ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/03/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 152

מישיבת ועזת הכנסת

מיום רביעי, כ"ז באדר התשנ"ח (25 במרץ, 1998) שעה 15:30

הנוכחים: רפאל פנתסי - היו"ר

מוזמנים: שמעון שטיין - היועץ המשפטי, משרד רוה"מ

אייל גבאי - משרד המשפטים

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: לאה קיקיון

סדר היום: א. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת

חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל) (הוראת שעה),

התשנ"ח - 1998 - לפני הקריאה השנייה והשלישית.

ב. שונות

א. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיוו

בהצעת חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל) (הוראת שעה), התשנ"ח - 1998
היו"ר רפאל פנחסי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - פטור מחובת

הנחה בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק יום העצמאות- יובל לעצמאות ישראל (הוראת

שעה) התשנ"ח - 1998. קיבלנו פניה מיושב-ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת חנן

פורת. אקרא את מכתבו: " ועדת החוקה, חוק ומשפט סיימה היום את הכנת הצעת החוק

לקריאה שניה ושלישית, ותניחה על שולחן הכנסת. אודה לך על אישור ועדת הכנסת

להביאה לקריאה שניה ושלישית ביום ההנחה".

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒמי בעד ההצעה? מי נגד? ההצעה אושרה.
שמעון שטיין
אנחנו עשינו שינוי מסוים בנוסח, שנמצא כבר בהדפסה. אנו נצרף אותו לפרוטוקול

בתוך דקות ספורות.
היו"ר רפאל פנחסי
הנוסח אינו מעניינה של הוועדה. אנו קיבלנו את פנייתו של יושב-ראש ועדת

החוקה, חוק ומשפט, ופטרנו את העניין מחובת הנחה.

ב. שונות
היו"ר רפאל פנחסי
יש לנו פנייה מטעם נחכיר הכנסת, לגבי מילוי מקום ליושב-ראש הכנסת בתקופת

שהייתו בחו"ל: "יושב-ראש הכנסת יוצא לחוץ לארץ בשליחות ממלכתית לנמיביה

וארצות-הברית, בתאריכים: נמיביה - ו' ניסן ועז י"ג ניסן, התשנ"ח, 2-9 לאפריל, ובארצות

הברית מ- י"ד עד כ"ה בניסן, 10-21 באפריל. על פי חוק יסוד: הכנסת, סעיף 20א' ימלא

מקומו סגן ליושב-ראש שתבחר ועדת הכנסת מבין סגני יושב-ראש הכנסת. ועדת הכנסת

מתבקשת לבחור את הסגן ליושב-ראש שימלא מקומו. במצורף המלצות היושב-ראש

לממלאי מקומו".

יש פירוט לתאריכים שונים, כי לא כולם יהיו פה: חיים דיין: מ-2 לאפריל ועד 10

לאפריל, וחבר הכנסת מאיר שטרית מ 10 לאפריל ועד 21 לאפריל. כלומר, שני ממלאי

מקום ליושב-ראש.

מי בעד ההצעות האלה? מי נגד? ההצעות אושרו.

אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:40

קוד המקור של הנתונים