ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/06/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 171

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ט בסיון והתשנ"ח (23 ביוני 1998). שעה 30;09

נכחו; חברי הוועדה;

מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

חיים אורון

רפי אלול

נעמי בלומנטל

משה גפני

עבד-אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

חגי מירום

נואף מסאלחה

אחמד סעד
ממלאי מקום
שלמה בניזרי

מיכאל קלי י נר

חברי הכנסת;

יצחק וקנין

יצחק כהן

נסים דהן

מוזמנים;

היועץ המשפטי לממשלה אליקיס רובינשטיין

חבר הכנסת אריה דרעי

אריה האן - מזכיר הכנסת

עו"ד יגאל ארנון - עורך דינו של חהייכ אריה דרעי

גבי אפרת ברזילי - יועצת בכירה לפרקליטת המדינה

נועם סולברג - עוזר היועץ המשפטי לממשלה

גב' שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; הנה אלטמן

סדר היום; בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות מחה"כ אריה דרעי -

בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק חסינות חברי הכנסת. התשי"א-1951.

בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות מחבר הכנסת אריה דרעי

בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק חסינות חברי הכנסת, התשי"א-1951

היו"ר מאיר שטרית;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. להזכירכם, בישיבה שעברה קבענו שהמשך

הדיונים שלנו יהיו סגורים לתקשורת.

את הישיבה האחרונה סיימנו לפני שהגענו להצבעה, ואז, ממש לפניה הבר הכנסת אריה

דרעי ביקש שהות לשיקול דעת על כן מה שראוי לעשות עכשיו זה להמשיך את הישיבה

מהמקום שבו הפסקנו אותה. אני אאפשר לחבר הכנסת דרעי או לנציגו להשמיע את דבריו,

לאחר מכן היועץ המשפטי לממשלה יגיב על הדברים ואחריהם נשמע את דברי חברי הכנסת.

לאחר כל אלה - נצביע.

שבח וייס;

אולי אפשר לוותר על כל הסיבוב ולאפשר רק לחבר הכנסת דרעי וליועץ המשפטי - - -

היו"ר מאיר שטרית;

אני מוכן לקבל את הצעתך.

מיכאל קליינר;

הצעה לסדר.

היו"ר מאיר שטרית;

רשות הדיבור לעורך דינו של חבר הכנסת דרעי, מר יגאל ארנון, בבקשה.

יגאל ארנון;

רבותיי, כדי לא להלאות אתכם, אני אדבר בין 5 ל-7 דקות, רשמתי את הדברים שלא

כמנהגי תמיד, ואני אומר, בדיוק, רק מה שאני רוצה להגיד.

בפתח דבריי אני מבקש להזכיר לכם את העילה המרכזית ולמעשה היחידה שבשלה פנה

היועץ המשפטי, בעיתוי הנוכחי, אני מדגיש; בעיתוי הנוכחי, בבקשה שהכנסת תיטול את

חסינותו של חבר הכנסת דרעי. העילה היא שהעבירות מסוג כתב האישום תתיישנה באוגוסט

1998. כאמור, זאת העילה היחידה לפנייתו שאם לא כן, ואני מדגיש שגם הוא לא היה

מגיש את הבקשה בעיתוי הנוכחי. זאת מכל הסיבות שכבר שמענו כאן ולא אחזור עליהן,

ועיקרן שלא ראוי להגיש כתב אישום בתיק הציבורי בעת שמתנהל דיון בתיק הפרטי. לא

ארחיב את דבריי אלה שכן לדעתי יכול להיות שבכלל אין מקום להגיש את כתב האישום

הציבורי.

משהגיש היועץ המשפטי את הבקשה לנטילת החסינות וטען בחום לב להסרתה המיידית,

מירוץ ההתיישנות נעצר והעילה היחידה שבשלה הוגשה הבקשה בעיתוי הנוכחי בטלה ועברה.

מן העולם.

רבותיי, אם היועץ המשפטי הקודם חשב שבמהלך המשפט לא ראוי שיוגש כתב האישום

הציבורי ואם גם היועץ המשפטי הנוכחי, כפי שאנחנו יודעים ממכתבו אליכם, חשב כך ורק

בשל ההשש להתיישנות הגיש את הבקשה, - יורשה לי לומר בכל הענווה שגם לוועדת הכנסת

- מותר לחשוב שלא מן הראוי להגיש, עכשיו, או לאפשר להגיש עכשיו כתב אישום.

משנפל הנימוק של ההתיישנות - יש להשאיר את המצב כפי שהיה לפני הגשת הבקשה.

למעשה מי שהיה צריך לומר לכם את מה שאני אומר לכם עכשיו היה היועץ המשפטי

לממשלה. הוא זה שהיה צריך לומר, לפי השקפתו ומצפונו, ויש לו כאלה, ומהנימוקים

שעמדו בפני היועץ המשפטי הקודם ומהנימוקים שעמדו בפניו שבשלהם הוא לא הגיע אלא

בדקה השתים עשרה אליכם, שעתה, כל עוד מתנהל המשפט, לא ראוי להגיש כתב אישום נוסף.

הוא זה שהיה צריך לבקש אתכם לדחות את הדיון ולא חבר הכנסת קליינר. אבל, ואני

אומר זאת לזכותו, הוא לא יכול לומר זאת. אם הוא יבקש זאת - כי אז יאמר מי שיאמר

שלא מחמת סעיף 6 לחוק החסינות נבצר ממנו להגיש כתב אישום אלא מחמת שהוא ביקש את

זה מהכנסת ואז מירוץ ההתיישנות לא ייפסק או ייתכן שלא ייפסק. את זה הוא לא יכול

לעשות ואת זה אני לא מציע לו לעשות ולכן אני רוצה ומבקש, הוא לא יכול להגיד לכם

את זה, הוא לא יגיד לכם את זה, אני בתום לב מאמין שזאת המלחמה, זאת הסיבה למלחמה

העיקשת, הנחרצת, המלומדת שהוא עושה כאן כדי שיהיה ברור שהוא עשה כל מה שאפשר כדי

שמירוץ ההתיישנות ייפסק.

אני רוצה להתייחס במילים ספורות למה שאמר כאן היועץ המשפטי הנכבד של הכנסת,

עורך דין צבי ענבר, שאתם לא ועדה שבודקת האם יש ראיות מספיקות לאישום ואני מסכים

עם זה. אתם לא ועדה שבודקת אם יש ראיות שמספיקות לאישום אלא אתם ועדה שבודקת את

השיקולים של היועץ המשפטי להגשת כתב אישום.

ברצוני להזכירכם כי ההחלטה להגיש כתב אישום בכלל התקבלה קודם כל על ידי היועץ

המשפטי הקודם ולא היועץ המשפטי הנוכחי, והוא זה שדחה את המועד להגשת הבקשה להסרת

החסינות כמו שהתברר כאן. אבל אם אני הייתי חבר הוועדה והייתי צריך לשאול את היועץ

המשפטי הקודם שלא נמצא כאן עכשיו, מה השיקולים שלו להגשת כתב האישום, לא הייתי

יכול לעבור לסדר היום בלי לקבל תשובה נחרצת לשאלה אחת ששאלתי כאן בישיבה לפני

הקודמת ושהיועץ המשפטי חזר פעם שנייה וניסה לתת לה תשובה ולא ניתנה לה תשובה.

השאלה היתה חדה ביותר וקיצונית ביותר. השאלה שלי היתה איך זה שב-50 שנות קיום

המדינה ואני מדייק כדי שיידעו בדיוק איך שאלתי, ואחרי עשרות אלפי מקרים שצויינו

בדוחות מבקר המדינה שחלק גדול מהם, אלפים לבטח, עוסק בנושאים כמו אלה המופיעים

בכתב האישום הנוכחי, איך זה שאין אף מקרה ולו גם אחד שחבר כנסת, שר, ואני מרחיב

את זה היום, פקיד ממשלתי או מי מהמבוקרים בדוח, כל אלה אף אחד מהם לא מועמד לדין,

קל וחומר לא הורשע בעבירה של הפרת אמונים בלבד שאין עמה נטילת כסף לעצמו. זה דבר

דרמטי מאד, אני חוזר עליו, אמרתי אותו פעם קודמת וחשבתי שאולי תינתן לשאלה הזאת

תשובה על ידי היועץ המשפטי. התשובה היחידה שהיתה, אם אינני טועה, תקראו את

הפרוטוקול, אינני רוצה להיכנס לוויכוח, אני לא חושב שמישהו, כאן, קיבל תשיבה,

היתה המקרה של אבו-חצירא, אבל במקרה הזה לא רק שהוא הואשם על לקיחה לכיסו אלא

שהוא גם הורשע בלקיחה לכיסו. זה, בדיוק, המקרה ההפוך. אם מצליחים להביא מקרה

אחד, הוא אומר מתי כן מגישים ולא מתי לא מגישים.

רבותיי, אין מי שיכול יותר טוב לענות על השאלה הזאת מהיועץ המשפטי. לו יש כל

החומר. אנחנו לא מכירים את כל המשפטים שהוגשו מאז הקמת המדינה, והוא לא הצליח

להסביר, קל וחומר לשכנע, למה רק במקרה של חבר הכנסת דרעי, במלאת 50 למדינה, הוחלט

על העמדה לדין, נכון, על ידי קודמו במקרה כזה. זה הדיון האמיתי שצריך להתקיים

ושי יתקיים אם עד אז לא נצליח לשכנע את היועץ המשפטי. אליקים רובינשטיין הוא איש

ישר מאד ואני מאמין שאנחנו נצליח לשכנע אותו, אחרי שהוא יבדוק שוב את הנקודה

הזאת, שלא יכול להיות שזה יהיה המקרה הראשון ואין שום סיבה שזה יהיה המקרה הראשון

במדינת ישראל.

דיון כזה לגבי השאלה האם היה מקרה כזה ולמה זה המקרה היחיד ולמה דווקה השיקול.

כאן להעמיד לדין הוא שצריך לעניין את הוועדה, הוא, בדיוק, ברוח הדברים שאמר עורך

דין צבי ענבר. דיון כזה יכול להתקיים, מבחינתנו, רק לאחר סיום המשפט הנוכחי. רק

לאחר סיום המשפט הנוכחי מפני שאז נתכונן וכדרכי הטובה נגיש דוגמאות וטיעון מלא

וגם הדוגמאות שלא הוגשו והדוגמאות הזהות שלא הוגשו כי בתוך עשרות אלפי המקרים יש

דוגמאות זהות שלא הוגשו ואין אף דוגמה שהוגש ואולי גם היועץ המשפטי יוכל, עד אז,

-להביא לכם את אותן דוגמאות שהוא לא מצא עד עכשיו וגם אם הוא יימצא 10 - אולי

הוא יצליח להסביר לכם מה שהוא עד עכשיו לא הסביר לכם. אם היה ערב פסח הייתי אומר

לכם: מה נשתנה המקרה הזה משאר המקרים הדומים שדוחות מבקר המדינה הצביעו עליהם.

הבוקר נפל לידי, רק הבוקר חזרתי מחוץ לארץ וראיתי מאמר של אחד מבכירי

המשפטנים במדינת ישראל, לא מספיק לומר: מבכירי המשפטנים, לפי דעתי הוא בצמרת של 5

המשפטנים הבכירים במדינת ישראל, הוא לא חשוד על אהבת דרעי, בטה לא על שנאתו,

פרופסור דניאל פרידמן, והכותרת היא: אין, לדעתי, מקום להגשת כתב האישום הציבורי

נגד אריה דרעי לא משום שכך עושים כולם אלא מטעמים של כיבוד ערכי ההגינות וכבוד

האדם, אותם הערכים שביסוד ההתנגדות לכפייה הדתית וכדומה.

רבותיי, אלה טיעוניי, אני מבקש לקבל את החלטתו של חבר הכנסת קליינר ולדחות את

הדיון עד לאחר גמר המשפט הנוכחי. כשייגמר המשפט הנוכחי - יש יועץ משפטי, איש

ישר, אם המשפט הנוכחי ייגמר בזיכוי - לא יהיה אף אדם במדינת ישראל שיגיד שצריך

להעמיד את חבר הכנסת דרעי לדין באישום הציבורי. אם חס וחלילה ייגמר בהרשעה - אין

אף אדם בעולם שיגיד שצריך להעמיס עליו עוד משפט אחד. זה דיבור ישיר ואמיתי, לא

של עורכי דין אלא של אדם לאדם וחבר לאחר. לא יכול להיות אחרת. לכן הרצון לדחוק

את העניין עכשיו איננו רציונלי ואת הסיבה למה, אנחנו לא רוצים אפילו שיהיה כתב

אישום במסגרת בתי המשפט שאחר כך צריך להוציא אותו וכל ההסדר אחר לגביו. הסיכון

שבעקבות פרשת פנחסי פירושו גזר דין מוות על החיים הפוליטיים של חבר הכנסת דרעי.

יכול להיות שאתם לא מסכימים אתו, יש לכם חילוקי דעות אתו, זה אף אחד לא רוצה

שיקרה אם לא ראוי שיקרה ורק בגלל תקלה יקרה. תודה רבה לכם.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה. רשות הדיבור ליועץ המשפטי לממשלה.
אליקים רובינשטיין
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, ידידי עורך דין ארנון דיבר בשמי אבל אני לא

אדבר בשמו אלא אני מציע שדבריי יישמעו מפי ואני אומר זאת כיוון שנשמע מדבריו

כאילו אני פונה מטעמים טקטיים כדי שמישהו יוציא את הערמונים מהאש. לשיטתי זאת

איננה המציאות ואני מבקש - - -
שבח וייס
אתה תוארת כיזם של הצעת חבר הכנסת קליינר.
אליקים רובינשטיין
קודם כל אני האחרון - -
מיכאל קלי י נר
הוא לא מדבר על משאל עם.
אליקים רובינשטיין
דבר בעתו, מה טוב ומה לא טוב - זאת שאלה אחרת. אין יזמות וכמובן שחבר הכנסת

קליינר הוא אבי הצעתו.

השיקולים של העמדה לדין או של הגשת כתב אישום הם שיקולים שקבועים בחוק, הם

ראיות ועניין לציבור, הם היו תקפים כאשר הוחלט עליהם והם תקפים היום.

הנימוק היחיד לדחיית הטיפול בעניין הקרוי: התיק הציבורי, היה כדי לא להכביד

על חבר הכנסת הרב דרעי, לנהל שני משפטים בעת ובעונה אחת והדבר הזה לא יקרה בכל

-מצב מפני שאמרתי שאנחנו מוכנים שאם כתב האישום יוגש הוא יתייחס לתאריכים וגם ?

אמרתי כאן שאם תהיה בקשה לעיכוב הליכים - נתייחס אליה בפתיחות ראויה, כמובן, אבל

אי אפשר, במקרים כאלה, בשום פנים ואופן להתחייב.

מה שהוועדה הנכבדה הזאת צריכה לבדוק הוא האם יש שיקולים זרים בהפעלת הסמכות

שלנו להגיש כתב אישום? באשר לשיקולים זרים - אין שיקולים כאלה. כתב האישום הזה

מוגש מפני שהתיק הוא כזה ואף אחד, אני אומר את דבריי אלה בצער אמיתי, לא יכול

לשכנע שיכולים לקבל שכשנחקר ונמצא שכספי ציבור עוברים בסכומים גדולים באימרת פה,

טלפונית, בצורה שבה זה מתואר בטיוטת כתב האישום, כמובן זה צריך להיות מוכח, זה

עניין לבית המשפט, זה דבר שאפשר להתעלם ממנו ולא להשאיר אותו על סדר היום. עובדה

שהתיק הזה נחקר, עובדה שהראיות מצויות בכמויות גדולות, ועובדה שזה כולל גם במקרה

אחד הסברים יכולים להינתן כאלה ואחרים לכן גם לזה יש בית משפט שקשור לעניינים

שהם בקירבת משפחה.

לא תהיה תפארתה של הוועדה על דחייה שתראה כנגועה בשיקולים פוליטיים ולא

בשיקולים ענייניים מפני שיש עניין של חבר כנסת שלא שונה בהקשר הזה וכאשר אין

פגיעה בעבודתו כחבר כנסת, וזה, בעצם, הרציו, הנימוק הבסיסי לעניין של חסינות, אין

פגיעה ולא תהיה פגיעה בעבודתו כחבר כנסת ועד עכשיו, אפילו, בהקשרים של השנה

האחרונה של ניהול המשפט חבר הכנסת הרב דרעי היה פה ולא היה במשפט. אנחנו איננו

חושבים שהפגיעה בחבר הכנסת בעבודתו תהיה בכלל ולכן הרציו הזה לא קיים.

אמרתי שלא תהיה תפארתה של הוועדה על הדרך הזאת של דחיית העניין, זה יראה

כהחלטה נגועה, מן הסתם היא גם תגיע לבחינה שיפוטית בצורה זאת או אחרת בזמן קרוב

מאד מפני שהמועד להתיישנות הוא במחצית הראשונה של אוגוסט.

אני חושב שאם לכל זה היה צריך 3 שבועות, חזרנו, בעצם, לנקודת המוצא והשאלות

הבסיסיות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, אני מדגיש זאת חזור והדגש, הן: היו

שיקולים זרים או לא היו שיקולים זרים? יש סיבה אמיתית, מבחינת הכבדה על עבודתו

הפרלמנטרית של חבר הכנסת לדחות? - אין. ההתיישנות בפתח. הבעייתיות המשפטית

הוצגה והאם ראוי שוועדה של הכנסת תהיה זאת שתדחה, כאשר לאדם אחר זה לא נדחה? כל

השאלות האלה צריכות לעמוד לנגד עיניכם כאשר אתם מרימים את ידכם בעד הצעת פלוני או

אלמוני.

גם אני קראתי את מאמרו של פרופסור פרידמן וככל הזכור לי הדגש שלו מושם על

חלוף הזמן שמהווה בעיה. הוא, בהחלט, בעיה, אלא שבמקרה הזה, ואני אומר גם את דבריי

אלה בצער כי אלה הנסיבות שאנחנו חיים בהן אבל אני מצטט ממכתבו של הרב דרעי

מפברואר 1994 אל היועץ המשפטי דאז בו הוא אומר, בין היתר: אין בכוונתי להפיק

יתרון כלשהו מדחיית מועד השימוע ועל כן גם לא אבוא בטענה כלשהי על העיתוי או על

האיחור בפתיחת ההליכים אם ייפתחו כאלה. בסופו של דבר, על אף טענותיי בגין התקופה

שתחלוף עקב קביעת מועד השימוע לבקשתי - - -
יגאל ארנון
את זה גם אמרנו כאן, ואנחנו ממשיכים לומר כאן.
אליקים רובינשטיין
פירוש הדבר הוא שהאלמנט של חלוף הזמן, שהוא, באמת, אלמנט מרכזי בשיקול עניין

לציבור, בתיק הזה לא יכול להיטען. אנחנו הבאנו אותו בחשבון כאשר, בין היתר,

צמצמנו את כתב האישום אבל מטעמו של חבר הכנסת הרב דרעי - הטענה הזאת לא יכולה

להתקיים.

בשורה האחרונה, מוריי ורבותיי, שמעתם הכל, שמעתם את הרב דרעי, את עורך דין

ארנון, אותי, אני מקווה שהחלטתכם תיתן ביטוי לשיקול הבסיסי שהוועדה הזאת צריכה

לפעול לפיו, דהיינו לא שיקול פוליטי, לא שיקול של קולגיאליות אישית וזה דבר ראוי

מאד בכל נסיבות אנושיות אבל לא בהחלטות מעין שיפוטיות, לא שיקול שאיננו ממין

- העניין והשיקול שמין העניין - היו שיקולים זרים או לא היו שיקולים זרים? האם

תיפגע עבודתו הפרלמנטרית או לא תיפגע עבודתו הפרלמנטרית, כי אנחנו, בענייני

המועדים וכך הלאה אמרנו שנהיה אנושיים ונפעל בצורה אנושית. תודה רבה.
היו"ר מאיר שטרית
מאחר ושלושה חברים ביקשו להעלות הצער; לסדר, חברי הכנסת בניזרי, מירום

וקליינר, - בעל ההצעה שיסביר את הצעתו, - יותר לא יהיו דוברים אלא נקיים הצבעות.
צבי הנדל
חברת הכנסת בלומנטל ביקשה שייקראו לה לפני ההצבעה.

היו"ר מאיר שטרית;

אתה לוקח את המילים מפי. אני מבקש לקרוא לחברת הכנסת נעמי בלומנטל ולחבר

הכנסת נואף מסאלחה.

חיים אורון;

ועדת האתיקה דנה, ממש עכשיו, בתלונה שלי והיא לא הסכימה לדחות את מועד

ישיבתה. כיוון שאמרו לי שההצבעה מתקיימת כאן, עכשיו - באתי לכאן, אבל אני אצא

לישיבת ועדת האתיקה ומיד אני אחזור לכאן.

היו"ר מאיר שטרית;

אני מוחה על כך שהיועץ המשפטי של הוועדה לא נמצא בדיון הזה בגלל דיון שוועדת

האתיקה מקיימת. עם כל הכבוד לוועדת האתיקה - היא יכלה לקיים את הדיון הזה גם

בשעות אחר הצהרים. אני לא מבין מדוע היועץ המשפטי הלך לישיבת וועדת האתיקה ולא

התייצב לדיון הזה.
חיים אורון
אני הכתובת האחרונה לטענה הזאת - - -

היו"ר מאיר שטרית;

אינני בא אליך בטענות אלא אני אומר את הדברים לפרוטוקול. הדבר הזה לא מוצא

הן בעיניי וזאת בלשון המעטה.

חיים אורון;

אני מוכן לומר לו זאת.

היו"ר מאיר שטרית;

אני מבקש אותך לומר לו זאת.

רחבעם זאבי;

אני מבקש לא לנזוף ביועץ המשפטי של הוועדה -- - -

שבח וייס;

חבריה, אתם יותר מדי מתלבשים עליו.
~ רחבעם זאבי
הוא לא נוכח כאן לכן אתה לא יכול לנזוף בו כאשר הוא איננו כאן.

היו"ר מאיר שטרית;

מותר לי למחות. אני חושב שבדיון הזה - -

רחבעם זאבי;

הוא קיבל נזיפה והוא לא נמצא פה. הוא עובד אתנו כתף אל כתף, משרת אותנו

נאמנה, בואו נעשה זאת בנוכחותו בארבע עיניים.

אני מבקש להדגיש באזניכם כי צבי ענבר לא ראוי לזה - - -

היו"ר מאיר שטרית;

עם כל הכבוד, אין לי שום דבר נגד צבי ענבר אבל יש לי דבר נגד זה שהוא לא נמצא

בדיון הזה. אמרו לי מראש שצריכה להיות, במקביל לישיבה הזאת, ישיבה של ועדת

האתיקה ואז ביקשתי לדחות - - -

רחבעם זאבי;

בוא נדבר בנוכחותו ולא - - -

היו"ר מאיר שטרית;

אני מבקש לקרוא לחברי הכנסת בלומנטל ומסאלחה שהיו כאן, יצאו לישיבות של ועדות

אחרות וביקשו לחזור לכאן.

אני פונה אליכם בבקשה, מטעם ערוץ 1 וערוץ 2, לצלם את הישיבה בלי קול.

שלמה בניזרי;

לא איכפת לי שהם יצלמו אותי עם קול.
היו"ר מאיר שטרית
לא, לא, איננו מקליטים את הישיבה הזאת. רשות הדיבור לחבר הכנסת בניזרי.

שלמה בניזרי;

רבותיי חברי הכנסת, פניתי אל היועץ המשפטי לממשלה לפני כשבועיים במכתב שאני

מבקש להעביר את העותקים שלו לנוכחים - - -
היו"ר מאיר שטרית
חבר הכנסת בניזרי, תסלח לי על כך שאני קוטע את דבריך באמצע אבל אני מבקש

שנאפשר לצלמים לצלם את הישיבה, לכן נפסיק אותה לדקה שתיים, ורק לאחר מכן תמשיך את

דבריך.
שלמה בניזרי
פניתי לפני כשבועיים ליועץ המשפטי לממשלה, בשמי ובשם חבר הכנסת עוזי לנדאו

וחבר הכנסת חיים רמון, בעקבות המאמר שפורסם בידיעות אחרונות ב-4 ביוני 1998. עורך

דין ארנון קרא את המאמר הזה רק הבוקר והוא ציין שהוא מתפעל מהדברים הכתובים בו

- ואילו אני, במשך 3 שבועות, מתפעל, משתומם ומשתהה על מערכת המשפט במדינת ישראל, ?

לפיכך פניתי אל היועץ המשפטי לממשלה בקריאה, אגב, זאת לא רק עמדתי שלי. שמענו גם

את חבר הכנסת עוזי ברעם ואחרים שהתבטאו ואמרו שיש לשקול מחדש את הגשת כתב האישום

הציבורי כנגד חבר הכנסת אריה דרעי.

אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אישי הציבור בישראל חושבים על מה שקורה וכבר

דובר על גדולתו של פרופסור דניאל פרידמן שציין בדבריו כי בד בבד מסתבר כי התביעה

שמרה באמתחתה רזרבה על כל צרה שלא תבוא בדמות האשמות נוספות המכונות: ציבוריות,

שהחקירה לגביהן הסתיימה, כאמור, לפני שנים. לקראת סוף דבריו פרופסור פרידמן

אומר כי זכויות האדם אינן בגדר סיסמה ריקה. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חל גם

על מר דרעי ומן הראוי להציב גבול לעינויי דין שנאשם צריך להיות חשוף להם. הוא

ממשיך באותה נימה של דברים את מאמרו.

שמענו בהתחלה על 13 כתבי אישום, ירדנו ל-5 - -
היו"ר מאיר שטרית
לא כתבי אישום אלא סעיפי אישום.
שלמה בניזרי
ירדנו בסוף ל-5 בסך הכל.

לפני שבועיים שלושה פורסמה כתבה קטנה בכל העיר לגבי זה שאני מסדר גיובים

למשפחה למרות שבסוף הסתבר שהיתה שם טעות של הנציבות. האמינו לי שהייתי שרוי

בחרדה עצומה כשהתברר לי רק שכתבו עליי, קל וחומר؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂 כאשר אנחנו מדברים על חבר כנסת,

על שר בכיר במדינת ישראל, שמתנהל כנגדו כבר 8 שנים עינוי דין, 8 שנים משפטים

מתנהלים, אנחנו לא כ/דברים על הוצאות כספיות, לא מדברים על ענייני המשפחה, לא

מדברים על הפגיעה ועל השם הטוב של חבר הכנסת דרעי שתמיד גם פוגעים, באותה

הזדמנות, בשמה של ש"ס כאשר קושרים את הדברים ואומרים: הנה, תראו, כל ש"ס גנבים,

ובסוף י יתברר שההר אפילו לא הוליד עכבר.

אני פונה אליך בקריאה נרגשת לשקול מחדש את העניין כיוון שמה פירוש הדבר לדחות

עכשיו, במספר חודשים, את הדיון ואת הסרת החסינות? בואו נדבר, באמת, על דברים שהם

במהות הרבה יותר עמוקים לגבי עתידו של חבר הכנסת דרעי. אם אנחנו מדברים על חנינה

לכל הפושעים שכבר הורשעו במדינת ישראל, פה מדברים במשך 8 שנים על אדם שלכל הדעות

כבר עבר את כל עינויי הדין שרק אפשר היה לעבור במדינת ישראל.

אני מחדש שוב את השאלה ליועץ המשפטי לממשלה כיוון שלא זכיתי לקבל מענה במשך

השבועיים האחרונים, לשקול מחדש את הגשת כתב האישום הציבורי.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת חגי מירום.
חגי מירום
אין לי כל ספק בכך שכל אחד מאתנו רוצה, מתפלל, שאריה דרעי יוכיח את חפותו.

בתשובה לדברי עורך הדין המלומד אני מבקש לומר שאנחנו איננו גוזרים את גזר

דינו של אריה דרעי כי קיים, ככל הידוע לנו, תיק פלילי עב כרס שכבר נדון בבית

המשפט והכרעתו היא ההכרעה האמיתית. אם שם והלוואי ששם, יוכרע שאריה דרעי חף מפשע.

- ייגמר גם העניין הזה ואין לי בכלל ספק שבכוחה של התביעה הכללית אז ולא רק

בכוחה, גם על פי ההיגיון שלה, היא תמשוך את כתב האישום

יגאל ארנון;

או לא תגיש אותו.
חגי מירום
אבל כרגע אין הכרעה לא כאן ולא כאן.

אני רוצה לומר לחברי הכנסת שעולות תמיד בדיונים להסרת חסינות, ואני לצערי הרב

עברתי כאן הרבה דיונים כאלה, תמיד אני הושב שאם לא הייתי חבר ועדת הכנסת - הייתי

אומר: ברוך שלא עשני חבר כנסת בימים כאלה. זה קשה, זה בעייתי, מדובר על הרבה מאד

מטענים שנזרקים לחלל ותמיד עולה סוגיית האפליה או טענת אפליה. אני חושב שמדובר

על שאלה שאפשר להעלות אותה גם בבית המשפט, זאת טענה נכונה, היא טענה אפשרית, אבל

המחליטים בעניין הזה לא יכולים להיות אנחנו כיוון שיש גבול ליכולת שלנו לשמוע

בתחום הזה.

אני חושב שעל פניו מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אלה הן שתי שאלות

מהותיות; 1 - האם, באמת, סוגיית ההתיישנות מרחפת כאן או לא מרחפת? - היא מרחפת

כאן. אי אפשר להגיד שהיא לא מרחפת כאן. אם היא לא היתה מרחפת - כמעט לא היתה

בעיה. אני חושב גם שהיועץ המשפטי לא היה בא לכאן עכשיו כמו שהוא לא בא עד עכשיו

אלא מפני הספק והספק משאיר איזשהו דבר שנחשב מאד מאד בעייתי.

2 - אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם יש חששות להעדר תום לב, לשיקול זר כלפי

חבר הכנסת, ואני לא שמעתי, אפילו לא מכם, שיש חששות כאלה כלפי השיקולים של היועץ

המשפטי לממשלה. הם לא קיימים.

פרופסור דניאל פרידמן כותב מה שהוא כותב. יכול להיות שהוא צודק אבל לא עלינו

לשקול זאת. הגשת כתב אישום היא מסמכותו של היועץ המשפטי ולא מסמכותנו ומשבא לכאן

היועץ המשפטי והוא החליט אחרת ממה שהחליט פרופסור פרידמן - אנחנו צריכים לשאול את

עצמנו מה אנחנו עושים לעולם המלא הזה של חוק ומשפט?

שבח וייס;

פותחים את הדיון מחדש?
חגי מירום
אני לא רוצה לפתוה את הדיון מחדש, חבר הכנסת חגי מירום.

חגי מירום;

אני לא פותח אותו אבל אתה לא יכול רק להשמיע הערות בכיוון אחד.

היו"ר מאיר שטרית;

אני מבקש אותך לקצר. תגיע לסיכום דבריך.

חגי מירום;

אין לנו אופציה לדחייה. מה מוצע כאן? דחיית דיון. אין לנו אופציה לדחייה.

תקראו את לשון החוק ותמצאו שכתוב שבדיונים כאלה דנים מיד. אפשר להמשיך אותו עוד

ישיבה, עוד ישיבה ועוד ישיבה - - -

היו"ר מאיר שטרית;

חבר הכנסת מירום, אלא מנימוק אחד לוועדה יש סמכות. היועץ המשפטי של הכנסת

אמר שהנימוק היחיד, בעקבותיו חבר הכנסת קלי י נר מביא את הצעתו, שהוועדה יכולה

לדחות את הדיון הוא לתת פסק זמן מספיק לחבר הכנסת דרעי להכין את טענותיו. זה

הנימוק היחיד שאם חברי הכנסת מקבלים אותו - הם צריכים להצביע בעד הדחייה.

חגי מירום;

אני חושב שהיועץ המשפטי נענה לשאלה שאני שאלתי אותה יחד עם חברים אחרים, והוא

אמר שגם אם נחליט מה שנחליט ויוגש כתב אישום, הוא ימתין עם העניין הזה של הריצה

בהליך המשפטי עד שההליך הראשון ייגמר. למה הוא רוצה לעשות כן? כיוון שהוא חושב

שאם, באמת, ההליך הראשון יוכרע ותוכח חפותו של חבר הכנסת דרעי, כי אז לא תהיה

מחלוקת.

אני מבקש לומר שההצבעה על עיכוב לא תובן אצל הציבור אלא כדחיית בקשת היועץ

המשפטי. אלף עדים לא יוכלו להעיד עלינו את מה שהציבור יחשוב עלינו.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת יהודה הראל להצעה לסדר.

יהודה הראל;

במהלך הישיבה הושמעה טענה של שיקול פוליטי זר אשר בהקשר אליה אני רוצה לומר

שנדמה לי כי הרוב כאן מזדהה עם המאמר של פרופסור פרידמן, שנעשה כאן דבר קשה.

אני חושב שנעשתה כאן טעות ולאורך כל הזמן ציפיתי כיוון שמצד אחד חבר הכנסת

דרעי אומר שהוא לא ישתמש בהתיישנות ומן הצד השני היועץ אומר שהוא יידחה את הדבר

עד גמר המשפט.

אני סבור שהייתם עושים חסד גדול אילו הייתם מגיעים להסכמה והייתם חוסכים

מאתנו את ההצבעה אשר לגביה אני מדגיש שאם אני מצביע על פי מה שאני חייב, אני לא

רואה כוונה זרה פוליטית, אני אצביע בניגוד למצפוני ולא תהיה לי ברירה אחרת.
שבח וייס
הצעה לסדר.
מיכאל קלי י נר
אני מבקש להסביר את ההצעה שלי כיוון שהיא לא מובנת.
היו"ר מאיר שטרית
רשות הדיבור לחבר הכנסת שבח וייס.
שבח וייס
אנחנו פה לא חבר מושבעים וחלק מהמושבעים - כל אחד רוצה להביע את עמדתו לקראת

הצבעתו. זה, בעצם, הסיפור.

הקרע שלי הוא בין הלב לפרלמנט וההתנהגות שלי, היום, תהיה עם הפרלמנט.
היו"ר מאיר שטרית
היועץ המשפטי לממשלה מבקש להגיב על הדברים שהושמעו במהלך הישיבה. בבקשה.

אליקים רובינשטיין;

ברשות יושב ראש הישיבה אני אשמיע כמה מילים לרב בניזרי שהתייחס, בין יתר

דבריו, למכתב שהוא שלח אליי. נשלחה אליו תשובה לפני ימים אחדים, ב-18 בחודש,

אולי, טכנית, היא עדיין לא הגיעה אבל בכל זאת נשלחה אליו תשובה.

הזכרתם את גדולתו של פרופסור פרידמן, אני מבקש לומר לכם שגם גדולים צריכים

לדקדק בעובדות ואני מדגיש - - -

שבח וייס;

הנאום של יגאל ארנון היה יותר חזק מהמאמר של פרופסור פרידמן.
אליקים רובינשטיין
מר ארנון זכה למחמאה.

מיכאל קליינר;

אדוני היושב ראש, הצעתי באה בדיוק למנוע את הוויכוחים האלה.
אליקים רובי נשטיין
פרופסור פרידמן התייחס לכך כאילו המערכת המשפטית שמרה באמתחתה, זאת אומרת

כאילו מחכים, מחכים, ואורבים עם עוד כתב אישום אבל לא אלה הן העובדות. קראתי

באזניכם את ההתכתבות וסוכם שהנושא יידחה בגלל המשפט המתנהל ולא - - -

אריה דרעי;

החלטתי לא לדבר חיום אבל אני מבקש לתקן אותך שלא באשמתך. לצערי הייתי כל

אותן 8 שנים אותו אריח דרעי, בינתיים התחלפו 3 יועצים משפטיים יאני מבקש ליידע

אותך בדבר שאולי אינך מכיר אותו. כאשר הוחלט להגיש נגדי את כתב האישום בתיק

האישי בבית המשפט המחוזי, נגמרה החקירה בתיק הציבורי ולמעשה בפני היועץ המשפטי

לממשלה דאז, מר חריש, הובאו המלצות של פרקליטת המדינה דאז דורית בייניש, להגיש

כתבי אישום נגד שני הדברים. היועץ המשפטי לשעבר חריש לא רצה להגיש כתב אישום

בנושא הציבורי. רק אחר כך נודע לי, בתוך בית המשפט, שהטענה העיקרית של פרופסור

פרידמן, כפי שהוא טוען אותה, שלתביעה היתה כל הזכות וכל הסמכות להגיש כתב אישום

אחד ולמצות את הכל.
אליקים רובינשטיין
מבחינת העובדות, שבוע לפני שמר חריש סיים את תקופת כהונתו, הוא כתב: ביום 17

באוקטובר 1993, לעת ערב, הביאה אליי פרקליטת המדינה את תיק החקירה בפרק המתקרא:,

פרק הרשויות המקומיות, ופרק העבירות הציבוריות וכו', והוא אמר שאין לו מספיק זמן

לגבש דעה לכן הוא משאיר את העניין למי שיחליף אותו בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

זאת אומרת שהיועץ המשפטי חריש קיבל את העניין הזה ימים אחדים או שבוע או שבועיים

לפני שהוא סיים את תפקידו, בהמלצות של התיק הנקרא: התיק הציבורי, לכן הוא לא דן

בו. העניין הועבר למר בן-יאיר ואחר כך חבר הכנסת הרב דרעי כתב, זה הקטע שהתביעה,

- כביכול, רחמנא לילצן, שמרה באמתחתה, דבר שלא היה ידוע. הוא היה ידוע היטב ונאמר .

בהתכתבות שהרב דרעי, ואני אומר את דבריי אלה בכל הכבוד הראוי, לא יבוא בטענה על

העיתוי בעניין ההליכים.

עיקר הטענה של פרופסור פרידמן הנכבד איננה בסוגייה שלפנינו. למרבה הצער הזמן

חלף בהסכמה ועל דעת חבר הכנסת דרעי כדי לא לפגוע בו בתיק האחר.

אינני רוצה, מעבר לזה, להוסיף דברים וגם לא להתייחס למה שנאמר בקשר לשאלה מה

יקרה אם ייגמר אי או בי בתיק האישי. תודה רבה רבותיי חברי הכנסת.
היו"ר מאיר שטרית
תודה לך. רשות הדיבור לחבר הכנסת מיכאל קליינר כדי שהוא יסביר לנו את הצעתו

אשר נצביע עליה.
מיכאל קליינר
אני מדגיש כי אני אכנס רק לסוגייה המשפטית שאנחנו צריכים לדון ולהכריע בה

וכדי שיהיה ברור שהצעתי איננה נוגעת בחלק גדול מהדיון כי אני לא מעלה את השאלה

האם צריך או לא צריך להגיש כתב אישום. זאת שאלה שלוועדת הכנסת פשוט אין מה לומר

לגביה. זה שיקול דעת שכולו של היועץ המשפטי והשיקול הזה לא נבחן. לכן כל

המאמרים וההתבטאויות אם צריך או לא צריך להגיש כתב אישום אינן נוגעות לשולחן הזה

בשום שלב.

שאלה נוספת שאינני מעלה אותה, להפך, אני מציע שהיא לא תעלה בכלל, היא השאלה

של איכות שיקוליו של היועץ המשפטי. זאת השאלה שתעלה על השולחן בכל כובד משקלה

והיא צריכה לעלות בדין כי זה תפקידה של ועדת הכנסת אם הצעתי לא תתקבל.

אם לא תתקבל הצעתי שמדברת על דחיית דיון - אז י יצטרך חבר הכנסת דרעי ואנחנו,

כחברי ועדת הכנסת, לעשות את חובתנו ולבדוק האם היתה אפליה, האם לא היתה אפליה,

האם היו שיקולים זרים, האם לא היו שיקולים זרים, של היועץ הזה, של היועץ הקודם,

של היועץ הקודם הקודם - - -
משה גפני
הוסר תום לב.

מיכאל קליינר;

אני הושב שהוויכוח הזה מיותר כעת ואני מקווה מאד שהוא יהיה מיותר גם לעתיד.

אני שואל האם מבחינה ציבורית טוב, חיוני או יעיל או טוב ליהודים שהיום מקיים את

הדיון הזה על איכות השיקולים שגרמו להגשת התביעה או אי הגשת התביעה? אני סבור

שלא טוב. אני חושב שהוא מיותר ואני מקווה, מכל היבט ציבורי שהוא, בלי להיכנס

לפרטים.

ההצעה שלי אומרת דבר אחד; לדחות את הדיון בכמה חודשים - - -
היו"ר מאיר שטרית
מאיזה נימוק?
מיכאל קליינר
להצעה הזאת יש שביל צר שהציג אותו היועץ המשפטי לכנסת, כדי להתכונן לדיון

הזה, כדי להשיב לו, אפילו הייתי אומר: כדי לגבש דעה מה אתה טוען, ולא מעניין מה

אומר או לא אומר, כרגע, - -
שבח וייס
אתה בטוח שלו ועדה יש סמכות לדחות?

מיכאל קליינר;

כן. היועץ המשפטי אמר שיש לה סמכות לדחות כיוון שבית המשפט אמר במקרה אחר

שכאשר חבר כנסת טרוד במשפט אחד, רצוי או צריך לאפשר לו לסיים את המשפט הזה ואחר

כך להכין את הטיעונים שלו בפני ועדת הכנסת לשאלה של הסרת החסינות כן או לא, לפי

הפרמטרים שמותרים לוועדת הכנסת.
היו"ר מאיר שטרית
חבר הכנסת קליינר, כדי לעשות את חייך קלים, שאלתי האם יש בפנינו בקשה לדחות

את הדיון כדי לתת מספיק זמן כדי להכין את הטענות ועל השאלה הזאת קיבלתי את

התשובה: כן. הדבר נאמר - - -
מיכאל קליינר
אם כך מבחינה חוקית מצבנו מצויין.
היו"ר מאיר שטרית
תנסח את הצעתך.
מיכאל קליינר
אני רוצה להזכיר דבר ערכי חשוב מאד; ליועץ המשפטי לממשלה, קודמו, קודם קודמו,

היה תיק מוכן לפני הרבה מאד זמן. הוא יכול היה לבוא לכאן ולבקש את הסרת

החסינות - - -
היו"ר מאיר שטרית
אתה פותח דיון.
מיכאל קליינר
לא, אינני פותח דיון אלא מנמק את הצעתי. מישהו שאל איך העניין הזה ייראה

ציבורית? כיוון שכך חשוב מאד שאם נעשה מה שנכון - גם נדע שזה נכון ציבורית. הוא

החליט, לא אנחנו החלטנו, שצריך לחכות. הוא גם קבע מועד - 3 חודשים לאהר הגשת

הסיכומים בתיק האישי. זאת היתה ההחלטה לכן לא ישבנו על הדיון הזה לפני הרבה מאד

זמן, לפני שנים. היום, ביושרו כי רב, היועץ המשפטי לממשלה לא סתר אבל הוא גם לא

פירט מה היו השיקולים אז לא לבוא אלינו מייד אלא לחכות עם התיק המוכן והוא גם לא

הסביר מה נשתנה, למעט נימוק אחד והוא אותו חשש שעליו חבר הכנסת חגי מירום דיבר,

חשש ההתיישנות.

אני כחבר כנסת עם השכלה משפטית, רוצה לומר שהנימוק היחיד שמונח על השולחן

להתיישנות, אקבל את ההצעה ולא אדחה את הדיון - עושה שקר בנפשי כי אני אומר כאן

שאין לי צל צלו של ספק שאין שום סיכוי בעולם שיגידו שההתיישנות נכנסה לתוקף לא

בכוונה. קיבלנו כאן חוות דעת משפטיות, גם החוק הוא חד משמעי.

אני מדבר כמשפטן וככזה אני מבין שחובתו של היועץ המשפטי היא לבוא ולבקש את

הגשת כתב האישום ולבקש מאתנו להסיר את חסינותו של חבר הכנסת דרעי. אם הוא לא .

עושה זאת - מירוץ ההתיישנות נמשך. ברגע שהוא מבקש את הבקשה, השאלה היחידה

שעומדת - - -
היו"ר מאיר שטרית
אני מצטער, תרשה לי להפריע לך. הנימוק הזה איננו יכול לעמוד בפני הוועדה

כנימוק. הנימוק היחיד, על פי דעתו של היועץ המשפטי של הוועדה, וציטטתי אותו---

מיכאל קליינר;

על הנימוק למה מותר לנו לדחות? - נתת את התשובה. אבל אני אומר שכחבר כנסת,

אילו היתה סכנת התיישנות, למרות שמותר - לא הייתי עושה זאת כי עניין ההתיישנות

גובר. אין שום סכנה שתהיה התיישנות כי החוק, חד משמעית, אומר שאם היועץ המשפטי

רצה להגיש כתב אישום ובגין חוק זה הוא לא יכול להגיש אותו - מירוץ ההתיישנות

נפסק. אין ספק שהיועץ המשפטי בא, הגיש את הבקשה, וכל עוד אנחנו לא קיבלנו החלטה

- הוא לא יכול להגיש כתב אישום לכן מירוץ ההתיישנות נפסק.

נימוק אחרון; היועץ המשפטי אמר שהוא חושב שהעניין יגיע לבחינת בג"ץ. הנימוק

הזה רק מחזק את דעתי כי אם עוד היה צל צלו של חשש שאנחנו נקבל פה החלטה ונדחה את

ההחלטה בכמה חודשים או נאריך את ההחלטה של היועץ המשפטי, בעצם, שהתקבלה לפני מספר

שנים, בכמה חודשים, עד למועד שבו היועץ המשפטי חשב שנכון להביא את הבקשה בפנינו,

קרי 3 חודשים אחרי הנימוקים, במצב הזה אם מישהו ייפנה לבג"ץ - אחת משתיים; או

שבג"ץ יגיד: טעיתם, יהיה עוד דיון נוסף ונקיים אותו או שהוא יגיד במפורש, מה שאני

בטוח שהוא יגיד, היות ובעצם הגשת הבקשה של היועץ המשפטי נפסק מירוץ ההתיישנות -

הדחייה בסדר. היא עולה בקנה אחד עם פסק הדין - - -
שבח וייס
הוא יגיד: טעיתם, ואני לא מתערב.
היו"ר מאיר שטרית
חבר הכנסת קליינר, אשר על כן?
מיכאל קליינר
אם החלטנו להסיר את החסינות - נסיר אותה. השאלה אם לא החלטנו להסיר - - -
היו"ר מאיר שטרית
אשר על כן? מה היא הצעתך?
מיכאל קליינר
הצעתי היא לדחות את הדיון גם על פי בקשתו של עורך דין יגאל ארנון, עד למועד

המקורי שנקב היועץ המשפטי - - -
היו"ר מאיר שטרית
זאת אומרת עד מתי? תנסח את הצעתך. .
מיכאל קליינר
לדחות את הדיון עד 3 חודשים לאחר הגשת הסיכומים בתיק האישי.

היו"ר מאיר שטרית;

תודה. רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון - - -
אליקים רובינשטיין
חבר הכנסת קליינר, עם כל הכבוד, לא דיבר בשמי, כמובן. אני רוצה להגיד שאנחנו

מגישים את הבקשה לא משיקולים טקטיים כאלה ואחרים. הגיע הזמן, ההתיישנות בפתח,

ושימו לב, הנימוקים למה לדחות, התחילו מזה שלא רוצים שיהיו אחר כך, רוצים שיהיו

אחרי ועכשיו צריך להסביר לחברי הכנסת שאנחנו נלך בשביל הסלול וצריך לאשר את

הבקשה.

היו"ר מאיר שטרית;

תודה רבה.

משה גפני;

אדוני היושב ראש, יש פה עניין שוועדת הכנסת צריכה לדון עליו. האם בשיקוליו

של היועץ המשפטי הנוכחי או יותר נכון היועץ המשפטי הקודם היה חוסר תום לב או לא

היה חוסר תום לב?

היו"ר מאיר שטרית;

השאלה הזאת איננה עומדת, עכשיו, לדיון. היית פה בדיונים האחרונים - - -

משה גפני;

כל הזמן הייתי. השאלות הנשאלות בהקשר הזה של הדברים הן; חוסר תום לב או לא

חוסר תום לב? היתה אפליה על רקע פוליטי או לא היתה אפליה על רקע פוליטי?

היועץ המשפטי של הכנסת אמר שצריך לדון על העניין הזה של חוסר תום לב - - -

מיכאל קליינר;

אני מציע לא לדון על השאלה הזאת.

משה גפני;

חבר הכנסת דרעי אומר שהוא רוצה לדון. אם הוא היה אומר שהוא מוותר על החסינות

- היה מתקיים דיון אחר אבל הוא אומר שהוא רוצה לדון על זה בשעה שזה י יתאפשר ועל

זה

היו"ר מאיר שטרית;

תודה. הברים, ההצעה שעומדת בפנינו מטעמו של חבר הכנסת קליינר היא לקבל את

הפנייה של נציגו של חבר הכנסת אריה דרעי שמבקש פסק זמן להכנת טיעוניו לתקופה של.

עד 3 חודשים לאחר הגשת הסיכומים. אחרת בכלל איננו רשאים לדון בדחייה. אילו המצב

הזה לא היה קיים - היינו נכנסים, לאלתר, לדיון על הסרת החסינות ואז אפשר היה לדון

בכל מה שאתה אומר.

שבח וייס;

היועץ המשפטי אומר שהוא יעכב את ההליכים גם עד אז, לא?

אליקים רובינשטיין;

עיכוב הליכים הוא לא הביטוי הנכון. אמרתי שנגלה גישה אנושית במועדים - -

שבח וייס;

בינינו, זאת הנקודה כי אנחנו מבינים בדיוק על מה תהיה ההצבעה.
היו"ר מאיר שטרית
הצבעה על דחייה פירושה שהדיון בוועדה ייפסק עד להחלטה אחרת, אם תהיה.

צבי הנדל;

נפסק.

היו"ר מאיר שטרית;

נדחה. אי קבלת הצעת הדחייה פירושה שאנחנו ניכנס לדיון אינטנסיבי מיידי, כי

על פי התקנון אנחנו צריכים לעשות זאת בהקדם האפשרי, על הסרת החסינות. נקצה לנושא

הזה זמן, נדון ונחליט. זאת משמעות ההחלטה.

כדי שלחברים יהיה ברור, אין בוועדה הזאת הצבעות פוליטיות. אין פה קואליציה

ואופוזיציה ואני מדגיש את הדברים האלה בכוונה.

שבח וייס;

נשמע נחמד.

היו"ר מאיר שטרית;

אדוני חבר הכנסת וייס, למה אתה מעיר לי? האם הערתי לך כאשר אתה אמרת את

דבריך? ישבתי בשקט, שמעתי את כולם ואני מבקש שתשמעו גם אותי.

אין פה הצבעה פוליטית, אין פה קואליציה ואופוזיציה. חזקה על כל חבר כנסת

בוועדה הזאת להצביע לפי הכרתו ועל פי מצפונו. אין פה גישה אחרת לחלוטין על כן,

רבותיי, אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר הכנסת מיכאל קליינר. מי שתומך בהצעה

ירים את ידו. מש"ס יצביע רק חבר אחד - חבר הכנסת בניזרי.

הצבעה

בעד הצעתו של חבר הכנסת מי קליינר - 8

נגד - 4

נמנעים - 3

הצעתו של חבר הכנסת מי קליינר התקבלה.

היו"ר מאיר שטרית;

רבותיי, ברוב קולות הצעתו של חבר הכנסת מיכאל קליינר התקבלה והדיון בהצעה

הזאת נדחה. תודה רבה.

הישיבה הבאה של ועדת הכנסת תתקיים בשעה שתים עשרה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:25}

קוד המקור של הנתונים