ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 133

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ז' בשבט התשנ"ח (3 בפברואר 1998). שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה;

משה גפני - מ"מ היו"ר

חיים אורון

מזכיר הכנסת אריה האן

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מוזמנים
חה"כ רפאל אלול

חה"כ אברהם פורז

יועץ משפטי: צבי ענבר

איילת יאיר - מתמחה

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: רויטל יפרח

סדר-היום: א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

1. של חבר חכנסת רפאל אלול בנושא: "פרסום גילוי דו"ח ועדת צוקרמן".

2. של חבר הכנסת אליעזר זנדברג בנושא: "התארגנות אמל"ח בקרב

פלשתינאים".

3. של חבר הכנסת אברהם פורז בנושא: "הועידה הכלכלית בדאבוס".

ב. בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון בהקדמת הדיון בהצעת חוק.

א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

1. של חבר הכנסת רפאל אלול בנושא; "פרסום גילוי דו"ח ועדת צוקרמן"

2. של חבר הכנסת אליעזר זנדברג בנושא; "התארגנות אמל"ח בקרב

פלשתינאים"

3. של חבר הכנסת אברהם פורז בנושא; "הועידה הכלכלית בדאבוס"
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת

וסגניו לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום. ראשון המערערים, חבר הכנסת רפאל אלול בנושא

פירסום גילוי דו"ח ועדת צוקרמן.

רפאל אלול;

העליתי את הנושא בעקבות פירסום הדוח. אני חושב שיש דחיפות רבה בדבר כי בדוח

צוקרמן יש המלצה לאישור יושב ראש רשות השידור. אני חושב שמשחים את פירסום הדוח

הזה כדי שיבחרו יושב ראש חדש ורק לאחר מכן ידונו בדוח. ואז, הדוח יהיה עקר ולא

יהיה בו טעם. לכן אשמח מאוד אם נאשר זאת.

היו"ר משה גפני;

אני מעלה את הנושא להצבעה.

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

הערעור התקבל.

היו"ר משה גפני;

הערעור התקבל.

הערעור השני של חבר חכנסת אליעזר זנדברג לא נדון כיוון שאינו נוכח כאן. אנו

עוברים לערעור של חבר הכנסת אברהם פורז.

אברהם פורז;

אדוני יושב הראש, מדובר בוועידה הכלכלית החשובה ביותר שמתקיימת כיום בעולם.

שר האוצר ונגיד בנק ישראל נמצאים שם. יש לוועידה הזו השלכות בינלאומיות ולדעתי

הכנסת צריכה לדון בנושא כל כך חשוב.
היו"ר משה גפני
מדוע זה כה דחוף? מדוע זו לא יכולה להיות הצעה רגילה?

אברהם פורז;

הנושא דחוף מאחר והוועידה מתקיימת השבוע. זה גם השוב וגם דחוף.

היו"ר משה גפני;

ז؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ו הצעה רגילה.

אברהם פורז;

הצעה רגילה אפשר לומר על כל הצעה. אין כל הצעה שלא ניתן להעביר אותה כהצעה

רגילה. אני הושב שנושא הוועידה הכלכלית בדאבוס הוא מספיק חשוב.

היו"ר משה גפני;

אני מעלה את הערעור להצבעה.

הצבעה

בעד - 1

נגד - 1

הערעור לא התקבל.
היו"ר משה גפני
הערעור לא התקבל.

ב. בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון בהקדמת הדיון בהצעת חוק

היו"ר משה גפני;

אנו עוברים לסעיף השני שעל פרק היום: בקשתו של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון,
אקרא את מכתבו
"ועדת החוץ והביטחון מבקשת כי ועדת הכנסת תתיר, בהתאם להוראות סעיף 125

לתקנון, את הקריאה השניה והשלישית של הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת

שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998, ביום ההנחה".
צבי ענבר
העניין של שירות במשטרה ושירות מוכר נקבע לשנתיים וחצי. אותן שנתיים וחצי

עומדות להסתיים ב-9 בפברואר 1998. הצעת החוק הונחה במועדה על ידי הממשלה, אלא

שהדיון בהצעה בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון התמשך מאוד.לישיבה הקודמת לדוגמא

היו 50 עמודי פרוטוקול. היום, בטעות, במקום להביא את הנושא בפני מליאת הוועדה,

הביאו זאת שוב לוועדת המשנה. התברר שאת מליאת הוועדה ניתן לכנס רק ביום שני שהוא

למעשה היום בו נגמר החוק. לכן, באותו יום בבוקר הוועדה תאשר זאת כי מדובר בחוק

קצר, שמאריך את השירות לעוד שנתיים וחצי. ואז, אם הוא לא יעבור באותו יום קיים

חשש שכל מי שמשיית במשטרה ישאר לפתע ללא מעמד משפטי מוכר. לכן יש צורך לסיים את

ההליך.
היו"ר משה גפני
אנו יכולים לשהרר מחובת הנחה כל עוד לא הסתיים הדיון בוועדה?
צבי ענבר
אין כל בעיה. למעשה הנוסח לקריאה השלישית קיים. מדובר רק בהארכת המועד.
היו"ר משה גפני
מי בעד שחרור מחובת הנחה?

בעד - 2

נגד - 1

החוק שוחרר מחובת הנחה.
צבי ענבר
יש בקשה נוספת לשחרר מחובת הנחה, שמזכיר הכנסת שותף לה. מודבר על בקשה של

יושב ראש ועדת האתיקה בעניין סגן השר, ההעדרויות. זה לא הונח אתמול כי לא הסתיים

ההליך הטכני של ההנחה. אמר מזכיר הכנסת שהיום הוא יום פנוי והוא מעוניין לשים את

הנושא על סדר היום.
אתי בן-יוסף
יושב ראש הוועדה לא נמצא היום ולא מקובל להעלות את הנושא ללא ידיעתו.
היו"ר משה גפני
אם כן, נדחה את הנושא למועד אחר. אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:10)

קוד המקור של הנתונים