ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/06/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 167

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי ט"ו בסיון התשנ"ח (09.06.1998). שעה 00;12

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

אליעזר זנדברג

אברהם פורז

מאיר שטרית

סגן מזכיר הכנסת דוד לב

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: חנה כהן

סדר היום .1 :ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר

רזיום.

2. מילוי מקומו של יושב- ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ.

1. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום ערעורים על החלטת יושב ראש

הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. חבר הכנסת אברהם פורז מערער

על כך שהצעה דחופה לסדר היום בענין יוזמת חקיקה חדשה ברומניה בענין הרכוש היהודי,

לא אושרה.
אברהם פורז
אני מטפל כבר כמה שנים בנסיונות להביא את הממשלה הרומנית ועוד ממשלות במזרח

אירופה להחזיר את הבעלות היהודית שהולאמה בתקופה הקומניסטית. אני גם מכהן כסגן

יושב ראש הוועדה של חבר הכנסת הירשזון שעוסקת בנושא הזה.

לאחרונה היתה התפתחות חיובית שהיא למעשה שלילית: שר המשפטים הרומני,

סטוייקה, רוצה ליזום הצעת חוק שהרכוש יוחזר לבעלים, אך מה שכבר נמכר על ידי

הממשלה, נמכר. בשנתיים האחרונות אנחנו עדים לכך שהם מכרו כמעט את כל הרכוש של

היהודים לדיירים, בגרושים. זה לא מקובל לעשות כך ולכן אני רוצה להביא את הנושא

הזה לדיון במליאה, כדי שהכנסת תקבל החלטה בנושא. גם הפרלמנט האירופי התערב

בנושא ויש חשיבות גדולה, כאקט דקלרטיבי של הכנסת, לסייע במאבק הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
מה עמדת הנשיאות בנושא?
מודי זנדברג
לא הייתי שותף להחלטה שלא לאשר את דחיפות ההצעה, אבל באופן איסטנקטיבי אני

מצהיר שהנושא הזה אינו דחוף במובן של סיכון חיים, שכידוע הוא הקריטריון שעל פיו

מאשרים הצעות דחופות.
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
אי ההבנה היא בכך שהניסוח של ההצעה כפי שהביא או؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒתה חבר הכנסת פורז היא:

רכוש יהודי רומניה. כלומר, אף אחד לא התרשם שזו יוזמת חקיקה חדשה.
אברהם פורז
זה לא מדוייק. כתבתי יוזמת חקיקה חדשה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה כתבת את הדברים הללו בערעור, אך לא כך בהצעה שהגשת.
אברהם פורז
אתם מנסחים לי לא טוב את הדברים שלי ואחר כך אומרים שזה לא ברור.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ייתכן שכתבת את הדברים בדברי ההסבר ולא בכותרת.
היו"ר רפאל פנוזסי
מונוזת לפניי הבקשה כפי שהונוזה בפני הנשיאות והכותרת היא: רכוש יהודי רומניה.

בערעור שלר לדחייה כתבת שזה בעניו יוזמת החקיקה.

אם אתה אומר שהנושא חשוב, אני בהחלט חושב שצריר לאשר. אני מעמיד את הנושא

להצבעה.

הצבעה

בעד - 4

נגד - איו .

נמנעים- אין

החלטה; ההצעה אושרה.

2. מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ

היו"ר רפאל פנחסי;

קיבלתי פניה מיושב ראש הכנסת למנות ממלא מקום ליושב ראש הכנסת: "מאחר

שממלא מקום יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מאיר שטרית, ייצא לשליחות ממלכתית

בחוץ-לארץ מיום רביעי ט"ז בסיון התשנ"ח, 10 ביוני 1998, עד יום ראשון כ' בסיון

התשנ"ח, 14 ביוני 19913, מתבקשת ועדת הכנסת לקבוע סגן יושב ראש אחר שימלא את

מקום יושב ראש הכנסת במועדים אלה.

"ההמלצה היא שסגן יושב ראש הכנסת, חיים דיין, ימלא את מקומו".

מדוע לא חבר הכנסת דרר טל?
מאיר שטרית
לא אני הוא שקבעתי, כנראה שמזכיר הכנסת שאל את הסגנים מי יכול למלא מקרם.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד את הנושא להצבעה.

הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

נמנעים- אין

החלטה: ההמלצה שסגן יושב ראש הכנסת, חיים דיין, ימלא את מקום יושב ראש

הכנסת אושרה.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים