ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 141

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כ"ז בשבט התשנ"ח (23 בפברואר 1998). שעה 00;19

נכחו: חברי הוועדה;

רפאל פנחסי - היו"ר

רומן ברונפמן

נעמי בלומנטל

עבד אלמאלכ דהאמשה

חגי מירום

ניסן סלומינסקי

מאיר שטרית
המוזמנים
חה"כ שאול יהלום, יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט

קצרנית: תמר שפנייר

סדר היום: בקשה יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998,

בקשה יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התשנ"ח-1998

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: פטור מחובת הנחה להצעת

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. למעשה החוק הזה כבר מונח

על סדר-היום, לא היו צריכים לבקש פטור. אבל מאחר שהתעוררה התנגדות מצד הממשלה

לכמה מהסעיפים, ועדת השרים התכנסה בשעה 16:00 והחליטה לעשות שינויים בסעיפים

מסוימים. ועדת תחוקה התכנסה ולאור החלטת ועדת השרים תיקנה מספר התיקונים.

אנחנו התבקשנו על-ידי הוועדה לפטור מחובת הנחח כדי שנוכל להביא את זה עוד

היום. כפי שאתם רואים, נכים רבים נמצאים פה מהבוקר ומנסים לעשות עבודת שיכנוע.

אני ממליץ לקבל את הפנייה.
חגי מירום
האם הצעת החוק שאתה מחזיק מכילה כבר את התיקונים שנעשו אחרי שוועדת החוקה

התכנסה?
היו"ר רפאל פנחסי
ככה נאמר לי. כך כותב גם שאול יהלום, יו"ר ועדת החוקה.
צבי ענבר
אני לא בטוח בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כך, צריך לחכות עד שיבוא הנוסח המתוקן. נבקש משאול יהלום שייכנס.
חגי מירום
אני השתתפתי בישיבה של ועדת החוקה ואני אדע לומר לך. אני רואה שהצעת החוק

שלפנינו איננה בנוסח החדש.
היו"ר רפאל פנחסי
אז אני מצטער, אני לא מוכן לדון- בזה.
צבי ענבר
הנוסח שבידי הוא לא הנוסח החדש.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לא משחררים מחובת הנחה בלי לדעת מה הנוסח.
הגי מירום
אני גם לא רואה הסתייגויות בהתאם לשינויים שהיו שם.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא יכול לשחרר מחובת הנחה בלי לראות את הנוסח החדש.
צבי ענבר
אין הכרח, אדוני היו"ר. אבל זכותה של הוועדה לבקש לראות את הנוסח החדש.

היו"ר רפאל פנחסי;

למרות שאולי מבחינה נוהלית מותר לנו לפטור כמו סומא בארובה בלי לדעת על

מה, אני נהגתי פה בוועדה במשך השנה וחצי האחרונות בצורה אחרת. גם כשהממשלה

ביקשה מספר פעמים לפטור מחובת הנחה, לא הסכמתי עד שבפני חברי הוועדה יהיה מונח

הנוסח שעליו היא מבקשת פטור. לפחות שחברי הוועדה ידעו על מה הם נותנים פטור,

אנחנו לא משחררים באוויר. נתנו לי את זה ביד ואמרו לי שזה ההוק המתוקן, טוב

שחגי מירום היה פח והביא לתשומת לבי שזה לא הנוסח החדש.

ניסן סלומינסקי;

חגי מירום היה כאן הגון ולא פוליטי.
חגי מירום
אני עשיתי טעות נוראה, הייתי מוכן שזה יעבור בנוסח שמונח כאן, לפני

התיקונים שנעשו בהתאם להסתייגויות של הממשלה.

ניסן סלומינסקי;

אם לא היית מביא את זה לתשומת ליבנו, היו מניחים משהו אחר שלא קיבל פטור

מחובת הנחה, ואז הכל היה מתפוצץ.

היו"ר רפאל פנחסי;

יו"ר ועדת החוקה, חה"כ יהלום, ביקש את רשות הדיבור. תסביר לנו מה

התיקונים.
שאול יהלום (יו"ר ועדת החוקה. חוק ומשפט)
אתם לא תהיו כאן כסומא בארובה, אני אסביר בדיוק מה יהיה הנוסח החדש. נכון

שהוא עכשיו בשלב הדפסה؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞ וחלוקה כי אנחנו מתמודדים עם סדר היום וגם נמצאים

בבניין כאלף נכים. יהיה מאוד כואב אם הם יחזרו הביתה ואין בידם שום דבר,

ומדובר במאות אלפי אנשים. אם אנחנו לא נעשה את הפרוצדורה שאנחנו מבקשים, הרי

שהחוק לא יעבור חיום ולא נכנס את הוועדה פעם נוספת. לכן אני פונה לאדוני לעזור

לנו. אני אסביר בדיוק מה התיקונים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני יכול לכנס את הוועדה בעוד חצי שעה עוד פעם, אם תביא את הנוסח המתוקן.

אם אין בפניי הצעת החוק שמניחים על שולחן הכנסת, אני לא פוטר מחובת הנחה.
חגי מירום
יש כאן נייר עם השינויים.
שאול יהלום (יו"ר ועדת החוקה. חוק ומשפט)
התיקונים הם בסך-הכל ארבעה. ברגע שמונחים בפני אדוני גם הצעת החוק וגם דף

עם התיקונים - ואני אציג אותם עכשיו בשתי דקות - אתה יכול לפטור את החוק מחובת

הנחה.

התיקון הראשון: במקום סעיף 17 (ב) הקיים יהיה נוסח חדש: "שר העבודה

והרווחה ושר האוצר יקבעו תקנות בדבר מתן השתתפות במימון ביצוע התאמות כהגדרתן

בסעיף 8(ה)".

התיקון הבא הוא בסעיף 19(א). בהגדרה, במקום המילה "אוטובוסים" יהיה כתוב:

"קווי אוטובוסים עירוניים".
מאיר שטרית
אחרי המילה "אוטובוסים" תבוא המילה "עירוניים".
שאול יהלום (יו"ר ועדת ההוקה. חוק ומשפט)
בסעיף 19(ג) יש שני תיקונים. בתחילת הסעיף לאחר המילים "שר התחבורה",

יבוא: "ושר האוצר", כלומר יהיה כתוב: "שר התחבורה ושר האוצר". במקום "יתקין"

יבוא: "יתקינו".
היו"ר רפאל פנחסי
זה ברור, זה כבר עניין של עברית.
שאול יחלום (יו"ר ועדת החוקה. חוק ומשפט)
תיקון נוסף, יימחק המשפט שמדבר על מוניות שאומר: "וכן תקנות בעניין מתן

שירותי מוניות נגישים ומתאימים לשימושם של אנשים עם מוגבלות". עד כאן.
היו"ר רפאל פנחסי
מח עם התיקון הרביעי של ועדת השרים, למחוק את פרק ו'?
שאול יחלום (יו"ר ועדת החוקה. חוק ומשפט)
הוועדה לא קיבלה את זה, וזה יופיע כהסתייגות. כל שאר ההסתייגות של הממשלה

- של שר האוצר או שר המשפטים - נמחקות, פרט להסתייגות אחת: למהוק את פרק ו'

שמדבר על הקמת נציבות.
היו"ר רפאל פנחסי
כלומר, כל ההסתייגויות שמופיעות כהסתייגויות של הממשלה נמחקות. שאר

ההסתייגויות להצעת החוק נשארות כמות שהן. ההסתייגות היחידה שנשארת מטעם שר

האוצר היא: "פרק ו' יימחק".
היו"ר רפאל פנחסי
כמקרה יוצא מן הכלל - ואני מבקש שזה לא יהווה תקדים - למרות שהנוסח

המתוקן לא מונח מודפס בפנינו, מאחר שיש כאן דף תיקונים שיו"ר ועדת החוקה חקריא

(ואני אבדוק את זה בנוסח המתוקן שנקבל), אני ממליץ לפטור את הצעת החוק מחובת

הנחה.
עבד אלמאלכ דהאמשה
אנחנו יודעים עכשיו על מה אנחנו מצביעים.
היו"ר רפאל פנחסי
לפחות אנחנו לא מצביעים באוויר. מי בעד לתת פטור מחובת הנחה לפי הנוסח

שהוצג פה?

הצבעה

בעד ההצעה - 8

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה להקדים את הדיון בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,

התשנ"ח-1998, נתקבלה,

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
שאול יהלום (יו"ר ועדת ההוקה. חוק ומשפט)
תודה רבה, אדוני היו"ר.

הישיבה ננעלה בשעה 19:20.

קוד המקור של הנתונים