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אישרה פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעילה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים