ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/01/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 131

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. א' בשבט התשנ"ח (28 בינואר 1998). שעה 30;10

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפאל אלול

חגי מירום

מוזמנים; חה"כ יוסי כץ

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנה כהן

סדר-היום; הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, (תיקון מסי 32}

התשנ"ח-1997 - הכנה לקריאה שניה ושלישית - הצבעה.

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, (תיקון מס' 32)

התשנ"ח - 1997 - הכנה לקריאה שניה ושלישית - הצבעה
היו"ר רפאל פנחסי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום בקשת הרוויזיה של

חבר הכנסת מאיר שטרית, על ההחלטה של אתמול שלא לקבל אה התיקון לתוך החוק,

אלא להגיש אותה כהסתייגות. היתה בקשה לרוויזיה להצעה זו ויט הסכמה להכניס את זה

לתוך החוק. בשלב זה אנו נצביע אם לקבל את הרוויזיה.

החלטה; רב בגבר והתויזיה התקבלה.

עתה נדון בהצעה של חבר הכנסת שטרית. מאתר שסעיפים 1 ו- 2 התקבלו אתמול ללא

הסתייגות, הוא הציע שלאחר סעיף 2 תוסף הסתייגות.
צבי ענבר
בדף ההסתייגות אחרי סעיף 2 בא:"חברי הכנסת מאיר שטרית וחיים אורון מציעים". על

כר יש את ההצעה להצביע מחדש ולהכניס את זה כהצעת הוועדה לתוך החוק עצמו.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה של חברי הכנסת שטרית ואורון היא: "אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

נוקשות סעיפים - 17. (א) אין לשנות סעיף 13א וסעיף 13א1, אלא ברוב של חברי

הכנסת".

(ב) הרוב האמור יהא דרוש להחלטת מליאת הכנסת בקריאה הראנשונה, בקריאה השניה

ובקריאה השלישית".

(ג) לעניין סעיף זה 'שינויי - בין מפורש ובין משתמע".
חגי מירום
דאגנו מנוקשות סעיף 13, ובכלל מנוקשות סעיפים, כי במקור חבר הכנסת מאיר שטרית

דיבר על נוקשות של כל החוק. חשבתי שזאת טעות איומה ללכת על נוקשות כל חוק

חסינות חברי הכנסת, כי הכנסת חיה, נושמת ויש תיקונים שוועדה זו נזקבלת מעת לעת, תה

לטובה.

אני רואה שיש פה סעיף 13א ו-13א1, למיטב הבנתי אפשר להנסתפק ב- 13א1. סעיף

13א הוא סעיף די רחב, הוא סעיף שעוסק בשאלות של אתיקה או משהר מעין זה.
צבי ענבר
לא מדובר בכל השאלות של אתיקה, אלא בחלק מהן. זה לא הסעיף שקובע את קיומה

של ועדת האתיקה.
חגי מירום
זה קובע מה כן יעשה חבר הכנסת ומה לא, ואני חושש מנוקשות בקטע הזה. אני רוצה

להצליח להביא לידי מימוש את מה שרצה חבר הבנסת שטרית. שפה בקטע של כפל

תפקידינו תהיה נוקשות ולא תהיה יותר פריצה במספר קוניונקטורלי של חברי הכנסת.

דאגתי מכר שלעיתימ בחטף אנו עלולים לחוקק בלי לשים לב למשמעויות הקשות שיכולות

לנבוע מעניין מה.

לכן אני מבקש לשאול את היועץ המשפטי מדוע לא לייחד את זה רק לגבי סעיף 13א1.

אני חושב שזה מה שחבר הכנסת מאיר שטרית רצה.

הועבר נייר בין חברי הכנסת בו הם נדרשו לחתום על הסכמתם. אמרתי שאני מציע לא

ללכת על הדרר הזו, אלא לקיים את הישיבה הזו ולעבור את כל ההליך הפורמלי של

רוויזיה וקבלתה ואישור של מה שרוצה חבר הכנסת מאיר שטרית. לא אסתיר שאנחנו רוצים

להוביל לחקיקה את הצעת החוק של חבר הכנסת יוסי כץ ולא לעכב אותה יותר, לכן כאילו

שילמנו את המחיר של ההסכמה להצעה של שטרית, אך גם לגופו של עניין היא טובה כי

אנחנו לא רוצים שיפרצו כאן כל פעם את שאלת כפל התפקידים.

אם כן נותרת מבחינתי רק שאלה אחת, מדוע צריכים את 13א.
צבי ענבר
כיוון שחברי הכנסת העלו את החשש שתהיה פריצה של כל נושא העיסוקים מחוץ

לכנסת. איני יודע אם זה מה שבדיוק חבר הכנסת שטרית התכוון.
היו"ר רפאל פנחסי
לכך בדיוק הוא התכוון. הוא גם אמר לי ש؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞהוא לא רוצה שתהיה פריצה בכל הנושא של

כפל תפקידים. את זה הוא רוצה לבלום ולכן הוא רוצה רוב מיוחס ולא רוב רגיל.

צבי ענבר;

מבחינת ההיקף של מה שחבר הכנסת מאיר שטרית רצה, הבנתי שהרצון הוא למנוע

פריצה. גם מבר הכנסת חיים אורון הצטרף להסתייגות הזו של חבר הכנסת שטרית מתוך

רצונו למנוע פריצה של הנושא הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
יתרה מכך, חבר הכנסת אורון אמר שבמידה שזה יגרום לפריצה הוא גם יצביע נגד

ההצעה של תבר הכנסת כץ.
חגי מירום
הצבעתי נגד ההצעה לא בגלל שלא רציתי למנוע פריצה, אלא בגלל שחששתי שבהיעדר

שיקול דעת תתקבל החלטה גורפת.

r
צבי ענבר
היום 13א רבתי הוא למעשה האלף-בית של נושא האיסור על עיסוקים נוספיס. הוא

קובע את הגבולות שאסור לחברי הכנסת לנצל לרעה את תפקידו שלא בתמורה, שאסור

ניגוד עניינים ושאסורה פגיעה בכברה הכנסת. אלה הם דברי היסוד שאם הס יהיו

נושוריינים ברב של 61 חברי הכנסת חשבתי שזה תואם.
תגי מירום
נניח שוועדת האתיקה תהיה סבורה שאנחנו צריכים לשפר ולהחמיר את סעיף 13א, זאת

אומרת שזה יהיה אפשרי רק ברב של 61 וסוגיית השריון של סעיף 13א רבתי תקשה מאוד.

אני אומר את זה משום שהדברים האלה נשקלים ממש בימים אלה, גם בוועדת האתיקה וגם

בחקיקה במשרד המשפטים. אני רוצה לאפשר את זה, אר אני שואל את עצמי אם הנוקשות

טרם עת לא עלולה להביא אותנו למנוע החמרות שאנו מעוניינים בהן.
צבי ענבר
אני חושב שאם באמת רוצים הכיוון היחידי לחומרה שיכול להיות הוא איסור עיסוק

נוסף שלא בתמורה. זאת ההחמרה היחידה. בלומה לחבר הכנסת אסור שיהיה לו עיסוק

נוסף גם שלא בתמורה. היום "שלא בתמורה" אינו מופיע.
חגי מירום
אבל זה כבר קיים בהחלטות ועדת האתיקה.
צבי ענבר
בהחלטות ועדת האתיקה ישנה פרשנות, ישנה הנחיה שבאה ואומרת שהמשמעות של

עיסוק נוסף שלא בתמורה היא שאסור לו לפנות לשום רשות מימשל גם שלא בתמורה.
חגי מירום
כרגע זה בגדר החלטה של ועדת האתיקה שמחייבת את חברי הכנסת.
צבי ענבר
אני יודע שעמדת יושב ראש הכנסת היא שהוא לא רוצה שחבר הכנסת יהיה חבר

דירקטוריון גם שלא בתמורה.
יוסי כ?
איר אפשר אז לתקן את החוק?
צבי ענבר
התיקון אז יהיה רק ברוב של 61 חברי הכנסת.
חגי מירום
יכול להיות שהיועץ המשפטי יגיד שכרגע הכי חשוב ללכת במגמה של נוקשות הסעיפים

ואחר כר אם זה יהיה אמיתי, צודק וכו' נאסוף את הרוב המתאים בכנסת.
צבי ענבר
אני תושב שאם יש כאלה שרוצים להטיל על חברי הכנסת מגבלות מעבר למה שקיים

היום, והיום כבר קיימות מגבלות, אז הטלת מגבלה כזו שתאסור על חברי הכנסת גם שלא

בתמורה, לא נורא אם יגידו שרוצים שלהחלטה כזו יהיה רוב של 61.
רפאל אלול
אני לא חושב שחבר הכנסת מאיר שטרית יסכים להצעה לאסור עיסוק שלא בתמורה.

משום שחבר הכנסת מאיר שטרית ואנוכי פעילים בבית חדלים שלא בתמורה.
צבי ענבר
בדברים אלה אתה תומך בדבריי, היינו, אם הכנסת רוצה לשנות אח זה צריו רוב של 61.
היו"ר רפאל פנחסי
אנו עוברים להצבעה. מי בעד לקבל את הצעתם של חברי הכנסת מאיר שטרית וחיים

אורון ולהפוך אותה לחלק מהצעת החוק?

הצבעה

בעד - 4

נגד - אין

החלטה: ההצעה התקבלה והופכת לחלק מהצעת החוק.
חגי חירום
אני מבקש לצרף את חבר הכנסת מאיר שטרית למסתייגים לשם החוק כדי שיוכל לדבר.
רפאל אלול
גם אני מבקש להצטרף למסתייגים לשם החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש להציע לצרף את חברי הכנסת רפי אלול ומאיר שטרית כמסתייגים לשם

החוק. מי בעד? מי נגד?

החלטה: ההצעה התקבלה.

אני מררה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:50

קוד המקור של הנתונים