ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/02/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 137

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כ' בשבט התשנ"ח (16 בפברואר 1998), שעת 00;14
נכחו
חברי הוועדה; רחבעם זאבי - היו"ר

חיים אורון

נעמי בלומנטל

ניסים דהן

מוזמנים; דן תיכון - יושב ראש הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום; המשך הדיון בנושא כהונת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב-ראש הוועדה.

2823

המשך הדיון בנושא כהונת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב-ראש הוועדה
היו"ר רחבעם זאבי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא כהונת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב ראש

קבוע לוועדה. שריינו את דיון הישיבה היום לדברי חברי כנסת שלא הספיקו לשאת את

דברם בישיבות הקודמות.
צבי ענבר
הבנתי שגם היושב ראש, כחבר הוועדה, רוצה להביע את דעתו.

היו"ר רחבעם זאבי;

אמרתי את דעתי וכזכור לי, היו לי שמונה נקודות.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אתה מסתפק אך ורק בהצבעות מחר?

היו"ר רחבעם זאבי;

רק בהצבעות. מחר אף אחד לא יוכל לדבר.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

כל אלה שלא השתתפו בדיון יבואו ויצביעו?

היו"ר רחבעם זאבי;

הם אמורים לקרוא את הפרוטוקול. כל מי שרצה לדבר, דיבר.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

פרקליטת המדינה הופיעה?

היו"ר רחבעם זאבי;

היא הודיעה שהיא לא מעונינת? היא שלחה מכתב והוא מופיע בתיק.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

המכתב שלה הוא כמו תצהיר?

צבי ענבר;

לא. היא הביעה את דעתה במכתב.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

למה היא לא יכולה להביע זאת כאן כדי שישאלו אותה שאלות? היא כתבה מכתב

ואי-אפשר לשאול אותה שאלות.

צבי ענבר;

לדעתי המכתב שלה מספק לחלוטין.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אני מניח שהיא הביעה עמדה במכתב.

חיים אורון;

היא הביעה עמדה כזו, שמאפשרת לוועדה לקיים את הדיון.
יו"ר הכנסת דן תיכון
קראתי בעתונות את המכתב שלה. באחד העתונים קראתי כותרת, מה חושבת פרקליטת

המדינה. ביקשתי מהיועץ המשפטי לבדוק את הענין עוד לפני שהוועדה החלה בדיוניה.

היועץ המשפטי בדק את הענין וניתנה הכחשה. לאחר מכן קראתי שוב את הדברים.

צבי ענבר;

יש לנו את המכתב של פרקליטת המדינה ואת דברי העתונות ולכן לדעתי, מן הראוי

שהוועדה תסתפק במכתב ולא בדברי העתונות.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

ועדת הכנסת מחליטה על החלטה. נניח תאורטית, שהיא מחליטה כי חבר הכנסת פנחסי

ראוי לשמש כיושב ראש. מה קורה הלאה? זה חוזר לבג"ץ, מה יכול הבג"ץ לעשות? להחליט

שהחלטת ועדת הכנסת לא חוקית?

צבי ענבר;

תאורטית הוא יכול. בפועל, אנחנו מניחים שנלך בשני קווים. הקו הראשון, שזה

מהנושאים שבהם בג"ץ לא צריך להתערב.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אבל הוא החליט שהוא כן מתערב.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

הטענה לא הועלתה בפני בג"ץ. בג"ץ אמר, זח עניינה של הכנסת. לא היה צריך לטעון

טענה מפני שבג"ץ קיבל מלכתחילה את העמדה הראשונית שלנו, שעל פיה, הנושא הזה הוא

נושא של הכנסת ולא נושא של בג"ץ. כדי שבג"ץ יתערב בענייני הכנסת, הרף שלו הרבה

יותר גבוה מאשר כשהוא מתערב בענייני הממשלה. בג"ץ חזר על זה פעמים רבות. לאחר

מכן, הטענה שלהם תהיה, שההחלטה היא כל כך בלתי סבירה עד שהיא מהווה חריגה מסמכות,

דבר שאני לא רואה. אני סבור שהשיקולים שהועלו כאן בוועדה, וכל החלטה שתהיה של

ועדת הכנסת, אפשר יהיה להגן עליה כהחלטה ראויה.

היו"ר רחבעם זאבי;

פנינו לגברת ארבל בעל פה ובכתב וביקשנו ממנה להופיע בוועדה והיא ענתה לנו

שהיא לא מעוניינת, היא מסתפקת במכתב. המכתב הוקרא כאן, הוא מצוי בתיק של כל

החברים, למדנו אותו ואנחנו מבינים כי כל החלטה שתהיה, פרקליטות המדינה תגן על

העמדה שלנו אם זה באמת יגיע לבג"ץ, זאת אומרת, אם בג"ץ יסוג או ימשיך.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

בג"ץ צריך לתת פסק דין, הוא יתן רק לאחר שהכנסת תעביר את כל הפרוטוקולים.

צבי ענבר;

הכנו חמישה קלסרים לבית המשפט העליון.

נעמי בלומנטל;

קראתי את כל הפרוטוקולים מהישיבות שלא השתתפתי בהן. אני מוכרהה לומר, שאני

רואה؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞ שהיה כאן דיון רציני ומעמיק תוך הבחנה בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. לא

מקובל עלי מצב שבו יש סוגים שונים של חברי כנסת. זה צרם לי מאוד גם בקטע שבית

המשפט הטיל עלינו החלטה מסויימת. ברגע שהוא הטיל עלינו החלטה ואנחנו מקבלים אותה,

אני בעד החלטה עקרונית, האם אחד מאיתנו יכול לכהן כחבר כנסת או איננו יכול לכהן

כחבר כנסת. מרגע שהוא נבחר לחבר-כנסת והוא יכול לכהן ולפי כל אמות המידה הוא נבחר

ומכהן, אי אפשר להגביל אותו לתפקיד אחד כן ולתפקיד שני לא. אני חושבת שתהיה בזה

ראיה צרה של התפקיד. מלכתחילה כשבאנו אל הבוחר, לא הגדרנו את תפקידו של כל מועמד

ולא אמרנו מראש, שמועמד מסויים שמופיע ברשימה לא יהיה מועמד בשל סיבה זו או אחרת

לתפקיד מסויים ולתפקידים אחרים הוא כן מועמד. אין בזה הגיון.

אני מבינה שיש חקיקה בדרך לגבי קביעות שונות מי יכול לכהן בתפקידים, דברים

שקשורים לתקנון הכנסת וזה מקובל עלי. אבל, לגבי המצב שאנחנו מצויים בו היום ולאור

מה ששמענו בוועדת הכנסת ובדיונים שהתנהלו כאן והנימוקים שנשמעו, אני חושבת שזה

יהיה לא נכון ולא צודק לעשות הבחנות בין חברי כנסת, מי ראוי יותר ומי ראוי פחות,

מי ראוי לתפקיד כזה ומי שאיננו ראוי לתפקיד כזה. בהקשר הזה הייתי רוצה שלא תהיה

התחשבות מבחינת המין של חברי הכנסת, כאשר כל התפקידים פתוחים לכולם בלי קשר למין

או דת.

חיים אורון;

ראשית, אני חושב שכל חברי הכנסת שווים.

בתקנון שלא אושר כאן, שעוסק בדיוק במקרה הזה בעתיד, וכל הדיון עליו הסתיים

בוועדה של מיכאל איתן, התקנון מופיע כאן בתיקים ובו נאמר, שהוועדה המיוחדת מציעה

לוועדת הכנסת ולמליאה באם התקנון יאושר, אופציה של אי בחירה בעבירה שיש עימה

קלון. היא אומרת, הוועדה תשקול כן או לא לתפקידים מסוימים בכנסת כמו יושב ראש

ועדה בכנסת.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אתה אומר, שאדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון ולא הלך לבית כלא, יכול להיות

חבר כנסת ואז תטיל עליו מגבלות בתוך הכנסת? מה שהבוחר לא רצה לעשות אתה תעשה?

צבי ענבר;

זה לא מדויק. אם חבר הכנסת הורשע בעבירה שיש עימה קלון והוא ממשיך להיות

חבר-כנסת משום שהוא לא נידון למאסר בפועל, חייבים להביא את ענין בחירתו לוועדה.

לוועדה יש את הזכות המלאה לבחור או לבחור אדם שהוא נקי מכל רבב. הוועדה מחליטה

בכל זאת שהיא לא רוצה לבחור אותו כיושב ראש ועדה.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

אדם הורשע אך הוא לא נשלה לבית כלא, לאחר מכן הוא רץ לבחירות והבוחר בחר בו.

כל הזמן אנחנו אומרים, פסק הדין של הבוחר. אתה כאן בוועדה אדמניסטרטיבית עם

שיקולים זרים תחליט כל מיני החלטות. בקדנציה הראשונה, עד שהוא לא עמד למשפט

הבוחר, יש בעיה.

חיים אורון;

לכן אמרנו, הוועדה תשקול את כל השיקולים.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

הראיה בדוח בייסקי, למה לא העמידו את הדרג הפוליטי לדין? טענו, שהדרג הפוליטי

יעמוד למבחן הבוחר.

חיים אורון;

הפתרון הוא שיהיה דיון,

יו"ר הכנסת דן תיכון;

זו ועדה פוליטית. השאלה, האם הוועדה הזו יכולה להחליף את הבוחר. הבוחר שלח

אדם מסויים לכנסת, הוא בחר בו והוא ידע בדיוק מיהו. אתה אומר, אני יודע יותר טוב.

חיים אורון;

בית המשפט אמר זאת לגבי שרים וסגני שרים.

יו"ר הכנסת דן תיכון;

יש בעיה עם זה. כל הפסיקה של בייסקי מבוססת על הנחה אחת, הוא החליט מה גורלם

של הפקידים. לגבי הזרוע הפוליטית, הבוחר יחליט.

נעמי בלומנטל;

לאור הדיון שהתקיים סביב כל הנושא, אולי צריך לשקול מחדש את השינויים בתקנון.

חיים אורון;

בישיבה הקודמת סוכם, שכאשר ייבחר יושב ראש קבוע, אחד הדברים שהוא יעשה, יעבור

על כל שינויי החקיקה שעשינו, ואפילו תהיה אפשרות להזמין את מיכאל איתן לישיבה

אחת.
היו"ר רחבעם זאבי
מחר בשעה שתיים תתקיים כאן הצבעה על בחירת חבר-הכנסת רפאל פנחסי כיושב ראש

קבוע של הוועדה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים