ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/05/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 162

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, א' בסיון התשנ"ח (26 במאי 1998). שעה 00;13

נכחו;

חגרי הוועדה;

רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפי אלול

נעמי בלומנטל

משה גפני

צבי הנדל

שברו וייס

חגי מירום

אחמד סעד

מאיר שטרית

טלב אלסאנע

יוסי ביילין

שמואל הלפרט

מוזמנים;

אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; שלומית כהן

סדר-היום; 1. המלצת יושב ראש הכנסת והסגנים לבטל את ישיבת הכנסת ביום בי, זי בסיוון

התשנ"ח.

2. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסה"י.

3. מילוי מקום ליושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ.

4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום.

1. המלצת יושב-ראש הכנסת והסגנים לבטל את ישיבת הכנסת

ביום ב', ז' בסיוון התשנ"ה

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתורו את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון בסדר היום הוא ערעורים. אבל

מאחר שיש לנו נושא שכמה חברים ביקשו לדון בו לפני שהם עוזבים, אני מבקש להתחיל

איתו.

קיבלנו פנייה ממזכיר הכנסת: "ביום בי, זי בסיוון התשנ"ח - 1 ביוני 1998, יחול

אסרו-חג שבועות. נוכח פניות שונות המליצו יושב-ראש הכנסת והסגנים בישיבתם היום

לקיים בשבוע הבא שתי ישיבות בלבד, ביום שלישי וביום רביעי. בהתאם לסעיף 27(ב}

לתקנון הכנסת, מתבקשת ועדת הכנסת לאשר המלצה זו. לפיכך יש להוסיף הבקשה לסדר היום

של הוועדה, מהר, יום גי".

שבה וייס;

חברים דתיים רבים מאוד אמרו לי, שאסרו-חג הוא יום עבודה רגיל.

צבי ענבר;

זה לא בסדר, מפני שזה לא בסמכות הוועדה להחליט.

מאיר שטרית;

אתמול אמרת שזה בסמכותה.

צבי ענבר;

אמרתי שסמכות היושב-ראש באישור הוועדה. במקרה זה היושב-ראש לא אומר שהוא קובע

ומבקש אישור, אלא הם המליצו. המלצה משמעותה, שהסמכות היא בידי הוועדה.

שבח וייס;

היה ברור בפני הנשיאות שמבקשים את אישור הוועדה.

היו שם שלוש דיעות. אחת אמרה, מכיוון שבאסרו-חג כל המדינה עובדת, גם הכנסת

צריכה לעבוד. דיעה אחרת אמרה, המדינה אמנם עובדת, אבל הכנסת באותו היום, מנימוקים

ששמורים עמה, לא עובדת. ודיעה אחרת אמרה, יש חלק מהציבור שרוצה ביום שני להיות

יותר דווקאני מאשר מקובל, ואני מציין שבמדינת ישראל עובדים ביום שני, שיתקיימו

ישיבות בימים שלישי, רביעי וחמישי.

אם תהיה החלטה שביום שני לא עובדים, אני מבקש להעלות להצבעה את הצעתי לעבוד

בימים שלישי, רביעי וחמישי.

מאיר שטרית;

אתה לא יכול להציע הצעה כזאת.

שבח וייס;

למה אני לא יכול להציע? גם בנשיאות הצעתי את ההצעה הזאת.

אריה האו;

כמו שאמר סגן היושב-ראש, שבח וייס, עלו כמה הצעות והיתה החלטה כפי שהיתה.

היות שאמרת כאן שהסמכות היא של הוועדה, אני מצאתי לנכון לנסח כך שזו המלצה ולא

החלטה. אם אתה חושב שהנוסח צריך היה להיות החלטה ולא המלצה, בבקשה.

צבי ענבר;

אני מאוד מבקש, גם לגבי העתיד וגם עכשיו, להקפיד על חלוקת הסמכויות. אם

יושב-ראש הכנסת רוצה להתייעץ בסגניו, זו זכותו להתייעץ בסגניו. אבל מי שקובע זה

יושב-ראש הכנסת, גם אם כל הסגנים יהיו נגדו. ההתייעצות שלו עם הסגנים לגבי הוועדה

הזאת אינה מעלה ואינה מורידה, וגם בפנייה לוועדה היושב-ראש מתייעץ, אבל הנוסח

צריך להיות: "יושב-ראש הכנסת מבקש לקבוע..."

הצעתו של סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת שבח וייס, בכלל לא יכולה לעלות לדיון

בוועדה הזאת. הוועדה מחליטה האם היא מאשרת את פניית היושב-ראש לבטל את הישיבה

ביום ב'.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מקבלים את הפרשנות של היועץ המשפטי. אנחנו מצביעים רק על בקשת

היושב-ראש, שהמזכיר אומר בשמו שהוא מבקש לבטל ישיבה ביום שני הקרוב, כך שבמקום

שיהיו שלושה ימי עבודה יהיו רק שני ימי עבודה, בימים שלישי ורביעי.

מי בעד ההצעה של היושב-ראש, ירים את ידו.

הצבעה

בעד ביטול הישיבה ביום שני - 5

נגד - 3

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה התקבלה.

שבח וייס;

אני מבקש להצביע שוב.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני חוזר על ההצבעה. מי בעד לקבל את בקשת היושב-ראש ולבטל את ישיבת הכנסת

ביום שני הקרוב, ירים את ידו.
מאיר שטרית
כשהיו החגים שלכם, באנו לקראתכם.

שבח וייס;

אף דתי לא יגיד לך שאסרו-חג זה חג.
אחמד סעד
האם זה חג או לא חג?

חגי מירום;

לא חג.

חיים אורון;

כולם עובדים.

שבח וייס;

גם הכנסת עובדת. עובדי הכנסת באים ביום שני לעבודה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת סעד, הנושא הזה עלה אתמול בעקבות בקשה של חלק מעובדי הכנסת, כי

בתי-הספר כולם בחופש.

שבח וייס;

במילא יושב-ראש הכנסת אמר שהם יעבדו ביום שני, עד השעה 15:00.

טלב אלסנע;

אנחנו מכבדים את החגים של היהודים. אם זה חג, זה חג. אם זה לא חג - אז זה לא

חג.

היו"ר רפאל פנחסי;

ביום ראשון חל חג השבועות, מתן תורה, בארץ ישראל החג הוא יום אחד, היום השני

נקרא אסרו-חג, שמלווה את החג. בחוץ לארץ החג הוא שני ימים, גם ביום ראשון וגם

ביום שני. אם יהודי מפה רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לא מרשים לו לנסוע ביום שני, כי זה

עדיין חג. לכן בבתי-הספר לא לומדים. חלק מעובדי הכנסת פנו ואמרו שאין להם סידור

לילדים. אתמול היועץ המשפטי אמר, שזו לא סמכות של הוועדה להחליט, אלא זו צריכה

להיות החלטת היושב-ראש. היושב-ראש, למען הגיבוי הציבורי, הביא את העניין לדיון

בנשיאות הכנסת. התקבלה שם הצעת הרוב, שביום שני לא תתקיים ישיבה.

חגי מירום;

למה אתם לא מוכנים שיעבדו ביום חמישי? אם הייתם מסכימים - היינו מצביעים בעד.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה לא שאנחנו לא מוכנים, זו הסמכות של היושב-ראש.

שבח וייס;

לך היה הסבר דתי, אני מבקש להסביר הסבר לא דתי. יש פה שני חברים שחושבים שזה

באמת הסבר דתי.

משה גפני;

אני רוצה לומר בעיקר לחברי הכנסת שאינם יהודים שהם חברי הוועדה. אנחנו מדברים

על אסרו-חג שמותר על פי ההלכה היהודית לעשות בו כל עבודה. בכל העולם היהודים אינם

עובדים כמו בחג רגיל, זה נקרא "יום טוב שני של גלויות".

חגי מירום;

אנחנו כבר לא בגולה.

משת גפני;

מדינת ישראל החליטה מאז הקמתה, שבתי-הספר אינם עובדים ביום טוב שני של

גלויות, זאת אומרת אינם עובדים באסרו-חג, ויש לעניין הזה מתכונת. אני כהבר כנסת,

ואני חושב שכל חברי הוועדה, ברגע שיש חג שהוא איננו חג יהודי ולא עובדים בו ומותר

לעבוד בכנסת - תמיד, באופן קבוע, מצביע בעד החגים של המוסלמים או של הנוצרים או

של הדרוזים, אפילו שלא עובדים. כנסת ישראל מקרינה כלפי העולם כולו, ואנחנו אומרים

את זה כל הזמן. אז לא יוכלו לשמוע את דיוני הכנסת לא בארצות-הברית ולא באירופה,

מכיוון ששם זה יום חג מוחלט בלי עבודה, ואנחנו מכבדים את החגים של המוסלמים גם

בחגים שבהם מותר על פי דתם לעבוד.

שבח וייס;

התגבשה פה בוועדה הצעה לא כל-כך מוסכמת, שאם מחליטים שלא עובדים ביום שני

עובדים ביום חמישי. מרגע זה היו טריקים ובלופים.

מאיר שטרית;

לא היתה הצעה כזאת. הצעתך עלתה בנשיאות ונפלה.

חגי מירום;

אבל צבי ענבר אומר שאנחנו לא יכולים לדון בזה.

צבי הנדל;

מר וייס, האם היועץ המשפטי הוא בלופר?
שבח וייס
לא, הכל תקין. נכון שפורמאלית אי אפשר להעלות פה הצעה לעבוד ביום חמישי. אני

רק מסביר מדוע צריך להחזיר את יום שני.

אם נעבוד לפי החופשות של בתי-הספר, יש הרבה ימים.

יושב-ראש הכנסת הודיע לנו בנשיאות, שעובדי הכנסת יבואו לעבוד, כי הוא גם לא

אוהב את העניין הזה. מי שרוצה בטלנות, שיגידו שאנחנו כנסת שמתבטלת, ככה יגידו.

נעמי בלומנטל;

למה להכניס אווירה של בטלנות?

צבי הנדל;

לדעתי להיות בבניין הזה זאת הבטלנות. בימים ראשון וחמישי אני עובד יותר קשה.

נעמי בלומנטל;

כמו חמורים אנחנו עובדים פה.

חיים אורון;

יש תור ארוך של חמורים להכנס לפה, הגיעו כבר עד שער הגיא.

אחמד סעד;

אין מה לומר שאנחנו מכבדים את החגים שלכם. אבל למשל בחג חקרבן שלנו לא היתה

שביתה, הכנסת עבדה. רק המוסלמים ישבו בבית.

משה גפני;

אם הייתם מבקשים, הייתי מצביע בעד.
שבח וייס
הם ביקשו הרבה פעמים, ואתם לא הסכמתם.

משת גפני;

מעולם לא הצבעתי נגד.
טלב אלסנע
אני באתי עם דיעה להצביע שביום שני יעבדו, כי הבנתי שביום שני זה ספק חג.

מתוך דאגה לשמירת היהדות ושלא תהיה התייוונות, זה חשוב לי מאוד שישמרו על היהדות

לפי דאורייתא ולא מדרבנן. אבל חברי אחמד סעד הזכיר לי, שהכנסת לא כיבדה את החגים

של המוסלמים בחג הרמאדן, הכנסת המשיכה לעבוד רגיל ולא שבתה אפילו יום אחד.

שבזו וייס;

משה קצב רצה לעשות אי-אמון בחג הרמאדן.

טל1 אלסנע;

כאות מחאה על זה שהכנסת לא דאגה להשבית ולהשתתף איתנו ביום החג, אנחנו נימנע.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד לקבל את בקשתו של יושב-ראש הכנסת וביום שני לא

יהיו ישיבות בכנסת, ירים את ידו.

הצבעה

בעד ביטול הישיבה ביום שני - 6

נגד - 6

ההצעה לקבל את הצעתו של יושב-ראש הכנסת ולא לקיים ישיבות ביום שני לא נתקבלה.

מאיר שטרית;

אני מבקש רביזיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר, הצבעה על הרביזיה תהיה בשעה 00;14.

2. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

א. ערעור של חבר הכנסת יוסי ביילין בנושא: "דברי

מזכ"ל החיזבאללה חסאן נסראללה בנוגע לישראל".

היו"ר רפאל פנחסי;

על סדר היום ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והס؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈגנים, שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר היום. המערער הראשון חבר הכנסת יוסי ביילין. נימוקיך על דחיפות העניין.
יוסי ביילין
כל חנושא של יציאה מלבנון קשור בעיקר בהתנהגות של החיזבאללה. החיזבאללה מאוד

מערפלת את המדיניות שלה, מה שגורם לוויכוח הרציני בתוך החברה הישראלית. בסופו של

דבר, בעקבות ההחלטה של הממשלה על אימוץ החלטה 425 של מועצת הבטחון, כנראה שזה היה

אחד הגורמים לכך, כיוון שהיא קשורה גם בירידה של היוניפיל לגבול הבין-לאומי וגם

בירידה של צבא לבנון לשם, מזכיר החיזבאללה אמר שחשוב מאוד להגדיל את הכוח של

יוניפיל ולפרוס אותו לגבול הבין-לאומי. חשוב שצבא לבנון יירד למטה.

יש כאן בעקיפין אמירה, שמקבלת לכאורה את העמדה של ישראל, ולפי דעתי זו

הזדמנות נדירח על-מפלגתית כדי לתת תשובה ישראלית לנושא הזה. היא לא ניתנה עד

עכשיו.

מאיר שטרית;

זו דוגמה קלאסית לנושא מאוד חשוב, אבל לא דחוף.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לקבל את הערעור של חבר הכנסת יוסי ביילין?

הצבעה

בעד ההצעה להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר היום - 6

נגד - 5
ההצעה לחכיר בנושא שהעלה חבר הכנסת יוסי ביילין
"דברי מזכיר החיזבאללה חסן נסארללה בנוגע לישראל" כהצעה דחופה לסדר היום - נתקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
ערעורו של חבר הכנסת ביילין התקבל.
ב. ערעור של חבר הכנסת שמואל הלפרט בנושא
תקיפת רבנים ואברכים בחיפה על-ידי בריונים".
שבח וייס
אין צורך לנמק. הנושא מבהיק בחשיבותו.

אריה חאן;

היה על כך דיון בשבוע שעבר.

היו"ר רפאל פנחסי;

מזכיר הכנסת מביא לתשומת לבנו, שהיה דיון ב-13 במאי בהצעה לסדר היום בנושא

"ההתנקשות בחיי קצין הרפואה והעלייה בפשיעה".

מאיר שטרית;

לפי התקנון, כאשר הכנסת דנה שבועיים לפחות קודם להצעה הרלוונטית בנושא זהה,

לא מעלים את ההצעה.

חגי מירום;

אני לא בטוה. אדוני היועץ המשפטי, האם אנחנו מנועים, או שאנחנו יכולים להחליט

בכל זאת?

מאיר שטרית;

בדרך כלל כך נהוג, וגם אם לא בתקנון - מנהג יותר חזק מדין. המזכירות עשתה

טעות שאישרה את הערעור.

צבי ענבר;

יש לנו בתקנון הוראות לעניין הצעות לסדר-היום, והעקרון הוא שהצעה לסדר היום

טעונה אישור יושב ראש הכנסת, והוא רשאי שלא לאשר אותה אם יש בה עניין העומד לדיון

בכנסת באותו שבוע, או שעמד לדיון או שהוצע כהצעה לסדר-היום תוך ארבעה שבועות

שקדמו למועד ההצעה, אלא אם בינתיים חלו שינויים המצדיקים דיון מחדש באותו עניין.

אז חבר הכנסת שהצעתו לסדר היום לא אושרה רשאי לערער בפני ועדת הכנסת. זה לגבי

השאלה, אם בכלל לאשר את ההצעה או לא. שאלת הדחיפות היא סוגיה אחרת. כאן עומד

לדיון דבר אחר לגמרי. לא סמכותו של היושב-ראש לפסול הצעה בשל היותה דומה, אלא

סמכות היושב-ראש והסגנים לקבוע אם היא עונה על קריטריונים של דחיפות. ולכן השאלה

אם היא נידונה או לא נידונה אינה קשורה לזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו יכולים לדון בערעור?

צבי ענבר;

לדעתי כן. ברגע שזה בא במסגרת של דחיפות, השיקולים שלכם הם כעת רק שיקולים

האם זה עונה על קריטריונים של דחיפות שבסעיף 83 לתקנון הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת הלפרט, נמק את בקשתך.

שמואל הלפרט;

אדוני היושב-ראש, זה חודשיים שאנחנו מתריעים על הסתה נגד הציבור הדתי והחרדי.

זה עלול להגיע לשפיכות דמים. היועץ המשפטי שאל אם חלו שינויים. לצערינו הרב, כאשר

יגורנו בא. לפני שבוע הותקפו רבנים ואברכים על-ידי בריונים בחיפה בצורה הקשה

ביותר, בצורה פיסית, קיבלו חבטות ומכות.

חגי מירום;

איך זה קרה? דווקא בחיפה יש מערכת יחסים נהדרת.

שמואל הלפרט;

מדובר במקום שקט. אם כבר בחיפה קרה מה שקרה, אני חושב שהכנסת חייבת להתייחס,

כי המצב עכשיו שונה לגמרי ממה שהיה לפני כמה שבועות. אז דובה בצורה תיאורטית,

ועכשיו הדברים הגיעו לידי מעשים. חלו שינויים.

מאיר ששרית;

ב-13 במאי דנה הכנסת בהצעות לסדר היום בנושא התנקשות בחיי קצין רפואה ועלייה

ברמת הפשיעה. אני צריך לנמק מדוע הנשיאות סרבה לאשר את ההצעה כדחופה. כאשר הכנסת

דנה ב-13 במאי, שזה פחות משבועיים, באותו נושא פחות או יותר, למרות שהנושא הוא

בהחלט חשוב, זו דוגמה להצעה חשובה שדינה היה להיות מוגשת כהצעה רגילה ולא כהצעה

דחופה. אם אנחנו הופכים כל הצעה שמוגשת לכנסת להצעה דחופה, אז אין טעם בהצעות

דחופות. אם ועדת הכנסת מאשרת באופן קבוע את הערעורים, אילי אין טעם בדיון

בנשיאות, נגיש את כל ההצעות הדחופות ונראה מתי ייגמר הדיון.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לקבל את ההצעה כהצעה דחופה לסדר היום? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר היום - רוב

נגד -

ההצעה להכיר בנושא שהעלה חבר הכנסת שמואל הלפרט; "תקיפת רבנים ואברכים בחיפה

על ידי בריונים" כהצעה דחופה לסדר היום - נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעתו של חבר הכנסת הלפרט אושרה.

ג. ערעור של חבר הכנסת טל אלסנע בנושא; "הרצח האחרון ביפו".

היו"ר רפאל פנחסי;

זה כבר נושא דומה לדיון שהיה.

אושר אוטומטית.

3. מילוי מקים ליושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ

היו"ר רפאל פנחסי;

יש כאן פנייה ממזכיר הכנסת, מילוי מקום ליושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ

לארץ.

יושב-ראש הכנסת יוצא לחוץ לארץ בשליחות ממלכתית מיום חמישי, ג' סיוון התשנ"ח,

28 במאי 1998, ועד יום שלישי, חי בסיוון התשנ"ח, 2 ביוני 1998. וכן מיום ראשון

י"ג בסיוון התשנ"ח, 7 ביוני 1998, עד כי סיוון התשנ"ח, 14 ביוני 1998.

על פי חוק יסוד הכנסת, סעיף 20א, ימלא מקומו סגן יושב ראש שתבחר ועדת הכנסת

מבין סגני היושב ראש.

ועדת הכנסת מתבקשת לבחור את הסגן ליושב-ראש שימלא מקומו.

יושב-ראש הכנסת ממליץ על סגן יושב-ראש הכנסת מאיר שטרית.

מי בעד לקבל את המלצת יושב-ראש הכנסת?
שבח וייס
פה אחד.

4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור הטפה להמרת דת), התשנ"ח-1998, הצעה של חבר

הכנסת רפאל פנחסי, הכנה לקריאה ראשונה. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת

החוקה, חוק ומשפט, והיו הצעות להעביר את זה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, כי היא

התחילה לדון בנושא הזה במסגרת ההצעה לסדר-היום.

אני מבין שהמטרה היתה לאחד את זה עם ועדת חוקה, כי יש שם עוד שתי הצעות

נוספות.

צבי ענבר;

חוק העונשין נדון בוועדת החוקה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת החוקה? מי בעד לוועדת הפנים?

הצבעה

בעד להעביר הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט - רוב

בעד להעביר הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - אין

ההצעה להעביר את הדיון בחוק העונשין (תיקון - איסור הטפה להמרת דת}, התשנ"ח-1998

לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט - נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוהלט פה אחד להעביר את הנושא לוועדת החוקה, הוק ומשפט.

קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום, הצעת החלטה של האיחוד האירופי להחרים

תוצרת מההתנחלויות - הצעת חברי הכנסת הנדל, הזן, בשארה ובן-עמי.

נשמעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה. לאן שייך הנישא?

צבי ענבר;

לוועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר הנושא לוועדת הכלכלה - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת החלטה של האיחוד האירופי להחרים תוצרת מההתנחלויות

לדיון בוועדת הכלכלה - התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא עבר לוועדת הכלכלה.

פיצוץ בבית-הכנסת חב"ד ליד מוסקבה והתגברות האלימות כלפי יהודים בעולם. הצעת

חברי הכנסת ויינברג, שאקי, פנחסי, הלפרט, בלומנטל.

סגן שר הבטחון הציע להעביר הנושא לוועדת חוץ ובטחון. הברת הכנסת נעמי

בלומנטל, כיושבת ראש ועדת הקליטה, מבקשת להעביר את הנושא לוועדת הקליטה.

שגת וייס;

מה זה קשור לוועדת הקליטה? המציאו ועדות מלאכותיות ומעבירים אליהן נושאים

באופן מלאכותי. זה נושא טיפוסי לוועדת החוץ והבטחון.
צבי ענבר
אחד השיקולים שאתם רשאים להביא בחשבון הוא, שמי שטרח לענות על ההצעה היה שר

הבטחון ולא שר העלייה והקליטה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא ענה בתוקף היותו שר החוץ.

שושנה כרם;

ועדת העלייה והקליטה לדורותיה מטפלת בנושא האנטישמיות.

היו"ר רפאל פנחסי;

לכן חברת הכנסת בלומנטל ביקשה את זה.

חגי מירום;

אז תזמין אותה, שהדיון יהיה בנוכחותה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נדחה את הדיון בזה לישיבה הבאה.

אכיפה מוגברת של חוקי התנועה ותוכנית המשטרה ומשרד התחבורה על החרמת רכבים -

הצעת חברי הכנסת דהן ובדש. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה או לוועדת החינוך או לוועדת הכספים. ועדת הכלכלה לא הוצעה.

צבי ענבר;

הנושא של תאונות דרכים נדון בוועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת תכלכלה, כהצעת היועץ המשפטי? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר הנושא לוועדת הכלכלה - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הנושא "אכיפה מוגברת של חוקי התנועה ותוכנית המשטרה ומשרד

התחבורה על החרמת רכבים" לוועדת הכלכלה - נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא עבר לוועדת הכלכלה.

הנושא של פיצוץ בתי-כנסת יהיה בישיבה הבאה. תודה רבה.

בשעה 14:00 רביזיה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 35;13.

קוד המקור של הנתונים