ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/03/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 151

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ו באדר התשנ"ח (24 במרץ 1998). שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפאל אלול

רומן ברונפמן

משה גפני

עבד-אלמלאכ דהאמשה

יהודה הראל

רחבעם זאבי

אליעזר זנדברג

חגי מירום

נואף מסאלחה

ניסן סלומינסקי

אחמד סעד

מאיר שטרית

מוזמנים; יושב ראש הכנסת דן תיכון

אלי גולדשמידט

אברהם הירשזון

צבי הנדל

אברהם פורז

אברהם רביץ

יורי שטרן

אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

טובי חכימיאן - גזברות הכנסת

אבנר יוסף - עוזרו של יושב ראש הכנסת

מוטי סלומון - נציבות מס הכנסה

אריאל בולשטיין - לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

יואב מני - לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

י ועץ משפטי; צבי ענבר

מתמחה; אלי שהרבני

מנהלת הוועדה; אתי בן יוסף

קצרנית; תמר פוליבוי

סדר-היום; 1. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר-היום.

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק יום העצמאות.

3. פניית יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה להקדמת דיון בהצעת חוק.

.4רישום ציוד שנרכש על ידי חברי-הכנסת מתקציב הקשר עם הציבור.

5. הצעת חבר-הכנסת מאיר שטרית להוספת פרק 138(ג} לתקנון הכנסת.

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.

1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

היו"ר רפאל פנחסי;

אני פותח את הישיבה. חבר הכנסת אופיר פינס איננו, ולכן ערעורו יורד מסדר

היום. חבר הכנסת יורי שטרן איננו, ולכן ערעורו יורד מסדר היום. חבר הכנסת

אברהם פורז איננו, ולכן ערעורו גם כן יורד מסדר היום.

צבי ענבר;

לא, חבר הכנסת פורז נמצא.

הי ו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת פורז, אמרתי שאינך ולכן זה ירד מסדר היום.
אברהם פורז
זה לא ירד, כי לא הספקת.
דוד לב
שני מערערים כבר הפסידו.
היו"ר רפאל פנחסי
שני מערערים כבר הפסידו, וגם אתה הפסדת.
רחבעם זאבי
השעה 12:02.
אברהם פורז
יש לי נסיבות מקלות, אני מבקש שהיועץ המשפטי יקבע.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא אמר עכשיו שאתה נמצא, והוא הגן עליך. הוא מילא את תפקידו כיועץ משפטי

ללא שכר, בדרך כלל יועצים משפטיים לוקחים שכר.
אברהם פורז
אסור לו עיסוק נוסף.
היו"ר רפאל פנחסי
עם היתר מיושב ראש הכנסת הוא יכול. טוב, חבר הכנסת פורז, בבקשה.
אברהם פורז
רבותיי, אני קודם כל רוצה להיות פרקטי.
היו"ר רפאל פנחסי
שמעתם בשבוע שעבר על המערער הקבוע, ואתה אמרת שזה לא נכון. עכשיו אתה

מסכים איתי שזה מערער קבוע?!
רחבעם זאבי
בשבוע שעבר הצבעתי בשבילו, ואחרי זה הוא לא נשאר להצביע בשבילי.

אברהם פורז;

לא יכולתי.
רחבעם זאבי
הוא צודק בערעור שלו, אבל יש לי בעיה - - -

היו"ר רפאל פנחסי;

הבר הכנסת גפני ואני נציל אותך, נצביע נגד.

אברהם פורז;

אדוני היושב ראש, אני רוצה להיות פרקטי, ביררתי עם מזכירות הכנסת, ושר

האוצר מגיע ממילא היום להשיב על הצעות דהופות, ואפשר לחבר את זה לכמה דברים

נוספים.

גאולה רזיאל;

לא, הוא לא מגיע, הוא בחוץ לארץ.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא לא מגיע.

אברהם פורז;

אז הוא ישלה מישהו מטעמו, מדובר ברפורמה עצומה בתחום מטבע החוץ.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל האם אתה יכול להסביר לי למה זה דחוף.

אברהם פורז;

כי עכשיו הודיעו על הרפורמה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יושב ראש הכנסת הגיע לכאן, והוא יתן לנו את עמדת הנשיאות.

אברהם פורז;

אדוני היושב ראש, השבוע הודיעו שיש תכנית של רפורמה קולוסלית בנושא

הפיקוח על מטבע החוץ לרגל חמישים שנה למדינה, שאזרחי ישראל יוכלו לפתוח

חשבונות בנק בחוץ לארץ ולרכוש נכסים בחוץ לארץ, דבר דרמטי שאין כמותו.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

חבר הכנסת פורז, אני מכיר מאות תכניות. במשך השנים שאני פעיל בתחום

הכלכלי, מאז שאני מכיר את עצמי, לפחות ארבעים שנה, שמעתי על רפורמות כמעט כל

חצי שנה, וחיה ואם הרפורמה הזאת תצא לדרך, לפני שהיא תצא לדרך, היא גם חייבת

באישור ועדת חכספים והכנסת, ולכן אני מציע לך להמתין בסבלנות עד ש"העסק" הזה

יתרומם מעבר לתכנית. אס הוא ייצא מעבר לתכנית, אני הראשון שיאשר לך הצעה

דחופה.

אברהם פורז;

לא, אבל אתה לא חושב ששר האוצר צריך לומר מח תכניותיו? שיאמר מה שהוא

מציע וכוי, ונשמע ונקיים דיון. בסך הכל אנחנו רוצים לשמוע מה תכניותיו.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת פורז, אנחנו לא מנהלים פה עכשיו ויכוח, בערעור אתה אומר את

דבריך, נותנים תשובה, ומצביעים, חבל על הזמן.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

יש לנו שר אוצר שמצוי כרגע אצל פולארד ובהמרח, ולכן נראתה הכנסת אתמול

בערב כפי שנראתה.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? פורז, אתה לא יכול להצביע.

אלי גולדשמידט;

גם לי אסור.
חגי מירום
מותר לך.

אלי גולדשמידט;

אני במקומו של חבר הכנסת שבח וייס.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להכיר בהצעה כהצעה דחופה לסדר היום?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

נמנעים - אין

ההצעה של חבר הכנסת פורז אושרה כהצעה דחופה לסדר היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה. הבר הכנסת יורי שטרן, איחרת, הקראתי את שמך. לפי הנוהל

שלנו, מי שלא נמצא בזמן, הצעתו נפסלת. השעה עכשיו 12:06, ובשעה 12:01 הקראתי

את שמך.
יורי שטרן
הנושא שלי הוא שני אחרי ערעורו של הבר הכנסת אופיר פינס-פז.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל לא דנו גם בנושא הראשון.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
זה יימשך עד יום חמישי בבוקר, אז הוא יהיה ביום חמישי בבוקר, יקבל פרס.

חבר הכנסת אלי גולדשמידט שתמך בו יאזין וימתין -
היו"ר רפאל פנחסי
לפני הישיבה נאמר שאתמול ההצעה שלו וההצעה שלי בשעה 12:00 בלילה-
חגי מירום
הוא יאזין וימתין אצלו בבית.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אתמול ישבו עד 1:15.
היו"ר רפאל פנחסי
24:45.

כמקרה יוצא מן הכלל, ניתן לחבר הכנסת יורי שטרן לדבר, למרות שקודם פסלתי

אותו מלדבר.
יורי שטרן
אני מתנצל, פשוט נודע לי שאני שני.
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הזה נמצא בדיון בבית משפט, והבנתי שבגלל זה הנשיאות לא רצתה
שושנה כרם
לא בגלל זה.
יורי שטרן
לא, בשום פנים ואופן לא מדובר פה-

אברהם פורז;

זה לא גרגורי לרנר, מדובר באדם אחר.
היו"ר רפאל פנחסי
בצבי בן-ארי, מישהו אחר.

יורי שטרן;

לא בהצעה הדחופה שלי, לא בהצעתו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז ולא באף הצעה

אחרת ידובר על עצם ההליך המשפטי, על מגיע או לא מגיע, על הודה באשמה או לא

הודה באשמה.
היו"ר רפאל פנחסי
הנשיאות אישרה את ההצעה הדחופה ושמו לי את זה בשעה 1:00 בלילה, והלכתי

הביתה ולא חיכיתי. אתם אישרתם את זה, למה מגיע לנו העונש הזה ב-1:00 בלילה?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

האחרים יוצאים ב-6:00 בבוקר.

היו"ר רפאל פנחסי;

יותר נוח 00;6 בבוקר, ישר לתפילה. אני מבין שהיומיים האלה הם ימים לא

שגרתיים, לכן אפשר לסלוח לנשיאות.

יורי שטרן;

לא מדובר באיזושהי התייחסות להליך המשפטי, אשם או לא אשם, הודה באשמתו או

לא הודה, אמת או לא אמת, זה בכלל לא הנושא.

רחבעם זאבי;

הוא לא היה נוכח.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה מקרה אחד.

רחבעם זאבי;

לפנים משורת הדין.

היו"ר רפאל פנחסי;

לפנים משורת הדין, שלא יגיד שמקפחים את העולים ושסותמים להם את הפה,

איפשרתי לו לדבר.

רחבעם זאבי;

הם באו, קיבלו מדינה מוכנה, והם עושים לנו סדר.

יורי שטרן;

הנושא הוא כל ההיסטריה והתגובה של המערכות השונות, ולכן לנושא זה יש משקל

ציבורי רב. מאז עסקת הטיעון כבר לא חשוב מה יחליט בית המשפט: ארבע שנים, שש

שנים, הנושא קיבל את המימדים האמיתיים שלו של אווירה כלכלית, והוא התחיל לגמרי

אחרת, הוא התחיל כהתקפה טוטלית, ולכן ההיבטים הציבוריים של העניין, שהיום

נידונים בכל כלי התקשורת, הם אלה שדחפו חברי כנסת מכל הסיעות - ולא היה פה שום

תיאום ביני לבין חבר הכנסת אופיר פינס-פז, ונדמה לי שגם חבר הכנסת יצחק כהן

מש"ס - ולכן בשום פנים ואופן לא מדובר על נסיון להשפיע על התהליך המשפטי

שמסתיים, אלא לעשות חשבון נפש ציבורי, שהציבור מחכה מאיתנו לעשותו.

האמון של אוכלוסייה גדולה מאד במערכת חוק ומשפט, במשטרה ובתקשורת במדינת

ישראל קיבל מכה בעקבות הפרשה, וחשוב שהכנסת תדון בזה בזמן אמת.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
היו לנו בערך עשר הצעות שנראו דחופות, והיינו צריכים לברור חמש ובחרנו

שש, וההצעה הזאת - בשל היותה סוב-יודיצה - לא יכולנו להעמיד אותה על סדר היום,

אבל אציע לך הצעה, תגיש הצעה רגילה על חשבונך, והיא תידון.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, הוא לא יכול.
יורי שטרן
אבל מתי?
יושב ראש הכנסת דן תיכון
למה לא?
דוד לב
זה רק תלוי ועומד בבית משפט.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא כתוב בתקנון שאני חייב כל הצעה להציב על סדר היום.
אברהם פורז
אגב, דיון בקריאה ראשונה בחוק אחר-
הי ו"ר רפאל פנחסי
אבל הוא לא לבד, יש לו שבעה אנשים-
דוד לב
ארבעה.

צבי ענבר;

אנחנו רואים למשל שאחד הערעורים בהצעה דומה מדבר על עסקת הטיעון במשפטו

של גרגורי לרנר, כלומר, שזה בוודאי ובוודאי נושא מובהק לעניין שנדון בבית

המשפט. סעיף 78(א) לתקנון אומר:

"הצעה לסדר-היום טעונה אישור יושב-ראש הכנסת" - הצעה רגילה - "והוא רשאי
שלא לאשר אותה אם תכנה או ניסוחה כוללים" בין היתר
(3) עניין מסו י ים התלוי ועומד להכרעה בבית-משפט,"

אנחנו בשלב שבין הרשעתו של צבי בן-ארי לבין גזירת דינו, וכל העלאת הנושא

בכנסת היא בעצם הבעת דעה על כל ההליך הזה. זה יכול להשפיע, מפני שיש שופט

שצריך לגזור את דינו, וכל מה שנאמר, בעיקר במקום כמו הכנסת שמבטא את עמדת

הציבור לגבי העובדה שנהגו כלפיו בחומרה או לא בחומרה, אם ניפחו את העניין או

לא וכו', בכל זה יש כדי להשפיע על בית המשפט. בית המשפט קורא עיתונים ושומע מה

נעשה בכנסת, ואולי רואה ערוץ 33. לאחר גזר הדין, תעלה את כל הנושא.
יורי שטרן
כשגזר הדין יינתן, הכנסת תהיה בפגרה, הבמה הציבורית החשובה הזאת לא תפעל

באותה תקופה. אני יכול בוודאות לדבר על עצמי ועל חבר הכנסת אופיר פינס-פז

שאיתו דיברתי לפני שעה, הרי ידוע שהפרקליטות דורשת שש שנים - זאת אומרת שמעבר

לזה כבר לא יהיה - לא תהיה התייחסות לעסקת טיעון.
אלי גולדשמידט
סליחה, היתה עסקת טיעון -
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שטרן, אנחנו לא פותחים פה עכשיו דיון, אמרת את דבריך והיושב

ראש ענה, ואנחנו עוברים להצבעה. מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה, למרות

שהיועץ המשפטי אומר שזה נושא שעומד להכרעת בית משפט ושרצו י שהכנסת לא תדון בו?

הצבעה

בעד - אי ן

נגד - 2

נמנעים - אין

ההצעה של חבר הכנסת יורי שטרן לא אושרה כהצעה דחופה לסדר היום.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה לא אושרה, נפתרה הבעיה.
צבי ענבר
הבעיה היתה נפתרת קודם לכן אם היושב ראש היה נוהג בעמדה שחבר הכנסת שאיחר

לא-
היו"ר רפאל פנחסי
הוא דיבר איתי על הנושא אתמול, ולא רציתי שייווצר מצב שכאילו בכוונה

רציתי לפסול אותו.
יורי שטרן
מה שהציע יושב ראש הכנסת, שזה יהפוך להצעה רגילה, האם זה רק אחרי הפגרה?

רחבעם זאבי;

גם כן לא.

היו"ר רפאל פנחסי;

לפי היועץ המשפטי, גם אי אפשר להעלות זאת מאותה סיבה, ולכן גם החברים לא

הצביעו בעד.

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק יום העצמאות

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, אני רוצה להקדים את המאוחר. מכיוון שנמצאים איתנו נציגים ממשרד

ראש הממשלה, ולא כדאי להחזיק אותם עד סוף הדיון, אני רוצה ברשותכם להיכנס

בסעיף שונות לפנייה של מזכיר הממשלה, שמבקש לפטור מחובת הנחה את הצעת חוק יום

העצמאות שיהיה יומיים. רוצים לדון בזה היום. אם אתם רוצים הסבר, נמצאים איתנו

הנציגים.

רחבעם זאבי;

לא רוצים הסבר, לא מסכימים להנחה. ידעו מראש שיום העצמאות יהיה ב-הי

באייר, ולא היו צריכים לחכות לרגע האחרון. לא צריך לבזות את הכנסת כל פעם

מחדש, כל פעם הם עושים לנו את זה, וכל פעם אני מתנגד.

אריה האן;

חבר הכנסת זאבי, רק ביום שישי הממשלה החליטה-

רחבעם זאבי;

אז שהממשלה תחליט על זה ביום שישי שבועיים קודם, זה לא יכול להיות.

יואב מני;

הצעת החוק הזו אכן מבוססת על החלטת ממשלה מיום ראשון האחרון. הסיבה

שהחלטת הממשלה הזאת לא נתקבלה שבוע קודם לכן היא משום שהמתנו לבדיקה הכלכלית

של משרד האוצר שתראה כמה זה יעלה. כשראו כמה זה יעלה וראו שמשרד האוצר יכול

לספוג את זה, לפחות את העלויות שנחוצות לאוצר המדינה-

היו"ר רפאל פנחסי;

אפשר לדעת כמה זה יעלה?
יואב מני
קיימת הערכה שאומרת שבמגזרי החינוך והבריאות, שאלה מגזרים שבהם גשר אינו

נוהג, ההערכה היא לכל היותר 80 מיליון שקל.

רפאל אלול;

ויש גם שירותים, כל בתי העסק ייסגרו וכוי.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

למה ייסגרו? הם ישארו פתוחים, כמו ביום העצמאות.

רפאל אלול;

לא, אבל לפי ההצעה שהם ייסגרו, יום שבתון.
רחבעם זאבי
אם זה יום שבתון, זה סגור.
רפאל אלול
סגור.
יואב מני
זה יום שבתון שראש הממשלה יכול להורות הוראות לגביו.
רהבעם זאבי
נכנסים פה לדיון עצמו, זה לא עסקנו. עסקנו הוא אם לפטור מחובת הנחה.
היו"ר רפאל פנחסי
בל הדיון הוא אם להקדים את זה ביום, כי אתמול הניחו את זה, הם יכולים

להעלות את זה מחר בלי פטור מהנחה.

רחבעם זאבי;

אז שיניחו את זה מחר.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז כל העניין להעלות את זה היום הוא כדי שמחר יוכלו יותר חברי כנסת את

ההצעות הפרטיות שלהם-

רחבעם זאבי;

שלא יעשו טובה לחברי כנסת, שיעשו טובה לכנסת ויכבדו אותה, כי כל כמה

שבועות באה הממשלה עם פטור מחובת הנחה, זה לא בא בחשבון.
היו"ר רפאל פנחסי
זו לא פעם ראשונה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אף על פי שבכנסת הזאת זה פחות ממה שהיה בכנסת הקודמת.

רחבעם זאבי;

הם שומעים ממני צעקות, אז הם באים פחות, אבל הם באים.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת מאיר שטרית, אנו דנים בבקשת ראש הממשלה לפטור מהנחה.

מאיר שטרית;

השאלה היא האם בכלל צריך חקיקה בעניין. האם אי אפשר לעשות את זה כהוראה

מינהלית של הממשלה? למה צריך חקיקה בעניין?
יושב ראש הכנסת דן תיכון
למה אתה צריך לסגור את הכל? להיפך.
יואב מני
אני לא רוצה לסגור את הכל.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אבל אתה סוגר את כל בתי העסק.

חגי מירום;

לא, זה יום חופש, זה פורמלי.
יואב מני
זה לא אני כמובן, זו הממשלה חושבת שיש מקום-

היו"ר רפאל פנחסי;

אז אני מצביע-

רחבעם זאבי;

בטח שלא, אני מחכה שגם אתם תצביעו נגד.

היו"ר רפאל פנחסי;

מבחינתי, ביום אחד להקדים-

רחבעם זאבי;

אין פה עניין של קואליציה - אופוזיציה, יש פה עניין של כבוד הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

תפיל את החוק-

רחבעם זאבי;

הממשלה מבזה את הכנסת באופן קבוע בזה שהיא מביאה את זה ברגע האחרון, אז

יש דברים שהם כוח עליון, ופה אין כוח עליון, הממשלה ידעה מזה חמישים שנה שב-ה'

באייר יהיה יום העצמאות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל לא ידעו שזו שנת החמישים.

אלי גולדשמידט;

הממשלה הזו -
צבי ענבר
אני מבקש רק שתביאו עוד שיקול אהוד במאזן השיקולים, כי גם שיקולים מעשיים

צריכים להביא בחשבון. תביאו בחשבון שהממשלה יכולה פשוט לבקש רק בשביל הרווק הזה

לכנס את הכנסת בכנס מיוחד.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

יש לי חדשות בשבילך, היא לא יכולה, היא תחטוף הצעת אי אמון.

צבי ענבר;

"מלבד כנסים אלה, יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת על פי דרישת הממשלה".

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

השתגעת? אתה מכניס אותה למלכודת.

חגי מירוס;

אבל אתה יכול איזו חקיקונת שתהיה-

צבי ענבר;

בעניין הזה יש לה סמכות לבקש.

היו"ר רפאל פנחסי;

היא יכולה לבקש, אבל היושב ראש יכול לא לאשר.

צבי ענבר;

לא, זמן סביר-

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אני רוצה לענות לחבר הכנסת זאבי, זה לא מצב רגיל.

רחבעם זאבי;

למה? יש מלחמה?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אם אתה חושב שהרעיון הוא טוב, ההזדמנות האחרונה היא היום. אם אתה חושב

שהרעיון הוא רע, אתה יכול להפיל את זה, כי זו ההזדמנות האחרונה, אין בילתה

יותר. אם יבואו מחר, לא ייצא מזה כלום. זאת אומרת, היום אתח יכול להביא את זה

לקריאה ראשונה, ומחר אתה צריך להחזיר את זה בקריאה שנייה ושלישית, אין אפשרות

אחרת.

תשקול אם אתה חושב שהרעיון של שני ימי שבתון הוא נכון, ואז תגבש לך עמדה,

אבל בפרוצדורה זה נכון שהם התעוררו מאוחר, זה נכון שהם "ישנו" ובמקום לחניה את

ההוק הזה אתמול בבוקר, הם הגיעו אחר הצהריים ושכחו בכלל להודיע למזכירות

הכנסת, ועד שמישהו נזכר, גם כן חלפו ארבע חמש שעות. אבל לגופו של עניין, צריך

לקבוע היום עמדה, כי אין סידור אחר, זה לא שביום ראשון נכנס את הכנסת ונביא את

החוק, הממשלה לא תביא את החוק איתה, היא תחטוף הצעת אי אמון, ולכן היא לא תביא

את זה.
רהבעם זאבי
אדוני היושב ראש, מדי פעם כשהם עושים את זה-
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני מסכים איתך לגופו -

רחבעם זאבי;

רגע, אנחנו תוך מחאה נכנעים להם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז גם פה תוך מחאה נצטרך להיכנע.

רחבעם זאבי;

אני לא מסכים יותר תוך מחאה, אני רוצה שהממשלה ושהציבור יידעו שהממשלה

אשמה בכישלון הזה ולא הכנסת. הם מבזים אותנו.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אבל שקול את שני -
רחבעם זאבי
לא רוצה, תמהני עליך כיושב ראש כנסת, אתה צריך להגן על כבוד הכנסת.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני בהחלט מגן, כבר זרקת אותי מהחלון שאתה מגן ואני לא. אני רק מציג

בפניך-
היו"ר רפאל פנחסי
את המציאות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
את הקושי ואת הכשל הטכני.
רחבעם זאבי
אני יושב פה כל הזמן, וכל הזמן אתה חוזר על עצמך.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, אני נגד, אילו זה היה תלוי בי, מעולם לא הייתי מאפשר.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה היית עושה אם היינו מביאים את זה אתמול, כשהיית בוועדת החוץ וביטחון?

רחבעם זאבי;

הייתי מצביע בעד זה, הרעיון יפה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת שטרית ישכנע אותך, בוא נשמע אותו.

רחבעם זאבי;

תפקידו להגן, כי הוא מהקואליציה, ואני לא שייך לאף אחד, אלא לכנסת.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אבל אמרת שאתמול הוא עשה את זה בלהט והצליח בדבר שהוא לא כל כך מאמין בו.

רחבעם זאבי;

מי זה הוא?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

מאיר שטרית.

רחבעם זאבי;

אני רוצה להגיד שאתמול ריחמתי עליו.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לא, אבל היה לו "קייס" טוב אתמול, אבל הוא ריחם על כמה אנשים.

חגי מירום;

היית צריך לתת לזה לעבור. כן, כדי שילמדו בממשלה ובקואליציה איך עובדים.

רחבעם זאבי;

אבל הגנת על אלה שחצי שנה ישנו, ואגב, יש הקבלה בין זה לאתמול, גם במקרה

הזה הממשלה ישנה, הם נרדמים על משמרתם, ואחר כך הכנסת אשמה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

שר האוצר נסע בשליחות שלך אתמול, מה אתה רוצה באמת?
רחבעם זאבי
מה זה קשור? אבל הם חצי שנה לא הגיבו לחבר הכנסת רן כהן.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
בשליחות שלך.

רחבעם זאבי;

חבר הכנסת רן כהן הכין נייר והגיש אותו, שישים יום או שמונים יום,

"ישנו", "ישנו" ו"ישנו". אתה יודע מה היה אתמול? הם דרשו ממני להגיש-

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת אלול, תשאר פה, לאן אתה הולך?
רחבעם זאבי
תשאר להפיל את זה.
מאיר שטרית
הוא תומך בזה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הוא רוצח חופש.

חגי מירום;

אז הוא יתמוך, תצביע וזהו.
היו"ר רפאל פנחסי
יומיים חופש.
חגי מירום
בסדר, אז תצביע.
רפאל אלול
יומיים, יום אחד של הליכוד ויום אחד של מפלגת העבודה. חגיגה לליכוד

וחגיגה למפלגת העבודה.
חגי מירום
דרך אגב, אני מתכוון להגיש הצעה לתיקון תקנון הכנסת כך שסיעת קואליציונית

לא יכולה להגיש אי אמון בממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
כשתגיש, נדון בזה, אבל כרגע מדבר חבר הכנסת מאיר שטרית.

מאיר שטרית;

תגיש, רק אל תשכח שמי שבאופוזיציה יכול להיות גם בקואליציה.

חגי מירום;

היא לא צריכה להגיש את זח, היא צריכה לתמוך בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום, אתה יוצא מתוך הנחה שיותר לא תהיה בקואליציה.
מאיר שטרית
הנושא כל כך חשוב שהקואליציה לעתים לא יכולה להסכים לו בשום פנים ואופן-

רחבעם זאבי;

ועל זה מקריבים את ראש הממשלה-

מאיר שטרית;

אם יעבור החוק הזה, שתיפול הממשלה, אני בעד זה שהיא תיפול. אני אומר לך

שאם החוק יעבור, שהממשלה תיפול.

רחבעם זאבי;

שמונים יום הם ישנו.

חגי מירום;

אין לנו התנגדות שהיא תיפול גם בצורה אחרת.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת חגי מירום, הצעתך לתיקון התקנון מראת שאתה לא חושב להיות אף

פעם בקואליציה.

חגי מירום;

אני כן חושב שסיעה קואליציונית יכולה להצביע, אבל לא להגיש.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת שטרית, אתה רוצה להתייחס לזה?

מאיר שטרית;

כן.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז קדימה, הסטתם את הנושא לנושא אחר לגמרי.

מאיר שטרית;

חבר הכנסת זאבי, אני לא מתלהב מהצעת החוק הזו, אני בכלל חושב שלא צריך

חקיקה לעניין של שבתון. לא יקרה כל אסון אם לא יהיה בחלק מהמקומות שבתון.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה יום גשר בלאו הכי, רוב המדינה תעשה גשר.

מאיר שטרית;

מי שירצה יעשה גשר, אבל הממשלה יכולה להכריז שעובדיה יעשו גשר בהוראה

מינהלית.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הם לא עובדים.

מאיר שטרית;

הם ממילא לא עובדים.

רחבעם זאבי;

אתה מתכוון שעובדיה לא יבואו לעבודה, לא שהם לא יעבדו.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הם לא באים, יום שישי לא עובדים.

היו"ר רפאל פנחסי;

בלאו הכי משרדי ממשלה בימי שישי סגורים.

מאיר שטרית;

במצב הנוכחי - אני לא מתלהב מהצעת החוק - לדעתי הממשלה יכולה לשחרר את

עובדיה, ממילא בימי שישי הם לא עובדים. אני לא בטוח שצריך חקיקה, ובטח שאני לא

מתלהב מהצעת החוק, אבל אני קצת דוחה את התפיסה שאומרת שהממשלה נכשלה. זה קורה

לכל ממשלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת ברונפמן, אל תלך.

רומן ברונפמו;

יש רוב.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, שב גם אתה. אני צריך אותך גם לסעיף הבא.

רימן ברונפמן;

אבוא לסעיף הבא.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו כבר מצביעים.

רחבעם זאבי;

אתה מגייס מצביעים? מה זה פה? אתה יושב ראש אובייקטיבי.
היו"ר רפאל פנחסי
כולם חברים.
מאיר שטרית
חבר הכנסת זאבי ,אתה יודע שיום העצמאות קפץ בהפתעה.

ניסן סלומינסקי;

על מה מדובר?
היו"ר רפאל פנחסי
על יומיים חופש ביום העצמאות.
מאיר שטרית
מישהו אמר שהדבר המפתיע ביותר שקורה לו לאדם הוא הזיקנה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני עובר להצבעה. מי בעד לפטור מחובת ההנחה את בקשת הממשלה בנושא יובל

לעצמאות המדינה?

הצבעה

בעד - 5

נגד - 4

נמנעים - אין

הנושא פטור מחובת ההנחה.
חגי מירום
אני מבקש רביזיה על ההחלטה הזאת.
רחבעם זאבי
בראוו.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כך, הרביזיה תהיה בשעה 13:00, אבקש מכולם להיות כאן.

3. פניית יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה להקדמת דיון בהצעת חוק

היו"ר רפאל פנחס;;

יש לנו עוד בקשה לפטור מחובת הנחה של חבר הכנסת סאלח טריף. יושב ראש ועדת

הפנים ואיכות הסביבה פנה לוועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה הצעת חוק לתיקון פקודת
בתי הסוהר (תיקון מס' 17), התשנ"ח-1998
"אני מבקש לפטור הצעת חוק זו מהובת הנחה ולהעלותה לקריאה שנייה ושלישית

ביום רביעי, כ"ז באדר התשנ"ח" - מחר, 25 במרץ 1998.

מאיר שטרית;

אם הוא הניח אותה היום, למה הוא צריך פטור?

דוד לב;

הוא עוד לא הניח.

צבי ענבר;

הצעת חוק זו כבר הונחה על שולחן הכנסת, היא כבר נמצאת לפחות שבוע ימים על

שולחן הכנסת. על פי בקשת שר הביטחון, התבקשה ועדת הפנים ואיכות הסביבה להכניס

בה תיקון קל באחד הסעיפים. מבחינה פורמלית, הרי זה כאילו לוקחים ומחזירים, ורק

מחר יתאפשר לוועדה לשבת ולהכניס את התיקון הקל. מכיוון שאני יודע עד כמה הצעת

החוק הזאת חשובה עניינית, אני מציע-

היו"ר רפאל פנחסי;

פורמלית, זה כאילו הונח, וליתר דיוק, הוא רוצה פטור מהנחה. אני חושב

שבנושא הזה זו כבר לא הממשלה, אלא הכנסת עצמה.

רחבעם זאבי;

אתה שומע שאני שותק.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לקבל את פנייתו של יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה? מי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד -אין

נמנעים - אין

פנייתו של יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה אושרה פה אחד.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבקשה אושרה פה אחד, כולל חבר הכנסת זאבי.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
הגנתם עכשיו על הקואליציה ולא על האופוזיציה.

חגי מירום; . .

אנחנו ענייניים.

4.רישום ציוד שנרכש על ידי חברי-הכנסת מתקציב הקשר עם הציבור

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת אלי גולדשמידט ביקש על זה רביזיה, ואכן היתה רביזיה על זה,

ואנחנו חוזרים לדיון בנושא.

מאיר שטרית;

באיזו מסגרת נקיים עכשיו דיון?

אלי גולדשמידט;

הרביזיה כבר התקבלה.

מאיר שטרית;

התקבלה?

דוד לב;

בקשת הרביזיה התקבלה.

מאיר שטרית;

אבל ברביזיה שהשתתפתי בה זה נפל.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לא היית כאן. .

מאיר שטרית;

ויש עוד פעם רביזיה?

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הוא טען לחוסר תקינות-

היו"ר רפאל פנחסי;

בפעם הראשונה הוא רצה רביזיה כשזה לא היה בסדר, וקיימנו רביזיה שנייה,

וברביזיה השנייה תמכתי יחד איתו ברביזיה.

אלי גולדשמידט;

אני רוצה לספר קצת היסטוריה. במהלך הכנסת הקודמת, סעיף דף לבוחר, או כפי

שנקרא סעיף הקשר עם הציבור, הפך להיות סעיף מאד משמעותי, הוא התחיל בדברים מאד

קטנים בעבר, והוא הלך ותפח מבחינת סוג הציוד שנרכש באמצעותו. הייתי אומר שהיתה

ליברליזציה רבה בהגדרות של הציוד שמותר לרכוש.

במהלך התקופה, בעיקר אחרי שהחלפתי את חבר הכנסת חגי מירום כיושב ראש ועדת

הכנסת, וזה היה יותר רלוונטי באמת בתקופה שלי, ראשית משום שעסקנו בדו"ח רוזן-

צבי באותה תקופה, וסביב העניין הזה נודע לנו - בלי שמות - שיוברי כנסת-

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

עוד לא ראיתי שלסימון מהירים יש גיוס, לא הבנתי בהיים שלי ואני לא מבין.

אלי גולדשמידט;

גם אני לא קיבלתי שום גיוס לזה, ושתדע לך שבסימון מהירים יש פערים גם

בתוך הסיעה שלנו.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אמר לי ראש הממשלה; מה זה, זה עניין של קואליציה, ואמרתי לו שהוא לא מבין

על מה הוא מדבר.
אלי גולדשמידט
בכל אופן, העניין הסתבר לנו ערב סיום כהונתה של הכנסת הקודמת. הסתבר

שהברי כנסת, שהיה ברור לכולם שלא ייבחרו פעם נוספת לכנסת שלאחר מכן, פנו

באמצעות דף לבוחר - לא כולם, הס ושלום, היה פה מר למברגר שהופיע וסיפר על כך

בשקט שיש רכישה מסיבית בכספי הדף לבוחר על מנת שהציוד ישאר לאחר תום הכהונה -

וחוץ מזה הועלתה גם סוגיית מס הכנסה בהקשר לעניין הזה. אז החלטתי עם חברי

הוועדה - ונדמה לי שיושב ראש הכנסת היה אז שותף לעניין הזה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לא הייתי.

אלי גולדשמידט;

החלטנו לבדוק את העניין, כי אני חושב שזה לא נכון באופן בסיסי להעמיד

מכשול בפני עיוור, כלומר, ליצור מצב שבחסות התקינות, ההוק, התקנות או ההחלטות

יעשו שהם על פניהם בלתי תקינים להלוטין. אז קיבלנו החלטה שמפשטת את כל העניין,

ונדמה לי שאפילו הבר הכנסת מאיר שטרית תמך בה אז, אם אני זוכר נכון.

יושב ראש הכנסת דו תיכון;

אני הייתי נגד.

אלי גולדשמידט;

לקחת את כל הציוד שיירכש החל מהכנסת הזו - לא רטרואקטיבית - והוא יירשם

על שם הכנסת. מבחינה פיסית המחשב יכול להיות מונח בחדרו של חבר הכנסת בבניין

הזה, במשרד ששכר במסגרת האישור לשכור לשכות פרלמנטריות, או בביתו, הוא משמש

אותו לעבודתו, ואנחנו כמובן מדברים על נכסי בני קיימא ולא על דברים מתכלים,

ספרות או עתונים, כי אלה דברים שברור שאיתם לא עושים את החשבון הזה.
יושב ראש הכנסת דו תיכון
למה לא?
אלי גולדשמידט
האם תאסוף את כל העתונים ותחזיר אותם?
יושב ראש הכנסת דן תיכון
למה לא? אם אתיז פועל על פי -
אלי גולדשמידט
רגע, אני מציע לא להעמיד את הדברים עד אבסורד, הרי בעיקר אנחנו מדברים על

הדברים שיש להם שווה ערך כלכלי גבוה ומשמעותי.

אז אמרנו שנרשום את הציוד על שם הכנסת, ושחבר הכנסת בתום הקדנציה -

כמובן, אם הוא ממשיך עד לקדנציה הבאה, הציוד ימשיך להיות אצלו אם הוא רוצה בזה

- יכול להחזיר אותו או לרכוש אותו בניכוי פחת. העמדנו את שתי האופציות, ויכול

להיות שאפילו לא צריך לאפשר את העניין של רכישה בניכוי פחת, אלא פשוט להחזיר

את הציוד הזה.

השוויתי את זה למצבו של שר שמקבל רכב צמוד לתקופת הכהונה שלו. הרכב משמש

אותו לעבודתו, יום אחרי שהוא מסיים או חודש אחרי - נותנים לו תקופת צינון -

הוא מחזיר את הרכב. לא יעלה על הדעת שנתנו לו רכב והוא ימשיך להחזיק בו, וזה

בדיוק אותו הדבר.

מאיר שטרית;

הוא רשאי לקנות אותו.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, הוא מחזיר.

מאיר שטרית;

נדמה לי שיש סידור שהוא יכול לקנות אותו.

אלי גולדשמידט;

יכול להיות. אמרתי שלדעתי החלק שקבע שאפשר לרכוש, יכול להיות שהוא חלק

שכדאי לוותר עליו, אבל באשר לעובדה שהרכוש חוזר לידי המדינה, לידי הכנסת או

לידי הבעלים של הרכוש הזה, יש לזכור שזה רכוש שהוא לא שלנו. החלטתם החלטה

שמשנה את המצב. ברגע שהציוד הזה נשאר אצל חבר הכנסת, יש פה שני דברים: העלאת-

היו"ר רפאל פנחסי;

החלטנו בינתיים רק לגבי שלוש השנים הראשונות של כהונת חבר הכנסת ולגבי

השנה האחרונה - מאותו חשש שאמרת קודם שלא תהיה רכישה מאסיבית - אין החלטה. אני

פשוט רוצה להביא עובדות, שבשנה הרביעית עדיין אין החלטה.

אלי גולדשמידט;

אני מדבר על קשר עם הציבור, על הכל, גם על העניין המשרדי.

חגי מירום;

זה גם וגם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל בלי השנה האחרונה.

חגי מירום;

אסור לרכוש מתקציב הקשר עם הציבור בשנה האחרונה?

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל זה לא נחשב שלך, אז אתה צריך להחזיר את הציוד. בגזברות אמרו שיש הברי

כנסת שצוברים לשנה האחרונה, אז מאותו השש אמרנו שזוז לא יהיה בשנה אחרונה.
אלי גולדשמידט
בצד העקרוני, לדעתי, אין רבותא אם זה בשנה השנייה, השלישית, או הרביעית.

לדעתי, בכל מצב יש בעניין הזה משום העלאת שכרו של חבר הכנסת, חבר הכנסת נשאר

עם פקסימיליה, עם מכונת צילום, יש כאלה שרכשו טלוויזיית וכוי. זאת העלאת שכר,

ובמקביל להעלאת שכר זו גם לא משלמים מס הכנסה. זאת אומרת, אנחנו חוטאים פה

פעמיים כנבחרי ציבור, ולדעתי זה חמור מאד.

שמעתי שיש בעיה של אחסון. אני מניח שיש פה בעיות מי נהלה שהן רציניות, ולא

אומרים אותן סתם, אבל אני לא חושב שבעיות מינהלה יכולות להיות הכשר לדבר שהוא

בלתי חוקי או בלתי מוסרי.

שנית, לדעתי, ניתן למצוא דרכים אלגנטיות מאד לפתור את הבעיה הזו, למשל:

לקבוע שמעבירים את המחשבים ישירות לעמותה מסויימת, כמו: עמותת מחשב לכל ילד,

כאשר העמותה תרשום וחבר הכנסת יזדכה בכנסת בלי שזה אפילו יעבור פה את המחסן.

עם מוח יצירתי, אפשר לפתור את הבעיות האלה, וזאת לא הבעיה.

לכן אני חושב שצריך לבטל את ההחלטה ולהחזיר את ההחלטה הקודמת, מבחינתי גם

תוך הורדת האופציה של רכישה, אבל לא אתווכח על זה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא קיימת האופציה של רכישה, גם בתקופתך עוד לא היתה.
אלי גולדשמידט
בסדר, אז אני אומר להחזיר רק את העניין של הרישום.

באשר להפרדה בין שלוש שנים לבין השנה הרביעית, קודם כל, אף אחד לא יודע,

אלא בדיעבד מתי היא שנתה הרביעית של הכנסת.
רחבעם זאבי
השנה האחרונה.

אלי גולדשמידט;

השנה האחרונה. מה קורה אם הכנסת מתפזרת אחרי שלוש שנים? ומה קורה אם

הכנסת מתפזרת אחרי שנתיים? האם מישהו בכלל יודע מראש?

היו"ר רפאל פנהסי;

אז אמרנו שבשישים יום האחרונים אין רכישות.

אלי גולדשמידט;

אז זה כבר שישים יום ולא השנה האחרונה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
החוק אומר שישים יום מהפלת הממשלה עד הבהירות.

אלי גולדשמידט;

אתה הופך את חבר הכנסת למהמר, כלומר, נניח שאני רוצה את הרכוש הזה, אני

צריך לעשות את החשבון מתי כדאי לי לרכוש אותו.
מאיר שטרית
למה אתה יוצא מההנחה שחבר הכנסת הוא רמאי פוטנציאלי? אני רוצה להבין.
אלי גולדשמידט
אם ניתקלתי בכנסת הקודמת בתופעות שחברי כנסת לקחו את הסכום של הדף לבוחר,

ובשלושה חודשים האחרונים קנו ציוד משרדי שיישאר אצלם בביתם, אני לא צריך לצאת

משום נקודת הנחה, וזה לשים בפני עיוור מכשול.

אני טוען שחבר הכנסת לא צריך בכלל להיכנס לחשבון הזה, כי אם ייכנס לחשבון

הזה ויבין את נבכי התקנון, הוא יגיד שברגע שיש לו את הכסף בדף לבוחר כדאי לו

ללכת לרכוש את הציוד, שמא ייקלע לשנה האחרונה שהציוד יוחזר. למה אני צריך

להעמיד את חבר הכנסת במצב שיעשה את החשבון הזה? מה גם שזה לא צודק, כי נכון

שלגבי מחשבים, אם קונים את המחשב בשנה הראשונה ועוברות ארבע שנים, אכן ערך

המחשב נשחק כמעט לחלוטין, אבל לא הכל זה מחשבים, טלוויזיה לא נשחקת כך, וקונים

טלוויזיות.
רחבעם זאבי
אי אפשר לקנות טלוויזיות.
היו"ר רפאל פנחסי
החלטנו שלא נאפשר לקנות טלוויזיה.
אלי גולדשמידט
בלשכות הפרלמנטריות כן.

מאיר שטרית;

לא היית בדיונים, חבר הכנסת גולדשמידט.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא היית בדיונים, יש הגבלה מה אפשר ומה אי אפשר לרכוש. פריג'ידר ודברים

כגון אלה אמרנו שאי אפשר.
אלי גולדשמידט
מכשיר פקסימיליה.

היו"ר רפאל פנחסי;

פקסימיליה -כן. לא אישרנו טלוויזיה, לא וידיאו, לא פריג'ידר ולא מאוורר

ולא קומקום השמלי.
אלי גולדשמידט
מכשיר פקסימיליה לא מופחת בצורה כל כך דרמטית, מכונת צילום לא מופחתת

בצורה כל כך דרמטית, מחשב בגלל טכנולוגיות חדישות ובגלל שיש כל הזמן שינויים,

וחבר הכנסת שטרית מכיר את הנושא הזה, הוא מומחה מספר אחד של הכנסת, גם מס

הכנסת מכיר בפחת גדול.

מאיר שטרית;

1/3.

אלי גולדשמידט;

בוועדת הכספים היה לזה הגיון, אבל גם אם קונים מחשב מאד משוכלל שנה לפני

תום הכנסת, כאשר עוד לא נכנסת לשנה האחרונה, הוא יכול יפה מאד לשרת אותך גם

שנה אחרי גמר הכנסת, הוא עדיין יכול לעבוד, למה לתת את זה? למה זה מגיע לחבר

הכנסת? למה אתה צריך לתת לי הטבת שכר כשאני לא משלם עליה מס הכנסה בצורה כזו?

אני הושב שזה לא מוצדק.

אני אומר לכם שזה מסריח. כל הזמן אנחנו בוכים על התדמית שלנו כחברי כנסת,

ובהרבה דברים זורקים עלינו בוץ שלא בצדק, ואני אומר לכם שיזרקו עלינו בוץ

בנושא הזה, וזה יהיה בצדק גמור. אני מכיר חברי כנסת ששמעו את זה, שבעבר לא כל

כך אהבו את ההחלטות שלנו בנושא פנסיה, שהפחתנו פנסיה וכו', אבי! אמרו לי שבנושא

הזה אני צודק. אני חושב שצריך לנקות את השולחן, וכשם שלא משאירים "וולוו" בידי

השר אחרי שהוא מתפטר מהממשלה, גם את הציוד המשרדי יתרום חבר הכנסת לעמותת מחשב

לכל ילד ויזדכה בכנסת.

חגי מירום;

אז תציע גם להפסיק את שיחות הטלפון.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז הוא צודק בעצם, למה שיחות טלפון כן?
אלי גולדשמידט
לא מתקנים עוול בעוול, זח שיש משהו נוסף שהוא לא בסדר, לא מצדיק לעשות

דברים נוספים לא בסדר.

מאיר שטרית;

הייתי בישיבה של ועדת הכנסת בכנסת שעברה, ואני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת

גולדשמידט, שכשחבאת את הנושא הזה לדיון, הערתי את הבעיה-
אלי גולדשמידט
יש בקשה, הטלוויזיה רוצה לצלם בלי קול.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, יש לנו החלטות שהישיבות הן סגורות.
אלי גולדשמידט
בלי קול, רק ברשותך.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, אמרת קודם שזורקים עלינו בוץ, וזה מה שגורם לכך, אנחנו גורמים זאת

לעצמנו.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני מציע לך בכל זאת לפתוח את הישיבה. אני חושב שכשיש בקשה, תפתח, כי

בלאו הכי, זה יצטייר עוד יותר רע. לפי דעתי, תפתח את הישיבה, אין לך מנוס

עכשיו.
אלי גולדשמידט
הם עושים את זה ללא קול.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
הם חושבים שמסתירים דברים, תפתח.
מאיר שטרית
מה יש לנו להסתיר? יש פרוטוקול.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לפתוח את הישיבה לתקשורת ולטלוויזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד - מיעוט

נגד - רוב

נמנעים - אין

הוחלט שהישיבה תישאר סגורה לתקשורת ולטלוויזיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הישיבה תהיה סגורה. כבר יש לנו תקדימים כאן.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אתה תראה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אני יודע שזה יהיה עשרת מונים חמור יותר כשהם נכנסים לכאן ומצלמים.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אם אתה משכנע, זה לא נכון.

מאיר שטרית;

אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לחבר הכנסת גולדשמידט, הייתי בוועדת

הכנסת הקודמת כשהחלטת בזמנו בוועדת הכנסת שיחזירו את הציוד לכנסת. הערתי אז,

וגם חשב הכנסת דאז, למברגר, אמר שזה דבר בלתי אפשרי מבחינתה של הכנסת. יש

חישוב של עלות - תועלת, זה לא שאני מתנגד לזה שחבר כנסת יחזיר ציוד לכנסת, זה

חישוב של עלות - תועלת, אתה מסבך את הכנסת בקואופרציה בלתי אפשרית. הדוגמה

הבולטת ביותר היא שלפני חודשיים, בזמן שהיינו בדיונים ועוד לא היתה החלטה

ספציפית בעניין, חבר כנסת שרכש שולחן כי היה צריך לרהט לשכה אמר שיקחו את

השולחן.

היו"ר רפאל פנחסי;

שולחן גדול שלא יכלו להביא אותו.

מאיר שטרית;

ענק.

שושנה כרם;

האחסון עולה יותר מאשר השולחן.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

מכאן לא צריך דימיון פראי כדי להבין ששולחן כזה יכול להיות גרוטאה

שמוחזרת רק לצורך ההחזרה, והשולחן הטוב הלך למקום אחר. הרי עוד מעט תרצה שנסמן

את השולחנות, אבל זה לא לעניין.

אלי גולדשמידט;

כשרכשתי מחשב, את כל המספרים שלו-

מאיר שטרית;

חבר הכנסת גולדשמידט, אין לזה סוף.

אלי גולדשמידט;

הבעיה היא לא שולחן, אלא צייד חשמלי.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה? זה הכל.

צבי ענבר;

גם אם שולחן, משמעות הרישום היא שהוא קונה את השולחן, הוא מודיע לבנאיים,

המחסן שולח, שם מדבקה שזה רכוש הכנסת ורושם את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
עד היום לא עשו את זה.

צבי ענבר;

זה חלק- -

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

בתחילת דרכי יצא לי להחליף את הריהוט בלשכה. דורשי טובתי הביאו לי ארבעה

כסאות, וכל הכסאות היו כסאות יקרים, ואני כמובן לא רציתי, ולקחתי בסוף כסא של

300 שקל. אמרתי; תחזירו את הכסא היקר שאותו הצעתם, ואמרו לי; בסדר. לא שמעתי

יותר על הכסא, הרי כביכול היו צריכים ל؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ魨刡唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ魨刡娀脈̝jᘀ桨省唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ桨省娀脈̝jᘀ뭨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ뭨娀脈̝jᘀ덨䕧唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ덨䕧娀脈̝jᘀ罨ㄬ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ罨ㄬ娀脈̝jᘀ鉨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ鉨娀脈̝jᘀ묯唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ묯娀脈̝jᘀ╨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ╨娀脈̝jסמן אותו. לימים, גונב אליי שקרה משהו

לכסא. התחלתי לשאול מה קרה לכסא, הוא נעלם, איננו בכנסת, כלומר, גם לא קנינו

אותו, גם שילמנו וגם הוא איננו.

אבל אם אתה חושב שזה מקרה יחיד, איך אמרתי פעם לאחד מחברי הכנסת שיושבים

כאן? אני מוכרח להתקין מצלמות. אתמול בשעה 00;12 בא אליי חבר כנסת וסיפר שגנבו

לו בטריות של הפלאפון, אז הצעתי לו שנתקין מצלמות. יש כאן גל של גניבות, הכל

גונבים כאן. נאמר לי; בסדר, כעבור כמה שעות נאמר לי; בחיים שלך שלא תתקין כאן

מצלמות, אתה תדע מי נכנס ומי יוצא לחדרים? אבל זו הערה.
מאיר שטרית
יש עניין של עלות - תועלת. נקודת המוצא שלך היא מוטעית, מכיוון שאם נקודת

המוצא היא שחבר כנסת מראש בחזקת מישהו ש"מסבן" את המערכת, אתה צודק, אבל אי

אפשר להתייחס כך למערכת. יכול להיות שיש חריגים, וגם מר למברגר דיבר על

החריגים, הרוב לא מתנהג כך. אני לא מציע שעל בסיס החריגים נשפוט את כל חברי

הכנסת.

יתרה מזאת, יש עניין של עלות - תועלת, עלות העסקת מערכת של הכנסת שתדביק

מדבקות על כל ציוד ותעשה רשימת ציוד שכל חבר כנסת קונה, תעקוב אחרי הציוד הזה,

תאחסן אותו לאחר מכן, מקימים מינהלה שלמה. זה לא שווה אפילו לערך של כל הכסף

שאתה אמור לחסוך.

חבר הכנסת גולדשמידט, הבעיה היא שאתה גם לא היית בדיונים שדנו בחוק הזה,

דנו בכך בעשרות ישיבות. אתה לא ער להגבלות שעשינו: ראשית, הגבלנו כמה וכמה

דברים, הרבה סוגי ציוד שאז יכלו לנצל בכסף לרכישת טלוויזיות, וידיאו, מקררים

וכוי - ביטלנו את האפשרות לרכוש אותם בכלל לא דרך ציוד משרדי ולא דרך דף

לבוחר.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, דף לבוחר - לא התייחסנו לזה.

מאיר שטרית;

דרך ציוד משרדי ביטלנו את כל האפשרויות לרכוש בכלל את כל הציוד הזה.

שנית, הגבלנו את המצב כך שבשנה הרביעית עוד לא קבענו עמדה, אמרנו שנראה איך

תהיה ההתנהגות, שאז נתכנס ונראה מה עושים לגבי השנה הרביעית, אם הכנסת לא

תתפזר לפני הזמן. אם היא תתפזר לפני הזמן, שישים יום לפני הבחירות אסור לקנות

דבר. קבענו הגבלות רבות שיוצרות ככל האפשר צמצום של המרווח הזה.

שלישית, והוא לא פחות חשוב, פרט למגבלות האלה, אני רוצה לומר שהרי בזמנו

כשיושב ראש הוועדה פנה אליי, ישבתי עם אגף החשב והיתה גם גברת טובי חכימיאן

יחד עם מר למברגר והגשתי הצעה: לפחת כל ציוד במשך שלוש שנים ולהחתים כל שנה

שליש, לא משנה מה קונים.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אתה לא פותר את הבעיה, גם אז יש ערך גרט וצריך למסות.
מאיר שטרית
אבל אני מספר את ההיסטוריה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא קיבלנו את ההצעה.
מאיר שטרית
חבר הכנסת גולדשמידט, ניסיתי "ללכת" על ההצעה שלך, והגשתי הצעה בהתייעצות

עם החשב שאומרת שכל מה שחבר כנסת קונה, יהיה פחת, אם אחרי שנה עזבת את הכנסת,

שלם על השנתיים שנותרו ויורידו זאת מהמשכורת שלך.
היו"ר רפאל פנחסי
חותם שמורידים לו את זה מהפנסיה.
מאיר שטרית
שנתיים - תשלם שליש.
רחבעם זאבי
זה הכי חכם.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, אי אפשר.
מאיר שטרית
אבל הסתבר כשהבאתי את ההצעה הזאת שזה לא פותר את הבעיה, כיוון שהיושב ראש

ציין אז בפנינו בוועדה שכאשר הוא ישב בעניין הזה עם נציב המס, הסתבר אהת

מהשתיים, אם אתה מכיל כלל שאתה עושה הפחתה, גם על מה שהפהתת לגמרי צריך לשלם

גם גרט.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

על מה שנשאר, אתה צריך לשלם ערך גרט.

רחבעם זאבי;

שישלם.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
ישלח שמאי.
מאיר שטרית
אם היושב ראש ישב עם נציב המס-
יושב ראש הכנסת דן תיכון
רגע, תן לי לדבר עכשיו.
מאיר שטרית
רק אסכם ולא אכנס לפרט הזה. הבר הכנסת גולדשמידט, אני רוצה לומר שהדיון

החוזר ונשנה בעניין הזה, לדעתי, היום חוטא דווקא למעמדם של חברי הכנסת. הנושא

נגמר, דנו בו, עשינו רביזיה פעם אחת ופעם שנייה, "חטפנו על הראש" מכל

הכיוונים, היום יש תקנון מאד מפורט ומדוייק - שדנו עליו בהרבה מאד ישיבות -

ואני לא מציע שנהזור חזרה. העניין נגמר, ונראה איך הדבר הזה יעבוד. ביקשנו

לקבל דיווח אחרי שנה. יכול להיות שאחרי שנה יסתבר לנו שבאמת החטאנו את המטרה,

כמו שפעם אמרו שאם יהיו מטרדים, כילם יחגגו ושיהיה בלגן שלם, והסתבר שרק 50%

מחברי הכנסת ניצלו את הזכות לשכור משרד. אם אתה צודק, אהיה הראשון-
אלי גולדשמידט
מה זאת אומרת נבחן אם אני צודק? אם הציוד נשאר אצל חבר הכנסת, הוא נשאר,

מה זאת שאלה של צדק או של אי צדק?
מאיר שטרית
אז מה האסון בזה?
אלי גולדשמידט
נתת לו במתנה ציוד.
מאיר שטרית
אז מה? מה האסון בזה? אם אתה הולך על זה, אתה הולך עד הסוף.

אלי גולדשמידט;

זאת בכלל לא שאלה של בדיקה, נתת לו מתנה.

מאיר שטרית;

אז אם אתה הולך על זה, לך עד הסוף: טלפונים וכוי.
היו"ר רפאל פנחסי
האם אתה יודע שהוועדה יכולה לקבל החלטה שהכנסת תגלם את זה? זאת תהיה עוד

הוצאה, הרי חברי הכנסת יקבלו את זה. יש אפשרות לקבל פה החלטה שמגלמים את זה.

אלי גולדשמידט;

זאת העלאת שכר.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
חבר הכנסת גולדשמידט, אני רוצה שתקשיב, כי אטען את הטיעון שלך, לדעתי,

בדרך מוצלחת יותר. הייתי נוכח כשנתקבלה ההחלטה בשלהי הכנסת הקודמת, כשאתה היית

היושב ראש. כששמעתי את מר למברגר מעלה את ההצעה הזאת, תמהתי. אני מוכרח לומר

לך שאם תעיין בפרוטוקול, סברתי שזו החלטה לא מובנת, שאי אפשר לבצע אותה. רשמתי

כאן את סעיף רהיטים, מפני שזה גם כן אחד המוצרים שהכנסת מממנת, אבל מה הבעיה?

מה בעצם הטיעון שלך? אתה אומר: חברי הכנסת הם שכירים, ובתוקף היותם שכירים, כל

מה שהם מקבלים מן הכנסת, חייב להיות ממוסה, כי זו טובת הנאה על פי-
אלי גולדשמידט
אלא אם זה נשאר שייך לכנסת, אלא אם זה נשאר בבעלות הכנסת.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
הבעיה הזאת של הגדרת מצבם של חברי הכנסת היא בעיה סבוכה. אנחנו נמצאים

בכנסת ה--14, ולא הצליחו לפתור את הבעיה הזאת במשך שנים רבות. לכאורה, אתה

שכיר. על פי החוק, אין דבר כזה שאתה הריבון מועסק כשכיר על ידי הממשלה, זאת

אומרת, מלכתחילה נוצר כאן אנדרוגינוס שאין לגביו חקיקה. החקיקה מבדילה בין

שכיר לעצמאי.

אילו היו אומרים שחבר הכנסת הוא עצמאי, היית מקבל את כל ההטבות האלה,

מדווח למס הכנסה, היו נותנים לך את הזיכויים, את הניכויים, מכירים לך בהוצאות

והכל היה בא על מקומו בשלום, כי אז קיבלת מתנה, קנית בזה, ויש לך הכנסה ויש לך

הוצאת. אילו היית שכיר, ואתה לא יכול להיות שכיר, חלה עליך פקודת מס הכנסה כמי

שהיה שכיר, שהרי אם בעצם נכון מה שאתה טוען, לגבי כל סעיף וסעיף ללא יוצא מן

הכלל, כולל הדף לבוחר, כולל הלשכות, צריך לראות בזה כאילו זו תוספת הכנסה,

ואתה צריך לשלם על זה מס הכנסה.

יש במשק עוד קבוצת אנשים כזו, המשרתים בשירות קבע. עם כל קצין שמקבל

מכונית יש בעיה בתחום המס, אתה נותן לו שירות רפואי בתחום השיניים או בתחום

הכללי, יש איתו בעיה, כי גם הוא לא מוגדר בדיוק האם הוא שכיר או עצמאי.
מאיר שטרית
נקודות ספורט, השתתפות בקייטנה לילדים, מעונות יום לילדים.

יישב ראש הכנסת דן תיכון;

דווקא שם, אם אתה שואל אותי, צריך למסות אותם, אבל בשל היותם קבוצת כוח

ומשום העובדה שזה ינפח את תקציב המדינה, בהרה נציבות מס הכנסה שלא להיכנס

לעניין הזה, ואמרה: אתם בשטה האפור, אנחנו לא מתייהסים אליכם, כי באותו רגע

שהיו ממסים את אנשי צבא הקבע כשכירים, והם שכירים לכל דבר, היה צריך לנפח את

תקציב משרד הביטחון, ולכן החליטו שלא--

רחבעם זאבי;

זה לגבי כל השירותים, גם משטרה, שב"כ ומוסד.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

כולם, כן. הבעיה - כשמדובר בחברי הכנסת - הרבה יותר קשה, כי הוא לא יכול

להיות שכיר, הוא לא יכול להיות עצמאי. אם אתה שואל אותי, למשל, היה חבר כנסת

אחד, ולא בקדנציה הזו, שעשה נסיון עם מס הכנסה, ואמר; יש לי הוצאות עודפות

במערכת הפריימריס שאני מממן מכיסי, ואני רוצה שמס הכנסה יכיר לי בהוצאות

העודפות האלה, כאילו הן היו הוצאות, כי אני עצמאי לכל דבר.

צבי ענבר;

הוצאות לצורך - -

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

זה עומד בכללים, ומס הכנסה נאלץ היה לקבל את הבקשה הזו, והכיר לחבר

הכנסת, כי בצדק, כפי שאמר מר צבי ענבר, אלה הן הוצאות שיוצרות הכנסה. העניין

לא נראה לי הרבה שנים, התייעצתי עם כמה רואי חשבון, ולאנשי מס הכנסה יש תמיד

תשובה ברורה; אתם שכירים, צריך למסות, גם כשלמשל אני משלם למישהו עבור דירה

כאן, צריך למסות אותו, כי זו תוספת הכנסה, ואנחנו לא ממסים אותו, כי אנחנו

עושים גזירה שווה ממה שקורה לשרים במקרה כזה. אני לא בטוח שכאשר אתה לן בבית

מלון והכנסת משלמת, שעל פי פקודת מס הכנסה, אילו היית שכיר, שאני כמעסיק שלך

לא צריך להעביר תשלום מס הכנסה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לגלם את זה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לגלם. אז אמר לנו נציב מס הכנסה; הבעיה היא בעיה קשה, וצריך להתמודד

איתה. אני לא מסוגל להתמודד איתה. אני מוכן להקים צוות שיפתור את הבעיה. אתם

מצויים, כמו עוד מגזרים, בשטח האפור, שלגביהם אני לא קובע עמדה.

רחבעם זאבי;

צריך להצביע.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לכן אני בא אליכם ואומר לכם; תעשו מה שאתם רוצים-

אלי גולדשמידט;

אבל אם זה יהיה על שם הכנסת-
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני לא יכול לקחת את הסעיף שרק נוח לך, אני צריך לקחת כל תשלום ותשלום

ולקבוע הגדרה, לא משום שזה מוצא חן בעיניך, או שזה לא מוצר בלקי. כי המחשב הוא

כזה.

רחבעם זאבי;

אדוני היושב ראש-

היו"ר רפאל פנחסי;

עוד משפט אחד והוא מסיים.

רחבעם זאבי;

עושים הפסקה ומצביעים.

3. המשך בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק יום העצמאות
היו"ר רפאל פנחסי
קודם היתה פנייה של הממשלה לפטור מהובת הנחה את חוק יום העצמאות, יומיים

שבתון. חבר הכנסת חגי מירום ביקש רביזיה, ונצביע עכשיו על בקשת הרביזיה שלו,

ובמידה שיהיה רוב לרביזיה שלו, נצביע על החוק. מי שבעד הרביזיה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד - 6

נגד - 5

נמנעים - אין

בקשת הרביזיה של חבר הכנסת חגי מירום התקבלה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
בעד - 5. מי נגד הרביזיה? 5, הרביזיה לא התקבלה.

רחבעם זאבי;

למה? 6 מול 5.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא לא הצביע.

חגי מירום;

הוא הצביע. הוא התלבט, אבל הוא הצביע.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא לא הצביע. חבר הכנסת חגי מירום, לא ראיתי שהוא הצביע. חבר הכנסת אחמד

סעד הצביע, אבל לא חבר הכנסת דהאמשה.

חגי מירום;

גם הוא, הוא הרים את היד.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

בהתחלה רציתי להימנע, אבל ברגע האחרון חבר הכנסת זאבי שיכנע אותי שכדאי

להצביע, והרמתי יד.
חגי מירום
הוא חרים את היד, אז הרביזיה התקבלה, ועכשיו אני מבקש להצביע לגופו של

עניין.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר, עכשיו לגופו של עניין, אתה צודק. רבותיי, הרביזיה התקבלה. מי בעד

לפטור מחובת ההנחה את בקשת הממשלה?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 6

נמנעים - אין

אין פטור מחובת תנחה של הצעת חוק יום העצמאות.

חיים אורון;

אין חובה, לא פטור.

אליעזר זנדברג;

רגע, אז יש גם רביזיה?

רחבעם זאבי;

גמרנו.

.4המשך רישום ציוד שנרכש על ידי חברי-הכנסת מתקציב הקשר עם הציבור

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת רומן ברונפמן, יושב ראש הכנסת הוא באמצע דבריו עכשיו, יש הצבעה

על הנושא השני.

הגי מירום;

אבל הנושא השני הוא לא סיעתי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל אני רוצה שיהיו כאן נוכחים, לא אמרתי שזאת הצבעה סיעתית.

הגי מירום;

זה לגופו של עניין, נגיע פה לפתרון.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
רבותיי, אין הבדל בין מוצר בלקי נפהי למוצר קטן כמו מהשב, למשל: מה שקורה

עם דף לבוהר, אתה לוקה את הדף לבוהר, ואתה מממן את מערכת הבחירות שלך, מותר?

אסור? זה בסדר? זה לא בסדר? כל ענין הלשכות - רבותיי, לא יודעים איך "לאכול"

את זה. הצעתי, למשל, לנדב מצידנו את גברת אנה שניידר, שהיא מומהית לענייני מס

ולנסות להתמודד עם הנושא הזה. אמר לי נציב מס הכנסה: אתה תוציא את כל הדובים

מן היער, ואין פתרון קל לנושא הזה.

עכשיו בא הבר הכנסת אלי גולדשמידט, ואני שוב חוזר לטיעון שלי - שלך, שיש

כאן בעיה של אתיקה בתחום המיסוי.
אלי גולדשמידט
או מיסוי או העלאת שכר, אחד מן השניים.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
כן, אתה עושה פקודת מס הכנסה לחברי הכנסת.
אלי גולדשמידט
לא, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. אני טוען שאם אכן ההחלטה החדשה

שהתקבלה תשאר בתוקף, יש באמת בעיית מיסוי. אני טוען מלכתחילה לייתר את שאלת

המיסוי בעצם זה שהרכוש יהיה רשום על שם הכנסת, ואז כל בעיית המיסוי לא עולה,

כי זה של הכנסת ולא של חבר הכנסת.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני חוזר לטיעון של חבר הכנסת מאיר שטרית, ומביא את הדוגמה שהעליתי כאן,

למה שולחן שונה? למה כורסה שונה? אתה יודע מה? אין לנו כאן מקום לאחסן דברים

שאנחנו צריכים לאחסן.

רחבעם זאבי;

ולהוביל.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אותו חבר כנסת אמר לי: קיו את הריהוט שלי. היינו צריכים לקחת זאת, כי אז

ההחלטה היתה קיימת. באנו לקחת, ואמרנו שלא שווה בכלל לקחת את זה.

מאיר שטרית;

ההובלה עלתה יותר מהשולחן.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אמרנו: מה נעשה עם זה? הוצאתי מכאן 20מכוניות ובהן גרוטאות לפגי פחות

מחודש, כי לא היה כאן מקום לאחסן את הדברים האלה. לגופו של עניין, יש בעיית

מיסוי.

אלי גולדשמידט;

אין בעיית מיסוי אס זה רשום על שם הכנסת. אלה שתי אופרות שונות, זה או

או.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
כי אתה הופך את חברי הכנסת לשכירים.
אלי גולדשמידט
אני מבקש מאד לא לפרש אותי לא נכון. אמרתי שיש שתי אופרות, אתה יודע מה?

אני לא מדבר על מיסוי, יש לך בעיה של מינהלה מול העניין שלי.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, זו בעיה חוקית.
אלי גולדשמידט
אבל לא בעיית מיסוי, ברגע שזה רשום על שם הכנסת.
אחמד סעד
אני לא אחדש הרבה, ואני קודם כל מבין את גישת היושר של חבר הכנסת אלי

גולדשמידט, אבל אני רוצה לתת לו דוגמה. אני גר לא רחוק מגבול לבנון, ואם אחרי

ארבע שנים אני רוצה להחזיר את השולחן ואת המחשב. מחשב אחרי ארבע שנים לא שווה

דבר, אם אביא את השולחן במונית-
אלי גולדשמידט
ואם זה אחרי שנה שקנית אותו? ואם זו מכונת צילום שעולה 10,000 שקל ואחרי

שנה שווה 7,000 שקל? זה לא שווה להחזיר?
מאיר שטרית
אז מה?

אלי גולדשמידט;

אתם מביאים את הדוגמאות הקלות, אבל יש גם דוגמאות קשות.
אחמד סעד
זה עולה לך יותר ממחיר החפצים האלה.

אלי גולדשמידט;

אם יש רצון טוב, הכנסת תקבע ארבע נקודות ברחבי הארץ, נקודה אחת בחיפה,

נקודה אחת בתל אביב וכוי להחזרת הציוד, מה הבעיה? זה ייתרם לבתי ספר, יש

עמותות שמחלקות ציוד לבתי ספר.

רחבעם זאבי;

הם לא רוצים את הציוד שאתה מחזיר להם, זה ייזרק.

אחמד סעד;

אפילו אם אני מחזיר את הציוד, תעביר את הציוד הזה לחבר כנסת חדש?

אלי גולדשמידט;

לא, תתרום את זה לבית ספר או למעון.

רחבעם זאבי;

בית ספר לא מקבל כל מכשיר.

אלי גולדשמידט;

אני רוצה לומר לך שהבאתי מכשיר שהיום כבר לא רואים אותו. בתחילת הקדנציה

הזו החלפוני מחשב, ולא היתה עליי חובה לתרום אותו. חבר הכנסת שאול יהלום עזר

לי, מצאו בית ספר שקיבל את המחשב בברכה, ואפילו את המקלדת.

צבי ענבר;

אני לא רוצה וגם לא יכול להיכנס לבעיית המיסוי, מפני שהיא בעיה מאד מאד

מורכבת בסוגייה שאין לי מומחיות בה, אבל לגבי החלטה שהתקבלה בפעם הקודמת, שבה

נאמר שבינתיים מוחקים את הסעיף של ציוד בר קיימא שנרכש על ידי הכנסת: על פי

החלטה זו, יירשם על חבר הכנסת מהכנסת ה-14 לשלוש השנים הראשונות של הכנסת.

בשנה הרביעית נקיים דיון נוסף מה יהיה הדין בשנה הרביעית.

אני מבקש להתייחס לנקודה הזו, כי החלטה בעניין שכר חברי הכנסת - קשר עם

הציבור - מדברת היום במפורש על כך שהסכום עובר משנה לשנה, כלומר, לחברי כנסת

יש היום החלטה בתוקף"

היו"ר רפאל פנחסי;

רק לגבי קשר לבוחר, לא לגבי משרדים.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
גם אם אתה שולח מכתבים, זח אותו דבר - - -

צבי ענבר;

בדיוק, וזה מה שמטריד אותי, מפני שאם מעבירים משנה לשנה, וחברי כנסת

עושים את החישוב, ומעבירים-
מאיר שטרית
ומותר.

צבי ענבר;

ומותר, ואז בשנה הרביעית תקבל החלטה, ותגיד; רגע, אם היית אומר לי בשנה

הראשונה, שבשנה הרביעית אני לא יכול להוציא את כל הסכום, אתה יוצר מצב-

מאיר שטרית;

הוא לא יכול להוציא על ציוד קבוע.

צבי ענבר;

על ציוד קבוע.

מאיר שטרית;

100%, אנחנו אומרים עכשיו -

צבי ענבר;

אבל אתה אומר לו היום שהוא יכול להעביר משנה לשנה, ומה שאני רוצה לומר זה

שנקבל היום את ההחלטה לגבי השנה הרביעית.
היו"ר רפאל פנחסי
לגבי שנה רביעית, בישיבה הקודמת הצעתי שחבר כנסת לא יוכל לרכוש ציוד בר

קיימא יותר מאשר תקציב של שנה-

מאיר שטרית;

קיבלנו.

צבי ענבר;

לא, זה לא התקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
אישרנו את זה .בסדר, נקבל את זה עכשיו. זה מה שהוא מציע.

מאיר שטרית;

מקובל עליי.

אלי גולדשמידט;

לא, קודם ההצבעה, אחרי זה אני לא מתערב.

היו"ר רפאל פנחסי;

קודם כל, ההצבעה על ההצעה של הבר הכנסת אלי גולדשמידט.

אלי גולדשמידט;

אני רוצה עוד פעם להזכיר מה ההצעה שלי.

היו"ר רפאל פנחסי;

לרשום את זה על שם הכנסת.

אלי גולדשמידט;

ההצעה שלי היא לרשום את כל הציוד על שם הכנסת ולמצוא את הדרך המינהלית

איך חבר הכנסת יכול להחזיר אותו.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
או למסות.

מאיר שטרית;

או למסות.

אלי גולדשמידט;

לא אמרתי או למסות, אלא לרשום, כי ברגע שרושמים לא צריך למסות.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד ההצעה של חבר הכנסת אלי גולדשמידט?

הצבעה

בעד - 1

נגד - 6

נמנעים - אין

ההצעה של חבר הכנסת אלי גולדשמידט לא התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה המקורית נשארה. לגבי השנה הרביעית, היועץ המשפטי צודק.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לא, לגבי שנה רביעית - נקיים דיון נוסף.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, הכי טוב שההחלטה תהיה עכשיו.

יישב ראש הכנסת דן תיכון;

אני חושב שזו שוב החלטה לא טובה, אף אחד לא יודע מה זו שנה רביעית.

היו"ר רפאל פנחסי;

למה? בתקציב השנה הרביעית שלו.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
ואף אחד לא יודע אם ירוץ בתחילת השנה הרביעית.
היו"ר רפאל פנחסי
אדוני יושב ראש הכנסת, אולי לא הבהרתי מספיק את עצמי, לגבי שנה רביעית,

יש לנו פה החלטה שבשלוש שנים הרכוש לא נרשם על שם הכנסת, אלא על שם חבר הכנסת.

לגבי שנח רביעית, ההחלטה שלנו היתה לדון כשנגיע לשנה אחרונה. היועץ המשפטי

אומר; מכיוון שחברי הכנסת לא יודעים שאי אפשר לצבור משנה לשנה-

צבי ענבר;

הם יודעים היום שאפשר.

היו"ר רפאל פנחסי;

הם לא יודעים שבשנה רביעית אתה עלול פתאום לומר להם שאסור להם לקנות ציוד

קבוע, ולכן הוא אומר שעדיף שיידעו היום. אני מציע, והצעתי את זה בישיבה הקודמת

- היו כאלה שלא רצו את זה, אלא שגם בשנה הרביעית כל הציוד לא יירשם - אז היתה

הצעת פשרה, שבשנה הרביעית חבר הכנסת יכול לרכוש את הציוד המשרדי וכו' רק

בתקציב של שנה אחת.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אמרתי שאני לא רוצה להתערב, אך שוב זו סוגייה שיש בה היבטים שלא עמדנו

עליהם. מה זו השנה הרביעית?

מאיר שטרית;

אם הכנסת רצה בהליך רגיל.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

ומה קורה אם הבחירות הן בנובמבר השנח?
מאיר שטרית
אז בשישים יום האחרונים אסור לרכוש ציוד בתקציב של יותר משנה אחת.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אז תחיל את אותו דין גם על השנה הרביעית, כי אתה אף פעם לא יודע מתי זה

יהיה.

מאיר שטרית!

זה מה שנאמר.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, זה לא מה שהוא אומר, למה אני אומר זאת? בתחילת השנה הרביעית אף אחד

לא יודע אם הוא ירוץ או לא ירוץ. מה יקרה עם אדם שרץ ולא נבחר? מה תגיד לו?

שיחזיר את הכל, כי קנה בשנה הרביעית?
מאיר שטרית
לא, הוא לא יכול לקנות בכלל.
דוד לב
הבעיה שמר צבי ענבר מעלה היא שהיום הוא חושב שהוא כן יכול לקנות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אז אני שואל למה הוא לא יוכל לקנות.
דוד לב
לשיטתך, יושב ראש הכנסת, הוא יוכל לקנות.
היו"ר רפאל פנחסי
זה מה שמר למברגר אמר.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אבל הוא לא יודע, והוא רץ ולא נבחר, במה מצבו יותר גרוע ממי שרץ ונבחר?

אליעזר זנדברג;

אין הבדל.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

ומי יודע כמה חברים תקבל הסיעה בבחירות לכנסת?

אליעזר זנדברג;

אבל זח לא רלוונטי, המבחן הוא המבחן של חברות בקדנציה הרביעית.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
לא, אם הוא קנה ציוד בקדנציה הרביעית ונבחר, הכל בסדר, ואם הוא לא נבחר

והפסיד בבחירות, מה הוא צריך לעשות? להחזיר?

מאיר שטרית;

הנקודה היא ליצור מגבלה על הבר הכנסת, שלא יהיה מצב שהוא צובר את התקציב

לארבע שנים ובשנה הרביעית ירכוש את כל הציוד מהתקציב.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אבל מי שייבחר - יותר לו?

היו"ר רפאל פנחסי;

כן, מי שייבהר ימשיך להיות הבר כנסת ארבע שנים.

מאיר שטרית;

לא, אסור לו.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אז איזו סנקציה אתה מטיל?

היו"ר רפאל פנחסי;

שלא ייקח יותר ממה שמגיע לו.

מאיר שטרית;

היום יש מגבלה על הבר כנסת רגיל בסכום של הציוד הקבוע שמותר לו לקנות

בתקציב הציוד המשרדי.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

לא הציוד, אנחנו מדברים על דף לבוחר.

היו"ר רפאל פנחסי;

על שניהם.

מאיר שטרית;

לגבי שכירת משרדים קבענו מגבלה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

עזוב, זה לא קיים, זה לא נצבר.

דוד לב;

שכירת משרדים - זה לא עובר משנה לשנה.

מאיר שטרית;

בתקציב הציוד הקבוע ודף לבוחר יש מגבלה לגבי קניית ציוד קבוע היום?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא.
מאיר שטרית
אין מגבלה, אז יושב ראש הכנסת מעלה בעיה צודקת.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

אז תעלה את זה על סדר היום ונדון בזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא אעלה את זה עכשיו, עוד פעם תהיינה כותרות בעניין.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
בעוד חודש.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא מעלה את זה יותר, רק בשנה רביעית.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

תעלה את זה חצי שנה לפני השנה הרביעית.

היו"ר רפאל פנהסי;

או-קיי, תודה רבה.

5. הצעת חבר הכנסת מאיר שטרית להוספת פרק 138(ג) לתקנון הכנסת

היו"ר רפאל פנחסי;

אנו עוברים לנושא של הבר הכנסת מאיר שטרית, ואני מודה לאדוני יושב ראש

הכנסת.

צבי ענבר;

אדוני יושב ראש הכנסת, יש פה הצעה לתיקון התקנון לגבי הצעות חוק של יושבי

ראש ועדות.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני מוכרה לומר לכם שבעוד כמה דקות אני מקיים כנס עיתונאים לסיכום המושב,

ושוב פעם עולה בעיה - יושבי ראש ועדות מעבירים חוקים בקלות ובסיטונות.

מאיר שטרית;

זו מטרת הצעת החוק.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

הוא דיבר איתי, יש להניח, לפני שהוא העלה את החוק הזה, אני בעד. יש כאן

בעיה לאורך כל הכנסות, שיושבי ראש ועדות היו קרובים לעצמם.

היו"ר רפאל פנחסי;

נכון, הם מקדמים את החוקים שלהם. יש גם בעיה אמיתית - ואולי צריך גם את

זה לתקן - שהם. מעלים נושאים שחברי כנסת מעלים במליאה, והוא חוטף את זה יום

קודם, ומעלה את זה לסדר היום-
רחבעם זאבי
יש עוד בעיה, שוועדת תלונות הציבור "גונבת" את הנושאים של כל הוועדות,

דבר נורא.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה נכון.

מאיר שטרית;

אדוני היושב ראש, הרעיון הוא פשוט מאד. במצב הנוכחי ראשי הוועדות מנצלים

את מעמדם כראשי ועדות בשביל לטפל בהצעת חוק שלהם בעדיפות עליונה על פני הצעות

הוק רגילות של חברי כנסת. התוצאה היא שיושב ראש ועדה שרוצה להעביר חוק שלו,

"גומר" היום את החוק בקריאה טרומית ומביא אותו מהר קריאה ראשונה, מחרתיים

קריאה שנייה ושלישית, וחבר כנסת שני יכול לחכות בתור שנתיים.

אני יכול להביא דוגמאות של הצעות חוק שלי, ואני מניח שגם של חברים אחרים,

שתקועות בוועדות במשך הרבה מאד זמן, בעוד שהצעות אחרות של ראשי ועדות עוברות

"צ'יק-צ'ק" בלי הבחנה; יום לילה, חופש וכוי.

היו"ר רפאל פנחסי;

חוק ירושלים אתמול - -

מאיר שטרית;

כן.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא רק נהיה יושב ראש, וזה כבר הגיע לקריאה שלישית, אני נותן דוגמה היה

מאתמול.

מאיר שטרית;

אמת. חיפשתי דרך איך לתקן את המצב הזה, והתייעצתי עם היועץ המשפטי של

הכנסת וביקשתי ממנו לנסה לי הצעה.
היו"ר רפאל פנחסי
לפי זה, זה כבר מונח שם שישה חודשים - - -

מאיר שטרית;

אבל לפחות זה יוצר מגבלה. היועץ המשפטי ניסח את הנוסח הזה, שאני מקבל

אותו בהפץ לב, מפני שזהו נוסח שיפתור את הבעיה לא בצורה מוהלטת, אבל במידה

רבה. הנוסח אומר;

"הוועדה לא תכין לקריאה ראשונה הצעת הוק של יושב-ראש הוועדה, כל עוד

מצוייה על סדר יומה הצעת חוק אחרת, שהדיון בה לא הסתיים ועברו שישה חודשים או

יותר מיום שהועברה אליה, אלא בהסכמה בכתב של הממשלה או חבר הכנסת שהגישה, לפי

העניין; הוראה זו לא תחול בתום שישה חודשים מהיום בו הצעת החוק של יושב-ראש

הוועדה הועברה לוועדה."

זאת אומרת, אם אני חבר כנסת והגשתי הצעת חוק והיא הועברה לוועדה מסויימת,

והיא מחכה כבר בוועדה שישה הודשים, ופתאום באה הצעה של יושב ראש הוועדה, הוא

לא יכול לדון בהצעה שלו לפני שהוא גומר את הדיון בהצעה שלי. אלא אם אהת

מהשתיים; או שעברו שישה חודשים גם מההצעה שלו, אז הוא רשאי לדון בה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל למה שלו קודם?

מאיר שטרית;

זה לא מתקן את זה ב-100%, זה יוצר פרק זמן מסויים שגם יושב ראש יהיה רגיש

לעניין, כי אם התקנון קובע שהוא לא יכול לתת העדפה בולטת, ולפעמים דורסנית,

להצעת החוק שלו, זה גם ירתיע אותו. אם יושבי ראש הוועדות ימשיכו להתנהג

בהתעלמות מוחלטת גם מזה, אני מציע להחמיר את התקנון. בעניין הזה, קיבלתי את

הצעת הפשרה של היועץ המשפטי, למרות שכוונתי היתה הרבה יותר קיצונית.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה בעד? . .

מאיר שטרית;

כן.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה שקרא אותה חבר הכנסת שטרית?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

ההצעה שקרא חבר הכנסת מאיר שטרית התקבלה.

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
יש לנו רשימה ארוכה של הצעות חוק צריך להחליט באיזה ועדות ידונו בהן.

ררובעם זאבי;

אתה צריך להודיע את הנושא הקודם מעל במת הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי ;

לא, זו היתה רק רביזיה.
רחבעם זאבי
איך הוועדות תדענה זאת?

היו"ר רפאל פנחסי;

אה, בנושא תיקון תקנון בוודאי שאני מודיע.
אריה האן
לא, צריך להניח.
היו"ר רפאל פנחסי
מניחים את זה, מבקשים השגות מ-14 יום, וזה יעבור את כל הפרוצדורה הרגילה,

בוודאי. חשבתי שאתה מתכוון לגבי נושא הציוד, כי אמרת הנושא הקודם.
רחבעם זאבי
לא, אני לא מתעורר כל כך מאוחר, כי עברת כבר לנושא חדש.

היו"ר רפאל פנחסי;
תודה. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
1. הצעת הוק סדרי פתיחת כבישים וסגירתם התשנ"ז-1996 - של חבר הכנסת חיים

רמון. מציע ההצעה הציע להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ושר התחבורה

הציע להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה.
רחבעם זאבי
ועדת הכלכלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתפלא על השר שאול יהלום, הוא היה צריך את זה לוועדת החוקה, חוק

ומשפט.

מאיר שטרית;

ועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת ההוק של חבר הכנסת חיים רמון עוברת לדיון לוועדת הכלכלה.
רחבעם זאבי
פה אחד הוחלט על ועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

2. הצעת חוק האזרחות (תיקון - אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 - של חבר

הכנסת יוסי שריד. מציע ההצעה הציע להעביר את הנושא לוועדת לקליטת העלייה.

נשמעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

אני חושב שנושא האזרחות שייך לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. מי בעד להעביר

את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

שושנה כרם;

זה מרשם אוכלוסין.
מאיר שטרית
לפי התקנון - -
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר, בשביל זה אנחנו הולכים לפי התקנון.

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת החוק של חבר הכנסת יוסי שריד עוברת לדיון לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
היו"ר רפאל פנחסי
3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון),

התשנ"ח-1998 - של חבר הכנסת יהודה הראל וקבוצת חברי כנסת. נשמעו הצעות להעביר

את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, והמציע ביקש להעביר את זה לוועדת הרווקה,

חוק ומשפט.

מאיר שטרית;

ועדת הפנים ואיכות הסביבה.
רחבעם זאבי
ועדת הפנים ואיכות הסביבה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת החוק של חבר הכנסת יהודה הראל וקבוצת חברי כנסת עוברת לדיון

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה
היו"ר רפאל פנחסי
4. הצעת חוק המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה, הר-איתן, התשנ"ח-1998 - של חבר

הכנסת אורי אור וקבוצת חברי כנסת. סגן שר הביטחון ביקש להעביר את הנושא לוועדת

החוץ והביטחון, כי זה נושא הנצחה, ואילו המציע ביקש להעביר את הנושא לוועדת

הכספים, או לוועדה משותפת.

צבי ענבר;

מי? המציע?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, המציע לא אמר דבר. נשמעה ההצעה להעביר הנושא לוועדה משותפת של ועדת

הכספים וועדת חוץ וביטחון בראשותו של חבר הכנסת שטרית.

מאיר שטרית;

ועדת התקציב.

היו"ר רפאל פנחסי;

נציגי משרד האוצר מבקשים - מכיוון שהנושא הוא בעיקרו נושא כספי - להעביר

את זה לוועדת הכספים. אלה שלוש ההצעות שיש לנו.

נואף מסאלחה;

אני מציע להעביר את זה לוועדה בראשות מאיר שטרית.

היו"ר רפאל פנחסי;

זו ועדת כספים וועדת החוקה, חוק ומשפט ביחד.
מאיר שטרית
ועדת הכספים וועדת רווץ וביטחון.

צבי ענבר;

אני חייב לראות את תוכן ההצעה.

מאיר שטרית;

הנצחת הר-איתן הוא חוק שבזמנו הממשלה קיבלה עליו החלטה, שאומר שהמדינה

מקצה סכום כסף מסויים כל שנה לצורך הקמת אתר הנצחה לחללי מערכות ישראל בהר-

איתן. למה התעוררה הפרשה? בתקציב האחרון, לצערי, הממשלה קיבלה החלטה לא כל כך

חכמה, שהציעה לבטל את התקציב-
רחבעם זאבי
בשביל זה אתמול הבענו בה אי אמון.

מאיר שטרית;

שביטלה את התקציב שהוקצה לפרוייקט הזה, למרות שכבר היקצו לו תקציב.
היו"ר רפאל פנחסי
היום ניצחת עם הפטור מהנחה של הצעת חוק יום העצמאות.

מאיר שטרית;

השותפות בין מולדת לבין מד"ע וחד"ש מעניינת.

היו"ר רפאל פנחסי;

בקריאה שנייה נפטור אותו.

רחבעם זאבי;

אני באופוזיציה, אתה לא יודע שאני באופוזיציה?

מאיר שטרית;

ביטלו את התקציב הזה בשנה הזאת, למרות שכבר היקצו לו כסף, למעלה מ-20

מיליון שקל כבר הוקצו לו בעבר, ומשום כך הוגשה הצעת חוק שאמורה לתקן את המצב

הזה ולהחזירו חזרה ולהבטיח שהממשלה תתקצב את הנושא.

רחבעם זאבי;

אני צריך ללכת, האם יש הצעות חוק נוספות שצריך לדון בהן?

מאיר שטרית;

משום שמדובר בהוצאה כספית, ועדת הכספים מתאימה. לי לא אכפת, אין לי עמדה

לכאן או לכאן.

ו)
היו"ר רפאל פנחסי
הנה הפרוטוקול, אם אתה רוצה לעיין בחוק,

צבי ענבר;

הוועדה לתקציב הביטהון היא ועדה שעוסקת בענייני תקציב, היא לא ועדה

שעוסקת בחקיקה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז בוא נעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון, כמו שביקש סגן שר הביטחון.

צבי ענבר;

לוועדת חוץ וביטחון או לוועדת הכספים או לוועדה משותפת.
היו"ר רפאל פנחסי
סגן השר ביקש ועדת חוץ וביטחון. היו הצעות שאמרו ועדה משותפת, ומשרד

האוצר מבקש ועדת הכספים.

רחבעם זאבי;

אני מבקש ועדת חוץ וביטחון.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני חושב שוועדת חוץ וביטחון מתאימה.

מאיר שטרית;

אם אתם רוצים לפתור את הבעיה, אין להעביר את הנושא לוועדת חוץ וביטחון,

כי מהחלטות של ועדת חוץ וביטחון לא יוצא כסף, זה לא שווה דבר, צריך להעביר את

זה לוועדת הכספים.
צבי ענבר
בסוף הוא אמר נעביר, כי בהתחלה הוא אמר: לדיון נתקבלה, ואז אחרי ההצבעה

הוא הציע. ההצעה להעביר לוועדת הכספים היתה אחרי שכבר היתה הצבעה-
שושנה כרם
וזה קיים לעתים קרובות מאד, שסמוך להצבעה-
היו"ר רפאל פנחסי
זה קורה הרבה פעמים.
רחבעם זאבי
יש שלוש חלופות, בוא נצביע.
מאיר שטרית
השאלה היא מה המטרה, אם המטרה היא להשיג כסף לפרוייקט הזה, יש להעביר את

זה לוועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
הכי טוב להעביר את זה לוועדה המשותפת.

מאיר שטרית;

או לוועדה המשותפת, לוועדה בראשותי.

רהבעם זאבי;

אז הוועדה המשותפת.

היו"ר רפאל פנחסי;

לוועדה המשותפת או לוועדת הכספים.

רהבעם זאבי;

נתפשר על הוועדה המשותפת.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדה המשותפת בראשותו של הבר הכנסת מאיר שטרית?

צבי ענבר;

לא לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, כי זאת לא ועדה לחקיקה, או ועדה

לכספים ולחוץ וביטחון -

שושנה כרם;

זאת ועדה לתקציב הביטחון לעניין הזה.

מאיר שטרית;

הוועדה הזו כבר עשתה חקיקה.

צבי ענבר;

איזו חקיקה?

מאיר שטרית;

גם התקציב זה הוק.

צבי ענבר;

בסדר, אבל היא עוסקת בתקציב, היא לא עוסקת בהקיקה.
שושנה כרס
זה הכי פשוט להעביר את הנושא לוועדת הכספים.
מאיר שטויית
לדעתי, ועדה הכספים היא הפתרון הכי טוב.

רחבעם זאבי;

או הוועדה המשותפת או ועדת חוץ וביטחון.
נואף מסאלחה
אז הוועדה המשותפת, אבל בראשות ועדת הכספים.
מאיר שטרית
"תוקעים" את זה להרבה זמן.

צבי ענבר;

בוועדה המשותפת ישימו אותך כיושב ראש, מה הבעיה?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא בגלל זה.

מאיר שטרית;

לא בגלל זה.

צבי ענבר;

אני מדבר מהבחינה הפורמלית.
היו"ר רפאל פנחסי
איך אמרו באחת הישיבות? שאנחנו יוצרים הרבה ועדות משותפות מיותרות. על כל

נושא ועל כל חוק נעשה ועדה משותפת?
שושנה כרם
זו עוד ועדה מיוחדת, אפשר להעביר את זה לוועדת הכספים בלי בעיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב להעביר את זה לוועדת הכספים. מי בעד להעביר את הנושא לוועדת

הכספים בלבד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

נמנעים - אין ,

הצעת החוק של חבר הכנסת אורי אור וקבוצת חברי -כנסת עוברת לדיון לוועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
5. הצעה נוספת היתה הצעת חוק של הבר הכנסת אמנון רובינשטיין, שאגב הציע

בתחילה חוק יסוד, ואחר כך הפך אותו להצעה לסדר בנושא שיוויון זכויות האישה.

שושנה כרם;

כן, זוהי הצעה לסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
הכנסת ביקשה שוועדת הכנסת תחליט לאיזו ועדה להעביר את זה.

נואף מסאלחה;

הוועדה לקידום מעמד האישי!.

צבי ענבר;

הוועדה לקידום מעמד האישה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד האישה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

ההצעה לסדר היום של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין עוברת לדיון

לוועדה לקידום מעמד האישה.

דוד לב;

אפשר להעיר הערה להצעה לתקנון של חבר הכנסת מאיר שטרית?
רחבעם זאבי
אני הולך.
היו"ר רפאל פנחסי
רגע, יש עוד נושא.

צבי ענבר; ?

כתוב פה; "כל עוד מצוייה על סדר יומה הצעת חוק אהרת"-

היו"ר רפאל פנחסי;

נגיע לזה, אני רוצה לסיים את הנושא לפני שחבר הכנסת זאבי הולך.
רחבעם זאבי
אני מעביר את הקול שלי אליך, מה שתצביע, תצביע פעמיים.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודח, זה לא ניתן.

6. יש לנו פנייה ממזכיר הכנסת בנושא תקצוב תנועות הנוער ההרדיות עקב

קריטריונים לא שיוויוניים - של הבר הכנסת נסים דהן. היתה הצעה להעביר את זה

לוועדת החינוך והתרבות, והיתה הצעה להעביר את זה לוועדת הכספים, לאן זה שייך?

זה תקצוב.

מאיר שטרית;

לוועדת החינוך והתרבות.

היו"ר רפאל פנחסי;

תקצוב שייך לוועדת הכספים.
צבי ענבר
תקצוב שייך לוועדת הכספים.
מאיר שטרית
אבל הנושא של תנועות נוער שייך לוועדת החינוך והתרבות.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה כסף, הוא מדבר על קריטריונים לתקצוב.

מאיר שטרית;

בדיוק, אלה קריטריונים, זה לא כסף.

נואף מסאלהה;

לכן זה שייך לוועדת ההינוך והתרבות.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, לוועדת הכספים.

דוד לב;

זו תנועת נוער שראויה לקבל תקציב?

מאיר שטרית;

בנושא תנועות הנוער דנים בוועדת ההינוך והתרבות ולא בוועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

סליחה, אבל אלה קריטריונים לקבל תקציב.

צבי ענבר;

ועדת הכספים קובעת את הסכום, אבל את הקריטריונים יכולה ועדת החינוך

והתרבות-

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת החינוך והתרבות?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הנושא עבר לוועדת החינוך והתרבות.

היו"ר רפאל פנחסי;

7. יש עוד שני נושאים, כאשר הנושא הבא לא ימצא חן בעיני מר צבי ענבר, אבל

נראה אם נוכל להכריע בעניין הזה, יש כאן הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות,

ביטול הסמכות לסגירת עיתון של חבר הכנסת רפאל אלול. שר הפנים ביקש להעביר את

הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט, איני יודע למה, אבל הוא ביקש שזה יעבור לשם.

מר צבי ענבר אומר שעל פי התקנון זה שייך לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

נואף מסאלחה;

זה צריך לעבור לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

צבי ענבר;

חבר הכנסת פנחסי, בואו נאמר דבר כזה, יש דברים שאתה אומר שהם תחת הכותרת

הכללית, אבל כאשר כתוב לך בתקנון במילה ברורה, המילה עיתונות - ועדת הפנים

ואיכות הסביבה, ועונה לך שר הפנים-
היו"ר רפאל פנחסי
אבל תסתכל שכתוב ששר הפנים ביקש בעצמו להעביר את זה.
צבי ענבר
אבל יש תקנון, מי גובר על מי? שר הפנים או התקנון?

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה יודע מה? אדבר איתו.
דוד לב
חבר הכנסת מאיר שטרית, כתוב פה: "כל עוד מצוייה על סדר יומה הצעת חוק

אחרת, שהדיון בה לא הסתיים", אז לגבי הצעת חוק אחרת, הכוונה היא הכנה לקריאה

ראשונה ולא לקריאה שנייה ושלישית?

4 .

צבי ענבר;

לא, לא משנה.

דוד לב;

כל הצעת חוק שהיא?

צבי ענבר;

בוודאי. גם הצעת חוק של הממשלה אם הוא מחזיק שישה חודשים.
דוד לב
וכל הקריאות?

צבי ענבר;

כן.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים