ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/06/1998

בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת; הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקון ביטול הסמכות לסגירת עתון התשנ"ז - 1997, הצעת חבר הכנסת רפי אלול, הכנה לקריאה ראשונה; הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע, התשנ"'ח - 1997, של חבר הכנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום; קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שליטינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 168

מישיבת ועזת הכנסת

שהתקיימה ביוס שני, כ"א בסית התשנ"ח (15 ביוני 1998), שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנתסי - היו"ר

אורי אור

חיים אורון

רפי אלול

אלי גולדשמיט

עבד-אלמלכ דהאמשה

צבי הנדל

רחבעם זאבי

תגי מירום

מאיר שטרית
מתמנים
אריה האן -שביר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דה- לב - סגן מזכיר הכנסת

יוחקאל לביא -משרד הפנים

דידי לחמן מסר - משרד המשפטים
יועץ משפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
סיגל גורדון
סדר-היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום.

2. בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת.

3. קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון.

4. הצעת תוק לתיקון פקודת העתתות (תיקון - ביטול הסמכות לסגירת עתון),

התשנ"ז - 1997, הצעת חבר הכנסת רפי אלול - הכנה לקריאה ראשונה.קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום
היו"ר רפאל פנחסי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתות את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף הראשון שעל נודר

היום; קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הוצאתו להורג של יהודי באיראף,

של חברי הכנסת אברהם הירשזון, עתי ברעם, ויורי שטרן. סגן שר הביטחון הציע להעביר

את הנושא לוועדת החוץ והביטחון. היו הצעות להעביר את הנושא לוועדה לקליטת

העלייה.

אדוני היועץ המשפטי, לוועדת חוץ וביטתון?
צבי ענבר
אכן.
היו"ר רפאל פנחסי
נערוך הצבעה, מי בעד ומי נגד להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה בנושא הוצאחו להורג של יהודי באיראן תעבור לוועדת החח והביטחון
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה תעבור לוועדת החח והביטחון.הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע, התשנ''ח - 1997,

של חבר הכנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת
היו"ר רפאל פנחסי
הצעה נוספת לקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים

בקרקע, התשנ"ח - 1997, של חבר כנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת. מציע ההצעה

הציע להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה. נשנזעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת

הכספים.

אדוני היועץ המשפטי, נושא של עיגון ורישום זכויות חקלאים בקרקע, לאיזה ועדה

הנושא שייר מבחינת התקנון?
צבי ענבר
הדיון כבר החל באחת הישיבות הקודמות, ונאמר, שמדובר בהצעת חוק אשר

בסמכותה של ועדת הכלכלה, אם כי יש כמה אספקטים שנוגעים לוועדת הכספים, מכיוון

שהם נוגעים למס שבח מקרקעין. בעיקרון, הנושא שייר לוועדת הכלכלה משום שהוא עוסק

בין היתר באיגוד שיתופי.
היו"ר רפאל פנחסי
נקיים הצבעה, מי בעד להעביר את הנושא לולעדת הכלכלה?

הצבעה

בעד להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה - 6

נגד -1

הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע, התשנ"ח - 1997,

של חבר הכנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת תעבור לוועדת הכלכלה
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה עוברת לוועדת הכלכלה. אני מבקש רווחיה.
חגי מירוס
מכיוון שיש רוב ניכר בוועדה, אולי אפשר לוותר על הרוויזיה?
אלי גולדשמידט
יש המלצה ברורה של היועץ המשפטי לוועדה להעביר את הנושא לוועדת

הכלכלה. אני מבקש שדווקא אתה, כיושב ראש הוועדה, לא תסתור את המלצתו של היועץ

המשפטי לוועדה, למרות שאתה חבר בקואליציה.
היו"ר רפאל פנחסי
היועץ המשפטי גס אמר, שיש כאן עניינים כספיים.
אלי גולדשמיט
כיושב ראש לשעבר, לא היה מקרה שהצבעתי בניגוד להמלצתו של היועץ המשפטי

לוועדה.בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הבא על סדר היום, העברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אתרת. מונתת לפנינו
פניה של חבר הכנסת גפני
"ועדת הכנסת החליטה בישיבתה מיום כ''ג באדר ב' התשנ"ז, 1

באפריל 1997 להעביד את הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאתות דכים (תיקון - הקלות ביטוח

לנהג זהיר ולרכב מושבת), התשנ"ז - 1996, לוועדה משותפת חוקה-כספים להצעת חוק

ביטוח רכב מנועי. אבקש לשנות את החלטת הוועדה ולהעביר את הצעת החוק הנ"ל

לוועדת חוקה, חוק ומשפט לשם הכנתה לקריאה ראשתה."

פנינו ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אברהם רביץ, והוא נתן את הסכמתו

שהנושא לא חייב לידון בוועדה המשותפת.

אני רוצה להזכיר, כאשר חבר הכנסת שאול יהלום כיהן כיושב ראש ועדת החוקה,

חוק ומשפט, הוא ביקש שנסמיך את הוועדה המשותפת כספיס-חוקה להצעת חוק ביטוח

רכב מנועי לדון בנושא. בינתיים הוא נבחר לשר התחבורה והגיע יושב ראש חדש לוועדה.

מאחר וההצעה המקורית היתה שהוועדה המשותפת תדון בנושא, כר היה. חבר הכנסת גפני

פנה בבקשה להעביר את הנושא לוועדה אחת, ועדת החוקה, חוק ומשפט, ולא לוועדה

המשותפת. פנינו ליושב ראש ועדת הכספים לשאול את דעתו, האם הוא מסכים שהוועדה

המשותפת תפורק, והנושא יידון רק בוועדת החוקה, חוק ומשפט, והוא נתן את הסכמתו

לכר.
צבי ענבר
יש הסכמה לכר. נושא הפיצויים הוא נושא של ועדת חוקה, חוק ומשפט. הוועדה

המשותפת נקבעה מכיוון שיש גם אספקט של ביטוח. מכיוון שיושב ראש ועדת הכספים

מסכים שהנושא יידון רק בוועדת החוקה, חדק ומשפט, אין בעיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כר, אנחנו ממליצים למליאת הכנסת לשנות את ההחלטה.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים-אין

ועדת הכנסת תמליץ לכנסת להעביר את הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הקלות

בדמי ביטוח לנהג זהיר ולרכב מושבת), התשנ"ז - 1996 לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
ועדת הכנסת תמליץ לכנסת להעביר את הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

(תיקון - הקלות בדמי ביטוח לנהג זהיר ולרכב מושבת), התשנ"ז - 1996 לוועדת החוקה, חוק

ומשפט לשם הכנתה לקריאה ראשתה.קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון
היו"ר רפאל פנחסי
עלינו לקבוע מסגרת דיון להצעות אי-אמוו שיעלו היום בכנסת. סיעות העבודה-

מד"ע-רע"ס ומרצ-וחד''ש-בל"ד הגישו ליושב ראש הכנסת הצעות להביע אי-אמון בראש
הממשלה בשל
1. המצב הכלכלי והחברתי במדינת ישראל, סיעות העבררה, מד''ע, רע"ס.

2. אי ביצוע הפעימה השניה, מרצ, חד"ש, בל"ד.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת דיון.

אני מציע לנהוג כמו בעבר: 10 דקות לסיעות הגדולות, דהיינו, 10 דקות לעבודה,

10 דקות לליכדר, ולסיעות הקטנות ינתנו 5 דקות.

הצבעה

בעד-רוב

נגד-אין

נמנעיס-אין

מסגרת הדיון נקבעה, 10 דקות לסיעות הגדולות, 5 דקות לסיעות הקטנות
היו"ר רפאל פנחסי
מסגרת הדיון נקבעה כבעבר, 10 דקות לסיעות הגדולות, 5 דקות לסיעות הקטנות.

הסיעות הגדולות יכולות לפצל.הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (תיקון ביטול הסמכות לסגירת עתון

התשנ"ז - 1997, הצעת חבר הכנסת רפי אלול, הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף העיקרי בסדר היום: הצעת החוק לתיקון פקודת העתונות,

תיקון ביטול הסמכות לסגירת עתון, הצעתו של חבר הכנסת רפי אלול.

יש חילוקי דעות בענין, על פי גרסת משרד הפנים, הנושא שייר לוועדת חוקה, חוק

ומשפט, אר המציע התנגד להעביר את הנושא לוועדת חוקה חוק ומשפט.
רפי אלול
הצעתי להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים אר שר הפנים לא הסכים להעביר

את ההצעה לוועדת הפנים. לי לא היה רוב והתפשרתי שהענין יעבור לוועדת הכנסת.
יחזקאל לביא
ביקשנו שהדיון בהצעת החוק יתקיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לאור העובדה

שהכנסת חוקקה בשנים האחרתות חוקי יסוד, שיש להם נגיעה גם לנושא הזה. חוקי יסוד,

מטבע בריאתם, הם נושא של ועדת החוקה, תוק ומשפט, ולא של ועדות אחרות.
מאיר שטרית
חוק העתונות הוא חוק יסוד?
יחזקאל לביא
לא, אבל הוא נוגע לחוק יסוד: חופש כבה- האדם וחירותו. העניו הוא, שאתה פוגע

בזכותו של אדם שרוצה לפרסם פרסום כלשהו, ואתה אומר לו: אנחנו אוסרים עליך לפרסם

את הפרסום. כאן יכולה לבוא פרשנות משפטית שתאמר, שאכן, לאיסור הזה אין לו ולא

כלום מול העובדה שישנו חוק יסוד בנושא הזה. לדעתי, הנקודה הזו הכריעה את הכף כדי

שהנושא הזה יעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ולא יידון בוועדת הפנים.

גם בעבר, הנושא של פקודת העתונות נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
אם יש הסכמה להעביר לוועדת חוקה, אין בעיה.
חגי מירום
מהות ההצעה של חבר הכנסת רפי אלול, לא פוגעת בחירויות האדם אלא מגדירה

אותן.
חיים אורוו
יש גבול כיצד לכופף את הכנסת. לא במקרה הכנסת בנויה כך, שבכל קדנציה יש

שתיים-שלוש ועדות שהן בידי האופזיציה. אם לממשלה מראש יש אי-אמון בוועדות הללו,

אפשר להחליט בכינון הכנסת, שכל יושבי הראש יהיו מהקואליציה. אי אפשר להחליט,

שוועדת הכנסת כמפלט אחרון תעסוק בפקודת העתונות, אני מציע שלא נהפור את ועדת

המסת לפח האשפה של ועדות אחרות. לוועדת הכנסת יש תפקידים משלה תה לא כלול

בתוכם. דיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העתונות זה תפקיד של ועדת הפנים.
מאיר שטרית
נושא עתונות נדון בוועדת הפנים?
צבי ענבר
יש תקנון ובתקנון הכנסת כתוב, שעתונות הוא בתחום ועדת הפנים. מי שהשיב

בנושא היה שר הפנים ולא שר המשפטיים.
וזיים אורוו
הסמכות נתונה בידי שר הפנים.
מאיר שטרית
לדעתי צריך להוציא זאת מוועדת הפנים.
צבי הנדל
אני תושב. שביטול הסמכות לסגירת עתון הוא לא סתם ענין של פקודת העתונות.

לו הדבר היה תלוי בי, לא שר הפנים חיה מקבל את התיק אלא שר הביטחון. אם הדבר היה

תלוי בי, בחוק הזה היו דנים בוועדת החוץ והביטחון. האמינו לי זה היושר וההגינות. יש

כללים בכנסת. כולנו יררעים איזה עתונים סוגרים.

לכן, אני מבקש, גם אם נציג משרד הפנים מסכים להעביר את הנושא לוועדת

הפנים, אני בכל זאת מציע לשקול את הענין להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק

ומשפט.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אין ספק שתחום הטיפול הוא של שר הפנים ושל ועדת הפנים. חבר הכנסת הנדל,

זה שסוגרים עתונים, למה ואיך, את זה אני רואה מהצד האחר של המתרם, יש כאן

שיקולים פוליטיים והסתה, לא שיקולים עניינים ולא בטחון המדינה.

אני בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו צריכים להמליץ למליאה לשנות את החלטת ועדת הכנסת ולכן נצביע, מי

בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

הצבעה

בעד - 5

נגד - 2

נמנעים - אין

ועדת הכנסת תמליץ בפני הכנסת להעביר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה את הצעת חוק

לתיקון פקודת העתונות (תיקון - ביטול הסמכות לסגירת עתון} התשנ"ז - 1997.
היו"ר רפאל פנחסי
ועדת הכנסת תמליץ בפני הכנסת להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת העתונות,

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
צבי הנדל
אני מבקש רווחיה.
היו"ר ר3אל פנתסי
חבר הכנסות הנדל מבקש רווחיה.
צבי הנדל
אני מסיר את התנגדותי, ועל כן אני מסיר את הרווחיה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים