ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/02/1998

הצבעה בנושא כהונת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 139

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"א בשבט התשנ"ח (17 בפברואר 1998). שעה 14:00
נכחו: הברי הוועדה
רחבעם זאבי - היו"ר

היים אורון

נעמי בלומנטל

רומן ברונפמן

משה גפני

עבד אלמאלכ דהאמשה

אליעזר זנדברג

אחמד סעד

מאיר שטרית
מ"מ
נסים דהן
מוזמנים
חבר-הכנסת יצחק כהן

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
יועץ משפטי
צבי ענבר

איילת יאיר - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר שפנייר
סדר היום
הצבעה בנושא כהונת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב-ראש הוועדה.הצבעה בנושא כהונת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב-ראש הוועדה
היו"ר רחבעם זאבי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, זו הישיבה החמישית והאהרונה בסדרת

הישיבות המיוחדות לעניין בחירתו של יושב-ראש קבוע לוועדת הכנסת. מבדיקה שעשתה

מנהלת הוועדה, כל החברים הנוכחים פה הם החברים המוסמכים להצביע. אני מזכיר לכם

שהחלטנו בהתחלה שאין חילופין ואין מתחלפים, והנעדרים מישיבות כאלה ואחרות עמד

לרשותם פרוטוקול, והקפדנו שהפרוטוקול יהיה בידיהם של כל אלה שרצו לקרוא, אני

מקווה שהם גם ניצלו את האפשרות הזאת וקראו והם בקיאים, לקראת ההכרעה, במה

שהתנהל פה בוועדה. עד היום דיברו כל אלה שרצו לדבר וגם דיברו בלי הגבלה. אנחנו

מגיעים להכרעה הסופית, להצבעה.

אני מעמיד להצבעה את הנושא בחירתו של ממלא תפקיד קבוע--

מאיר שטרית;

בחירתו של רפאל פנחסי כיושב-ראש קבוע של הוועדה.
היו"ר רחבעם זאבי
תקשיבו לי. בחירתו של חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב-ראש קבוע לוועדת הכנסת.

ההצבעה תהיה הצבעה--

אתה רוצה משהו מקדמי? בבקשה.
נסים דהן
אם יורשה לי, אני מציע שהנוסח יהיה: ועדת הכנסת, לאחר ששמעה את כל הצדדים

ואת כל הנימוקים בעז- ונגד, הגיעה למסקנה הנ"ל.
היו"ר רחבעם זאבי
אני לא חושב שזה זקוק, אבל אני מוכן לשמוע עצה משפטית.

צבי ענבר;

הדברים נאמרו, נרשמו בפרוטוקולים ועל זה החברים מצביעים.
היו"ר רחבעם זאבי
ובכן, אני מעמיד להצבעה גלויה בהרמת היד את המועמד היחיד שישנו לתפקיד

יושב-ראש קבוע של ועדת הכנסת, הוא חבר-הכנסת רפאל פנחסי. מי בעד?

הצבעה

בעד - 9

נגד - אין

נמנעים - אין

בחירתו של חבר-הכנסת רפאל פנחסי ליושב-ראש קבוע של ועדת הכנסת נתקבלה.
היו"ר רחבעם זאבי
אני מבקש לרשום בפרוטוקול: בחירתו של חבר-הכנסת רפאל פנחסי ליושב-ראש

קבוע של ועדת הכנסת התקבלה פה אחד של הנוכחים, 9 חברים. אני מודה לחברים על

ההצבעה ומאחל בשמכם ובשמי לחבר-הכנסת פנחסי הצלחה בהמשך מילוי תפקידו בניהול

הוועדה הזאת, כשהפעם אין עליו את ה"זמני" בסוגריים, כשהוא ממלא את התפקיד בכוח

מלא שניתן לו על-ידי כל חברי הוועדה.

חבר-הכנסת אורון, בבקשה.

חיים אורון;

באחת הישיבות בהרכב יותר מצומצם התקבלה החלטה שאני מבקש לחזור אליה בהרכב

הרחב: אנחנו פונים ליושב-ראש הקבוע להשלים את מהלך החקיקה בנושא הזה, וראוי

שזה ייעשה כאשר לא מונח בפנינו שום מקרה קונקרטי אלא כחקיקה לכל דבר ועניין.
היו"ר רחבעם זאבי
אני מודה לחבר-הכנסת אורון שהוא הזכיר את זה, ואנחנו בהחלט מוסיפים את זה

להחלטה של היום והיא תיאמר גם בהודעה לתקשורת וגם ליושב-ראש הקבוע. תודה רבה.
נסים דהן
אני רוצה להודות לחבר-הכנסת זאבי, היושב-ראש של הוועדה הנוכחית, על

העבודה היפה, היסודית והנפלאה. תודה רבה.
היו"ר רחבעם זאבי
תודה. תודות ליועץ המשפטי ועוזרתו הנאמנה, איילת יאיר, שכיוונו את עבודת

העבודה בבקיאות ובכשרון.
צבי ענבר
תודה רבה לאדוני. חבר-הכנסת דהאמשה מבקש לצרף את קולי.
היו"ר רחבעם זאבי
זה אפשרי? תוסיפי את קולו של חבר-הכנסת דהאמשה להחלטה שהתקבלה, ונשארנו

בהחלטה פה אחד; רק במקום 9 חברים, 10 חברים.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים