ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/05/1998

פניית יושב-ראש הכנסת לביטול ישיבת הכנסת ביום שני איסרו חג שבועות ולקיום שתי ישיבות בלבד - בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא -בקשה לרביזיה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 163

מישיבת רעדת הכנסת

יום שלישי. אי בסיון התשנ"ח (26 במאי 1998). שעה 14:00
נכחו
חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

זאב בריס

נעמי בלומכטל

משה גפני

עבד-אלוהב דראושה

צבי הנדל

שבח וייס

רחבעם זאבי

חגי מיררס

נואף מסאלחה

מאיר שיטרית

אבנר-חי שאקי
היועץ המשפטי
צבי ענבר
מנהלת הר רעדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
רויטל י3רח
סדר-היום
פניית יושב-ראש הכנסת לביטול ישיבת הכנסת ביום

שני איסרו תו; שבועות ולקיוס שתי ישיבות בלבד -

בימיס שלישי ורביעי בשבוע הבא - בקשה לרביזיה.פניית יושב-ראש הכנסת לביטול ישיבת הכנסת ביום שני איסרו חג

שבועות ולקיום שתי ישיבות בלבד - בימים שילישי ורביעי בשבוע הבא -

בקשה לרביזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נתבקשנו לעדוד רביזיה.

מי בעד הרביזיה ירים את ידו.

בעד - 6

נו;ד - 3

הרביזיה התקבלה.

עתה נצביע על בקשת יוטב ראש הכנסת שלא לקיים ישיבת כנסת ביום שני

הקרוב, איסרו תו; שבועות.

מי בעד שלא לקיים את ישיבת הכנסת?

בעד - 5

נ1;ד - 4

הבקשה התקבלה. הישיבה נעולה.

קוד המקור של הנתונים